Montrealský Věstník  Ročník 42
Leden/January 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 5

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

31. 12.  So        Silvestrovská zábava, Canadian Legion Hall, 5455 de Maisonneuve W., 19.30 h

                        Silvestrovská zábava, hala kostela sv. Vladimíra, 3470 boul. St. Joseph E., 19.00 h

4. 1.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

10. 1.    Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

15. 1.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

16. 1.    Po        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

18. 1.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

28. 1.    So        56. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

                        56th Annual Dance, Town Hall of TMR, 90 Roosevelt Ave, 8:00 p.m.

 

Klub seniorů

V novém roce jako obvykle pravidelné schůzky každou druhou středu, první bude 4. ledna 2006. Paní Mitáčková nám nabídne program úvah, básní a písní. Na schůzce 18. ledna si promítneme film a bude následovat volná zábava. Všichni jste vítaní!

Dne 10. prosince jsme se sešli k našemu tradičnímu vánočnímu obědu v restauraci Amazona. Potěšili jsme se jeden s druhým, obnovili naše přátelství se slibem vidět se častěji. Byli jsme potěšeni návštěvou pana magistra Jiřího Šlaise, vicekonzula Českého gen. konzulátu, a jeho ženy Evy. Paní Slancová se čtyřletým synem Martínkem zastupovala svého manžela Milana Slance, obchodního konzula. O zábavu se postaral Dr. Štefan Horný. Jeho zamilované slovenské písně byly zpívány za doprovodu všech s láskou a nadšením. Všichni se pak přidali s českými písněmi a koledami. Prožili jsme společně krásný den. (Rose Raba Reichman)

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší mimořádné seniorské schůzky 7. prosince, zvláště panu Bachnerovi za vyprávění o jeho životě a panu Kenu Delamaterovi za ukázku videa o Buchard Gardens v B.C. (Josef Janík)

Milí přátelé, přejeme vám všem požehnaný, zdravý a krásný nový rok.

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v pondělí 16. ledna 2006 jako obvykle v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. (Ema Košacká)

 

Ústředí  Českého a slovenského sdružení v Kanadě vyzývá  všechny, aby se připojili k podpisové akci proti  vízové povinnosti do Kanady pro Čechy a Slováky. V době předvolebních příprav a především v období nástupu nové vlády je vhodné dát najevo, na čem nám záleží. Petici může podepsat každý kanadský občan, aniž by byl členem jakékoliv krajanské organizace, ba nemusí být ani českého či slovenského původu. Formulář petice k podepsání bude k dispozici na schůzích, schůzkách a akcích čs. komunity (bude i na Šibřinkách) nebo ho zašleme na požádání e-mailem nebo i poštou. Kopie těchto archů se bude posílat na ministerstva a do medií. Pro více informací a kopii petice volejte Alenu Valdštýnovou (514) 488-1340, e-mail avaldstyn@sympatico.ca.

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 10. ledna 2006 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Na programu je příprava našeho výročního tanečního večera, již 56. Šibřinek. Opět nám zatančí skupina Šírava; jak už jsme psali v jednom z loňských Věstníků, byla založena v listopadu 1989 Lindou Vargovou. Členy jsou hlavně mladí lidé, kteří fyzicky náročné slovenské tance snadno zvládnou. Však také tančí každý rok pravidelně na různých festivalech, jako je například Výroční polský festival v Ottawě nebo Annual Williamstown Fair v Ontariu. Mnohokrát byla skupina pozvaná tančit na soukromých oslavách, jako jsou například svatby. Skupina nacvičuje každý pátek večer ve škole blízko metra Jean Talon. Však se na ně přijďte na Šibřinky podívat a máte-li zájem, můžete se k nim přidat! (AM)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tělocvičná jednota SOKOL MASARYK MONTREAL dovoluje si Vás pozvat na

56. ŠIBŘINKY

v sobotu 28. ledna v 8 hodin večer

ve velkém sále městské radnice, 90 Roosevelt Ave, TMR

 

K tanci hraje kapela The Wanderers

Skupina ŠÍRAVA předvede ukázky slovenských folklórních tanců

Tradiční jídla a nápoje

O půlnoci vylosování tomboly - první cena: zpáteční letenka Montreal-Praha

 

Informace: Fogl (514) 484-3213, Košacký (514) 735-5795, Hřib (514) 738-7613, Martinů (514) 484-6177

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

34. župní sokolské zimní hry se budou konat poslední sobotu v únoru, 25. 2. 2006, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 738-7613.

