Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Leden/January 2005 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 5

Kalendář činností

 

Každé úterý:                 Taneční kurzy Besedy, 4990 Place de la Savane, 19.00 h

Každou středu:              Jazykové kurzy Besedy (čeština), 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

                                    Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý pátek:                 Jazykové kurzy Besedy (slovenština), 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

Každou sobotu:              csKniha otevřená pro veřejnost, 960A Duhamel, Pincourt, 13.00 - 18.00 h

 

11. 1.    Út            Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

12. 1.    St            Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

18. 1.    Út            Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

22. 1.    So            55. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

                        55th Annual Dance, Town Hall of TMR, 90 Roosevelt Ave, 8:00 p.m.

26. 1.    St            Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Klub seniorů

V novém roce jako obvykle pravidelné schůzky každou druhou středu, první bude 12. ledna 2005.

Krásný vánoční pozdrav "Rodině krajanské" Pavla Javora v minulém čísle Věstníku nás velmi dojal. Mnohé díky za uveřejnění těchto zlatých řádek; doufejme, že zanechají v našich srdcích a myslích stopu, která by nás dovedla na cestu vyřešení problémů mezi námi!

Děkuji za milou přítomnost všem účastníkům našeho tradičního vánočního oběda. Nálada byla výborná díky orchestru pana Chlumského. Bylo nám přece jen trochu smutno při vzpomínce na milé tváře, které již nejsou mezi námi, a vzpomínali jsme na našeho pana Ing. Pavelku, v jehož duchu se snažíme nadále pokračovat.

Vynikající český film "Želary" navštívilo několik seniorů. Tento skvělý, historicky zajímavý dramatický film v nádherné přírodě na Slovensku by měl vidět každý z nás!

Krásný a spokojený nový rok, pohodu a pevné zdraví - vykročit pravou nohou vpřed! Ruth Bílá-Guthof

P.S. Díky paní redaktorce za její celoroční perfektní práci!!

České a slovenské sdružení

Výborová schůze Čs. sdružení se bude konat v úterý 18. ledna v půl osmé večer v Misijním domě.

Libor KOTAČKA se po několikaletém pobytu v Kanadě vrátil do České republiky. Po roce v Ottawě přišel na další rok a půl na École Polytechnique jako "post-doctoral fellow" v oboru výzkumu optických vlastností materiálů. Během této poměrně krátké doby se zapojil do dění Českého a slovenského sdružení s nadšením a nebývalým účinkem. Jeho zásluhou byly web pages nejdřív ottawské, a pak montrealské odbočky uspořádány a velmi dobře udržovány (dosud jsou jedny z nejlepších ze všech jednotlivých stránek ČSSK). Libor se zúčastnil téměř každé kulturní akce i schůze, pomáhal s přípravou a organizací mnohých z nich, a jak si čtenáři Věstníku určitě všimli, o mnohých napsal vtipné a zajímavé komentáře - mnohdy doplněné fotografiemi, které se nám bohužel do Věstníku většinou už nevešly. Jeho poslední příspěvek, tentokrát i s fotografií, najdete na třetí stránce. Za vše mu moc děkujeme a přejeme mu vše nejlepší a hodně úspěchů v jeho další práci. (AM)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 11. ledna 2005 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Na programu je příprava Šibřinek. Na výroční Valné hromadě Sokola Montreal v neděli 7. listopadu 2004 byl zvolen nový výbor jednoty ve složení: Petr Štikarovský, starosta; Míša Fuchsová, místostarostka; Josef a Marie Hřibovi, náčelníci; Zdena Kentová matrikářka; Antonín Matoušek, jednatel; Ema Košacká, pokladní. Výbor vyslovil poděkování Ludvíkovi Martinů, který působil jako starosta od roku 1999 a jako místostarosta v letech 1997-1999.  (AM)

33. župní zimní hry se budou konat 26. února 2005 v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 738-7613.  (AM)

