Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 39
Březen 2003 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 7

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 10.00 h

 

6. 3.      Čt         Koncert mladých českých umělců, École V. d'Indy, 628 Côte St. Catherine, 19.30 h

10. 3.    Po        Koncert McGill Chamber Orchestra (s K. Juráskovou), Pollack Hall, 20.00 h

12. 3.    St         Schůzka Klubu seniorů, Jezuitská rezidence, 13.30 h

15. 3.    So        Vernisáž Women's Art Society, Tudor Hall, Ogilvy's, 1307 St. Catherine, 13.00 - 15.00 h

17. 3.    Po        Přednáška Dr. E. Skamene, Club Sportif MAA, 2070 Peel, 18.00 h

24. 3.    Po        Schůze výboru Čs. sdružení, Jezuitská rezidence, 19.30 h

26. 3.    St         Schůzka Klubu seniorů, Jezuitská rezidence, 13.30 h

 

Klub seniorů

Velmi živá debata se rozvinula po schůzce 12. 1. po informacích p. Janíka, týkajících se českých vojáků, zejména letců v cizích armádách během II. světové války.

Program příští schůzky dne 26. února bude zase na válečné téma, tentokrát ze vzdálenější minulosti: Napoleon v Brně.

Na schůzce 12. března se budou oslavovat narozeniny několika našich "nestárnoucích" členů. Zazpíváme si a potěšíme se veselým filmem. Další schůzka pak bude 26. března.

Pomalu si zvykáme na naše nové, elegantní a pohodlné působiště. Děkujeme našim hostitelům za pomoc a ochotu při našem "zabydlování".

České a slovenské sdružení

I letos se bude konat kurz českého jazyka pro krajany v prostorách Univerzity Karlovy v Dobrušce, a to v termínu od 31. července do 28. srpna 2003. Přihlášky, které by měly být k dispozici v nejbližší době, se mají podat do 20. dubna 2003. Zájemci o kurz volejte Alenu Valdštýnovou na tel. (514) 488-1340.

Příští schůze výboru Čs. sdružení se bude konat v pondělí 24. března ve společenské místnosti Jezuitské rezidence (za Misijním domem). Všichni krajané jsou vítáni. Přístup k Jezuitské rezidenci je přes driveway o dům jižně (směrem k Sherbrooke). V plotě je branka, která vede na chodník okolo rezidence - ten končí přímo u hlavního vchodu. Parkovat doporučujeme na West Broadway jako dříve.

Sokol Montreal

Sokolské zimní hry se konaly během víkendu 22. a 23. února 2003 v Horseshoe Valley blízko Toronta. Zúčastnilo se asi 25 závodníků převážně z Toronta. Z Montrealu se tentokrát nikdo na hry nevypravil. Zima dosud lyžování a tedy i přípravě na závody příliš nepřála... Snad příští rok bude příznivější.

Hostýn

ASOCIACE HOSTÝN se rozhodla zorganizovat v tomto roce opět dětský prázdninový tábor na Hostýně. První turnus začne v sobotu 28. června a skončí v sobotu 12 července. Druhý turnus potrvá od neděle 13. července do neděle 27. července. Tábora se mohou zúčastnit děti od 7 do 14 let z Kanady, USA i z České republiky. Cena 14-denního pobytu je 390,00 CAD, na druhé a další dítě je sleva 50,00 CAD. Přesnější informace budou uveřejněny v dubnovém Věstníku. Předběžně se můžete přihlásit na tel. (514) 362-0155 nebo na e-mailové adrese: stania@sympatico.ca (Stanislava Hlavová, sekretářka Asociace Hostýn)

Misie Sv. Václava

Mše svaté jsou každou neděli v 10 hodin v kapli Loyola High School. Oznamujeme, že dne 9. března bude sloužena mše svatá za paní doktorku Františku (Fáju) Maxantovou.

Kultura

Eva LAPKOVÁ byla přijata na prestižní výstavu ARTFORM, která se bude konat od 6. do 11. března 2003 ve West Palm Beach na Floridě. Norton Museum of Art, které otevírá novou, třípatrovou budovu ve West Palm Beach, spojuje slavnostní otevření se zahájením výstavy. Informace o výstavě najdete na web stránce www.ifae.com/artform/index.html. Eva Lapková bude vystavovat bronzovou plastiku, 120 cm vysokou, nazvanou "Hesperide's Garden" a několik plastik z kameniny ze série "Rain Forest".

