Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 39
Duben 2003 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 8

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 10.00 h

 

9. 4.      St         Schůzka Klubu seniorů, Jezuitská rezidence, 13.30 h

14. 4.    Po        Koncert McGill Chamber Orchestra (s K. Juráskovou), St. Patrick Cathedral, 20.00 h

21. 4.    Po        Baletní večer Grands Ballets Canadiens, Centre Péladeau, 300 Maisonneuve East, 20.00 h

23. 4.    St         Schůzka Klubu seniorů, Jezuitská rezidence, 13.30 h

28. 4.    Po        Výroční valná hromada Čs. sdružení, Jezuitská rezidence, 19.30 h

3. 5.      So        Koncert Jiřího Grosmana "Big Beat", Fraser Hickson Library, 4855 Kensington, 19.30 h

 

Klub seniorů

Pravidelné schůzky pokračují každou druhou středu. Program bude stanoven později.

Misie Sv. Václava

Velikonoce 2003 budou v naší misii probíhat následovně:

Zelený čtvrtek, 17. 4. - památka poslední večeře Páně - mše svatá v 19.00 hodin.

Velký pátek, 18. 4.  - obřady umučení Ježíše Krista v 19.00 hodin.

Bílá sobota, 19. 4. - tento den je tzv. "liturgický". V tento den církev neslaví žádnou liturgii na památku Ježíše, který byl položen do hrobu. Vigilie na Bílou sobotu má nedělní platnost a vztahuje se až ke vzkříšení. Nemá začínat před západem slunce a má skončit před jeho východem. Vigilie začne na Bílou sobotu v 19.00.

Boží hod velikonoční, 20. 4. - mše svatá v 10.00 hodin.                                                                       (Petr Stejskal)

České a slovenské sdružení

Montrealská odbočka Českého a slovenského sdružení v Kanadě zve srdečně všechny členy na výroční valnou hromadu v pondělí 28. dubna v 19.30, v Jezuitské rezidenci (za Misijnim domem). Všichni členové i hosté jsou srdečně zváni.

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany je zpravidla organizován na přelomu července a srpna (letos od 31. 7. do 28. 8. 2003) a je určen především krajanům, ale i dalším zájemcům o český jazyk. Tento kurz je plně hrazen vládou ČR, tj. jsou hrazeny veškeré náklady na výuku jazyka, stravování a ubytování. V době studijního pobytu je poskytována bezplatně také nezbytná zdravotní péče. Kurz je pořádán ve studijních střediscích Univerzity Karlovy v lokalitách Dobruška a Zahrádky u České Lípy. Praktická jazyková výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách v rozsahu celkem 90 vyučovacích hodin ve skupinách podle stupně pokročilosti jazykových znalostí. Pravidelně se otevírá třída pro úplné začátečníky. Věkový limit je min. 18 let. Na závěr kursu vydává Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy účastníkům osvědčení o absolvování kursu. Pro účastníky je dále připraven mimoškolní program, v jehož rámci se seznámí s historickými památkami měst, folklórními akcemi, přírodními krásami i životem lidí v České republice. I tyto akce jsou hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Zájemci o účast v kurzu musí vyplnit formulář přihlášky, který je k dispozici na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí a OKKV MZV ČR, a prostřednictvím našich zastupitelských úřadů je musí podat nejpozději do 31. března 2003. I v případě tohoto krátkodobého jazykového kurzu je student povinen v souladu se zákony týkajícími se pobytu cizinců zařídit si víza k pobytu. Vzhledem k tomu, že se toto studium uskutečňuje na základě vládní podpory krajanům, mohou účastníci požádat o prominutí vízových poplatků. Přihlášky má k dispozici i předsedkyně Čs. sdružení Alena Valdštýnová - zájemci volejte tel. číslo (514) 488-1340.

