Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Květen 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 9

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Setkání nad otázkami víry, Čs. misijní dům, 13.30 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

30. 4.    Pá        Přátelské odpoledne, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 17.30 h

30. 4.    Pá        Recitál K. M. Ludvíka, Pollack Hall, 555 Sherbrooke W., 20.30 h

1. 5.      So        Majáles, sál kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 2nd Avenue, 20.00 h

4. 5.      Út        Vernisáž výstavy Art's Club (Rose Raba), 1840 Sherbrooke W., 18.00 h

8. 5.      So        Art & Photography Show, United Church Hall, 6870 Terrebonne, NDG, 13.00-17.00 h

9. 5.      Ne        Nedělní škola pro děti, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 10.30 h

11. 5.    Út        Koncert M. Karlíčka, Pollack Hall, 555 Sherbrooke W., 20.00 h

12. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

18. 5.    Út        Vernisáž výstavy Evy Lapkové, Galerie Loto-Québec, 500 Sherbrooke W., 17.20 h

18. 5.    Út        Koncert k poctě A. Dvořáka, École de musique V. d'Indy, 628 Côte Ste. Catherine, 19.30 h

21. - 23. 5.        Festival dětských sborů, St. Didace, celý víkend

23. 5.    Ne        Nedělní škola pro děti, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 10.30 h

25. 5.    Út        Výborová schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

26. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

Klub seniorů

Četné narozeninové veselice proběhly s hudbou a zpěvem. Pan Janík děkuje paní Bílé za zorganizování oslavy svátku všech Josefů. Bylo to moc hezké překvapení.

Každá naše schůzka začíná zpěvem naší znělky z Prodané nevěsty "Proč bychom se netěšili", následují zprávy a povídání o událostech minulých týdnů a debatování o dalším programu a plánovaných akcích. Hlavní náplní schůzek je promítání videofilmů nebo dokumentační přednáška na určité téma. Následuje volná debata a občerstvení s kávou. Rozchod bývá pomalý, domů se nikomu nechce. Jak jsme se již dříve zmínili, naše knihovna se rozrůstá, můžete si i půjčit knihy domů podle libosti. Přijďte mezi nás, kdo nechcete být sám!

Dne 12. května oslavíme svátek matek a navíc, jak už jsme ohlašovali v minulém čísle, nám Dr. Roden poví něco o tom, jak oddálit nepříjemnosti stárnutí.                                                                          (Ruth Bílá-Guthof)

České a slovenské sdružení

V úterý 20. dubna v podvečer se konala za účasti generální konzulky ČR Dr. Viery Jarešové v budově Misijního domu výroční Valná hromada odbočky ČSSK v Montrealu. Schůze byla zahájena krátce po půl osmé předsedkyní odbočky Alenou Valdštýnovou. Valná hromada bilancovala poněkud hektické období uplynulých dvanácti měsíců od poslední Valné hromady, spojené především se zařizováním nového Misijního domu. Na život odbočky dolehl odchod dvou významných členů Sdružení, pátera Janíčka a Ing. Pavelky, jejichž památka byla uctěna minutou ticha. Schůze pokračovala čtením a schválením výročních zpráv, volbou předsedy, členů výboru a revisorů účtů pro období 2004-05. Předsedkyní i nadále zůstává Alena Valdštýnová, novým členem výboru je Libor Kotačka, pověřený funkcí webmastera. Dále se program věnoval současnému dění ve Sdružení, nejbližším událostem (především kongres ČSSK v B.C.) a chystaným kulturním akcím. V poměrně rozsáhlé diskusi se nedalo vyhnout pro mnohé velmi bolestivému tématu způsobenému současnou situací kolem Asociace Hostýn. Roztržky s tím spojené negativně ovlivňují celkové dění v montrealské komunitě a nezbývá, než se dále trpělivě pokoušet o postupné zmírnění a uklidnění napjaté situace. Na závěr paní generální konzulka Jarešová stručně připomněla její dosavadní působení v diplomatických službách a všechny velmi podrobně informovala o změnách a důsledcích spojených se vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004. Schůze byla zakončena společnou malou oslavou s číší vína u příležitosti osmdesátých narozenin Dr. Vlastimila Vrány.                                                                           (Libor Kotačka)

