Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Prosinec/December 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 4

Kalendář činností

 

Každé úterý:                  Taneční kurzy Besedy, 4990 Place de la Savane, 19.00 h

Každou středu:              Jazykové kurzy Besedy (čeština), 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

                                    Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý pátek:                 Jazykové kurzy Besedy (slovenština), 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

Každou sobotu:             csKniha otevřená pro veřejnost, 960A Duhamel, Pincourt, 13.00 - 18.00 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

2. 12.    Čt            Autogramiáda Dr. Rodena, Gen. konzulát ČR, 1305 Pine Ave W., 18.00 h

8. 12.    St            Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

11. 12.  So            Vánoční oběd Klubu seniorů, restaurace Amazona, 12.00 h

22. 12.  St            Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

31. 12.              Silvestrovská zábava, sál Kanadské legie, 5455 Maisonneuve W., 19.00 h

 

Vánoční pozdrav rodině krajanské

(uveřejněno ve "Věstníku Československého národního sdružení v Kanadě",  č. 10, prosinec 1974)

V těchto tmavých a studených dnech adventních myslím častěji a intensivněji na svazky rodinné a přátelské. Naše krajanská organisace je - a měla by býti ještě ve větší míře - naší společnou rodinou. Oslovení "bratře" a "sestro" by nemělo být jen formální "spolkařskou" záležitostí. Do našich společných shromáždění bychom měli vstupovat jako pod krov rodného domu, jako přichází unavený poutník do zešeřelé jizby, kde jeho rodní právě zasedli k večeři.

Mé pozvání ke společné práci je pozváním tak upřímným, jakého se dostává v rodné chalupě unavenému poutníkovi... Vichr, který nás zavál do této studené kanadské země, nám našeptává, že je nutno smířit se s osudem a poohlédnout se po sáhu drnu, kde nevoní česká mateřídouška... Všechno se zdá studeným, temným a beznadějným v těchto posmutnělých dnech adventních...

Ale na konci každé temnoty je Světlo a na konci i toho nejčernějšího zoufalství září Naděje. Naděje je Život Věčný... Droboučké zimomřivé sedmikrásky kvetou i pod rozpraskanou patou mrazu. A kdesi v závětří obrovité borovice pod Kriváňom klíčí semínka horských protěží. Než ty květy rozkvetou i pro nás, než je budeme moci doma natrhat a svázat do kytice, podejme si, bratři a sestry, ruce v té širé tvrdé zemi kanadské.

A slibme si, že si budeme více věřit a více si pomáhat. Stavme i své cíle národní a politické na základ nejpevnější a nejbezpečnější: na víru v dobro lidského srdce. Obětujme ve společné práci kousek svého osobního pohodlíčka, trochu volného času a nějakou tu grešličku pozemskou. V š i c h n i, bratři a sestry, všichni bez rozdílu.

Pokoj, mír a naději vám všem, v té naší velké rodině krajanské. Váš  Pavel Javor

Klub seniorů

Pravidelné schůzky každou druhou středu, vždy v 1:30 p.m. Poslední setkání před Vánoci bude 22. prosince, první schůzka v novém roce se bude konat ve středu 12. ledna 2005.

13. listopadu se konal vyhlášený a úspěšný Vánoční bazar - vše se vydařilo ke spokojenosti účastníků i hostů díky neúnavným organizátorům a horlivým pomocníkům.

24. listopadu - Na pravidelné schůzce jsme promítli kratší film "Veselá cesta po Švýcarských Alpách".

8. prosince - Na programu našeho setkání je čtení zpráv z domoviny, diskuse, jak se kdo připravuje na svátky a jaké vzpomínky na Vánoce máme z mládí.

Náš tradiční vánoční oběd bude letos opět na obvyklém místě v restauraci AMAZONA v sobotu 11. prosince ve 12 hodin. Je nejvyšší čas zamluvit si a zaplatit vánoční oběd. Cena za osobu $10.- Výběr jídel bude jako obvykle.Informace a rezervace na tel. čísle (450) 671-2761.

