Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Červen/June 2005 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 10

Pozor, nová adresa Věstníku: 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4

a nové číslo telefonu: (514) 484-6177

 

Kalendář činností

 

Každé úterý:                 Taneční kurzy Besedy, 4990 Place de la Savane, 19.00 h a 20.00 h

Každou středu:              Sokolské cvičení, ShaddAcademy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

                                    Jazykové kurzy Besedy (čeština), začátečníci 18.30 h, pokročilí 20.00 h

Každý čtvrtek:               Jazykové kurzy Besedy (slovenština), začátečníci 18.30 h, pokročilí 20.00 h

 

1. 6.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

3. - 5. 6.            Celokanadský kongres ČSSK, Halifax

6. 6.      Po        Koncert (Karlíček/Lussier), École de musique V. d'Indy, 628 Côte Ste. Catherine, 19.30 h

15. 6.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

18. 6.    So        Brigáda na Hostýně, tábor Hostýn, St. Calixte

19. 6.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

21. - 25. 6.        XXI. slet Americké obce sokolské, Chicago

25. 6.    So        Opékání selete, tábor Hostýn, St. Calixte

 

Klub seniorů

1. června - Rozhovory, písně, básně, film, vše pod vedením J. Mitáčkové a J. Janíka.

15. června - Zakončení pravidelných schůzí. Volná zábava, společný oběd, film.

4. května - Potěšili jsme se návštěvou Dr. R. Rodena - co nejsrdečněji děkujeme za přečtení výňatků z jeho nové knihy.

18. května - S láskou jsme oslavili význačné narozeniny pana Aloise Fogla. Bylo nám ctí a potěšením si poslechnout jeho velice pečlivě připravenou přednášku "Umění českých houslařů". Srdečně děkujeme.

Během léta plánujeme různé výlety, piknik u Anušky Škvorové, 11. a 12. července se chceme zúčastnit zájezdu do Quebec City a "Manoir Richelieu". Informace poskytne Rose Raba Reichman (514) 484-1525.

České a slovenské sdružení

Poznamenejte si do kalendáře data těchto významných podzimních akcí: již 50. BAZAR bude v sobotu 12. listopadu 2005 a MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA v sobotu 26. listopadu 2005, obojí stejně jako minulý rok v hale kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway.                                                                                (Ema Košacká)

 

Letošní Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení se bude konat v Halifaxu 3. až 5. června. Organizuje ho nově utvořená odbočka ČSSK. V Halifaxu kongres ještě nikdy nebyl, a tak se členové naší odbočky (předsedkyně Alena Valdštýnová, místopředsedkyně Míša Fuchsová, koordinátor spolků a člen výboru ČSS Alois Fogl a Anuš Škvorová) těší na setkání krajany, které zatím neznají. Na ně se zase těší Dr. Oskar Sýkora, který strávil v Montrealu své mládí a mnohým tu spravoval zuby. Před mnoha lety odjel do Halifaxu učit na Dalhousie University, ale stále s námi udržuje styk korespondencí.                  (Alena Valdštýnová)

Sokol Montreal

Dne 7. května se zúčastnilo několik Sokolů Jarní župní schůze v Torontě: náčelníci Josef a Marie Hřibovi, Míša Fuchsová, Dr. Štefan Horný a starosta Sokola Montreal Petr Štikarovský. Byla zhodnocena činnost jednot za minulý rok a projednávaly se organizační záležitosti účasti na XXI. sletu Americké obce sokolské, který se bude konat od 21. do 25. června v Chicagu. Též jsme zhlédli na videu skladby na XIV. Všesokolský slet, který proběhne ve dnech 1. až 7. července 2006 v Praze. Byla prodiskutována naše účast a možnost ubytování v hotelu Turist. Po sletu se chystá týdenní zájezd po České republice. V sobotu večer jsme se všichni moc dobře pobavili na taneční zábavě župy "Majáles" - jídlo bylo výborné a kapela hrála báječně!