55. kongres Českého a slovenského sdružení se bude konat ve dnech 23. až 25. května 2003 v Torontě. Hlavní zasedání proběhne v sobotu 24. května od 9 do 16 hodin a v neděli 25. 5. od 9 do 12 hodin v Munk International Center. Na nedělní odpoledne je připraven výlet na Masaryktown nebo návštěva Baťova muzea. Na pátek 23. 5. večer je plánován koncert "Hold rodné zemi" - mezi účinkujícími budou George Grosman a Antonín Kubálek. V sobotu večer je jako obvykle slavnostní banket v Colony Hotel. Bližší informace podá předsedkyně sdružení Alena Valdštýnová, tel. (514) 488-1340.

Sokol Montreal

Zpráva o zimních sokolských hrách v minulém Věstníku byla neúplná, za což se všem omlouváme. Podle přesnějších údajů z Toronta bylo v Horseshoe Valley 63 účastníků, z nichž 41 závodilo ve slalomu a v běhu. Tak velká účast na hrách už dlouho nebyla. Přes sněhovou bouři, která začala ve 3 hodiny odpoledne, těsně po dokončení slalomu, vládla prima atmosféra při rozdávání medailí a trofejí, a ten, kdo chyběl, přišel letos o moc. Závodníci byli jenom z Toronta a to je opravdu škoda.

Sokolská župa kanadská se pomalu připravuje na XI. Slet, který se bude konat ve dnech 23. až 27. června 2004 v Torontě. I když je ještě víc jak rok čas, některé věci jsou potřeba zařídit brzy: zajistit stadion, tělocvičny, hotel, ale také vybrat logo, trofeje a medaile. Návrhy upomínkových předmětů a triček jsou už schváleny a budou v prodeji od 10. května. Na programu sletu jsou závody ve sportovní gymnastice, plavání, lehkoatletické závody a turnaj v odbíjené. Hlavní sletový den bude neděle 27. 6. 2004. Kromě jiných se plánuje nová skladba pro muže a ženy na melodii "Rose Marie" od Rudolfa Frimla. Na večer předtím organizátoři chystají taneční zábavu spojenou s předáním medailí - "Sletovou veselici" - a celý slet bude ukončen "Večerem zpěvu a veselí" na Masaryktownu.

Tradiční taneční zábava MAJÁLES se bude konat v sobotu 10. května 2003 v sále kostela Sv. Václava v Torontě. Pokud máte v úmyslu vypravit se v té době do Toronta, jste srdečně zváni. Další informace poskytnou manželé Hřibovi (514) 738-7613 nebo Martinů (514) 343-4981.

Hostýn

Vzhledem k tomu, že redakce Věstníku dostává v poslední době rozsáhlé a rozporné příspěvky od členů Asociace Hostýn, jejích příznivců a kritiků, a že výbor Asociace Hostýn hrozí soudním stíháním, budou-li uveřejněny, redakční rada rozhodla dočasně žádné zprávy o Hostýnu ve Věstníku neuveřejňovat.               (A.M.)

Kultura

Rose Raba REICHMAN se zúčastňuje Juried Arts Auction na stanici Plattsburg - Mountain Lake P.B.S. večer 26. a 27. dubna 2003. Obraz se jmenuje "Dawn Near the Pond" a můžete ho vidět na výstavě v muzeu McCord, 690 Sherbrooke, o víkendu 12. a 13. dubna.

 

Kateřina JURÁSKOVÁ jako členka McGill Chamber Orchestra hraje 14. dubna v 8 p.m. v St. Patrick Cathedral; na programu jsou skladby J. Haydna a Thibaudeau.

 

Tanečníci Les Grands Ballets Canadiens de Montréal pořádají 21. dubna (velikonoční pondělí) ve 20 hodin v sále Pierre Mercure v Centre Péladeau benefiční večer nazvaný "A SUIVRE" ve prospěch rakovinnového výzkumu. Spolupořadateli večera jsou Saku Koivu Foundation, Montreal Canadians a Montreal General Hospital. Představení je vlastně choreografický workshop, kde bude prezentováno sedm originálních prací, vytvořených samotnými tanečníky. Autorem jednoho z baletů je Jiří Kylián, další je prací prvního tanečníka Les Grands Slováka Mária Radačovského, který se na nás osobně obrátil, abychom je podpořili a pomohli jim k úspěchu večera. Lístky jsou za 20 dolarů na balkón a za 30 dolarů do zadních řad v přízemí. Lístky za 50 dolarů jsou do předních řad v přízemí a zároveň zahrnují účast na večírku s tanečníky po představení. Lístky jsou už v předprodeji v pokladně sálu Pierre Mercure v Centre Péladeau, 300 Maisonneuve East, nebo si je můžete zamluvit na telefonním čísle (514) 790-1245.

