Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Únor 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 6

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Setkání nad otázkami víry, Čs. misijní dům, 13.30 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

4. 2.      St            Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

7. 2.      So            Koncert orchestru Musicamerata, Redpath Hall McGill University, 3461 McTavish, 20.00 h

15. 2.    Ne            Valentinská zábava Montreal Melody Mixers, Chopin Hall, 681-8th Avenue, Lachine, 19.00 h

17. 2.    Út            Schůze výboru Misijního domu, 7300 Sherbrooke W., 10.00 h

17. 2.    Út            Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

18. 2.    St            Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

24. 2.    Út            Koncert B. Krajného, École de Musique V. d'Indy, 628 Côte Ste. Catherine, 19.30 h

 

Klub seniorů

Každou druhou středu jsou naše pravidelné schůzky v Čs. misijním domě v půl druhé odpoledne.

21. ledna - Zábavné odpoledne, zprávy a debaty o nastávajících programech, promítnutí filmu, zakončené obvyklou svačinou.

4. února bude paní R. Reichmanová vyprávět své zážitky z cesty po Egyptě doprovázené diapozitivy (slides).

Naše klubovní knihovna už je použitelná pro všechny, výběr je veliký a stále se zvětšuje.

Chystáme výlet s obědem do Casina, jen co se počasí umoudří. Všechny informace poskytne Ruth Bílá-Guthof, tel. (450) 671-2761.

České a slovenské sdružení

Výborová schůze Českého a slovenského sdružení bude v úterý 17. února v půl osmé večer v Misijním domě. Budeme plánovat koncert mladých umělců na oslavu narozenin T. G. Masaryka. Koncert připravujeme ve spolupráci s ostatními krajanskými organizacemi, se Sokolem "Masaryk" a Comenius Institutem, pod záštitou Českého generálního konzulátu. Sál v hudební škole Vincent d'Indy už je zajištěný na pátek 5. března. Oznámení se všemi podrobnostmi uveřejníme v příštím čísle Věstníku. Považujeme za důležité umožnit talentovaným mladým lidem čs. původu, aby se předvedli naší komunitě, a doufáme, že je svou hojnou účastí podpoříte. Rezervujte si toto datum v kalendáři už teď.                                                        (Alena Valdštýnová)

Sokol Montreal

Příští výborová schůze se bude konat v úterý 2. března o něco později než obvykle, až v 8 hodin večer, ve společenské místnosti Misijního domu. V plánu je rekapitulace Šibřinek a program na další období.

Letošní 54. ŠIBŘINKY proběhly za mrazivé lednové soboty, ale přesto se sešlo skoro 190 návštěvníků. Dršťková polévka byla vynikající, chlebíčky i zákusky šly na odbyt, a českého piva i vína bylo dost. Skupina Internationals hrála s vervou a atmosféra v sále se s postupujícím večerem rozehřívala - je potěšitelné, že na tyto naše zábavy chodí víc a víc mladých lidí. O zpestření večera se postarala taneční skupina Šírava, kterou návštěvníci Šibřinek už znají z roku 2001. Zatančili nám jak své oblíbené a osvědčené kousky (Šarišskou polku a Hrnčířský čardáš), ale i tance, které jsme ještě neviděli (Kostolné a Detva, kterou předvedli na veřejnosti poprvé). Přítomna byla i nová generální konzulka České republiky, paní Viera Jarešová. Děkujeme všem, kdo se o zdárný průběh večera zasloužili, i všem přátelům, kteří pomohli sál uklidit.               (AM)

XI. Slet Sokol Canada bude probíhat ve dnech 23. až 27. června v Torontě. Slavnostní zahájení sletu bude ve středu v Centennial Park. Na čtvrtek jsou naplánovány závody ve sportovní gymnastice (na nářadí) pro ženy v Seneca College a volejbal pro muže v areálu Torontské univerzity, v pátek pak si muži a ženy sporty i místa vymění. V pátek večer bude v Masaryktownu "Večer mládeže" a banket v Sheraton Parkway. V sobotu budou soutěže v plavání a lehké atletice v Centennial Park a večer jsou všichni pozváni na Společenský večer s tanečním orchestrem,  kde se budou předávat ceny vítězům.  Nejdůležitějším dnem je neděle, kdy po sletových zkouškách následuje hlavní sletové vystoupení v Centennial Park a večer se pak všichni cvičenci sejdou na Masaryktownu na Posletový večírek.

