Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Prosinec 2003 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 4

Kalendář činností

 

Každou středu: Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek: Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou neděli: Mše svatá, Loyola High School, POZOR ZMĚNA - 12.00 h

 

30. 11. Ne "Rencontres Musicales Tcheques et Slovaques", École Vincent d'Indy, Outremont, 14.00 h

Radostne Vanoce a stastny novy rok

3. 12. St Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, 8370 Blvd. Lacordaire, St. Leonard, 19.30 h

3. 12. St Schůzka klubu seniorů, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

3. 12. St Vernisáž Arts Club (Rose Raba), 1840 Sherbrooke W., 18.00 až 21.00 h

6. 12. So Vánoční oběd seniorů, restaurace Amazona, 5525 Côte St. Luc, 11.30 h

7. 12. Ne Den otevřeného studia Evy Lapkové, 3496 Montclaire, 13.00 až 18.00 h

14. 12. Ne Christmas party of Montreal Melody Mixers, Chopin Hall, 681-8th Avenue, Lachine, 19.00 h

17. 12. St Poslední letošní schůzka klubu seniorů, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

31. 12. St Silvestrovská zábava, sál kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 2nd Avenue, 20.00 h

New Year's Eve Dance, St. Cyril and Method Parish Hall, 2nd Avenue, 8:00 p.m.

 

Klub seniorů

Tradiční vánoční oběd se bude konat v sobotu 6. prosince v restauraci AMAZONA, 5525 Côte St. Luc v půl dvanácté. Cena za osobu 10 dolarů. Výběr tří druhů jídel. Rezervace Ruth Bílá (450) 671-2761.

Pravidelné schůzky pokračují každou středu v půl druhé odpoledne až do 17. prosince. První schůzka po Novém roce bude 7. ledna 2004 na stejném místě. Opakujeme pozvání: "noví" senioři jsou srdečně vítáni. Přijďte se pobavit - naše nové působiště začíná vypadat přívětivě. Veřejná doprava většinou funguje perfektně (doufejme, že stávka se nebude opakovat!) a stanice autobusu je přímo přede dveřmi!

Při našem setkání 5. listopadu nás navštívil Dr. Roden a připravil nám zajímavé a zábavné odpoledne - velmi mu děkujeme. Paní Janglové jsme vděčni za nadílku krásných jablek.

Během poslední schůzky tohoto roku 17. prosince oslavíme příchod vánoc poslechem slavné a milé české vánoční mše J. J. Ryby "Hej Mistře!" Přejeme příjemný advent všem.

Misie Sv. Václava

Reverend Petr Stejskal byl jmenován "vicair dominical" ve farnosti St. Leopold a St. Ferdinand v Lavalu, a proto nemůže nadále, jak bylo zvykem, sloužit bohoslužby pro českou menšinu v 10 hodin dopoledne. Od 23. listopadu budou proto mše svaté každou neděli ve 12 hodin.

Pořad bohoslužeb během vánoc (všechny mše jsou v kapli Loyola High School):

Středa 24.12. 2003 - "Půlnoční mše" ve 22.00 h

Čtvrtek 25. 12. 2003 - Slavnost Narození Páně ve 12.00 h

Středa 31. 12. 2003 - bude upřesněno

Čtvrtek 1.1. 2004 slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) ve 12.00 h

Každý čtvrtek v půl druhé odpoledne (kromě vánočního období) se v Čs. kulturním domě na rohu West Broadway a Sherbrooke konají setkání nad otázkami víry.

Vážení čtenáři Věstníku, v nejbližší době chystáme průzkum počtu Čechů v Montrealu, kteří se hlásí ke katolické církvi. Již před rokem jsme provedli interní registraci členů naší misie, ale nyní se chceme obrátit na ty, kteří se našich bohoslužeb z různých důvodů účastnit nemohou, ale rádi by dostávali informace o naší misii. V lednovém Věstníku bude přiložen registrační list s obálkou. Byli bychom rádi, kdybyste jej vyplnili a poslali na předtištěnou adresu. Zatím přijměte srdečné přání ke krásně prožitému adventu a hojnost Božích milostí během svátků Narození Ježíše Krista. To vám jménem celé misie i svým přeje Rev. Petr Stejskal.

