Montrealský Věstník  Ročník 43
Leden/January 2007 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 5

Kalendář činností

 

Každou středu:Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

31. 12.NeSilvestrovská zábava, Canadian Legion Hall, 5455 de Maisonneuve W., 19.30 h

Silvestrovská zábava, hala kostela sv. Vladimíra, 3470 boul. St. Joseph E., 19.00 h

8. 1.PoSchůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

9. 1. ÚtSchůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

10. 1.StSchůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

21. 1.NeBohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

24. 1.StSchůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

27. 1.So57. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

 

Klub seniorů

Program na leden:

10. ledna si připravíme novoroční oběd v Misijním domě (BBQ kuře), zazpíváme si národní a lidové písně. Chystáme předčítání z knížky Jana Nerudy Povídky malostranské "V košili" a z knížky Boženy Němcové Báchorky a pověsti - "O Nesytovi". Povíme si, jak jsme strávili Vánoce, svěříme si naše přání do nového roku a budeme si vyprávět své osobní veselé příběhy.

24. ledna si opět zazpíváme národní a lidové písně. Paní B. Pitříková nám přednese básně Dědova mísa a Polednice. Diskuse o článcích v Time magazínu a Gazette. Pan Ken Delamater připraví program o cestování.

 

Děkuji vám všem co nejsrdečněji za účast při našem vánočním obědě. Program jsme měli bohatý. Paní Míša Fuchsová vroucně přednesla Erbenovu báseň "Kytice". Pan Dr. Štefan Horný zazpíval své zamilované české a slovenské písně. Lidové a národní písně zazpíval s láskou pan Jan Chumský. Všechny písně s nadšením doprovázela na klavír paní Soňa Zichermannová. Pan Matějovský nám věnoval celé odpoledne a filmoval program pro Novou Vizi. Milí přátelé, co nejupřímněji vám děkuji za vaši pomoc při této pěkné události. Přeji vám všem krásný nový rok plný lásky, zdraví a spokojenosti. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v pondělí 8. ledna 2007 jako obvykle v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. (Ema Košacká)

 

Mikulášská nadílka pro děti, kterou pořádalo Sdružení za vydatné organizační pomoci Jennifer Lichtnerové, měla velký úspěch. Přišlo asi 12 dětí v doprovodu svých rodičů. Mikuláš v podání Dr. Štefana Horného, anděl Elisy Hřibové a čert Magdy Bazalové měli co dělat, než rozdali všechny dárky a podělili děti hračkami. Občerstvení se zákusky, kávou a ovocnými džusy připravily Míša Fuchsová, Maruška Hřibová, Ema Košacká a další členky ČSS, kterým moc děkujeme. Doufáme, že za rok se znovu sejdeme při této příjemné příležitosti. Zprávu čerta a fotku z této vánoční besídky najdete na další stránce. (AM)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 9. ledna 2007 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Na programu schůze je příprava našeho výročního tanečního večera, již 57. Šibřinek (pozvánka na Šibřinky je přiložena) a diskuse o programu příštího roku.

 


 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE

SOKOL MASARYK MONTREAL

 

vous invite cordialement a sa

 

57eme DANSE ANNUELLE

 

qui aura lieu

 

SAMEDI le 27 JANVIER 2007 a 20h00

dans la grande salle de

l'Hôtel de ville, 90 ave Roosevelt

Ville Mont Royal

 

On va danser a la musique de

l'orchestre de Harold BIRKENS

 

Le groupe de danse PODHALE présentera

des danses folkloriques

 

Bar, repas et patisseries traditionnels

 

A minuit le tirage de tombola

Premier prix:

Billet aller-retour

Montréal-Prague avec le CSA

 

Billets:

Prix régulier: $ 25.00

Étudiants, age d'or: $ 20.00

 

 

Faites le cheque a l'ordre de Sokol Montréal

 

 

 

 

 

 

Stationnement disponible


 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA

SOKOL MASARYK MONTREAL

 

si Vás dovoluje pozvat na

 

