Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Únor/February 2005 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 6

Kalendář činností

 

Každé úterý:                 Taneční kurzy Besedy, 4990 Place de la Savane, 19.00 h

Každou středu:              Jazykové kurzy Besedy (čeština), 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

                                    Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý pátek:                 Jazykové kurzy Besedy (slovenština), 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

 

9. 2.      St         Schůze správní rady Misijního domu, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 10.00 h

                        Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

13. 2.    Ne        Vernisáž "Independent Art Assoc.", Fraser Hickson Library, 4855 Kensington, 14.00 h

20. 2.    Ne        Přátelská beseda, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 15.00 h

22. 2.    Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

23. 2.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

24. 2.    Čt         Vernisáž výstavy "Appropriation", Marché Bonsecours, 350 rue Saint-Paul Est, 17.30 h

                        Vernisáž "Women's Art Society", Ogilvy Tudor Hall, 1307 St. Catherine W., 18.00 h

 

Klub seniorů

První únorová schůzka bude 9. 2. 2005 v půl druhé odpoledne, další pravidelné schůzky jako obvykle každou druhou středu.

Koncem ledna 2005 končím svou čtyřletou práci ve vedení Klubu seniorů. Děkuji všem členům, kteří se zúčastňovali našich schůzek a i jiných aktivit, hlavně však našim dámám a panu Janíkovi za jejich pečlivost a obětavost při přípravách bohatého občerstvení. Novému vedení přeji mnoho zdaru a úspěchů. (Ruth Bílá-Guthof)

České a slovenské sdružení

Výborová schůze Čs. sdružení se bude konat v úterý 22. února v půl osmé večer v Misijním domě, tentokrát v nepřítomnosti předsedkyně odbočky Aleny Valdštýnové, která 20. ledna podstoupila operaci obou kolen a bude v té době ještě v nemocnici. Všichni jí přejeme, aby se operace povedla a zotavení proběhlo podle plánu, bez komplikací a mimořádných potíží, a rovněž bez jakýchkoliv urgentních problémů v čs. komunitě, které by musela řešit telefonicky. Takže ať jí to zase brzy dobře běhá - a hlavně nepadat! (AM)

 

Minulá schůze sdružení proběhla v příjemné atmosféře domu Valdštýnových právě kvůli výše uvedeným kolenním problémům naší předsedkyně. Jako vždy, řešily se i záležitosti týkající se ČSS přímo (zhodnocení Mikulášské zábavy, příprava koncertu k výročí Masarykových narozenin, plánování Valné hromady ČSS v dubnu 2005), i ty, jež se nás týkají jen okrajově (údržba Misijního domu, organizace a náplň schůzek seniorů, či úspěch vánočních a silvestrovských akcí). Dozvěděli jsme se také, že bývalý gen. konzul v Montrealu Petr Dokládal byl jmenován za svou činnost v Bulharsku prezidentem Klausem "Velvyslancem roku 2004". (AM)

Sokol Montreal

Sokol Montreal společně s montrealskou odbočkou Českého a slovenského sdružení pořádá PŘÁTELSKOU BESEDU se zpěvem v neděli 20. února ve 3 hodiny odpoledne v Misijním domě, 7300 Sherbrooke West (roh West Broadway). Bližší informace podá Míša Fuchsová, (514) 737-8325, nebo Ema Košacká, (514) 735-5795.

33. župní zimní hry se budou konat 26. února 2005 v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 738-7613. (AM)

 

Již 55. ŠIBŘINKY se konaly v sobotu 22. ledna, právě včas, abychom zprávu ještě stihli uveřejnit (ve valné většině případů oba taneční večery spadají na nejrušnější "věstníkový" víkend). Mrazivé počasí sice odradilo některé zájemce, ale ti, co přišli, si výborně zatančili při hudbě skupiny The Wanderers. Mnozí hosté si s chutí zazpívali české písničky od světoznámé "Škoda lásky" přes "Kolíne, Kolíne" až po Ježkovy šlágry, a to díky bubeníkovi a zpěvákovi skupiny, Pavlu Zezulkovi, který s ostatními čtyřmi hudebníky nacvičil mnohé na Šibřinkách již dlouho neslyšené melodie. Bar a kuchyň byly dobře zásobeny, kromě dršťkové připravily Jiřina a Romana Kalvasovy tentokrát i gulášovou polévku, a v tombole se objevilo několik lákavých cen jak pro gurmány (salámy a láhve s různou náplní), tak i pro ty duchovně založené (knihy a kalendáře). Poděkování patří ČSA za ten nejlákavější dar, letenku do Prahy, a Gen. konzulátu ČR za mnoho dalších darů do tomboly. Skupina Šírava nám zatančila kromě pro ně typického slovenského tance i zcela netypický, nově nastudovaný cikánský tanec plný temperamentu a vášně. Děkujeme všem, kdo se o tento pěkný večer zasloužili a za rok zase nashledanou! (AM)