Dne 13. listopadu 2004 se konalo setkání skupiny bývalých uprchlíků z komunistického Československa, kteří připluli 23. dubna 1949 do přístavu v Halifaxu na lodi amerického námořnictva "USAT General Leroy Eltinge". Přítomni byli mezi jinými Josef Čermák, Standa Skála a Jan Waldauf. Tato skupina, do které patří i Jindřich Bundálek a Karel Dragoun, kteří se tentokrát nemohli dostavit pro zdravotní potíže, se schází každých pět let od roku 1964 (což bylo 15. výročí příjezdu). Jednou z potěšitelných zpráv bylo oznámení o odhalení pamětní desky českým a slovenským emigrantům, kteří vstoupili na půdu Kanady v Halifaxu. Odhalení proběhlo 25. října 2003 za účasti velvyslance ČR a několika našich krajanů, v budově "Pier 21", v němž je také umístěno Muzeum emigrace.  (Podle zprávy J. Waldaufa upravila AM)

Misie Sv. Václava

Jak mnozí již víte, bohoslužby oznámené v minulém čísle se během prosince nekonaly, a až do oznámení o jmenování nového duchovního správce naší farnosti se konat nebudou. Nebylo to naší vinou ani rozhodnutím, a touto cestou se členům Misie Sv. Václava omlouváme za případné potíže. (Alois Fogl)

V neděli 19. prosince se sešla skupina věřících v Misijním domě, aby za nepřítomnosti farního kněze a bohoslužeb počali oslavu vánočních svátků zpěvem koled za doprovodu reprodukované hudby. Poté následoval přátelský pohovor a občerstvení. Byla to důstojná příprava Vánoc a všichni přítomní přejí všem farníkům a těm, kteří se nemohli zúčastnit, jakož i čtenářům Věstníku, příjemné prožití svátků vánočních,  zdraví a zdar v novém roce!

Do farnosti se přihlásila a přispěla paní Mira Dobias-Goff. Vítáme a děkujeme. (Alois Fogl)

 

Děkujeme všem, kdo se zasloužili o úspěch Mikulášské zábavy, tedy nejen Sv. Mikuláši a jeho doprovodu, ale hlavně našim dámám za napečené moučníky, týmu Aleny Kapitánové, který se činil v kuchyni, manželům Kalvasovým za výbornou dršťkovou a pomoc při přípravě dalších jídel, a všem dárcům hodnotných cen do tomboly: Českým aeroliniím, Českému konzulátu, manželům Velanovým, Vojtěchovým, Janglovým, paní Kalné a rovněž za finanční dar od Prof. B. Jílkové a Rudolfa Meistra. Výtěžek Mikulášské zábavy bude použit na výdaje s Misijním domem. (Alois Fogl)

Hostýn

Všem členům a příznivcům Asociace Hostýn, která je inkorporovaná v souladu se zákonem "Partie III de la Loi sur les Compagnies du Québec", oznamujeme, že v důsledku ukončení platnosti starého zákona, který se týkal neziskového statutu, byl také ukončen neziskový status naší korporace. Naší advokátce Františce Maxantové se však podařilo obnovit tento neziskový status podle nového zpřísněného zákona pro celý Tábor Hostýn, včetně nové pláže na břehu jezera Lafond. Tento status je platný na dobu 9 let a znamená každoroční úsporu několika tisíců dolarů na městských daních a daních z příjmu.

Pamětní knížku Tábor Hostýn, 50 leté výročí, 1954 - 2004 (82 stránek), která shrnuje historii tábora a uvádí četné fotografie z dětských táborů, si můžete objednat u Josefa Janíka, tel. (514) 489-4364, nebo u Josefa Maxanta, tel. (450) 465-4844. Cena je 10 dolarů, včetně poštovného.

Další informace o Asociaci Hostýn najdete na internetu na adrese www.hostyn.org. (Josef Maxant)

Beseda

Pro informace o našich aktivitách kontaktujte Besedu na adrese info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096. Nové kurzy tance i jazyků začínají v prvním únorovém týdnu 2005. Speciální kulturní kurzy pro děti budou v sobotu dopoledne a začnou 15. ledna 2005. Zaregistrujte se co nejdříve. Nová oznámení najdete rovněž na naší webové stránce www.beseda.ca.            (Victor Vonka)

 

Příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce přeje Generální konzulát ČR v Montrealu.

csKNIHA

česká a slovenská knihovna a zásilkový obchod

má otevřeno každou sobotu od 20. listopadu do 7. ledna od 13 do 18 hodin.