Brožura se sletovým programem bude obsahovat i zajímavé články o Sokole a pozdravy od dalších sokolských jednot, jakož i jiných organizací a firem. Pokud máte zájem inzerovat v této brožuře nebo poslat zdravici za vaši firmu či organizaci, a tím podpořit XI. slet, obraťte se pro další informace na Alenu Martinů.                        (AM)

Misijní dům

V minulém čísle si naše paní šéfredaktorka stěžovala ohledně nám přiděleného domu, který se stal naším novým domovem, že "není všechno ještě vyřešeno - není uzavřena smlouva, ba ani nevíme, jak vlastně máme nový dům nazývat." Máme pro ni i pro všechny čtenáře Věstníku dobrou zprávu:

Ve středu 7. ledna se sešli zástupci čs. spolků za přítomnosti Rev. Petra Stejskala, aby vyřešili otázky jména, využití a financování domu. Bylo dohodnuto ustanovit "Správní radu", která se bude pravidelně scházet a bude mít pravomoc a zodpovědnost za provoz, údržbu a financování domu. Prodiskutovaly se návrhy Aleny Valdštýnové a Aloise Fogla (který měl svůj návrh předem schválený výborem Misie sv. Václava), a vzhledem k tomu, že si návrhy neodporovaly, naopak se doplňovaly, bylo podle nich usneseno:

1. Oficiální jméno domu bude "Český a slovenský misijní dům" nebo "Czech and Slovak Mission House".

2. Dům je oficiálním sídlem kněze Misie sv. Václava. Adresa: 7300 Sherbrooke West, Montreal, H4B 1R7.

3. Správní rada byla ustanovena v naprosté shodě všech reprezentantů spolků a Misie Sv. Václava v následujícím zastoupení: Alena Valdštýnová za odbočku Českého a slovenského sdružení, Olga Velanová za sociální odbor Bazar, Ruth Bílá-Guthof za odbor Klubu seniorů, Ema Košacká za Sokol Montreal, Alena Martinů za měsíčník Věstník, Ludmila Janglová za Misii sv. Václava a Alois Fogl, pověřený výše jmenovanými organizacemi koordinovat spolupráci mezi členy rady, Misií sv. Václava a Jesuits Fathers v dalším jednání. Každý spolek i Věstník bude přispívat finančně na provoz Misijního domu.

Alena Valdštýnová byla pověřena vedením evidence a kalendáře provozu. Žadatelé o rezervaci místnosti ať volají paní Valdštýnovou na tel. (514) 488-1340. Konečnou dohodu s majiteli domu po překladu a schválení zápisu ustavující schůze správní rady podepíše jménem Misie sv. Václava d.p. Petr Stejskal a Alois Fogl.

A ještě jedna dobrá zpráva: Český a slovenský misijní dům bude moci vydávat potvrzení na daňovou úlevu za příspěvky na financováni Misijního domu.                                                                             (Alois Fogl)

Hostýn

Letní dětský tábor na Hostýně je letos prodloužen na 5 týdnů od 26. června do 31. července 2004. Je možné přihlásit děti od 7 do 15 let z Kanady, USA i z České republiky na 2-5 týdnů. Cena je $225 za týden, na druhé a další dítě z téže rodiny je sleva $25 za týden. Sociální případy bude jednotlivě řešit speciální komise. Bude-li dostatečný zájem, nabídneme možnost výuky jazyků (čeština, angličtina, francouzština). Po zakoupení pláže u jezera Lafond (kam chodily děti s otcem Janíčkem) je zajištěno koupání, kanoistika, vodní sporty, ba i rybaření. Hledáme vedoucí k dětem, kuchařky, údržbáře a správce. Zájem o tábor je značný i z České republiky, tak nečekejte s přihláškami na poslední chvíli. Další informace najdete na naší nové webové stránce www.hostyn.org, kde je i přihláška na dětský tábor, formuláře se žádostí o práci a rezervace pobytu v táboře pro rodinné dovolené. Zájemci, kteří nemají přístup na internet, mohou volat Stáňu večer na (514) 362-0155.