Krásné a radostné svátky, všem pevné zdraví a veselou mysl do nového roku přeje  Ruth Bílá-Guthof

České a slovenské sdružení

Dr. Rudolf RODEN, rodinný lékař, psychiatr a spisovatel, vydal v Praze další knížku postřehů, zážitků a vzpomínek nazvanou "Sem zase tam". České a slovenské sdružení pod záštitou Gen. konzulátu ČR pro něj pořádá autogramiádu s malým občerstvením v budově konzulátu, 1305 Avenue des Pins, ve čtvrtek 2. prosince 2004 v 6 hodin večer. Knihu si můžete předem objednat u Aleny Valdštýnové, tel. (514) 488-1340, výtisk za $12.-, šek na jméno Dr. Rodena pošlete na adresu 3801 Wilson Ave, Montreal, QC H4A 2T7, a vyzvednout si ji můžete přímo na konzulátě před autogramiádou. Pokud zbydou (knížek je omezené množství!), mohou si ji tam opozdilí zájemci případně ještě koupit. (Alena Valdštýnová)

 

Letošní BAZAR, který každoročně pořádá Dámský odbor Českého a slovenského sdružení, byl opět úspěšný. V sobotu 13. listopadu se v hale kostela Sv. Ignáce sešli mladí i staří Češi a Slováci, aby si popovídali s přáteli, co je v minulém roce potkalo, aby se pochlubili dětmi, vnoučaty či pravnoučaty, a aby nakoupili vánoční dárky a pochutnali si na tradičním jídle a domácích zákuscích a vánočním pečivu. Jedna mladá pracovnice zhodnotila Bazar takto: "Je to jediný podnik v Montrealu, kde se mohou lidé sejít ve dne a v klidu si popovídat, a nejsou rušeni hlučnou hudbou." Děkujeme srdečně všem "děvčatům", které uvařily, napekly a prodávaly, firmám, které darovaly zboží do prodeje, všem krajanům, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli v přípravách na Bazar i během Bazaru, a také všem návštěvníkům, kteří přišli, aby nakoupili a dobře se najedli. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Tradiční 55. ŠIBŘINKY se budou konat v sobotu 22. ledna 2005 v 8 hodin večer jako obvykle v hale městské radnice Town of Mount Royal, 90 Roosevelt Ave. Představí se nám nová hudební skupina, která dosud unikala pozornosti čs. komunity, The Wonderers, jejíž bubeník a zpěvák Pavel Zezulka s nimi hraje od roku 1992. V prodeji budou jako obvykle typická česká jídla včetně dršťkové polévky, zákusků a českého piva. Hlavní výhra v tombole je opět letenka Montreal-Praha, věnovaná ČSA. Lístek si můžete zamluvit už teď! (AM)

Misie Sv. Václava

V pátek 19. listopadu přišel navštívit naši farnost biskup Petr ESTERKA z Los Angeles. Hned v sobotu dopoledne předsedal schůzi výboru misie Sv. Václava, kde byl podrobně informován o nouzové situaci misie po odchodu otce Petra Stejskala. V neděli sloužil mši svatou s otcem Gabrielem Jurušem za přítomnosti nevídaného množství věřících. Po bohoslužbách byli účastníci pozvaní na kávu a pohoštění a po přivítání  hostů po úvodu A. Fogla se ujal slova otec Esterka. Ve svém projevu naznačil svůj názor a možnosti, za jakých by bylo možné za daných okolností a podmínek zachovat nadále existenci misie Sv. Václava. Je jasné, že jakákoliv akce bude podmíněna dohodou a souhlasem s představeným montrealské diecése. Všichni přítomní odcházeli s novou nadějí, že se najde cesta k zachování naší misie Sv. Václava, která více než 50 let hrála důležitou roli v česko-slovenské komunitě v Montrealu. Bohoslužby budou nadále každou neděli ve 12 hodin v kapli Loyola High School, ve třetím patře nové budovy na Sherbrooke Street West. (Alois Fogl)

 

Bohoslužby během Vánoc: pátek 24. 12. 2004: "Půlnoční mše" ve 23 h, sobota 25. 12. 2004: Slavnost Narození Páně ve 12 h, sobota 1. 1. 2005 - Novoroční mše ve 12 h. Další informace A. Fogl 484-3213 a J. Janík 489-4364.