I v ostatní dny jste vítáni, ale zavolejte prosím předem. Více než 1500 nových titulů všech žánrů na skladě. Výběr je nově rozšířen o stovky levných antikvariátních knih. Informace na www.cskniha.com

Nejnižší ceny na severoamerickém kontinentu garantovány

O katalog nabízených knih nebo celkový seznam si žádejte na

adrese 960A Duhamel, Pincourt, QC J7V 4H1

tel/fax: (514) 425-0742, email: cskniha@sympatico.ca

K událostem posledního měsíce

Mikulášská zábava se vydařila, jak také jinak, když dokonce i přišel Mikuláš v doprovodu čerta a naštěstí i anděla pozdravit a hlavně obdarovat mnohé z téměř sto padesáti návštěvníků. Večer plný hudby a tance, dobré zábavy a vynikajícího (ostatně jako obvykle) občerstvení se konal v sobotu 27. listopadu v hale kostela Sv. Ignáce na West Broadway. Mikuláš se se svým doprovodem dostavil kolem desáté a zdržel se dobrou půlhodinu, než stihl rozdat všechny dárky ze svého přeplněného koše. Kromě dárků od Mikuláše nechyběla na závěr ani tradiční tombola s dychtivě očekávanou první cenou od ČSA. Skupina Edelweiss hrála výborně. Kdo přišel, určitě nelitoval a už se asi těší na lednové Šibřinky.  (Libor Kotačka)

 

Ve čtvrtek 2. prosince se v prostorách Gen. konzulátu ČR konala autogramiáda právě vydané knihy postřehů a vzpomínek Dr. Rudolfa Rodena s názvem “Jsem zase tam“. Milý večer uvedl Dr. Vlasta Vrána a Alena Valdštýnová za ČSSK, které především patří dík za připravení a organizaci autogramiády. Potom Dr. Roden přečetl k radosti asi padesáti hostů jednu krátkou kapitolu z celkem třiceti příběhů, ze kterých je kniha sestavena. Kniha je psána velmi lehce a humorně. Již na první náhodné začtení je však jasné, že knížka mapuje nejenom jeho život. Dr. Roden knihu podepsal s věnováním každému nedočkavému zájemci. Pěkný večer byl zakončen malým pohoštěním, o které se zasloužil konzulát spolu s dámami z ČSSK, které připravily drobné jednohubky a zákusky. (Libor Kotačka)

Několik podepsaných knih je ještě dalším zájemcům k dispozici za $12 u Míši Fuchsové, tel. (514) 737-8325.

Dr. Rudolf Roden

 

Na vánočním obědě seniorů v sobotu 11. prosince se sešlo dobře 60 lidí. Tuto výbornou tradici, která vznikla za vedení Ing. Václava Pavelky, nadále pečlivě udržuje paní Bílá-Guthof. Je obdivuhodné, že i přes spoustu nového sněhu přišlo hodně těch, kterým se na naklouzaných chodnících špatně chodí. Nebude to asi jen tím, že kuchyň restaurace Amazona má už dobrou pověst - jejich čočková polévka je vynikající, salátové mísy jsou lahodné pro oko i pro jazyk, filet mignon se na jazyku rozplývá a zákusky jsou jak z domácí kuchyně (no, skoro). Mnozí, kterým do seniorského věku ještě pár let chybí, se rádi sejdou se známými, které už dlouho neviděli, podiskutují o událostech minulých i budoucích, a hlavně - a to už je v posledních letech rovněž tradice - si zazpívají koledy za klavírního i hlasového doprovodu (nebo spíš hudebního vedení) Honzy Chlumského. I celé odpoledne je na tak příjemné setkání krátké...  (AM)

In memoriam

Paní Anna ZEMANOVÁ zemřela 1. prosince 2004 po krátké nemoci v "Care Centre Evergreen", North Vancouver, ve věku 92 let. S Vaškem Zemanem, velmi známým české společnosti v Montrealu, spoluautorem písničky století "Škoda lásky", ke které také složil slova, žili v Montrealu do r. 1969. Na jaře 1969 se odstěhovali do North Vancouveru v Britské Kolumbii. Do Montrealu se několikrát vrátili navštívit rodinu a přátele. Smuteční obřad se konal ve čtvrtek 9. prosince ve First Memorial Funeral Chapel, North Vancouver.