 

Rose Raba REICHMAN se zúčastňuje dvou akcí v příštích dvou měsících. První je Annual Juried Art Show and Sale, kterou pořádá Women's Art Society of Montreal v Tudor Hall v Ogilvy's, 1307 St. Catherine West. Výstava potrvá od 13. do 20. března. Vernisáž bude v sobotu 15. března 2003 od 1.00 do 3.00 hodin odpoledne. Paní Reichmanová vystavuje obraz "Amarylis". Druhá akce je Juried Arts Auction na stanici Plattsburg - Mountain Lake P.B.S. večer 26. a 27. dubna 2003. Obraz se jmenuje "Dawn Near the Pond" a můžete ho vidět na výstavě v McCord muzeu, 690 Sherbrooke, o víkendu 12. a 13. dubna.

 

Kateřina JURÁSKOVÁ jako členka McGill Chamber Orchestra hraje v Pollack Hall v pondělí 10. března v 8 hodin večer. Na programu jsou díla Gustava Holsta, G. F. Händela a dvojkoncert od Felixe Mendelssohna. Další koncert bude 14. dubna v 8 p.m. v St. Patrick Cathedral; na programu skladby J. Haydna a Thibaudeau.

--------------------------------------------------

 

Generální konzulát České republiky v Montrealu

České a slovenské sdružení v Kanadě

Jednota Sokol "Masaryk" Montreal

Comenius Institute Montreal

 

Vás zvou na

 

Večer mladých českých umělců

 

u příležitosti 153. výročí narozenin prvního československého prezidenta

T. G. Masaryka

 

6. března 2003

Sál Marie-Stéphane, École Vincent d'Indy, 628 Côte Ste. Catherine, Outremont

začátek v 19.30 hodin

 

Kateřina Jurásková - cello

Martin Karlíček - klavír

Karel Ludvík - baryton

 

Číše vína po programu

 

Finanční příspěvek na honorář účinkujících umělců: $15 dospělí, $12 studenti a senioři, děti do 12 let zdarma

 

--------------------------------------------

 

Martin KARLÍČEK (narozen r. 1977) absolvoval konzervatoř v Plzni v r. 1998 a vloni završil svá studia na Akademii múzických umění v Praze pod vedením doc. Miroslava Langera. Je laureátem několika mezinárodních klavírních soutěží a nositelem Ceny B. Smetany a Ceny F. Liszta. Byl hostem Mezinárodního jihočeského hudebního festivalu v Bechyni, festivalu Mladá Praha a festivalu Zámecké hudební léto v Horažďovicích. Aktivně se účastní mezinárodních interpretačních kurzů komorní i sólové hudby. V r. 2000 byl vybrán do "5th Hamamatsu Piano Academy" v Japonsku a v r. 2001 absolvoval tříměsíční stáž na Utrecht Conservatory v Holandsku. Od letošního roku studuje na McGill University v Montrealu ve třídě japonské pianistky Kyoko Hashimoto. "Je to pro mě velmi šťastná volba," říká Martin. "Takový univerzitní komplex s desetitisíci studenty má obrovské výhody: mnohem aktivnější životní tempo, nesčetné akce organizované studenty, speciální budovy pro členy a tedy mnohem širší potenciální pole působnosti, seberealizace, poznání, ale i zábavy. Je to velice blízké mému ideálu života na univerzitě..." 

-----------------------------------------------------------


 

Comenius Institute

 

invites you to a dinner and lecture by

 

Dr. Emil SKAMENE

 

entitled

 

Superhospital or Superb Hospital?

 

McGill Vision of Patient Care and Medical Research in the 21st Century

 

Introduction by

 

Dr. Pavel Hamet

Scientific Director of the Research Center of the Centre Hospitalier de l'Université de Montréal

 

Closing remarks by

 

Dr. J. F. Prchal

Director of the Division of Hematology and Oncology

St. Mary's Hospital

 

Club Sportif MAA

2070 Peel Street, Montreal

Monday, March 17, 2003

at 6 p.m. coctails (cash bar), 6:30 p.m. dinner

 

Price: $30.- for members of Comenius Institute, $35.- for non-members

Kindly reserve by making your cheque payable to Comenius Institute and sending it to

Alice Holman, 14 Bellevue, Westmount, H3Y 1G5, tel. 489-5132, no later than March 15, 2003

 

We acknowledge the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

------------------------------------------------------------

A trochu historie... Věstník

První "Věstník československých spolků v Montreale" vyšel v září 1964. Osm organizací přispívalo zprávami o svých akcích: Canadian Czechoslovak Club, Cyrilo-Metodějská Liga, Czechoslovak Welfare Association, Československé národní sdružení v Kanadě, Královská Kanadská Legie, Misie Sv. Václava, Společnost pro vědy a umění a Tělocvičná jednota Sokol Masaryk. Věstník byl několik let tištěn na bílý papír - první výtisk dokonce jednostranně. Až později začal páter Janíček používat papír zelený. Jednou z prvních oznámených akcí byl Lovecký večer Kanadského československého klubu. Další pravidelné akce byly kromě poutě, oslav 28. října, Bazaru či Šibřinek např. Vinobraní pořádané Sokolem, Mikulášská besídka české školy nebo Masopustní oběd ve prospěch dětského letního tábora. Tábor na Hostýně se zpočátku konal pod záštitou Czechoslovak Welfare Association - v prvním Věstníku je poznámka, že pouť zaplatila materiál na stavbu čtyř dětských kabin. V té době spaly děti pod vypůjčenými stany... Od samého začátku byl Věstník podporován podnikately československého původu, z nichž někteří podporují Věstník i čs. komunitu dodnes.

