Montrealský Věstník  Ročník 42
Duben/April 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 8

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

5. 4.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

11. 4.    Út        Přednáška Dr. Hameta, hotel Delta, 475 President Kennedy, 18.00 h

19. 4.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

25. 4.    Út        Výroční valná hromada ČSSK, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

26. 4.    St         Vernisáž výstavy Arts Club, 1980 Sherbrooke W., Suite 420, 17.00 h -20.00 h

28. 4.    Út        Valná hromada Asociace Hostýn, sál kostela sv. Ignáce, 4455 West Broadway, 19.00 h

30. 4.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

 

Klub seniorů

Program na duben: 5. dubna paní prof. B. Jílková uvede film o Karlu Čapkovi "Člověk proti zkáze". Dne 19. dubna si promítneme film "Amadeus", s úvodem paní Míly Brůchové a pana Aloise Fogla.

Na schůzce 8. března jsme oslavili narozeniny prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Vzpomněli jsme paní Charlotty, jeho americké manželky, která se naučila mluvit česky, dětí Jana, Alice, Olgy a vnuků Leonarda a Herberta. Leonard zahynul při leteckém neštěstí, Herbert po velmi krátkém čase také zemřel. Prošli jsme jejich životem v Lánech, v Židlochovicích, v Topolčiankách, v místech jejich odpočinku. Zazpívali jsme si písně "Teče voda, teče" a "Ach synku, synku", a státní hymny "Kde domov můj?" a "Nad Tatrou sa blýska". V druhé polovině programu jsme zhlédli film o Petrohradu a jeho památkách. Film byl zakoupený na výstavě o Kateřině Veliké, ruské carevně.

Informace o činnosti Klubu seniorů podá R. Reichmanová, tel. (514) 484-1525.

České a slovenské sdružení

Montrealská odbočka Českého a slovenského sdružení v Kanadě pořádá výroční valnou hromadu v úterý 25. dubna 2006 v 19.30 hodin ve společenské místnosti Misijního domu, 7300 Sherbrooke West. Srdečně zveme všechny členy. Upozorňujeme členy Sdružení, že roční příspěvek je $15.00 na osobu, pro členy nad 70 let je placení příspěvků dobrovolné. Prosíme, vystavte šek na "Czech & Slovak Assoc. of Canada" a pošlete zpět v přiložené obálce. Někteří členové zaplatili příspěvky za minulý rok a dosud nedostali nálepku. Jim tuto nálepku přikládáme a prosíme, aby si ji vlepili do příslušné rubriky v legitimaci. Pro podrobnější informace volejte Emu Košackou, tel. (514) 735-5795.

 

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je každoročně organizován v Dobrušce v České republice. Je určen pro krajany ve věku nad 18 let. Výuka probíhá ve všedních dnech (celkem 90 vyučovacích hodin) ve skupinách podle stupně znalostí a mimoškolní aktivity jsou zaměřeny na osvojení českého jazyka a poznávání českých reálií. Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Na letošní kurz je ještě pár volných míst. Vyplněná přihláška žadatele spolu s doporučením krajanského spolku musí být podána do 15. dubna. Bližší informace podá Alena Valdštýnová, tel. (514) 488-1340, nebo Míša Fuchsová, tel. (514) 737-8325.

 

58. Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení letos organizuje odbočka v Edmontonu ve dnech 10. a 11. června. Má-li někdo zájem se zúčastnit, informace podá předsedkyně Čs. sdružení v Montrealu Alena Valdštýnová, tel. (514) 488-1340 nebo Míša Fuchsová, tel. (514) 737-8325.

Sokol Montreal

Zimních sokolských her, které se konaly v sobotu 25. února 2006 v lyžařském středisku ''Horseshoe Valley'' v Ontariu, se z Montrealu tentokráte zúčastnili pouze 2 muži: Pavel Míčka a Petr Štikarovský. Závodilo se v běhu na lyžích a slalomu, ve všech věkových kategoriích. Naše malá výprava byla úspěšná a získala celkem 4 medaile. Pavel Míčka se umístil v běhu i ve sjezdu na 1. místě a byl s počtem dosažených bodů nejúspěšnější závodník. Gratulujeme! (Petr Štikarovský)

