Montrealský Věstník  Ročník 43
Prosinec/December 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 4

  Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou sobotu:              Otevřené dveře csKnihy, 960A Duhamel, Pincourt, 14.00 - 17.00 h

 

 


Veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku!

 

9. 12.    So        Vánoční oběd klubu seniorů, Antico Martini,

 

                        6450 Somerled (roh Cavendish), 12.00 h

10. 12.  Ne        Mikulášská nadílka pro děti, Čs. misijní dům,

                        7300 Sherbrooke W., 15.00 h

13. 12.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům,

                        7300 Sherbrooke W., 13.30 h

17. 12.  Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School,

                        7272 Sherbrooke W., 11.00 h

24. 12.  Ne        Vánoční mše svatá se zpěvy (Alaric D'Antos),

                        Oratoire St. Joseph, 3800 Queen Mary, 18.00 h

31. 12.  Ne        Silvestrovská zábava, sál Kanadské legie,

                        5455 de Maisonneuve W., 19.00 h

31. 12.  Ne        Silvestrovská zábava, kostel sv. Vladimíra,

                        3470 boul. St. Joseph E., 19.00 h                       

Vážení čtenáři a přispěvatelé!

V příštím roce bude vydávání Montrealského Věstníku zpestřeno radostnou událostí, která se očekává v rodině paní šéfredaktorky: na dobu několika měsíců plánuje pobyt u své dcery Terezy v Severní Karolíně v USA. Korespondence ohledně Věstníku se bude proto odbývat převážně po e-mailu. V Montrealu budou s vydáváním pomáhat nejen ostatní členové redakční rady (a to především manžel Ludvík), ale také mladší dcera Kristina a další obětaví přátelé, které čtenáři dobře znají, jako např. Karel Novák nebo Míša Fuchsová. Žádáme proto Vás všechny, ať již do Montrealského Věstníku přispíváte pravidelně nebo píšete jen občas, i Vás, kteří si chcete například podat inzerát, změnit adresu nebo se jen na něco zeptat, abyste tak činili pokud možno po e-mailu, a to tak, aby příspěvky došly vždy včas před uzávěrkou (která je, jak všichni jistě víte, vždy 20. předchozího měsíce). Příspěvky psané rukou pište kontrastní tužkou, aby při scanování byla kopie čitelná, a počítejte s dostatečnou dobou na poslání poštou. Pokud budete telefonovat, nechte podrobnější zprávu se svým jménem a telefonním číslem, na které budeme moci zavolat zpátky. Tímto způsobem bude zajisté další vydávání Montrealského Věstníku probíhat hladce a bez potíží. Děkujeme Vám! Alena Martinů

Klub seniorů

13. prosince si promítneme film a opět se pobavíme při volné zábavě, zpěvu písní a malém občerstvení.

Děkujeme panu Josefu Janíkovi za přípravu obou listopadových programů, bylo to zajímavé, moc jsme se potěšili. Bližší informace o činnosti Klubu seniorů podá Rose R. Reichmanová, tel. (514) 484-1525 .

Další schůzky budou až po novém roce. Přejeme vám všem krásné a klidné vánoční svátky.

 

Tradiční vánoční oběd Klubu seniorů se bude letos konat v restauraci ANTICO MARTINI , 6450 Somerled (roh Cavendish) v NDG dne 9. prosince 2006 od 12 hodin. Dostanete se tam autobusem č. 104, 102 nebo 138. K jídlu bude telecí nebo losos, podrobné menu oznámíme zájemcům osobně. Šek vystavený na "Czech and Slovak Association" ve výši 10 dolarů pošlete na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn, Montreal, QC H3X 2R6, tel. 514-735-5795 . V restauraci se peníze přijímat nebudou. (Rose R. Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Dámský odbor Českého a slovenského sdružení v Montrealu pořádal 4. listopadu již 51. Bazar. V hale kostela sv. Ignáce bylo sice méně stolů se zbožím na prodej než v minulých letech, ale bylo tam zato více místa k posezení. Návštěvníci si mohli pohodlně sednout a ochutnat různé dobroty, které se na Bazaru prodávaly, popovídat si s přáteli a známými a pochlubit se svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty.