Příští výborová schůze ČSS se bude konat v úterý 25. května jako obvykle v půl osmé ve společenské místnosti Čs. misijního domu na rohu Sherbrooke a West Broadway.                                                       (AM)

Webové stránky montrealské odbočky ČSSK jsou od dubna částečně v provozu a lze je najít na adrese www.cssk.ca (Montreal). Stránky budeme postupně doplňovat a aktualizovat. Připomínky, otázky a návrhy můžete zasílat na emailovou adresu lkotacka@sympatico.ca nebo zavolat na (514) 731-4423.       (Libor Kotačka)

Názory se různí

V březnovém Věstníku byl uveřejněn článek, který postavil Ing. Milana Havlína a paní Reginu Beránkovou do velmi negativního světla. Chtěla bych jménem Čs. sdružení popsat naše zkušenosti s těmito lidmi. Během Valné hromady se mluvilo o těžké době, kterou jsme prošli při stěhování z Misijního domu do nového působiště na Sherbrooku. Tento dům, který je nám k dispozici na 10 let, byl po 15 let používán jako škola a potřeboval mnoho oprav, úprav a hlavně vyčištění. To se dokázalo pouze prací obětavých dobrovolníků. Bylo konstatováno, že největší podíl při balení a stěhování Misijního domu měli manželé Havlínovi a Regina Beránková. Ovšem napřed je třeba připomenout, že v srpnu 2003 se obětavě starali o nemocného pátera Janíčka, kterého denně navštěvovali ze St. Bruna, aby se najedl, měl správné léky a šel k doktorovi. Tím mu dali příležitost zůstat v Misijním domě až skoro do konce svého života. Když jsme balili věci, opět nezištně jezdili pomáhat a věnovali tomu spoustu času. Při úklidu nového domu, kdyby tam nebyla energická Regina, tak jsme se ještě dnes motali v troskách a prachu. Jsme jim nesmírně vděčni za spolupráci.

Milan a Věra Havlínovi se zapojili do práce ve Sdružení krátce po příjezdu do Montrealu. Milan byl vždy aktivní ve výboru a byl dlouhou dobu místopředseda. Když bylo zapotřebí nějaké práce, obraceli jsme se na Milana, který ochotně tu práci vykonal. Například sehnal a upravil vázu sto růží na slavné sté narozeniny Ing. Pavelky, připravil výstavu na 7. března o T.G.M na konzulátě, dělal přednášky pro seniory a doprovázel je v Botanické zahradě, v montrealské Mozaice nebo jinde v přírodě. Pro "Dům Olga" pro opuštěné ženy dobrovolně zařídil malou zahradu, aby tam měly kousek zeleně a klidu. Během našeho kongresu v Montrealu v 1999 připravil všechny nápisy a značky. Opatřil  krásnou výzdobu sálu na kongres i na banket. Toto bylo vše provedeno s ochotou a bez zisku. Věra Havlínová a Regina Beránková se staly velmi potřebné při přípravě a průběhu montrealského charitativního Bazaru. Je mnoho dalších příkladů jejich práce pro naši komunitu. Proto jim chci veřejně poděkovat jménem nás všech a doufám, že s námi budou i nadále spolupracovat. 