 

XIV. všesokolský slet se bude konat v týdnu od 1. do 7. července 2006 v Praze. Z Montrealu se chystá malá výprava, která již pilně nacvičuje prostná. Na programu sletu je 15 skladeb pro cvičence různého věku od dětí 2-5 let s rodiči po seniory. Některé skladby mají zajímavé názvy ("Kdo si hraje, nezlobí" pro předškolní děti, "To všechno přines čas" pro ženy - cvičí se s bubínky, nebo "Zpěv naděje" rovněž pro ženy, ale se stuhou). Některé mají zajímavé náčiní: mladší žactvo cvičí s počítadly, mladší žákyně s velkými umělohmotnými sluníčky. Pro starší žáky je cvičení s trampolínkami, senioři budou cvičit na směs Hašlerových písniček. Na závěr je společné vystoupení "Pozdrav Tobě" pro cvičence od 10 do 100 let, které se mohou zájemci naučit i během sletových dnů. Více o sletu najdete na www.sokol-cos.cz(AM)

Misie Sv. Václava

Oslavili jsme poslední adventní neděli zpěvem Benešovských rorátů. Adventní doba je dobou očekávání Kristova příchodu, rozjímání, uvědomění si osobních nedostatků a rozhodnutí se těchto svých chyb vyvarovat. Lidé se začínají vracet k pravému významu Vánoc. Je to doba výměny dárků a ty nejkrásnější z nich jsou odpouštění a láska k bližnímu. Kněz Norbert z Kingstonu nám toto všechno připomněl v krásném kázání. Zdůraznil, že svatí byli stejní lidé jako my se svými chybami a nedostatky, ale dovedli se svými chybami bojovat a nad nimi zvítězit. Po bohoslužbách bylo jako obvykle pohoštění ve vedlejší místnosti a tentokrát byly rozdány dárky všem přítomným dětem. Bylo krásné, že přišly s rodiči a některé z nich předvedly nacvičené koledy. Děkujeme všem mladým i starším umělcům, dárcům a všem zúčastněným za radostné dopoledne.

 

Příští bohoslužby budou v neděli 15. ledna, jako obvykle v kapli Loyola High School v prvním patře. Mše bude sloužena za zemřelé manžely Štrbáňovy. Prosíme všechny, aby přicházeli na bohoslužby včas, protože budova se z bezpečnostních důvodů v 11 hodin zamyká. (Rose Mary Strban a Veronika Dresslerová)

Hostýn

Program činnosti na táboře Hostýn na rok 2006 se připravuje a bude oznámen v příštích číslech Věstníku. Předběžně oznamujeme, že letošní pouť k Panně Marii Svatohostýnské se bude konat v neděli 13. srpna.

 

Letní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let (dřívější účastníci do 16 let) potrvá 3 týdny a to od neděle 2. července do soboty 22. července. Chystáme opět zajímavý program včetně výletu do Arbrasky a závěrečného karnevalu. Zlepšená finanční situace Asociace Hostýn nám dovoluje nahradit dobrovolný personál placenými silami, a proto hledáme ředitele dětského tábora, hospodáře a správce (údržbáře), kuchařky a vedoucí k dětem. Můžete použít starší přihlášku, kterou najdete na naší webové stránce www.hostyn.org v české sekci pod titulkem "Aplikace na zaměstnání" nebo kontaktujte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844, fax: 450-923-4159, e-mail health.vifad@sympatico.ca.