Hledáme dobrovolníky na občasné překlady do slovenštiny a francouzštiny.

Členství: V lednu dostali všichni členové A.H. (i bývalí) dopis týkající se členských příspěvků. Náš fiskální rok skončil 31. prosince. Kdo neměl zaplaceno za rok 2003, tomu členství propadlo. Kdo má zájem být členem, může požádat o přihlášku sekretářku Stáňu Hlavovou, či stáhnout si ji z naší webové stránky. Letošní příspěvky jsou opět $20. Máte-li zájem o tábor Hostýn, staňte se členy. Ten, kdo bude mít zaplacené členské příspěvky do 15. února, dostane pozvánku na Valnou hromadu a bude tak mít právo volit.

Oslavy 50. výročí tábora Hostýn: Již nyní pomýšlíme na to, jak na pouti důstojně oslavit toto významné jubileum založení tábora Hostýn otcem Janíčkem. Máte-li nějaký dobrý nápad, ozvěte se nám.

Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na pláž. Jména budou uveřejněna v příštím Věstníku, protože jak sekretářka, tak pokladník byli v době uzávěrky mimo Kanadu. Peněžní dary jsou stále vítány. Chcete-li přispět, vystavte šek na "Association Hostyn" s poznámkou "Pláž" a pošlete na adresu Stáni Hlavové, 1683 rue de l'Eglise, Montreal, QC, H4E 1G6.                                                                   (Láďa Křivánek, místopředseda A.H.)

Kultura

Koncert komorního orchestru MUSICAMERATA nazvaný Les Charmes du Pays Tchčque se bude konat 7. února 2004 v Redpath Hall Univerzity McGill, 3461 McTavish (metro Peel) v 8 hodin večer. Umělci pod vedením Luise Grinhauze předvedou díla Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka. Více informací o programu tohoto orchestru najdete na www.camerata.ca.                                                         (AM)

----------------------------------------------------------------

Comenius Institute Montreal

vás srdečně zve na

klavírní koncert českého virtuózního klavíristy

Borise KRAJNÉHO

v úterý 24. února v 19.30 h

École de Musique Vincent d'Indy, 628 ch. de la Côte Ste Catherine, Montreal

Na programu skladby B. Smetany, D. Scarlattiho, F. Chopina, L. van Beethovena a A. Skrjabina

Číše vína po programu

---------------------------------------------------------

Valentinská zábava tanečního "rounddancing" klubu Montreal Melody Mixers, který vedou Olga a Bill Cibulovi, je naplánována na neděli 15. února v 7 hodin večer. Oblečte červenou košili či sukni, dejte kolem krku červeného motýlka nebo mašli a přijďte do Chopin Hall v Lachine, 681-8th Avenue, se pobavit!        (AM)

 

Kdo má vážný zájem o vystoupení slavné skupiny Petra Jandy Olympic v sobotu 22. května, zavolejte laskavě Láďu Křivánka na tel. (450) 689-2802 (večer) nebo napište na adresu: ladikrivanek@sympatico.ca.  Čs. sdružení uspořádá koncert, pouze bude-li dostatečný zájem. Cena vstupenek není ještě určena, ale budou podstatně dražší než obvykle. Kdo si nechce kazit dlouhý víkend, může vidět Olympic v Ottawě v pátek 21. května, či v jiných městech.                                                                                                 (Láďa Křivánek)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení přátelé, příznivci kampu Hostýn!

V letošním únoru to bude již rok od smutně proslulých voleb do Asociace Hostýn, která byla ustanovena a pověřena správou a provozem kampu Hostýn. Většina lidí přítomných na těchto "volbách" si jistě živě pamatuje, co těmto "volbám" předcházelo a jak v důsledku toho probíhaly. Chtěli bychom zde zrekapitulovat v hlavních bodech nepravosti, ke kterým došlo a které rozdělily českou a slovenskou společnost na dva antagonistické tábory - snad prvně v této míře viděné. 