57. ŠIBŘINKY

 

které se budou konat v

 

SOBOTU 27. LEDNA 2007 ve 20.00

ve velkém sále městské radnice

90 Roosevelt Ave

Town of Mount Royal

 

K tanci hraje kapela

Harolda BIRKENSE

 

Skupina PODHALE předvede ukázky

folklórních tanců

 

Tradiční jídla a nápoje

 

O půlnoci vylosování tomboly

První cena:

Zpáteční letenka

Montreal-Praha, darovaná ČSA

 

Vstupné:

Dospělí: 25.00

Studenti a senioři: 20.00

 

 

Šek vystavte na Sokol Montreal

 

 

Information - Informace

Fogl 484-3213         Hřib 738-7613

Martinů 484-6177    Košacký 735-5795

 

Parkování v okolí Town Hall


 

GYMNASTIC ASSOCIATION

SOKOL MASARYK MONTREAL

 

cordially invites you to attend its

 

57th ANNUAL DANCE

 

which will be held on

 

SATURDAY, JANUARY 27, 2007 at 8:00 p.m.

in the large hall, TMR Town Hall

90 Roosevelt Ave

Town of Mount Royal

 

Dance music by

Harold BIRKENS Orchestra

 

 The dance group PODHALE will present

folk dances

 

Bar, traditional foods and pastries

 

Midnight raffle

First prize:

Return airline ticket

Montreal-Prague donated by CSA

 

Tickets:

Regular: $ 25.00

Students, Seniors: $ 20.00

 

 

Make cheque payable to Sokol Montreal

 

 

 

 

 

 

Parking available

 

 

V Torontě budou mít dokonce dvoje Šibřinky: dětské Šibřinky se budou konat v neděli 28. ledna ve 14.00 h a o dva týdny později, v sobotu 10. února ve 20.00 h bude tradiční taneční zábava pro všechny, zvaná Sokolské Šibřinky. Obojí se koná v hale kostela sv. Václava na Bloor Street.

 

35. župní sokolské zimní hry se budou konat poslední sobotu v únoru, 24. 2. 2006, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 738-7613.

 

Příští sokolský slet, kterého se naše kanadská župa zúčastní, je XXV. slet Slovenského Sokola v USA, který se bude konat od 28. června do 1. července 2007 v Pittsburghu. Torontská jednota plánuje výpravu společným autobusem, který by zájemce dovezl z Toronta až k hotelu "Westin", kde bude většina účastníků ubytována. Sletové závody a soutěže, stejně jako sletové vystoupení budou v "David L. Lawrence Convention Center", který s hotelem sousedí, banket bude v budově "The History Center" kousek od hotelu. (AM)

Misie Sv. Václava

Doufáme, že jste si všichni užili pěkné vánoční svátky a přejeme všem hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Naše příští mše bude 21. ledna 2007 v 11 hodin v kapli Loyola High Schoolna 7272 Sherbrooke West, ve třetím patře budovy. Růženec recitujeme od 10.30 h. Prosíme, choďte chvíli před jedenáctou, protože dveře do školy se zamykají. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Tábor Hostýn teď zaslouženě odpočívá zimním spánkem a nabírá síly do příští sezóny. Letní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let (dřívější účastníci do 16 let) už je naplánovaný. Potrvá 3 týdny a to od neděle 8. července do soboty 28. července. Ceny za účast jednoho dítěte jsou následující: 1 týden $275, 2 týdny $550, 3 týdny $740. Každé další dítě ze stejné rodiny má slevu 10%. Při zaplacení do 1. května 2007 je navíc další sleva 5%. Pro členy AH je sleva $25 na rodinu. Jako každý rok potřebujeme pomoc s organizací tábora: Asociace Hostýn hledá ředitele dětského tábora, hospodáře a správce (údržbáře), kuchařky a vedoucí k dětem. Přihlášky najdete na naší webové stránce www.hostyn.org nebo kontaktujte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844, fax 450-923-4159, health.vifad@sympatico.ca, nebo Věru Sebenovou, tel. 514-385-5153, vseben@hotmail.com.

