Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Leden 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 5

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Setkání nad otázkami víry, Čs. kulturní dům, 13.30 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

31. 12.  St            Silvestrovská zábava, sál kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 2nd Avenue, 20.00 h

                        New Year's Eve Dance, St. Cyril and Method Parish Hall, 2nd Avenue, 8:00 p.m.

6. 1.      Út            Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

7. 1.      St            Schůzka klubu seniorů, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

13. 1.    Út            Schůze Čs. sdružení, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

21. 1.    St            Schůzka klubu seniorů, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

24. 1.    So            54. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

                        54th Annual Dance, Town Hall of TMR, 90 Roosevelt Ave, 8:00 p.m.

 

Klub seniorů

Pravidelné schůzky pokračují každou středu. První schůzka po Novém roce bude 7. ledna, další pak 21. ledna, vždy v půl druhé odpoledne.

Vánoční oběd byl tentokrát obveselen pány Chlumským a Kocúrem a jejich orchestrem, k čemuž se před koncem nadšeně přidali naši zpěváci. Rozchod byl na veselé notě!

Panu J. Janíkovi děkujeme za jeho celoroční obětavost a péči, bez nichž by se neobešlo žádné naše setkání.

Dopis redakci: Jistě čtenáři zpozorovali, jak náš VĚSTNÍK se stal "čtivý", obsažný a zajímavý. Zprávy jsou jasné, občas také trochu humoru a pečlivá úprava a organizace, takže se těšíme na příští a děkujeme naší paní redaktorce.

Radostné vánoce, veselého Silvestra, dobré zdraví a pohodu v novém roce všem přejí senioři.

České a slovenské sdružení

První schůze výboru Českého a slovenského sdružení se bude konat v úterý 13. ledna v půl osmé večer ve společenské místnosti našeho domu na rohu Sherbrooke a West Broadway. Všichni členové jsou vítáni.

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 6. ledna 2004 v půl osmé večer ve společenské místnosti Čs. kulturního domu na rohu Sherbrooke a West Broadway. Hlavním bodem programu bude samozřejmě příprava Šibřinek!

Misie Sv. Václava

Bohoslužby v Misii sv. Václava v Montrealu:

Neděle: 12:00 mše svatá, po mši svaté posezení nad kávou a jinými dobrotami.

Čtvrtek: 13:30 setkání v českém misijním domě nad otázkami víry - diskusní setkání pro všechny zájemce.

Jak jsme již v minulém čísle Věstníku upozornili na registraci členů pro Misii sv. Václava v Montreale, přikládáme v tomto čísle obálku a registrační list, který prosíme, pokud jste katolíky, byť na bohoslužby v misii nechodíte, vyplňte, obálku ofrankujte a zašlete na adresu uvedenou na obálce. Všem, kteří nám takto pomohou zjistit počet členů naší misie a také její možnosti pro budoucí existenci, děkuji a přeji všem čtenářům jménem celé Misie sv. Václava úspěšný a požehnaný Nový rok.                            Petr Stejskal, kněz

Hostýn

Letní dětský tábor na Hostýně proběhne v 5 týdnech od 26.června do 31.července 2004. Již předem hledáme vedoucí k dětem, kuchařky, údržbáře a správce. Zájemci volejte Stáňu na (514) 362-0155. Další informace najdete v únorovém Věstníku nebo na webové stránce www.hostyn.org.

Comenius Institute

Srdečně Vás zveme na klavírní koncert českého virtuózního klavíristy Borise KRAJNÉHO, který se bude konat v úterý 24. února v 19.30 v koncertním sále École de Musique Vincent d'Indy, 628 ch. de la Côte Ste Catherine, Montreal. Na programu jsou skladby B. Smetany, D. Scarlattiho, F. Chopina, L. van Beethovena a A. Skrjabina. Po koncertě následuje recepce.                                                                             (Alice Holmanová)

Kultura

Předběžně upozorňujeme, že koncert komorního orchestru MUSICAMERATA nazvaný Les Charmes du Pays Tchčque se bude konat 7. února 2004 v Redpath Hall Univerzity McGill, 3461 McTavish (metro Peel) v 8 hodin večer. Umělci pod vedením Luise Grinhauze předvedou díla Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka. Více informací o programu tohoto orchestru najdete na www.camerata.ca.                    (AM)