                                                                                                                    (Alena Valdštýnová, předsedkyně ČSS)

Sokol Montreal

Na XI. Sokolský slet, který se bude konat ve dnech 23. až 27. června v Torontě, se z Montrealu chystá výprava

šesti mužů a pěti žen. Již několik měsíců pilně nacvičují prostná. Montreal bude reprezentován i ve sportovních soutěžích: Ivan Banzet bude závodit ve sportovní gymnastice. Na sletu se účastní nejen jednoty kanadské (z Toronta, Ottawy, Montrealu a Kitcheneru), ale i sokolské jednoty z USA. Samotný slet je vždy nádherným zážitkem a setkání, ať už v Masaryktownu v restauraci Praha nebo v hotelu Sheraton při oficiálním banketu, vždy probíhají v přátelské atmosféře se spoustou zábavy. Máte-li zájem na slet jet, bližší informace vám rádi podají manželé Hřibovi (514) 738-7613.                                                                        (AM)

Misie Sv. Václava

Misie Sv. Václava zve stále děti do Nedělní školy. Děti si společně hrají, zpívají a při krátkých scénkách či hrách se seznamují s biblickými postavami a příběhy. Od května se budeme scházet jednou za čtrnáct dní, ale setkání budou o hodinu delší, od 10.30 do 12.30. Stihneme si tak víc zahrát a poznat se, a připravit i krátké vystoupení či písničku, kterou zazpíváme na konci bohoslužby. Budeme mít také víc času na procvičování čestiny s těmi, kdo umí česky málo. První květnové setkání se uskuteční 9. 5. a bude věnováno oslavě Dne maminek. S dotazy se obraťte na J. Baconovou, tel. (514) 483-5284, email benoit.jaroslava@sympatico.ca.

Misijní dům

Všichni krajané jsou srdečně zváni na PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNE v pátek 30. dubna v půl šesté večer. Přijďte si pobesedovat a seznámit se s naším novým druhým domovem - s Misijním domem. Poslechneme si české hity šedesátých let: písničky Suchého a Šlitra, Waldemara Matušky, Karla Gotta, Evy Pilarové a dalších. Občerstvení nebude chybět. Těšíme se na vás!                                                                          (Ruth Bílá-Guthof)

Na naši výzvu v minulém čísle o pomoc s návrhem a zhotovením nápisu "Český a slovenský misijní dům" velmi rychle a kladně reagoval náš krajanský podnikatel pan Tom Silber, majitel firmy "Coulée Miton Cast". Pan Silber se osobně přišel na projekt podívat a přislíbil dle svých odborných znalostí vhodný nápis zhotovit jako dar Misijnímu domu. Děkujeme panu Silberovi za tento dar a ochotu, se kterou se věci ujal, a zároveň i za dlouholetou inzerci v našem Věstníku a podporu našich organizací.                                                    (Alois Fogl)

Hostýn

Dětský tábor Hostýn u Montrealu v Kanadě je určen pro děti od 7 do 15 let. Turnus I (2 týdny) proběhne od 26. 6. do 10. 7. 2004, turnus II (3 týdny) od 11. 7. do 31. 7. Účast je možná na dobu od 2 až do celých 5 týdnů. Cena za dítě je 225 kanadských dolarů za týden (další děti ze stejné rodiny mají slevu). Po skončení tábora je možná laciná rodinná dovolená. Hledáme vedoucí k dětem, kuchařky, údržbáře a správce. Podrobné informace najdete na webové stránce www.hostyn.org nebo kontaktujte Stáňu Hlavovou na tel. (514) 362-0155 (večer),  nebo pište na emailovou adresu stania@sympatico.ca .                                                               (Stáňa Hlavová)

Padesáté výročí založení tábora Hostýn oslavíme letos slavnostní poutí v neděli 1.srpna 2004. Při této příležitosti budeme také pořádat tombolu. Prosíme všechny, kdo mohou do této tomboly poskytnout dary, aby kontaktovali Františku Maxantovou na tel. čísle (514) 489-5149.                                                            (Stáňa Hlavová)

