Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 39
Únor 2003 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 6

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 10.00 h

 

29. 1.    St         Schůzka Klubu seniorů, Jezuitská rezidence, 13.30 h

9. 2.      Ne        Zádušní mše za Ing. V. Pavelku, kaple Loyola High School, 10.00 h

17. 2.    Po        Schůze výboru Čs. sdružení, Jezuitská rezidence, 19.30 h

25. 2.    Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Jezuitská rezidence, 19.30 h

25. 2.    Út        Valná hromada Comenius Institute, Sport Club MAA, 2070 Peel, 19.30 h

27. 2.    Čt         Valná hromada Asociace Hostýn, sál kostela St. Ignatius, 4455 West Broadway, 19.00 h

 

Klub seniorů

Schůzka ve středu 29. ledna se bude konat na novém místě, v nynější Jezuitské rezidenci (přístup k ní je popsán níže v sekci ČSS). Budeme promítat další díl muzikálu "Hašler - český muzikant".

Dana Zemanová z hloubi duše děkuje všem přátelům, kteří ji přišli navštívit a povzbudit během dlouhých měsíců strávených v nemocnici a léčebných ústavech. GOD BLESS YOU ALL!

České a slovenské sdružení

Stěhujeme se z Misijního domu... Do konce ledna musíme vyklidit věci z našeho mnohaletého působiště. Dům byl postaven na pozemku patřícímu Jezuitům z Loyoly. Ti se teď musí vystěhovat z jejich bývalé rezidence, a tak dohodli s Jezuity v Čechách, že převezmou náš Misijní dům jako svůj hlavní stan. Vystěhovat všechny věci je pro nás nesmírně smutná a náročná práce. Balí se vše, co tam měl uskladněno Bazarový odbor, Klub seniorů a Hostýn, vyklízí se knihovna, přebírají se papíry a zásoby na Věstník a stěhuje se i nábytek a vše, co se může použít v novém trvalém působišti. Jezuitská rezidence je prozatímní, bude nám zatím sloužit na schůze seniorů (v 7. patře), schůze Čs. sdružení, Sokola a Hostýna (v knihovně v suterénu) a na uskladnění věcí hlavně Bazaru a Hostýna. Všechny schůze se budou muset předem ohlásit Otci Steve Duboc na tel. 482-1261. Trvalé místo na příštích 10 let bychom měli dostat v červenci 2003.

Jezuitská rezidence je sedmipatrový dům, který se nachází přímo za Misijním domem. Přístup je přes driveway o dům jižně (směrem k Sherbrooke). V plotě je branka, která vede na chodník okolo rezidence - ten končí přímo u hlavního vchodu. Parkovat doporučujeme na West Broadway jako dosud. Rezidence je vždy zavřena, od 12 do 5 p.m. je tam sekretářka, která otevře. Na večerní schůze si musíme přístup předem zajistit.

Potřebné informace podají Ruth Bílá-Guthof (450) 671-2761 nebo Alena Valdštýnová (514) 488-1340.

Příští schůze Čs. sdružení se koná v Jezuitské rezidenci v suterénu dne 17. února 2003 v 19.30. Všichni krajané jsou vítáni.

Sokol Montreal

Janči GAZDA se v neděli 19. ledna 2003 dožil 85 let. Gazdovi byli dlouholetými činným členem Sokola Montreal; Jančiho manželka Věra zastávala po několik let funkci starostky montrealské odbočky, než se odstěhovali ke svým dětem do Ottawy. Gratulujeme Jančimu k významnému dni a přejeme mu do dalších let hodně zdraví a spokojenosti!