 

Letní sokolské hry se budou letos konat v Kingstonu dne 6. srpna. Ubytování může účastníkům zajistit br. Jiří Karger - zájemci, hlašte se u br. Štikarovského (514) 634-7402 nebo br. Hřiba (514) 738-7613.  (Petr Štikarovský)

Misie sv. Václava

Připomínáme, že české bohoslužby dne 29. května začínají v 11 hodin v kapli Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., a po nich chystáme odpolední posezení s písničkou v Misijním domě. Zváni jsou i ti, kteří do našeho kostela nechodí - přijďte se pobavit a seznámit se s naším knězem Liborem Švorčíkem.

 

Příští bohoslužby budou 19. června 2005. To jsou zatím poslední bohoslužby do příštího oznámení - během července a srpna se české mše v kapli Loyola High School konat nebudou.

 

Misie sv. Václava by potřebovala na dokumenty menší pořadač (filing cabinet). Pokud by někdo mohl jeden věnovat, prosím volejte (514) 483-4566. Děkujeme.                                                                 (Rose Mary Strban)

Beseda

Zveme všechny členy čs. komunity na pěvecké koncerty čtyřicetičlenného Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubické univerzity, které se budou konat v Montrealu ve dnech 2. a 3. července 2005. Místo a čas koncertů budou oznámeny na Internetu na www.beseda.ca. Prosíme dobrovolníky o pomoc s ubytováním studentů od pátku 1.7. večer do pondělí 4.7. ráno, kdy soubor odlétá na týdenní pěvecký festival do St. John’s.

 

Stejně jako vloni připravujeme účast české a slovenské komunity na oslavách Canada Day 1. července. Doufáme, že se naši  krajané opět zúčastní ve velkém počtu.

 

Chceme tímto poděkovat všem sponzorům a ostatním dobrovolníkům za pomoc s Májovým bálem, který se konal v sobotu 30. dubna. Tanečníci z Besedy nacvičili a předvedli několik hezkých nových lidových tanců. Všichni přítomní se velice dobře pobavili a zatančili si při hudbě skupiny The Wanderers. K dobrému pobavení přispělo i výborné občerstvení a bohatá půlnoční tombola. Už se těšíme a zveme všechny na tradiční Jiřinkový bál, který letos bude v sobotu 24. září 2005.

 

Beseda dostává mnohá pozvání na různá vystoupení a festivaly, a proto uvítá nové členy. Vyzýváme tedy všechny zájemce (děti, mládež i dospělé) o tanec, hudbu, zpěv, divadlo, recitaci i další umělecké směry, aby se co nejdříve přihlásili. Pomoc s organizováním akcí a administrativou je rovněž vítána. Kvůli většímu počtu studentů v jazykových kurzech také hledáme učitele češtiny a slovenštiny na jeden až dva večery v týdnu pro dospělé (začátečníky i pokročilé).

 

Informace: tel. (450) 662-3717, (450) 667-6702, fax (450) 662-6096, web-page www.beseda.ca(Victor Vonka)

Hostýn

Léto už nezadržitelně klepe na brány Hostýna, které se otevřely pro všechny už v sobotu 21. května 2005. Informace a rezervace na kteroukoliv níže uvedenou akci dostanete u Zlatky nebo Milana na tel. (514) 489-9791. Cena za jednu noc v chatce je pro členy Asociace Hostýn $6/den (dospělí), $3/den (děti nad 12 let). Nečlenové $10/den, děti $5/den. Děti do 12 let mají pobyt zdarma. Pokud jsou k dispozici pokoje v hlavní budově, cena za 1 osobu je $12/den. Během dětského tábora je Hostýn pro veřejnost uzavřen.

 

Zveme všechny, kteří mají chuť a dvě zdravé ruce, aby nám přišli pomoci v sobotu 18. června od 9 hodin s letošní jarní brigádou. Účastníci budou mít zdarma pobyt, oběd (párky) a večeři (jelení guláš). Večer bude zábava u ohně. Prosíme všechny brigádníky, aby se předem přihlásili u Františky Maxantové (514) 489-5149, nebo u Tomáše (514) 487-4516, který poradí, jaké nářadí s sebou přivézt.

