Montrealský Věstník  Ročník 42
Červen/June 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 10

Kalendář činností

 

28. 5.    Ne        Koncert "Muziky na rohu", sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 16.00 h

1. a 2. 6.           Volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR, Gen. konzulát ČR, 1305 Ave. des Pins, 14 - 21 h

7. 6.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

18. 6.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

21. 6.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

24. 6.    So        Opékání selete, tábor Hostýn, St. Calixte

 

Klub seniorů

Program na červen:

Na 7. června chystáme volnou zábavu. Pan Jan Španiel připraví program plný vtipů a zajímavých historek.

Dne 21. června si promítneme film "Černí baroni", zfilmovaný podle knížky Miloslava Švandrlíka režisérem Zdeňkem Sirovým. V hlavních rolích Pavel Landovský, Václav Postránecký, Josef Somr a další. Film nám zapůjčí pan Jan Španiel. Co nejsrdečněji mu děkujeme.

Na čtvrtek 15. června chystáme návštěvu výstavy "Il Modo Italiano" - umělecké předměty a obrazy vytvořené zajímavou technikou. Všichni jsou vítáni, aby se k nám připojili.

Na minulé schůzce v květnu jsme se potěšili filmem "To byl český muzikant", zapůjčeným panem Josefem Janíkem. Na další schůzce paní Božena Jílková uvedla film o Alfonsu Muchovi. Krásné malby nás zavedly do umělecké malířské krásy. Velmi jsme se tím potěšili. Také jsme viděli film "Something about happiness" (Štěstí), o kterém se hodně psalo v Gazette. (Rose Raba Reichmanová)

Do našeho života se snažíme přinést lásku a radost. Všem spolupracovníkům a zájemcům děkujeme za ochotu a spolupráci. Bližší informace o naší činnosti podá Rose R. Reichmanová, tel. (514) 484-1525.

České a slovenské sdružení

Montrealsk á odbočka Českého a slovenského sdružení pořádala valnou hromadu v úterý 25. dubna 2006 v 19.30 hodin ve společenské místnosti Misijního domu. Dosavadní předsedkyně Alena Valdštýnová se po 12 letech z rodinných důvodů vzdala této funkce. Na její místo byla zvolena její dlouholetá spolupracovnice Míša  Fuchsová. Většina ostatních členů, včetně Aleny Valdštýnové, zůstává i nadále ve výboru.

 

Alena Valdštýnová byla velice aktivní předsedkyní naší odbočky. Na poli sociálním účinně pomáhala mnoha starším či nemocným krajanům nejen radou, ale hlavně skutky. Z jejího popudu jsme pořádali ve spolupráci s ostatními spolky různé kulturní podniky, hlavně koncerty - všechny byly úspěšné a měly mezi našimi krajany příznivou odezvu. Její hlavní přínos naší komunitě byl v tom, že se vždy snažila spolupracovat s ostatními spolky - věřila a stále věří, že pouze spojenými silami můžeme něco dokázat. Valná hromada zvolila Alenu Valdštýnovou čestnou doživotní členkou výboru za její dlouholetou obětavou práci. (Ema Košacká)

 

Několik členů výboru montrealské odbočky se chystá na 58. Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení do Edmontonu ve dnech 10. až 11. června tohoto roku. Přejeme jim úspěšnou cestu!

Sokol Montreal

Dne 13. května 2006 se Míša Fuchsová, Dr. Štefan Horný a Petr Štikarovský, členové výboru tělocvičné jednoty Sokol Montreal, zúčastnili setkání kanadských Sokolů v Torontě. V dopoledních hodinách, od 10 do 13 hodin, byla secvičná prostných pro všechny cvičence, kteří se chystají do Prahy na XIV. všesokolský slet. Secvičnou vedla župní náčelnice sestra Anna Janoušová a mužům se ještě navíc věnoval bratr Jan Waldauf. Měli s námi trpělivost a patří jim za to náš dík! Doufáme, že budeme v Praze Kanadu dobře reprezentovat!

Ten samý den v odpoledních hodinách proběhla i schůze výboru Sokolské župy kanadské. Dostavila se na ni i nová starostka opětovně ustanovené jednoty Sokola v Ottawě, sestra Jitka Deylová, která podala zprávu o činnosti ottawských členů. Asi nejdůležitějším bodem jednání byla zpráva župní náčelnice sestry Anny Janoušové o organizaci výpravy členů Sokola na XIV. všesokolský slet v Praze, který proběhne ve dnech 1. až 7. července 2006. Informace o sletu můžete najít na Internetu na www.sokol-cos.cz.