Již 53. ŠIBŘINKY se konaly v sobotu 25. ledna v sále radnice Town of Mont Royal. Sešlo se tentokrát méně lidí než v minulých letech - alespoň byl parket volnější a polka i valčík se daly velmi dobře vytáčet. K tanci hrála skupina Internationals a mnoho lidí si hudbu pochvalovalo, i když bohužel české písničky přece jen chyběly. Moc pěkné taneční představení obstarala skupina Beseda se skupinou Aquarelle. Dámy oblečené v širokých krinolínách a s lokýnkami stylu Boženy Němcové a pánové v černých oblecích s bílými rukavicemi zatančili několik dobových tanců z 2. poloviny 19. století. České pivo mělo jako obvykle úspěch, stejně jako výborná dršťková polévka, párky nebo štrúdl. Děkujeme všem, kdo se zasloužili o příjemný průběh večera.

Hostýn

Výbor Asociace Hostýn rozhodl odložit Valnou hromadu z důvodu provádění finanční kontroly. Valná hromada a volba nového výboru se bude konat ve čtvrtek 27. února 2003 v 19 hodin v sále kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, Montreal. Přijďte všichni, kterým leží osud Asociace Hostýn na srdci.

Upozorňujeme, že navzdory různým pověstem nebyla na nikoho podána žaloba, pouze bylo přikročeno k soudnímu zabavení dokumentů, a že na výdaje s tím spojené nebyly použity peníze Asociace Hostýn.                                                                                                                          (Stáňa Hlavová, sekretářka A.H.)

Comenius Institute

Valná hromada Comenius Institute Montreal se bude konat v úterý 25. února ve Sport Club MAA, 2070 Peel Street (roh Sherbrooke) v půl osmé večer. Všichni členové jsou srdečně zváni.                      (Vesna Alinče)

Kultura

Jan MACHÁLEK byl vybrán mezinárodní porotou, aby reprezentoval svými obrazy Kanadu na "Biennale Internationale dell'arte contemporanea", které se bude konat v italské Florencii, v prostorách Fortezza da Basso, ve dnech 6 až 14 prosince 2003. Tvorbu Jana Machálka můžete vidět na jeho webové adrese: http://pages.globetrotter.net/machalek/Painting/Painting.html.

Naši úspěšní krajané

Kateřina JURÁSKOVÁ už je známá široké české (i jiné) veřejnosti v Montrealu. V roce 1996 přišla studovat hru na violoncello na hudební fakultě McGill univerzity. Úspěšně získala Master Degree a nyní pokračuje v doktorantských studiích. Kromě studijních povinností a zkoušek hraje první cello v McGill Chamber Orchestra vedeným Borisem Brottem a je členkou Montrealského orchestru moderní hudby. Momentálně nacvičuje Vivaldiho koncert pro dvě cella - předvede ho v dubnu na koncertě se svým mentorem, Mr. Brottem. Vloni byla pozvaná učit cello na švýcarské akademii, letos plánuje účast na festivalech mimo jiné v Japonsku a v Dánsku. Její nejnovější projekt je "Haman/Navas Project", kombinované vystoupení tanečníka José Navase a hry Kateřiny Juráskové na cello. Představení je o lásce: ona hraje jemu, on pro ni tančí. Hudba je převážně z 20. století, např. B. Britten, ale i Chopin a další. Kateřina na jevišti nejen hraje, ale se i pohybuje a mluví - česky. A José jí odpovídá ve své rodné španělštině. Zatím měli tři představení v Montrealu a 19. února budou vystupovat v Quebec City. Blahopřejeme Kateřině k jejím úspěchům a těšíme se na mnoho dalších představení a koncertů.                                                  (A.M.)

