Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 39
Červen 2003 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 10

Kalendář činností

 

 

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 10.00 h

 

2. 6.      Po        Schůze výboru Čs. sdružení, Jezuitská rezidence, 19.30 h

4. 6.      St         Schůzka Klubu seniorů, Jezuitská rezidence, 13.30 h

7. 6.      So        Dětský den na Hostýně, Camp Hostýn, 10.30 h

10. 6.    Út        Přednáška Prof. Peterse "Kafka a Praha", Club Sportif MAA, 2070 Peel, 6.00 h

18. 6.    St         Poslední schůzka seniorů před letní sezónou, Jezuitská rezidence, 13.30 h

 

Klub seniorů

Dne 5. května byl v Pollack Hall výjimečně zajímavý klavírní recitál mladého českého virtuoza Martina Karlíčka, který jsme všichni ocenili. Nepřítomní přišli o skutečně pěkný zážitek.

Schůzka 21. května se uskutečnila tentokráte v komplexu Desjardins, kam jsme si přišli poslechnout jedinečný koncert Moravských učitelů.

Na schůzce 4. června si připomeneme výročí narozenin našeho vzácného dlouholetého pracovníka na poli vlasteneckém, nedávno zesnulého a velmi vzpomínaného pana Ing. V. Pavelky.

Poslední předletní schůzka se bude konat 18. 6. Program bude stanoven později a oznámen telefonicky, stejně jako letní výlety a pikniky pořádané během léta. Snad nám bude počasí přát. Krásné léto všem.

České a slovenské sdružení

Opět se budeme stěhovat - tentokrát do Misijního domu na rohu Sherbrooke a West Broadway. S tím nás čeká spousta práce. Všechny věci z původního Misijního domu na West Broadway jsou teď uskladněny v basementu nového domu, který vyžaduje základní opravy. Bude třeba rozhodnout, co kam odstěhovat. Bratrstvo Jezuitů nám doposud vycházelo vstříc, Father Steve nás dobře zná a vždy pomůže, když je něco potřeba, ale Jezuité sami se teď připravují na stěhování. Budeme potřebovat každého z vás, aby nám pomohl. Prosíme tedy naše krajany, aby se přihlásili na brigády, aby nový Misijní dům vypadal pěkně a útulně. Prosím, přihlaste se předem, abychom vás mohli kontaktovat, na telefonech: Míša Fuchsová 737-8325, Alois Fogl 484-3213, Alena Valdštýnová 488-1340.

Příští schůze bude ještě v Jezuitské rezidenci dne 2. června 2003 v půl osmé večer. Podáme zprávu o kongresu v Torontě a hlavně budeme plánovat. Ostatní členové české a slovenské komunity jsou vítáni. Doufáme, že v té době budeme vědět už víc o našem novém domě.

Sokol Montreal

Slet Slovenského Sokola se bude letos konat 4. a 5. července v USA, ve městě Valparaiso, Indiana. Z Montrealu se chystá na slet jen symbolická výprava dvou lidí, Míša Fuchsová, která se jako zástupkyně kanadského Sokola zúčastní i jednání Světového svazu sokolstva, a Stefan Horný, který jako člen zdravotní komise bude pečovat o zdraví členů kanadské výpravy. Větší výprava se totiž chystá z Toronta, kde se někteří členové zúčastní i gymnastických soutěží.

Větší pozornost se ovšem věnuje přípravě XI. župního sletu, který se bude konat začátkem července 2004 v Torontě. Podrobný sletový program bude vytištěn ve Sletovém zpravodaji, který začne vycházet na podzim. Zvláštní nácvičná pro cvičence z České republiky pro tento slet, kterou povede sestra Anna Janoušová, se bude konat 27. září 2003 v Tyršově domě. Kromě tří hlavních skladeb (pro muže a ženy, pro dorost a pro žactvo), které se na slet plánují, vystoupí cvičenci České obce sokolské se svou zvláštní skladbou.