K událostem posledního měsíce

Loučení, loučení... jak je to těžká věc. Ale všechno hezké musí prý jednou skončit. Tak jsme se v pátek 5. prosince v Montreale rozloučili s generálním konzulem České republiky Ing. Jiřím Parkmannem. Mezi kanadskými Čechy byl velmi oblíbený, také proto, že byl první čs. diplomat v Montreale, který si po sametové revoluci nemusel převlékat kabát, protože byl prokazatelně nezatížený komunistickou minulostí. Byl také první, který mohl oslovit kterékoliv shromáždění plynule ve třech jazycích. A každá jeho řeč dělala dojem dobře připravené a dobře přednesené přednášky. Dokonale zorganizovaného “večírku na rozloučenou” se na konzulátu ČR v Montrealu zúčastnilo mnoho diplomatů z jiných konzulátů, řada univerzitních profesorů, lékařů a jiných profesionálů - a český velvyslanec Kotzy s manželkou. Přítomni byli také zástupci čs. spolků (Sdružení, Sokol, redaktorka Věstníku) a zástupci inter-etnických spolků propagujících českou kulturu (Dvořákův výbor, Comenius Institut, Beseda). Přejeme mu v jeho další diplomatické kariéře mnoho úspěchů.                                                                                                                               (V. Vrána)

 

Oběd seniorů se opět vydařil. Byl jsem požádán děvčaty z vedení seniorské organizace, abych se opět zúčastnil jejich dnes již vyhlášeného vánočního oběda v Amazoně. A samozřejmě s pianem v podpaždí, zaplnit muzikální mezeru po Honzovi Valášků, který teď svou harmonikou prozatímně obšťastňuje Pražáky ve starém kraji. S nostalgií jsme si připomněli tatínka Emy Košacké pana inženýra Pavelku, který po prvé mezi námi scházel. No, jídlo bylo výtečné, obsluhující personál skvělý a povzbuzeni číškou vínka jsme se se Zbyškem Kocúrem chopili piana a mikrofonu a s pomocí nadšených zpěvaček a zpěváků jsme to, abych tak řekl, "rozjeli". Nálada byla skvělá a žádosti o další a další písničky nebraly konce. Ani jsem netušil, kolik zpěváků a zpěvaček naše komunita v sobě ukrývá. Musím vyzdvihnout také hlasovou pomoc pana konzula Ing. Parkmanna, který se s námi vesele bavil a koledy zpíval, a náladu nám kazilo jen pomyšlení, že to vlastně bylo jakési rozloučení s ním a jeho rodinou před jejich odchodem do nového působiště. Za zmínku stojí také to, že se mezi námi objevilo plno nových milých známých a přátel, kteří, jak je s úsměvem nazvala paní Bílá, tvoří základnu nové generace seniorů. No, proč ne, kdyby všechno bylo jako letošní vánoční oběd, tak za chvíli nás "mladých" tam bude víc než těch pravých skalních seniorů. Jenom ty jejich hlasy asi bude těžké přetrumfnout.                                                                                                (Honza Chlumský, P.Eng.) 

Podpořte účastníky z Čech na světovém kongresu v Montrealu

12th International Congress of Immunology se bude konat ve dnech 18. až 23. července 2004 v Montrealu.

Hlavní organizátor kongresu, Dr. Emil Skamene, se na nás obrátil s následující prosbou: "Lékaři a vědci z McGill University, Université de Montréal a Université du Québec pořádají jeden z nejprestižnějších kongresů v Montrealu. Očekáváme 10 tisíc účastníků z celého světa, mezi nimi i několik nositelů Nobelovy ceny. Mnoho nadějných mladých vědců a lékařů z České  republiky  má zájem se zúčastnit, ale jejich finanční situace nestačí na pokrytí kongresových poplatků, letenky a pobytu. Náš kongresový fond dovoluje poskytnutí příspěvku na cestovní výdaje, ale je mnohem více žadatelů, kteří by si příspěvek zasloužili, než naše prostředky mohou zajistit. Abychom umožnili účast těmto nadaným vědcům, žádáme Vás o podporu, kterou můžete poskytnout dvěma způsoby. Finančním příspěvkem ve výši $1,000 vytvoříte pro účastníka kongresu "Award", který ponese Vaše jméno (nebo jméno, které určíte). Druhá možnost je poskytnout ubytování zdarma pro účastníky kongresu. Máte-li možnost a zájem nám pomoci, kontaktujte Alenu Martinů na (514) 343-4981 nebo amartinu@yahoo.com. Děkujeme mockrát za Vaši podporu a pochopení."