Srdečně děkujeme Generálnímu konzulátu České republiky za finanční příspěvek na pronájem sálu. Naše díky patří všem pracovníkům a pracovnicím, kteří Bazar připravovali, pekli a vařili týdny předem, a i všem, kteří v den Bazaru prodávali nebo se pilně otáčeli v kuchyni. Také děkujeme jednotlivcům i firmám, kteří nám dali zboží na prodej. A samozřejmě děkujeme za účast všem návštěvníkům a věříme, že byli spokojeni. Naše oznámení by nebylo úplné, kdybychom vřele nepoděkovali paní Olze Velanové, která už od padesátých let obětavě vede bazarový odbor. (Ema Košacká)

Všem našim členům přejeme pokojné vánoční svátky a šťastný a veselý nový rok!

 

Mikulášská nadílka pro děti . V neděli 10. prosince ve tři hodiny odpoledne přijde do Misijního domu (roh Sherbrooke a West Broadway) sv. Mikuláš s andělem a čertem a bude nadělovat dětem dárky, které jim rodiče přinesou. Sv. Mikuláš vzkazuje, že zvláštní odměnu dostanou děti, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno v češtině nebo slovenštině). Přichystáme malé občerstvení a strávíme spolu pěkné odpoledne. Přiveďte své děti a přijďte mezi nás! Informace ráda podá Míša Fuchsová, (514) 737-8325 .

 

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pořádaná ve spolupráci montrealské odbočky Čs. sdružení a Sokola Montreal proběhla ve velice příjemné atmosféře. Sál slovenského kostela sv. Cyrila a Metoděje byl tak akorát zaplněn, i když nás opět bylo o něco méně než vloni - přibližně 90 návštěvníků se velmi dobře bavilo při svižné hudbě skupiny Edelweiss. České speciality měly jako obvykle velký úspěch, dršťková i gulášová polévka byly vynikající, pivo šlo na odbyt a taneční parket byl téměř stále plný. Tým Aleny Kapitánové a manželé Hřibovi v kuchyni a Zichovi v baru měli stále co dělat. Svatý Mikuláš přišel v půl desáté s čertem a andělem rozdávat dárečky. Půlnoční tombola měla velký úspěch díky mnoha zajímavým cenám, jako byly láhve s nejrůznějšími chutěmi a procenty alkoholu, salámy, sladkosti či kalendáře. Děkujeme všem dárcům, firmě Recochem, Generálnímu konzulátu České republiky za mnoho pěkných cen a Českým aeroliniím za již tradiční první cenu, zpáteční letenku Montreal-Praha, kterou vyhráli Peter a Zdenka Krčovi: snad jako by to měla být odměna za pomoc s přípravou sálu (Peter Krč je od září domovníkem kostela). Děkujeme všem, kdo se na zdárném průběhu zábavy podíleli a těšíme se na shledanou na 57. Šibřinkách 27. ledna 2007 v TMR! (AM, obrázek Josef Lada)

Sokol Montreal

Valná hromada Sokola Montreal se konala v neděli 5. listopadu odpoledne v Misijním domě. Tentokrát jsme se sešli v trochu větším počtu než obvykle. Na programu tentokrát nebyla volba nového výboru, pouze byla schválena finanční zpráva za uplynulý rok. Po zprávách jednotlivých činovníků byly ohlášeno rozhodnutí župního výboru o udělení Tyršových medailí . Tyršovy medaile se udělují buď za dlouholetou záslužnou činnost nebo za celoživotní věrnost sokolské myšlence. Tento rok ji dostalo pět členů montrealské jednoty: Ema Košacká, Rosl Foglová, Dr. Norbert Každan a Josef a Marie Hřibovi. Medaile spolu s diplomy budou všem slavnostně předány na příští sokolské schůzi v lednu 2007.