Hostýn

Asociace Hostýn pořádá DĚTSKÝ TÁBOR pro děti od 7 do 14 let u St. Calixte, 100 km od Montrealu. První turnus bude od 28. června do 12. července, druhý od 13. do 27. července. Cena je stejná jako vloni, 390 Can$ za první dítě a 340 Can$ za každé další dítě. Informace podá Stanislava Hlavová, Asociace Hostýn, 1683 rue de l'Église, Montreal, H4E 1G6, tel. večer (514) 362-0155, email stania@sympatico.ca .

Víkend 31. května-1. června: Jarní brigáda, zprovoznění tábora Hostýn, táborák a snídaně pro brigádníky.

Sobota 7. června: Hry a závody pro děti v 10.30, večer pečené prase na rožni a promítání českého filmu.

Sobota 21. června: Brigáda, příprava na dětský tábor.

Upozorňujeme, že tradiční Pouť na Hostýně se bude konat na závěr tábora, v neděli 27. července 2003.

Sport

TENIS: Již 42. ročník tenisového turnaje Czech-Slovak-Canadian Tennis Section se bude konat 23. - 24. srpna 2003 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Máme k dispozici 10 kurtů po dva dny. Hraje se o 15 putovních pohárů v kategoriích of Juniors do Seniors, singles, doubles a mixed doubles (round-robin style). Minulý rok se zúčastnilo 63 hráčů. Finalisté a vítězové kategorií obdrželi poháry a medaile, všichni též dostali ceny darované štědrými sponzory (ČSA nám dala zpáteční letenku Montreal - Praha). Hrát mohou všichni - rádi mezi sebou uvítáme nové hosty. Informace a přihlášky Standa Skála, tel. (514) 733-0978, fax (514) 733-0978 (zavolejte, než budete faxovat), e-mail stan.skala@sympatico.ca.

Kultura

Comenius Institute Montreal

invites you to a dinner followed by a lecture

presented by

 

Prof. Paul PETERS

 

Kafka and Prague

 

Film excerpts and visual images of Kafka's Prague will complement the presentation

Exhibition of photographs and documents related to the writer's life will be on display

 

Club Sportif MAA

2070 Peel Street, Montreal

Tuesday, June 10, 2003, at 6 p.m. coctails (cash bar)

6:30 p.m. dinner

 

Price: $30 for members of the Comenius Institute, 35$ for non-members

Kindly reserve by making your cheque payable to Comenius Institute and sending it to

Alice Holman, 14 Bellevue, Westmount, H3Y 1G5

no later than June 7, 2003

e-mail: comenius.montreal@sympatico.ca

 

Comenius Institute gratefully acknowledges the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

--------------------------------------------------------

Ďakujem všetkým účastníkom, ktorí prispeli k obrovskému úspechu mojej kultúrnej akcie o Slovensku v škole Laurier Macdonald, dňa 14. mája 2003. Veľká vďaka súboru Lipa a jeho riaditeľke pani Betty Valenta, tanečníkom pani a pánu Krčovým, pani Vierke Turekovej, detskému súboru a pani Anne Vyboch. Teším sa na dalšiu spoluprácu s Vami.                                                                                                (Erika Hudecová)

 

Generální konzulát ČR v Montrealu oznamuje, že dne 19.5.2003 byl znovu otevřen Honorární konzulát ČR ve Vancouveru, 1480-885 West Georgia Street, Vancouver, BC, V6C 3E8. Honorárním konzulem byl jmenován pan Kevin Edward Newman. V případě potřeby si můžete sjednat schůzku na telefonním nebo faxovém čísle:  tel.: (604) 601-2011; fax: (604) 639-3134.  Úřední hodiny: pondělí - pátek od 9:00-12:00 h a 14:00-17:00 h.

