Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Duben 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 8

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Setkání nad otázkami víry, Čs. kulturní dům, 13.30 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

4. 4.      Ne        Zahájení Nedělní školy pro děti, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 11.30 h

14. 4.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

17. 4.    So        Divadelní představení "Drotár", hala kostela sv. Cyrila a Metoděje, 2nd Avenue, 18.30 h

19. 4.    Po        Vernisáž výstavy E. Lapkové, 615 avenue Saint-Croix, St. Laurent, 18.00 h

20. 4.    Út        Výroční valná hromada Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

20. 4.    Út        Koncert M. Brüllové, 4990 Place de la Savane, 20.00 h

28. 4.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

30. 4.    Pá        Přátelské odpoledne, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 17.30 h

Klub seniorů

Návštěva Casina se vydařila, výborný oběd a dobrá nálada - a dokonce bylo i pár šťastných výherců!

Příští schůzky budou 14. a 28. dubna, vždy ve středu v půl druhé odpoledne. Jaro zahájíme přípravami a plánováním možných výletů či návštěv, případných kulturních událostí, zakončených jako obvykle příjemným posezením a občerstvením. Rádi bychom mezi námi znovu přivítali Dr. R. Rodena. Tentokráte si připravíme otázky na téma "Jak je možné oddálit nepříjemnosti stárnutí?" Včas oznámíme, kdy si na nás bude moci udělat čas. Předem mu děkujeme a těšíme se na zajímavou přednášku.                                                (Ruth Bílá-Guthof)

České a slovenské sdružení

Montrealská odbočka Českého a slovenského sdružení v Kanadě pořádá Výroční valnou hromadu v úterý 20. dubna 2004 v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu, 7300 Sherbrooke West. Všichni členové jsou srdečně zváni.                                                                                                    (Ema Košacká)

Sokol Montreal

XI. SLET SOKOL CANADA bude probíhat ve dnech 23. až 27. června v Torontě. Slavnostní zahájení sletu bude ve středu v 7 hodin večer v Centennial Park. Na čtvrtek jsou naplánovány závody ve sportovní gymnastice (na nářadí) pro ženy v Seneca College a volejbal pro muže v areálu Torontské univerzity, v pátek pak si muži a ženy sporty i místa vymění. V pátek v 6 hodin večer bude v Masaryktownu "Večer mládeže" - vstupné ($15 v předprodeji a $20 na místě) zahrnuje jídlo a pití. Banket, který je trochu dražší ($65 včetně večeře) bude v Sheraton Parkway - v 6 hodin cash bar, večere v 7 hodin. V sobotu budou soutěže v plavání a lehké atletice v Centennial Park a na sedmou hodinu večer jsou všichni pozváni na Společenský večer s tanečním orchestrem v Sheraton Parkway, kde se budou předávat ceny vítězům. Nejdůležitějším dnem je neděle, kdy po sletových zkouškách následuje hlavní sletové vystoupení v Centennial Park od 2 do 5 hodin odpoledne a večer se pak všichni cvičenci sejdou na Masaryktownu na Posletový večírek. Máte-li zájem na slet jet, další informace vám rádi podají manželé Hřibovi (514) 738-7613.                                                          (AM)

Zimní sokolské hry se konají od roku 1958, kdy Sokolská župa kanadská zorganizovala závody v lyžování. Letošní 32. ročník pořádaný v sobotu 28. února 2004 v Horseshoe Valley u Barrie se mimořádně vydařil. Počasí a sněhové podmínky byly ideální a účastníci her, členové Sokola a hosté z Toronta, Kitcheneru a St. Jacobs prožili na sluncem ozářených svazích hezký den. Přestože se letošní hry konaly bez očekávané účasti sokolských lyžařů z Montrealu a Ottawy, byl počet závodníků větší než v minulém roce. Závody v běhu na lyžích a v obřím slalomu byly rozepsány pro všechny věkové skupiny, většina účastníků však letos dala přednost závodům ve slalomu. Hry byly ukončeny obvyklým vyhlášením výsledků a předáním medailí a župních putovních cen. V soutěži jednotlivců obhájil v mužských složkách své prvenství z minulého roku Dita Engel z Toronta, v soutěži ženských složek zvítězila Monika Dixonová rovněž z Toronta.                    (Jan Waldauf)

