Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Březen 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 7

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, ShaddAcademy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, ShaddAcademy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Setkání nad otázkami víry, Čs. misijní dům, 13.30 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

28. 2.    So        Zimní sokolské hry, Horseshoe Valley, Toronto, celý den

2. 3.      Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 20.00 h

3. 3.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

5. 3.      Pa        Koncert mladých umělců, École de musique V. d'Indy, 628 Côte Ste. Catherine, 19.30 h

14. 3     Ne        Irish Ceili, Montreal Melody Mixers, Chopin Hall, 681-8th Avenue, Lachine, 19.00 h

16. 3.    Út        Večer s R. Hochelber a W. Noetlichs, Club Sportif MAA, 2070 Peel St., 18.00 h

17. 3.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

23. 3.    Út        Výborová schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

27. 3.    So        Vernisáž Women's Art Society, Tudor Hall, Ogilvy's, 1307 Ste. Catherine, 13.00 h

28. 3.    Ne        Vernisáž Art's Club (Rose Raba Reichman), 1840 Sherbrooke, 15.00 h

31. 3.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

Klub seniorů

V pátek 27. února Senioři oslaví konec zimy návštěvou Casina s výtečným obědem a také pokoušením štěstěny. Setkání na stanici metra Jean Drapeau (dříve St. Helen's Island) v 11.00 hodin, transfer autobusem do Casina. Na cenu oběda $14.00 Klub seniorů přispěje částí obnosu. Informace pro zájemce podá Ruth Bílá, tel. (450) 671-2761. Naše příští schůzky jsou jako obvykle každou druhou středu v 1.30 p.m. Doufejme, že počasí bude spolupracovat!

3. března - promítnutí staršího českého filmu s V. Burianem - pro dobrou náladu!

17. března - vzpomínky a zajímavosti.

31. března - život a dílo slavného moravského umělce a malíře Jožky Úprky.

A ještě poděkování našim obětavým dámám, které nám neúnavně připravují dobroty při odpolední kávě.

České a slovenské sdružení

Výborová schůze montrealské odbočky Českého a slovenského sdružení v Kanadě se bude konat v úterý 23. března v půl osmé večer v Misijním domě na 7300 Sherbrooke West.

Pro členy Čs. sdružení přikládáme členskou legitimaci na rok 2004. Roční příspěvek je opět $15.00 na osobu. Pro členy nad 70 let je placení příspěvků dobrovolné. Prosíme, vystavte šek na "Czech and Slovak Association of Canada" a pošlete zpět v přiložené obálce. Děkujeme. Pro podrobnější informace volejte Emu Košackou, tel. (514) 735-5795.  (Ema Košacká)

České a slovenské sdružení pod záštitou Generálního konzulátu ČR a s pomocí krajanských spolků  připravuje opět vzpomínku na T. G. Masaryka Koncertem mladých umělců. Program na tento koncert (který je uveden v pozvánce na konci Věstníku) připravili tři studenti hudby z univerzity McGill. Doufáme, že i když máme dva koncerty vážné hudby blízko za sebou, nenecháte si ujít tuto příležitost a naše nadějné hudebníky přijdete podpořit. Bude to krásné, přiveďte své kanadské známé. (Alena Valdštýnová)

Sokol Montreal

Schůze výboru Sokola Montreal se bude konat v úterý 2. března ve společenské místnosti Čs. misijního domu na rohu Sherbrooke a West Broadway v osm hodin večer. Všichni členové jsou vítáni. (AM)

Všichni přátelé „bílé stopy“ jsou srdečně zváni na sokolské zimní hry, které se budou konat v sobotu 28. února 2004 v lyžařském středisku „Horseshoe Valley“ u Barrie (110 km severně od Toronta). Středisko má sedm svahů vybavených lyžařskými výtahy, na nichž si mohou podle svých znalostí zalyžovat všichni od začátečníků až po zkušené závodníky. Pro běh na lyžích je rovněž několik tratí různých vzdáleností. Každý rok

konané sokolské zimní hry jsou přátelským setkáním lyžařů každého věku a příležitostí k změření vlastní lyžařské dovednosti s ostatními účastníky her v přátelských závodech v slalomu a v běhu na lyžích, pořádaných v oddělených věkových kategoriích pro mládež a dospělé. Časový rozvrh her: 9:30 vydání startovních čísel a lístků na výtahy, 10:00 závody v běhu na lyžích, 13:30 závody ve slalomu, 17:30 vyhlášení výsledků. Bližší informace sdělí Marie a Josef Hřibovi (514) 738-7613. (Jan Waldauf)

Omlouváme se, že jsme neměli informace včas a  zpráva o hrách je tedy uveřejněna opožděně až v tomto čísle.