 

Večer pak se jmenovaní členové montrealské jednoty zúčastnili torontské taneční zábavy - Majálesu.

42. ročník župních letních her v St. Jakobs (Ontario), který se obvykle koná první víkend v srpnu, je letos kvůli sletu přeložen na sobotu 19. srpna 2006. Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte br. Josefa Hřiba na tel. (514) 738-7613 nebo ses. Míšu Fuchsovou na tel. (514) 737-8325. (Petr Štikarovský)

Misie sv. Václava

Příští mše svatá bude v neděli 18. června v 11 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke  (roh West Broadway). Kaple je ve 3. patře budovy. Přijďte včas, protože budova se v 11 hodin zamyká. Všichni jste srdečně zváni na modlitbu růžence v 10.30 hod před bohoslužbami. Tentokrát oslavíme den otců.

Během léta se nebudou konat žádné české mše. Zato zveme všechny na naši tradiční pouť k Panně Marii na táboře Hostýn v neděli 13. srpna 2006. Mše bude v 11 hodin, půl hodiny předtím bude modlitba růžence.

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat otci Švorčíkovi a otci Norbertovi, že k nám do Montrealu obětavě jezdili každý měsíc sloužit mši. Pokaždé nám nabídnou zajímavá témata k přemýšlení. Přejeme jim i jejich přátelům pěkné a spokojené léto. Informace o naší příští mši budou oznámeny v září. (Mary Rose Strban)

 

Správní rada Českého a slovenského misijního domu děkuje Ing. Karlovi a Olze Velanovým za uhrazení nákladů spojených s úpravou parkoviště a vchodu do přízemí budovy a za dar sekačky na trávu pro Misijní dům. Děkujeme! (Alois Fogl)

Hostýn

V pátek dne 28. dubna 2006 proběhla Valná hromada Asociace Hostýn, na které byla mimo jiné přečtena a schválena finanční zpráva a proběhly volby do výboru asociace. Nově zvolený výbor by tímto chtěl poděkovat všem zúčastněným za podporu.

Rodičům připomínáme, že mají ještě možnost přihlásit své děti na dětský tábor, který proběhne od 2. do 22. července. Za jeden týden pobytu účtujeme $260, za dva týdny $520 a za tři týdny $695. Děti členů AH mají slevu $25, každé druhé dítě ze stejné rodiny získává slevu 5%. Přihlášky na tábor a do AH, aplikace na zaměstnání (ředitel tábora, vedoucí k dětem a kuchařky), jakož i mnoho jiných informací najdete na naší nové webové stránce www.hostyn.org. Podrobnější informace o táboře podá Josef Maxant (450) 465-4844.

Brány tábora se již otevřely pro levné rodinné kempování. Členové AH (roční členský poplatek je pouhých $20) platí za pobyt v chatičkách $6/noc, nečlenové $10/noc, děti od 12 do 18 let zaplatí polovinu z ceny rodičů, mladší děti mají pobyt na táboře zdarma. Cena ubytování na pokojích v hlavní budově je $12/noc za osobu. Rezervace je možno provést u Zlatky a Milana na tel. (514) 680-9833.

A na závěr bych vás chtěla pozvat na několik akcí letošního léta. V sobotu 24. června budeme opékat první sele letošní sezóny. Týden po ukončení dětského tábora v sobotu 27. července proběhne Karibská noc. Víkendod4. do 7. srpna je věnován setkání bývalých účastníků tábora, tzv. Alumni, a v neposlední řadě již tradiční pouť k Panně Marii Hostýnské se koná v neděli 13. srpna, tentokrát ve spolupráci s Misií sv. Václava. Všichni jste srdečně vítáni! (Zlatka Dokoupilová)

Beseda

Hlavní akce Besedy připravované na léto:

3. června: Předtančení taneční skupiny na Alexander’s Ball

1. července: Den Kanady - účast v průvodu

Období mezi 5. až 16. červencem: Připravujeme vystoupení a setkání krajanů a všech milovníků folklorních tanců a hudby se slovenskou skupinou tanců a písní Lúčnica. Datum bude oznámeno později.