Comenius Institute

Comenius Institute Montreal ve spolupráci s "Department of Russian and Slavic Studies" za podpory A. K. Velana vás zvou na představení v rámci projektu PRAGUE-TORONTO-MANITOULIN nazvané Mýty, které nás spojují ve středu 9. června 2004 v 7.30 hodin v Moyse Hall univerzity McGill, 853 Sherbrooke West (Arts Building). Představení je spoluprací University of Toronto ve Scarborough, divadelní skupiny De-ba-jeh-mu-jig, studia Ypsilon v Praze a Akademie múzických umění v Praze. Hudbu složil Jan Jiran, režie Jan Schmid, dramaturgie Michal Schonberg. Doporučený příspěvek $15. Lístky lze objednat na telefonních číslech (514) 482-0315 nebo (514) 489-5132. Další informace podá Alice Holmanová na alice.h@sympatico.ca.

Kultura

Karel Martin LUDVÍK vás zve na večer kouzelné hudby v pátek 30. dubna 2004 v Pollack Hall na univerzitě McGill, 555 Sherbrooke W., v půl deváté večer. Na programu je mezi jinými Kantáta J. S. Bacha a Cikánské písně A. Dvořáka. Další informace získáte na tel. čísle (514) 489-0174.

-----------------------------------------------------------------

Tanečná skupina LIPA

vás srdečne pozýva na

tanečnú zábavu s večerou

Majales

 

1. mája v hale kostola St. Cyrila a Methoda

7171 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

Koktail v 17.00 hodín, večera v 18.00 hodín

Na programu vystúpenie folklornej skupiny Lipa

Do rytmu bude hrať Pavel Zezulka so skupinou The Wonderers

Vstupné $25 s večerou

Informácie: Marta Fusková (514) 630-0218, Zdenka Krčová (514) 384-8537

-----------------------------------------------------------------

Rose RABA REICHMAN vystavuje v rámci Independent Art Association ve dnech 4. až 9. května v 1840 Sherbrooke West. Vernisáž bude 4. května od 6 do 9 hodin večer.

 

Klavírní koncert Martina KARLÍČKA za doprovodu McGill Orchestra se bude konat v úterý 11. května v 8 hodin večer v Pollack Hall McGill University, 555 Sherbrooke W. Přijďte si poslechnout pěknou hudbu a podpořit potleskem našeho nadějného pianistu!                                                                                    (Míša Fuchsová)

 

Eva LAPKOVÁ se zúčastňuje výstavy 41st Annual Art Exhibition současných quebeckých umělců, která se koná od 18. do 29. května v Galerie Loto-Québec v budově "Institutu Thomase Mora", 500 Sherbrooke W. Galerie je otevřena každý den od 11 do 18 hodin.

 

Ve dnech 21. až 24. května (dlouhý víkend) se bude v městečku St. Didace (přímo na západ od Trois-Rivičres mezi Joliette a St. Alexis-des-Monts) konat festival dětských sborů, na kterém se účastní i Plzeňský dětský sbor pod vedením paní Lucie Hofmanové. Sbor byl založen v roce 1980 a během svého trvání dosáhl mnoha uznání, ocenění v soutěžích a na festivalech. Tvoří ho žáci základních uměleckých škol v Plzni, v hlavním sboru zpívá 80 dětí ve věku od 10 do 18 let. Repertoár sboru je velmi rozsáhlý, obsahuje díla starých mistrů, lidové písně i skladby současných skladatelů. Rádi bychom využili návštěvy sboru v Quebeku a uspořádali koncert i v Montrealu. Vzhledem k tomu, že v době uzávěrky bylo vyjednávání teprve v začátcích, budeme v případě uspořádání rozesílat pozvánky později zvlášť.                                                                            (AM)

Art & Photography Show organizovaná paní Rose RABA REICHMANOVOU na podporu montrealského prvního veřejného labyrintu se bude konat v prostorách kostela RQM United Church, 6870 Terrebonne, NDG, v sobotu 8. května od jedné do páté hodiny odpoledne. V ceně vstupného $10 jsou "door prizes", živá hudba s různými představeními a tradiční anglický čaj. Další informace na tel. (514) 484-9969 nebo www.rqm.ca.