Vystoupení předchází fund-raising koktejl "O patro výš" nad barem Bílý kůň, 356 Mont Royal East, ve čtvrtek 27. března v 19.30. Vstupné je 10 dolarů (jakýkoliv další příspěvek bude velmi oceněn). Budou tam vystaveny fotografie ze zkoušek a příprav na vystoupení, a přítomní tanečníci předvedou malé taneční ukázky. Výtěžek z obou akcí jde na Saku Koivu Foundation.                                                        (Míša Fuchsová)


 

 

České a slovenské sdružení

vás srdečně zve na koncert

 

Muziky na rohu

Jiřího Grosmana

 

"Dr. Big Beat"

šlágry z počátků českého rocku (1963 - 1969)

 

v sobotu 3. května 2003 v 19.30 hodin

ve Fraser Hickson Library

4855 Kensington, NDG (roh Somerled)

 

Vstupné: 15.- dolarů u vchodu

13.- dolarů v předprodeji, senioři a studenti

 

Rezervace a informace:

L. Křivánek (450) 689-2802, V. Vančura (450) 689-4502, A. Valdštýnová (514) 488-1340

 

--------------------------------------------------------------------

Komentář ke koncertu mladých umělců

Sedmý březen jsme letos v Montrealu slavili už v předvečer 153. narozenin Tomáše Garrigua Masaryka, prezidenta zakladatele. Na koncertě, který se už tradičně konal v sálu hudební školy Vincenta d'Indy v Outremontu, se podílel Generální konzulát České republiky, montrealská odbočka Čs. sdružení, Sokol Montreal a Comenius Institute. Hlavní organizátorka večera, předsedkyně ČSS v Montrealu, paní Alena Valdštýnová, na oslavu pozvala nejen naše krajany, ale také jejich francouzské a anglické přátele. Proto program, připravený velmi pěkně paní Vesnou Alinče, oznamoval "Young Czech Musicians Celebrate T. G. Masaryk - the first President of Czechoslovakia". Úvodem generální konzul České republiky Ing. Jiří Parkmann ve třech jazycích krátce nastínil význam a roli, kterou náš první prezident měl v životě našeho národa.

Vlastní hudební program vyplnili tři studenti hudební fakulty univerzity McGill. Barytonista Karel Ludvík, syn známého českého kameramana stejného jména, se narodil v Montrealu. Cellistka Kateřina Jurásková a pianista Martin Karlíček původně studovali na konservatořích a hudebních fakultách v Praze. Jejich vynikající nadání - a samozřejmě také řada vyhraných hudebních soutěží - jim umožnilo postgraduální stipendijní studium v Kanadě. Kateřina Jurásková dokončuje doktorantská studia.

Na programu byli až na dvě výjimky čeští skladatelé: Smetana, Dvořák, Suk, Janáček. Přednes všech třech umělců byl profesionální. Líbil se mi hlas Karla Ludvíka. V obou Smetanových pianových recitálech jsem velmi obdivoval vyspělou techniku Martina Karlíčka. Úplně jsem podlehl kouzlu cella Kateřiny Juráskové v její interpretaci jedné z těch dvou výjimek, totiž Suitě pro sólové violoncello op. 72 od Benjamina Brittena.