1) Ve výboru Asociace Hostýn sedí stále ti lidé, kteří se tam dostali tak nedemokratickými způsoby, že se před vlastními lidmi z české a slovenské komunity museli skrýt za policii a security guards s pendreky.

2) Členové současného výboru A.H. odmítli petici 120 členů A.H., kteří zaslali své volební lístky poštou. 

3) Ti, kteří chtěli kandidovat do výboru, museli mít kandidátku schválenou panem Maxantem, který určil, kdo bude na kandidátce. Vstup do sálu kontrolovali Maxantovi lidé. 

4) Kandidáti opozice, kteří se v menším počtu na kandidátku přece jen dostali, po shlédnutí beznadějnosti situace až na jednu výjimku odstoupili. Tímto rozhodnutím demonstrovali viditelnou nedemokratičnost zmanipulovaných voleb, která, jak se domnívali, by je v případě zvolení vedla do pozice trapných přihlížitelů. 

5) Pan Havlín, jako předseda A.H., a jeho přátelé byli zbaveni funkcí ve výboru a vyloučeni z A.H., aniž by pro tento účel byla svolána schůze členů A.H., kteří je zvolili. Těmto lidem pak výbor znemožnil i vstup na členskou schůzi a účast na volbách. 

6) Přesto, že se při této pověstné volební schůzi řádní členové A.H. domáhali, aby vyloučení byli přítomni a mohli se veřejně obhájit z neopodstatněných nařčení, nebyli tito lidé výborem do sálu vpuštěni. 

Existuje podstatně více nespravedlností (soudní zabavení účtů A.H., výhružky soudem všem, kteří se opovážili kritizovat pana Maxanta a jeho příznivce, a.t.d.), není však účelem tohoto článku vyvolat další rozpory. Chceme jen touto rekapitulací křivd kolem posledních "voleb" do A.H. apelovat na ty, kterým záleží na nápravě, aby neopomněli obnovit své možná již prošlé členství a zúčastnili se nových voleb do výboru A.H. Jen tak se nám může podařit znovu sjednotit na spravedlivém základě čs. společnost zde v Montrealu a i v ostatních částech Severní Ameriky.                         (Za loňské odstoupivší kandidáty výboru Asociace Hostýn Václav Vančura)

K událostem posledního měsíce

Silvestrovská zábava organizovaná Čs. kulturním centrem BESEDA v sále kostela Sv. Cyrila a Metoděje se podle slov všech účastníků skvěle vydařila. Chtěl bych tímto poděkovat všem dobrovolníkům a ostatním pomocníkům, kteří svojí prací přispěli k úspěchu tohoto večera. Manželům Juráskovým, Kováčovým, Voňkovým, paní Froňkové a Vlnkové za přípravu skvělého bramborového salátu, řízků a chlebíčků. Výborný štrúdl byl připravený v pekárně manželů Boučkových. O další pomoc v baru, kuchyni a při servírování večeře se zasloužili manželé Schneiderovi, paní Kolová, Mayerová, Iveta Vicenová, Roman Martanovič a Adéla Příkaská. Oceňujeme také pomoc manželů Dragounových, Vojtěchových a Gregových při prodávání lístků. Hudba, která pěkně roztančila hosty, byla speciálně vybrána z nejpopulárnějších českých, slovenských a světových šlágrů pány Vlnkou a Voňkou. Ještě jednou gratuluji všem, kteří se podíleli na organizaci a které jsem snad nestačil vyjmenovat, a také všem hostům, kteří svou účastí podpořili naši snahu o zachování tradice českého a slovenského Silvestra v Montrealu. Těšíme se na shledanou při dalších akcích Besedy.              (John Antony)

Podpořte účastníky z Čech na světovém kongresu v Montrealu

12th International Congress of Immunology se bude konat ve dnech 18. až 23. července 2004 v Montrealu.