Misie Sv. Václava

Vážení přátelé, všechny vás srdečně zdravím, poprvé touto cestou, prostřednictvím vašeho Montrealského Věstníku. Je to již rok, co k vám každý měsíc jezdíme, abychom společně prožili setkání s Ježíšem při mši svaté a společně se navzájem povzbudili v životě z víry - v kapli i při následném setkání u kávy. Díky za vaši pohostinnost a za vaše dobroty. Jsme rádi, že k vám můžeme dojíždět alespoň jedenkrát za měsíc, i když pro vás je to asi velká změna po letech, kdy jste měli kněze přímo mezi sebou. Kromě mše svaté bychom vám rádi nabídli i jiné duchovní služby - svátost smíření (svatou zpověď), svátost pomazání nemocných nebo jen návštěvu nemocných a těch, kteří mezi nás již nemohou přicházet, duchovní rozhovor apod. V případě potřeby jsme ochotni se zdržet v Montrealu i déle, máme zde možnost přenocovat v Misijním domě. Pokud by jste potřebovali kopii křestního listu nebo nějaké jiné administrativní záležitosti, obraťte se, prosím,  na paní Rose Mary Strban,  tel. (514) 483-4566 nebo přímo na mne, tel. (416) 532-5272.

Po poradě s farní radou jsme se rozhodli letos po delší době obnovit pouť k Panně Marii na táboře Hostýn, jak jste byli zvyklí za působení P. Janíčka. Pouť se uskuteční v neděli 13. srpna 2006. Duchovní část pouti, což je na každé pouti to nejpodstatnější, zajistí naše misie, občerstvení a ubytování zajistí Asociace Hostýn. Podrobnosti pouti budou upřesněny. Všichni jste srdečně zváni, prosím, pozvěte i naše slovenské přátele.

Příští mše svatá bude v neděli 30. dubna, jako obvykle v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke  (roh West Broadway). Při této mši svaté oslavíme dodatečně Velikonoce - slavnost vzkříšení Ježíše Krista. Protože se budova v 11.00 hod. uzavírá, prosíme, aby jste přicházeli včas. Všichni jste srdečně zváni na společnou modlitbu růžence v 10.30 hod. Touto modlitbou se snažíme ztišit a připravit na mši svatou.

Za sebe i za P. Norberta vám všem přeji požehnané prožití postní doby a radostné a požehnané Velikonoce! Bůh Vám žehnej! Těším se na další setkání s Vámi. Váš P. Libor

Hostýn

Výbor Asociace Hostýn zve všechny členy na Valnou hromadu, která se koná v pátek 28. dubna 2006 v 19.00 hodin v sále kostela sv. Ignáce na adrese 4455 West Broadway, Montreal. Připomínáme, že právo volby anebo kandidatury do výboru mají pouze ti členové, kteří zaplatí členské poplatky za rok 2006.

Letní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let (dřívější účastníci až do 16 let) se koná po dobu 3 týdnů a to od neděle 2. července do soboty 22. července. Ceny jsou následující: 1 týden - $260, 2 týdny $520, 3 týdny $695. Každé další dítě ze stejné rodiny získá slevu 10%, děti členů AH ještě navíc slevu $25, a slevu 5% poskytujeme všem, kteří zaplatí pobyt do 1. května. Bližší informace, přihlášky do AH, přihlášky na tábor a přihlášky pro zájemce o práci na dětském táboře (ředitel tábora, vedoucí k dětem, kuchařky, správce a hospodář) najdete na naší webové stránce www.hostyn.org, popř. kontaktujte Josefa Maxanta na tel.: (450) 465-4844, fax: (450) 923-4159,  nebo Vieru Šebenovou (514) 385-5153. (Zlatka Dokoupilová)

Informace o letním programu podá Zlatka Dokoupilová, tel.: (514) 680-9833.

Beseda

Jazykové kurzy: Nové kurzy češtiny pro začátečníky a pokročilé začnou ve středu 5. a ve čtvrtek 6. dubna 2006. Kurzy začínají v 18:30 a 20:00 hodin. Nové kurzy slovenštiny pro začátečníky a pokročilé začnou v pátek 7. dubna 2006. Kurzy začínají v 18:30 a 20:00 hodin.

Zájemci o studium češtiny a slovenštiny budou zařazeni do jednotlivých stupňů podle jejich znalostí. Další dny mohou být přidány dle potřeby. Kontaktujte Besedu pro více informací a registraci co nejdříve, protože počet míst v každém kurzu je omezen. Kurzy se konají v učebnách Besedy v Lavalu.