Po valné hromadě následovalo již tradiční občerstvení, totiž párky zbylé po Bazaru (odkoupené), a k tomu navíc dort, který upekla Maruška Hřibová k mimořádné příležitosti: slavily se 50. narozeniny starosty Sokola Montreal, Ludvíka Martinů. Blahopřejeme ke kulatému výročí a do dalších let starostování přejeme hodně zdraví a co nejméně starostí! (AM)

Výbor Sokola Montreal přeje všem radostné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti!

Misie sv. Václava

Misie sv. Václava zve všechny k oslavám Vánoc. Naše adventní mše se bude konat v neděli 17. prosince 2006 v 11 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke West (roh West Broadway proti Misijnímu domu). Kaple je ve třetím patře budovy. Jako dřív v minulosti budeme zpívat adventní roráty. Zveme mezi nás také rodiče s dětmi - po mši bude jako vždy následovat občerstvení, při kterém mohou děti zazpívat vánoční písně nebo zarecitovat básničky - je to pro ně příležitost zopakovat ty, které si připravily pro sv. Mikuláše na nadílku týden předtím. Spolu si všichni zazpíváme vánoční koledy. Prosíme, přicházejte do budovy pár minut před začátkem, protože v jedenáct hodin se hlavní dveře z bezpečnostních důvodů zamykají. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Zima sice ještě nezačala, ale někteří lidé už možná plánují příští prázdniny. Letní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let (dřívější účastníci do 16 let) už je naplánovaný. Potrvá 3 týdny a to od neděle 8. července do soboty 28. července. Ceny za účast jednoho dítěte jsou následující: 1 týden $275, 2 týdny $550, 3 týdny $740. Každé další dítě ze stejné rodiny má slevu 10 %. Při zaplacení do 1. května 2007 je navíc další sleva 5 %. Pro členy AH je sleva $ 25 na rodinu. Jako každý rok potřebujeme pomoc s organizací tábora, a tedy Asociace Hostýn hledá ředitele dětského tábora, hospodáře a správce (údržbáře), kuchařky a vedoucí k dětem. Přihlášky najdete na naší webové stránce www.hostyn.org nebo kontaktujte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844 , fax 450-923-4159 , e-mail health.vifad @sympatico.ca, nebo St áňu Hlavovou, tel. 514-362-0155 , e-mail stania12 @yahoo.ca.

Asociace Hostýn děkuje Keith Selevichovi, Josefu Vosickému, Zbyňkovi Najserovi a jeho rodičům za opravu střechy chlapecké budovy na táboře Hostýn. (Stáňa Hlavová)

Beseda

Nová oznámení a informace o naší činnosti, jakož i fotografie a video-dokumentaci o našich minulých akcích najdete na webstránce Besedy www.beseda.ca. Dotazy o jazykových a tanečních kurzech zodpovíme telefonem na č. (450) 662-3717 , faxem na (450) 662-6096 , nebo po e-mailu na adrese info@beseda.ca . (Victor Vonka)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda ve spolupráci se Slovinskou farností sv. Vladimíra

vás srdečně zve na

Silvestrovskou zábavu

v neděli 31. prosince 2006 v 19.00 hodin

v hale kostela sv. Vladimíra

3470 boul. St. Joseph E., Montreal

Vstupenky pouze v předprodeji do 27. prosince. Dospělí $ 45, děti 6-12 let $20.

Živá hudba, večeře ve formě bufetu, slosování cen v průběhu večera.

Informace a rezervace:   tel. (450) 662-3717 , fax (450) 662-6096 , e-mail info @beseda.ca

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura

Paní Rose Raba REICHMANOVÁ se zúčastňuje výstavy Arts Clubu nazvané "Small Format Show" na 1980 Sherbrooke W. suite 420. Výstava potrvá od 29. listopadu do 10. prosince 2006 (kromě pondělí) vždy od 12.00 do 17.00 hodin. Vernisáž bude ve středu 29. listopadu od 5.00 do 8.00 večer.

