Montrealský Věstník  Ročník 43
Duben/April 2007  5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 8

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

4. 4.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

15. 4.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

17. 4.    Út        Valná hromada Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

18. 4.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Klub seniorů

Program na duben:

4. dubna nám pan Milan Havlín, zahradní architekt, poví něco o vlivu české zahradní architektury na rozvoj residenčních úprav v Kanadě. Přednáška bude doprovázena diapozitivy. Při této příležitosti bude podepisovat svou novou knihu "Cesty do exilu". Všichni členové české a slovenské společnosti jsou srdečně vítáni, i ti, kteří mezi nás obykle nechodí nebo nepatří mezi seniory.

 

18. dubna si budeme povídat, jak jsme prožili Velikonoce, o různých zvycích a našich zážitcích. Jako obvykle si zazpíváme písně, zarecitujeme básně nebo se podíváme na film.

 

 

Zleva: Dr. Každanová, M. Fuchsová, Dr. Každan, Dr. Horný a S. Zichermannová Zleva: Dr. Každanová, M. Fuchsová, Dr. Každan, Dr. Horný a S. Zichermannová

Ve středu 21. února se na seniorskou schůzku dostavil i Dr. Norbert Každan, kterému Míša Fuchsová, jako zástupkyně Kanadské župy sokolské, předala čestné vyznamenání: Tyršovu medaili za jeho dlouholetou činnost v Sokole. Dr. Každan pak v krátkosti seznámil přítomné s některými zajímavými úseky svého dlouhého života. Pak byla oslava narozenin paní Soni Zichermannové - přítomní jí pogratulovali a předali jí pěkný dort. Dalším bodem byla přednáška Dr. Štefana Horného o našem zdraví, jakou máme pravděpodobnost dožít se dlouhověkosti a co bychom pro to měli dělat. Na závěr schůzky paní Soňa Zichermannova sedla za piano a ostatní se přidali se zpěvem. (Petr Štikarovský)

 

 

Na schůzce 7. března nám pan Alois Fogl za velké účasti návštěvníků v procítěném projevu připomněl život a dílo Tomáše G. Masaryka, prvního prezidenta Československé republiky, na jejímž vytvoření měl nesporně největší zásluhu. Zazpívali jsme si českou a slovenskou hymnu. Paní Zdena Kentová pak přednesla krásnou báseň od Jaroslava Seiferta, "Loučení se smrtí". Panu Foglovi upřímně děkujeme a budeme se těšit na shledanou při dalších rozhovorech a setkáních.

 

Dne 21. března pan Dr. Ing. Jiří Teichmann poutavě vylíčil neobvyklé přírodní problémy. Velmi jsme se poučili o nám neznámých přírodních zkázách a katastrofách. Velmi mu děkujeme a těšíme se, že budeme znovu poctěni jeho návštěvou a případně i novým programem.

 

Plánujeme opět výlet do Manoir Richelieu ve dnech 9. a 10. května 2007. Strávíme tam dva dny a jednu noc. Cena výletu je $149, nocleh a 4 jídla. Má-li někdo zájem, zavolejte Rose Reichmanovou na (514) 484-1525.

 

České a slovenské sdružení

Montrealská odbočka Českého a slovenského sdružení v Kanadě pořádá Výroční valnou hromadu v úterý 17. dubna 2007 v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu, 7300 Sherbrooke West. Všichni členové jsou srdečně zváni. Upozorňujeme členy Sdružení, že roční příspěvek je $15.00 na osobu, pro členy nad 70 let je placení příspěvků dobrovolné. Prosíme, vystavte šek na "Czech & Slovak Assoc. of Canada" a pošlete zpět v přiložené obálce. Někteří členové zaplatili příspěvky za minulý rok a dosud nedostali nálepku. Jim tuto nálepku přikládáme a prosíme, aby si ji vlepili do příslušné rubriky v legitimaci.