Misijní dům

Všichni krajané jsou srdečně zváni na PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNE v pátek 30. dubna v půl šesté večer. Přijďte si pobesedovat a seznámit se s naším novým druhým domovem - s Misijním domem. Poslechneme si české hity šedesátých let: písničky Suchého a Šlitra, Waldemara Matušky, Karla Gotta, Evy Pilarové a dalších. Občerstvení nebude chybět. Vzhledem k omezenému prostoru doporučujeme, abyste předem zavolali paní Bílou, tel. (450) 671-2761, a rezervovali si místo. Těšíme se na vás!                                       (Ruth Bílá-Guthof)

Na poslední poradě správní rady našeho Misijního domu bylo usneseno, že dům by měl být označen orientačním jednojazyčným nadpisem "ČESKÝ A SLOVENSKÝ MISIJNÍ DŮM"  tabulkou o rozměru 72" až 75" x 10", a to z materiálu vhodného pro naše podnebí a účel. Víme, že mezi čtenáři Věstníku je řada talentovaných odborníků všech oborů, a proto se na Vás obracíme o pomoc ve věci návrhu a zhotovení nápisu s výše uvedeným textem na označení našeho Misijního domu. Vaše návrhy a názory rádi vyslechnou a přijmou: Alena Martinů (343-4981), Alena Valdštýnová (488-1340) nebo Alois Fogl (484-3213). Děkujeme předem za veškerou pomoc a zájem.                                                                                                  (Alois Fogl)

Misie Sv. Václava

Milé děti, Misie svatého Václava Vás zve na první setkání NEDĚLNÍ ŠKOLY, které se uskuteční 4. dubna 2004 od 11.30 do 12.30 v Českém misijním domě. Připravíme společně krátké velikonoční vystoupení, které pak o Velikonoční neděli představíme všem přítomným při mši. Češtiny se bát nemusíte, každou neděli na Vás bude čekat zkušená učitelka, která Vás provede textem evangelia, naučí dětské modlitby v češtině a společně si zazpíváme a zahrajeme.

Milí rodiče, přiveďte prosím děti do Misijního domu, odkud je ve 12.30 učitelka odvede do kaple na Loyola High School, kde bude v té době právě končit katolická bohoslužba. Děti tak budou moci na konci mše předvést, co se naučily, či zazpívat závěrečnou písničku společně s dospělými. Dovolujeme si Vás požádat o příspěvek ve výši tří dolarů na dítě. Za vybrané peníze bude pořizován materiál ke hrám a tvořivým činnostem dětí. S dotazy se obraťte na Jaroslavu Baconovou, tel. (514) 483-5284, email benoit.jaroslava@sympatico.ca .

Hostýn

Dětský tábor Hostýn u Montrealu v Kanadě je určen pro děti od 7 do 15 let. Turnus I (2 týdny) proběhne od 26. 6. do 10. 7. 2004, turnus II (3 týdny) od 11. 7. do 31. 7. Účast je možná na dobu od 2 až do celých 5 týdnů. Cena za dítě je 225 kanadských dolarů za týden (další děti ze stejné rodiny mají slevu). Po skončení tábora je možná laciná rodinná dovolená. Podrobné informace najdete na webové stránce www.hostyn.org nebo kontaktujte Stáňu Hlavovou na tel. (514) 362-0155, email stania@sympatico.ca , nebo Josefa Maxanta, tel. (450) 464-4844, fax (450) 923-4159.                                                                                           (Stáňa Hlavová)

Beseda

Jazykové kurzy se konají na adrese 4400 – 4420 Côte de Liesse, # 201. Začátek kurzů v týdnu od 19. dubna.

Kurzy češtiny: ve středu od 18:30 do 20:00 pro začátečníky a od 20:00 do 21:30 pro pokročilé.

Kurzy slovenštiny: v pátek od 18:30 do 20:00 pro začátečníky a od 20:00 do 21:30 pro pokročilé.

Taneční kurzy, nácviky a zábavy se konají na adrese 4990 Place de la Savane. Začátek kurzů 27. dubna.

Moderní společenské tance: v úterý od 19:00 do 20:00 h. České a slovenské folklorní tance: v úterý od 20:00 do 21:30 h. Historické společenské tance: v úterý od 20:00 do 21:30 h.

Speciální jazykové a taneční kurzy pro děti a mládež budou každou sobotu podle počtu zájemců. Ve stejné době budou organizovány speciální kurzy a jiné aktivity pro ostatní zájemce a dospělé, kteří přivedou děti. Tyto kurzy a aktivity začnou v dubnu 2004, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců. Přihlaste se, prosím, co nejdříve, neboť musíme zajistit učitele a vedoucí a rezervovat potřebné místnosti.

Sezónu 2003-2004 zakončíme 15. května plesem české a slovenské komunity "THE BESEDA BALL".