 

Ve čtvrtek 30. listopadu v 8.00 hodin večer se koná koncert DUO MORAVIA - Jiří Hanousek , violoncello, a Jiří Kašpar , piano - v Chapelle historique du Bon-Pasteur, 100 Sherbrooke East. Na programu jsou díla L. van Beethovena, A. Dvořáka, L. Janáčka a dalších. Lístky jsou zdarma k dispozici přímo na místě. (Fred Korn)

 

Galerie a umělci z montrealské čtvrti St. Henri vás zvou na procházku, při které můžete zhlédnout jejich prostory a umělecká díla. "EVENING OF OPEN DOORS" , který proběhne ve čtvrtek 30. listopadu mezi 5 a 9 hodinou večer, je organizován Galerií Henri, 310 rue Saint Philippe, kterou vedou sestry Jana a Elizabeth Zdansky. Výstavy se účastní několik galerií a asi 25 umělců, kteří v okolí St. Henri bydlí nebo mají svá studia, mezi nimiž je také Barbara Asgary-Dressler. Zájemci dostanou při příchodu do Galerie Henri mapku s označenými místy (jména galerií, studií a umělců, kteří tam vystavují), a mohou jednotlivá studia navštívit podle svého uvážení a zájmu. Tento "Večer otevřených dveří" je pěknou příležitostí poznat zajímavou část Montrealu, která v posledních letech prošla velkými změnami. Informace dostanete na tel. 514-939-9933 nebo na e-mailu atelierhenri @hotmail.com. Nejbližší metro je Place St. Henri. (Barbara Asgary-Dressler)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

csKNIHA

česká a slovenská knihovna a zásilkový obchod

pořádá dny otevřených dveří každou sobotu

od 2. do 30. prosince vždy od 14 do 17 hodin.

I v ostatní dny jste vítáni, ale zavolejte prosím předem. Výběr nových i klasických titulů všech žánrů.

Nabídka filmů na DVD nebo VHS. Kalendáře, rodokapsy, křížovky. Levné antikvariátní knihy.

O katalog nabízených knih nebo celkový seznam si žádejte na adrese:

960A Duhamel, Pincourt, QC J7V 4H1, tel/fax: (514) 425-0742 , email: cskniha@sympatico.ca

Informace také na www.cskniha.com

(Jiří Vok)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme všechny milovníky zpěvu na

vánoční mši svatou

která se bude konat v bazilice l ' Oratoire Saint-Joseph

24. prosince 2006 v 18.00 hodin

 

Alaric D 'Antos

 

bude zpívat liturgická díla W. A. Mozarta, J. S. Bacha a G. F. Handela.

Alaric se představil české a slovenské společnosti svým vystoupením

na koncertu mladých umělců v březnu 2005.

Rezervace se doporučuje.

Informace o programu v St. Joseph Oratory podá Patrick Vézina, tel. 514-733-8211 #2741

(Marcel D'Antos)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dovolujeme si Vás pozvat na naši již tradiční

 

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU

 

s hudbou, večeří a tancem

která se bude konat 31. prosince 2006 v 19.00 hodin

v sále Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., NDG

 

Přijďte oslavit konec letošního roku opět s námi do naší hospůdky s československou tradicí.

Domácí jídlo, dobrá česká a slovenská muzika s dobrým českým pivem a novoročním přípitkem, sklenkou šampaňského, uspokojí jistě i nejnáročnější návštěvníky. Počet míst je omezený.

Pro informace a rezervaci vstupenek volejte prosím na číslo

514-737-9220 .

Objednat lístky můžete i po e-mailu na adrese czhappening @gmail.com.

Vstupn é : $ 35.00 do 29. prosince, $50.00 u dveří (pokud bude místo).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naši úspěšní krajané

Dr. Pavel HAMET , vedoucí výzkumu v oblasti genetiky srdečních chorob, krevního oběhu a především vysokého tlaku (hypertension) v "Centre Hospitalier de l'Universit é de Montréal" (CHUM), byl jmenován "Great Montrealer" za rok 2006 v kategorii vědy, spolu se třemi dalšími občany žijícími v Montrealu, Henri-Paul Rousseau (ekonomika), Jocelyne Monty (sociální sektor) a Robertem Charlebois (kultura). Všichni byli obdarováni trofejí a podepsali montrealskou Zlatou knihu ("Gold Book") v přítomnosti montrealského starosty Geralda Tremblay na recepci v městské radnici dne 25. října tohoto roku. Gratulujeme k tomuto ocenění významné a náročné práce. (Podle zprávy v The Gazette upravila AM)