 

Dětský tábor se bude konat od neděle 3. do soboty 23. července 2005. Do tábora přijímáme děti ve věku od 6 do 15 let. Cena pobytu je $250 za 1 týden, $500 za 2 týdny a $675 za 3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Sleva pro sociální případy je možná. Na poslední týden tábora také hledáme placenou kuchařku. Formulář přihlášky a další informace můžete najít na www.hostyn.org nebo kontaktujte ředitele tábora Josefa Maxanta (450) 465-4844 či sekretářku Vieru Šebenovou (514) 385-5153. Rodičům připomínáme, že námi vystavené potvrzení o zaplacení mohou použít pro daňové úlevy (child care expenses). Pro dětský tábor uvítáme jakékoliv dary, zejména kanoe, plovací vesty, sportovní potřeby, hry, knihy apod., jakož i větší televizi, video a DVD. Sháníme také starší videokazety, filmy a fotky z předešlých dětských táborů do archívu. Prosím, s nabídkami kontaktujte Františku Maxantovou na tel. (514) 489-5149.

 

Tradiční pouť bude opět hned po ukončení dětského tábora, v neděli 24. července. Mše svatá bude v 11 hodin. Více podrobností uvedeme v příštím čísle Věstníku. S poutí je už tradičně spojena tombola. Tak jako v předešlých letech, i letos si můžete lístky do tomboly objednat předem telefonicky u Františky (514) 489-5149. Takto můžete vyhrát jednu z hodnotných cen a navíc tím přispějete na uhrazení koupě pláže u jezera Lafond. Lístky s šekem zašlete laskavě na adresu Asociace Hostýn nejpozději do 15. července. Pokud chcete věnovat cenu do tomboly, ozvěte se, prosím, na stejném výše uvedeném čísle.

 

Opékání selete bude během dlouhého víkendu - v sobotu 25. června. Zájemci hlaste se nejpozději do 19. června, abychom vše včas zajistili. Všichni jsou vítáni!

 

Bývalí účastníci tábora Hostýn organizují "Hostyn Reunion 2005" od pátku 29. července do neděle 31. července. Zatím je přihlášeno asi 30 účastníků. Zájemci, kontaktujte Martina Miksovského na tel. (905) 858-6426, mobil (519) 574-7507 nebo e-mail: martin.miksovsky@ge.com.

Reunion & Camp out. You are invited to spend the day, night or entire weekend, to bask in the glory of the Laurentian Mountains & re-live stories of yesterday. We welcome you and your family to join us for weekend (July 29 –31) of planned festivities and good ol’ fashion fun. In the spirit of Camp Hostyn pilgrimages, we aim to make this biggest & most memorable camp reunion ever!! All former campers and their families are welcome to attend in what should prove to be an exciting weekend.

 

Křesťané, nenechte si ujít Duchovní cvičení v rámci týdenní rodinné rekreace s dětmi, které začíná v neděli 31. července. Každý den se bude asi hodinu mluvit o manželství. Cvičení povedou 2 kněží, saleziáni, kteří k nám přijedou z Moravy. Duchovní soustředění je vhodné jak pro starší, tak i mladší manžele, a i pro ty, kteří se na manželství zatím jen těší. Zájemci, kontaktujte paní Drábovou (905) 875-1605.

 

Tradiční Karibskou noc s diskotékou Zdeňka Noska chystáme na sobotu 13. srpna. S létem se rozloučíme v sobotu 3. září opékáním selete a s tím spojenou dobrou zábavou. Zájemci o členství v Asociaci Hostýn (roční poplatek je $20), prosím, kontaktujte Vieru Šebenovou na tel. (514)385-5153.                          (Zlatka Dokoupilová)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si vás pozvat na koncert

pořádaný u příležitosti

Roku fyziky a Sympozia o inženýrství povrchů

 

Martin Karlíček (klavír)

a

Maude Lussier (lesní roh)

 

přednesou díla L. van Beethovena, R. Schumanna, F. Poulanca a K. Szymanowského

 

v pondělí 6. června 2005 v 19.30 hodin

v sále Marie-Stéphane Hudební školy Vincenta d'Indy

628 Côte-Ste-Catherine, Outremont

 

Vstupné $15 u vchodu

 

Koncert je otevřen pro veřejnost, a tedy i všem obdivovatelům hudby v podání našeho českého interpreta.