 

58. Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení letos organizuje odbočka v Londonu v Ontariu ve dnech 1. až 3. června. Má-li někdo zájem se zúčastnit, informace podá předsedkyně Čs. sdružení v Montrealu Míša Fuchsová, tel. (514) 737-8325.                                                                             (Ema Košacká)

Sokol Montreal

 

Zleva: Marie Hřibová, Josef Hřib a Ema Košacká Zleva: Marie Hřibová, Josef Hřib a Ema Košacká

35. ročník zimních her Sokolské župy Kanadské se konal za ideálního počasí v sobotu 24. února 2007 v lyžařském středisku Horseshoe Valley u Barrie. Závody v běhu na lyžích (5,8 km a 11,6 km) a ve sjezdu byly rozepsány pro všechny věkové skupiny, většina závodníků však opět, jako v minulých letech, dala přednost závodům ve sjezdu. Úspěšné zimní hry byly ukončeny obvyklým vyhlášením výsledků a předáním získaných medailí a putovních cen. V soutěži jednotlivců zvítězil Pavel Vreský z Toronta, v soutěži žen získala prvenství Eva Pospíšilová z Barrie. V běhu na trati 11,6 km docílil znamenitý čas 56:08 min Jiří Šlais z Generálního konzulátu České republiky v Torontu. Z Montrealu se sokolských zimních her tentokrát nikdo nezúčastnil.                             (Jan Waldauf) 

 

 

Jak už bylo uvedeno v prosincovém Montrealském Věstníku, celkem pět členů montrealské jednoty Sokola obdrželo v roce 2006 Tyršovu medaili, která se uděluje buď za dlouholetou záslužnou činnost nebo za celoživotní věrnost sokolské myšlence. Kromě Dr. Norberta Každana (viz strana 1 tohoto čísla) a Rosl Foglové dostali Tyršovu medaili manželé Marie a Josef Hřibovi a Ema Košacká, které vidíte na obrázku z lednové sokolské schůze s medailemi v rukou. Touto cestou jim všem ještě jednou gratulujeme.                 (Ludvík Martinů)

Misie Sv. Václava

Naše příští mše bude 15. dubna 2007 v 11 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke West, ve třetím patře budovy. Růženec recitujeme od 10.30 h. Prosíme, choďte chvíli před jedenáctou, protože dveře do školy se v jedenáct zamykají.                                                                                                  (Rose Mary Strban)

Hostýn

Letní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let (dřívější účastníci do 16 let) potrvá 3 týdny od neděle 8. července do soboty 28. července. Ceny za účast jednoho dítěte jsou následující: 1 týden $275, 2 týdny $550, 3 týdny $740. Každé další dítě ze stejné rodiny má slevu 10%. Při zaplacení do 1. května 2007 je navíc další sleva 5%. Pro členy AH je sleva $25 na rodinu. Jako každý rok potřebujeme pomoc s organizací tábora: Asociace Hostýn hledá ředitele dětského tábora, hospodáře a správce (údržbáře), kuchařky a vedoucí k dětem. Přihlášky najdete na naší webové stránce www.hostyn.org nebo kontaktujte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844, fax 450-923-4159, health.vifad@sympatico.ca, nebo Věru Sebenovou, tel. 514-385-5153, vseben@hotmail.com.

Beseda

Informace o našich kurzech a aktivitách najdete na webové stránce www.beseda.ca nebo volejte na číslo (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, e-mail info@beseda.ca.                                                           (Vítězslav Voňka)

In memoriam

Minulý měsíc v Montrealu zemřela po delší nemoci paní Mariana KLUSÁČKOVÁ, rozená Thiebenová. Narodila se v roce 1911 a žila s manželem na Plzeňsku až do odchodu z ČSR po únorovém puči. Po mnoho let  byla pilná a obětavá pracovnice na montrealském Bazaru - bude nám chybět. Jejímu synovi, dceři a dvěma vnoučatům vyslovujeme naši upřímnou soustrast.                                                              (Bela Vernonová)

 

Poněkud opoždědě oznamujeme, že 8. října nás opustila paní Rosalie RUMAN. Zemřela v Montrealu po delší nemoci ve věku 83 let.                                                                                                               (Ruth Ruman)

 