A trochu historie... Jezuité v Montrealu

První jezuitský misionář v Montrealu byl František Dostál. V roce 1941 přijel do Kanady, aby se připravoval s kanadskými misionáři na cestu do Číny, ale kvůli válce zde zůstal. Stal se prvním duchovním správcem pro krajany ve východní Kanadě. V roce 1947 přijel Jan N. Lang, který se do Číny dostal, ale komunistická revoluce ho i s ostatními vyhostila. V té době už na návrat do Československa nebylo pomyšlení, naopak začali přicházet další exulanti z Čech. Většina jich působila nejen v Kanadě (Batawa, Chatham, Hamilton, Midland), ale i v USA (Michigan, Texas, California). V roce 1951 přišel Bohuslav Janíček, který založil duchovní správu v Montrealu, pozdější Misii Sv. Václava a vybudoval dětský tábor Hostýn. Když naděje na návrat do Československa ubývalo, ukázala se potřeba organizovanější práce mezi krajany a výchovy kněží. V r. 1960 přišel do Kanady Václav Feřt, který se stal představeným misie v Montrealu. Téhož roku bylo započato se stavbou Misijního domu na West Broadway, který byl vysvěcen kardinálem P. E. Légerem v červnu 1961 jako "Kulturní středisko arcibiskupa Berana". Hlavní poslání jezuitů v tehdejší době bylo pomáhat místní krajanské veřejnosti a vychovávat nový kněžský a řeholní dorost pro misii v Československu, až se znovu otevřou hranice.                                                                                                     (A.M.)

In memoriam

Dne 29. prosince 2002 zemřel po delší nemoci Hynek Zicherman ve věku nedožitých 83. narozenin. Na pohřbu 6. ledna 2003 se sešlo mnoho přátel a známých. Soňa Zichermanová děkuje všem, kdo se s jejím manželem přišli rozloučit nebo jinak projevili svou účast nad jeho náhlým odchodem.

The Multiculturalism Program

Everybody knows that the Canadian federal government financially supports multiculturalism in Canada. But not everybody knows what are the conditions to get a grant for a certain activity. A representative of the Liberal Party in Montreal, Mr. Daniel Sweeney, approached several members of the Czech and Slovak Association and offered his help in applying for grants for projects regarding the Czech community. Practically any Canadian resident or a non-profit organization are eligible. The four basic types of activities funded are community action, institutional development, public education and research. The Program provides financial assistance for a wide array of projects. It does not fund, for example, regular annual meetings, festivals, camps, religious activities, production of regular newsletters, direct one-to-one services or activities that take place outside Canada. If you are interested in applying for a grant, for general information you can email Mr. Sweeney on integrate@canada.com, or you can contact directly Canadian Heritage Regional Office in Montreal: tel. (514)283-7267, fax (514) 496-1553.

Mr. Daniel Sweeney is also a journalist and a freelance photographer for various ethnic newspapers and journals. He is preparing for publication a book of exquisite photographs of young girls of Montreal called "Special and Refined: Essential Innocence". An example is "Dina", shown above; you can see more photos on www.geocities.com/cre842. Therefore, Mr. Sweeney is always looking for new teen-aged models. For more information, contact the email address above.                                                                                       (A.M.)

Fejeton Karla Nováka - "Až budu moravským prezidentem..."

Dle blíže nespecifikovaných zdrojů Moraváci prý jsou bývalí Slováci, které nepustili do Čech. Podle jiné verze Češi jsou Slováci, které vyhnali z Moravy a nepustili do Němec. Taky se Morava prý měla zatopit vodou, aby Pražáci měli moře... Ale pozor, málem jsem zapomněl, že časy líbezného hašteření jsou ty tam! Že už je tomu deset let, co dědictví otců zvané Československo přestalo existovat. Že místodržící se při tom docela obešli bez referenda, neboť lid projevil pathetickou lhostejnost, a že při tom rychlorozvodu Moraváci opět přišli zkrátka. My, národ moravský, nemáme snad svůj hantec, folklór, uhlí, naftu, Baťovy škrpále a tudíž i právo na sebeurčení? Při všem současném povyku kolem českých prezidentských voleb, kde je prosím náš hanácké kandidát? Kdo konečně zvolá "Viva Morava libre?" Když se nikdo nepřihlásí, holt to vezmu sám. Mám už program podobný podobným programům. Potrpím si na okázalost. Ozdobím se řády, které si sám udělím. Na kopci nad Brnem bude svítit do noci obrovský neon, představující nějaký lidský orgán - a ať je ho vidět až z Vídně! Místo srdce navrhuji žaludek (jako že jsme odstranili hlad) nebo ledvinu (hlad je převlečená žízeň). V ekonomii ukončím dotunelování dosud nevytunelovaných zdrojů a na zbytek si vypůjčím. V kultuře se pokloním průměru, zato v zahraniční politice budu globální. Budu se ucházet nejen o úkryt pod sukní matky Evropy (té staré macechy), ale též o přízeň v zámoří. Naše armáda se zúčastní mírových tažení kdekoliv ve světě. Také já budu hodně cestovat a přitom si hledat výměnek někde ve Švýcarech či v Portugalsku. Předesílám, že netoužím po moci ani po majetku, opravdu ne... Leda ovšem... kdybych byl zvolen... a kdyby to muselo být...                                                        (Karel Novák)