In memoriam

Hana PELZOVÁ zemřela v klidu a míru po dlouhé nemoci dne 22. ledna 2003 v Montreal General Hospital. Mnozí z vás se na ni jistě pamatují. V sedmdesátých letech se zasloužila o obnovení České školy v Montrealu, kde po řadu let učila. Hodně času a energie věnovala dětskému táboru Hostýn, zprvu jako kuchařka, a pak jako vedoucí děvčat. Hanička bude scházet nejen manželovi Karlovi, dětem Petrovi a Blance a vnoučatům, ale také četným přátelům. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku. Rodina při této příležitosti děkuje všem, kdo projevili účast nad naším zármutkem, i za dary Montreal General Hospital 17E Nursing na uctění její památky.

Hana Pelzová byla po dlouhá léta členkou Českého a slovenského sdružení. Výbor montrealské odbočky vyslovuje naši hlubokou soustrast jejímu manželovi Karlovi a dětem Petrovi a Blance.

Fejeton Karla Nováka... Potíže s přimykáním

Přimykavost je česká národní vlastnost, chemicky a fyzikálně řádně nevysvětlená, přestože pouhým okem patrná. Naším krédem je nehledat různice, ale přimknout se v pravý čas na stranu (to dá rozum) silnějšího. A opovrhovat (to dá rozum) slabšími. O pravdu přece nejde, všechno je stejně jinak. I já se k smrti rád přimykám. V osmačtyřicátém jsem se sice mohl přimykat akorát k vlastní mámě, ale o něco později mi velice slušel pionýrský šátek, když jsem hlídal bustu právě zesnulého báťušky, a večer jsem pak naslouchal Hlasu Ameriky. Svazácká košile mi taky padla, když jsem májového rána s harmonikou obveseloval davy, a stejně vesele se pak večer věnoval jazzu. V osmašedesátém jsem se s celým národem tmelil k podpoře politiků s lidskou tváří, a když to pak nevyšlo - sbohem maminko stará, uvidím tě ještě? V poslední době se mi ale přimyká hůř a hůře. Od roku osmdesát devět je všechno nejasné - černobílé rozdělení světa jaksi zšedivělo. Ani televize-kmotřička už neporadí. Natož státníci, kteří si hrají na kovboje. Tak mě napadá, že zas bude výročí narozenin jednoho Moraváka, který pohnul historií. Nejspíš byl taky člověkem, i když ho často povyšujeme mezi ikony. Přimykání se soustavně vzpíral, dokázal se postavit proti čecháčkovské malosti, a nebál se nelhat. Hlavně tím by nám všem měl být vzorem...

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Stanislava Babánková, Zdenka Bittmannová, Jan a Věra Gazdovi, Otto Jangl, paní Loukotová, Marie Milde, Frank Němec, Eva Novotná, paní Prášilová, Rose Raba Reichman, Rosalie Ruman, Valerie Sladek, Pavel a Irena Slezákovi a Martha Vanek. Všem srdečně děkujeme.

Bazarový odbor děkuje dalším dárcům, kteří přispěli k uctění památky ing. V. Pavelky peněžitými dary ve prospěch bazaru: B. Jílková, Z. Kentová, manželé Valáškovi, M. a A. Valdštýnovy, a na Věstník: Mira Šťastná. V minulém čísle jsme omylem uvedli, že Bazarový odbor děkuje dárcům, kteří k uctění památky ing. V. Pavelky přispěli na Vestnik. Správně mělo být, že přispěli na Bazar. Děkujeme za pochopení.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinů, 3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme. Rovněž jsou vítány informace týkající se čs. komunity v Montrealu. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či upravit dle potřeby.

 

Máte-li Internet, můžete si přečíst Věstník nejen na adrese  Almaczech.tripod.com,  ale  i  na  webové stránce Českého a slovenského sdružení v Kanadě, www.czech-slovak-assoc.ca, pod sekcí Montreal.

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka: Alena Martinů,  3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981,  email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Rev. Petr Stejskal (Misie sv. Václava). Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.