Montrealský Věstník  Ročník 42
Prosinec/December 2005 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 4

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

3. 12.    So        Mikulášská zábava, sál kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 - 2nd Avenue, 20.00 h

10. 12.  So        Vánoční oběd Klubu seniorů, restaurace Amazona, 5525 Côte St. Luc, 12.00 h

10. 12.  So        Vánoční posezení s csKNIHOU, 960A Duhamel, Pincourt, 14.00 až 20.00 h

17. 12.  So        Vánoční posezení s csKNIHOU, 960A Duhamel, Pincourt, 14.00 až 20.00 h

18. 12.  Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

31. 12.  So        Silvestrovská zábava, Canadian Legion Hall, 5455 de Maisonneuve W., 19.30 h

 

Radostné vánoce a vše nejlepší do nového roku!

Klub seniorů

Dne 10. prosince 2005 ve 12 hodin se sejdeme v restauraci AMAZONA na rohu Côte St. Luc a Clanranald na náš tradiční vánoční oběd. Pořadatelkou je paní Jiřina Mitáčková, tel. (514) 486-0562. Společně si po obědě zazpíváme soubor vánočních písní. Příští schůzka seniorů v Misijním domě bude až po Novém roce.

 

Navštívili jsme překrásnou výstavu obrazů impresionistů (Cézanne, Monet, Van Gogh a jiní) z jižní Francie v Museum of Fine Arts na ulici Sherbrooke. Je v nové části budovy ve 3. poschodí. Výstava končí 8. ledna a stojí zato se jít na ni podívat. Ve staré části muzea se koná výstava vánočních stromečků. Různé etnické skupiny tam mají svůj strom, i my se pravidelně zúčastňujeme. V minulosti zdobila stromek paní Voleská, Velanová, Škvorová a další. Vloni a letos se této práce ujala Míša Fuchsová s Anicou Rohanovou. Vstup je zdarma. Jděte se podívat - budete překvapeni krásou a zajímavými nápady zdobení ve stylu naší staré vlasti.

 

Co nejsrdečněji děkujeme panu Kenovi Delamater za krásný program 23. listopadu. Moc nás těší, že mezi nás chodí s Anuškou Škvorovou a ochotně nám ukazuje své krásné cestopisné filmy. (Rose Raba Reichman)

České a slovenské sdružení

Náš 50. Bazar, který se konal v sobotu 12. listopadu v hale kostela sv. Ignáce, byl opět úspěšný. Krajané se sešli, pochlubili se dětmi, vnoučaty a pravnoučaty, pochutnali si na tradičním českém jídle a zákuscích. Díky příspěvku Generálního konzulátu České republiky k uhrazení nájemného za sál a štědrému daru pana Ing. Velana byl finanční výtěžek mnohem lepší než loni. Každým rokem nám pomáhá více mladších a opravdu mladých spolupracovníků a spolupracovnic, což je dobré znamení do budoucnosti. Děkujeme všem, kdo se přičinili o úspěch našeho Bazaru, ať už vařili, pekli, prodávali, šili či jinak pracovali při přípravě i v den Bazaru. Naše díky patří samozřejmě také všem návštěvníkům. (Ema Košacká)

 

Schůze montrealské odbočky Českého a slovenského sdružení se v poslední době konaly v nepřítomnosti předsedkyně Aleny Valdštýnové, která kvůli komplikacím po operaci obou kolen strávila letos v nemocnicích téměř půl roku. Teď už je zpátky doma, a tak jí přejeme, ať jí zdraví slouží a příště ať už přijde mezi nás!  (AM)

 

Sbírka na opravu dětské léčebny v Tatrách poškozené loňskou vichřicí byla nyní ukončena a konečný výnos činí $4,262.00. Na výnosu sbírky se podílelo 7 odboček, z nichž nejvíce přispěl Montreal ($1,887) a Toronto ($1,310). Všem jménem ústředí Českého a slovenského sdružení upřímně děkuji. (Jan Waldauf, pokladník)

Sokol Montreal

Již 56. Šibřinky se budou konat v sobotu 28. ledna 2006 v 8 hodin večer v městské hale radnice TMR, 90 Roosvelt Ave. K tanci bude hrát opět skupina The Wanderers. Rezervujte si toto datum už teď!