Speciální jazykové a taneční kurzy pro děti a mládež budou každou sobotu dopoledne i odpoledne podle počtu zájemců. Ve stejné době budou organizovány speciální kurzy a jiné aktivity pro ostatní zájemce a dospělé, co přivedou děti. Tyto kurzy a aktivity začnou v dubnu 2006, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců. Přihlaste se, prosím, co nejdříve, neboť musíme zajistit učitele a rezervovat potřebné místnosti.

Kurzy společenských tanců a nácviky lidových a historických tanců začnou v úterý 11. dubna 2006. Kurzy společenských tanců pro začátečníky jsou od 19:00 do 20:00 hodin. Nácviky lidových a historických tanců jsou od 20:00 do 21:00 hodin. V současné době připravujeme další večer, pravděpodobně v pátek, s kurzem společenských tanců, který bude následován individuálním nácvikem a volným tancem při příjemných melodiích. Kurz bude od 19:00 do 20:00 hodin. Nácviky a volný tanec budou od 20:00 do 21:30 hodin. Plánujeme také přidat další dny na nácviky lidových a společenských tanců, neboť skupiny Besedy se připravují na mnoho vystoupení na různých festivalech a dalších akcích.

Zájemci o tance budou zařazeni do jednotlivých stupňů podle jejich znalostí a zájmu. Další dny mohou být přidány dle potřeby. Kontaktujte Besedu pro více informací a registraci co nejdříve, protože počet míst v každém kurzu je omezen. Kurzy se konají v hale kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 7187 - 2nd Avenue, Montreal, roh  Jean Talon, jeden blok na východ od metra Iberville.

Hudební a pěvecký sbor - Pro rozvrh a místo nácviků hudebního a pěveckého sboru kontaktujte Besedu.

MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA

Májová zábava s oslavou svátku matek se bude konat 6. května ve 20:00 hodin večer, bude-li dostatečný počet zájemců. Dejte nám vědět co nejdříve, chcete-li se zúčastnit.

 

Podrobnější informace o oznámených akcích a o ostatních kulturních akcích v Montrealu zveřejňujeme na webstránce a v Newslettru Besedy a posíláme emailem nebo faxem. Abychom vás mohli včas informovat, zavolejte nám nebo pošlete váš email, číslo faxu a telefonu. Udržení české a slovenské kultury v Montrealu nezávisí jen na činnosti existujících organizací, ale také na spolupráci a účasti všech krajanů. Vyzýváme vás proto, abyste nám dali vědět vaše názory, návrhy, pomohli s organizací nebo se zúčastnili kurzů, schůzek a akcí. Kontaktujte Besedu na www.beseda.ca, tel. 450-662-3717 a 450-667-6702, fax 450-662-6096. (V. Vonka)

Kultura

Rose RABA REICHMAN se zúčastňuje již tradičně Juried Spring Show 2006, kterou pořádá Art's Club v 1980 Sherbrooke W., Suite 420. Vernisáž bude ve středu 26. dubna od 5 do 8 hodin večer. Další akce, které se paní Rose Raba účastní každý rok, je Juried Arts Auction (fundraising) na stanici Plattsburgh - Mountain Lake P.B.S., kanál 24, vždy večer mezi šestou a dvanáctou hodinou, ve dnech od 28. do 30. dubna 2006. Obrazy, kterými paní Reichmanová přispěla, se jmenují "Awakening Dreaming" a "A Sunny Summer Day". Informace najdete na www.mountainlake.org.

 

A pro ty, kteří mají na jaře náhodou cestu do Halifaxu: Sólo výstava reliéfů a plastik Evy LAPKOVÉ pod názvem "Traces" se koná do 17. dubna v "STUDIO 21 FINE ART", 1223 Lower street, Halifax, NS. Tel. (902) 420-1852, web-page www studio 21. ca.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Comenius Institute Montreal

invites you to an evening with

 

DR.  PAVEL  HAMET

 

Professor at the University of Montreal,

director of research at the Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

 

"NEW MEDICINE; HOPE OR HAP"

 

An audio-visual presentation about promises and disappointments of modern medicine

 

Introduction by

Dr. Libuše Proschek

Dr. Hamet's collaborator and friend

 

Tuesday, April 11, 2006

cocktails at 6:00 p.m., dinner at 6:30 p.m.