 

Výbor Asociace Hostýn vřele děkuje Zbyňkovi Najserovi za jeho velkou pomoc při úklidu, údržbě a opravách tábora Hostýn. (Zlatka Dokoupilová)

Beseda

Beseda vám všem přeje radostné Vánoce a hodně úspěchů a zdraví  do nového roku!

Nová oznámení a informace o naší činnosti, jakož i fotografie a video-dokumentaci o našich minulých akcích najdete na webstránce Besedy www.beseda.ca. (Victor Vonka)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda ve spolupráci se slovinskou misií sv. Vladimíra vás zve na

Silvestrovskou zábavu

v sobotu 31. prosince v 7 hodin večer

v hale kostela sv. Vladimíra, 3470 boul. St. Joseph East

 

Vstupné: u dveří $50 pro dospělé, $20 pro děti od 6 do 12 let

 

Večeře a sklenka šampaňského o půlnoci v ceně

Živá hudba, tombola

 

Pro bližší informace kontaktujte Besedu na info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce všem čtenářům přejí pracovníci Generálního konzulátu České republiky v Montrealu.

K událostem minulého měsíce

Mikulášská zábava se letos konala téměř na Mikuláše - v sobotu 3. prosince 2005. Tentokrát se nás sešlo méně než v minulých letech. Snad to bylo proto, že se na poslední chvíli změnil termín i místo. Sál kostela sv. Cyrila a Metoděje byl nakonec příjemně zaplněný, tak, aby bylo pro každého místo na parketu. Ti, co přišli, nelitovali, zato ti, co nepřišli, naopak přišli o výbornou dršťkovou polévku (nebo ještě lepší gulášovou, jestli někdo dršťky nerad), o mikulášskou nadílku a o příležitost zatancovat si při báječné hudbě skupiny The Wanderers, jejíž bubeník Pavel Zezulka nám zazpíval i naše oblíbené české písničky. Svatý Mikuláš v podání Dr. Štefana Horného rozdal dárky za pomoci čerta Magdy Bazalové a anděla Sabiny Billové, české pivo, párky, chlebíčky  a  výběr zákusků potěšily i ty největší gurmány,  a parket byl neustále plný tanečníků. Děkujeme všem, kdo se o příjemnou atmosféru tohoto večera zasloužili a zvláště dárcům cen do tomboly: Českým aeroliniím za již tradiční letenku, paní Kalné za pěkný obraz, paní Velanové a všem ostatním za další drobné dárky. Bylo to fajn a doufáme, že se za rok zase sejdeme a to ve větším počtu! (AM)


   

 

Novoroční úvaha o kůlech v plotě

     Pamatujete na dřevěné ploty v českých vesnicích? Do dřevěných nebo betonových sloupků zasazené latě a na nich natlučené zašpičatělé tyčky. Když se takový plot pravidelně neudržoval, dřevo tmavlo, trouchnivělo, jednotlivé tyčky se začaly viklat a vypadávat. Leckde plot chátral a chátral, nikdo ho nespravoval a mezi tyčkami se mohlo prolézat. Vlastně ani nebylo, co by chránil...

     Tak trochu to připomíná situaci českých spolků tady v Montrealu. Stará nosná konstrukce chátrá a řídne, leckteří členové vypadli a nikdo je nenahradil, další se viklají, a ti později přidaní vypadají, že tam ani nepatří. Nové spolky a organizace, ať už nahrazují staré panely nebo ohraničují nové území, se k tomu starému plotu taky nějak nehodí. Jsou neošlehaní větrem zkušeností, čpí novým nátěrem neomalené podnikavosti, září neodbytnou barvou nadšení a nezvyklých způsobů. Navíc je tu problém nedostatku materiálu - tyček se nedostává a některé panely chybí úplně. A co víc, v poslední době jako když ani není co oplocovat. Sametovou revolucí se pole působnosti většiny organizací zmenšilo a i ta společenská a kulturní oblast není tak atraktivní jako dřív.