České a slovenské sdružení

Náš tradiční Bazar, který proběhl v sobotu 8. listopadu, byl velmi zdařilý a děkujeme všem, kteří se zasloužili o jeho úspěch. Hlavně děkujeme všem kuchařkám, které ukázaly své umění ať již při pečení cukrovinek nebo při přípravě dobrého oběda. Pomáhali nám nejen montrealští, ale i "přespolní", Věra a Jana Gazdovy z Ottawy, zatímco Janči nám mezitím naladil piano v novém Misijním domě. Doufáme, že se každý dobře bavil a těšíme se nashledanou ve velkém počtu za rok. (Iva Brožová)

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA, která se konala v sobotu 22. listopadu v hale kostela Sv. Ignáce v N.D.G., měla tento rok mimořádný úspěch (výtěžek jde na výdaje s Věstníkem). Dvě stovky lidí se výborně bavilo při hudbě skupiny Edelweiss. Hala je prostorná a tím bylo dost místa jak na tanec, tak i na stoly, které jsme dokonce museli během večera přidávat. České pivo, dršťková polévka, chlebíčky i tradiční zákusky šly velmi rychle na odbyt a ještě před půlnocí byly některé dobroty vyprodány. I když tentokrát svatý Mikuláš nenaděloval, dárků v tombole bylo dost pro potěšení i mlsné jazyky. Letenku do Prahy, věnovanou ČSA, vyhrála tentokrát Ema Košacká - gratulujeme! Při této příležitosti se za nás předsedkyně Čs. sdružení Alena Valdštýnová rozloučila s generálním konzulem Ing. Jiřím Parkmannem, který v Montrealu po téměř pěti letech končí. Děkujeme všem, kteří napekli, navařili a postarali se o přípravu, organizaci a pěkný průběh zábavy, jakož i pak o uklizení haly. (AM)

Sokol Montreal

Výroční taneční zábava Sokola, již 54. ŠIBŘINKY, se budou konat v sále městské radnice Town of Mont Royal, 90 Roosevelt Ave, v sobotu 24. ledna 2004 od 8 hodin večer. Hrát bude skupina Internationals, v prodeji budou jako obvykle typická česká jídla včetně dršťkové polévky, zákusků a českého piva. Hlavní výhra v tombole je opět letenka Montreal-Praha, věnovaná ČSA. Označte si toto datum v kalendáři už teď!

Hostýn

Koupě pláže pro dětský tábor Hostýn se podařila. Asociace Hostýn vlastní nový pozemek (1,3 akru) s písečnou pláží u jezera Lafond. Jedná se o stejnou pláž, kterou používal v minulosti otec Janíček a na kterou se dřívější účastníci tábora jistě dobře pamatují. Příští letní tábor má tedy zajištěnu kratší cestu na vlastní pláž, bezpečné koupání a vodní sporty. Informace i zprávy o táboře najdete na www.hostyn.org.

Na koupi pláže jsme si museli vypůjčit peníze - peněžní dary jsou proto vítány. Chcete-li přispět, vystavte šek na "Association Hostyn" s poznámkou "Pláž" a pošlete na adresu Stáni Hlavové, 1683 rue de l'Eglise, Montreal, QC, H4E 1G6. Srdečně děkujeme dárcům: Richard Hatle, Dana J. Kamela, Michaela Marto, Karel Novák a další.

Kultura

Připomínáme, že "Théâtre Lyrichorégra 20" organizuje dvě hudební akce na přelomu listopadu a prosince. V neděli 30. 11. ve dvě hodiny odpoledne bude v sále Marie Stéphane hudební školy Vincent d'Indy (628 Côte Ste. Catherine, Outremont) finále 7. ročníku soutěže Rencontres Musicales Tchčques et Slovaques. Soutěže se účastní i náš barytonista Karel Ludvík. Lístky jsou po 15 dolarech (studenti a senioři po $10).

Další akcí je koncert 10čme Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, který se koná ve středu 3. 12. v "Centre Leonardo da Vinci" (8370 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard). Dvacet dva mladých zpěvaček a zpěváků z celého světa nám předvede více i méně známá hudební díla za doprovodu Louise-Andrée Baril a Esther Gonthier u klavíru. Informace a rezervace lístků ($30, zvláštní sleva pro seniory $20) buď přímo v Centru da Vinci, tel. (514) 955-8370, nebo u Théâtre Lyrichorégra 20, tel. (514) 684-7287. Informace o koncertě najdete rovněž na internetu na adrese westisland.ca/lyrichoregra20.