Misie Sv. Václava

Za celou Misii sv. Václava chci poděkovat všem, kteří již odpověděli a zaslali registrační listy pro Misii. Jelikož ještě stále chodí jednotlivé přihlášky, obracím se znovu touto cestou na všechny, kteří s lednovým číslem Věstníku dostali i registrační list a zapomněli ho vyplnit či odeslat, aby tak učinili co nejdříve. Chceme co nejdříve uzavřít registraci, protože budeme podávat i hlášení na Montrealské biskupství, abychom pracovali se skutečným počtem členů naší Misie. (d. p. Petr Stejskal)

Oznamujeme, že v neděli 14. března (na svátek sv. Františky) bude sloužena mše svatá ve 12 hodin v kapli v Loyola High School za MUDr. Fáju Maxantovou. (Frances Maxant)

Misijní dům

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Michalovi Foglovi za spravení a upravení telefonní linky v Misijním domě. (Pozn. redakce: Shoda jmen je náhodná, pan Michal a pan Alois nejsou příbuzní.) (Alois Fogl)

Hostýn

Srdečně děkujeme dárcům, kteří přispěli na pláž: Josef Janík, Slávka Jarošová, Milena Jirat-Wasiutynska, Láďa Křivánek, Karel Novák a další. Peněžní dary jsou stále vítány. Chcete-li přispět, vystavte šek na "Association Hostyn" s poznámkou "Pláž" a pošlete na adresu Stáni Hlavové, 1683 rue de l'Eglise, Montreal, QC, H4E 1G6. Informace o táboře a Asociaci Hostýn najdete na www.hostyn.org, kde je i přihláška na dětský tábor, formuláře se žádostí o práci a rezervace pobytu v táboře pro rodinné dovolené. Zájemci, kteří nemají přístup na internet, mohou volat Stáňu večer na (514) 362-0155. (Stáňa Hlavová)

Beseda

Czech language courses - Wednesdays from 6:30 to 8:00 PM for beginners and from 8:00 to 9:30 PM for advanced students. New courses will start on April 7, 2004. 

Slovak language courses - Fridays from 6:30 to 8:00 PM for beginners and from 8:00 to 9:30 PM for advanced students. New courses will start on April 9, 2004. 

Modern ballroom dancing course - Tuesdays from 7:00 to 8:00 PM. 

Czech and Slovak folk and vintage dancing courses and rehearsals –Tuesdays from 8 PM. 

Special Czech and Slovak language courses, dance rehearsals and other cultural activities for young children will be on Saturdays and will start in March 2004 if there are enough participants. Traditional dance parties are held once per month. The next dance will be combined with the St. Joseph and St. Patrick Party on Tuesday, March 16, 2004 at 7:30 PM. The 2003-2004 season will end with the Czech and Slovak community "BESEDA BALL" in May 2004. The new season 2004-2005 will be opened with the "THE DAHLIA BALL" in October 2004. All dance related activities are held at 4990 Place de la Savane, Montreal. Language courses are at  4400-4420 Côte des Neiges, room #201. Metro De la Savane for both. Please contact Beseda before going there for the first time since there is always a possibility that the courses or dancing must be rescheduled due to weather or other reasons. Details on besedacanada.tripod.com, or call (450) 662-3717 and (450) 667-6702, or contact us by E-mail: beseda@gosympatico.ca.  (Victor Vonka)

Kultura

Již tradiční taneční večer u příležitosti Sv. Patricka, Irish Ceili tanečního (round-dancing) klubu Montreal Melody Mixers Olgy a Billa Cibulových, se bude konat v Chopin Hall, 685 - 13th Avenue, Lachine, v neděli 14. března od 7 do 10 hodin večer. Oblečte pro změnu zelenou košili či sukni a přijďte se pobavit! (AM)