Hlavní organizátor kongresu, Dr. Emil Skamene, se na nás obrátil s následující prosbou: "Lékaři a vědci z McGill University, Université de Montréal a Université du Québec pořádají jeden z nejprestižnějších kongresů v Montrealu. Očekáváme 10 tisíc účastníků z celého světa, mezi nimi i několik nositelů Nobelovy ceny. Mnoho nadějných mladých vědců a lékařů z České  republiky  má zájem se zúčastnit, ale jejich finanční situace nestačí na pokrytí kongresových poplatků, letenky a pobytu. Náš kongresový fond dovoluje poskytnutí příspěvku na cestovní výdaje, ale je mnohem více žadatelů, kteří by si příspěvek zasloužili, než naše prostředky mohou zajistit. Abychom umožnili účast těmto nadaným vědcům, žádáme Vás o podporu, kterou můžete poskytnout dvěma způsoby. Finančním příspěvkem ve výši $1,000 vytvoříte pro účastníka kongresu "Award", který ponese Vaše jméno (nebo jméno, které určíte). Druhá možnost je poskytnout ubytování zdarma pro účastníky kongresu. Máte-li možnost a zájem nám pomoci, kontaktujte Alenu Martinů na (514) 343-4981 nebo amartinu@yahoo.com. Děkujeme mockrát za Vaši podporu a pochopení."

Další informace o 12. mezinárodním kongresu o imunologii najdete na www.immuno2004.org.

Malíř a grafik Jiří KAYSER...

...se v listopadu 2003 dožil 85ti let. Dnes žije se svou paní v Ontariu, ale srdcem zůstal u nás. Mnozí z nás si vzpomínají na jeho díla z různých výstav, na prozářené krajiny severních Čech, Prahy či Montrealu, náročné hudební portréty, zátiší, abstrakta a nesčetné grafiky... Dle mínění znalců jsou Mistrova díla ovlivněna kubismem, expresionismem a bůhví čím ještě. Ještě že postmoderna se mu vyhnula. Na první pohled jsou jeho kompozice a práce s barvou unikátní a jen jemu vlastní. Každý z nás je tak trochu umělec, že ano, a v epoše komputerové grafiky máme zelenou. Dejte ale Jiřímu Kayserovi do ruky pero nebo docela obyčejnou tužku. Tady se předstírat nedá a přesná, vyvážená linie ukáže nejlépe skutečný talent. Není pochyb, že těm větším sluší skromnost právě tak dobře jako nám menším ješitnost. O Mistrově skromnosti kolují příběhy až anekdotické. I k uspořádání výstav musel být obvykle dostrkán a nebýt energické paní Dagmar Kayserové, nebylo by snad ani významné exhibice, která se konala před několika lety pod záštitou Ministerstva zahraničí a kanadské ambasády v jeho rodném Písku. Kromě profesionality si nejvíc vážím jeho optimismu. Když jsme my mladší kolikrát remcali, Mistr se vztyčeným ukazováčkem prohodil: "Ale pane kolego, bude hůře!" Přejme oběma Kayserovým hodně zdraví do dalších produktivních let a hlavně, ať nikdy není hůře!                          (Karel Novák)

Z dopisů čtenářů

Děkuji vám za zasílání Věstníku v minulém roce a těším se na další zprávy ze života krajanů. Díky Věstníku jsem poznala krásný tábor Hostýn a poznala nové přátele z české a slovenské komunity. Přeji vám krásný nový rok 2004 prožitý ve zdraví a v míru.                                                                      (Barbora Strnadová, Montreal)

Dostal se mi do ruky Váš Věstník, ale musím Vám říci, že se mi to hrozně líbí, co Vy děláte v Kanadě. Jste velmi dobré sdružení a vidím, že hezky mezi sebou spolupracujete a pořádáte různé akce, večírky, divadla atd.

Líbil se mi článek p. Nováka v prosincovém čísle "Měli jsme Mikuláše", kde píše pravou brněnskou hantýrkou. Já měl kdysi kamaráda Brňáka a ten tak mluvil. Pan Karel Novák píše hezky. (Vladimír Jirák, Chicago)

 

Zprostředkuji ubytování v Praze 6 a 4: samostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kontaktujte M. Kubátovou, tel. 011-420-233 311 359, cell 011-420-602 594 849.           (Láďa Křivánek)

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Zdenka Bittmann, George Ehrman, Jean Gergel, Láďa Křivánek, Dr. Marie Milde, Dr. Jitka Ponka, Barbora Strnadová, Kitty Voleníková, Vera Zabrodsky. Všem upřímně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu uvedenou pod čarou. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.