Oznámení dne 4. 12.:

Přestože v tomto čísle Věstníku je uvedeno, že se mše konají každou neděli v Loyole, veškeré mše zatím odpadají, protože již nemáme kněze. Biskup Esterka se dohodl s montrealským monsignorem Desroches, že otec Juruš nám bude sloužit mše každou neděli, ale co se týká administrativní správy, Msgr. Desroches rozhodl, že administrátorem Misie Sv. Václava může být pouze otec Svorčík z Totonta, který by do Montrealu občas zajížděl na mše. To se velice dotklo otce Juruše, který nám v neděli oznámil, že s námi končí a bez rozloučení odešel.

Do odvolání žádné mše nebudou. O případných mších v budoucnosti budete zavčas informováni. (Láďa Křivánek)

Beseda

V sobotu 13. novembra vyše 300,000 zvedavcov sa prišlo pozrieť na Mikulášsky sprievod. Davy stojacich, ale i sediacich ľudí preplnili chodníky Ste-Catherine. Bolo čosi pod nulou a fúkal nepríjemný studený vietor, ale to neodradilo ani mamičky s tými najmenšími deťmi. Všade navôkol sa spievalo, tancovalo, a prevládala Vianočná nálada. Jeden z najväčších úspechov zožala skupina štyroch tanečných párov, oblečených v krásnych národných krojoch, s dvomi národnými vlajkami - českou a slovenskou. České a slovenské kultúrne centrum BESEDA nás hrdo zastúpilo v tomto sprievode, a i napriek malému počtu tanečníkov sme ukázali Montrealu našu kultúru. I keď zo studenými rukami, ale horúcimi srdciami sme sa na rohu ulice St-Urbain rozlúčili, a povedali si, že si zase zatancujeme aj na budúci rok. (K. Holosová)

Televizní stanice TQS bude vysílat záznam z průvodu 18. prosince 2004 v 11 hodin dopoledne.

 

Beseda připravuje opět tento rok již tradiční Silvestrovskou taneční zábavu v pátek 31. prosince 2004. Počet míst je omezený, proto je nutno rezervace lístků udělat co nejdříve, maximálně do 23. prosince. Podrobnější informace budou zveřejněny na internetové stránce Besedy a v našem Newslettru koncem listopadu.

 

Pro informace o našich aktivitách kontaktujte Besedu na emailové adrese info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096. Na kurzy v novém roce se zaregistrujte co nejdřív kvůli rezervaci učeben a učitelů. Nová oznámení najdete rovněž na naší webové stránce www.beseda.ca.            (Victor Vonka)

-------------------------------------------------------------------

csKNIHA

česká a slovenská knihovna a zásilkový obchod

má otevřeno každou sobotu od 20. listopadu do 7. ledna od 13 do 18 hodin.

I v ostatní dny jste vítáni, ale zavolejte prosím předem. Více než 1500 nových titulů všech žánrů na skladě. Výběr je nově rozšířen o stovky levných antikvariátních knih. Informace na www.cskniha.com

                                                Novinka 1: Dárkové poukazy $15 - $100

                                                Novinka 2: Křížovková soutěž

                                                Novinka 3: Knihtisk vašich rukopisů (náklady od 50 výtisků)

O katalog nabízených knih nebo celkový seznam si žádejte na

adrese 960A Duhamel, Pincourt, QC J7V 4H1, tel/fax: (514) 425-0742, email: cskniha@sympatico.ca