 

Rose Raba REICHMAN se zúčastňuje tří akcí v příštích dvou měsících. První je Juried Art Show 2004, kterou pořádá Art's Club v 1840 Sherbrooke od 23. března do 4. dubna. Vernisáž bude v neděli 28. března od 3 do 6 hodin odpoledne. Druhou jeAnnual Juried Art Show and Sale organizovanou každoročně Women's Art Society of Montreal v Tudor Hall v Ogilvy 's, 1307 Ste. Catherine West. Výstava potrvá od 25. března do 1. dubna. Vernisáž bude v sobotu 27. března 2003 od 1 do 3 hodin odpoledne. Další akce je Juried Arts Auction na stanici Plattsburgh - Mountain Lake P.B.S., kanál 24, večer od 23. do 25. dubna 2004. Obrazy, kterými paní Reichmanová přispěla, se jmenují "Happy Days" a "Afternoon Sea". (Rose Raba Reichman)

S radostí oznamujeme, že naše montrealská malířka paní Vlasta NOSKOVÁ byla vybrána, aby v květnu t. r. vystavovala na mezinárodní výstavě malířů ve Světovém paláci v Ženevě. Gratulujeme jí a přejeme jí hodně zdraví, aby se mohla i nadále těšit ze svých mezinárodních úspěchů, které jsou výsledkem nejenom jejího neobyčejného talentu, ale i její usilovné práce.  (Renata Vyhnálková)

-------------------------------------------------------------------

COMENIUS INSTITUTE MONTREAL

 

invites you to an evening with

 

Renata Hochelber

Director of Hochelber Fine Art in Montreal

and

Wolfgang Noetlichs

Director of the library of the National Theatre School in Montreal

 

 HOMAGE TO LIFE AND WORK OF PAINTER

MILOS REINDL

 

An evening about a Prague born painter Milos Reindl (1923-2002),

Professor at l'École des arts visuel ŕ l'Université Laval, Quebec

 

Tuesday, March 16, 2004

Club Sportif MAA, 2070 Peel Street, Montreal

at 6 p.m. coctails (cash bar), 6.30 p.m. dinner

Price $30 (members of Comenius Institute), $35 (guests)

 

Kindly reserve by making your cheque payable to "Comenius Institute" and sending it to

Alice Holman, 14 Bellevue, Westmount H3Y 1G5

E-mail: comenius.montreal@sympatico.ca

 

Comenius Institute gratefully acknowledges the support of the

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

-------------------------------------------------------------------

 

Dovolujeme si pozvat všechny přátele naší české a slovenské komunity na opět obnovenou

 

Josefovskou zábavu

 

která se koná na Josefa, v pátek 19. března 2004, v 19.30 h

v sále NDG Legion, 5455 Blvd. de Maisonneuve W. v Montrealu.

Tradiční jídla, české cukroví, zákusky a občerstvení v baru, spolu s našimi písničkami za doprovodu a muziky Honzy Chlumského, slibují dobré pobavení, dobrou náladu a důstojné oslavení svátku všech Josefů. Počet míst je omezený. Vstupenky pouze v předprodeji za $14.00,

na číslech (514) 737-9220 (Erika), (450) 465-2767 (Jiřina), (450) 689-4502 (Vašek).

Těšíme se na viděnou.

(Jan Chlumský)

-------------------------------------------------------------------

Poznámka šéfredaktorky

Následující strana je věnována vyjádření výboru Asociace Hostýn. Pokud jsme o problému A.H. do minulého čísla mlčeli, bylo to proto, že je příliš komplikovaný, než aby se na omezeném počtu stránek Věstníku dalo o něm zodpovědně a konstruktivně diskutovat. Na žádost několika bývalých členů Hostýna, přítomných na valné hromadě, jsme v minulém čísle uveřejnili článek pana Vančury. Jak se dalo očekávat, je tu odpověď - čtenáři, kteří se o Hostýn zajímají, již mnohé z těchto věcí znají. Upozorňujeme, že redakce není do věci plně zasvěcena a za obsah nenese zodpovědnost - pokud má někdo k vyjádření výboru A.H. nějaké otázky či poznámky, ať se obrátí přímo na členy výboru A.H. Chceme k tomu dodat jen jedno: Toto je historie, která byla dosud "veřejným tajemstvím", a dopis výboru A.H. otiskujeme na jejich žádost s přáním, aby se za touto historií tímto udělala tečka a nadále se mluvilo o budoucnosti a spolupráci. A to nejen ve Věstníku.  (AM)