 

Sympozium o inženýrství povrchů ( FCSE -2005) je organizováno v Montrealu každé dva roky pod vedením

profesora Ludvíka Martinů, ředitele Katedry inženýrské fyziky na École Polytechnique a dlouholetého vedoucího "Centra fyziky a technologie tenkých vrstev" na Montrealské univerzitě.

(Tenké vrstvy jsou používané v mnoha oblastech průmyslu optiky, telekomunikací, v biotechnologii,

letectví, využití vesmíru, národní obrany, bezpečnostních zařízení a v mnoha dalších oborech.)

 

Při této příležitosti si též připomeneme Světový rok fyziky 2005, jehož účelem je zvýšení zájmu veřejnosti o fyziku a uvědomění si její důležitosti v každodenním životě. Mezinárodní společenství fyziků se tak snaží sdílet s politiky a s širokou veřejností zodpovědnost za důležitou roli, kterou fyzika hraje v rozvoji vědy a technologie, a zároveň za její nesmírný dopad na lidskou společnost. Na počátku 21. století je fyzika bezpochyby považována za jeden z nejdůležitějších oborů k řešení globálních problémů, jako jsou zdroje energie, ochrana životního prostředí a zdraví občanů. Zvolení roku 2005 se spojuje se stým výročím r. 1905, kdy Albert Einstein napsal své legendární články, které vytvořily základ ke třem základním fyzikálním oblastem: teorii relativity, kvantové teorii a teorii Brownova pohybu. Světový rok fyziky 2005 poskytuje příležitost oslavit sté výročí tohoto důležitého roku a zároveň přispět k obecnému povědomí o fyzice.

 

Podrobnější informace o FCSE-2005 a Roku fyziky najdete na www.unyvac.org a www.wyp2005.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzpomínáme

Dne 5. května 2005 bylo Dr. Josefu KOTRLÉMU uděleno čestné občanství "post mortem" obce Bludová, kde se narodil. Během slavnosti byly konečně po 60 letech oceněny jeho zásluhy v odbojovém hnutí proti nacistům a role, kterou v květnu 1945 jako místopředseda Národní rady hrál ve dnech Pražského povstání, barikád, kapitulací a dobrovolného odchodu pražské posádky německých vojsk pod velením gen. Toussanta, a to bez možného a hrozícího  krveprolití. Bylo pro něho velké překvapení a otřes, když zanedlouho potom četl sovětskou nótu, která říká, že členové vlády a vojáci, kteří podepsali kapitulaci gen. Toussanta, jsou nepřáteli Sovětského svazu. Osobně ho to nebolelo a říkal, že krásná Praha a životy statisíců Pražanů stály za to, jednat s velitelem plně vyzbrojené pražské posádky. Po jmenování do funkce generálního konzula v Montrealu měl před odletem Dr. Josef Kotrlý osobní audienci u prezidenta Dr. Eduarda Beneše, který mu postup a
správnost jednání v květnu 1945 potvrdil a schválil.                                             
(Za rodinu Zdenka Kentová-Kotrlá)

K událostem posledního měsíce - z pera Dr. Vlasty Vrány

Já jsem vždy dával přednost propagovat svoje češství mimo ten český, uzavřený kruh. Proto jsem více pracoval v zednářských lóžích, v interetnických organizacích a v asociaci ředitelů škol. Proto také ten nápad s Comeniem. Nikdy jsem přesně nevěděl, co to je "česká otázka", i když jsem knihu stejného jména napsanou Masarykem četl, už když mi bylo asi 16. Celý život mi v uších zněla Masarykova rada: "Chcete-li vyřešit českou otázku, tak z ní udělejte otázku evropskou." A celý život mě mrzelo, že jsme si my Češi tuhle radu nepustili příliš na tělo. To jen na vysvětlení mé motivace k přiloženým dvěma článečkům.