 

Eva LAPKOVÁ se účastní v této době několika výstav. Výstava Nouvelles perspectives v "Galerie des métiers d'art du Québec" na 350 St. Paul E. byla zahájena 13. listopadu a trvá do 18. ledna 2004. Keramická díla Evy Lapkové a dalších sedmnácti umělců můžete vidět v "Galerie du Centre de Céramique Bonsecours" na 444 St. Gabriel do 13. prosince 2003. A to nejhezčí nakonec: paní Lapková chystá ATELIER OUVERT na neděli 7. prosince mezi jednou a šestou hodinou odpolední v 3496 Montclair. Informace (514) 482-6391.

 

 

 

Rose Raba REICHMANOVÁ vystavuje ve dnech 3. až 14. prosince na 1840 Sherbrooke West v rámci Small-Format Show výtvarného klubu Arts Club dva své obrazy nazvané "In the morning" a "To go to heaven". Vernisáž se bude konat ve středu 3. prosince od 6 do 9 hodin večer. Informace na č. (514) 484-1525.

---------------------------------------------------

Knihovna a zásilková služba

CS KNIHA

vás zve na

vánoční posezení s občerstvením a dárky

v sobotu 6., 13. a 20. prosince a ve středu 3. a 10. prosince

vždy od 2 hodin odpoledne do 8 hodin večer, 960A Duhamel, Pincourt

Návštěvníci si mohou vybírat až ze 700 titulů knížek. Bližší informace, jak se k nám dostanete,

obdržíte na telefonu (514) 425-0742 nebo po emailu na cskniha@sympatico.ca.

---------------------------------------------------

Beseda

Oznamujeme, že nové kurzy češtiny a slovenštiny pro začátečníky a pokročilé studenty začnou 14. ledna 2004. Nové kurzy společenských, lidových a historických tanců pro začátečníky a pokročilé tanečníky začnou 27. ledna 2004. Informace o Besedě najdete na http://besedacanada.tripod.com. Pro další informace, rezervaci vstupenek a registraci kontaktujte BESEDU na telefonním čísle (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096, email beseda@gosympatico.ca. (Vítězslav Voňka)

 

 

České a slovenské kulturní a folklorní centrum

 

BESEDA

 

vás zve na

Silvestrovskou taneční zábavu

 

SILVESTR 2003

 

ve středu 31. prosince 2003 ve 20 hodin

v sále kostela Sv. Cyrila a Metoděje

7171 2nd Avenue, Montreal (roh Jean Talon, metro Iberville)

 

Náš DJ pro vás bude hrát ty nejhezčí písně a taneční melodie

Teplý a studený bufet, sklenka šampaňského o půlnoci, pivo i víno ke koupi u baru

 

Informace a předprodej:

John Antony (450) 538-0303 Karel Dragoun (514) 735-4993

Helena Grega (514) 334-5294 Elena & Vladimir Kovac (514) 739-8354

Inka a Bob Vojtěch (450) 688-4563 Stephanie Vonka (450) 667-1947

Vstupenky jen v předprodeji

 

Kulturní události posledního měsíce

Koncert Ivana a Kataríny ŽENATÝCH u příležitosti svátku České republiky byl nevšedním zážitkem pro všechny milovníky vážné hudby. Program koncertu byl velmi zajímavý a obecenstvem přijatý s nadšením. Umělci zaujali vysokou kulturou projevu jak ve skladbách Bohuslava Martinů, Mozarta a Dvořáka, tak i ve výběru virtuozního houslového repertoáru (Paganini, Sarazate a další), kde Ivan Ženatý prokázal vysokou technickou dokonalost, krásný tón a pečlivou intonaci. Zvlášť velký úspěch měla skladba Juraje Vilase "Les adieux", která byla umělcům věnována. Hráli ji s vášní a hlubokým porozuměním. Citlivá spolupráce paní Kataríny Ženaté zaslouží zvláštní zmínky. Byl to krásný koncert. (Sonia Jelínková)

