Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 39
Leden 2003 4605 West Broadway, Montreal, H4B 2A7 Číslo 5

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 10.00 h

 

31. 12.  Út        Silvestrovská zábava, sál kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 2nd Avenue, 20.00 h

                        New Year's Eve Dance, St. Cyril and Method Parish Hall, 2nd Avenue, 8:00 p.m.

8. 1.      St         Schůze výboru Sokola Montreal, 4605 West Broadway, 19.30 h

13. 1.    Po        Schůze výboru Čs. sdružení, 4605 West Broadway, 19.30 h

25. 1.    So        53. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

                        53rd Annual Dance, Town Hall of TMR, 90 Roosevelt Ave, 8:00 p.m.

 

Klub seniorů

Všechny naše předvánoční programy se úspěšně uskutečnily. Doufejme, že příští rok bude stejně úspěšný a naše řady se nebudou tenčit, ba naopak!

15. ledna bude první setkání po Novém roce, snad ještě v Misijním domě. Doufáme, že hrozící odstěhování bude oddáleno. Snad naše nové působiště bude dobře umístěno a bude vyhovovat našim potřebám.

Hodně štěstí organizátorům! Zdárný a dobrý rok 2003 všem.

České a slovenské sdružení

Výborová schůze ČS sdružení se bude konat stále ještě ve společenské místnosti Misijního domu na West Broadway v pondělí 13. ledna 2003 v půl osmé večer. Všichni jsou srdečně zváni.

V sobotu 14. prosince se konalo v nemocnici St. Mary's v Montrealu důstojné a srdečné rozloučení (memorial service) s Helenou Polákovou. Přítomen byl její syn z Toronta s manželkou, mnoho montrealských Čechů a Slováků i její kanadské spolupracovnice. Připomněli jsme si její pohnutý, velmi činorodý život - založení Bazaru je pro nás asi jejím nejvýznamnějším činem. Bazarový odbor děkuje všem, kdo podle přání zesnulé k uctění její památky přispěli peněžitými dary ve prospěch Bazaru.         (Ema Košacká)

V neděli 15. prosince odpoledne Misijní dům na West Broadway naposledy ožil českým a slovenským hlaholem - jak se alespoň všichni domnívali. Největšímu smutku bylo ovšem zabráněno hned zpočátku oznámením, že jezuité z Loyoly s přestavbou nespěchají a že snad budeme moci používat společenskou místnost ještě několik dalších týdnů. Postupně se sešlo asi padesát lidí. Mezi hosty byl i generální konzul Jiří Parkmann s manželkou. O vynikající pohoštění se postaraly naše dámy, které připravily jak tradiční chlebíčky, koláčky a dorty, tak i vánoční cukroví či zcela netradiční utopence (nakládané buřty). Vína i piva bylo víc než dostatek. O úvodní slovo se postarala Alena Valdštýnová, o historii Misijního domu pak promluvili Josef Janík, Ema Košacká a Alois Fogl. Za těch čtyřicet let se tu dělo věcí! Dokonce se tu hrálo loutkové divadlo, děti tu chodily do české školy... Jedním z významných bodů odpoledne byla oslava 80. narozenin Dalibora Košackého, dlouholetého aktivního člena české komunity. Sonia Zichermannová mu zahrála "Živijó" a pak s Janem Chlumským a panem Kocúrem pokračovali v hudebním dýchánku. Děkujeme všem, kdo napekli a navařili a kdo se postarali o pěkný průběh celého odpoledne.                                     (A.M.)