 

Trnkův filmový festival. Myslím, že to bylo ve Zlíně asi před více než šedesáti lety, kdy jsem poprvé viděl a obdivoval Trnkův animovaný film. Ale tehdy jsem ani nemohl posoudit tu absolutně mimořádnou tvořivost tohoto českého filmového loutkaře, který uměl to nejjednodušší téma přeměnit v jemňoučký, půvabný a laskavý živý obraz. Jak vysoko na světové scéně se Jiří Trnka postavil svou prací a talentem už před tolika lety, jsem si uvědomil teprve na jeho letošním filmovém festivalu v Montrealu. Také jsem si uvědomil, že většina kreslených a animovaných filmů zde na západě - až na malé výjimky a la Walt Disney se svou tendencí k slap-sticku - se ještě ani dnes s Trnkou nemá právo porovnávat.

Trnkův festival se konal ve spolupráci s Českým generálním konzulátem. Jeho program byl ohlášený ve Věstníku. Po devět týdnů, každý čtvrtek, bylo promítáno několik filmů. Na začátku festivalu jsme s Evou v sále potkali i několik známých českých tváří, ale týden po týdnu se účast příslušníků naší komunity scvrkávala. Některé z promítaných filmů byly beze slov, část filmů měla český dialog a anglické titulky; přesto v plném sále zdrcující většina publika byli francouzští Quebečané, hlavně mladí lidé, pravděpodobně studenti. A ti neskrývali svůj obdiv a nadšení. To je jediná věc, která mě na Trnkově festivalu skutečně mrzela - zpočátku malý zájem a později skoro ostentativní nezájem našich lidí.

 

Večer Antonína Dvořáka. Česká muzika má v quebecké hudební kultuře solidní a velmi prominentní postavení. Jenom v několika posledních měsících jsem slyšel díla českých skladatelů v provedení "Orchestre symphonique des Jeunes de Montréal", "Orchestre symphonique du Nouveau Monde" a nesčetněkrát na FM Radio Canada a CBC. V neděli 15. května, v chrámové lodi Saint-Jean-Baptiste, jsem byl jeden z několika set posluchačů na večeru Antonína Dvořáka. Tři jeho skladby předvedl v Quebeku vrcholný 96-ti členný pěvecký sbor "Le Choeur philharmonique du Nouveau Monde". V jeho sopránové sekci zpívala jediná Češka, architektka Alena Procházková-Mercier (která v civilním životě přednáší na Quebecké univerzitě). V tištěném programu zpěváky pozdravil montrealský starosta Gerald Tremblay. Pod taktovkou Michela Brousseau a za doprovodu varhan (Martin Boucher) nás sbor pohostil nádherně přednesenou "Mší Opus 86" a "Te Deum".

Po přestávce se přidali i sólisté a předvedli nám některé z těch známějších částí Dvořákových "Biblických písní". Mému synovi se velmi líbil baryton Marc Boucher: říkal, že jeho přednes byl velmi solidní a sebejistý. Já si zase více potrpím na soprán, zvláště koloratury. Byl jsem nadšený hlasem, kterým se nám představila Nadya Blanchette. Trochu mně vadilo, že Marc Boucher si svoje sóla odzpíval německy. I Nadya Blanchette zpívala "Starou matku" v němčině. Zato "Měsíčku na nebi vysokém" z Rusalky - prubířský kámen všech pěveckých soutěží, které jsem kdy viděl - zazpívala nejen překrásně, ale také překrásnou češtinou. Nadšení publika bylo vyjádřeno nejen burácejícím potleskem, ale ještě dlouho zářilo z očí přítomných.   (Dr. Vlasta Vrána)