Informace o pravidelném sokolském cvičení a závodním volejbalu podá Petr Štikarovský, (514) 634-7402, nebo manželé Hřibovi, (514) 738-7613. Přijďte si mezi nás zacvičit! (AM)

 

Všesokolské slety jsou od roku 1882 vyvrcholením sokolské činnosti a jejich tradice přetrvala dodnes. Jsou jedinečným fenoménem a znamenaly vždy významnou událost pro celou zemi. Staly se přehlídkou sokolské činnosti, ale často i povzbuzením celého národa v pohnutých dobách. Kromě společných vystoupení přinášely i sportovní soutěže, přehlídky kulturních souborů a mnoho společenských akcí i mimo stadión. Příští již XIV. všesokolský slet se bude konat v týdnu od 1. do 7. července 2006 v Praze. Na programu je Sokol Gala, které bude navazovat na slavnostní zahájení sletu v Sazka Aréně, sletový průvod v historickém centru Prahy, hromadné skladby (celkem 15 pro cvičence různého věku) na stadiónu Evžena Rošického, pohybové skladby sportovního i tanečního charakteru na hřišti v areálu Tyršova domu, sportovní soutěže a nejrůznější divadelní, hudební, taneční i tělocvičná vystoupení na pódiích i v kulturních zařízeních v Praze. Slet připravuje pracovní sletový tým vedený starostou ČOS bratrem Jaroslavem Bernardem. Po sletu následuje týdenní mezinárodní seminář na téma tvorby pohybových skladeb. Více o sletu najdete na www.sokol-cos.cz. (AM)

Misie Sv. Václava

Nedělní bohoslužby 20. listopadu se konaly za vedení kněze Libora Švorčíka, který nám připomněl, že křesťanské království je jiné než světské a vládnout znamená umět chtít sloužit s láskou, odpouštěním a soucitem svým bližním. O toto bychom se měli všichni snažit. Křesťanství neslibuje život bez bolesti, trápení a obtíží, ale pomáhá nám naše problémy snášet a eventuálně řešit. Děkujeme všem návštěvníkům za účast, knězi Liborovi za krásné kázání a všem za pohoštění při přátelské besedě.

Předvánoční bohoslužby - advent - se budou konat 18. prosince. Budou se zpívat Benešovské roráty v tradici českých Vánoc. Po bohoslužbách bude jako obvykle přátelská beseda s pohoštěním. Děti, které se zúčastní, dostanou malý vánoční dárek. Bylo by hezké, kdyby podle naší montrealské tradice mohly něco zazpívat nebo přednést. Těšíme se na početnou návštěvu a zájem o tuto slavnost. Upozorňujeme, že hlavní vchod do budovy Loyola High School se v 11 hodin zamyká a je proto důležité přijít o něco dříve. Mše bude sloužena za pana Milana Dresslera. (Rosemary Strban)

Přejeme všem příjemné prožití Vánoc a Boží požehnání v novém roce.

 

Správa Misijního domu děkuje panu Josefu Janíkovi za jeho spolupráci na údržbě Misijního domu a za služby, které trvale prokazuje všem uživatelům domu, kteří mu touto cestou vyjadřují své uznání a vděčnost.

Hostýn

Výbor Asociace Hostýn oznamuje, že tábor je definitivně uzavřen až do jara. Příprava na příští sezónu však začíná již dnes, a proto bychom chtěli upozornit všechny zájemce, že hledáme placený personál na příští dětský letní tábor, a to: ředitele tábora, hospodáře a správce, kuchařky a vedoucí k dětem. Přihlášky najdete na naší webové stránce www.hostyn.org, informace podá Josef Maxant, tel. (450) 465-4844. (Zlatka Dokoupilová)

Výbor A.H. přeje všem čtenářům krásné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce 2006.