Vzpomínáme. Branko a Jana Glavas

Různé zprávy

Projekt HAGIBOR je plán na výstavbu rezidence v Praze pro ty, kteří přežili Holocaust a žijí na území České republiky. Dnes žije v ČR zhruba 1500 lidí přes 60 let, kteří přežili koncentrační tábory, a z toho většině je přes 75 let. V nynější době jen málo z nich má dost finančních prostředků, aby si zajistili potřebnou péči. Pražská židovská obec se proto rozhodla vybudovat ústav pro své seniory - Hagibor. Pod jednou střechou by měl koncentrovat vše, co je potřeba: 60 pokojů s možností denní péče a s nemocnicí v blízkém dosahu. K tomuto účelu bude použita budova poblíž stanice metra Želivského, která byla vrácena českou vládou Židovské obci v Praze. Její renovace a úprava je odhadována na šest miliónů US dolarů. Projekt Hagibor je podporován "Terezínskou iniciativou" a "Joint Distribution Committee". Na příspěvky je vystavováno potvrzení pro taxy. Příspěvky mohou být poukazovány "Joint Distribution Committee" s poznámkou Hagibor a poslány na adresu Joint Distribution Committee, 711 Third Avenue, New York, NY 10017. Více informací najdete na web-stránce Židovské obce v Praze www.kehilaprag.cz nebo volejte (514) 486-0368.  (Liselotte Ivry)

 

COVA PRODUCTIONS natáčí od podzimu 2004 dokumentární TV pořad o životě Evy a Dr. Rudolfa Rodenových na základě jeho povídkových knih. Tento dokument je spoluprací naší kanadské produkce s českou televizí, která již zařadila dokument do programu na květen 2005. Anglická verze se projednává s kanály CH a Historie. Ve spojitosti se zvýšenými náklady na dopravu hledáme sponzory, případně investory do této TV produkce. Bližší informace na telefonním čísle (514) 704-7092, nebo písemně na e-mailové adrese cova_productions@hotmail.com.                                                                                    (Kateřina Dutelly)

Fejeton měsíce: Naši (ne)zasloužilí krajané

Jsou lidé, které moc a sláva, polní tráva, v pozdním věku přivádí k moudrosti, odevzdanosti, ba i k dobročinnosti, s jinými zase to bývá právě naopak. Česká montrealská komunita má to štěstí, že vavříny čestných titulů a nejrůznějších vyznamenání jsou plně zasloužené, a články Věstníku, velebící naše úspěšné krajany, nás všechny naplňují hrdostí. Je jich však pohříchu málo, a co když neustálé opěvování téhož začne nudit? Řešení je nasnadě: "Neiniciativní, chopte se iniciativy!" Není snad mezi námi dost neúspěšných umělců, milenců, cestovatelů, podnikatelů (neodvažuji se říci podvodníků, pletichářů či špiónů) a nemá snad každý z nás co říci? Navrhuji, aby se česká komunita dobrovolně rozdělila na krajany velevýznamné, významné, málo významné a bezvýznamné s tím, že každé z těchto skupin redakce našeho časopisku udělí dostatečnou platformu k sebevelebení. Jak bude krásné, až všichni budem slavní, až se všichni zasloužíme o zábavu a poučení naší čtenářské obce! Přespolní nám budou závidět! Příspěvky mohou být i anonymní a já nemyslím, že si někdo bude vymýšlet. Vždyť nejkrásnější a nejneuvěřitelnější grotesky píše život sám. (Karel Novák)

(Jak se ovšem dalo čekat, redakce s tímto návrhem nesouhlasí, tudíž jej předkládám veřejnosti k posouzení.)