-------------------------------------------------------------------

K událostem posledních dvou měsíců

Dne 29. října se konal dlouho očekávaný slavnostní koncert v hudební síni školy Vincent d’Indy, pořádaný Institutem Comenius ve spolupráci s ostatními krajanskými spolky a Generálním konzulátem České republiky. Pozvaní umělci toho nejvyššího kalibru přednesli půvabné skladby českých skladatelů. Pan Novotný, profesor klavíru Pražské konzervatoře oslnil posluchače svou briliantní hrou vybraných Českých tanců Bedřicha Smetany. V druhé polovině večera pan Rattay, vynikající cellista a spoluzakladatel slavného Talichova kvarteta, a nám všem dobře známý klavírista Martin Karlíček, přednesli celou škálu klasických českých děl od Suka a Dvořáka až po fantasticky zahraný přídavek, Ježkův Bugattistep. Upřímné a dlouhé ovace všem třem umělcům ukončily jeden z nejkrásnějších letošních hudebních zážitků. Mnozí se mnou budou jistě souhlasit, že pro nás posluchače to byl velmi milý předvánoční dárek. Ráda bych proto poděkovala Institutu Comenius a paní Holmanové za to, že nám do Montrealu přivezli naši hudbu té nejlepší kvality. (Kateřina Jurásková)

 

Velké okamžiky v životě aneb večer 17. listopadu s Comenius Institutem. Když byl, pro mě revoluční,  17. listopad, bylo mi šestnáct a něco. Když byl ten mnohem smutnější 17. listopad, bylo šestnáct a něco Rudolfu Rodenovi. A když bylo 17. listopadu letos, setkali jsme se oba spolu v Montrealu na večeru pořádaném Comenius Institutem, spojeném s přednáškou Dr. Rodena a výstavou kreseb dětí z koncentračního tábora v Terezíně. I v dalším je mezi mnou a Dr. Rodenem něco společného. Oba jsme se totiž za nějaký čas po 17. listopadu každého z nás octli v okolí malého městečka kousek od Krakova. Já jako turista. Říkal jsem si, že by "takové" místo měl člověk alespoň jednou vidět,  pro ponaučení. Já o tom místě moc vyprávět nemohu, protože mi to nepřísluší, chodil jsem tam jeden půlden mezi "baráky" a stačilo mi to. Dr. Roden tam pobyl velmi dlouho. Ačkoliv ráno netušil, jestli se dožije večera a večer nebylo jasné, jestli se dočká rána, přesto věřil a hlavně miloval. Miloval tehdy slečnu Evu, jeho pozdější stejně vřele milovanou manželku. Bylo mi ctí, potěšením a hlavně neskutečným zážitkem být přítomen přednášce Dr. Rudolfa Rodena Great Moments of Life. Dojemnou, poučnou, milou a hlavně zamilovanou, smutnou, ale i veselou přednášku uvedenou panem Karlem Velanem přednesl Rudolf Roden se zvláštní lehkostí a brzy jsem pochopil, že s lehkostí právě jemu vlastní. Celkem vzpomenul pět velkých momentů a událostí svého života, kdy se vydal s Evou do transportu, kdy byl jeden z prvních, kdo projel branou s nechutně znějícím  nápisem opačným směrem, aby se po mnoha dalších útrapách dostal na území opět svobodného Československa. Pak už zbývalo jediné, najít Evu a šťastně s ní žít dodnes. Poznámka na závěr: Když jsme byli představeni, Dr. Roden s údivem komentoval výšku mého vzrůstu, jsem prostě o hlavu vyšší než on. Kdo však je člověk velký, víme moc dobře nejenom my dva. (Libor Kotačka)

 

Dvě akce nebyly oznámeny v minulém čísle Věstníku: večer s Dr. Rodenem a představení divadelního souboru Priadky nazvané "Po rokoch doma" v sobotu 20. listopadu. Hra o slovenské ženě, která se po 20 letech života v New Yorku jede podívat do své rodné země, byla doplněna ukázkami slovenských tanců v podání taneční skupiny Lipa a několika hudebními vložkami, od lidových písní (Anna Vyboch) až po operní zpěv (Mária Benková-Adamcová). Pozoruhodný byl výkon houslisty Juraje Slováka: výborně zahrál sólově a doprovázel i pěvecká vystoupení skupin, ba i sám sebe. Druhá polovina představení nabídla sérii humorných scének, ve které se hlavní téma světačky vrátivší se po letech domů sice trochu vytratilo, ale publikum se dobře bavilo. (AM)