 

Salon Vivaldi, Hotel Delta

475 Avenue du Président-Kennedy

 

Tickets (including dinner) $37 members of CIM,$42 non-members

 

Kindly reserve by making your cheque payable to Comenius Institute and sending it to

4595 Montclair Ave, Montreal, QC H4B 2J8 before April 4, 2006,

 e-mail: komensky@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vystoupení Jiřího GROSMANA a jeho "Muziky na rohu" plánujeme na neděli 28. května na čtvrtou hodinu odpolední. Od svého vzniku natočila kapela 3 CD a připravila premiéry 4 programů. Ten nejnovější nese název "Ježek, Gershwin a ti druzí", a jak je z názvu zřejmo, je věnován swingové hudbě 30. a 40. let. Všechny skladby mají buď původní nebo přebásněné texty v českém jazyce. Tento pořad promluví jak k pamětníkům, tak k milovníkům Voskovce, Wericha, Ježka a Gershwina, ale i k lidem, kteří si k této hudbě teprve hledají cestu. Podrobnosti o vystoupení budou v příštím Montrealském Věstníku. (Láďa Křivánek)

K událostem minulého měsíce

Opět po roce sešla se montrealská komunita vzpomenout narozenin svého velikána. Program ve Věstníku, který zval na Večer mladých umělců, nelhal ani trochu. I kdyby Kateřině a Martinovi bylo o 20 let víc, stále ještě by narušovali věkový průměr této sešlosti. V sále jsem napočítal asi padesát duší, mnohem méně než loni. Úvodní projev pan í generální konzulky byl tichý a krátký a končil (věčně aktuálním) citátem Alberta Einsteina, že "kdyby osobnosti jako Masaryk stály všude v čele, nebylo by mírové úsilí tak beznadějné". Introdukce paní Míši Fuchsové byla ještě stručnější a zbývalo tedy zahrát hymnu. Hrála se sice jenom česká, ale bez chyby a až do konce. Masaryk byl poloviční Slovák a jeho idea byl stát československý, my však asi oslavujeme spíše Klausovu republiku (jestli vůbec co oslavujeme). Následoval koncert, na který jsem se těšil. Martin Karlíček začal Variacemi Charlese V. Alkana, a pak s Kateřinou Juráskovou přednesli Beethovenovu Sonátu F-Dur. Oba umělci jsou brillantní, ale za srdénko mě pohříchu chytil až Dvořák, překrásnou větou z Cellového koncertu B-moll. Po přestávce program pokračoval rozmarnými Variacemi S. Rachmaninova na smutné Chopinovo téma, a jen dozněly akordy, vzal si slovo významný kanadský cellista a bývalý učitel Kateřiny, pan Brott. Sobě vlastním, humorným a nevtíravým způsobem nám přiblížil svůj vztah k Čechům a též k dílku, které pak předvedli všichni tři: roztomilou Suitu pro dvě cella a piano jistého pana Menottiho. Posléze přidali ještě kousek Bacha, dostali kytice a byl konec. Česká muzika si tedy na své nepřišla ani na masarykovské oslavě a to je co říct. S lítostí jsem vzpomínal třeba na Janáčkovu Sonátu, posledně tak dobře zahranou. Tím nechci kritizovat umělce, hráli asi, co zrovna měli na repertoáru, a účast publika byla beztak zoufalá. Možná k tomu přispěl fakt, že v televizi souběžně probíhala akce HOUNO (Hollywood Opět Udílel Nezbytné Oskary) a malý český patriot, nedá se nic dělat, dá přednost skutečné Kultooře před nějakým fidláním. Na recepci, která následovala, jsem se zapovídal a za trest mi unikla část dobrot. Naštěstí konzulární bar fungoval jako vždy spolehlivě, takže po třech Kozlech jsem byl schopen odjet do mrazivé noci. (KN)

Oznámení o volbách

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Ottawě oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve čtvrtek 1. června a v pátek 2. června 2006 vždy od 14.00 do 21.00 hodin.

Místem konání voleb v Montrealu je volební místnost na generálním konzulátu České republiky v Montrealu, 1305 Avenue des Pins Ouest, pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island a Quebec.