Od založení Československé republiky uplynulo 85 let, pro náš národ často velmi bouřlivých. Vzpomínku na založení našeho státu i letos organizoval Comenius Institut spolu s Českým a slovenským sdružením a Sokolem "Masaryk" pod záštitou Generálního konzulátu ČR. Slavnostní večer zahájila místopředsedkyně Comenia paní Vesna Alinče, která uvedla generálního konzula České republiky Ing. Jiřího Parkmanna. Ten krátce nastínil historii a význam naší státní samostatnosti. Koncert samotný ohodnotila v předchozím článku paní Sonia Jelínková, která jako houslistka Montrealského symfonického orchestru a profesorka hudby je nesporně jedním z nejpovolanějších znalců k posouzení výkonu manželů Ženatých. (Dr. V. Vrána)

Poznámka šéfredaktorky: Tento výkon byl tím obdivuhodnější, že během pěti dnů hráli manželé Ženatí v pěti městech Ameriky: ve Washingtonu, New Yorku, Montrealu, Ottawě a v Calgary. Rovněž je nutno se zmínit, že po koncertu následovala recepce s bohatým občerstvením, za které patří mimořádný dík Generálnímu konzulátu i všem našim šikovným dámám, které se o ně zasloužily.

 

Každý z nás, kdo se nedávno zúčastnil přednášky Maestra Borise BROTTA, ředitele a dirigenta McGill Chamber Orchestra, pořádané Comenius Institutem, si najednou uvědomil, že to vlastně všichni máme v sobě, geny negeny. S jednoduchostí a vervou nám jako zkušený umělec a příjemný řečník elegantně přednesl a vysvětlil, že ten v sobě dosud utajený potenciál musíme nějak uplatnit. Byl to okouzlující zážitek, když nás, laiky, jednoduše připojil k orchestru hrajícímu jednu z největších Beethovenových symfonií. Než jsme se z toho vzpamatovali, přesvědčivě nás předělal na nadšené příznivce jeho komorního orchestru. (Dr. R. Roden)

Informace o McGill Chamber Orchestra a jeho programu najdete na www.ocm-mco.org.

 

Skupina BESEDA propaguje českou a slovenskou kulturu, hlavně tanec, mezi všemi etnickými skupinami v Montrealu. Ples, který zorganizovala na sobotu 1. listopadu v krásném zrcadlovém sále chorvatského kostela, oslavil nejen sto čtyřicáté výročí založení pražské Besedy, ale i páté výročí založení Besedy v Montrealu. Po přivítání gen. konzula ČR Ing. Jiřího Parkmanna nám členové taneční skupiny oblečení v dobových kostýmech zatančili celou řadu tanců včetně Hořické polonézy a České Besedy. Master of ceremony v angličtině, francouzštině a češtině byl prezident bálu John Antony, o slovenštinu se postarala Lucie Spanikova. Po formálním programu parket patřil i návštěvníkům. Bylo nás tam asi sto, většinou mladí lidé tak ve věku mých dětí, a všichni dobří tanečníci, byla radost se na ně dívat. Nevím, zda náš stůl byl typický: seděli u něj tři Češi, Angličan, Číňanka, Rus, Maďar a quebecká Francouzka. Hudba byla reprodukovaná, ale všem přítomným se líbila. Sál byl vkusně ozdobený, prominentní místo patřilo české a slovenské vlajce. Bufet byl dobře zásobený jak párky, tak cukrovím, kávou, vínem a plzeňským pivem. Závěrem večera byla tombola se zpáteční letenkou darovanou Čs. aeroliniemi jako první cenou. Na každém kroku bylo vidět, že manželé Vonkovi a ostatní členové Besedy do tohoto večera vložili hodně úsilí a práce. (Dr. V. Vrána)

 

Taneční klub MONTREAL MELODY MIXERS, který vedou Olga Lichtnerová a Bill Cibula, uspořádala během posledního měsíce několik speciálních, pro "veterány" už tradičních večerů. U příležitosti Halloweena v neděli 26. října se tanečníci sešli převlečeni za nejrůznější více či méně strašidelné příšery. Olga sama byla ve svém úboru kočky spíš roztomilá, zato Bill jako kostlivec nebyl vůbec k poznání a šla z něj hrůza. Sešlo se několik čertů (zato anděl jen jeden, jak už to bývá), mnoho strašidel obojího pohlaví, všeho věku, vzdělání i vyznání, s parukami a maskami nejrůznějších tvarů a barev. Pizza v deset hodin zmizela, jako by nebylo jednohubek a cukroví, které členové klubu přinesli a v hojném množství rozestavěli na stoly.