Kultura

Připomínáme, že paní Rose Raba Reichmanová účastní jako každý rok Juried Arts Auction (fundraising) na stanici Plattsburgh - Mountain Lake P.B.S., kanál 24, vždy večer mezi šestou a dvanáctou hodinou, ve dnech od 27. do 29. dubna 2007. Obrazy, kterými paní Reichmanová přispěla, se jmenují "Awakening" a "Love and Happiness". Informace o aukci najdete na www.mountainlake.org.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

České a slovenské sdružení a Misie sv. Václava v Montrealu

vás zve na setkání s

 

JANOU  FRANKOVOU

 

absolventkou pražské DAMU z roku 1989

herečkou Realistického divadla a Divadla za branou

 

v představení nazvaném

 

"KYTICE"

 

dramatizace básní Karla Jaromíra Erbena doprovázená hudbou Petra Ebena

 

 

Neděle 27. května 2007

 

místo a čas budou ještě upřesněny a

oznámeny v příštím Montrealském Věstníku

 

Informace: Míša Fuchsová (514) 737-8325, Ema Košacká (514) 735-5795

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K událostem minulého měsíce

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA. V sobotu 10. března proběhla naše Josefovská zábava. Objednaných vstupenek bylo dost, ale nejspíš vinou mrznoucího deště, který se v sobotu odpoledne spustil, dost lidí od cesty do Legie upustilo. Sešlo se nás, jak by řekla Jiřinka Bohdalová, jako k mariáši, nebo o trošku víc, avšak třeba říci, že kvantita byla nahrazena kvalitou. A že se zpívalo a tančilo, na to lze vzít jed. Jitrnice s dobrým českým chlebem, českobudějovický Budvar a moravské Starobrno dovršily míru spokojenosti. K úspěchu večera přispěly také výborné chlebíčky a cukroví, sněhové kremrolky, koláčky a dorty našich pomocnic, kterým za jejich pomoc ze srdce děkujeme. Lidovky, písně ze Semaforu, Jaroslava Ježka a swingové éry našich let nebraly konce. Na pódiu hrála česká kapela téměř non-stop. Tančilo se od 7.30 do půl jedné v noci a na konci se jen málokomu chtělo jít domů. Jak se ale říká, v nejlepším přestat. Úspěch zábavy byl v tom, že se lidé pěkně a spontánně bavili a přátelská nálada prolínala všemi kouty tanečního sálu. Děkujeme moc všem přítomným za účast a těšíme se na shledanou příště.                                                                  

 

KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA. Prof. Ivan Ženatý začal svou kariéru houslového virtuóza - a s tím spojené cestování po světě - velmi mladý. Dr. Petr Dokládal, bývalý generální konzul České republiky v Montreale, mně dosvědčil, že pana Ženatého z titulu čs. konzula uvítal v Hanoji už někdy před rokem 1989. Do Montrealu Ivana Ženatého brzy po "velvetu" přivedl torontský pianista Antonín Kubálek. Jejich první společné vystoupení v našem městě jsem zorganizoval pod hlavičkou Čs. sdružení v koncertním sále "Du bon Pasteur". Tehdy se mně Ivan svěřil, že ten jeho koncertní mundúr, ten jeho první frak, mu ušila maminka. A že se mu proto v něm moc dobře hraje.

Od té doby jsme si našli sál, který je nejen akusticky mnohem lepší, ale také mnohem dostupnější - jak autem, tak i veřejnou dopravou. Od té doby k nám mistr Ženatý jezdí skoro každý rok - většinou na oslavu narozenin T.G.M. Mnoho let ho na klavíru doprovázel Prof. Antonín Kubálek. Potom jednou pan Ženatý přijel se svým českým pianistou Klepáčem. Teď ho už řadu let doprovází jeho druhá, krásná a nadaná manželka Katarína.

Letošní recitál se konal 22. března. Tento koncert zorganizovaly paní Míša Fuchsová (za Sdružení a Sokol) a paní Vesna Alinče (za Comenius Institute). Patronkou večera byla česká generální konzulka paní Dr. Viera Jarešová. V bohatém programu nám manželé Ženatí představili následující skladatele: Bohuslav Martinů, Antonín Dvořák, J.S. Bach, F. Chopin, E. Grandos, Rimskij-Korsakov, I. Albeniz, N. Paganini a M. De Falla.