Beseda

Jak už jsme oznámili v minulém Věstníku, plánujeme tradiční SILVESTROVSKOU ZÁBAVU na sobotu 31. prosince 2005. Máme rezervovaný sál ve Slovenském kostele na Jean Talon. Potřebujeme ale nutně vědět nejpozději do 10. prosince, kdo z vás plánuje se zúčastnit zábavy, abychom ji včas mohli zrušit, když by nebyl dostatečný počet zájemců. Podrobné informace najdete na naší web stránce a v Newslettru.

 

Nové kurzy folklórních, historických a společenských tanců začnou od 10. ledna a nové kurzy češtiny a slovenštiny začnou od 11. ledna 2006. Pro bližší informace kontaktujte Besedu na info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096. Nová oznámení a informace, jakož i více detailů a fotografickou dokumentaci o našich akcích najdete na nové webstránce Besedy www.beseda.ca.

 

Uplynulý měsíc byl opět velmi produktivní a bohatý na události. Tanečníci a hudebníci úspěšně reprezentovali Českou republiku na Mezinárodním turistickém veletrhu v montrealském Place Bonaventure 29. a 30. října. Během půlhodinového programu jsme měli možnost představit publiku průřez lidových tanců a písniček od historických tanců až po současnou hudbu. Pak jsme si ještě ve stánku České republiky všichni zazpívali.

 

Muzika vyhrávala a naši tanečníci tančili bez ustání celých dva a půl kilometru v průvodu na Ste-Catherine od ulice Fort až na St. Urbain. Podle odhadu televizních reportérů se skoro tisíc lidí různých národností zúčastnilo průvodu a asi 300 tisíc diváků se přišlo podívat na Santa Clause Parade v sobotu  12. listopadu. Tato rekordní návštěvnost byla samozřejmě podmíněna krásným počasím. Svetry, které jsme měli pod našimi folklórními kostýmy, ani nebylo zapotřebí. K nejkrásnějším zážitkům patřilo, když místní kutálka hrající na chodníku vánoční písničky začala pro nás hrát Škoda lásky. Po parádě jsme všichni ještě z posledních sil dorazili na Bazar, ale bohužel už toho na nás moc nezbylo.

 

Další velice úspěšná akce se konala 17. listopadu v Lavalu, kde jsme pro místní převážně frankofonní publikum předvedli asi 2 a půl hodinový program. Diváky jsme seznámili nejenom s tanci a hudbou, ale také se štrúdlem a českým a slovenským pivem. O jejich srdečném a nadšeném přijetí svědčil nejenom dlouhý potlesk, ale také to, že jedna z návštěvnic nám přinesla dort v podobě čs. vlajky. Naučili jsme je také několik národních tanců a písniček a nakonec jsme si všichni s chutí zazpívali Kolíne, Kolíne a další písně.

Poděkování a blahopřání patří všem, co se této záslužné práce zúčastnili. (Victor Vonka)

K výzvě k spolupráci spolků

K výzvě ke schůzce zástupců všech českých a slovenských spolků a organizací, uveřejněné v minulém čísle Věstníku organizací Beseda, bych rád připomenul následující: Spolupráce a koordinace činnosti dlouhodobě ustanovených organizací a spolků v Montrealu úspěšně existuje po mnoho let. Jedná se o veškeré kulturní aktivity odbočky Českého a slovenského sdružení včetně sociálního odboru Bazaru a Klubu seniorů, o aktivity tělocvičné jednoty Sokola Montreal, Misijního domu a Misie sv. Václava, Comenius Institutu, redakce a publikace Věstníku a aktivit Generálního konzulátu České republiky. Každá iniciativa vedoucí ku zlepšení komunikace a koordinace všech krajanských institucí je samozřejmě vítaná. K uskutečnění schůzky, kterou za tímto účelem navrhuje a plánuje znovu svolat organizace Beseda, jsem byl oprávněn správní radou Misijního domu nabídnout naši společenskou místnost na 7300 Sherbrooke West, v Montrealu. Je ovšem třeba, aby plánovaná schůzka byla včas všem oznámena. (Alois Fogl)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

csKNIHA

česká a slovenská knihovna a zásilkový obchod

pořádá dny otevřených dveří v sobotu 10. a 17. prosince od 14 do 20 hodin.

