Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Červen 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 10

Kalendář činností

 

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

29. 5.    So        Koncert Polymnie, Église St-Pierre-Apôtre, 210 de Gentilly Ouest, Longueuil, 20.00 h

29. 5.    So        Koncert Plzeňského dětského sboru, kostel Saint-Nom-de-Jésus, 4215 Adam, 20.00 h

9. 6.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

9. 6.      St         Představení Prague-Toronto-Manitoulin, Moyse Hall, 853 Sherbrooke W., 19.30 h

12. 6.    So        Brigáda na Hostýně, celý den

12. 6.    So        Představení "Drotár" divadelního souboru Priadky, Ottawa

15. 6.    Út        Výborová schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

22. 6.    Út        Koncert komorní hudby (Krejcarovi), 4990 Place de la Savane, 20.00 h

23. 6.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

Klub seniorů

Naše schůzka 12. května proběhla velice úspěšně. Mnohé díky Dr. Rodenovi za zajímavé rady propletené i trochou humoru, jak si vylepšit "stará kolena". Přednáška byla oceněna neobvyklým množstvím přítomných. Misijní dům takřka praskal ve švech. Vše bylo ukončeno občarstvením a přátelským živým hovorem.

Příští schůzky: 26. května - cestovní film o Kalifornii, Nevadě a Las Vegas.

9. června - Plánování možných výletů během letních prázdnin.

23. června - Ještě si z plna hrdla zazpíváme s pomocí "Babiččiny krabičky".

První pravidelná schůzka bude ve středu 1. září. Krásné léto všem!                                          (Ruth Bílá-Guthof)

České a slovenské sdružení

56. Kongres Českého a slovenského sdružení v Kanadě se koná letos od 4. do 6. června ve sportovním duchu ve Whistleru, B.C. Montreal reprezentují Míša Fuchsová a Alena Kapitánová. Přejeme jim příjemnou cestu.

Poslední výborová schůze Sdružení před letní dovolenou bude v úterý 15. června 2004 v 19.30 jako obvykle v Misijním domě, 7300 Sherbrooke West. Míša a Alena nám budou referovat o Kongresu.

Canada Day Parade. Byli jsme opět pozváni, abychom se zúčastnili jako skupina průvodu Montrealem dne 1. července. Máte-li zájem se průvodu zúčastnit nebo nám pomoci s jeho organizací, prosím, zavolejte Alenu Valdštýnovou  na (514) 488-1340.                                                                                (Alena Valdštýnová)

Sokol Montreal

Jarní schůze výboru Sokolské župy kanadské se konala v sobotu 8. května v Torontě. Z Montrealu byli přítomni členové výboru místostarostka Míša Fuchsová, Josef Hřib, Dr. Stefan Horný a Petr Štikarovský. Na programu bylo několik zajímavých bodů. Župní webová stránka, www.sokolcanada.org, je částečně v provozu a připomínky jsou vítány. Znovu byla projednávána možnost umístění pamětní desky v místě založení Sokola v Kanadě, v obci Michel v Rocky Mountains. Z připravovaných akcí jsou kromě XI. sletu sokolské župy aktuální Župní letní hry, které se budou konat 7. srpna v St. Jacobs v Ontariu. Rovněž bylo dohodnuto, že podzimní 53. župní valná hromada bude jako obvykle v Kingstonu v sobotu 23. října.

Na  XI. SLET SOKOLSKÉ ŽUPY KANADSKÉ je vše připraveno.  Slet bude slavnostně zahájen ve středu

23. června v 7 hodin večer v Centennial Park. Na čtvrtek a pátek jsou naplánovány závody ve sportovní gymnastice a volejbalu. Hlavní sletové vystou-pení bude v neděli od 2 do 5 hodin na stadiónu v Centennial Park. Účast na sletu přislíbili mimo jiné i Generální konzulka ČR Dr. Viera Jarešová a Tomáš J. Baťa. Sletová programová brožura má velký úspěch, o inzerci je velký zájem. Stále je ještě možno poslat zdravice jednotlivců - pokud máte zájem tímto způsobem na Slet přispět, kontaktujte s. Annu Janoušovou na tel. (905) 884-9829 nebo email janous@pathcom.com. Další informace o sletu rádi podají manželé Hřibovi, tel. (514) 738-7513.                  (Ze zprávy Jana Waldaufa vybrala AM)