Misie Sv. Václava

Všem čtenářům přeji jménem Misie sv. Václava v Montrealu, aby o letošních Vánocích objevili v sobě místečko, kam zazáří světlo, které nehasne. Ať Vás narození Krista naplní velikou radostí a pokojem. Samo se to nestane - ani Bůh, ani Ježíš tu nebyli jen pro sebe. Bez Vašeho rozhodnutí a bez Vaší ochoty bude Vaše srdce stále zavřené a světlo nebude mít kam proniknout. Proto až v noci vyjdete ven, podívejte se na hvězdy. Jednak musíme zvednout hlavu a dívat se trochu výš, jednak se můžeme radovat z té nádhery, ale hlavně si uvědomíme, že nejsme středem světa a že jeden druhého potřebujeme. Ať tedy krása vánoc nás naučí být k sobě pravdivější a upřímnější. Ať Vám Bůh žehná.                                                                 (Rev. Petr Stejskal)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat ve středu 8. ledna 2003 v půl osmé večer ještě ve společenské místnosti Misijního domu na West Broadway. Hlavním bodem programu: příprava Šibřinek!

Hostýn

Na závěr roku 2002 bych rád za svoji osobu i jako předseda Asociace Hostýn poděkoval všem, kdo se aktivně podíleli na organizaci dětského tábora na Hostýně. Zejména pracovníkům MMI z Toronta pod vedením Tomáše Babáka, pomocníkům z České republiky, všem kuchařkám, těm, kdo se podíleli na rekonstrukci a úklidu chatiček, a zvláště pak členům Alumni Hostyn. Dále pánům Janglovi, Foglovi, Silbrovi a paní Henriettě Antony za jejich dary, rovněž i místním občanům a řemeslníkům, kteří nám pomohli rychle vyřešit neočekávané problémy. Srdečné poděkování patří všem dárcům, kteří svou finanční podporou přispěli k postavení hygienických zařízení. Rád děkuji za pomoc poskytnutou našimi krajanskými spolky: ČSSK, Sokolu, Bazarovému výboru, Klubu seniorů i České misii tehdy v čele s Otcem Janíčkem. Můj speciální dík patří neúnavné a všudypřítomné Regině Beránkové nejen za její mimořádně obětavou práci s táborem, ale i za péči o nemocného Otce Janíčka. Děkuji rovněž i rodičům za jejich pomoc při úpravách tábora.

Svůj čas a práci jsme všichni s nadšením věnovali tomu, aby tábor Hostýn, nesoucí jméno slavného moravského poutního místa, sloužil k radosti, vzájemnému porozumění a lásce v tom nejširším smyslu. Poslední události, kdy nám byly soudně zabaveny účetnické doklady, zmrazeno bankovní konto a proti mně a dalším osobám byla podaná žaloba, jen ukazují, že tohoto cíle dosud nebylo dosaženo. Na druhé straně však s hřejivým pocitem v srdci musím zdůraznit, že během této kampaně se ani jeden z mých přátel ke mně neobrátil zády. Za to vám všem z celého srdce děkuji.

I když pro další období nemíním kandidovat, není mi osud tábora Hostýn lhostejný. Proto i já vás prosím, staňte se aktivními členy Asociace Hostýn. Doufejme, že mimořádná členská schůze, svolaná na počátek února, definitivně určí budoucnost Hostýna.                                                                       (Milan Havlín)

 

Výbor Asociace Hostýn přijal mnoho nových a kvalitních kandidátů do voleb nového výboru na příští rok 2003. Pozvánku na Valnou hromadu obdrží všichni členové během měsíce ledna.

Mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2003 přeje všem krajanům Výbor Asociace Hostýn.            (Stáňa Hlavová)

Kultura

Rose Raba REICHMANOVÁ vystavuje své malby ve Fraser Hickson Library ve dvou skříňkách (showcases) do 31. ledna 2003.

 

Benefiční večer pořádaný Comenius Institutem v Montrealu dne 27. listopadu na pomoc vodou poničeného Muzea Egona Schieleho v Českém Krumlově přilákal na sto návštěvníků. Většina z nich nebyla českého původu - byli to lidé, kteří věděli, kdo byl Egon Schiele, znali jeho kresby a malby, chtěli pomoci a pomohli.

Během večera byl promítnut amatérský film místních požárníků dokumentující postup vod Vltavy, která změnila Krumlov v Benátky. Díky dalšímu videu o krásách tohoto města, které je na seznamu světového dědictví UNESCA, měli diváci možnost srovnávat. Panely fotografií byly rovněž působivé: půl metru vody na nádvoří, plovoucí knihy, či zaplavená kavárna a prodejna. Naštěstí originály obrazů a tisků Egona Schieleho pohromě unikly; o to se postaralo vedení muzea.