Další informace o 12. mezinárodním kongresu o imunologii najdete na www.immuno2004.org.

 

Generální konzulát České republiky v Montrealu přeje všem krásné vánoční svátky, vše nejlepší k Novému roku a těší se na další spolupráci v příštím roce.                 (Kolektiv Generálního konzulátu České republiky)

 

Czech and Slovak Culture & Folklore Centre BESEDA wishes to all readers of Vestnik Happy and prosperous New Year 2004. For information about our activities call (450) 662-3717 or (450) 667-6702, email beseda@gosympatico.ca, internet site besedacanada.tripod.com.                         (Victor Vonka)

A trochu historie...

Právě před rokem, v lednovém čísle Věstníku 2003, jsme psali o historii Misijního domu. Z iniciativy českých jezuitů byl vybudovaný v roce 1961 českými a slovenskými lidmi a stál na pozemku Loyoly, který dostali čeští jezuité k pronájmu zdarma na dobu 50 let. Ano, padesáti, a proto když vloni jezuité z Loyoly převzali dům zpět, nabídli českým spolkům (především díky úsilí Aleny Valdštýnové a Aloise Fogla) na zbylých deset let náhradní působiště: duplex na rohu Sherbrooke a West Broadway. To umožní české komunitě pokračovat ve své činnosti ve stejném rozsahu a stylu: "Bazárové dámy" mají kam uložit své věci, "Senioři" se mají každý druhý týden kde scházet, Čs. sdružení a Sokol má rovněž místo pro schůze a prostor pro své věci (především zásoby a přebytky z Mikulášské a Šibřinek), je kde balit Věstník, a hlavně je dům oficiálním sídlem Misie Sv. Václava s bytem pro duchovního správce d.p. Petra Stejskala. Je tam místo i pro další aktivity, jako jsou různé oslavy, setkání nebo výstavy... Od jara 2003 doznal dům podstatných změn - mnozí dobrovolníci a ochotní řemeslníci udělali potřebné úpravy, přestěhovali věci z bývalého Misijního domu, uklidili, zrenovovali koupelny a elektrické vedení, díky Ing. Janu Chlumskému je v domě pěkný sporák, který dárce sám dovezl, opravil a instaloval - prostě, začínáme se tam cítit jako doma. Všechno však není ještě vyřešeno - není uzavřena smlouva, ba ani nevíme, jak vlastně máme nový dům nazývat. Nesmíme však zapomínat na jedno - je to jen do roku 2012...                                                                       (AM)

Lidi, jděte do... penze

Už je to tady. Jednoho dne ne a ne si vzpomenout, co jsem si chtěl koupit k večeři. Pak jednoho dne zapomenu povečeřet vůbec. Nebo zabloudím cestou na autogramiádu. V práci u počítače hlavinka pojednou klesá a klesá, až klepne o keyboard (snad si toho nikdo nevšimnul!) Cestou domů spatřím v metru sedět hezkou dívku. Upřu na ni zraky. Také ona si mne všimla, rozšíří se jí zřítelnice, povstává a ... pustí mě sednout. Vystoupím o stanici dřív a kropím chodník slzami sebelítosti. Dámy a pánové, soudruzi a soudružky, bratři a sestry, stáří je tady a s ním důchodové zabezpečení. Neváhejte! Podnik se vás docela rád zbaví, dá vám balík peněz, barevnou televizi a vyprovodí vás málem s muzikou. Přátele, kteří vás tam měli rádi, přece neztratíte. Pouze váš boss, ta každodenní skvrna na rohovce, jednou provždy zmizí. Nebude vás budit budík, ale zpěv ptáčků v oblacích a modré nebe. Každý den prožijete jeden malý živůtek a každý bude jiný. Jenom prosím vás neupadněte do lásky! Žádný "pramínek vlasů" a podobné nesmysly! Je přece tolik jiných krás - jako třeba hospoda plná kamarádů. Nebraňte se jim! A když vás jednoho dne navštíví ona příslovečná tetka s kosou, pozvěte ji dál. Třeba je docela sympatická, co víme, když každý ji spatří jen jednou? Veliký Fellini nám ji v jednom filmu představil jako zlatovlasou dívenku, tak čeho se bát? A proto končím provoláním: "Srdcím věčně mladým patří svět, důchodci a důchodkyně vpřed!"             (Karel Novák)