Naši zasloužilí krajané

Letos v dubnu bratr Jan WALDAUF oslavuje 75. narozeniny. Montrealští členové Sokola a Českého a slovenského sdružení zaslali zdravici a blahopřání, tlumočené na oslavě pořádané 3. dubna českou a slovenskou komunitou v Torontě. Jeden z nejaktivnějších a nejzasloužilejších čs. krajanů, Jan Waldauf přistál před 55 lety v Halifaxu a od té doby dodnes je aktivní v mnoha spolcích a akcích. Po mnoho let již zastává funkci pokladníka ústředí ČSS v Kanadě, je vzdělavatelem, redaktorem a vydavatelem Kanadského Sokola, věstníku Sokolské župy kanadské. Jako dlouholetý bývalý starosta Ústředí čsl. sokolstva v zahraničí vzal na sebe velký úkol sepsat kroniku Sokolstva v zahraničí od roku 1948. Byl jmenován členem "Canada's National Council on Fitness and Amateur Sport" a jeho práce byla oceněna českým prezidentem Václavem Havlem, který mu v roce 2001 udělil "Medal for Service to the State, 1st class". Je to zasloužená pocta za dobrou a poctivou práci v našich organizacích k propagaci dobrého jména Čechů a Slováků v Kanadě i jinde ve světě. Jendo, jménem všech z Montrealu, kteří neměli možnost Ti gratulovat, Ti ze srdce přeji všechno nejlepší a do dalších let mnoho zdraví a energie! BLAHOPŘEJEME!                                                                 (Alois Fogl)

Události posledního měsíce

Divadelní představení DROTÁR souboru Priadky bylo nevšedním zážitkem pro všechny přítomné. Příběh slovenského drotára (podomního řemeslníka, který chodil po vesnicích a spravoval hrnce) a jeho milé, prchající před vlivným, ale nechtěným nápadníkem, je nosnou osnovou pro sérii humorných a tanečních scének, napsanou a režírovanou paní Bea Janurovou. Zejména vynikl výkon čtyř mladých dívek pod vedením Zdenky Pavlíkové, které předvedly s elánem jak slovenský čardáš, tak španělské flamenco, americký indiánský tanec či dokonce turecký břišní tanec. Z parodií a vtipů na jednotlivé národy měla největší ohlas scénka z ruské zemljanky a francouzského baru po zavírací hodině... Zkrátka, bylo to báječné a pokud máte 12. června cestu do Ottawy, kde soubor Priadky bude toto představení opakovat, jděte se určitě podívat.                                 (AM)

Byl jsem v Česku...

...a ne sám. Podobný nápad mělo několik dalších krajanů, dokonce i paní šéfredaktorka Věstníku, a shodou okolností odlétala ve stejný den. Já to měl s přestupem, takže nakonec byla v Praze první, ale v hospodě jsem byl určitě první já. O hospodě by se psát nemělo - jezdíme přeci za kulturou - vyhnout se ale pivní diskusi je v Čechách i na Moravě těžké. Mistrovství světa v hokeji? Vstup do Evropské unie? Ale kdepak, problém je, jak upravit špenát k bůčku! Co se týče našich dvou kulturních výročí, město Brno žije Leošem Janáčkem. Slavný mistr inspiruje - proč nezavést televizní manýry i v opeře? Diváci určitě ocení, když třeba v "Jenůfě" zpěváci lezou po stole a po žebříku, padají a fackují se. Namísto krojů jsou oděni v černém, mlýn je proměněn v moloch a světnička ve sklad cementu. Tíže Jenůfčina osudu tak dolehne i na nejotrlejšího diváka a ta hudba ani tolik nevadí. A co s kvartetem "Listy důvěrné"? Rozkouskovat, aby se udělalo místo když ne reklamám, tedy aspoň recitaci intimních dopisů jeho lásce Kamile. Na jevištích se pomalu usazuje sex, ale pravou avantgardou je televize. Program zvaný "Peříčko" na lehkou váhu rozhodně brát nelze. Vybraní svalovci se tu pro dívčí publikum rafinovaně obnažují - ano, úplně! Ba, je možno i vidět dobrovolníky v plné akci přímo před kamerou. Nakonec si našinec řekne, nejlepší kulturu děláme přece jen my, tam za tou velkou louží. Tance našich folklorních skupin, koncerty mladých i těch dříve narozených virtuózů, výstavy a přednášky... Inu, na to svoje nedá nikdo dopustit...                                                                                                            (Karel Novák)