Poly-Monde 2006

Naše skupina studentů École Polytechnique strávila letos v létě tři týdny cestováním po Polsku a České republice. Účelem cesty bylo seznámení se s místními firmami a jejich porovnání s podobnými quebeckými firmami. Během týdenního pobytu v České republice jsme navštívili mimo jiné firmu Lachema v Brně (výroba léků), Alcan v Děčíně (výroba hliníku) a České vysoké učení technické v Praze. Tam jsme také získali informace o výstavbě pražského metra. Během našeho pobytu jsme si užili hodně kulturních památek a ochutnávání piva, ale na návštěvu plzeňského pivovaru nám bohužel čas nezbyl. Pro tuto cestu jsme získali podporu některých českých organizací a jedinců. Chtěli bychom touto cestou poděkovat zvláště panu K. Velanovi, montrealské odbočce Českého a slovenského sdružení, Sokolu Masaryk Montreal a Montrealskému Věstníku za finanční příspěvek, profesoru Ludvíku Martinů za informace a pomoc při přípravě projektu, a hlavně profesorovi Danilo Klvaňovi za jeho obětavou spolupráci během cestování po Čechách. Projekt Poly-Monde získal 1. cenu v soutěži "Forces Avenir 2006" v kategorii "Affaires et vie économique". Informace o naší cestě najdete na www.polymonde.org. (Adam Korzekwa)

In memoriam

V krátké době po sobě zemřeli manželé DRAGOUNOVI . Paní Annie , původem Slovenka, zemřela 3. listopadu ve věku 78 let. Karel , Čech narozený v Kladně, zemřel po dlouhé nemoci 12. listopadu ve věku 80 let. Jako mnoho lidí žijících ve smíšeném manželství podporovali české i slovenské organizace. Karel byl aktivní zvláště v Sokole, pomáhal otci Janíčkovi na táboře Hostýn a oba manželé byli velmi aktivní ve slovenském kostele sv. Cyrila a Metoděje. Po mnoho let pomáhali při organizaci silvestrovských zábav a guláš pana Dragouna byl vyhlášený. Karel byl sportovně založený, v padesátých letech hrál v mužstvu montrealského fotbalového družstva Sparty. Byl trenérem fotbalového dorostu v LaSalle a v rekreačním středisku Loyoly a NDG. Byl průkopníkem propagace evropského fotbalu v Montrealu.

Manželé Dragounovi tu zanechali čtyři děti a sestru paní Annie, Mary Šubeníkovou. Krásné a početně navštívené smuteční obřady ve slovenském kostele sv. Cyrila a Metoděje byly důkazem obliby, jaké se manželé Dragounovi v české a slovenské komunitě těšili. V mnoha srdcích budou ještě dlouho žít. (Alois Fogl)

 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám projevili svou soustrast k úmrtí naší maminky, Veroniky (Miluny) Dresslerové, ať už osobně, telefonicky nebo písemně. Velmi nás to v našem zármutku potěšilo. (Anča Dresslerová)

Jen (tak) dál, národe náš drahý...!