20. a 21. července: Účast na Festivalu východoevropských zemí v parku Jean Drapeau na ostrově Sv. Heleny

12. srpna: Účast na mezinárodním folklórním festivalu v Mansonvillu (Eastern Townships)

16. září: Tradiční Jiřinkový ples zahájí novou sezónu.

 

Kurzy a nácviky společenských, historických a folklórních tanců se konají každé úterý od 7 do 10 hodin večer ve Slovenském kostele, roh Jean Talon a 2nd Avenue, stanice metra Iberville. Připravujeme také již tradiční večery v parku během léta a večery v Klubu společenských tanců Besedy.

Kurzy češtiny pro dospělé pokračují každou středu a čtvrtek večer od 6:30 do 9:30 hodin.

Kurzy slovenštiny pro dospělé každé pondělí a pátek večer od 6:30 do 9:30.

Kurzy češtiny pro děti a mládež jsou v sobotu dopoledne od 10:30 do 12:00 hodin.

Zveme všechny krajany aby se uvedených akcí zúčastnili ve velkém počtu a pokud možno nám i pomohli s organizací. Jakákoliv pomoc je vítána. Zájemci o uvedené akce najdou podrobnější informace na webstránce www.beseda.ca nebo na číslech Besedy: (450) 667-6702 nebo (450) 662-3717. (Vítězslav Voňka)

 

Ocenění práce dobrovolníků (přeloženo z anglického originálu)

Myslím, že všichni uznáváme práci dobrovolníků. Mnoho akcí by se nikdy neuskutečnilo bez lidí, kteří z nadšení pro věc a bez nároků na odměnu obětují svůj čas, energii a velice často i finance, aby se akce nebo projekt realizoval. Nesetkáváme se však často s tím, že by byla jejich práce oceněna i veřejně. Proto město Laval založilo před 22 lety tradici oceňování práce dobrovolníků a za spolupráce s Caisse Desjardins pořádá každoročně "Homage aux bénévoles", které se vztahuje na neziskové organizace mající sídlo v Lavalu, za jejich činnost pro občany Lavalu.

Tento rok je významný pro naše komunity. Dne 2. května v sále André Mathieu v Lavalu za předsednictví lavalského starosty Gillesa Vaillancourta byla mezi oceněnými organizacemi také BESEDA - České a slovenské kulturní centrum v Kanadě, jmenovitě její zakladatelé Štěpánka a Vítězslav Voňkovi, kteří věnovali Besedě tisíce hodin práce při učení, nacvičování, vystoupení a organizování desítek a snad i stovek akcí za již více než osm let existence Besedy. Mezi hlavní akce konané v Lavalu v loňském roce můžeme počítat organizaci koncertu pardubického pěveckého sboru v červnu 2005, který se konal v kostele St. Elzeár v Lavalu a kterého se zúčastnilo přes 400 diváků, a Večer českých a slovenských tanců a hudby v listopadu 2005.

Členové Besedy, kteří se zúčastnili oslavy, byli svědky ocenění práce dobrovolníků z různých kulturních, sportovních a dobročinných organizací během kulturního pořadu s účastí předních hvězd quebeckého showbyznysu. I já bych chtěl tímto veřejně poděkovat Štěpánce a Víťovi za jejich obětavost a práci ve prospěch udržení české a slovenské kultury a její propagaci v Kanadě. (John Antony, president Besedy)

 

Poděkování za úspěšnou reprezentaci české a slovenské komunity si zaslouží tanečníci Besedy za vystoupení na vzpomínkovém večeru na papeže Jana Pavla II, organizovaného polskou skupinou písní a tanců Tatry dne 22. dubna v divadelním sále Vanier College. (Vítězslav Voňka)

K událostem minulého měsíce

Ve středu 17. května se na Generálním konzulátě České republiky sešlo kolem padesátky lidí z české komunity v Montrealu u příležitosti jedinečné události: promítání dokumentárního filmu "Žít ve vypůjčeném čase" o Dr. Rudolfu Rodenovi a jeho ženě Evě, který natočila Cova Production ve spolupráci s Českou televizí. Životní příběh manželů Rodenových je většině našich lidí známý, když ne z osobního vztahu s Dr. Rodenem samotným (jako rodinný lékař a psychiatr měl za svou dlouhou praxi nepočítaně pacientů čs. původu), pak z jejich společné knížky "Lives on Borrowed Time" vydané v angličtině v roce 1984, a dalších dvou knížek Dr. Rodena nedávno vydaných v Praze, "Paměť naruby" a "Jsem zase tam". Film byl citlivým dokumentem spojujícím ve vyprávění Rudolfa a Evy hrůzné zkušenosti z války a koncentračního tábora s jejich životem v Kanadě a postupným vyrovnáním se a smířením s osudem. Po filmu následovala beseda, ve které Dr. Roden zodpověděl s typicky vlastním humorem otázky přítomných, a poté se návštěvníci věnovali občerstvení a vzájemmné volné zábavě. Děkujeme Českému a slovenskému sdružení za zorganizování této akce, Generálnímu konzulátu za ochotné poskytnutí prostor a za přípravu občerstvení a hlavně Martině Adamcové a Kateřině Dutelly, producentkám filmu, za pěkný zážitek.       (AM)