Různé zprávy

Na Valné hromadě ČSS nám generální konzulka České republiky paní Viera Jarešová prozradila, že ačkoliv do vstupu České republiky do Evropské unie zbývá už jen několik dní, stále ještě není vyřešena otázka víz mezi Kanadou a Českou republikou. Prozatím zůstává vše tak, jak bylo. Jakmile budou nové zprávy či změny, oznámíme je při nejbližší příležitosti.                                                                                                  (AM)

 

Pan Alexander BACHNER, dlouholetý aktivní člen československých spolků, se dne 23. dubna dožívá 86 let. Všichni mu přejeme do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.                                                         (Dáša Dubrule)

 

Zprostředkuji ubytování v Praze 6 a 4: samostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Pomýšlejte již dnes na světové mistrovství v hokeji v Praze! Kontaktujte M. Kubátovou na telefonu 011-420-233 311 359, cell 011-420-602 594 849.                                                                  (Láďa Křivánek)

 

Levné telefonování "LOONEY CALL": Doporučuji levné telefonování z Kanady do ČR přes 10-11-289, potom vytočte číslo jako obvykle (011-420 a číslo, po Kanade a USA pouze 1 + area code a číslo). Nejsou žádné měsíční poplatky, ani se nemusíte nikde přihlašovat. Hovory vám budou účtovány na faktuře od Bell Canada. Česká republika 25 minut/$1, Kanada a USA 40 minut/$1. Informace o sazbách do jiných zemí obdržíte na 10-11-289-0 (stejně jako i informaci, zda toto číslo funguje i z jiných měst). Pokud si nejste jisti, že volaná osoba je doma, doporučuji napřed volat přes YAK (10-15-945 nebo 10-10-925), protože i za zanechání vzkazu na záznamníku budete platit dolar.                                                                                (Láďa Křivánek)

Trochu poezie na květen, měsíc lásky...

Láska                                                                       Love

Celý svět je neklidný, myslím, že mu chybí láska...        The whole world is uneasy, I think love is missing here...

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.                   Obligation without love makes man surly.

Odpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.        Responsibility without love makes man ruthless.

Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým.                 Justice without love makes man harsh.

Pravda bez lásky činí člověka nelítostně kritickým.        Truth without love makes man mercilessly critical.

Rozum bez lásky činí člověka vychytralým.                  Intellect without love makes man sly.

Přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým.            Affability without love makes man hypocritical.

Pořádek bez lásky činí člověka malicherným.               Orderliness without love makes man petty.

Důstojnost bez lásky činí člověka ješitným.                   Dignity without love makes man vain

Majetek bez lásky činí člověka lakomým.                     Property without love makes man miserly.

Víra bez lásky činí člověka fanatickým.                        Faith without love makes man fanatical.

Prostě, život bez lásky nedává smysl.                           Simply, life without love doesn't make sense.