Sirava

Misie Sv. Václava

Schůze správní rady Misijního domu se bude konat ve středu 9. února v 10 hodin dopoledne.

Právě po expedici lednového čísla Věstníku nám připomněla Rose-Mary Štrbáňová, že zesnulý otec Bohuslav Janíček, S.J., přítel její rodiny a soused na táboře Hostýn, by slavil 19. ledna své 86. narozeniny. Navrhla, aby bylo při té příležitosti vzpomenuto na otce Janíčka a jeho práci a vliv nejen v Misii Sv. Václava a na táboře Hostýn, ale v celé československé komunitě, kde si s odstupem času stále více uvědomujeme jeho ztrátu. Dlouholetý osobní přítel otce Janíčka, jezuita Father Steve Dubas, S.J., velmi ochotně přislíbil sloužit "Commemoration Mass" 16. ledna v kapli Loyola High School. Přesto, že konání této oslavy bylo možné oznámit jen telefonicky, sešlo se na bohoslužby a malou recepci, která následovala, asi 60 členů a přátel Misie a otce Janíčka. Dojemným překvapením pro všechny účastníky byl dárek "Vzpomínková obálka", obsahující vzpomínkovou kartu s fotografiemi otce Janíčka z jeho života jako mladíka, kněze, stavitele a vedoucího dětského tábora Hostýn a správce Misijního domu. Tuto kartu připravil a zpracoval pan Milan Černý, přítel a také soused otce Janíčka na táboře Hostýn, za pomoci a grafické úpravy Radka Sikyry z Prahy. Pocit všech, kdo otce Janíčka znali, vyjadřují jejich slova na poslední stránce:

Vzpomínáme Božího služebníka, kamaráda, neúnavného pracovníka. Vzpomínáme člověka malého postavou, velkého talentem a výsledky. Vzpomínáme člověka tichého povahou, neústupného v cílech. Vzpomínáme člověka věrného svému poslání. Vzpomínáme člověka, který zaslouženě nesl titul "FÁDR".

Oslavu předcházela schůze farního výboru. Na programu byla současná situace Misie Sv. Václava (která je v nynější době bez duchovního správce) a budoucnost farnosti. (Alois Fogl)

Hostýn

Letošní dětský tábor bude mít pouze jeden třítýdenní turnus, který bude probíhat od 2. do 23. července 2005. Cena pobytu je $250 za 1 týden, $500 za 2 týdny a $675 za 3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je cena $225 za 1 týden, $450 za 2 týdny a $610 za 3 týdny. Při zápisu a platbě do 1. května 2005 se poskytuje 5% sleva z celkové ceny. Přihlášky přijímá sekretářka Viera Šebenová, tel. (514) 385-5153. Formulář přihlášky a další informace o táboře budou v brzké době uveřejněny na naší webové stránce www.hostyn.org. Cena pobytu na táboře patří k nejlevnějším a program k nejkvalitnějším v Kanadě. Do tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky ani slovensky, proto povzbuďte vaše děti, aby si přivedly s sebou svoje kamarády či kamarádky. Pro dětský tábor hledáme kuchařky, vedoucí k dětem a údržbáře. Připomínáme, že o historii tábora se můžete dočíst v brožurce TÁBOR HOSTÝN, 50 leté výročí, 1954-2004, kde je životopis otce Janíčka, fotografie dětí, nové pláže, atd. Cena je $10 včetně poštovného. Máte-li o ni zájem, obraťte se na pana Josefa Janíka, tel. (514) 489-4364. (Josef Maxant)

Kultura

Eva LAPKOVÁ se zúčastní skupinové výstavy nazvané "Appropriation" se svojí kompozicí 5 reliéfů. Výstava bude v galerii Marché Bonsecours, 350 rue Saint-Paul Est, Montreal, od 24. 2. 2005. Informace na tel:. (514) 861-278. Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 24. února v 17.30 h.