Vyjádření Asociace Hostýn k článku pana Vančury

V únorovém čísle Věstníku byl uveřejněn článek pana Vančury, který výbor Asociace Hostýn považuje za pomluvný a nezakládající se na pravdě. Na vše, co pan Vančura znovu předkládá, již byla uveřejněna detailní odpověď v dopise členům A.H. ze dne 19. března 2003. Tento dopis pošleme každému, kdo si o něj napíše sekretářce A.H. I když jsme si vědomi toho, že jakékoliv hádanice neprospívají našemu náboru na letní dětský tábor, za dané situace se cítíme povinni uveřejnit náš dopis ze dne 19. března 2003 na www.hostyn.org (je zcela na konci české verze). Níže uvádíme naši stručnou odpověď na dopis pana Vančury, bod po bodu:

   1) Podle volební komise pod vedením kněze Petra Stejskala byly výsledky přímých a tajných voleb dne 27. února 2003 následující: Členové zvolení do současného výboru (složení výboru viz www.hostyn.org) dostali od 66 do 73 hlasů a členové poraženého týmu, ke kterému patřil pan Vančura, dostali 10 až 13 hlasů. Použití ochranky bylo nutné. Pan Havlín došel několikrát na policejní stanici, kde se dožadoval, aby sál byl policejně uzavřen, jinak že dojde k výtržnostem a rvačkám. Den před valnou hromadou zastrašoval farní úřednici, která nám sál pronajala, že pokud nám pronájem sálu nezruší, může vyhořet kostel, protože prý na předcházejících schůzích někdo založil oheň na záchodech. Díky tomu policie poslala před budovu, kde byla schůze, hlídku. Dva dny před valnou hromadou všichni členové A.H. dostali podvržený dopis, vydávaný za dopis sekretářky Hlavové, že valná hromada byla zrušena, protože prý sál byl policejně uzavřen. Od policie také víme, že opoziční strana měla připravenou svoji ochranku pro případ, že by se vyloučeným členům, kteří čekali připraveni nedaleko, podařilo proniknout do sálu.

   2) Výbor rozhodl, že se bude volit pomocí tajné a přímé volby, aby se zamezilo jakékoliv manipulaci a podvodům. Pan Havlín nám těsně před uzávěrkou přinesl přihlášky asi 50 lidí odněkud z Ameriky, a nebylo možné ověřit, že tito lidé skutečně existují. Organizátoři "petice za volbu pomocí pošty" místo toho, aby se podepsali, se podvodně vydávali za volební komisi, nechali si odpověď posílat na svoji adresu a obálky si otevírali sami. Většina z těch, kteří "petici" podepsali, neměla právo volit, protože byli tzv. členy přispívajícími, bez volebního práva. Domníváme se také, že o záležitostech A.H. by měli rozhodovat lidé, kteří se na jejích aktivitách pravidelně účastní, a ne lidé, kteří na tábor Hostýn nejezdí a jen vyplní přihlášku.

   3) Z 248 členů A.H. se dostavilo k volbám 109 členů a všichni mohli volit. Všichni řádní členové byli vpuštěni podle oficiálního seznamu členů, který schválil výbor A.H., a ne pan Maxant.

   4) Je nepravdivé, že by volby byly zmanipulované a že kandidáti opozice „se dostali v menším počtu na kandidátku“. Všichni členové, kteří chtěli kandidovat, byli přijati, s výjimkou jednoho, který nerozumí ani česky ani slovensky. Kvůli němu všechny schůze opozice probíhaly v angličtině.