Naši zasloužilí krajané

Dne 4. července uplyne 100 roků od narození mého drahého bratra Dr. Josefa Cyrila KOTRLÉHO. Byl to člověk velmi vzdělaný, mluvil několika jazyky, miloval knihy, velmi rád recitoval českou poesii, zvláště Halase, Horu, Křičku, Nezvala a Seiferta, kteří byli jeho osobní přátelé. Měl neobyčejný smysl pro sociální spravedlnost. Byl jedním z hrdinů pražského národního povstání. Po válce pracoval na ministerstvu zahraničí a byl vyslán ve funkci generálního konzula do Montrealu. Po komunistickém puči v únoru 1948 rezignoval. Jeho velikou láskou byla farma v Suttonu, kde trávil každou volnou chvíli a byl vyznamenán a stal se "Rytířem řádu zásluh za zalesňování v Quebeku". Neúnavně působil v krajanském životě a byl po několik roků předsedou Čs. národního sdružení. Byl iniciátorem a členem delegace, která apelovala a přesvědčila kanadskou vládu, aby bylo svolané zvláštní sezení parlamentu, který schválil úpravu emigračního zákona umožňujícího urychlené přijetí takřka neomezeného počtu emigrantů českého a slovenského původu po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Přislo jich tisíce a našli u něho radu zkušeného člověka a diplomata. Zemřel 26. října roku 1973. Jeho děti, vnučka a vnuci žijí v Kanadě. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím malou vzpomínku.                                                                                                           (Zdenka Kotrlá-Kent)

A trochu historie... Komentáře čtenářů

Věstník, květen 03 - Česká škola před padesáti lety:

"Můj dobrý přítel Frank Máče a já jsme byli první dobrovolní učitelé české školy na Van Horne a Victoria Ave v roce 1951, vše pod vedením pana "řidicího" Ing. Pavelky. Učili jsme každou sobotu mimo prázdnin asi 35 dětí ve věku 6 - 16 let, hlavně český jazyk, počty a dějepis, i jsme zpívali české písně. Dojížděli jsme z města tramvají č. 17 až na Van Horne, protože tehdy na taxi nebo vlastní auto nebylo. Bylo nám zadostiučiněním, že alespoň děti se učily rodnému jazyku, i když často měly problém se slovy jako pan hrabě nebo hrábě."                                                                                                                   (Frank Kučera)

Věstník, duben 03 - Společenský večer v hotelu Windsor: "Jako jeden z pamětníků tohoto večera posílám fotografii krojované taneční skupiny - omlouvám se, že je horší kvality Na této fotce je celá krojovaná taneční skupina. Možná, že montrealští pamětníci si vzpomenou na jména těch tanečnic či tanečníků, kde já si už jména nepamatuji. V první řadě zleva: (nepamatuji si jméno), Anuš Škvorová, Hana Králová, Anne Kořístková, paní Kotrlá. V druhé řadě: Kája Dobrovolná, Anička Vidláková, (nepamatuji si jméno), Jaroslav Král, Jiří Kořístka, (nepamatuji si jméno). V třetí řadě: (nepamatuji si jméno), František Vidlák, František Bartoš, Pavel Škvor, Zd. Dobrovolný. Mnozí z této krojované taneční skupiny už odešli na věky, a nám ostatním zůstávají hezké vzpomínky. (Jiří Kořístka)
 

Kanadské a české důchodové zabezpečení (penze)