 

Rose RABA REICHMANOVÁ se zúčastňuje dvou výstav během února. První je tradiční každoroční výstava "Independent Art Association", 72 let staré anglické malířské společnosti. Výstava se koná od 13. do 15. února ve Fraser Hickson Library Auditorium, 4855 Kensington Ave, v Montrealu. Vernisáž bude v neděli 13. února od dvou do půl páté odpoledne. Druhá je výstava v Tudor Hall v Ogilvy, 1307 St. Catherine Street West; "Women's Art Society" pořádá Annual Juried Art Show and Sale od 24. února do 3. března. Vernisáž bude ve čtvrtek 24. února od 6 do 8 hodin večer.

 

A do třetice: Výstava Kateřiny BEDREGAL a Benoit CHARRA nazvaná "Lakoka", která začala 19. ledna, potrvá v Crescent St. Pub, 1221 Crescent do 14. února 2005.

 

Koncert mladých umělců, tentokrát za účasti Kateřiny JURÁSKOVÉ (cello) a Martina KARLÍČKA (klavír), připravují krajanské spolky pod záštitou Generálního konzulátu ČR jako obvykle na začátek března u příležitosti výročí narození Tomáše G. Masaryka. Vzhledem k výraznému zvýšení ceny sálu v hudební škole Vincenta d'Indy není ještě rozhodnuto, kdy a kde se koncert bude konat, ale pokusíme se dodržet pokud možná tradiční datum 7. března. Podrobné oznámení uveřejníme v příštím čísle Věstníku. (AM)

Beseda

Silvestrovská zábava, kterou jsme tentokrát pořádali ve spolupráci s našimi Slovinskými přáteli, se nad očekávání vydařila. Asi 250 hostů se v hale pod Slovinským kostelem výborně bavilo za hudebního doprovodu kapely The Wanderers. Hudba a bohatě zásobený bufet byly "jako u nás". O tom, že jsme se dobře bavili, svědčí i to, že první a poslední tanečníci na parketě byli Češi a Slováci a nechtělo se nám jít domů.

Naše aktivity v novém roce začaly v neděli 16. ledna odpoledne, kdy jsme reprezentovali českou a slovenskou kulturu na mezikulturním programu zorganizovaným Japonským kulturním centrem. Programu se také zúčastnily quebecká, holandská a dvě japonské skupiny. Naše kroje a lidové tance měly mezi diváky velký úspěch. Na konci programu jsme se spolu s diváky naučili několik japonských tanečků a diváci si také s velkým nadšením zatančili jeden z našich lidových tanců. Na jejich srdečné přijetí budeme dlouho vzpomínat.

Fotografie a informace o plánovaných akcích Besedy můžete najít na www.beseda.ca. (John Antony, předseda)

Filmový festival Jiřího Trnky

Cinématheque québécoise (335 boul. de Maisonneuve Est) ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Montrealu, Českými aeroliniemi a Národním filmovým archívem v Praze uvádí během března a dubna 2005 přehlídku filmů Jiřího Trnky nazvanou "Entre les mains de Jiří Trnka". Všechny filmy budou promítány v sále Claude-Jutra. Většina filmů je beze slov, mluvené filmy budou simultánně překládané do francouzštiny. Pro více informací: tel. (514) 842-9763 nebo cinematheque.qc.ca

 

Čertův mlýn (Le Moulin du diable) - 3. března v 18.30 hodin (3 mars a 18h30)

Císařův slavík (Le Rossignol et l'empereur de Chine) - 3. března v 18.30 hodin (3 mars a 18h30)

Zasadil dědek řepu (Grand-pere a planté une betterave) - 10. března v 18.30 hodin (10 mars a 18h30)

Dárek (Le Cadeau) - 10. března v 18.30 hodin (10 mars a 18h30)

Pérák a SS (L'Homme a ressorts et les SS) - 10. března v 18.30 hodin (10 mars a 18h30)

Árie prérie (Le Chant de la prairie) - 10. března v 18.30 hodin (10 mars a 18h30)