Misie Sv. Václava

Děkujeme všem, kteří přivedli děti do křesťanské nedělní školy a společně se mnou s nadšením pozorovali, jak si společně hrají, učí se o biblických hrdinech, vyrábí z papíru či zpívají. Díky také patří našemu panu faráři, který pro nás vybíral písničky a pomáhal s náplní výuky. Školička, jak našim setkáním začali někteří říkat, vděčí členům Misijního domu za poskytnuté přístřeší a shovívavost s neustálými přestavbami místnosti a zapomenutými obrázky či jinými pomůckami. Bohužel však díky mému neočekávanému stěhování pryč z Montrealu jsme se v neděli 23. května sešli naposledy. Jako učitelka na své první kanadské žáčky nikdy nezapomenu. Jedni se potýkali s počátečním ostychem,  druzí  s češtinou, ti mladší se zavazováním tkaniček a ti starší s trpělivosti,  ale nakonec jsme si vždycky všichni pěkně porozuměli. Jsem ráda, že jsou v Montrealu děti, které v naší komunitě rostou, chtějí se učit o naší kultuře a mluví krásně česky. Byla jsem na své žáčky pyšná, nejvíc snad o Dni matek, když zazpívali a předvedli v kostele písničku a vyrobili krásná přáníčka. A tak jen doufám, že se najde někdo, kdo bude v podobném programu pokračovat.               (Mgr. Jaroslava Baconová)

Hostýn

Pouť a oslavy 50. výročí založení tábora Hostýn. Slavnostní pouť se bude konat 1. srpna 2004. Mši svatou bude sloužit Petr Stejskal. Zveme všechny příznivce tábora, aby se nejen zúčastnili akcí na Hostýně, ale aby nám napsali či zatelefonovali návrhy, jak toto výročí tábora oslavit. Součástí poutě bude již tradiční tombola. Lístky si můžete koupit i v předprodeji, cena je 1$ za lístek. Veškerý výtěžek tomboly bude použit na uhrazení koupě dětské pláže na jezeře Lafond. Zájemci mohou poslat již předem šek adresovaný na Association Hostyn (1683 de l’Eglise, Montreal, QC, H4E 1G6) s poznámkou, že se jedná o platbu na tombolu. Seznam cen do tomboly společně s programem pouti bude uveřejněn v červencovém čísle Věstníku.

Letní dětský tábor. Tábor začíná 26. června a končí 31. července. Cena je 225$ za týden za první dítě, za každé další dítě ze stejné rodiny pouze 200$ za týden. Rodiče, zapište své děti co nejdříve pro usnadnění plánování personálu - ještě máme několik volných míst. Vařit bude zase Jana Havlásková, hlavním vedoucím chlapců bude opět osvědčený Drahoš Chytrý a u děvčat Ivana Benová. K rukám budou mít několik pomocných vedoucích. Kontaktujte Stáňu Hlavovou (514) 362-0155. Detaily o táboře najdete na www.hostyn.org.

Brigáda. Zveme všechny příznivce na brigádu v sobotu dne 12. června. Vaší účastí vyjádříte konkrétní zájem a podporu tábora Hostýn, na kterém nám všem tolik záleží. Bude se upravovat naše nová pláž a připravovat tábor pro děti. Večer si zazpíváme u táboráku. Zájemci, hlaste se u Stáni Hlavové, tel. (514) 362-0155.

Kultura

Sbor POLYMNIE vás zve na koncert pro sbor a varhany na oslavu Antonína Dvořáka v sobotu 29. května 2004 ve 20.00 hodin. Na programu bude Mše od A. Dvořáka a Requiem od G. Faure. Na varhany bude doprovázet pan Dany Wiseman. Koncert se koná v kostele St-Pierre-Apôtre, 210 de Gentilly Ouest , Lonqueil. Vstupné $20.00, senioři a studenti $15.00.                                                                       (Alena Valdštýnová)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pěvecký sbor MUSICA VIVA

a

 Plzeňský dětský pěvecký sbor

 

ve spolupráci s Besedou

vás srdečně zvou na koncert pořádaný k výročí A. Dvořáka

 

JARO V ČECHÁCH

 

v sobotu 29. května 2004 ve 20.00 hodin

v kostele Saint-Nom-de-Jésus, 4215 Adam, Montreal

(východně od Pie IX mezi ulicemi Ontario a St. Catherine)

 

Na programu Plzeňského dětského pěveckého sboru budou Dvořákovy Moravské dvojzpěvy

a Cyklus českých lidových písní.

Na programu sboru Musica Viva bude Dvořákova Mše D Dur, Ave Maria, Ukolébavka a další.