Je listopadový večer 2006 a hlediště Brněnské opery je téměř plné. Na programu je Prodaná nevěsta. Opona, zmalovaná jako od sprejerů, se souká nahoru a v sále se setmělo. Ve světle hledáčku se v hledišti objevila zachumlaná postava, která se slovy "Fuj, to je zima!" doškobrtala na jeviště, kde rozeznáváme kulisy chalup. Z reproduktoru se rozštěkali virtuální psi a do toho vpadá divadelní kapela jásavou předehrou. "Proč bychom se netěšili", zpívá sbor rozdováděných maškar, nad nímž se klátí obrovská figurína Smrtky.  Dochází nám, že z nějakých důvodů nejsme na pouti, nýbrž na karnevalu. Přiskotačivší maškarní kobyla se zhroutí uprostřed jeviště a z hader se vymotá Jeník s Mařenkou, ona v slušivém kalhotovém kostýmu. Na scénu v chaloupce se však převlékla a nyní za zpěvu "věrného milování" rozepíná Jeníka. Nerozepnula ho úplně, ale labužníci nepřišli zkrátka. Scénu totiž doprovází na zadní projekci stínohravý striptýz. Splynutí milenců bohužel zabrání rodiče, vracející se s Kecalem. Jelikož jsme v opeře "komické", Mařenka naslouchá debatě ve vedlejší místnosti na stěnu přiloženým nočníkem. Ten sehraje později ještě jednu roli a to sice, když jej naštvaná nevěsta "vylije" do publika. "To pivečko věru je nebeský dar", opakuje sbor známou pravdu v další hospodské scéně, a jako důkaz se roznášejí krígly s napěněným mokem rovnou do hlediště. "Pivo, pivečkooo, kdo ještě chce pííívóóó!", hřímá hlas z jeviště. Skupina vyděšených Vídeňáků rozpačitě odmítá, avšak režie ví, že má situaci pod palcem. Za mlácení bubnů přijíždějí komedianti a autentický Berousek předvede své krkolomné číslo na provaze. Rovněž sexy Esmeralda v naleštěných holínkách nemá s přeměnou Vaška v "milostné zvířátko" nejmenší problém a zápletka spěje ke konci. Jeník podepíše poťouchlou listinu, zapomínaje, chudák, že jsme též v opeře "akční". "Tfuj!", plivne mu jeden z chasníků do tváře. Bác! - uštědří mu druhý strašlivou ránu pod pás. A aby té legrace byl kopec, Jeník je zkopán a vyhozen z hospody. Pouze lyrika se do akčního programu režie jaksi nehodí, tudíž árii "Ach, jaký to žal" prožene pan kapelník co nejrychleji, jako by tušil, že čas jsou peníze. Když konečně přiběhne medvěd a tvrdí, že je Vašek, nikdo už se nezasměje, neboť jsme dokonale vysmátí. Prodaná nevěsta (ano, ta od Smetany) končí. "Dobrá věc se podařila", ujišťuje sbor maškar spolu se Smrtkou i ty nevěřící. Tleskáme a povzneseni opouštíme stánek českého umění. "Nebylo to špatný, Fanouši", slyším jednu z dobře oblečených dam, "ale v Praze prej měli na jevišti živé Sokoly..." (KN)

Vánoční povídání o jmelí a dalších zvycích

Této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové. Připadala jim tajemná - vždyť roste vysoko v korunách stromů a její plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají právě v prosinci. Věřili, že chrání před ohněm a zavěšovalo se do domů, aby bránilo přístupu čarodějnicím a zlým duchům. Podle Keltů zajišťuje plodnost, proto se pod ním dodnes líbáme. Navíc prý přináší do domu štěstí, odvahu a lásku. Ve středověku se používalo jako významná léčivá rostlina a moderní věda jeho léčivé účinky potvrdila. Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév a používá se na výrobu léků proti arterioskleróze.

V Čechách se poprvé o jmelí zmiňuje Tomáš ze Štítného při mravokárném výkladu o pověrčivosti. O jmelí existuje mnoho legend. Podle jedné bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu, která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.

Vánoční jmelí parazituje na listnatých stromech a jeho užívání jako dekorační vánoční rostliny se do Evropy rozšířilo z Anglie. Vánoční zvyk líbat se pod jmelím je popsán i knize "Klub Pickwicků" od Charlese Dickense. Tento zvyk se u nás dodržuje dodnes a lidé postříbřené, pozlacené či zelené snítky jmelí připevňují  před Vánocemi k lustru či dávají do váziček na stůl. Pověry a báje ovšem už dožily - těch pár polibků pod jmelím je většinou jediným štěstím či potěšením, které nám jmelí o Vánocích přináší.