Kanada a Česká republika uzavřely 1. ledna 2003 smlouvu o sociálním zabezpečení, podle které můžete zažádat o penzi a invalidní důchod v obou zemích, pokud jste v nich bydleli a přispívali na "Canada Pension Plan" a na české (československé) důchodové pojištění. Tato smlouva dává právo i na vdovský důchod pro manžela(ku) či dítě toho, kdo si důchodové pojištění v obou zemích platil. Na starobní penzi  v Kanadě (Old Age Security Pension) mají nárok lidé od 65 let výš, kteří bydleli v Kanadě minimálně 10 let po dosažení 16 let. Pokud tento limit nesplňují, Kanada může započítat léta, kdy příslušný jednotlivec žil v Československu a platil si důchodové pojištění. Stejně tak ten, kdo žil v Kanadě a vrátil se do České republiky, může zažádat české úřady, aby mu uznaly léta odpracovaná v Kanadě. Podrobnější informace na www.hrdc-drhc.gc.ca/ibfa, nebo na tel. 1-800-277-9914 či 1-613-957-1954. Adresa: Income Security Programs, Human Resources Development Canada, Ottawa, ON K1A0L4, email isp-psr.mail-poste@hrdc-drhc.gc.ca(A.M.)

"Slyš, český zpěv..."

Po úspěšných vystoupeních našich violoncellistek, zpěváků a pianistů měli jsme další událost sezóny. Na perutích ČSA přibylo k nám Pěvecké sdružení moravských učitelů, aby konečně ukázalo své umění za Velkou louží. Když se jednomu učiteli zamane podívat se na Niagaru, je to pouhý Záměr. Když se však rozhodne učitelů čtyřicet, je z toho Zájezd. A když těch čtyřicet českých kantorů, rektorů, podučitelů a spomocníků vystoupí na pódium a dá se do zpěvu, je to Zážitek. Škoda, že těleso jako PSMU, pohříchu jedno z nejlepších svého druhu, koncertovalo u nás pouze po zapadlých kostelících a to zadarmo. Zvědavci se ptají, proč pro ně nebylo místo třeba na Place des Arts. Inu problém je náš, ryze český: neumíme se prodat. A to ani v muzice, kterou děláme stále výborně. Přesto, že na financování se podílela přehršle organizací včetně města Montrealu, bez vydatné pomoci našeho známého mecenáše by se naši hosté ani neměli kde vyspat.

Zpívající učitelé měli v Montrealu dva koncerty. Jeden v poledne v Komplexu Desjardins, kde uprostřed hlučícího davu krmících se lidiček, ničeho nedbajících bysnysmenů s telefony na uchu a řvoucích dětí předvedli vysoce hodnotný program, za jaký by možná jinde lidé ochotně zaplatili vysoké vstupné. Jiný kraj, jiný mrav. Večerní koncert v kostele se konečně dočkal náročného obecenstva a také bouřlivého úspěchu. Cédéčka, kterých s sebou přivezli celou bednu, se rozprodala. Koncert byl vlastně jubilejní, Sdružení je letos právě 100 let, ovšem většina členů na svůj věk opravdu nevypadá... Přejeme našim kantorům, ať se jim na Niagaře líbí a ať je třeba inspiruje k nevídanému sborovému provedení té známé teskné písně...    (Karel Novák)

In memoriam

V Torontě zemřela 23. dubna po delší nemoci paní Věra PICKOVÁ ve věku 95 let. Mnoho let žila v Montrealu, kde pracovala pro firmu ALCAN. Mnozí z nás se jistě na ni pamatují, jak pečlivě na Bazaru hlídala každý dolar, který přijímala od našich prodavaček.                                                                   (Ema Košacká)

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Marta a Vladimír Dvořákovi, B. Jílková, Zdena Kentová, Emma Klusaček, Frederick a Georgette Kornovi, Eva Malá, Olga Minariková, Jiřina Orltová, Kitty Voleníková a Zdenka Woo. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinů, 3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme. Rovněž jsou vítány informace týkající se čs. komunity v Montrealu. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či upravit podle potřeby.

 

Prosíme, NEADRESUJTE UŽ SVOU POŠTU NA MISIJNÍ DŮM na West Broadway, nikdo ji tam už nevybírá. Adresa Věstníku je vždy uvedena v záhlaví Věstníku, v předchozím odstavci a rovněž pod čarou na konci. Děkujeme.

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka: Alena Martinů,  3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981,  email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Rev. Petr Stejskal (Misie sv. Václava). Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.