 

Chtěli bychom poděkovat Tomovi Silberovi za vyrobení a instalaci nádherné železné brány u vjezdu do tábora (hned vedle ulice Dorilda). Brána je nalakována našimi národními barvami, červeno-modro-bíle. Touto bránou bude tábor lépe chráněn před náhodnými vetřelci v době, kdy je uzavřen. Instalaci provedli zdarma Pavel (Béďa) Krejčí, Tomáš Černoch a Laco Briestenský pod dohledem Toma Silbera. (Stáňa Hlavová)

Mnoho štěstí a zdraví v novém roce Vám všem přeje výbor Asociace Hostýn.

Beseda

Nové jazykové a taneční kurzy a nácviky pro začátečníky a pokročilé začnou po Novém roce v týdnu od 15. ledna 2007. Beseda je zvána na mnoho různých předtančení a vystoupení na plesech, festivalech a dalších kulturních akcích, rádi bychom proto rozšířili soubory o nové členy. Zájemci o tanec, hudbu a zpěv kontaktujte Besedu pro více informací a registraci co nejdříve. Podrobnější informace najdete na webové stránce www.beseda.ca nebo na číslech (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, e-mail info@beseda.ca. (Vítězslav Voňka)

Beseda přeje všem pěkné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví do nového roku.

K událostem minulého měsíce

Vánoční oběd seniorů se letos velmi pěkně vydařil. Díky neúnavné paní Reichmanové se sešlo hezké množství lidí, očividně připravených se dobře společně pobavit. Hodovalo se a zpívalo dobrých 3 a půl hodiny a o kulturu a legraci v hezkém česko-slovenském duchu nebyla nouze. Česká televize se činila s natáčením, Sonička Zichermannová nás držela naladěné svým pianem a zpívalo se opravdu s nebývalou vervou. Kdo nepřišel, o hodně přišel.

 

Mikulášská nadílka pro děti.

V neděli 10. prosince 2006 navštívil Misijní dům Mikuláš s andělem a čertem, aby potrestali zlobivé děti a naopak nadělili dárky těm, co byli hodní po celý rok 2006. Po tradičním dlouhém proslovu Mikuláše měl nejvíce práce anděl při rozdělování dárků. Většina dětí si vysloužila další maličkost po přednesení někdy i celé básničky. Slyšeli jsme také pár různojazyčných písniček. Na každého, kdo vydržel až do konce, čekalo malé občerstvení, kterému vévodil štrúdl od Marušky Hřibové.

Jako čertice musím však se smutkem oznámit, že jsem letos moc práce neměla a v pytli jsem si nikoho neodnesla. Snad příští rok? (Magda Bazalová)

 

 

 

Naši úspěšní krajané

Valerie DUBSKÁ, rozená Zenkerová, a její sestra Anna pocházejí z Tábora v jižních Čechách. Obě studovaly umění, Aničku poslali rodiče do návrhářské školy ve Vídni. Válka překazila studia sester. Anička utekla před Němci do Jugoslávie. S manželem Petrem Amreinem se po roce 1947 usadili v Mexiku, kde Anička založila se svým francouzským společníkem Marcelem Cohenem společnost Mexor a vytvořila sériovou výrobu dámské konfekce. Podobným způsobem se její sestra, Vali Dubsky, dostala v padesátých letech do Kanady. Původně začínala s dětským oblečením, se kterým vyhrála Coty Award, zož je v módním světě totéž co filmový Oskar. Vali chtěla vytvořit módu původní, Made in Canada, ale začátky vůbec nebyly lehké. V Kanadě neexistovala profese návrhářky a ani úvěr od banky jako žena nemohla dostat. Nakonec přece jen se svým nápadem uspěla a po několika letech její firma VALI Design už měla miliónové obraty. Její móda se stala prestižní záležitostí; Vali začala oblékat manželky kanadských ministerských předsedů, ba ani v šatníku Jackie Kennedy nechyběly kousky s visačkou VALI. Látky vozila ze Švýcarska, Itálie či Francie, a byly to látky kvalitní, skotská vlna a pravé hedvábí. Kontakty s rodnou zemí neztratila - ve spolupráci s Jablonexem vytvořila náročné kreace z umělých perel a korálků, které byly předvedeny v českém pavilónu na EXPO 68. Její oděvy se prodávaly v Eatonu, v Saksu i v Bonwit Teller v New Yorku. Jako modelka u ní začínala a v 60. letech oděvy předváděla Ivana Trumpová. Dokonce i montrealské muzeum historie vlastní některé její oděvy. Na svůj původ je Vali Dubská hrdá: "Všechno, čemu jsem se naučila v Čechách, jsem rozvíjela tady a moc jsem chtěla, aby to Amerika a Kanada poznaly. Česká republika byla za prezidenta Masaryka nesmírně vyspělou zemí, a to jsem tu chtěla ukázat." (Podle článku z Týdeníku Táborsko 46/2006, upravila AM)