I v ostatní dny jste vítáni, ale zavolejte prosím předem. Přes 2000 nových i klasických titulů všech žánrů.

Nabídka filmů na DVD nebo VHS. Kalendáře, rodokapsy, křížovky. Výběr levných antikvariátních knih.

O katalog nabízených knih nebo celkový seznam si žádejte na

adrese 960A Duhamel, Pincourt, QC J7V 4H1, tel/fax: (514) 425-0742, email: cskniha@sympatico.ca

Informace také na www.cskniha.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K událostem minulého měsíce

Oslava 28. října byla i letos moc hezká. V hale École Vincent d’Indy jsme měli příležitost ocenit umění známého montrealského malíře pana Jiřího Laudy. Koncertní sál byl zaplněný. V publiku bylo mnoho známých tváří našeho menšinového života, ale mezi návštěvníky byli také quebečtí podporovatelé montrealského hudebního organizátora pana Alaina Nonata. Úvodní slovo měla paní Vesna Alinče. O významu 28. října v moderních českých dějinách promluvila generální konzulka Čs. republiky JUDr. Jarešová. Nakonec pořadatel večera pan Nonat pozdravil hosty, poděkoval spolupořadatelům a sponzorům, včetně přítomného Ing. A. K. Velana. Vlastní hudební program byl bohatý. Zde se nám Čechům vyplatily rozsáhlé styky, které Alain Nonat má, jak se zdejšími, hlavně mladými umělci, tak s operním světem v České republice. Není divu, když mezinárodní soutěže Rencontres musicales Tcheques et Slovaques pořádá už několik desítek let. Napřed houslista Ivan Ženatý pana Nonata požádal, aby mu zorganizoval v Montrealu na 28. října koncert, a když ale v posledním okamžiku tuto nabídku musel odvolat, protože si zlámal při autonehodě ruku, neměl pan Nonat mnoho potíží zorganizovat velmi kvalitní náhradní program. Hned v první části večera nás uchvátily tři mladé, velmi dobré zpěvačky: sopranistka Xiaoying Xu ze Šanghaje, Leticia Brewer a Leslie Ann Bradley z Kanady. Tedy žádná z nich není "náš člověk", ale všechny zpívaly poměrně dobrou češtinou známé melodie slavných českých skladatelů. I když si spíše potrpím na soprán, nakonec mne svým přednesem velmi příjemně překvapil poslední vítěz hudební soutěže Rencontre Musical. Můj už tak příjemný pocit se ještě vylepšil, když jsem se dodatečně dozvěděl že tento tak melodický bas se jmenuje Jan Martinik a že je z České republiky. V druhé části programu se nám představil houslista Luis Grinhauz. Za doprovodu pianistky Berty Rosenohl nám zahrál hodně z těch známějších skladeb Suka, Janáčka a Dvořáka. Na ukončení programu se nám na pódiu představila řada členů komise této soutěže. Bylo mezi nimi i několik hudebních odborníků z České republiky a ze Slovenska. Kyticemi růží zpěvákům poděkovala paní Míša Fuchsová. Po bohatém kulturním programu následovala stejně bohatá recepce, připravená Českým generálním kozulátem a zdejšími českými dámami. Při recepci nám zazpíval mladičký talentovaný vnuk paní Antošové. (Dr. Vlasta Vrána)

 