Vstupné $15, děti do 12 let $8

Pro bližší informace kontaktujte Besedu na čísle (450) 662-3717, (450) 667-6702 nebo (514) 845-3717,

nebo po e-mailu beseda@gosympatico.ca

---------------------------------------------------------------------------------------------

Comenius Institute Montreal

ve spolupráci s "Department of Russian and Slavic Studies"

za podpory A. K. Velana

vás zvou

na představení v rámci projektu

PRAGUE-TORONTO-MANITOULIN

nazvané

Mýty, které nás spojují

 

ve středu 9. června 2004 v 7.30 hodin

v Moyse Hall univerzity McGill, 853 Sherbrooke West (Arts Building)

 

Projektu se účastní studenti University of Toronto ve Scarborough, členové indiánského souboru

De-ba-jeh-mu-jig, členové studia Ypsilon v Praze a studenti divadelní fakulty AMU v Praze.

Nad iniciativou Praha - Toronto převzal záštitu ministr kultury České republiky Pavel Dostál a ministryně kulturního dědictví Kanady Hélčne Chalifour Scherrer.

 

Doporučený příspěvek $15

 

Lístky lze objednat na telefonních číslech (514) 482-0315 nebo (514) 489-5132

Další informace podá Alice Holmanová na alice.h@sympatico.ca

---------------------------------------------------------------------------------------------

Divadelní soubor Priadky bude prezentovat své představení DROTÁR v Ottawě v sobotu 12. června. Pro informace kontaktujte Zdenku Pavlíkovou (514) 336-4673 nebo Juditu Minaríkovou (514) 683-7573.        (AM)

 

Koncert komorní hudby mladých talentů u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele (St. Jean Baptist) se bude konat v úterý 22. června 2004 v sále na 4990 Place de la Savane v Montrealu v osm hodin večer. Zazní skladby děl Smetany, Dvořáka, Martinů, Pucciniho, Vivaldiho, Mozarta a dalších. Účinkují Elizabeth a Marie Krejcarovi (housle) a Marina Krejcarová-Černichovská (zpěv) za doprovodu Jana Krejcara (klavír). Vstupné $15, studenti a senioři $10. Pro rezervaci vstupenek a další informace kontaktujte Besedu na čísle (450) 662-3717, (450) 667-6702 nebo (514) 845-3717, nebo po e-mailu beseda@gosympatico.ca.                        (Victor Vonka)

K událostem posledního měsíce

Výstava obrazů českých umělců v rámci projektu Czech Art in Canada & Canadian Art in the Czech Republic, kterou uspořádal Generální konzulát České republiky v Montrealu v pátek 7. května, byla pro všechny pozvané velice příjemným zážitkem. Pan Fred Korn ve spolupráci s Miroslavem Lipinou, majitelem galerie La Femme v Praze, pozval do Kanady tři významné české umělce, Milana Chaberu, Borise Jirků a Antonína Sládka. Jejich obrazy a plastiky s hlavní tematikou "Žena jako nekonečná inspirace v umění" se v omezených prostorách konzulátu vyjímaly nezvykle a působivě. Celkový dojem byl umocněn vynikajícím pěveckým výkonem Radky Fišarové, která okouzlila přítomné jak písněmi Edith Piaf, tak lidovými písněmi typu Když se ten Talinskej rybník... Kromě generální konzulky Dr. V. Jarešové byl přítomen i velvyslanec ČR Ing. Vladimír Kotzy, pan Karel Velan a další sponzoři a příznivci. Pokračováním tohoto projektu, na kterém se podílí kromě  Gen. konzulátu ČR v Montrealu, ambasády ČR v Kanadě a ambasády Kanady v Praze i české a kanadské ministerstvo zahraničí, bude výstava kanadských umělců v galerii La Femme v září tohoto roku. (AM)

Generální konzulát České republiky v Montrealu oznamuje:

Držitelé platných diplomatických, služebních a cestovních pasů Kanady mohou vstupovat na území České republiky a přechodně zde pobývat bez víza po dobu nejvýše 3 měsíců, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti. O této skutečnosti vláda rozhodla svým nařízením č. 272/2004 ze dne 28. 4. 2004.

Poděkování

Na naši výzvu o pomoc s ubytováním českých účastníků 12. mezinárodního imunologického kongresu se nám ozvalo dost lidí, abychom umístili všechny zájemce. Někteří i sami nabídli odvoz z letiště. Chceme proto již předem poděkovat za ochotu a obětavost paní Veronice Dresslerové, Dr. Vladimíru a Martě Dvořákovým, Věře Kabátníkové, Boženě Kaufmanové, Andrey Kaufmanové, Jitce Kirchnerové a Danilo Klvaňovi, Liboru Kotačkovi, Daně Láskové a Jaroslavu Novákovi, Dr. Evě Procházkové, Dr. Alexandru Skamene a Dr. Tamaře Korinové, Janu Schulzovi, Karlu a Olze Velanovým, Milanu Wichterle, Věře Zabrodské, Dr. Hynkovi a Jaroslavě Žikovským a Kláře Žikovské.                                                                         (Za organizační výbor AM)