Poděkování

Náš krajanský podnikatel se jmenuje Tom SILBER, ale jeho srdce je ze zlata. Jako již mnohokrát v minulosti, na pouhé požádání nám vyměřil, zhotovil a instaloval kovový plot ku zlepšení vzhledu a pořádku kolem Misijního domu. Děkujeme mu touto cestou za jeho práci a za ochotu, se kterou vše zdarma udělal.       (A. Fogl)

Petice proti komunistické straně

Poslanci! Senátoři! My, níže podepsaní občané České republiky, prohlašujeme:

Komunisté v naší zemi jsou stejným ohrožením demokracie, jako byli kdysi nacisté. Patnáct let po listopadu 1989 usilují o získání moci, aniž by alespoň vyjádřením lítosti a omluvou přispěli k tomu, aby se náš národ vyrovnal se svou komunistickou minulostí. Nezřekli se symbolů a názvu, které pro tisíce občanů znamenaly smrt a pro statisíce vyhnání, ztrátu svobody, majetku, půdy či zaměstnání nebo zákazy studia. Trvá-li KSČM na názvu "komunistická", trvá tím na třídním boji, diktatuře proletariátu a omezení vlastnických práv občanů jako na ideologii, kterou je třeba uskutečnit v praxi. Pak je nutné požadovat její vyloučení z demokratické soutěže politických stran. S úctou k památce zničené země a statisíců zmarněných životů spoluobčanů žádáme poslance a senátory, aby přijali právní normu, která by zakázala propagaci nacismu, komunismu a fašismu v názvech a programech politických stran. Vyzýváme Vás, ve jménu budoucnosti, zakažte symboly diktatury!

Petiční výbor: Pavel Bobek, Ladislav Smoljak, Jan Urban, Jakub Jareš

Připojte se svým podpisem k petici na www.zrusmekomunisty.cz (Milan Hackeršmíd)

O oslavě a překvapení

A. Fogl

O tom, jak zbytečná je moje funkce koordinátora krajanských spolků a tisku, jsem se přesvědčil 20. května, v den mých 80. narozenin, kdy bez mého vědomí nebo přičinění naše komunita uspořádala doposud největší "párty" v Misijním domě. Jistě tomu bylo proto, že také můj zeť Vladimír Zicha slavil narozeniny v ten samý den a předsedkyně ČSSK Alena Valdštýnová je slavila 18. t. m. a Emina Košacká je bude slavit 28. t. m. Chtěl bych poděkovat hlavně M. Hřibové, Z. Kentové, Rose Mary Štrbáňové, L. Prášilové, M. Fuchsové a E.  Košacké, jakož i členům mé rodiny, kteří během odpoledne připravili a prakticky pokryli stoly pečivem a dobrotami všeho druhu. Děkuji s. M. Fuchsové za zahájení a přečtení blahopřání od starosty Kanadské župy sokolské br. Jiřího Kořístky. S. R. Locherová zaslala blahopřání za ústředí ČSSK jménem svým a předsedy M.  Šuchmy. Zvláštní dík patří manželům Velanovým za jejich účast a dar 5 litrové láhve vína, jejíž obsah jistě přispěl ku zvýšení dobré nálady při krásné hudbě a zpěvu p. Jana Chlumského. Děkuji odbočce ČSSK v Montrealu, kterou reprezentovala předsedkyně Alena Valdštýnová spolu s Olgou Velanovou, V. Vančurou a manžely D.a E. Košackými. Tělocvičnou jednotu Sokol zastupoval starosta br. Petr Štikarovský, Marie a Josef Hřibovi, Ivan Banzet, čestní členové výboru s. Zdenka Kentová, Z. Dobrovolný a Dr. N. Každan s chotí, Župu kanadskou zastupovali s. Míša Fuchsová a Dr. S. Horný, Sociální odbor Bazaru reprezentovali O. Velanová, S. Zichermannová, E. Košacká a manželé Truxovi, Misii sv. Václava zastupovala Rose Mary Štrbáňová, V. Vančura, M. Dresslerová a Josef Janík, Klub seniorů zastupovali předsedkyně pí. R. Reichmanová (oslavovali již po třetí!), A. Škvorová, L. Prášilová, I. Hamplová, prof. Jílková a Marie Krutilová, a konečně Věstník reprezentovali šéfredaktorka a člen rady, manželé L. a A. Martinů. Děkuji všem za projevená blahopřání a dárky, které často neměly jména dárců, a všem, které jsem ve svém poděkování snad opomenul.            Alois Fogl