Egon Schiele se narodil ve Vídni v roce 1890. Po matce byl Čech, po otci Rakušan. S manželkou se nastěhoval po smrti své matky do jejího rodného domu v Českém Krumlově. Jeho moderní tvorba nebyla maloměstskou společností uznána - vrátil se tedy do Vídně. V roce 1918 však epidemie chřipky jeho tvorbě učinila konec - zemřel ve věku 28 let.                                                                                           (Vesna Alinče)

In memoriam

Růžena (Rudla) ČEKALOVÁ zemřela ve spánku dne 3. prosince 2002 ve Vancouveru. Mnozí z vás se na ni jistě pamatují - hned od vzniku Hostýna pracovala po mnoho let obětavě pro dětský tábor jednak jako pokladní, jednak jako vrchní kuchařka. Při bazarech dámského odboru se hbitě otáčela v kuchyni ve Victoria Hall. Kromě toho pomáhala v české škole, hlavně při organizaci besídek a Mikulášské nadílky.

Její popel bude uložen do rodinné hrobky v Častrově u Pelhřimova, kde Rudla před několika týdny pochovala svého manžela Jana po více než padesáti letech společného života. Rudla i Jan Čekalovi budou scházet nejen svým dětem a vnoučatům, ale také četným přátelům.

Rodina při této příležitosti děkuje všem, kdo vyjádřili svou účast nad úmrtím Jana Čekala letos v létě. Bylo jim útěchou slyšet, jak si ho lidé vážili a jak ho měli rádi.                                                (Alice Čekalová a Ema Košacká)

 

Díla Evy Lapkové je možné opět zhlédnout do 26. ledna 2003 v Galérie des métiers d'art du Québec, kde jsou součástí výstavy "Dialoque entre formes et matičres". [Marché Bonsécours, 350 St-Paul Est, Montréal, Québec H2Y 1H2, tel. (514) 878-2787].

Naši úspěšní krajané

Pan Jerry HRUBÝ-HOLÝ, zakladatel a prezident firmy "Unilight Limited", oznámil v dubnu odchod do penze po 52 letech kariéry. Pan Hrubý-Holý se narodil v Praze v roce 1924. Vystudoval práva na Karlově univerzitě a po odchodu do Kanady se začal zajímat o návrhy a výrobu osvětlovacích těles. V roce 1955 založil firmu "Unilight", která se pod jeho vedením stala jednou z nejvýznamnějších výrobců lustrů a dekorativních osvětlovacích těles zhotovovaných na zakázku (custom made) především pro hotely, restaurace, kasina a jiné komerční budovy. Jedním z nejoriginálnějších lustrů je "Windbridge" vyrobený pro druhé největší kasino na světě, Mohegan Sun Casino v Uncasville, Connecticut. Má průměr 36 stop a váží víc než 4 tisíce liber. Znázorňuje "The Trail of Life", symbolickou cestu kmene Mohegan - Mohykánů.

Novým prezidentem firmy "Unilight" se stal mladší syn pana Hrubého-Holého, pan Michael I. Holy, který byl posledních pět let Executive Vice President firmy. Pan Hrubý-Holý přes svůj odchod do penze zůstává aktivním členem vedení firmy. V české společnosti je znám jako ochotný příznivce a přispěvatel. Přejeme mu do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.                                                                (A.M.)

A trochu historie...

Misijní dům pomalu ale jistě uzavírá své brány československé společnosti. Padesátiletá lhůta pronájmu se chýlí ke konci a nepřipadá v úvahu ji obnovit či prodloužit - jezuité z Loyoly mají své problémy a své plány, jak je vyřešit. Nám nezbývá než se ohlížet za minulostí, když jsme nepomýšleli včas na budoucnost...