Různé zprávy

Chceli by sme srdečne poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli počas našich prvých troch mesiacov v Montreale, a to buď neoceniteľnými radami, buď s hľadaním zamestnania, alebo so zariaďovaním domácnosti. Boli to hlavne F. Kaštánek, A. a L. Martinů, B. Vojtěch, J. Hrubý-Holý, S. Hlavová, S. Jarošová, M. Jarošová, M. Fuchsová, Z. Trávníček, Z. Krčová a P. Kušík. Obaja naši chlapci majú radosť z českých knižiek a hračiek, ktoré dostali.                                                                     (Katarína Fašiangová a Petr Němeček)

 

Dovolujeme si oznámit, že máme stále ještě několik balení vánočního cukroví. Máte-li zájem osladit si život tradičním domácím česko-slovenským cukrovím, neváhejte a volejte Eriku (514) 737-9220.

 

Máte-li chuť na rakvičky, ráda je pro vás napeče Maria. Volejte na (514) 483-4894.

 

Důležitá informace pro vaše zdraví! Výrobek firmy Immunotec Research Ltd., HMS 90 (Immunocal v USA), je přírodní doplněk jídla, který zvyšuje v těle velmi potřebný buněčný antioxidant Glutathione, který posiluje imunní systém, zbavuje tělo jedovatých látek, ale s věkem se z těla ztrácí. Proto je velmi nutné si ho pravidelně doplňovat a to zejména nyní, před chřipkovou sezónou. Volejte prosím Ludmilu Doležalovou na tel. 514-369-3110, e-mail immunoweb@yahoo.com nebo volejte přímo na customer service 1-888-917-7779 a uveďte ID#95264. Více informací na www.immunotec.com.

 


 

Na vydávání Věstníku přispěli: Elisabeth Delafield, Veronica Dressler, Mira Dobias-Goff, Josef Janík, Georges V. Liby, Dr. Tomáš Machán, Dagmar Mikes, Anna Mišurová, Rose Raba Reichman, Dr. Emil Skamene, Věra Típalová a Elena Trebichavská. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu  3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Portrét podle vaší fotografie.

Chcete svým milým dát nevšední dárek?

Volejte Petera (514) 384-8537.

Gift for life - a portrait from your photograph.

Call Peter (514) 384-8537.

Peter Krč je autorem obrázku Ing. Václava Pavelky, který doprovázel oznámení  u příležitosti jeho 100 narozenin.(Pozn. red.)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sokol Montreal

 

vás srdečně zve na / invite you to

 

54. ŠIBŘINKY

(54th ANNUAL DANCE)

 

Sobota 24. ledna, 2004

ve 20.00 hodin

Saturday, January 24, 2004

at 8.00 p.m.

 

ve velkém sále městské radnice

Town of Mount Royal

Town Hall, Town of Mount Royal

90 Roosevelt Ave, TMR

 

K tanci hraje kapela Internationals / Dance music by Internationals

Půlnoční tombola / Midnight Raffle

1. cena letenka / 1st prize airplane ticket ČSA Montreal-Praha

Tradiční jídla a nápoje / Bar, Traditional Meals and Pastry

Vystoupení taneční skupiny Šírava / Performance of the Dance Group Sirava

 

Vstupné: $20.00 u pokladny, $17.00 v předprodeji, $15.00 studenti a senioři

 

Informace a předprodej lístků:

Fogl (514) 484-3213               Hřib (514) 738-7613

Košacký (514) 735-5795        Martinů (514) 343-4981

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka : Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Stáňa Hlavová (Hostýn). Další členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Ostatní přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.