Zájemci, kteří by si chtěli DVD s filmem v češtine koupit, mohou si je objednat telefonicky na čísle (450) 444-8180 anebo po e-mailu na cova_productions@hotmail.com. Cena DVD je 15 $ (CAD) plus poštovné.

Sportovní úspěchy našich krajanů

Ve dnech 15. až 25. března se konalo v rakouském Linci Mistrovství světa veteránů v atletice. Bylo to jedno z největších setkání veteránských atletů, sešlo se 3308 závodníků z 59 zemí. Emil MÜLLER z Brossardu se zúčastnil v hodu kladivem spolu s dalšími 190 kladiváři různých věkových skupin. V jeho kategorii mužů přes 70 let bylo 12 účastníků. Ačkoliv byl zařazen jako číslo 7, bojoval jako český lev a skončil s bronzovou medailí na 3. místě. Přitom překonal kanadský rekord o 73 cm. Emil Müller závodí za veterány od r. 1991 a od té doby vylepšil kanadský rekord už celkem 38krát. V červenci se chystá na kanadské mistrovství v Monctonu a v srpnu na mistrovství USA do Charlotte, N.C. Rád by se rovněž zúčastnil Pan-amerických her, které se budou konat v prosinci 2006 v Guatemale. Blahopřejeme mu a přejeme hodně úspěchů v přístích závodech!  (AM)


Emil Müller první zprava

Významná jubilea

Jo, čas je běžec s dlouhým krokem, jak v jedné písničce zpívá Waldemar Matuška. Všem nám léta ubíhají, ale někteří zde zůstávají a ve formě, jako by se jich neúprosný běh času ani netýkal. Jedním z nich je významný český hudebník Jiří TRAXLER. Zažil c.k. Rakousko, První republiku, protektorát, krátkou dobu poválečné demokracie, ba i krátce bolševika. Zdá se to jako včera, ač je to bezmála čtvrt století, kdy mi jako sedmdesá-tiletý vepsal věnování do své knížky "Já nic, já muzikant", kterou mu vydalo nakladatelství manželů Škvoreckých 68 Publishers v Torontě. Též je tomu nedávno, co se na Masaryktownu konala oslava jeho 90. narozenin, kde mu vzdali hold význační představitelé našeho kulturního a společenského života.

Jiří Traxler se narodil v roce 1912 v Táboře, v rodině c.k. policejního komisaře. Ač o hudbu neměl zájem, byl nucen chodit "na piáno". S hudbou se setkával v rodině od mládí, ale raději četl, kreslil a psal. Teprve když dostali první po domácku sestrojené rádio (druhé ve městě), začali s bratrem chytat cizinu a objevovat nové druhy hudby (jazz, swing). To na něj mělo silný vliv. Začal skládat melodie, psát texty, aranžovat cizí skladby a slavil úspěchy s velkým orchestrem nejen doma ale i v zahraničí. Již v roce 1936, ve čtyřiadvaceti letech, mu začaly vycházet známé skladby na gramofonových deskách. V roce 1949 ale přišel zákaz hry s jeho písněmi v divadle u Oldřicha Nového, a to již viděl, že se nad ním stahují mraky. Po Vánocích 1949 odešel se skupinou přátel přes kopečky do západního Německa, kde pak založil kvartet, se kterým měl dobré úspěchy. Život pro uprchlíky v poválečném Německu nebyl žádný med, a tak se rozhodl odejít do Kanady, kam připlul počátkem padesátých let. Napřed se usadil v Ottawě, kde také hrál v restauraci, pak se přestěhovali s budoucí ženou Jarmilou do Montrealu, kde se v říjnu 1952 vzali, a pak měli dvě dcery. Jiří si hned vzal dva "džoby" – v české sekci vysílání CBC a v hotelu Ritz. Práce v CBC ho bavila až do doby, kdy mu "opatrní" vedoucí (přišlí po roce 1938) začali cenzurovat jeho příspěvky a nevysílali nic, co by mohlo provokovat komunistické mocipány v ČSR. Proto Jiří odešel a jako čtyřicetiletý si našel práci jako technický ilustrátor u letecké firmy Canadair. Tam zůstal do roku 1976, kdy odešel do penze a žil ve své chatě v "Sokolském údolí" u Chertsey. Později se "na stará kolena" přestěhoval do Toronta a teď žije v Edmontonu.