Trochu moudrostí do nového roku...

"I will not serve that in which I no longer believe, whether it call itself my home, my fatherland, or my church; and I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can and as wholly as I can, using for my defence the only arms I allow myself to use - silence, exile, and cunning." James Joyce

 

Z knížky Jiřího Žáčka "Murphyho zákony pro zamilované" vybíráme:

1. Kdo miluje, ten miluje. 2. Kdo nemiluje, ten závidí. 3. Kdo nemiluje ani nezávidí, je pravděpodobně mrtvý.

Novoroční recepty

Při Novoročním obědě by měla být na stole čočka, aby se nás peníze držely po celý rok. V Krkonošské kuchařce najdeme hned několik zajímavých receptů, jak čočku připravit:

Čočka po selsku: K napolo uvařené čočce přidáme několik lžic rajského protlaku, na kostičky nakrájenou a osmahnutou slaninu, sůl, pepř a utřený česnek, promícháme a dovaříme. K tomu je dobré kyselé zelí a chleba.

Zaklechtaná čočka: Čočku uvaříme s celou cibulí, tu pak vybereme a vývar necháme do poloviny čočky. V hrnečku kysané smetany rozkvrdláme lžíci mouky, čočku zalijeme a povaříme. Podle chuti osolíme, ochutíme octem, libečkem a koprem. Podává se s vařeným uzeným nebo hovězím masem nebo s vejcem.

Čočka se sušenými švestkami: Do napolo měkké čočky přidáme sušené švestky. Před koncem varu zahustíme kysanou smetanou s rozkvedlanou lžící mouky. Podle chuti osolíme, osladíme, ochutíme octem.

 

Máte-li doma staré Věstníky z doby, kdy je psal páter Janíček, a chcete je vyhodit - VYHOĎTE JE SMĚREM K NÁM. Rádi bychom doplnili náš archív. Do kompletní sbírky nám chybí následujících 22 výtisků: duben 65, leden 66, říjen 67, leden 68, listopad 69, prosinec 70, únor, květen a červen 71, listopad 75, leden 76, červen 92, říjen a listopad 94, duben a květen 95, duben, květen, červen a říjen 96, a leden a listopad 99. Rádi si uděláme i kopie, pokud si Věstníky chcete nechat. Děkujeme!        (AM)

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Henrietta Antony, Beseda, Božena Brichová, Comenius Institute, Zdeněk Dobrovolný, Veronika Dresslerová, Jarmila Foukal, Branko a Jana Glavas, Marie a Josef Hřibovi, Jana Jeníček, Vlad Kocman, Olga Lichtner, Pina Macku, Miroslav a Dagmar Mikes, Jaroslava Papenburg, Jitka Ponka, Eva Procházková, Helen Raich, Dr. Rudolf Roden, V. Turek, Jiří Vok a Iva Hauptmanová, Petr Volek, Kitty Voleníková, Vlasta Vrána a Zuzana Vychopnova-Prchal. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinu, 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

------------------------------------------------------------

Sokol Montreal

 

vás srdečně zve na / invite you to

 

55. ŠIBŘINKY

(55th ANNUAL DANCE)

 

Sobota 22. ledna, 2005

ve 20.00 hodin

Saturday, January 22, 2005

at 8.00 p.m.

 

ve velkém sále městské radnice

Town of Mount Royal

Town Hall, Town of Mount Royal

90 Roosevelt Ave, TMR

 

K tanci hraje kapela The Wonderers / Dance music by The Wonderers

Půlnoční tombola / Midnight Raffle

1. cena letenka / 1st prize airplane ticket ČSA Montreal-Praha

Tradiční jídla a nápoje / Bar, Traditional Meals and Pastry

Vystoupení taneční skupiny Šírava / Performance of the Dance Group Sirava

 

Vstupné: $20.00 u pokladny, $17.00 v předprodeji, $15.00 studenti a senioři

 

Informace a předprodej lístků:

Fogl (514) 484-3213               Hřib (514) 738-7613

Košacký (514) 735-5795        Martinů (514) 343-4981

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.