Co je to česká komunita? Závěrečná úvaha

Tato série o čs. komunitě už vychází v Montrealském Věstníku přes rok. Začátky byly jednoduché, materiálu byla spousta; v posledních měsících jsem ji však poněkud zanedbávala a v posledních třech číslech vlastně nebylo nic. Mám k tomu důvod, dokonce několik. Nedostatek místa a času jsou ty očividné, ovšem ten nejhlavnější je dobře vystižen vtipem Vladimíra Jiránka. I při nejlepší vůli a snaze o objektivitu máme totiž tendenci vybírat věci příjemné a pozitivní, ty méně vhodné trochu upravit a ty negativní zamlčet. Tím ovšem vzniká známý dojem "starých zlatých časů": že dříve všechno bezvadně fungovalo a od té doby to jde z kopce.

I já jsem této tendenci podlehla. Nezmínila jsem se např. o tom, že ti, kdo přišli před koncem války, často považovali ty ze čtyřicátého osmého za fašisty. Že je mezi sebe nechtěli - a proto byly jednu dobu v Montrealu dvě sokolské jednoty. Nemluvila jsem o tom, že ti ze čtyřicátého osmého při svém útěku z Československa překonávali nej(h)různější překážky od střílení a min na hranicích přes uprchlické tábory až po těžkou práci na kanadských farmách a v lesích, a že se dívali trochu roztrpčeně a s nedůvěrou na ty z roku 1968, kteří si ve srovnání s nimi "sedli do teplého". Že všichni tihle se opět dívali s nedůvěrou na ty další, na "Kubánce" nebo ty, kteří sem přišli na studia, na práci nebo jako turisté. A že ti, kteří si upravili poměr s komunistickým režimem, důvěru těch druhých ztratili - i když častým důvodem bylo navštívit nemocné či umírající rodiče.

Stěžujeme si, že lidé ztrácejí zájem o české akce, že chybí mladí lidé, že ve většině spolků je věkový průměr 70 let, že lidé nespolupracují a mezi sebou se hašteří. Zapomínáme, že právě tato nedůvěra mnohé nově příchozí odradila. Že se mezi těmi nově příchozími (ať z roku 48, 68 nebo i později) vyskytlo pár jedinců, kteří zase zahnali do ústraní ty starší, do té doby aktivní. A že to hašteření dřív, teď už leckdy zapomenuté, bylo většinou mnohem závažnějšího charakteru, než ty drobné šarvátky dneška.