Román s basou (Le Roman de la contrebasse) - 10. března v 18.30 hodin (10 mars a 18h30)

Veselý cirkus (Le Cirque) - 10. března v 18.30 hodin (10 mars a 18h30)

Zvířátka a Petrovští (Les Petits Animaux et les Brigands) - 17. března v 18.30 hodin (17 mars a 18h30)

Špalíček (L'Anné tcheque) - 17. března v 18.30 hodin (17 mars a 18h30)

Princ Bajaja (Prince Bayaya) - 24. března v 18.30 hodin (24 mars a 18h30)

O zlaté rybce (Le Poisson d'or) - 31. března v 18.30 hodin (31 mars a 18h30)

Jak stařeček měnil, až vyměnil (Les Trocs malchanceux du grand-pere) - 31. března v 18.30 hodin (31 mars)

Dva mrazíci (Les Deux Frimas) - 31. března v 18.30 hodin (31 mars a 18h30)

Cirkus Hurvínek (Le Cirque Hurvinek) - 31. března v 18.30 hodin (31 mars a 18h30)

Kutásek a Kutilka, jak ráno vstávali (Comment Bricolet et Bricolette se sont levés le matin) - 31. března v 18.30 hodin (31 mars a 18h30)

Proč UNESCO? (Pourquoi UNESCO?) - 31. března v 18.30 hodin (31 mars a 18h30)

Staré pověsti české (Les Vieilles Légendes tcheques) - 7. dubna v 18.30 hodin (7 avril a 18h30)

Dobrý voják Švejk (Le Brave Soldat Chveik) - 14. dubna v 18.30 hodin (14 avril a 18h30)

Sen noci svatojanské (Le Songe d'une nuit d'été) - 21. dubna v 18.30 hodin (21 avril a 18h30)

Archanděl Gabriel a paní Husa (L'Archange Gabriel et Madame l'Oye) - 28. dubna v 18.30 hodin (28 avril)

Kybernetická babička (La Grande-Mere cybernétique) - 28. dubna v 18.30 hodin (28 avril a 18h30)

Ruka (La Main) - 28. dubna v 18.30 hodin (28 avril a 18h30)

Vášeň (La Passion) - 28. dubna v 18.30 hodin (28 avril a 18h30)

K událostem posledního měsíce

Silvestr 2004. Rád bych poděkoval všem přátelům a známým, kteří naplnili naši halu do posledního místečka a přispěli tak k pěknému oslavení konce roku 2004. Mé díky patří hlavně našim kuchařkám a pomocnicím v kuchyni, které nakrmily všechny přítomné dobrým českým jídlem a zasloužily se tak o dobrou pohodu a náladu od začátku až do konce naší zábavy. V odpověď na četné dotazy oznamujeme, že na sobotu 19. března 2005 chystáme tradiční Josefovskou zábavu. Rezervujte si tento večer a přijďte se pobavit s námi. Podrobné informace najdete v příštích číslech Věstníku.

 

Silvestrovský večer 2004 nenápadně zasednul do kouta síně Montrealské kanadské legie. Zapálil svíčičku a smutným pohledem v ustaraných očích zíral na všechny přítomné. Servírování báječné večeře: polévka, vepřová pečeně se zelím a knedlíky, vonící hovězí maso s rýží, zmrzlina se zákusky všeho druhu naplnila veselím a radostí naplněný sál se sedícími hosty. V kole se kmitala červená sukýnka, cikánka krásná se slibem nekonečné lásky zabloudila do duše přítomných, La Paloma se houpala v gondolách benátských zátok, horník na cestě do práce od milující dívenky dostává růžičku na kabát. Svíčička zhasla, dvanáctá odbila, stařečka není více... Do sálu vjíždí na bělouši překrásný mladý muž a hází květiny a zlaté mince, slibuje zdraví, lásku, štěstí a Boží požehnání. Pane Jene, paní Eriko, i Vy ostatní, co jste se zasloužili o tento překrásný večer, děkujeme. Na pár chvil pohádka mládí se vrátila - byli jsme mladí a šťastní. Děkujeme. (Rose Raba Reichmanová)

Fejeton měsíce:  Dopis na Českou správu sociálního zabezpečení

Leden 2005

Vaše značka:   Dejte                                         Naše značka:   Nedáme