In memoriam

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili "memorial service at Mount Royal Funeral Complex" za paní Bělu Vikovou a rovněž za charitativní dary k uctění její památky. Běla zemřela 26. dubna 2004 a bude pohřbena  v Náchodě v České republice.                            Rodina Seidlova v Montrealu a rodina Reichertova a Vikova  v Čechách

ČS. Kniha

vyhlašuje výsledky soutěže o ceny (slosováno 16. dubna 2004 za přítomnosti notáře a jednoho čtenáře):

Hlavní cenu, letenku do České republiky, věnovanou naším sponsorem ČSA - CZECH AIRLINES, vyhrála paní Jarmila Sklenářová z Fort St. James, British Columbia;

2. cena - poukaz na knihy z csKNIHA v hodnotě  $300.00: paní Vlasta Nosek z Montrealu, Quebec;

3. cena - poukaz na knihy z csKNIHA v hodnotě  $150.00: pan Jaroslav Krajíc z D.D.O., Quebec;

Cena nejpilnějšímu čtenáři - za 51 nakoupených knih během 6 měsíců - poukaz na knihy z csKNIHA v hodnotě $50.00 připadla rodině Fissetových z Kalifornie.

Dále bylo vylosováno dalších 100 dárkových poukazů v hodnotě $5 a $10. Všem výhercům blahopřejeme. Dále oznamujeme, že katalogy knih budou až do podzimu zasílány jen na požádání (tel. 514- 425-0742 nebo email cskniha@sympatico.ca ). Pravidelný katalog bude rozesílán až koncem října.                      (Jiří Vok)

Tak vy jste byl v Česku, pane Novák?

Já totiž čtu náruživě všechny vaše články ve Věstníku a vidím, že redakce, která pravidelně otiskuje věci, s nimiž nesouhlasí, v minulém čísle uštědřila toto privilegium i vám. Pravda, vaše články sarkasmem často nešetří, ale při vší úctě ke krajanské umělecké aktivitě není možné, aby česká kultura emigrovala do Montrealu.  Že všechny hodnoty jsou relativní, věděli už Einstein i Bernstein, a komunita, která se nedokáže sjednotit ani v názoru na záchodek ve Zvonkosatcích, to musí vědět taky. Pokládejte si cizí necitlivé inscenace českých oper za doklad koloniální neúcty k naší kultuře, ale farmář ze středozápadu to třeba vidí jinak. Myslete si, že animovaná "Liška Bystrouška" není nic než kýč, ale promítněte to čtyřletému capartovi a uvidíte, že bez Janáčka nebude chtít do postele. A když někdo trvá na tom, aby se hudba kombinovala s deklamací nebo promítáním diapositivů, přejte mu to. Proč by se česká muzika neměla stát součástí masové konzumní zábavy? Proč ne hamburgry "Dvořák" nebo pizza "Janáček"?  Našim velikánům to snad neublíží. Nechcete se přece pro ty svoje relativní pravdy nechat upálit, natož vybombardovat nebo vodit na obojku jako pes! Ať se vám, pane Novák, při příští návštěvě v rodné zemi líbí. Pohříchu tam všichni jezdíme rádi, ať už za restitucemi, čestnými tituly, sponzorováním nemocnic nebo jen tak. A kdyby se vám tam přece něco nelíbilo, ptejte se sám sebe, co děláte vy, aby tomu tak nebylo.                                                                                                        (Karel Novák)

Různé zprávy

Navštivte 1000 ostrovů - a naši restauraci MAPLE LEAF! Vaříme dobře a rádi. Otevřeno máme od dubna do prosince denně od 8.00 do 21.30 hodin. Nabízíme vepřové a kuřecí řízky, maďarský guláš, čerstvé houskové knedlíky, boršč a jiné speciality. Pro bližší informace můžete volat Vladimíra a Danu Kettnerovy na tel. (613) 382-7666, nebo se zastavte na 65 King Street East, Gananoque, Ontario.

 

Mám téměř nový velký kancelářský stůl (executive office desk), který nepotřebuji. Máte-li o něj zájem, volejte Aloise Fogla (514) 484-3213. Na ceně se jistě dohodneme.

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Alena Čapková, Dáša Dubrule, George Ehrman, Pavla Fofana, Jiřina Glaserová, Ladislav Křivánek, Alena Pascual, Kay a Evelyne Pichler, Robert Potužil, Libuše Prošková, Mira Stastny a Peter Vidlak. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinu, 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.