Vánoce jsou spojeny se spoustou zvyků od pečení cukroví a zdobení stromečku až po drobné zábavné pověry. Na Štědrý den se zachovává až do večera půst. Dětem, které se nemohou dočkat, se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se usedá, když vyjde první hvězda. Pod talíře se dává několik kapřích šupin, které mají přinést všem po celý rok dostatek peněz. Někde se pod talíř dává zlatá mince. Od večeře se nesmí vstát, protože ten, kdo vstane, do roka zemře. Po večeři se krájí jablka, ovšem ne po ose, ale napříč, aby vnitřek s jádry vypadal jako hvězda. Pokud je čistá, sejdou se všichni za rok ve zdraví. Pouští se lodičky - do skořápek od vlašských ořechů se dá malá svíčička a nechá se plout v umyvadle po vodě. Pokud se drží okraje, zůstane její majitel během příštího roku doma, plave-li doprostřed, odejde do světa. Podobný význam mělo házení střevícem - svobodné dívky hází svůj střevíc přes hlavu za sebe: padne-li patou ke dveřím, zůstanou doma. Je-li špičkou ke dveřím, do roka se dívka provdá a odejde z domu.

(Z webové stránky www.stripky.cz převzala a upravila AM, obrázek Vladimír Renčín)

Různé zprávy

Montrealské vysílání českého televizního magazínu Nová Vize Montreal má premiéru vždy v pátek ve 20.30 hodin a reprízu v neděli v 15.30 a v pondělí v 10.00 hodin na multietnickém kanálu, na kabelu 14. Dotazy a připomínky můžete poslat emailem na montrealtv @yahoo.com nebo poštou na adresu Nová vize: 77 Quebec Ave., # 2025, Toronto, M6P 2T4.

V minulém Věstníku jsme se ptali, kdo z vás sleduje vysílání české televize Nová Vize. Ozvalo se pouze 14 lidí, že televizi sleduje pravidelně. Většina z nich je v seniorském věku. Několik dalších přiznalo, že příslušný kanál na své televizi nemají, ale jedna čtenářka mě upozornila, že může sledovat vysílání české televize z Ontaria, které je na satelitní stanici 215. Několik lidí na osobní dotaz odpovědělo, že vysílání sledují příležitostně. Všem, kteří se ozvali, děkujeme. (AM)

 

Na Věstník přispěli : Hana Baránková a Ladislav Bárdoš, Ruth Bílá-Guthof, Iva a Vláďa Brožovi, Evženie Bujnová, Eliška Bundálková, Zlata Burianová, Olga Darai, Paul Dobrovolný, Anča Dressler-Becker, Rudolf Farský, Leopoldina Fuessel-Gordon, Věra Gazdová, Jana Glavaš-Zafouk, Irena Hamplová, Margaret Jačeková, Dana Jakubovic, Vlasta Jechová, Jana Jeníčková, Božena Jílková, Zdena Kentová, Jiří Kořístka, Ema Košacká, Láďa Křivánek, Frank Kučera, Eva Lapková, J. G. Lauda, M. Loukotová, Dr. Tomáš Machán, Olga Minaříková, Dr. George F. Novák, Marie a Frank Pánkovi, Přemysl a Hana Pelnářovi, Karel Pelz, Libuše Prášilová, Slávek Prem, Helen Richards, Standa Skála, Jindřich Šimek, Olga Velanová, Magda Vlasáková, Gustav a Eva Voleský, Zdenka Woo, Věra Zábrodská, Vladimír Zicha, Zdeněk a Jana Zikmundovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Máte-li doma staré Věstníky z doby pátera Janíčka a chcete je vyhodit, vyhoďte je směrem k nám! Do kompletního archívu nám ještě chybí několik čísel. Zájem máme i o jiná periodika z doby "předsametové". Rádi si je sami odvezeme. Děkujeme!

 

Montrealský Věstník je zasílán zdarma, ale finanční příspěvky jsou vítány . Šek vystavený na "Czech and Slovak Vestnik" můžete poslat na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4 . Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka :   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady : Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.