Dalším neobvyklým večerem byl Potluck v neděli 16. listopadu. Každý přinesl něco na zub a navíc jeden z párů oznámil své zasnoubení a nabídl všem tři druhy vína. Večera se zúčastnilo i několik nezávislých pozorovatelů, kteří byli donuceni tančit obtížnou rumbu, a je třeba říci, že se zhostili tohoto úkolu se ctí.

Co víc, ještě nás čeká tradiční Christmas party v neděli 14. prosince. Kdo přijde v sedm hodin do Chopin Hall v 8. Avenue v Lachine, nebude litovat! (AM)

Z dopisů čtenářů

Osobně děkuji Tobě i Tvým spolupracovníkům za práci, spojenou s Věstníkem. Nejen že to rád čtu, ale dávám to kolovat mezi krajany zde v naší oblasti, t.j. Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph, kteří nemají nebo jsou staří na PC. Všichni si to chválí. (Jiří Kořístka, Kitchener)

--------------------------------------------------------------------------

Annonce de Régie des rentes du Québec

ENTENTE DE SÉCURITÉ SOCIALE

ENTRE LE QUÉBEC ET LA RÉPUBLIQUE TCHČQUE

 

La Régie des rentes du Québec annonce l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2003, d’une entente de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et celui de la République Tchčque. Grâce ŕ cette entente, des résidents du Québec pourront désormais obtenir des pensions de retraite du régime de sécurité sociale de la République Tchčque avec une seule année de cotisation ŕ ce régime, alors qu’il leur fallait auparavant, en général, 25 années de cotisation.

De męme, il leur sera plus facile d’obtenir des pensions d’invalidité et de survie. Cette entente prévoit aussi que des personnes travaillant pour des entreprises québécoises en République Tchčque, de męme que ces entreprises, pourront continuer de cotiser au Régime de rentes du Québec; elles ne seront pas tenues de cotiser au régime tchčque.

Cette exemption vaut pour une durée pouvant aller jusqu’ŕ 60 mois.

 

Oznámení penzijního úřadu Quebeku

DOHODA O SOCIÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ

MEZI QUEBEKEM A ČESKOU REPUBLIKOU

 

Penzijní úřad Quebeku oznamuje, že od 1. listopadu vstoupila v platnost dohoda mezi Quebekem a Českou republikou o sociálním zajištění. Díky této dohodě mohou obyvatelé Quebeku dostávat svou penzi od sociálních úřadů České republiky, pokud si přispívali na penzi po dobu alespoň jednoho roku místo po dobu 25 let, jak tomu bylo dříve.

Zároveň bude snadnější dostávat penzi invalidní a přežívajících. Tato dohoda se vztahuje také na osoby pracující pro quebecké firmy v České republice, jakož i na tyto firmy samotné. Pokud tyto firmy a jejich zaměstnanci přispívají na penzi podle quebeckého penzijního režimu, nejsou povinni přispívat na penzi podle českého penzijního režimu.

Tato výjimka platí až po dobu 60 měsíců.

 

Les ententes de sécurité sociale sont administrées par le / Dohody o sociálním zajištění jsou uplatňovány úřadem

 

BUREAU DES ENTENTES DE SÉCURITÉ SOCIALE (BESS)

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC

1055, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 13e ÉTAGE

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 4S5

Montréal: (514) 866-7332, poste 7801

Sans frais: 1 800 565-7878, poste 7801.

 

SOURCE: Réal Grégoire

Tél. (514) 866-7330, poste 6140

real.gregoire@rrq.gouv.qc.ca

--------------------------------------------------------------------------

Různá oznámení

Pro Čs. kulturní dům sháním sporák (mohou být i dva, do patra a do přízemí). Pokud někdo máte nebo víte, na koho se obrátit, dejte vědět na tel. (514) 482-9389 nebo email stejskal@email.cz. Děkuji. (P. Stejskal)

 

Prestižní zubní klinika hledá zubní hygieničku. Informace na čísle (514) 484-8390.

 

Vdovec 65+ let, sportovně založený, by se rád seznámil s příjemnou vdovou nebo rozvedenou paní bez závazků ve věku do 60 let. Volejte na číslo (514) 751-2551, kde se dozvíte víc a třeba si aspoň popovídáme.