Jiří Traxler je významnou osobností naší hudební scény, v oblasti české jazzové, swingové a taneční hudby, jako skladatel hudby, textů, či aranžmá. Vyšlo mu mnoho a mnoho gramofonových desek nejen u českých, ale i zahraničních firem. Jeho skladby hrály známé orchestry Karla Vlacha, Jaroslava Ježka, R. A. Dvorského & His Melody Boys, Harry Hardena a dalších. Klobouk dolů, pane Traxler. Přejeme Vám vše nejlepší k Vašim narozeninám, hlavně pevné zdraví a energii, a hlavně abychom spolu oslavili Vaši "stovku"! (Láďa Křivánek)

 

MUDr. Norbert  KAŽDAN se svojí paní Dr. Evou Každanovou oslavují Norbertovy 90. narozeniny v Praze a v Mariánských Lázních. MUDr. Norbert Každan se narodil 5. května 1916 v Rize, v Lotyšsku. Školy začal v Československé republice. Po ukončení gymnázia v Praze se zapsal na lékařskou fakultu Karlovy univerzity, kde studoval až do uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939. Uprchl na Slovensko, kde se zapojil do odbojového hnutí. V roce 1943 byl odhalen Gestapem a zatčen, vězněn v koncentračních táborech Osvětim a Buchenwald. Po skončení druhé světové války dostudoval medicínu a pracoval na druhé orthopedické klinice v Praze a později na chirurgickém oddělení v Praze na Bulovce. Norbert byl vždy odvážným a hlasitým zastáncem demokratického jednání, což nebylo populární v komunistickém Československu. V roce 1950 se pokusil o útěk na západ, ale byl chycen a znovu zatčen, tentokrát komunistickou státní policií, odsouzen a 12 roků vězněn v československých koncentračních táborech. Po propuštění byl rehabilitován a pokračoval v lékařské praxi na Bulovce. V roce 1965 přijel do Kanady a pracoval jako lékař v "Institut de réadaptation" v Montrealu. Ve své soukromé ordinaci byl znám velké části krajanské komunity jako dobrý rodinný lékař. Zároveň byl zaměstnán jako konzulární lékař pro německý a rakouský konzulát v Montrealu. Od příchodu do Montrealu byl velmi aktivním členem a funkcionářem odbočky Čsl. národního sdružení a těl. jednoty Sokol Masaryk, jejichž je teď čestným doživotním členem výboru. Během svého pobytu v Kanadě byl vyznamenán Masarykovým demokratickým hnutím Čestnou medailí T. G. Masaryka, medailí Jana Masaryka a medailí Milady Horákové, a byl aktivním členem Svazu bývalých politických vězňů. Pracoval ve své praxi až do pokročilého věku téměř 80 let. Věk a léta věznění zanechaly vliv na jeho zdraví, ale ne na jeho optimismu. Před odletem do ČR rekl, že dostal dvě transfúze krve, a tak "mám zase nabité baterie a těším se na Žofín, kde máme s přáteli smluvené oslavy mé devadesátky". My se připojujeme k blahopřání k jeho na-rozeninám a přejeme mu dobré zotavení a šťastný návrat.   (Alois Fogl)

Oznámení o volbách

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Ottawě oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve čtvrtek 1. června a v pátek 2. června 2006 vždy od 14.00 do 21.00 hodin.

Místem konání voleb v Montrealu je volební místnost na generálním konzulátu České republiky v Montrealu, 1305 Avenue des Pins Ouest, pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island a Quebec.