Nová taneční sezóna 2004-2005 začne 25. září plesem "THE DAHLIA BALL".                    (Vítězslav Voňka)

Kultura

"Czech Art in Canada & Canadian Art in the Czech Republic"se jmenuje projekt organizovaný Fredem Kornem ve spolupráci s Miroslavem Lipinou, majitelem Galerie La Femme v Praze, pod záštitou Kanadské ambasády v Praze, Generálního konzulátu České republiky v Montrealu a Ministerstva zahraničních věcí ČR a Kanady. Účelem je výměna zkušeností a tvůrčích stylů a nápadů mezi významnými českými a kanadskými malíři. První částí projektu je výstava tří českých umělců, kteří jsou již mezinárodně známí (Antonín Sládek, Milan Chabera a Boris Jirků) začátkem května v Montrealu, a na oplátku díla kanadských umělců (P. Granirer, J. Robertson, L. Marcotte a M. Reiss) budou vystavována v říjnu v Praze. Projekt je sponzorován mimo jiné panem A. K. Velanem a T. Baťou.                                                                                                (Fred Korn)

Eva LAPKOVÁ pořádá samostatnou výstavu v Musée des Maîtres et Artisants du Québec pod názvem "Rain Forest". Adresa: 615 avenue Saint-Croix, Saint-Laurent, tel. 747-7367. Výstava bude zahájena v pondělí 19. dubna 2004 v půl šesté večer. Eva Lapková se též zúčastňuje velmi prestižní výstavy Les Femmeuses 2004 ve dnech 24. a 25. dubna v Pratt & Whitney Canada, 1000 boul. Marie-Victorin, Longueuil, tel. (450) 647-3675. Výstava je otevřena od 11.00 do 17.00 hodin. Obě výstavy jsou "juried".                  (AM)

-------------------------------------------------------------

Slovenský divadelný súbor

 

PRIADKY

 

srdečne pozýva všetkých nielen slovenských divákov

na reprízu muzikálnej komédie

 

DROTÁR

 

Predstavenie sa uskutoční dňa

 

17. apríla 2004 o 18.30 h

 

v hale pod kostolom sv. Cyrila a Metoda

na rohu Jean-Talon a 2nd Avenue

(metro d'Iberville)

 

Počas prestávky je pre vás pripravené občerstvenie

v podobe domácich zákuskov, kávy a čaju.

 

Vstupné: dospelí $10, deti do 15 rokov zadarmo

 

Predpredaj lístkov:

 

Betka (514) 697-9043, Zdenka (514) 336-4673, Judita (514) 683-7573

 

Tešíme sa na vašu hojnú účasť.

-------------------------------------------------------------

Významné jubileum

Dr. Vlastimil VRÁNA oslaví 25. dubna 2004 již 80 narozeniny. Jeho životní dráha byla plná překážek, objížděk a obtížných stoupání, ale i úspěšných mezistanic. Útěk ze Sudet v 1938, nasazení do Lince v 1943, útěk přes kopečky v 1948 nejdřív do Německa (se svojí ženou Zdenou, rozenou Vránovou), pak na práci do Norska (kde se jim narodil první syn), a nakonec emigrace do Kanady (a narození druhého syna). Studium na Baťově exportní škole, po válce na pedagogické fakultě v Brně, a pak na novinářské fakultě v Praze, v Německu na Masarykově univerzitní koleji a konečně v Montrealu na Université de Montréal a na McGillu. Dlouhá léta učil na McDonald Cartier High School, kde se stal později ředitelem. Od začátku se zapojil do krajanského života v Kanadě - je členem Čs. sdružení, učil na české doplňovací škole, byl členem výboru Antonína Dvořáka. Přispívá do českých krajanských novin (Hlas národa, Nový domov) a organizoval i předsletové noviny Sokola. Asi největším jeho přínosem dobrému jménu české kultury je založení Comenius Institutu Montreal v r. 1992, jehož účelem je propagovat kanadské veřejnosti české umění, kulturu a vědu. Pod vedením Dr. Vrány Comenius organizoval výstavy, přednášky i koncerty, a přivedl do Montrealu mnoho významných osobností, jako např. Ivan Ženatý, Antonín Kubálek nebo Stamicovo kvarteto. Přejeme Dr. Vránovi do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.                                                                                  (AM)