Tradičnímu koncertu předcházela oslava 28. října na Generálním konzulátě České republiky. Pozvaní hosté se sešli ve středu večer v salonku konzulátu, kde byli přivítáni generální konzulkou Dr. Vierou Jarešovou a jejími spolupracovníky. Každý hned dostal sklenici šampaňského a s ní v ruce očekával slavnostní projev nebo aspoň krátkou uvítací řeč, která by oficiálně zahájila hostinu. Když se však nic nedělo a bublinky v šampaňském pomalu vyprchávaly, první nedočkavci si začali brát ze stolu hojně obloženého mísami s chlebíčky, saláty, ovocem a sladkostmi. Vše bylo vynikající, výborného piva a vína dost, a tak se zábava brzy rozproudila. Děkujeme za báječné pohoštění a snad to napřesrok bude i s tím slavnostním projevem. (AM)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

The Czech and Slovak Association and Sokol Montreal

 

vás srdečně zvou na / invite you to

 

Mikulášskou taneční zábavu

St. Nicholas Dance

 

v sobotu 3. prosince 2005 / Saturday, December 3, 2005

ve 20.00 hodin / at 8.00 p.m.

 

v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje

Parish Hall of the Church of Sts. Cyril & Method

 

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon / corner Jean Talon)

 

K tanci bude hrát kapela The Wanderers

Dance music by The Wanderers

 

Tradiční jídla a zákusky

Traditional Czech meals and pastry

 

Půlnoční tombola - 1. cena: zpáteční letenka Montreal-Praha s ČSA

Midnight Raffle - 1st prize: airline ticket Montreal-Prague by CSA

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

St. Nicolas will come and give to your friends gifts brought by you

(postage $1 per gift)

 

Vstupné: $15.00 v předprodeji,  $17.00 u pokladny, $12.00 studenti a senioři

Tickets: $15.00 advance sale, $17.00 at the door, $12.00 seniors and students

 

Výtěžek Mikulášské bude věnován na výdaje s Montrealským Věstníkem a s Misijním domem

Profit of St. Nicolas Dance will be used to support Montreal Vestnik and Mision House

 

Informace a lístky / Information and tickets:

 

Alois Fogl (514) 484-3213

Ema Košacká (514) 735-5795

Alena Martinů (514) 484-6177

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je to česká komunita? Trochu historie

Kanada je považována za přátelskou zemi, kde lidé jsou tolerantní a přistěhovalci vítaní. Za zemi ideální pro uprchlíky jak politické, kterým hrozí v jejich původní zemi pronásledování či dokonce smrt, tak pro ty, kteří jen utíkají před bídou, za lepším životem. Každý imigrant vám ale řekne, že to vůbec nebylo jednoduché, dostat se sem a uspět - zkrátka najít tu nový domov. V první řadě Kanada nebyla vždy každému otevřená. Zákony a pravidla, jak znemožnit příchod nevítaným hostům nebo jak se zbavit již zabydlených příchozích, bylo v historii Kanady překvapivě mnoho. Již v r. 1906 byl schválen Immigration Act, kde byly určeny skupiny nechtěných imigrantů a důvody k deportaci. Tím mohl být např. i fyzický nebo duševní handicap. Dlouho nechtěla Kanada přijímat např. Indy, Číňany, černochy (ani z USA) a Židy, stejně jako příslušníky některých náboženských a politicky aktivních skupin. Dlouho mohli do Kanady imigrovat z nepreferovaných zemí (mezi nimiž bylo i Československo) jen zemědělští pracovníci a farmáři. V době nástupu nacismu Kanada odmítla poskytnout prchajícím Židům azyl; až v listopadu 1938 se dohodla s Velkou Británií, že přijme 1200 zemědělců a sklářů ze Sudet, když Británie zaplatí 1500 dolarů za rodinu. Než se však dohoda uzavřela, Německo obsadilo celé Čechy a do Kanady se nakonec dostalo jen 303 rodin, které již byly v Anglii. Ačkoliv nikdo z nich neměl zkušenosti v zemědělství, byli přijati pod podmínkou, že budou pracovat na farmách. Pouze Tomáš Baťa dokázal přemístit 82 svých zaměstnanců bez větších problémů. Po druhé světové válce se dveře Kanady otevřely uprchlíkům z Evropy, ačkoliv některé skupiny (Židé mezi nimi) byly systematicky odmítány. Kanada dokonce ani nepodepsala Geneva Convention Relating to the Status of Refugees v r. 1951 v obavě, že by pak některé uprchlíky nemohla deportovat. Teprve v 60. letech se začal "vítr obracet", když v nových Immigration Regulations z r. 1962 byla většina diskriminačních omezení zrušena. Když v období od srpna 1968 do března 1969 přijala Kanada téměř 11 tisíc československých uprchlíků před sovětskou invazí, pomáhaly s jejich umístěním mnohé kanadské organizace, univerzity i městské úřady. Od té doby až do 90. let, kdy byly východoevropské země vyškrtnuty ze seznamu tzv. exilových zemí, bylo relativně snadné dostat azyl, zvlášť v Quebeku, který ve snaze posílit francouzskou menšinu byl k "neanglicky" mluvícím příchozím shovívavější. Zatímco podle sčítání lidu v roce 1911 bylo v Kanadě 3,500 lidí původem z Československa, Census v roce 1996 vykazuje našich krajanů už přes 150 tisíc. (AM)

