Montrealský Věstník  Ročník 42
Únor/February 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 6

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

28. 1.    So        56. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

1. 2.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

15. 2.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

18. 2.    So        Valentinské posedenie, sál kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 15.00 h

19. 2.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

22. 2.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

25. 2.    St         Zimní sokolské hry, Horseshoe Valley, Ontario

 

Klub seniorů

Co nejsrdečněji děkujeme Jiřince Mitáčkové za krásný program na schůzce 4. ledna, kterým nás všechny pobavila a zasloužila se tak o úspěšnou schůzku seniorů.

Dne 12. ledna jsme se potěšili návštěvou skleníku v sousedství Victoria Hall. Byla to radostná změna přijít ze studené zasněžené ulice do místností plných nádherných kvetoucích květin. Byli jsme pozváni paní Tracy Kamel (Community Development Coordinator) z YMCA ke společné schůzce se seniory z Westmountu. Při pití dobré kávy jsme si vyměňovali názory a příjemně se pobavili. Náhradou za schůzku 18. 1., která pro špatné počasí odpadla, se sejdeme ve středu 25. ledna. Pan Fogl nám promítne film o Jižní Americe.

Schůzky v únoru: 1. 2. nám paní Líba Prášilová připraví program, na který se všichni těšíme.

15. 2. oslavíme svátek sv. Valentina společným obědem, písněmi a hudbou v našem domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Všichni jste srdečně vítáni.

22. 2. Promítneme si pěkný film. Informace podá Rose Raba Reichmanová, tel. (514) 484-1525. (R. Reichman)

České a slovenské sdružení

Koncert u příležitosti výročí narození Tomáše G. Masaryka připravují krajanské spolky pod záštitou Generálního konzulátu ČR jako obvykle na začátek března. Ještě není přesně rozhodnuto, kdy se koncert bude konat, ale pokusíme se dodržet pokud možná tradiční datum 7. března. Koncert bude pravděpodobně opět v sále hudební školy Vincenta d'Indy. Podrobné oznámení uveřejníme v příštím čísle Věstníku. (AM)

Sokol Montreal

Řádná valná hromada Sokola Montreal se tímto svolává na úterý 28. března 2006 v půl osmé večer do společenské místnosti Čs. misijního domu, 7300 Sherbrooke W. Zveme všechny členy!

 

34. župní sokolské zimní hry se budou konat poslední sobotu v únoru, a to 25. 2. 2006, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 738-7613. (AM)

Misie Sv. Václava

Jsme moc rádi, že jednou měsíčně k nám do Montrealu přijede jeden z českých kněží, kteří mají na starosti všechny česky mluvící Kanaďany, a slouží mši pro ty, kteří ocení bohoslužby v rodné řeči. Kněz Libor tentokrát při bohoslužbách 15. ledna vyprávěl dojemnou povídku, která je vlastně skutečností dnešního života. Ježíš, který je stále mezi námi, přišel mezi různé skupiny lidí a nabízel svou pomoc. Jedna skupina na něj neměla čas, druhá jeho pomoc odmítla, třetím se nehodily jeho názory, další tvrdili, že lidé musí spoléhat jen na sebe, a tak to šlo dál, až Ježíš zůstal sám. Udělal ten zamítavý postoj lidi šťastnějšími?

Mše byla sloužena za manžele Štrbáňovy se vzpomínkami na pátera Janíčka, se kterým byli velcí přátelé. Děkujeme všem přítomným, dobrovolníkům, dárcům a páterovi Liborovi za krásnou oslavu. Velká návštěva dokazuje, že přeci česká veřejnost Boží pomoc nezamítá. Výborné pohoštění, oslavy a zábava s přáteli měly samozřejmě také obrovský úspěch. (Rose Mary Strban a Veronika Dressler)

Příští mše bude v neděli 19. února a bude sloužena za rodiče Havlínovy a Kadlecovy v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke (roh West Broadway). Prosíme všechny, aby přicházeli na bohoslužby několik minut před začátkem, protože budova se z bezpečnostních důvodů v 11 hodin zamyká.  (R. M. Strban a V. Dressler)

 

V neděli 15. ledna sloužil otec Libor Švorčík z Toronta mši za rodinu Štrbáňovu a otce Bohuslava Janíčka. Rodina Štrbáňova vlastní chatu přímo vedle tábora Hostýn a podílela se na budování tábora spolu s otcem Janíčkem. Paní Berta Štrbáňová po mnoho let vařila a vedla kuchyni během letních dětských táborů na Hostýně a jejich chata byla vždy "útočištěm" pro otce Janíčka. Během povídání a pohoštění po boho-službách vyzval člen farního výboru pan Josef Janík přítomné ku společnému blahopřání k 60. narozeninám předsedkyně farního výboru Misie sv. Václava, paní Rose Mary Štrbáňové, která tuto funkci vzorně vykonává a pokračuje tak v práci a úsilí svých rodičů a otce Bohuslava Janíčka,  zesnulých v roce 2002.