 

 

Co ještě zbývá dodat, když to pan Fogl sám tak pěkně popsal a zhodnotil? Byl to příjemný večer, kde se sešla spousta známých tváří, a to ne (jak to sám oslavenec píše) z titulu jednotlivých organizací, ale každý za sebe, kvůli němu samotnému, proto, že si váží jeho i té dlouholeté namáhavé práce pro české a slovenské lidi tady v Kanadě. Proto, že ho mají rádi. Vždyť mnozí z nich jsou aktivní v několika ze zmíněných organizací a vědí, co práce koordinátora obnáší. Však se stále nenašel nikdo jiný, kdo by tuto funkci chtěl - a mohl - zastávat. Pan Fogl je neodmyslitelně duší všeho, co se v čs. komunitě "šustne", má zkušeností za deset lidí a - to je na tom snad nejvíc obdivuhodné - optimismus a nevyčerpatelnou životní energii za dvacet. Do dalších mnoha let mu přejeme pevné zdraví a ať mu ta studnice energie a optimismu nikdy nevyschne!                                       (AM)

Naši zasloužilí krajané

Šéf chirurgie v nemocnici Lake Shore Hospital Dr. Vladimír KURGANSKÝ se narodil v roce 1951 v Praze, kde také studoval na strojní průmyslovce. V roce 1968 - po "přátelské" sovětské invazi - odejel napřed do západního Berlína, kde pracoval jeho otec. Potom s matkou a s mladší sestrou emigroval do Montrealu. Začátky zde byly samozřejmě těžké a mladý Kurganský už jako student na Dawson College si také pravidelně musel přivydělávat roznášením novin, prací u benzínové pumpy a jako taxíkář. Ale i při tom stačil brát hodiny klasické kytary a sportovat. V taekwondo z oboru martial arts je nositelem černého pásu (čtvrtý stupeň) - vyhrál evropský šampionát v r. 1979 a v r. 1981 vedl kanadský tým na mistrovství světa v Argentině.

Vladimír Kurganský graduoval na lékařské fakultě univerzity McGill v r. 1977. Začal jako praktický lékař, ale po několika letech svoji úspěšnou praxi zavřel a nastoupil jako rezident napřed na oddělení všeobecné chirurgie, potom na urologii. Po ukončení této specializace si otevřel ordinaci a začal pracovat jako urolog v nemocnici Lake Shore Hospital. O jeho znalostech a chirurgické zručnosti mně vykládali někteří z lékařů, kteří mu asistovali při operacích. Během let jsem také potkal dost jeho pacientů, a byla mezi nimi i řada Čechů. O tom, jak se staral o akademického malíře Ivana Dobroruku a o pátera Bohuslava Janíčka, se v české společnosti mluví dodnes. Nepřekvapuje proto, že Dr. Vladimír Kurganský byl v roce 2003 zvolen do správní rady (board of directors) Lake Shore Hospital. Ani to, že v prosinci 2004 byl z celé řady kandidátů vybrán na místo šéfa chirurgie této nemocnice. Gratulujeme.