12th International Congress of Immunology

Na naši výzvu "Podpořte účastníky kongresu" se nám ozvalo asi 15 lidí - všem předem děkujeme. Zájem o ubytování je však asi dvojnásobný, takže uvítáme další ochotné krajany, kteří by u sebe mohli v době od 18. do 23. července 2004 ubytovat studenty či vědecké pracovníky z Čech. Mezi nimi je několik manželských párů, kteří by rádi bydleli spolu a jsou ochotni se uskrovnit. Máte-li možnost a zájem nám pomoci, kontaktujte Alenu Martinů na (514) 343-4981 nebo amartinu@yahoo.com. Děkujeme mockrát za Vaši podporu a pochopení. Další informace o 12. Mez. kongresu o imunologii najdete na www.immuno2004.org.             (AM)

K událostem posledního měsíce

Koncert Borise Krajného uspořádaný Comenius Institutem v úterý 24. února byl nevšedním zážitkem pro všechny. Repertoár byl převážně klasický, melodický, včetně líbivých a oblíbených Smetanových polek a Chopinovy Fantazie f moll. Nejpůsobivější byla beze sporu Etuda Alexandra Skrjabina pro levou ruku; v ní Mistr Krajný dal naprosto opačný význam známému rčení "má obě ruce levé". Generální konzulát ČR se obětavě postaral o číši vína - či piva - po koncertě, což výbornou atmosféru večera jen doplnilo.                        (AM)

 

 

K. Ludvik a M. Karlicek, foto L. Kotacka

Konzulát České republiky, Čs. sdružení, Sokol "Masaryk" Montreal a Comenius Institute Montreal uspořádaly v pátek 5. března v koncertním sále hudební školy Vincenta d’Indy koncert mladých umělců při příležitosti 154. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka "Young Musicians Celebrate T. G. Masaryk – the first President of Czecho-slovakia". Po úvodním slově paní Aleny Valdštýnové, předsedkyně odbočky Čs. sdružení v Montrealu, přednesla referát o významu a životě T. G. Masaryka generální konzulka ČR Dr. Viera Jarešová. Poté byl koncert zahájen zpěvem české a slovenské hymny. Koncert byl uveden  varhanním  sólem  z  Glagolických  mší Leoše Janáčka v podání Ryana Enrighta. Dále patřil  koncert  skvělým výkonům dvou hlavních protagonistů – pianistovi Martinu Karlíčkovi a barytonistovi Karlu M. Ludvíkovi, kteří postupně uvedli skladby a písně A. Dvořáka, L. Fišera a G. Donizettiho. Za vrchol celého programu lze jednoznačně považovat uvedení nejznámějších árií z Mozartovy Figarovy svatby následovaných Sonátou B mol Sergeje Rachmaninova. Koncert zakončil varhaník Ryan Enright skladbou J. S. Bacha a poté následovaly dlouhé ovace obecenstva. Po koncertu se konala v přilehlém sále velmi příjemná recepce.            (Libor Kotačka)

 

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat Českému generálnímu konzulátu za přípravu vynikajícího občerstvení, našim dámám-dobrovolnicím za výborné zákusky, a rovněž paní Vesně Alinče za vypracování a vytištění pěkného programu.                                                                                                                    (AM)

 

Večer "Hold životu a práci malíře Miloše Reindla" uspořádáný Comenius Institutem dne 16. března stál za to. Každý si z něho něco odnesl: ten, kdo o Miloši Reindlovi nevěděl vůbec nic, i ten, kdo ho znal a měl rád jeho obrazy. Přednáška Renaty Hochelberové obeznámila posluchače se způsobem jeho práce a rozvojem jeho umělecké osobnosti; slova Wolfganga Noetlichse ho přiblížila jako člověka a kamaráda, a proslov jeho bývalé žákyně Michčle Lemieuxové nám ho ukázal částečně z osobní, částečně i z profesionální stránky. Závěrečné promítnutí úryvku amatérského filmu o přístupu Miloše Reindla k tvůrčí práci a jeho rychlý unikátní postup tvorby doplnil celkový obraz o člověku, kterého jeho vlastní česká komunita prakticky neznala. Byl to opět poučný večer, snad jeden z nejúspěšnějších v pravidelné sérii přednáškového cyklu "Distinguished Lecturers" pořádaném Comenius Institutem.                                                                                         (Vesna Alinče)

 

Honza Chlumský uspořádal po mnohaleté přestávce Josefskou taneční zábavu v útulném sále Kanadské legie na Maisonneuve Blvd. West. Jeho kapela nám báječně hrála k tanci i poslechu. Pamětníci si libovali, že slyšeli staré melodie ze Semaforu, všichni jsme si mohli zazpívat národní písničky. O dobrou náladu se postarala také Erika Chlumská, která se svým obětavým týmem připravila tradiční chlebíčky, párky a klobásy s bramborovým salátem, a spoustu zákusků, jak krásných na pohled, tak velice chutných. Bohužel většina Josefů nepřišla. Účastníci se velice dobře pobavili a těší se na příští Josefskou.                                      (Ema Košacká)