A pár moravských anekdot:

- Jak povstali Hanáci: Dež chodil Pán Ježíš se svatym Petrem po světě, přešle taky na Hanó, kerá bela tenkrát ešče postá. Svaté Petr povidá: "Taková pěkná zem, a žádnyho člověka to néni. Mel bes Pane, stvořet nejakyho." Ježíš se ohlidl a viza okolo sebe samó hleno, nabral vode ze stodynke, nadělal blato a z něho opleskal Hanáka. "A jak ho včel vzkřiset?" ptá se starostlevě Petr. Kristus Pán kázal otrhnót z pola ječmenné klásek a zašmérat ho pod nosem. Sotva svaté Petr klásek otrhl, Hanák otevře oče a volá: "Poslóchéte, netrhéte to, to je moje obili!"

 

- "Že se nestediš, Jozéfko, běhat po olece v roztrhanéch gatich!" "Proč bech se měl, kmocháčko, stedět? To gatě só stréčkove!"

 

- Stréčkovi belo jednó večir v lužko před spanim zima jak psovi. Tetička mo poradile, abe si dale pod peřeno žehlečko. Na drohé deň ráno se tetička ptale, jak se mo spalo s tó žehličko v nohách. "Ja, spalo," odpověděle stréček. " Teprv k ráno se mě podařelo žehlečko rozehřát."

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Jana Glavas, J. J. Hrubý-Holý, Margita Jačková, Jitka Ponka, Standa Skála, Jana Šimandlová, Anuš Škvorová a V. Turek Entr. Všem srdečně děkujeme.

 

Při vyklízení Misijního domu jsme probrali i poštu, která ležela na stole Otce Janíčka, a našli několik dopisů a šeků, které nebyly nikomu předány. Ještě tedy dodatečně děkujeme Dr. Milošovi Jeníčkovi a Rudolfu a Haně Špitálským za jejich příspěvek na Věstník, a Jiřině Weissové za příspěvek na St. Venceslaus Mission.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinů, 3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Rovněž jsou vítány příspěvky literární, týkající se české a slovenské komunity v Montrealu. Připomínáme, že uzávěrka každého čísla je 20. předchozího měsíce. Příspěvky, které dojdou do redakce po 20., mohou být zařazeny až do dalšího čísla. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či upravit podle potřeby.

 

Máte-li Internet, můžete si přečíst Věstník nejen na adrese http://Almaczech.tripod.com, ale i na webové stránce Českého a slovenského sdružení v Kanadě, http://www.czech-slovak-assoc.ca, pod sekcí Montreal.

 

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka: Alena Martinů,  3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981,  email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Rev. Petr Stejskal (Misie sv. Václava). Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

 


 

Ing. Václav Pavelka

(1. června 1901 - 3. ledna 2003)

 

Odchodem pana Ing. Václava Pavelky byla uzavřena padesátiletá epocha práce v naší krajanské společnosti, která by se dala nazvat epochou Pavelkovou. Nebylo snad jediného pořadu, podniku nebo obřadu, který by se nekonal za jeho přímé či nepřímé účasti. Byl znám svojí pracovitostí, inteligencí a skromností, vlastnosti, pro které byl oblíben a respektován.