Místem konání voleb v Ottawě je volební místnost na velvyslanectví České republiky v Ottawě, 251 Cooper St., pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Ontario (okresy Prescott and Russell, Stormont Dundas a Glengarry, Ottawa-Carleton, Leeds a Grenville, Lanark, Renfrew, Nipissing, Lennox a Addington a Frontenac), Alberta, Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Newfounland a Labrador.

Místem konání voleb v Torontě je volební místnost na generálním konzulátu České republiky v Torontě, 2 Bloor Street West, Suite 1500, pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Ontario (všechny okresy kromě těch, které spadají pod obvod Ottawy), Manitoba a Saskatchewan.

JUDr. Pavel Vošalík, velvyslanec ČR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 17. júna 2006 a občania, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí si môžu svoje ústavou zaručené právo voliť uplatniť aj z miesta svojho bydliska v zahraničí korespondenčne, listovou poštou. Na internetovej stránke www.volby2006.sk nájdete všetky relevantné informácie: aké podmienky musí občan SR žijúci v zahraničí splniť, ako treba postupovať, kedy a ktoré doklady zadovážiť a kedy odovzdať svoj hlas. Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Co je to česká komunita? Sokol Montreal

Významný rozvoj Sokola v Kanadě nastal po roce 1948 s novým přílivem emigrantů. Zároveň však se nástupem komunistů ztížila činnost ČOS. Postupně bylo zřejmé, že kanadské jednoty mají zapotřebí místního centrálního vedení a v r. 1952 byl založen Sokol Canada - Sokolská župa kanadská. V Montrealu existovaly po válce dvě sokolské jednoty, jedna původní, předválečná, a druhá nová, založená pod jménem Sokol Masaryk, jejíž členové byli převážně noví imigranti přišlí po r. 1948. Hlavním důvodem byla nedůvěra jedněch k druhým díky situaci v Československu - ti dříve přišlí považovali nově příchozí za fašisty a ti noví se obávali, že ti místní z neznalosti spolupracují s komunisty. Postupně se činnost ustálila a soustředila pouze v novější jednotě: Sokol Masaryk Montreal měl v r. 1966 stovku členů, 9 dorostenců a dorostenek a 70 žáků a žákyň! Činnost byla rozsáhlá a všestranná. Kromě pravidelného cvičení organizovala jednota nejrůznější vzdělávací akce, tenisové turnaje (bývalý náčelník Standa Skála pokračuje s těmito turnaji dosud), Vinobraní, vánoční nadílky pro děti, Silvestrovské zábavy pro mládež, Šibřinky (které se od r. 1950 konají každý rok), Májové zábavy, letní pikniky, několik zimních a většinu letních sokolských her, a v letech 1985 až 1998 i letní dětské tábory. Poslední dvě akce se konaly v Sokolském údolí blízko Chertsey (jezero i údolí se skutečně oficiálně jmenuje Sokol). V tomto údolí si již dříve postavilo několik členů montrealské jednoty chaty a když se nemohli členové montrealského Sokola dohodnout, nakonec pozemek koupila župa. Původně byl v plánu velký sportovní areál včetně tenisového hřiště. Nakonec tam vybudovali postupně vlastními silami běžeckou dráhu, volejbalové hřiště, kuchyň s přístřeškem a nakonec i budovu se záchody a sprchami. Během 60. až 80. let se členové montrealského Sokola zúčastňovali mnoha dalších akcí pořádaných jinde - atletických a gymnastických přeborů, volejbalových turnajů (v roce 1965 bylo sokolské družstvo 6. v Montrealu), gymnastrád a sokolských sletů. Na Všesokolský slet do Vídně v roce 1972 jelo 12 lidí. Montrealská jednota sama organizovala dva: II. všesokolský slet v roce 1967 (u příležitosti Expa 67) a VIII. slet v roce 1988. Z lidí, kteří to po léta "táhli", jmenujme alespoň Bedřicha Faltu, Františka Vidláka, Freda Havla, manžele Slívovy, Marii Sherlovou, Antonína Dojáčka, Františka Bartoše, Vladislava Zajíce, Zdeňka Dobrovolného, Václava Chochola a Věru Gazdovou. Někteří to (již léta) "táhnou" dodnes: Alois Fogl, manželé Košackých a Hřibovi, Míša Fuchsová, Zdena Kentová. V poslední době se zdá, že zájem o Sokol v Montrealu upadá - bývalí členové stárnou, hodně mladých se odstěhovalo pryč a nově příchozích je málo. Tábor, na který většinou jezdily děti z Ontaria a USA, nakonec přestal, pozemek v Sokolském údolí župa prodala a ze všech pravidelných ryze sokolských společenských akcí zbyly vlastně jen Šibřinky. Velkou nadějí je volejbal - díky jemu letos přibylo pár členů a možná i středeční cvičení díky aerobics přitáhne další členy...