Milá Rose Mary, jménem všech farníků a všech, kdo Vás znají, děkujeme při této příležitosti za dobře konanou práci pro naši farnost, a do mnoha dalších let Vám přejeme dobré zdraví, zdar a Boží milost. (Alois Fogl)

Hostýn

Do jara je sice ještě daleko, ale výbor AH vám již teď připravil předběžný program na celou sezónu. Otevření kempu zahájíme 1. jarní brigádou 20. května. Měsíc na to, 24. června, zveme všechny na letošní první opékání selete. Červenec patří samozřejmě našim nejmenším a jejich dětskému táboru, který proběhne od 2. do 22. července. Cena za jeden týden pobytu je $260, za dva $520 a za tři $695. Na každé druhé dítě ze stejné rodiny je sleva 5%, slevu $25 dostanou členové AH na první dítě a slevu 5% získá každý, kdo zaplatí do 1. 5. 2006. Přihlášky pro děti anebo pro zájemce o práci během dětského tábora (ředitel tábora, hospodář, kuchařky a vedoucí k dětem) můžete najít na naší webové stránce www.hostyn.org, popřípadě kontaktujte Josefa Maxanta na tel. (450) 465-4844.

Na 27. července plánujeme již tradiční Karibskou noc a víkend na to, od 4. do 7. srpna, se na táboře koná setkání bývalých účastníků dětského tábora, "Alumni". Letošní pouť k Panně Marii na táboře Hostýn bude zorganizovaná Misií sv. Václava v Montrealu ve spolupráci s Asociací Hostýn v neděli 13. srpna. Všechny srdečně zveme! Setkání křesťanských rodin se uskuteční mezi 26. srpnem a 3. zářím. To spojíme s opékáním selete v sobotu 2. září. Sezónu završíme opékáním selete č. 3 v sobotu 7. října.

O přesném datu podzimní brigády a o jakkýchkoliv změnách programu vás budeme informovat v příštích číslech Montrealského Věstníku. (Zlatka Dokoupilová)

Beseda

Silvestr 2005. New Year's Eve, this year again, in conjunction with our Slovenian friends at their church, a wonderful time was had by all. A full house of about 250 people dined and danced the night away in front of a traditional band playing many polkas, waltzes and other well known international songs. A large and varied buffet came with Wiener schnitzels, various sausages, roast beef and other smoked cuts, salads and delicious deserts served during the evening and champagne at midnight. Just as last year, the mood was fantastic - the Czech and Slovak contingents were the last ones off the dance floor. We are looking forward to meeting all of you again at the next Silvestr dance on December 31, 2006. (John Antony)

 

Kurzy češtiny: každou středu od 18:30 (pokročilí), každý čtvrtek od 18:30 (začátečníci).

Kurzy slovenštiny: každý pátek od 18:30 pro začátečníky a od 20:00 do 21:30 pro pokročilé.

Jazykové kurzy se konají v kanceláři Besedy.

Taneční kurzy a nácviky tanců začnou až v únoru, neboť taneční hala zatím není k dispozici. Obracíme se tímto na čtenáře, kteří by věděli o vhodné hale za rozumnou cenu, aby nám dali vědět.

Pro více informací o programu kontaktujte Besedu na e-mailové adrese info@beseda.ca . Nová oznámení a informace o naší činnosti najdete na webstránce Besedy www.beseda.ca.                 (Victor Vonka)

 

Vyřizujeme také pozdrav od zpěváčků z Pardubic - poslali nám dopis, ze kterého vyjímáme:

Vážení čtenáři, přátelé a příznivci hudby. Je Nový rok a my stále vzpomínáme. Po návratu z turné po Vaší nádherné Kanadě se náš soubor rozprchl a mohl si užívat zasloužených prázdnin. Organizační tým však nepolevil ve své činnosti a začal myslet na další dění a akce. ... Celý podzim soubor nahrával nové CD, které ponese název „Ecce homo“. Toto CD bude osazeno hudbou, kterou jste měli možnost od nás slyšet. Kromě vlastní umělecké práce soubor vytěžuje i získávání partnerů, aby nové CD mohlo spatřit „světlo světa“. Letos se společně s VUS UK Praha připravujeme na veledílo Miloše Boka (*1968) „Skřítkové z Křinického údolí“ a také na dva italské mezinárodní festivaly. Čas však neúprosně letí, proto bych jménem celého souboru chtěla všem čtenářům Věstníku a příznivcům Besedy Montreal v Lavalu popřát do nového roku hodně zdraví, lásky, úspěchů pracovních i osobních a hlavně pohody! Věříme, že i Vy jste si udělali chvilku a zastavili se v tom prosincovém shonu a udělali si čas na návštěvu kulturních akcí, které povznášejí nejen ducha a při pokojném rozjímání naplní člověka klidem, pokorou a láskou k bližnímu. (Eva Kudynová, členka VUS Pardubice)

Valentinské posedenie

Mladí Slováci z kostola Sv. Cyrila a Metoda usporiadajú Valentinské posedenie pre deti, dospelých, rodiny aj pre jednotlivcov s priateľmi, s hudbou, zábavou a hrami pre tých najmenších. Príďte sa zabaviť a porozprávať s priateľmi v sobotu 18. februára 2006 o 15:00 hodine do haly kostola Sv. Cyrila a Metoda na rohu Jean Talon a 2nd Avenue v Montreali. Vstupné $5 pre rodinu, občerstvenie k dispozícii. Bližšie informácie na tel. čísle 514-683-6643, 450-671-2946 (Silvia), 514-363-3756 (Svetlana) alebo 450-688-0598 (Helena). (Silvia Litavcová)

K událostem minulého měsíce

Silvestrovská zábava v sále Kanadských legionářů se vydařila. Sál byl zaplněn do posledního místečka a lidé se pěkně bavili. Na výběr byla dokonce tři různá jídla připravená Erikou Chlumskou, bar byl dobře zásoben vínem i českým pivem a české písničky také nechyběly. Přítomný byl dokonce i Karel Bínovec, který je v současné době se svou ženou služebně v Keni - prý tam hraje trombón v symfonickém orchestru v Nairobi. Stinnou stránkou večera bylo to, že chybělo šampaňské na půlnoční přípitek, a snad proto si několik lidí přineslo své víno, což se pořadatelům pochopitelně nelíbilo. Napříště ale přípitek prý bude. Zatím se můžeme těšit na Josefovskou zábavu, která se bude konat na stejném místě v sobotu 18. března. (Alois Fogl)

Naši úspěšní krajané

Vlasta Vrana Vlasta VRANA je hercem, a to velmi dobrým hercem. Minulý rok dostal na filmovém festivalu v Trentonu, N.J., Best Actor Award za svůj herecký výkon ve filmu "A Year in the Death of Jack Richards", a jeho celoživotní práce (hraje už víc než 30 let) byla na podzim 2005 oceněna v Montrealu cenou kanadské herecké organizace ACTRA, Award of Excellence. (Rok předtím tuto cenu dostal William Shatner).

Vlasta se narodil v Norsku (je starším ze dvou synů nám dobře známého Dr. Vlastimíra Vrány). Do čtyř let zvládl jak češtinu, tak norštinu (v té i začínal číst) a v Montrealu se pak jako první další jazyk naučil němčinu, kterou ovšem opět brzy zapomněl. Vystudoval anglickou školku, školu i univerzitu, a svého otce sice potěšil výbornými výsledky, ale zklamal tím, že si vybral Concordiu (tehdy Sir G. Williams University) a ne McGill, a vystudoval drama místo přírodních věd nebo námořní akademie. Začal v divadle, ale jeho hlavní doménou je film (hrál nejméně ve dvou stovkách filmů, především amerických natáčených v Kanadě, v nichž má pevné místo jako tzv. "support") a také dabing a komentáře (narrating): Vlasta Vrana je jedním z nejznámějších kanadských hlasů. V montrealské herecké společnosti koluje vtip, že musí existovat nějaký zvláštní "přívažek Vrána", protože "on je prostě ve všem". Přitom jak je pracovitý, tak je skromný a tichý - však kdo z české komunity o něm ví? Se svou ženou Susan Valyi, výtvarnou umělkyní - sochařkou, a třemi dětmi žije na rozhraní Ontaria a Quebeku a ve volných chvílích si hraje na sedláka... (AM)