Ing. Pavelka se narodil v Brandýse nad Labem. Vysokou obchodní absolvoval v Praze. Od r. 1936 byl majitelem podniku na tepelné zdroje. Během okupace byla rodina pronásledována pro původ paní Pavelkové-Lustigové a Václav Pavelka byl nasazen na nucené práce v dolech v blízkosti Osvětimi. Po osvobození se věnoval znovu budování svého podniku a po únoru 1948 se rozhodl s manželkou a dcerou Emou vystěhovat do Kanady. V Montrealu pracoval ve velkoobchodu dřevem více než 20 let až do doby, kdy měl vážný srdeční záchvat, po kterém odešel do tzv. důchodu.

Miloval hudbu a byl duší amatérského českého kvarteta. Hrál cello v orchestru Concordia University a v orchestru seniorů YHA. Byl spoluzakladatel a vedoucí činitel Čs. sdružení a Sokola, zakladatel, ředitel a učitel České a slovenské doplňovací školy, zakladatel a dlouholetý vedoucí Klubu seniorů (až do svých 99 let). V r. 1955 Čs. sdružení ocenilo jeho zásluhy udělením Ceny T. G. Masaryka a v červnu minulého roku dostal od vlády České republiky cenu Jana Masaryka "Gratias Agit 2002". V osobním životě byl ing. Pavelka vždy ochoten pomoci radou nebo informací.

V Ing. Pavelkovi nám odešel ušlechtilý člověk a zasloužilý vlastenec. Jsme vděčni za vše, co pro nás udělal a znamenal a tím zpříjemnil a obohatil naše životy. Budiž mu kanadská země lehkou.                          Alois Fogl

 

S lítostí jsme přijali zprávu, že nás pan Václav Pavelka náhle opustil. Jeho odchodem jsme všichni ztratili obětavého člověka a přítele, který po dlouhá léta nezištně pracoval pro dobro české komunity v Montrealu a celém Quebeku. Svým nadhledem a moudrostí nám byl všem oporou. Bohužel nemáme jinou možnost, jak se s ním rozloučit, a tak prosíme všechny, kteří ho znali a měli rádi, aby mu společně s námi věnovali tichou vzpomínku.                   Velvyslanec České republiky v Kanadě Vladimír Kotzy s manželkou a všichni pracovníci velvyslanectví

 

Dne 7. ledna 2003 byl pohřeb pana inženýra Václava PAVELKY. Jistě nikdo z nás se nenadál, že tak krátce po oslavách konce roku nás postihne tato neočekávaná smutná událost. I přes jeho požehnaný počet let jsme si jaksi tuto možnost nepřipouštěli. Náš pan inženýr prostě patřil mezi nás - vždycky veselý, přátelský, plný dobrých rad. Jeho neochvějná jasná paměť a neutuchávající smysl pro humor nám mnohdy zajiskřil do ponurých chvil. Těšili jsme se na další narozeninové oslavy. Co pro nás během jeho dlouhých let v emigraci udělal, to všichni víme. Byl pevným sloupem, na kterém spočívalo mnoho událostí a problémů při stavbě existence a dobrého jména obce československé v Kanadě. Teď nastal ten smutný den, kdy se s ním loučíme, ale jeho duch, moudrost, úsměvný a šibalský obličej nás budou ještě dlouho provázet.              Vděční senioři

 

Jménem naší rodiny děkujeme srdečně všem, kdo se v tak hojném počtu přišli osobně rozloučit s naším dědou, Ing. V. Pavelkou, a kdo i jiným způsobem projevili svoji účast. Náš vřelý dík patří Otci Petru Stejskalovi za důstojný obřad, A. Foglovi a A. Valdštýnové za dojemná slova během obřadu, Kateřině Juráskové za překrásnou hru na violoncello, A. Foglovi též za organizaci hudebních vložek a celého obřadu, a předsedkyni ČS sdružení a jejím pomocnicím za přípravu skvělého bufetu - náš táta by byl velice spokojen. Dále děkujeme za krásné květiny od montrealské pobočky Sdružení, Klubu seniorů, Generálního konzulátu České republiky a od dalších přátel. Všechny vaše projevy účasti nám byly velkou útěchou.