Misijní dům byl postaven českýma a slovenskýma rukama na pozemku Loyoly. Bylo do něj investováno mnoho práce, času a peněz československých lidí v Montrealu. Postaven byl v roce 1961 pro jezuitské misionáře. Vystřídalo se jich tu několik: důstojní pánové Fořt, Lang, Hořák, Pelikán, Novotný a Janíček, který jako poslední z nich zůstal a zemřel v Montrealu v září 2002. V šedesátých letech měl Misijní dům obzvláštní význam, nejen pro "starousedlíky" z doby válečné či dokonce předválečné, ale hlavně pro vlnu příchozích z poúnorové doby, a později pak pro novou vlnu konce šedesátých let. Ještě před hlavním přílivem "osmašedesátníků" bylo v Montrealu na 6 až 8 tisíc Čechoslováků. V té době byl Misijní dům pojmenován podle kardinála Berana. Členové československých spolků, jako například Československého sdružení v Kanadě, kteří se do té doby scházeli v basementu u Velanů, měli konečně společenskou místnost. Hrály se tu karty, hrálo se loutkové divadlo, scházely se tu děti do české školy... Ale o tom třeba zase příště...                          (A.M.)

Společenská sezóna v Montrealu, skromná, ale naše...

Kdo z nás, ryzích vlastenců, by se na ni celý rok netěšil? Na muziku, pivko & vínko, na možnost obdivovat elegantní róby našich paní a dívek! Navíc, jako minulá léta, nikdy není nouze o překvapení. Mikulášskou máme sice za sebou, ale ještě nás čeká Silvestr a Šibřinky! Mikulášská pohříchu nezklamala. Hudebníci z "Edelweiss" hráli výtečně, jídlo a pití bylo levné a dobré. Hned od začátku na sebe upozornil neznámý pár neobvyklou taneční noblesou, která strhla celý dav k následování. Nálada pak stoupala a tanec postupně ztrácel na nevinnosti. Šlapal jsem a byl jsem šlapán, kopal jsem a byl jsem kopán, postižené dámy nechť mi odpustí. Pánům se neomlouvám, tanec je sport rizikový, víme? Prokopnutou sukni jsem ale viděl v životě poprvé. Nejhoršímu zabránil svým příchodem sám Liptovský Svatý Mikuláš, ako sa predstavil plynnou slovenčinou. Oblíbený anděl minulých zábav bohužel odložil křídla a musel tedy zaskočit andílek konzulární. Z čerta šla hrůza a strach, a to ještě mnozí nevěděli, že to je pekelný talent na Vysokou Matematiku! Mikulášových dárků bylo poskrovnu (málo nás, hodných), ale k nim přibyly dárky z tomboly a hříšník, který obdržel od ČSA letenku do Prahy, se prý dá na pokání. Prostor a čas jsou bohužel pojmy relativní; hala slovenského kostelíka se nafouknout nedá a kdybychom začali dřív, mohli jsme o to později skončit. K tomu jsme některé z našich nejlepších tanečnic a tanečníků na parketu postrádali - opásaní zástěrou se otáčeli v kuchyni. Také jim patří náš dík za pěkný večer.                                                                    (Karel Novák)

 

Pozdravy všem přátelům a známým a přání všeho nejlepšího do nového roku posílají Míla Brůchová a rodina Janglova. Jejich žádost o zařazení do seznamu vánočních přání se dostala do redakce bohužel až po uzávěrce minulého čísla.

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Olga Bouček, Božena Brichová, Stanya English, Jean a Alice Gergelovi, René a Libuše Hradeckých, Josef Janík, Alena Kapitánová, Dr. Tomáš Machán, Frank Mace, Papenburgovi, Dr. Petr Pohanka, Ladislav a Helen Porez, Olga a Karel Velanovi a Milena Jirat-Wasiutynska. Všem moc děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinů, 3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Rovněž jsou vítány příspěvky literární. Připomínáme, že uzávěrka každého čísla je 20. předchozího měsíce. Příspěvky, které dojdou do redakce po 20., mohou být zařazeny až do dalšího čísla. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či upravit podle potřeby.

 

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Rev. Petr Stejskal (Misie sv. Václava). Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.