Mnohé spolky vznikly proto, že jejich členové museli a nechtěli odejít, chtěli a nemohli se vrátit - a srdcem jsou stále tam, za oceánem, v té malé zemi mlékem a strdím oplývající. Agendou těchto spolků byl boj proti komunismu. Nyní, když je tu víc těch, kteří odejít chtěli a vrátit se mohou, když se proti komunismu dá bojovat tady stejně jako tam, je třeba tuto agendu přehodnotit. Je třeba se smířit s tím, že v dnešní době je na výběr spousta dalších aktivit (z nichž bohužel většina vyžaduje spíš sezení doma u počítače). Že je spousta sportovních klubů s mnohem zajímavější a profesionálně vedenou náplní. Že české speciality, které jsou v dnešní dietami posedlé době bombami plnými cukru a cholesterolu, si Češi buď mohou sami doma udělat (třeba i z dovezených pytlíků) nebo přivézt z Čech. A že když se někomu zachce české kultury, může sednout do letadla a za osm hodin je v Praze, kde si užije koncertů, tancovaček, dršťkové polévky a piva, kolik chce. Ale hlavně se musíme smířit s tím, že jsou tu iniciativní lidé, kteří dělají věci jinak, než jak to bylo po léta zvykem. A je potřeba jim v tom alespoň nebránit, když už jim nechceme nebo nemůžeme pomoct.

Vyvarujme se vět, jako "Takhle se to nikdy nedělalo", "My vás nepotřebujeme", "Vy tomu nerozumíte", "Do toho vám nic není, co my děláme" nebo dokonce "Vás tam nechceme vidět." (Ano, všechny tyto věty jsem takto či v menších obměnách slyšela nebo i viděla napsané.) Když dva dělají totéž, není to nikdy totéž, a tedy nikdo nemá na nic monopol ani v ničem přednost. Už není potřeba bojovat - dělejme si tedy navzájem radost. Neboť hlavně pro tu se lidé sdružují. (AM)

In memoriam

On behalf of the Dragoun family, I would like to extend our gratitude to all those who attended the visitation at the funeral home and/or either or both of our parents' funerals. Your support and kind words were truly appreciated and helped lighten the burden of our loss. Sincerely, Carl Dragoun Jr.

Trochu humoru na zimu

You live in Quebec if...

... your local Dairy Queen is closed from September through May.

... you've worn shorts and a parka at the same time.

... you've had a lengthy telephone conversation with someone who dialed a wrong number.

... you measure distance in hours.

... you know several people who have hit a deer more than once.

... you have switched from "heat" to "A/C" and back again in the same day.

... you can drive 110 km per hour through 50 cm of snow during a raging blizzard without flinching.

... you install security lights on your house and garage, but leave both unlocked.

... you carry jumpers (cables) in your car and your wife knows how to use them.

... you design your kid's Halloween costume to fit over a snowsuit.

... the speed limit on the highway is 100 km per hour - you're going 120 and everybody is passing you.

... driving is better in winter because the potholes are filled with snow.

... you know all 4 seasons: almost winter, winter, still winter and road constructions.

... you find -6 degrees (Fahrenheit!) "a little chilly".

... you actually understand these jokes and publish them in Montrealský Věstník!

 

Různé zprávy

Montrealské vysílání českého televizního magazínu Nová Vize Montreal má premiéru vždy v pátek ve 20.30 hodin a reprízu v neděli v 15.30 a v pondělí v 10.00 hodin na multietnickém kanálu, na kabelu 14, nebo na satelitu č. 207. Dotazy a připomínky můžete poslat emailem na montrealtv@yahoo.com nebo poštou na adresu Nová vize: 77 Quebec Ave., #2025, Toronto, M6P 2T4.

 

Koncertní pianistka ráda přijme studenty všech věkových kategorií k výuce hry na klavír. Volejte Zuzanu Simurdovou na (514) 342-8122. Informace na luminescence.rossperrin.net/zuzanasimurdova.html.

 

Na Věstník přispěli: Dr. Olga Ajvazová, Emilie Brůchová, Dr. Alena Čapková, Valerie Dubská, Jan Gergel, Dr. Štefan Horný, Marie a Josef Hřibovi, Ludmila Janglová, Alena Kapitánová, Dr. Norbert Každan, Mary Basanda Mihalovic, Olga Nováková, Dr. Petr Pohanka, Rose Raba Reichmanová, Monika Simon, Mira Šťastná, manželé Truxovi, Václav Vančura, Dr. Vlasta Vrána a Dr. Eva Procházková, M. J. Zselenak, Vlaďka Zvoníková. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.