   5) K vyloučení několika členů došlo za závažné přestupky, kromě jiného za založení dvou tajných kont bez souhlasu výboru. Stanovy nevyžadují, aby se svolávala valná hromada, když předsednictvo někoho vyloučí. Předseda Havlín a pokladní Beránková si také tajně a nelegálně vyplatili každý $800 za letní tábor 2002. Dále se pokusili z doposud neobjasněných důvodů přeplatit firmu Construction Julien d’Alpé asi o $1500. Tomu jsme zabránili a peníze nám byly vráceny. Pan Havlín také prostavěl asi 55 tisíc dolarů za budovu se 3 záchody a 3 sprchami, i když výbor odsouhlasil utratit maximálně 30 tisíc.

   6) Podle stanov jsou na valnou hromadu vpuštěni pouze řádní členové a pozvaní hosté. Vyloučení členové kvůli klidu nebyli pozváni. I bez nich bylo shromáždění velice hlučné. K zabavení dokumentů, o čemž pan Vančura píše, došlo se soudním svolením, když pan Havlín s paní Beránkovou odmítali ukázat výboru tyto dokumenty, včetně bankovních výpisů, seznamu členů A.H., kontraktů, seznamu dárců, apod.

   V okolí Montrealu žije několik tisíc lidí, kteří se hlásí k českému a slovenskému původu. Hrstka lidí, kteří byli na posledních volbách poraženi, rozhodně tyto lidi nereprezentuje, a tvrzení, že našimi demokratickými volbami jsme rozdělili české a slovenské komunity v Kanadě a v celé Americe na dva antagonistické tábory, je čistá demagogie. Rozhodně článek pana Vančury k žádnému sjednocování nepřispívá. (Jan Helge, předseda A.H.)

Dodatek pana Maxanta

Z článku pana Vančury a v důsledku masivního rozšiřování pomluv jak ústně tak pomocí internetu, má neinformovaný čtenář dojem, že volby do výboru A.H. byly podvodné a že za to může pan Maxant. Mnoho lidí si klade otázku: Co to tam ten Maxant vyvádí? No, já vyvádím toto: V roce 2003 jsem strávil jako hlavní vedoucí, zodpovědný za chod dětského tábora Hostýn, 5 týdnů na táboře zdarma. Během tábora jsem najel asi 1500 km. Na rozdíl od vyloučených členů jsem si za to nenechal zaplatit za benzín ani cent. Na podzim 2003 jsem zorganizoval koupi pláže a půjčil jsem na to peníze. Dále se zabývám vytvářením webového souboru, propagováním tábora, inzeráty, korespondencí, sháněním vedoucích, kuchařek, vedením účetnictví, psaním odpovědí na pomýlené články, atd. Letos na táboře budu pracovat zdarma dalších 6 týdnů. To je můj příspěvek české a slovenské komunitě! Věřím, že časem všichni poctiví lidé, i z té druhé antagonistické skupiny čs. společnosti, o které pan Vančura mluví, můj příspěvek této komunitě pochopí a ocení. (RNDr. Josef Maxant)

Ještě kultura...

Kdo má vážný zájem o vystoupení slavné skupiny Petra Jandy Olympic (minulý rok oslavili 40 let) v sobotu 22. května (dlouhý víkend), zavolejte laskavě Láďu Křivánka na tel. (450) 689-2802 (večer) nebo napište na ladikrivanek@sympatico.ca.  Čs. sdružení uspořádá koncert, pouze bude-li dostatečný zájem. Děkujeme všem, kdo se již přihlásili, ale dosavadní počet zájemců (asi 40) nestačí na uspořádání koncertu. Cena vstupenek není ještě pevně stanovena, ale pravěpodobně bude $35 a v předprodeji $30, jako jinde. Kdo si nechce kazit dlouhý víkend, může vidět Olympic v Ottawě ve čtvrtek 20. května (změna!), či v jiných městech.  (Láďa Křivánek)

Taneční skupina Šírava

Sirava

Již dvakrát se nám na Šibřinkách představila taneční skupina Šírava. Vznikla v listopadu 1989, kdy Linda VARGA, která v té době již měla 12 let zkušeností ve folklorních tancích, založila v Montrealu novou skupinu specializovanou na slovenské tance. Její členové, kterých je v nynější době 10 až 12, se scházejí v Montrealu dodnes. Tančili na mnoha festivalech, např. v červnu loňského roku na 4. Výročním polském festivalu v Ottawě (ze kterého je obrázek) a na Annual Williamstown Fair v Ontariu, v srpnu 2003. Mnohokrát byla skupina pozvaná předvést své umění na soukromých oslavách, jako jsou například svatby. Skupina nacvičuje každý pátek večer, od 7 do 10 hodin, ve škole blízko metra Jean Talon, 7378 Lajeunesse (roh de Castelnau), místnost 211. Máte-li zájem slovenké tance zkusit, volejte Lindu na tel. (613) 525-4733, nebo Dušana Kusohorského na (514) 731-0558.(AM)