Příště: České komunity v  Kanadě  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silvestrovská Zábava.

We would like to invite you to join us to celebrate the end of the year 2005 and the beginning of the year 2006. The party will start at 19.30 pm. on December 31st, 2005 at the hall of Canadian Legion 5455De Maisonneuve Blv W, in NDG. Wieners, klobasas, pastry, koláče, chlebíčky etc. will be available during the evening and will satisfy even the finest tastes. Live experienced band will entertain you no matter which age or social group you belong to.

Advanced entrance fee before Dec. 29th 2005 is $35.00, students 50% off. Full coarse meal is included. Please call early (514) 737-9220, to secure tickets and arrange for the supper of your choice. Tickets after deadline or at the door will be $45.00.  (Jan Chumský)

 

Pozn. redakce: Vzhledem k opakovaným žádostem autora neupravovat jeho texty je toto oznámení otištěno bez jakékoliv změny. Zároveň upozorňujeme, že redakce není zodpovědná za pozdější změny programu, a zájemci si by si měli ověřit sami, zda se událost opravdu koná.

Pro zahřátí o zimních večerech

Vánoční punč: Do 1 l vroucí vody přidáme 8 hřebíčků, 4 kousky skořice, 4 lžičky rozinek a 4 lžíce medu a povaříme 3 minuty. Necháme další 3 minuty odstát, rozlejeme směs do 4 silnostěnných sklenic, každou dolijeme rumem (potřebujeme celkem 2 dcl), citronovou šťávou (z 1 citronu) a podáváme s kolečkem citronu a cukrem na dodatečné doslazení. Místo lžicky dáme do sklenic tyčinku skořice na zamíchání.

Hroznový punč: Do sklenic dáme kolečko citronu a kuličky hroznového vína (zelené i červené) předem rozpůlené, zbavené peciček a promíchané s cukrem (asi lžička na sklenici). Přilijeme do každé sklenice 1 dcl bílého vína a 1 dcl bílého rumu a dolijeme vařící vodou (asi 1 dcl na sklenici).

Jasmínový punč: Do sklenic dáme koktejlové trešně a zalijeme jasmínovým čajem s rozmíchaným cukrem, griotkou nebo třešňovicí a třešňovým džusem (na 7 dcl čaje dáme 2 lžíce cukru, 1 dcl griotky a 2 dcl džusu).