     Letošní Silvestr je asi jeden z nejlepších ukazatelů roztříštěnosti pozemku a upadající kvality plotu. Silvestrovské zábavy bývaly ve velkých sálech, s početnou kapelou, a ty sály byly plné a kapela česká. Letos jsou dvě Silvestrovské zábavy: na jednu jsou zvaní i místní legionáři a druhá je organizovaná dohromady se Slovinci. To vše, protože pořadatel té první se nepohodl s některými lidmi včetně pořadatele té druhé, prostě osobních sporů je dost, takže se jedna velká skupina tanečníků rozhodla raději jít na zábavu třetí, a to polskou.

     Dvě tradiční zábavy, které se zdály vzdorovat těmto povětrnostním podmínkám, také vykazují známky únavy. Před 15 lety byla Mikulášská pořádaná ve Victoria Hall a sál pro několik set lidí byl plný. Před dvěma lety se sešlo v hale sv. Ignáce dvě stě lidí. A letos? V malém sále slovenského kostela jich byla s bídou stovka. Šibřinky jsou už po mnoho let pořádány v městské hale TMR. Rok od roku je tato hala prázdnější a prázdnější. A těm pár nadšencům, kteří to už léta táhnou, už ubývají síly i nadšení. K otázce "Kdo?" přibývá otázka "Pro koho?" Když se jednotlivých lidí zeptáte, každý je pro zachování zábav. Ale kdo z nich na ni přijde?

     Přáli bychom si, aby nám dokázali, že to myslí vážně a přišli všichni. A přivedli i své přátele. Stojí to zato. Už i proto, aby tam těch pár vytrvalých nadšenců nezůstalo trčet jako kůly v plotě. (AM)

Pozn. red.: Slíbené pokračování série o čs. komunitě, "České komunity v Kanadě", bude v příštím čísle.

Studijní stipendia v Quebeku

Do 27. ledna 2006 mají mladí čeští literární badatelé možnost žádat o dvě mezinárodní stipendia v provincii Québec. Mezinárodní sdružení quebeckých studií AIEQ vyhlásilo konkurz na Bourse d'exellence Gaston-Miron pro zahraniční odborníky (min. doktorandy) na quebeckou literaturu ve výši 5,000 kanadských dolarů. Bližší informace najdou zájemci na www.aieq.qc.ca/aide/sub_gaston_miron_form.pdf. Druhé stipendium, rovněž ve výši 5,000 kanadských dolarů, se jmenuje Prix Pierre-et-Yolande-Perrault. Je určeno pro Kanaďany i zahraniční zájemce, kteří se chtějí věnovat studiu literárního díla Pierra Perraulta nebo filmových, divadelních, televizních a rozhlasových textů. Podrobnosti najdete na www.aieq.qc.ca/frame_aide.html.

                                                                                         (Převzato z Kanadské mozaiky č. 50/05 ze 14. prosince 2006)