Zádušní mše svatá za Ing. Václava Pavelku bude sloužena v neděli 9. února v 10 hodin v kapli Loyola High School.                                                                                                                   Ema a Dalibor Košackých

 

Bazarový odbor Českého a slovenského sdružení děkuje všem, kdo k uctění památky ing. V. Pavelky poslali peněžité dary ve prospěch Věstníku: Hanka Fischlova, Rosl a Alois Foglovi, Dr. Norbert Každan, Anuš Škvorová, Rose-Mary Štrbáňová a Kitty Voleníková.                                                                    Ema Košacká

 

 


 

 

MESIAC SLOVENSKEJ KULTÚRY V MONTREALE

15. 1. - 12. 2. 2003

 

Centrum kreativity Gesů                                predpredaj lístkov : (514) 861 4036

 

15. 01. 2003; 17.00 - 19.00

Otvorenie Mesiaca slovenskej kultúry v Montreale Slovenským velvyslanectvom

 

15 . 01. 2003 - 12. 02. 2003

Salle Cousteau

Výstava ilustrácií kníh pre deti zo zbierok Bibiány - BIB

 

15 . 01. 2003 - 12. 02. 2003

Salle Sud-Ouest

Výstava bábok z produkcie Bibiany Once upon a time"

 

15 . 01. 2003 - 12. 02. 2003

Hall

Reinštalácia výstavy Faces of Slovak Abstraction

 

15 . 01. 2003 - 12. 02. 2003

Hall

Súčasné tanečné divadlo - výstava fotografií a videoprojekcia

 

15 . 01. 2003 - 12. 02. 2003

Hall

Výstava grafiky zo zbierok SNG

 

17. 01.2003 o 19.30

Salle d´Auteuil

Divadlo PIKI - Bábkové predstavenie PASKUDÁRIUM

deti : 5$ dospelí : 10$

 

22. 01. 2003 o 20.00

Salle du Gesů

Operný koncert - Y. Tannebergerová, P. Bršlík

J.Nagy-Juhász vstupné : 25$

 

29. 01. 2003 o 20,00

Salle du Gesů

Jazzový večer J. D. Šošoka

vstupné : 25$

 

02. 02. 2003 o 14.30 a 16.00

Salle d´Auteuil

Tradičné bábkové divadlo A. Anderleho

deti : 5$ dospelí : 10$

 

04. 2. 2003 o 20.00

Salle du Gesů

Jazz a poézia - A. Bartošová, Š. Bučko

vstupné : 25$

 

12. 02. 2003

Salle d´Auteuil

Literárny večer

  

Complexe Desjardins

 

15. 01. 2003

Slovenský hokej vo fotografiách

Jána Súkupa

 

24. 01. 2003; 17.00 - 19.00

Tlačovka P.Stastny, P.Bondra, R.Zednik

Koktail podávaný ministrom kultúry Slovenskej republiky

a komorný koncert kvinteta „Istropolis

 

31. 01. - 11. 02. 2003

Výstavy fotografií s tématikou života na Slovensku.

Výstava fotografií L. Bielika z augusta 1968

 

31. 01. - 11. 02. 2003

Kultúrna, obchodná a turistická prezentácia s videopremietaním a vystúpením ludovej hudby zo Zuberca,

 

01. 02. 2003

Tradičné bábkové divadlo A. Anderleho

 

31. 01. - 11. 02. 2003

Reinštalácia výstavy slovenských plagátov

  

Cinémathčque info. : (514) 842 9768

 

23. - 26. 01. 2003

Premietanie filmov režiséra Martina Šulíka

 

23. - 26. 01. 2003

Stretnutia s filmármi a scenáristami