Punče se podávají horké - pro udržení teploty můžeme dát do každé sklenice maličký kousek másla, který se rozpustí a tenký film na hladině funguje jako poklička, která drží teplo uvnitř mnohem déle. (AM)

Různé zprávy

Radostný 28. říjen 2005. Bylo pro mě radostným překvapením, když mi moji příbuzní telefonovali, že právě sledovali pro ně velmi zajímavý televizní pořad z Prahy. Na slavnostním shromáždění v pantheonu Národního divadla v Praze zaznělo jméno mého milého a statečného bratra Dr. Cyrila Josefa Kotrlého, kterého přítomným připomněla předsedkyně Svazu politických vězňů, paní Anděla Dvořáková. Ve svém projevu prohlásila, že Svaz již několikrát navrhoval, aby jeho obětavost a zásluhy o náš národ byly uznané vyznamenáním u příležitosti 28. října. Přesto, že ani tentokrát toto vyznamenání můj bratr nedostal, v ten den ze mě spadla všechna trpkost, kterou jsem nosila ve svém srdci po tolik let. Ti lidé, kteří se zasloužili o to, že kapitulace okupantů byla složena do českých rukou a zachránili Prahu před zničením, jsou v našich srdcích nesmrtelní. Děkuji vlastence paní Anděle Dvořákové za tuto připomínku zasloužilých.  (jménem rodiny, Zdenka Kotrlá-Kentová)

 

Zprostředkuji ubytování v Praze v různých čtvrtích dle přání: samostatné byty, garsonky a penzióny pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Plánujete trávit Vánoce či Silvestra v Praze? Kontaktujte M. Kubátovou na tel. 011-420-233 311 359, cell 011-420-602 594 849. (Láďa Křivánek)

 

For sale: the Pointe Claire home of Egon and Winifred Czerny - $200,000 (no agent). Classical "Arts and Crafts" West Island home from 1912. Large artist's studio added in 1968. Double lot (100' frontage x 120' deep), with a large garden and a garage-size garden shed. Few minutes walk uphill from Lake St. Louis. Main floor: 4 bedrooms, a large kitchen-dining room and living room, roughly 1400 sq.ft., plus the studio 260 sq.ft.  Large traditional fireplace, wood-paneled ceiling in the living room. The kitchen-dining room has a beamed ceiling. The upstairs rental apartment (roughly 930 sq.ft., fully renovated in 2004) has two bedrooms, a balcony and private entrance. Hardwood floors throughout, oil furnace (new tank), forced air heating. Please, contact Robert Czerny, tel. (613) 728-3850, e-mail czerny@sympatico.ca.

 

For sale: Toyota Corolla Plus, 2002, silver, 4 door, air FM/AM/CD, power locks, 115,500 km, tires changed at 90,000 km, fully certified, excellent condition, no accidents, asking $11,000. Please, call (416) 443-9575.

 

Na Věstník přispěli: Olga Ajvazová, Henrietta Antony, Hana Baránková a Ladislav Bárdoš, Iva a Vláďa Brožovi, Míla Brůchová, Evženie Bujnová, Zdeněk Dobrovolný, George Ehrman, Jaroslava a Karel Faldíkovi, Rosl a Alois Foglovi, Míša Fuchsová, Irena Hamplová, Dr. Štefan Horný, Marie a Josef Hřibovi, Josef Janík, Vlasta a Jan Jechovi, Jana Jeníček, Dr. Norbert Každan, Zdena Kentová, Anne a Jiří Kořístkovi, Ema a Dalibor Košackých, Margaret Kusá, Olga Lichtnerová, Dr. George F. Novák, Olga Nováková, Ela Picková, Dr. Petr Pohanka, Líba Prášilová, Slavek S. Prem, Helena Raichová, Helen Richards, Tom Silber - Coulée Miton Cast Enr., Valerie Sládková, Mira Stastny, Lenka Storzer - Czech Books, Marianne Valdštýnová, Olga a Karel Velanovi, Kitty Voleníková, Eva Voleská a Zdenka Woo. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.