In memoriam

Pan Stanley HASOŇ Sr. zemřel 27. října 2004 ve věku 81 let po dlouhodobé nemoci. Od r. 1985 pracoval jako "real-estate agent" a zároveň jako inženýr pro firmu Canvar Construction. V r. 1989 po získání inženýrského titulu "Master" přešel k firmě Siricon Inc. Mimo jiné byl zodpovědným vedoucím projektu "Maison Novtec". Přiženil se do italské rodiny, ale spolu se svým bratrem Františkem a synem Stanley Jr. zůstal věrný československé komunitě jako dlouholetý aktivní člen Sokola a podpůrce krajanských organizací.        (AM)

Různé zprávy

Silvestrovska Zabava

CZECH BOOKS nabízí nejnovější české bestsellery, politické, historické i romantické romány, dětské knihy, kuchařky, detektivky i biografie, 100 různých CD (hudba, pohádky, mluvené slovo), naučné i zábavné CDROM, filmy na DVD, křížovky, slovníky, učebnice, kalendáře, CZ nálepky, karty, hračky a další české a slovenské věci. Bonus: s nákupem přes $80 přiložíme zdarma hodinové DVD PRAHA - romantický výlet je doprovázen hudbou Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Navštivte naši web stránku www.czech-books.com nebo volejte zdarma 1-877-287-1015 a my vám pošleme náš nový vánoční katalog. (Lenka Storzer)

 

Zprostředkuji ubytování v Praze v různých čtvrtích dle přání: samostatné byty, garsonky a penzióny pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Plánujete trávit Vánoce či Silvestra v Praze? Kontaktujte M. Kubátovou na tel. 011-420-233 311 359, cell 011-420-602 594 849. (Můžete volat levně přes YAK 101-59-45)  (Láďa Křivánek)

 

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce přeje celé krajanské komunitě v Montrealu a zároveň se s vámi loučí v poslední době téměř pravidelný dopisovatel Věstníku  Libor Kotačka

 

V této předvánoční době mnoho čtenářů poslalo příspěvek na Věstník s žádostí o zařazení do vánočních přání. V minulých letech jsme neuváděli jejich jména v textu Věstníku mezi ostatními přispěvateli, ale jak jsme po loňských svátcích slíbili, nyní uvádíme jména všech dárců v následujícím odstavci. Při této příležitosti bychom chtěli zdůraznit, že bez Vaší podpory by Věstník nemohl vycházet - a proto Vám všem

VELKÝ DÍK A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU!

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Alexander Bachner, Hana Baránková a Ladislav Bárdoš, Iva a Vláďa Brožovi, Míla Brůcha, Zlata Burianová, Eliška Delafieldová, George Ehrman, Hanka Fischlová, Alois Fogl, Míša Fuchsová, Leopoldina Fuessel-Gordon, Věra a Janči Gazdovi, Jana Glavašová, Irena Hamplová, Alice a Petr Holmanovi, Dr.Štefan Horný, Josef a Margaret Jaček, Ludmila Janglová, Josef Janík, Jan a Vlasta Jechovi, Josef Kalný, Alena Kapitánová, Norbert a Eva Každanovi, Pavel Kendík, Zdena Kentová, Fred Korn, Jiří Kořístka, Dalibor a Ema Košackých, Libor Kotačka, Ladislav Křivánek, Margaret Kusá, Frank Máče, Olga Minaříková, Ruda Maister, Frank Nemec, Dr. George F. Novák, Olga Nováková, Jiřina Orltová, Jiří a Tatiana Paterovi, Dr. Petr Pohanka, Slávek Prem, Helena a Felix Richardsovi, Dagmar a Vladimír Rydlovi, Standa Skála, Suzan a Luděk Truxovi, Marianne a Alena Valdštýnovy, Václav Vančura, Olga a Karel Velanovi, Jirka a Jarka Vítovi, Magda Vlasáková, Eva a Gustav Voleských, Zdenka Woo, Jana a Zdeněk Zikmundovi. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik".

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.