 

In memoriam

Začátkem letošního roku zemřel v Praze po krátké nemoci Dr. Václav Victor NEBESKÝ, narozený 14. 7. 1927. Po odchodu z Československa po sovětské invazi se Dr. Nebeský usadil se svou rodinou v Montrealu, kde po mnoho let vedl administrativní oddělení firmy Rehau. Aktivně se zapojoval do krajanského života jako člen Českého a slovenského sdružení. Spolu s Dr. Vlastou Vránou založili Comenius Institute Montreal, interetnickou organizaci, která přibližuje kanadské veřejnosti českou kulturu, historii i vědu. Až do své smrti působil jako místopředseda Comenia a organizátor několika náročných turné českých hudebníků po Severní Americe. Dr. Nebeský byl rovněž spoluzakladatelem kulturně-komerčního spolku "La Maison Tchčque du Québec". V posledních několika letech žil částečně v Praze a v Ottawě. Zbylo po něm prázdné místo. Jeho dvěma dcerám vyslovujeme tímto upřímnou soustrast. (Vesna Alinče)

 

Zprostředkuji ubytování v Praze 6 a 4: samostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Pomýšlejte již dnes na světové mistrovství v hokeji v Praze! Kontaktujte M. Kubátovou na telefonu 011-420-233 311 359, cell 011-420-602 594 849. (Láďa Křivánek)

 

Pokud máte doma staré Věstníky či jiné publikace českých a slovenských spolků v Americe a chcete je vyhodit, vyhoďte je směrem k nám. Chybí nám několik čísel do úplného archivu Věstníku, a i jiné publikace nás z historického hlediska zajímají. Tyto tiskopisy sbírá i společnost Libri Prohibiti, která soustřeďuje produkci exilových a samizdatových vydavatelů v tzv. "Knihovně zakázaných knih". Jsou proto vděčni za každý výtisk, který v knihovně chybí nebo o kterém třeba ani nevědí. Dejte nám vědět (tel. 343-4981) a my si rádi zajímavé tiskopisy i vyzvedneme.Děkujeme!  (AM)

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Zlata Burianová, George Ehrman, Oldřich Gorgol, Katarina Knize, Libor Kotačka, Zdeněk Nosek a Renata Vyhnálková, Jiřina Orltová, Dr. Petr Pohanka, Mira Stastny, Olga Velanová, Magdalena Vlasáková a Richard Zeman. Všem upřímně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu uvedenou pod čarou. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.


 

 

 

 

 

 

Generální konzulát České republiky v Montrealu

České a slovenské sdružení v Kana

Sokol "Masaryk" Montreal

Comenius Institute Montreal

 

 

Vás zvou na

 

 

Večer mladých umělců

 

 

u příležitosti 154. výročí narozenin

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka

 

v pátek 5. března 2004 v 19:30 hodin

 

École de musique Vincent d'Indy

628, chemin de la Côte Sainte Catherine, Outremont

 

 

 

Na programu:

 

L. Janáček - Varhanní sólo z Hlaholické mše

A. Dvořák - Cikánské písně

L. Fišer - Sonáta C dur pro klavír

L. Vierne - Impromptu pro varhany

W. A. Mozart - Arie z opery Figarova svatba

G. Donizetti - Arie z opery Don Pasquale

S. Rachmaninov - Sonáta B moll pro klavír

J. S. Bach - Preludium a Fuga G dur pro varhany

 

 

 

Karel Ludvík - baryton

Martin Karlíček - klavír

Ryan Enright - varhany

 

 

 

Číše vína po programu

 

Finanční příspěvek na honorář účinkujících umělců $15 ($10 studenti a senioři) u vstupu do sálu