Místem konání voleb v Ottawě je volební místnost na velvyslanectví České republiky v Ottawě, 251 Cooper St., pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Ontario (okresy Prescott and Russell, Stormont Dundas a Glengarry, Ottawa–Carleton, Leeds a Grenville, Lanark, Renfrew, Nipissing, Lennox a Addington a Frontenac), Alberta, Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Newfounland a Labrador.

Místem konání voleb v Torontě je volební místnost na generálním konzulátu České republiky v Torontu, 2 Bloor Street West, Suite 1500, pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Ontario (všechny okresy kromě těch, které spadají pod obvod Ottawy), Manitoba a Saskatchewan.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu voličů vedeného zdejším zastupitelským úřadem, a voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. dne 23. dubna 2006 do 16.00 hodin. Zápisem do zvláštního seznamu voličů bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem příslušným pro místo trvalého pobytu voliče. Občané, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeném při ZÚ Ottawa nebo GK Montreal při posledních parlamentních volbách v roce 2002 a nepožádali v mezidobí o vyškrtnutí, se již znovu zapisovat nemusejí. Přesto doporučujeme, aby si alespoň telefonickým dotazem ověřili, zda jsou v seznamu skutečně uvedeni, případně u kterého úřadu jsou registrováni. S ohledem na otevření GK Toronto současně sdělujeme, že voliči registrovaní u ZÚ Ottawa spadající do volebního okrsku Toronto budou převedeni do seznamu vedeného u tohoto úřadu a o této skutečnosti budou individuálně informováni.Voliči, kteří jsou vedeni ve volebním seznamu jednoho z volebních okrsků v Kanadě, avšak z nějakého důvodu budou chtít volit u úřadu jiného (ať již v Kanadě nebo v České republice), požádá úřad, u něhož je v seznamu veden, o vydání voličského průkazu, na jehož základě pak může volit u jiného úřadu.

Totožnost volič prokazuje platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje, vystaveným příslušným orgánem. Státní občanství ČR volič prokazuje platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem, osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR. Státní občanství ČR lze pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokázat též Listinou o udělení občanství České republiky, je-li v Listině uvedeno, že občan nabyl státní občanství České republiky, a osvědčením o státním občanství České republiky. Bydliště volič prokazuje zásadně úředním dokladem vydaným orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčujícím bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz či řidičský průkaz). O voličský průkaz je možné požádat ode dne vyhlášení voleb, vydán však může být nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, tedy 18. května 2006. Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti ve dnech voleb.

JUDr. Pavel Vošalík, velvyslanec ČR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 17. júna 2006 a občania, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí si môžu svoje ústavou zaručené právo voliť uplatniť aj z miesta svojho bydliska v zahraničí korespondenčne, listovou poštou. Možnosť voľby prostredníctvom elektronickej pošty (cez internet) zákon č. 333/2004 Z.z. neumožňuje. Na internetovej stránke www.volby2006.sk nájdete všetky relevantné informácie: aké podmienky musí občan SR žijúci v zahraničí splniť, ako treba postupovať, kedy a ktoré doklady zadovážiť a kedy odovzdať svoj hlas. Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Go West My Son, Go West... (a návštěva náměstka čs. ministra zahraničních věcí v Montreale)