Příště: Misie sv. Václava         (AM)

Ubytování v Praze

Zprostředkuji ubytování v různých čtvrtích Prahy v různých cenových kategoriích podle Vašeho přání: sa-mostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kontaktujte M. Kubátovou na tel. 011-420-233 311 359 nebo mobil (cell) 011-420-602 594 849, e-mail: KubatovaMiluska@seznam.cz  (L. Křivánek)

In memoriam

V pondělí 15. května nás navždy opustil dobrý kamarád Filip KOVÁČ ve věku 63 let, kdy podlehl dlouhé a zákeřné nemoci. Zesnul doma v náručí své milované ženy Vilmy. Narodil se 29. srpna 1942 v malebném kraji blízko Nitry. Po maturitě přišel do Prahy, kde vystudoval strojařinu. Po srpnu 1968 odešel do Montrealu, kde poznal Vilmu, a záhy je oddal otec Janíček. Když jejich chlapci, Jarek a Martin, povyrostli a začali jezdit na Hostýn, Vilma tam vařila a Filip pomáhal, kde se dalo. Pomáhal i novým příchozím. Pracoval v Dominion Engineering v Montrealu, později byl přeložen do Guelphu. Celý život aktivně sportoval, nekouřil a vedl zdravý život, a přesto si jej zákeřná nemoc našla. Poté se přestěhovali za svými syny do Ottawy, aby se mohli těšit z vnoučátek. Přestože již léta žili v Ontariu, pro ně neplatilo přísloví "sejde z očí, sejde z mysli". Nikdy nezapomněli na Montreal a své přátele, pravidelně sem dojížděli a nechyběli též ani na žádné taneční zábavě.

Filip byl vzorný manžel, dobrý otec, dobrý dědeček a dobrý kamarád. Byl hluboce věřící člověk se zlatým srdcem, který až do posledních dní neztratil svůj smysl pro humor. Bude chybět nejen své rodině, ale i všem přátelům, kterým zbydou na něj v srdcích jen hezké vzpomínky. Rozloučení, na které přijelo mnoho přátel z Ontaria i z Montrealu, se konalo 19. 5. v St. Patrick Church v Ottawě. Vilmě a celé rodině vyslovujeme za všechny přátele upřímnou soustrast. (Láďa Křivánek)

 

Dostali jsme z Prahy smutnou zprávu, že začátkem května zemřel dlouholetý člen Sokola Montreal, Ing. Vladislav ZAJÍC. Podrobnější zprávu podáme v příštím čísle.

Náměty na hovory o počasí a politice

Jaký je rozdíl mezi vládou a Windows? - Žádný. Všichni doufají, že příští verze bude stabilnější.

Jak pozná Eskymák, že zamrzl vzduch? - Ptáci chodí pěšky.

Rozzuřený mužský hlas volá do meteorologického ústavu: "Už dva dny vynáším ze sklepa to vaše polojasno!"

Jak se pomocí vody získá světlo? - Tak, že si doma umyjete okna.

Víte, jak se straší děti v Iráku? "Bu, bu, bu, Bush!"

A na závěr ještě něco ke dni dětí a tatínků: "Tatí, čím to je, že se každý den stane právě tolik věcí, že se to přesně vleze do novin?" (To aby se nám to hezky přesně vešlo do Montrealského Věstníku...)

Různé zprávy

Prodám hrob na hřbitově na Mont Royal, pro kremaci, $1,950.00 nebo nejlepší nabídka. Volejte večer po 7 hodině na tel. (514) 486-3249.

 

Oznamujeme, že cestovní kancelář GLOBE na 1650 de Maisonneuve W. ukončila svou činnost. Pro informace o letenkách, cestách, pozváních apod. se můžete obrátit na Pavlu Fofanu, tel. (514) 856-9219.

 

Na Věstník přispěli: Asociace Hostýn, George Ehrman, Josef Maxant, Emil Muller, Dr. Georges Novak, Alena Pascual, Libuše Prášilová, Dagmar a Vladimír Rydlovi, Marie Somcynsky, Anuš Škvorová, Bella Vernon, Kitty Voleníková. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.