Po koncertě následovalo malé pohoštění, které připravil Generální konzulát spolu s několika dobrovolnicemi, které napekly tradiční dobroty. Celý večer, letošní hudební vzpomínka na T. G. Masaryka, se zařadil do té malé skupiny kulturních požitků, na které všichni budeme ještě dlouhá léta vzpomínat.               (Dr. Vlasta J. Vrána)

Naši úspěšní krajané

Vzdělavatel a propagátor kulturistiky (bodybuilding), pan Emil MULLER, PhDr, byl před několika lety poctěn Zlatou medailí IFBB (Mezinárodní federace kulturistiky) za třicetiletou práci v propagaci kulturistiky a zdravého životního stylu. Emil Muller se setkal s prezidentem IFBB Ben Weiderem v Československu v roce 1968. Emilova snaha o propagaci tenkrát nových myšlenek udělala na Bena tak silný dojem, že ho pozval i s jeho francouzskou ženou Alicí do Kanady, kde se Mullerovi rozhodli zůstat. Až do loňského roku Emil pracoval (45 let v učitelské profesi) na Champlain College v St. Lambert jako specialista na posilování, fitness a aktivity v přírodě. Ve volném čase věnoval tisíce hodin mládeži i dospělým, aby z nich vychoval dobré sportovce a zdravé občany. Za uznání jeho učitelské kariéry a propagování hesla Dr. Tyrše "ve zdravém těle zdravý duch" se vedení Champlain College s profesorským sborem rozhodli pojmenovat školní sportovní středisko "Emil Muller Fitness Center".  Emil vychoval mnoho sportovců, kteří reprezentovali Quebec a Kanadu i na mezinárodní úrovni. Emil sám je úspěšným atletem veteránem v hodu kladivem a zúčastnil se mnoha závodů v Kanadě, USA a v Evropě. V roce 2001 se stal mistrem světa veteránů (66 let) v Brisbane, Australie, a letos vytvořil světový rekord v hodu kladivem v halových závodech. Gratulujeme k dosaženým úspěchům a do dalších let přejeme mnoho zdraví a energie.                                         (A.M.)

A trochu historie... Česká škola

Česká doplňovací škola zahájila činnost v roce 1951, z popudu a za sponzorování Čs. národního sdružení a pod vedením Ing. V. Pavelky. Později se utvořilo Rodičovské sdružení, které se staralo o zajištění financí pro zdařilý průběh školy. V prvním roce bylo 36 žáků ve dvou třídách, vyučovalo se ve škole Van Horne (tam, kde je dnes sokolské cvičení a volejbal). Pan řídící vedl nácvik lidových písniček za doprovodu houslí. V roce 1967 škola přesídlila do místnosti Misijního domu na West Broadway. Vyučování bylo v sobotu odpoledne, pak následovala hodina tělocviku, v pozdějších letech se pro děvčata přidala rytmika a balet. Děti se učily česky číst a psát, mluvnici, trochu dějepisu a zeměpisu. Ve školním roce 1954/55 zaznamenala škola největší rozkvět, ve 4 třídách bylo celkem 75 žáků. Kromě toho fungovaly " kroužky" pro mládež od 14 do 20 let, scházelo se 10 - 15 žáků jednou týdně v bytech rodičů. Tyto děti uměly česky číst i psát ještě z Československa, učila se česká literatura, historie, zeměpis, hudba a umění. Původně do školy chodily děti narozené v Československu, některé tam získaly začátky školní výuky, a jen několik žáků mělo pouze jednoho rodiče mluvícího česky. Později, když tyto děti odrostly, nastala přestávka ve vyučování. Pak nastoupila nová generace dětí už narozených v Kanadě, a tedy znalost jazyka byla omezena na řeč mluvenou doma s rodiči. Velké procento dětí bylo z jazykově smíšených manželství, a tím se výuka omezila hlavně na češtinu mluvenou, trochu čtenou a psanou. Lidové písně byly vždy důležitou součástí vyučování. Děti rády zpívaly - co se naučily, mohly ukázat rodičům na besídkách, dvakrát za rok, předvánoční a jarní k svátku matek. Samozřejmě, že každé dítě se k této příležitosti také naučilo nazpaměť českou básničku. První učební materiály a rady přišly z Toronta, tam se vyučovalo češtině a slovenštině v Masarykově domě po mnoho let. Během let se vystřídalo několik vedoucích školy a samozřejmě hodně učitelů. Vždy to byli dobrovolníci, většinou rodiče dětí, někdy lidé bezdětní, kteří měli děti rádi, též několik učitelů z povolání. Po Ing. Pavelkovi vedl školu Dr. Jaroslav Bouček, pak Ema Košacká, Marie Jeřábková a Hana Pelzová. Mezi dalšími učiteli byli E. Bujnová, O. Boučková, Dr. Vrána, Dr. Cvachovec, Fr. Máče, R. Reichmanová, I. Hamplová, J. Zikmundová, J. Kořístka, Z. Dobrovolný, páter Novotný, Z. Vlček, J. Češková a další, na které děti i my všichni budeme dlouho vzpomínat.                                                                                   (Ema Košacká)