Když jsme v r. 1954 přijeli do Kanady, Montreal byl průmyslovým, obchodním a kulturním centrem Kanady. O Torontu mi krajané vykládali, že je to jenom taková trochu přerostlá vesnice. A prý, kdyby tam v neděli odpoledne někdo v centru města vystřelil z kanónu, tak ani nikoho nemohl zranit, jak bylo všechno ovládnuté sváteční prázdnotou. Montreal, který byl po generace magnetem přitahujícím emigranty a který jim dával příležitost, se stal záchytnou stanicí i pro Čechy a Slováky. Mnozí z našich lidí, kteří jsou dnes pilíři krajanského života v Torontě, začínali svoji kanadskou existenci v Montreale. Hlavou mně prolítají jména některých, které jsem poznal: Jan Rubeš, Antonín Kubálek, Dáša Rýdlová. Spousta mladých, většinou vzdělaných lidí z obav před quebeckým nationalismem utíkala z "la Belle Province" na západ. Odcházeli soukromníci a odcházely podniky. Některé podniky odpluly potichu, některé s kraválem. Když jsme v padesátých letech přijeli do Montrealu, městu dominoval jediný mrakodrap - budova pojišťovny "Sun Life". Teď už je dávno její ústředí v Torontě. V Torontě je už dávno také hlavní stan "Bank of Montreal". Myslím, že tyto dva příklady dost vysvětlují. O postupném poklesu lesku a významu university McGill se mně už ani nechce mluvit. Z Čechů v posledních letech komunistické hrůzovlády v ČSSR sem přicházeli hlavně tzv. "Kubánci", lidé, kteří v Ganderu nebo Montrealu vystoupili z čs. letadla směřujícího na Kubu a požádali o azyl. Nevím, kolik z nich jelo ihned do Ontaria, nebo dále na západ. Ale já jsem pozoroval roky s obdivem tu obrovskou práci, kterou členové montrealské odbočky Čs. národního sdružení pod vedením Dr. S. Zichy a paní Olgy Velanové pro tyto lidi dělali. To byly ustavičné sbírky šatstva a peněz. A neustálé docházení na úřady. Velká většina těchto "Kubánců" po obdržení statusu "landed imigrant" také uposlechli moudré rady "Go west my son, go west…" Nakonec si tuto radu vzal k srdci i čs. ministr zahraničních věcí. Mnozí z nás si už v Novém domově přečetli, že v Torontě bude otevřen český konzulát. Ale z článku nebylo jasné, že otevření českého konzulátu v Torontě znamená uzavření generálního konzulátu ČR v Montreale; aspoň mně to jasné nebylo. V pátek 24. února nás pan Pavel Svoboda, náměstek (a jmenovec) nynějšího čs. ministra zahraničních věcí, ujistil, že Česká republika neplánuje mít v Kanadě více než jeden konzulát. A ten bude v Torontě. Dopad jeho ohlášení na přítomné byl, mírně řečeno, silný. Padaly různé argumenty, ale nakonec i ti nejhlasitější argumentátoři umlkli. Myslím, že aspoň v duši kapitulovali. Ani ne tak před silokřivkami vývoje, jako spíše před často přijatým faktem, že ministři mívají (ze své pozice) vždycky pravdu. A také protože lidová moudrost už dávno rozeznala, že komu Pán Bůh dal úřad, tomu prý dal i rozum... (Dr. Vlasta J. Vrána)

In memoriam

Začátkem března 2006 zemřel v Ottawě Dr. René HRADECKÝ ve věku 94 let. Žil s rodinou dlouhá léta v Montrealu a téměř do konce svého života trávil letní měsíce v Suttonu. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. (Ema Košacká)

 

Dne 19. března 2006 zemřel v Montrealu na srdeční záchvat Antonín BARTOŠ, známý kytarista a autor učebnice (metody) hry na kytaru, používané po mnoho let nejen v ČR, ale v překladech po celé Evropě. Jako samouk, a pak žák prof. Urbana v Praze vyhrál světovou soutěž v klasické kytaře a do r. 1968 učil na AMU, hrál v rádiu, koncertoval v Rudolfínu, jezdil na turné po východní Evropě a NSR. V r. 1968 odešel do Kanady, vyučoval na hudební škole v Montrealu a na konzervatoři v Hullu, pořádal různé koncerty, ale nedovedl se přizpůsobit místním podmínkám a po úmrtí své ženy (rumunského původu) žil a zemřel osamocen. (AM)