 

Zprostředkuji ubytování v Praze 6 a 4: samostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. M. Kubátová, tel. (011-420) 233-311-359, cell (011-420) 602-594-849. (Láďa Křivánek)

Měli jsme letos Mikuláše v létě (Chvála brněnského hantecu)  

Uprostřed letošního betelnýho hicu zazvoní telefón a ve sluchadle hóká Mikuláš, že už je tu! Neměl berlu ani fósa a na rozdávání tak akorát suchý z ryny. Prostě legální česko-slovenské vodlitek jménem Nicolas - po matce Brňák, po fotrovi Slovačisko. Normálně kempuje v Calgarech, kde vyštudoval véšku. Letos mu ale vlezlo do budky, že musí hodit špíz do Motálu, kde před 20 járama dal životu zelenó. Že pré tu štreku ufachčí na bicyklu a eště sólovka! Tak sbalil náhradní trencle, vigvam, dečmena pro chladný noce a potřebné cajky, kdyby vylágroval ložiska. Nakópil dehydratovanó chálku, lahváče s vasrůvkou a nezbytné šavlobudič, kdyby ho přepadla tesknota. Mikuláš není žádné rybízek a zdravé je jak fišla, ale deň za dňem pádlovat s půl metrákem nákladu po silnici a večer potom hodit záda někde v hóští plnym hmyzošů néni zas tak úplně košér. Taky s šofcama dálkovéch óbrvágnů byl problém. ‘Velké kiloš nade mnó musel držel ruku, aby mě některé z nich neodfókl do rigóla’, zlobil se Nick. Čtyry tácy kilometrošů mu vzalo šest tédnů v pohodě. Nick je borec, jednička, špica, ale po mutře skromné Brňák, nedá to znát. Mezi řečí házel radovanec, jak v Motálu nabalí ňákó místní kocnu. Hned ráno vzal kramle do štatlu a celé deň sme ho nezčóhli. Přiklapal až večer, schlíplé jak myš po občanský válce. ‘Ty vaše kocóry teda nekóřím, só to špicový kobry, ale proč hantýrujó švédsky?’ ‘To je, Nicku, místní hantec a zove se žuál’. ‘Adyjé donk’, hókl Nick, když mu doklapalo, že je se svó prérijní francóštinó v gébišu, ‘francózky si nejlíp poklábosím s koňama v Calgarech’. Odvezli jsme ho na Piér Trudó, letadlo zahulilo, vytlačilo se do mračmenů a borec Mikuláš byl pali.  (Karel Novák)

Vánoční recepty pro (nejen) šikovné kuchařky

Vánoční kuba: Krupky uvaříme se solí a kmínem. Česnek utřeme se solí a pepřem a se sádlem vmícháme do krup. Přidáme uvařené nakrájené houby a zamícháme. Vymažeme sádlem pekáč a směs dáme na 30 minut zapéct. Povrch pokapeme nakonec máslem. Místo krup můžeme použít rýži. Dobré s kyselými okurkami.

Kapr na kubovi: Porce kapra obalíme v mouce a opečeme. Část uvařených hub osmažíme na cibulce (druhou část si rezervujeme pro kubu - recept viz výše). Kubu dáme do vymazaného pekáče, poklademe porcemi kapra, na ně rozetřeme osmažené houby a pod pokličkou zapečeme do zlatova. Lze použít i tresku.

Boží milosti: 250 g hladké mouky, 50 g tuku, 50 g cukru, 2 žloutky, 2 lžíce mléka a stejně tolik bílého vína vypracujeme v hladké těsto (pokud je těsto husté, přidáme mléko a víno ve stejném poměru). Rozválíme na stéblo tlustě a vykrajujeme obdélníčky, které smažíme v rozpáleném tuku po obou stranách do červena, vybíráme do mísy s práškovým cukrem a obalujeme. (Z Krkonoššké kuchařky od Jiřího Marholda vybrala AM)

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Henrietta Antony, L. Fuessel-Gordon, Věra a Janči Gazdovi, Oldřich Gorgol, J. J. Hrubý-Holý, Margaret a Joseph Jačekovi, Jan a Vlasta Jechovi, Vladimír Kováč, František a Mary Krutil, Láďa Křivánek, Rudolf Meister, Dr. Jiří F. Novák, Jan Sturma, Jana Vlachová. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Věstníku uvedenou pod čarou. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka: Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Stáňa Hlavová (Hostýn). Další členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Ostatní přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.