Při tom všem ještě pořád sportuje. A také ještě pořád je velmi dobrým klasickým kytaristou. Sám ale skromně tvrdí, že tu kytaru dělá jenom jako rekreaci.                                                                                (Dr. Vlasta Vrána)

Různé zprávy

Oprava: V minulém čísle jsme chybně uvedli, že pan A.K. Velan má dostat "Cenu Etického fóra 2004" na setkání Czech-Trade v Chicagu. Bylo to ale v Praze na 5. Sněmu Etického fóra České republiky dne 10. května 2005, kde pan Karel Velan převzal z rukou J. Šolce "Cenu Etického fóra 2004 za příkladné úsilí o prosazování etických a humanitních ideálů ve staré vlasti i v nové domovině a za vlastenectví stvrzené velkorysými dobročinnými skutky". Ještě jednou gratulujeme a za toto nedopatření se omlouváme.      (AM)

 

Zprostředkuji ubytování v různých čtvrtích Prahy v různých cenových kategoriích podle Vašeho přání: samostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kontaktujte M. Kubátovou na telefonu 011-420-233 311 359 nebo mobil (cell-phone) 011-420-602 594 849.                                  (Láďa Křivánek)

 

Na Věstník přispěli: Asociace Hostýn, Café Mozart, George Ehrman, Janči Gazda, Jiřina Glaserová, Josef Kuchař, Karel Pelz, Mira Stastny, Bella Vernon, Věra Vychytilová. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Aleny Martinu, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

POMOZTE OPRAVIT DĚTSKOU LÉČEBNU POŠKOZENOU VICHŘICÍ V TATRÁCH

Na schůzi Výkonného výboru Českého a slovenského sdružení v Kanadě (ČSSK) konané 30. dubna 2005 bylo rozhodnuto organizovat sbírku na pomoc Šrobárovu ústavu detskej tuberkulózy a respiračních chorób (ŠÚDTRCH) v Dolném Smokovci. Šrobárův ústav zaslal ČSSK seznam škod způsobených loňskou vichřicí v Tatrách na Slovensku. Tyto škody jsou opravdu velké a Šrobárův ústav ocení každý dolar, který od nás obdrží na opravení této záslužné dětské léčebny.

 

Zpráva ze Šrobárova ústavu mimo jiné uvádí: "Dňa 19. 11. 04 o 15.30 hod se prehnal Vysokými Tatrami orkán, ktorý zničil dlhoročnú snahu o dobudovanie liečebno-rekreačnej zóny Vysokých Tatier. Jednou z postihnutých oblastí je aj osada Dolný Smokovec, v ktorej sídli Šrobárov ústav, ktorý je určený pre liečbu respiračných ochorení a tuberkulózy u detí. Dolný Smokovec a ŠÚDTRCH patria medzi najviac postihnuté oblasti a zariadenia. Katastrofa je pre nás o to citlivejšia, že v ústave liečime výhradne detských pacientov a naša zodpovednosť je o to vočšia, nedať im pocítiť dopad tejto ozajstnej katastrofy pre Vysoké Tatry."

 

Vyzýváme krajanskou komunitu, aby nás podpořila v této sbírce. Postup sbírky bude podobný jako předloni po povodních v Čechách. Výtěžek sbírky bude předán charitativní organizaci ADRA Canada, která vystaví dárcům potvrzenky pro daňové účely, peníze převede na organizaci ADRA na Slovensku, která je ochotná dohlédnout, že peníze Šrobárov ústav na opravy dostane.

 

Při povodních se nám takto podařilo převést peníze na "Národní centrum pro neslyšící" v Berouně. Ředitel tohoto ústavu nám pak podal přesnou zprávu o tom, co se za naše peníze opravilo, poslal fotografie a je dosud s námi v pravidelném styku. Stále opakuje, že bez naší pomoci by jejich ústav již neexistoval, a všechny dárce v Kanadě srdečně pozdravuje.

 

Šeky laskavě vystavte na "Czech and Slovak Association of Canada – Hurricane Tatry" a zašlete na adresu Czech and Slovak Association of Canada, 3044 Bloor Street West, P.O. Box 564, Toronto, ON  M8X 2Y8. Sbírka bude končit 31. července 2005, a proto neváhejte a pošlete váš příspěvek. Děkujeme vám předem jménem Šrobárova ústavu.                                (Radmila Locherová, jednatelka Českého a slovenského sdružení v Kanadě)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.