Vážená paní úřednice z ČSSZ,                                                                                                    

Prosím, abyste ani nadále nepsala moji adresu správně. Vaše nesrozumitelná, avšak roztomilá varianta potěšila mě i pošťáky. Stran Vašeho sdělení o zahájení urgenčního řízení šetření konání dob mého zaměstnání v letech 1957 až 1968, za účelem obdržení případného důchodu v České republice, Vám sděluji následující. Po celou dobu Novotného éry jsem poletoval coby motýlek, pečlivě se vyhýbaje zaměstnání, ba i z vojny se ulejvaje. Neuměle jsem padělal maturitní vysvědčení a o šest let později inženýrský diplom. Žil jsem střídavě na Čukotce a na planetě Mars, abych posléze, v roce 1968, se vypařil úplně. Nedivte se, že mě nemůžete najít. V roce 2003 jsem se nastěhoval do vašeho šuplíku a tam se choulím dodnes. Nelamte si se mnou hlavu a raději věnujte neprodlenou pozornost jiné důchodové žádosti, a to sice Vaší vlastní. Šedesátka tady bude co-by-dup a dosud není nejmenšího důkazu o Vašem současném zaměstnání při ČSSZ. Mohu-li Vám radit, pokuste se zavčas ucházet o důchod v nějaké rozumné zemi, například v Kanadě.

Upřímně a odevzdaně váš

Karel Novák

Poděkování redakce

Na každoměsíčním balení Věstníku se podílí skupina dobrovolníků, kterým bychom touto cestou rádi poděkovali za obětavost, se kterou jedenáckrát do roka skládají zhruba 550 výtisků, zalepují obálky a mnohdy i skládají a přidávají mimořádné přílohy do obálek. Je těžké vyjmenovat všechny - mezi nejvěrnější patří manželé Brožovi, Foglovi, Košackých, Irena Hamplová, Líba Prášilová, Alena Valdštýnová a Josef Janík. Mnohdy se na balení podílí i členové Klubu seniorů - vám všem patří dík těch, kteří Věstník dostávají. (AM)

Různé zprávy

Noví přistěhovalci potřebují pomoc - můžete-li věnovat nějaký nábytek, křeslo, postel či stolek, zavolejte prosím Máriu na (514) 483-4894. Děkujeme.

 

Projekt HAGIBOR, o kterém jsme psali v minulém čísle Věstníku, je plán na výstavbu rezidence v Praze pro ty, kteří přežili Holocaust a žijí na území České republiky. Pod jednou střechou by měl soustředit vše, co je potřeba: 60 pokojů s možností denní péče a s nemocnicí v blízkém dosahu. K tomuto účelu bude použita budova poblíž stanice metra Želivského, která byla vrácena českou vládou Židovské obci v Praze. Její renovace a úprava je odhadována na šest miliónů US dolarů. V minulém čísle jsme nesprávně uvedli americkou adresu pro posílání příspěvků. Potvrzení pro kanadské taxy můžete dostat, pošlete-li příspěvek poukázaný na "Federation CJA" s poznámkou "Hagibor" na adresu Cummings House (Project Hagibor), 5151 Côte-Ste-Catherine, Montreal, QC H3W 1M6. Pro více informací volejte (514) 486-0368.   (Liselotte Ivry)

 

Máte-li doma staré Věstníky z doby, kdy je psal páter Janíček, a chcete je vyhodit - VYHOĎTE JE SMĚREM K NÁM. Rádi bychom doplnili náš archív. Do kompletní sbírky nám chybí výtisky z let šedesátých a sedmdesátých a i několik výtisků z let devadesátých. Rádi si uděláme i kopie. Děkujeme! (AM)

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Zdenka Bittmannová, Elizabeth a Henry Bundálkovi, Bohemia Restaurant, Jan Chlumský, George Ehrman, Margaret Kusá, Dr. Tomáš Machán, Helen Porez, Rose Raba Reichman, Jana Schroter, Anna Simandl, Monika Simonová, Lidmila Špačková, Věra Típalová, Olga Velanová, Monika a Martin Vilímkovi. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinu, 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme. Věstník (i minulá čísla) si můžete přečíst i na Internetu na http://Almaczech.tripod.com.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.