Co je to česká komunita? České a slovenské sdružení

Mezi hlavní úkoly Československého sdružení (slovo "národní" bylo vypuštěno v r. 1984) patřilo bránit demokratické ideály T. G. Masaryka a přesvědčit kanadskou veřejnost a vládu, že Československo musí být osvobozeno. Díky tomuto úsilí se také podařilo po srpnu 1968 dosáhnout toho, že Kanada přijala během 6 měsíců přes 11 tisíc uprchlíků. Ještě v osmdesátých letech to bylo kolem stovky uprchlíků ročně. Práce Čs. sdružení v organizování a pomoci nově příchozím byla enormní a nikdy nemůže být dostatečně oceněna. Obětavost a neúnavnost lidí, jako byl např. Gen. Václav Vlček, Dr. Josef Kotrlý, Dr. Jaroslav Valenta, paní Olga Velanová, Soňa Zichermannová nebo Dr. Sláva (Victor) Zicha, a lékařů Dr. Norberta Každana či Dr. Rudolfa Rodena,  zůstane navždy v paměti mnoha přistěhovalců, kteří zde díky jim snadněji našli nový domov. Tito lidé měli styky s imigračními úřady, znalosti a kontakty od právníků přes lékaře až po široký rejstřík lidí, kteří nově příchozím zprostředkovali práci. Organizovali sbírky, žádali o granty od vlády, osobně chodili na letiště, starali se o ubytování. A k tomu pravidelné bazary, taneční zábavy, slavnostní koncerty či vánoční besídky... Dalo by se to přirovnat k důkladné, komplikované pavoučí síti, která zachytila před pádem jak absolventy univerzit, tak dělníky či administrativní síly. Kde je tato síť nyní? Časem prodělalo Československé sdružení změny a prošlo i mnoha problémy a spory. Jméno je jen jedním z rysů měnící se situace - po "sametové revoluci" a rozdělení Československa byl v r. 1995 název změněn na "České a slovenské sdružení v Kanadě" a zároveň zmizely některé z jeho původních úkolů: Česká republika i Slovensko jsou svobodné, příliv uprchlíků klesl na minimum, a těch pár přistěhovalců se většinou chce rychle naučit zdejší jazyk a splynout s kanadským prostředím. Sdružení se v nynější době soustředí na vyřešení problémů restitucí, dvojího občanství a zrušení kanadských víz pro Čechy a Slováky. Teď se na ČSSK obrací spíš lidé v Čechách, kteří by rádi přijeli do Kanady ať už za prací nebo za studiem. Navíc jedním ze specifických znaků Montrealu je ubývající počet Čechů a Slováků - mezi 1986 a 1996 odtud odešlo několik tisíc lidí čs. původu, snad do Toronta či Vancouveru, snad do USA, snad zpátky do své rodné země. Pro ty, co tu jsou, naštěstí stále zbývá kultura a sociální život - stále máme naše bazary, zábavy, koncerty a třeba někdy bude zase i vánoční besídka, kdo ví...

Příště: Sokol    (AM)

Různé zprávy

Oznamujeme, že cestovní kancelář GLOBE na 1650 de Maisonneuve W. ukončila svou činnost. Pro informace o letenkách, cestách, pozváních apod. se můžete obrátit na Pavlu Fofanu, tel. (514) 856-9219.

 

Hledám zaměstnání. Jmenuji se Jindřich Dvoziak, nar. 28. 5. 1959 ve Znojmě. Od roku 2003 jsem pracoval jako vedoucí výroby pro Porcelaine Bousquet. Mé pracovní povolení v Kanadě bude ukončeno v prosinci t.r. Protože chci nadále žít a pracovat v Kanadě, obracím se na vás s žádostí o pomoc při hledání zaměstnání, které mi usnadní jednání s imigračními úřady a napomůže k integraci v Kanadě. Mohu též pracovat pro vás a být nápomocen realizovat váš osobní projekt ve výtvarném oboru. Práci hledám v této oblasti: keramický design, výroba keramických suvenýrů, užitné keramiky, dekorativních objektů, vedení keramických a drátenických kurzů, technický asistent ve výtvarných dílnách (školách), koncepce a realizace založení keramické nebo drátenické dílny, specializované na výrobu tradičních slovenských produktů nebo na kurzy pro veřejnost. Prosím, volejte na tel. (514) 718-0799 nebo pište na e-mail jin-dra@seznam.cz.

 

Prodám lyže a boty na běžky, 2 roky staré, téměř nepoužité. Lyže značky Karhu, 6 stop (180 cm) dlouhé, boty pánská velikost 40. Lyžařské brýle k tomu, vše za $150. Volejte paní Mikešovou, tel. (514) 624-5832.

 

Hľadám spoľahlivého podnájomníka/podnájomníčku, nefajčiara, na dobu 6 mesiacov od apríla do októbra 2006. Byt 3 ˝  v NDG, so zariadením, $460/mesiac. Informácie na tel. (514) 483-4894.

 

Na Věstník přispěli: Jiřina Mitáčková, Květa Pichlerová, Helena Porez, Jana Schroter, Mira Stastny, Julius Stračina, Hana Svobodová, Věra Típalová, Peter Vidlak. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.