                                                                                (Anonym)                                                                                               (Anonymous)

 

Pokud máte doma staré Věstníky či jiné publikace českých a slovenských spolků v Americe a chcete je vyhodit, vyhoďte je směrem k nám. Chybí nám několik čísel do úplného archívu Věstníku z doby, kdy ho psal d.p. Janíček, a i jiné publikace nás z historického hlediska zajímají. Tyto tiskopisy sbírá i společnost Libri Prohibiti, která soustřeďuje produkci exilových a samizdatových vydavatelů v tzv. "Knihovně zakázaných knih". Jsou proto vděčni za každý výtisk, který v knihovně chybí nebo o kterém třeba ani nevědí. Dejte vědět Aleně Martinů na tel. čísle 343-4981 nebo přímo Jiřímu Gruntorádovi na libpro@iol.cz, jestli mají o tiskopisy zájem, a my si je rádi i vyzvedneme. Děkujeme!                                                                                            (AM)

 

Dostali jsme několik dotazů ohledně potvrzení o příspěvku, který zasíláme těm, kdo přispěl částkou nad $50. Bohužel Věstník nemá oprávnění vydávat potvrzení pro daňové účely; posíláme je proto, že mnozí čtenáři mají soukromou firmu, pro kterou mohou potvrzení použít jako účet za reklamu. Další dotazy se týkaly příspěvků, které byly zaslány před vánoci se žádostí, aby byl dárce zařazen do seznamu vánočního přání. V tomto případě jsme neuváděli jména ve Věstníku samotném. Všichni ti, kteří jsou na seznamu vánočních přání, tedy přispěli, a my jim ještě dodatečně za příspěvek děkujeme. Nadále budeme tyto dárce ve Věstníku jmenovat. (AM)

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Stanya English, Eva Fryščáková, Božena Jílková, Olga Minaříková, Jana Schroter, Anthony Sebestik a Julius Stračina. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu uvedenou pod čarou. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Máte-li Internet, můžete si přečíst Věstník na adrese  http://Almaczech.tripod.com.

Check AlmaCzech!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.

 


 

 

 

Concert bénéfice / Benefit Concert
au profit de / for the benefit of

FONDS ANTONIN DVORAK DE MONTRÉAL

COMENIUS INSTITUTE
CZECH & SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA  

Mardi le 18 mai 2004  / Tuesday May 18th 2004
Salle Marie Stéphane - 19h30 / 7:30pm
École de Musique Vincent dąIndy - 628 Chemin de la Côte Ste Catherine-Outremont

 

HOMMAGE Ŕ ANTONÍN DVOŘÁK

 

Artistes invités / Invited guests

 

Sofia-Marie Bergeron, violoniste/violinist
Jeremy Chaulk, pianiste/pianist
Genevičve Couillard, mezzo-soprano/mezzo-soprano
Esther Gonthier, pianiste/pianist
Kimberley A. Haynes, soprano/soprano
Martin Karlicek, pianiste/pianist
Jan Krejcar, pianiste/pianist
Jennifer Lee, pianiste/pianist
Dion Mazerolle, baryton/baritone
Anik St  Louis, soprano/soprano  
Jessica Muirhead, soprano/soprano
Kira Slovacek, soprano/soprano
Veronique Vychytil, violoniste/violinist

 

Programme / Programme
Tout le programme est consacré aux oeuvres d'Antonín Dvořák
All the programme is dedicated to Antonín Dvořákąs works


Airs des opéras Rusalka, Armida et Jakobín, Humoresky et Furiant pour piano,

Romance pour violon, etc.
 Arias from the operas Rusalka, Armida and Jakobín, Humoresky and Furiant for piano,

Romance for violin, etc.
 
Billets / Tickets
$ 20 -
concert / concert

$ 15 - âge d'or et étudiants / seniors and students
$ 50 - concert, réception (reçu pour fins d'impôt) / concert, reception (tax  receipt)

 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
INFORMATION & RESERVATIONS


Sylvia Burla (514) 684-7287 - Fonds Antonin Dvorak / Lyrichorégra 20
Alice Holman (514) 489-5132 - Comenius Institute
Alena Valdstyn (514) 488-1340 - Czech & Slovak Association of Canada