Různé zprávy

Zájemcům o koncert skupiny Olympik oznamujeme, že koncertní turné bylo zrušeno pro nedostatecný počet zájemců ve většině měst.                                                                                                    (Láďa Křivánek)

 

Filatelistická organizace "Japhila" zorganizovala Petici za společnou známku pro nacisty umučeného 14ti letého Petra Ginze a prvního izraelského astronauta Ilana Ramona, který zahynul v troskách raketoplánu Columbia. Informace a formulář, máte-li zájem se připojit k petici, najdete (v angličtině i češtině) na webové stránce  www.japhila.cz/petition.htm.                                                                      (Břetislav Janík, Praha)

 

Taneční škola DVORANA z České republiky pořádá seminář českých a moravských lidových tanců pro krajany a tanečníky ze zahraničí. Letos se pořádá ve městě Štramberk, které je srdcem valašské kultury. Taneční lekce jsou vedeny i v angličtině a němčině a nevyžadují předchozí znalosti tance. Kromě vlastních tanečních lekcí jsou na programu návštěvy muzeí, folklorní festival v Rožnově pod Radhoštěm a setkání s tanečníky, hudebníky a výrobci tradičních krojů a uměleckých předmětů. Ti, kdo se necítí být tanečníky, se mohou přihlásit na Folk Pleasure Tour, která začíná v Praze, pokračuje do jižních Čech a na Moravu a končí v Rožnově, právě včas na festival. Podrobné informace najdete na www.dvorana.cz.                                   (AM)

 

Nabízím dva byty k pronajmutí v duplexu blízko Rockland Shopping Center (area Parc-Extension). Horní byt 4˝ s dvěma ložnicemi, dolní (basement) 2˝ s velkým pokojem a kuchyní. K dispozici od 1. července. Informace na telefonním čísle (514) 948-4973.

 

Zprostředkuji ubytování v Praze 6 a 4: samostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Pomýšlejte již dnes na světové mistrovství v hokeji v Praze! Kontaktujte M. Kubátovou na telefonu 011-420-233 311 359, cell 011-420-602 594 849.                                                                  (Láďa Křivánek)

 

Velikonočních zvyků je hodně: barví se vajíčka, chlapci pletou pomlázku neboli mrskačku, kterou na velikonoční pondělí šlehají dívky hlavně po nohou, aby byly zdravé. Někde se nemrská, ale polévá. Tradičních jídel je také spousta. Z "Krkonošské kuchařky" vybíráme:

Jidáše: Zaděláme kvásek z 30 g droždí, lžičky cukru, lžíce mouky a několika lžic vlahého mléka. Utřeme dva žloutky se 70 g cukru, přidáme vanilkový cukr a trochu citronové kůry. Přidáme vzešlý kvásek, půl kila mouky se špetkou soli, a vlažným mlékem zaděláme těsto. Necháme asi hodinu vykynout. Z těsta pak vyválíme válečky asi jako malíček a splétáme z nich provazce dlouhé 20 cm. Upečené Jidáše se pokapávají medem.

Velikonoční beránek: 5 žloutků našleháme s 200 g cukru a vanilkovým cukrem do pěny, přidáme citronovou šťávu, trochu citronové kůry, 250 g mouky a nakonec vmícháme sníh z bílků. Těsto dáme do vymazané a moukou vysypané formy a ve středně vyhřáté troubě pečeme. Vyklopíme, pocukrujeme, a dáme rozinky místo očí.

Na velikonoce se mělo jíst pro zdraví něco zeleného, "aby nebolelo v krku", a něco z kozlátka. Obojí je v zapečeném jídle zvaném Hlavička, ve kterém se do krupicové kaše zamíchalo kozlečí maso a různé bylinky včetně mladých kopřiv.  Velký pátek byl nejpřísnějším  půstem v roce, kdy se neměl ani péct chleba, ani oheň rozdělávat. Na Bílou sobotu se zato pilně vařilo a hlavně se pekly mazance, bez kterých by nebylo pravých velikonoc.                                                                                                                                               (AM)

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Emily Brucha, George Ehrman, Dr. Norbert Každan, Fred Korn, Eva Štrofová, Lidmila a Luboš Špačkovi a Adolf Vyskočil. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Aleny Martinů, 3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka :   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.