In memoriam

S bolestí v srdci oznamuji, že pan Josef ČIHÁČEK nás náhle a nečekaně navždy opustil dne 5. března 2003 ve věku 61 let. Děkuji všem, kteří projevili lítost nad jeho náhlým odchodem a mým velikým zármutkem.

Dana Junek


 

Týden zahraničních Čechů

pořádaný mezinárodním koordinačním výborem Univerzity Karlovy

ve dnech 25. září až 5. října 2003 ve Vídni a Praze

 

pátek 26. září - sobota 27. září

Česká Vídeň se představuje

společenské a kulturní setkání krajanů z celého světa s krajanskou komunitou ve Vídni organizované

Kulturním klubem Čechů a Slováků v Rakousku

pátek 26. září

Vernisáž - České centrum, Event - program pro mládež, Svatováclavské posvícení - velvyslanectví ČR

sobota 27. září

Prohlídka Vídně, návštěva české školy Komenský, sportovní den - Sokolovna Sokol X, filmové představení,

Společenský večer - PLES - sály vídeňské radnice

neděle 28. září

Mše svatá v kostele Maria am Gestade

 

neděle 28. září

Uvítací číše vína

seznámení účastníků Týdne zahraničních Čechů v Praze

 

pondělí 29. září

Slavnostní zahájení Týdne zahraničních Čechů - aula Karolina

Češi ve světě

slavnostní prezentace představitelů spolků a organizací v zahraničí

tisková konference

Čeští výtvarní umělci žijící v zahraničí - zahájení výstavy

Česká filmová tvorba v zahraničí - zahájení minifestivalu české filmové tvorby v zahraničí

 

úterý 30. září - čtvrtek 2. října

Konference představitelů českých spolků a organizací v zahraničí

pracovní sekce za účasti předsedy Senátu a PS PČR, představitelů vlády, kulturních a vědeckých institucí

Češi v Americe

zahájení výstavy o historii a současnosti Čechů v USA - Muzeum hl. města Prahy

Světové setkání mladých a koncert české populární hudby (2. října)

 

pátek 3. října

Přínos zahraničních Čechů v oblasti vědy a techniky, medicíny a obchodních styků ČR

tematické panely za účasti zahraničních a domácích odborníků

 

sobota 4. října

Česká filmová tvorba v zahraničí

zakončení minifestivalu české exilové filmové tvorby za účasti předních osobností českého filmu

Čeští literární autoři v zahraničí

prezentace vybraných děl českých autorů žijících v zahraničí

Čeští výtvarní umělci v zahraničí

slavnostní udělení cen pro výtvarné umělce žijící v zahraničí

Závěrečná slavnostní recepce Týdne zahraničních Čechů

 

neděle 5. října

Ekumenická bohoslužba

 

Další informace podá Alena Valdštýnová (514) 488-1340

 


 

 

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Marie Havel, Stáňa Hlavová, Emil Muller, Vlasta Nosek, Karel Pelz, Jana Schroter, Barbora Strnadová a Vladislav Zajíc. Všem srdečně děkujeme.

Bazarový odbor děkuje paní B. Vernonové za dar k uctění památky zesnulého Ing. V. Pavelky.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinů, 3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme. Rovněž jsou vítány informace týkající se čs. komunity v Montrealu. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či upravit podle potřeby.

 

Máte-li Internet, můžete si přečíst Věstník nejen na adrese  Almaczech.tripod.com,  ale i  na  webové stránce Českého a slovenského sdružení v Kanadě, www.czech-slovak-assoc.ca, pod sekcí Montreal.

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka: Alena Martinů,  3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981,  email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Rev. Petr Stejskal (Misie sv. Václava). Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.