Knížka o Čechoslovácích v Kanadě

Kniha Josefa Čermáka It All Began With Prince Rupert, kterou vydalo nakladatelství Atelier IM Publishing v roce 2005, je jakousi encyklopedií českých a slovenských úspěchů v Kanadě. Najdete v ní na 4000 jmen počínaje pražským rodákem Princem Rupertem ze 17. století až po vědce, podnikatele a umělce současné doby. Tuto pěkně vázanou publikaci o 455 stranách, psanou v angličtině, můžete objednat přes internet na www.czech-books.com, nebo na adrese Czech-books, 1652 Mountbatten Place, Victoria, B.C. V8S 5J9. (AM)

Co je to česká komunita? České komunity v Kanadě

První příchozí ze střední Evropy byli farmáři, horníci a dělníci na stavbě železnice, a proto není divu, že první české spolky vznikaly v západní části Kanady. První záznam o sdružování Čechů je z r. 1907 v Manitobě, kde amatérský orchestr vyhrával na krajanských besedách. První sokolská jednota (jako první oficiální český spolek v Kanadě vůbec) byla založena v hornické osadě Michel na rozhraní Alberty a Britské Kolumbie v říjnu 1911. Centrem Kanady byl začátkem 20. století Winnipeg, a to nejen geograficky, ale i administrativně - díky transkanadské železnici byl hlavním překladištěm obilí a obchodním centrem. V roce 1913 se 70 krajanů ve Winnipegu rozhodlo založit Česko-slovanskou podporující jednotu, a během první světové války tu pak vznikla i odbočka Československé národní rady jako politická organizace napojená na ústředí v Chicagu, se kterým se jednotně postavila za osvobozovací snahy T.G. Masaryka. Se vznikem Československa ustala i činnost Národního sdružení ve Winnipegu, zato v různých částech Kanady se začínal tvořit základ příštího Československého sdružení; nejdříve jako odbočky podpůrných spolků (v Montrealu a Torontě založeny v r. 1927) a po roce 1939 jako nová, celokanadská odbojová organizace. Mezi válkami vznikaly v Kanadě další sokolské jednoty: v Montrealu v r. 1928, ve Winnipegu o rok později, v Torontě v r. 1931 a s příchodem Baťových dělníků také v Batawě v r. 1940. Je samozřejmé, že největší význam měly tyto organizace v kritických letech válečných a poválečných, a pak v 60. letech po sovětské invazi. Díky přílivu přistěhovalců vznikaly různé další kulturní a sportovní spolky a kluby, české školy pro děti a katolická misie měla své kněze v mnoha městech po Kanadě a USA. Například jen Montrealu byl v 60. letech Canadian Czechoslovak Club, Cyrilo-metodějská liga, Československé národní sdružení, Misie sv. Václava, Czechoslovak Welfare Association, odbočka Královské kanadské legie, jednota Sokol Masaryk a Společnost pro vědy a umění. Kromě pravidelných aktivit, jako bylo sokolské cvičení, česká škola či bohoslužby, se konaly večírky Cyrilo-Metodějského klubu, představení loutkového divadla, vědecké přednášky, a rovněž i každoroční pravidelné akce, z nichž většina přetrvala dodnes: pouť na Hostýně, tenisový turnaj, oslavy 28. října a 7. března, Bazar Čs. sdružení (první byl roku 1956), Mikulášská zábava, sokolské Šibřinky (letos už 56.), letní a zimní sokolské hry, vánoční besídky pro děti, podzimní vinobraní pořádané Sokolem nebo Martinské hody organizované Welfare Association. Náplň a účel jednotlivých organizací se lišily, ale jedno měly společné: sdružovaly lidi československého původu a umožňovaly jim najít to, co potřebovali k tomu, aby se v cizí zemi cítili doma.

Příště: Československé sdružení          (AM)

Různé zprávy

Ráda bych se seznámila s mužem, který je stejně osamělý jako já. Jmenuji se Eva, jsem zelenooká blondýnka, 53 let. Jsem Kanaďanka slovenského původu žijící toho času na Floridě, ale chtěla bych se přestěhovat zpátky do Montrealu, kde mám i příbuzné. Můžete mě kontaktovat na e-mailu emelconian@tampabay.rr.com.

 

Na Věstník přispěli: Zdenka Bittmannová, Bohemia Restaurant, Rosti a Martina Brankovský, Eliška a Jindra Bundálkovi, Drahoš Chytrý, George Ehrman, Jitka a Láďa Křivánkovi, Dr. Marie Milde, Olga Minaříková, Eva Novotná, Anna Simandl, Magda Vlasáková. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.