Jak ve Zvonkosatcích Silvestra digitálně slavili

Milé děti, jako každý rok, blížil se Silvestr, ale v broučíčí komunitě byla nálada ledová. Ani městští radní, vlastenci na slovo vzatí, nevěděli kudy kam a z radnice se ozýval jejich tlumený vzlykot a štkaní. Ptáte se proč to? Inu proto, že slavná městská kapela, bez níž se dosud žádná oslava neobešla, se kvůli věčným nesvárům dočista rozpadla. Přitom se každý z těch šumařů vytahoval, div nepraskl, že prý se svými příznivci si udělá Silvestra jen pro sebe a tedy kolik šumaříků, tolik Silvestříků. Jenže to se většině brouků, kteří neměli mozky zlobou vymyté, vůbec nelíbilo. Chtěli jim nejdřív omlátit trumpety o hlavu, ale pak jim těch trumpet bylo líto a nakonec ze samého žalu si začli dávat do trumpety. Až na poslední chvíli, až na Silvestra ráno, objevili se u starosty brouk Pytlík a Ferda Mravenec a něco mu dlouho šuškali. Pak je bylo vidět celý den smýkat ulicemi bedny, natahovat kabely, a do večera na náměstí stál obrovský monitor. Mezitím starý cvrček houslista sepisoval doma novoroční předsevzetí. "Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš!" brblal si, a "Nepromluvíš křivého svědectví...?", když vtom na dveře buchy buch a byl tady posel z radnice, že prý má hned cvrček jít na kobereček. Stejně se vedlo bubeníku chrobákovi, basistovi čmelákovi a všem ostatním. Po městě se šuškalo, že jim starosta zvedl mandle, a tak večer zvědavost vyhnala všechny brouky na náměstí. Tam už seděl Pytlík u mixážního pultu, ale hudlaři nikde! Vtom, přesně v sedum, Ferda zvedl taktovku, obrazovky se rozblikaly a z reproduktorů zaburácel řízný broučí swing. Za jásotu celého náměstí se na monitoru objevil fidlající cvrček, do piána bušící stonožka a nakonec celý zbytek bandu a ještě ve třech dimenzích! To proto, že Ferda s Pytlíkem propojili nejnovější mravenčí technikou všechny muzikantské kutlochy tak, aby šlo ty uličníky simultánně ovládat, takže ač každý seděl doma, mohli spolu hrát a přitom se nenávidět klidně dál! Takže, jak vidíte, děti, nakonec přece jen byl brouků bál, jazz band hrál a nikomu nevadilo, že je digitál. (KN)

Trochu moudrostí do nového roku

Předvolební sliby                                              

nenaloví ryby.                                       

 

Komu se nelení                                                                                    

převezme velení.                                              

 

Kdo neumí odpouštět

musí se naučit zapomínat.

 

Kdyby si děti mohly vybírat rodiče

ušetřili bychom spoustu rodičů.

 

Svět je tak přelidněný

že pořádnou samotu najdeš už jen v sobě.

 

Co je ti platné, že mluvíš pěti jazyky,

když neumíš naslouchat ani v mateřštině?

 

(Z knížky Jiřího Žáčka Idioti mají přednost)

Různé zprávy

Po skončení Mikulášské zábavy dne 3. prosince 2005 byly v sále nalezeny tyto věci: dámské bílé lodičky, pánské černé polobotky, černá semišová sukně prošitá korálky a dámská černá halenka prošitá zlatou nití. Nalezené věci jsou v úschově u Petra Štikarovského, tel. (514) 634-7402.

 

For sale: the Pointe Claire home of Egon and Winifred Czerny - $200,000 (no agent). Classical "Arts and Crafts" West Island home from 1912, 54 Hillside, Pointe-Claire. Large artist's studio added in 1968. Double lot (100' frontage x 120' deep), with a large garden and a garage-size garden shed. Few minutes walk uphill from Lake St. Louis. Main floor: 4 bedrooms, a large kitchen-dining room and living room, roughly 1400 sq.ft., plus the studio 260 sq.ft.  Large traditional fireplace, wood-paneled ceiling in the living room. The kitchen-dining room has a beamed ceiling. The upstairs rental apartment (roughly 930 sq.ft., fully renovated in 2004) has two bedrooms, a balcony and private entrance. Hardwood floors throughout, oil furnace (new tank), forced air heating. Please, contact Robert Czerny, tel. (613) 728-3850, e-mail czerny@sympatico.ca.

 

Na Věstník přispěli: Asociace Hostýn, Ruth Bílá-Guthofová, Olga Darai, Veronika Dresslerová, Věra Gazdová, Jan Gergel, Alice Holmanová, Dana Jakubovic, Ludmila a Otto Janglovi, Božena Jílková, Dagmar a Jiří Kaiserovi, René Kalvas, Jana Kapičková, Fred Korn, Josef Kuchař, Frank Máče, Dagmar Mikešová, Rose Raba Reichman, Monika Simon, Standa Skála, Lucy Ševčíková, Rudolf Špitálský, Zuzana Truxová, Václav Vančura, Vladimír Zicha, Zdenek a Jana Zikmundovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.