Už dávno jsme si zvykli, že recitály Ivana Ženatého byly vždy výborná kulturní pochoutka. Přesto každé jeho nové vystoupení znovu uchvátí nejen nás, laiky, kteří máme muziku rádi, ale i hudební znalce. Představení manželů Ženatých bylo odměněno bohatým potleskem. To Ivan a Katarína slyšeli. Já jsem ovšem také slyšel ty nadšené chvalozpěvy, které si po představení mezi sebou vyprávěli návštěvníci.

A na ukončení malá poznámka: mám silné podezření, že to manželství Ivanovi a Kataríně prospívá jak v životě soukromém tak i profesionálním.                                                                                   (Dr. Vlasta Vrána)

Něco o velikonočních zvycích

Velikonoční týden, rovněž zvaný pašijový, svatý nebo veliký, je nejvýznam-nějším svátkem křesťanské církve. Jak asi všichni vědí, je spojený s památkou umučení a vzkříšení Krista a původ má ve svátku židovském (pesach, anglicky Passover). Odjakživa v tuto dobu lidé vítali jaro a začátek zemědělských prací, a tedy není divu, že spousta zvyků je spojena s úrodností, plodností, životem a zdravím. Na každý den velikonočního týdne můžeme najít nějakou pověru nebo zajímavou činnost. Na Škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce. Na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou - nebudete nemocní. Hospodyně musí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku - nebudete mít v domě blechy. V Orlických horách se házel do studny chléb s medem - aby v ní byla voda celý rok. Také jidáše s medem zaručovaly zdraví. Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu - aby je nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Na Velký pátek se nesmělo prát prádlo, nesmělo se pracovat v sadu, nesmělo se nic půjčovat. Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal křížek a ten se donesl na pole, aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby odradily požár. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. Na boží hod velikonoční dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na pole, do studny a na zahradu - aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.   

Všem čtenářům přejeme pěkné velikonoční svátky a hlavně to zdraví, úrodu, vodu  a dostatek ovoce!           (AM)

Různé zprávy

Hledám paní na hlídání roční holčicky. Bydlíme blízko metra Sherbrooke, na "Plateau Mont-Royal". Do poloviny července potřebujeme hlídání pouze dvakrát týdně, pak na 5 dní v týdnu (pondělí až pátek od 9 do 17 hodin). Pro více informací prosím volejte Barboru na 514-891-0197.

 

Montrealské vysílání českého televizního magazínu Nová Vize Montreal má premiéru vždy v pátek ve 20.30 hodin a reprízu v neděli v 15.30 a v pondělí v 10.00 hodin na multietnickém kanálu, na kabelu 14, nebo na satelitu č. 207. Dotazy a připomínky můžete poslat emailem na montrealtv@yahoo.com nebo poštou na adresu Nová vize: 77 Quebec Ave., #2025, Toronto, M6P 2T4.

 

Máte-li doma staré Věstníky z doby, kdy je psal páter Janíček, a chcete je vyhodit - VYHOĎTE JE SMĚREM K NÁM. Rádi bychom doplnili náš archív. Do kompletní sbírky nám chybí některé výtisky z let šedesátých a sedmdesátých a i několik výtisků z let devadesátých. Knihovna "Libri Prohibiti" v Praze má zájem i o jiné české publikace, jako například Bulletiny Comenius Institute, sokolské sborníky ze sletů, první sborník tábora Hostýn, či jiné mimořádné tiskoviny. Děkujeme předem!

 

Na Věstník přispěli: Marie Adamová, Ruth Bílá-Guthof, Jiří Kayser, Vlasta Nosek, Zdeněk Nosek, Líba Prášilová, Ruth Ruman, Mira Stastny, Věra Típalová. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

       

Věstník (i minulá čísla) si můžete přečíst na Internetu na http://Almaczech.tripod.com. Check AlmaCzech!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.