Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Květen/May 2005 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 9

Pozor, změna!!! Redakce se přestěhovala! Nová adresa Věstníku!!!

5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4

a nové číslo telefonu:(514) 484-6177

 

Kalendář činností

 

Každé úterý:                 Taneční kurzy Besedy, 4990 Place de la Savane, 19.00 h a 20.00 h

Každou středu:              Sokolské cvičení, ShaddAcademy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, ShaddAcademy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

30. 4.    So        Májový bál, sál kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 20.00 h

4. 5.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

7. 5.      So        Sokolský Majáles, sál kostela sv. Václava, 496 Gladstone, Toronto, 19.00 h

18. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

24. 5.    Út        Výborová schůze ČSSK, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

29. 5.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

                        Posezení s písničkou, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 12.00 h

Klub seniorů

4. května - Vzpomínkami uctíme lásku matek. Dr. Rudolf Roden nás potěší svou návštěvou.

18. května - Pan Alois Fogl připraví přednášku "Umění českých houslařů". Všichni členové i hosté jsou nejsrdečněji zvaní a vítaní.

9. dubna jsme se potěšili návštěvou Botanické zahrady. Vůně nádherných květin, nespočetně různobarevných létajících motýlů i radostné úsměvy nejmenších návštěvníků nás zanesly do nekonečných dálek plných snů a radosti. (Rose Raba Reichman)

České a slovenské sdružení

VALNÁ HROMADA ČSSK se konala v Misijním domě v úterý 19. dubna 2005. Přestože přišlo několik hostů, účast byla letos malá pro nemoce a různé cesty mnohých členů. Přesto jsme si spočítali quorum a schůze a volby prošly velice hladce. Během schůze bylo vysloveno zvláštní poděkování některým členům za jejich neúnavnou práci: panu Aloisu Foglovi za jeho práci v Misii sv. Václava a ve všech ostatních spolcích, panu  Josefu Janíkovi za péči o Misijní dům a paní Aleně Martinů za velice úspěšné vydávání Věstníku. Zvolený staronový výbor okamžitě začal plánovat do budoucna. Na podzim chystáme pozvat k nám do Montrealu Jiřího Grossmana, který je velice populární v Ontariu. Též již dlouho plánujeme měsíční program českých filmů pro naši komunitu, se kterým bychom rádi začali tento podzim. (Alena Valdštýnová)

 

Letošní Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení se bude konat v Halifaxu 3. až 5. června. Organizuje ho nově utvořená odbočka ČSSK. Má-li někdo zájem se zúčastnit, informace podá předsedkyně  Sdružení v Montrealu Alena Valdštýnová, tel. (514) 488-1340.

 

Příští výborová schůze bude v úterý 24. května 2005 jako obvykle v 7.30 v Misijním domě.

 

I letos během letních měsíců se koná čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v prostorách Univerzity Karlovy v Dobrušce. Zájemci o informace nebo přihlášky volejte Míšu Fuchsovou na tel. (514) 737-8325.

Sokol Montreal

SOKOLSKÁ ŽUPA KANADSKÁ srdečně zve všechny zájemce na jarní SOKOLSKÝ MAJÁLES v sobotu 7. května 2005 v 19.00 hodin ve společenské hale kostela sv. Václava, 496 Gladstone Avenue v Torontu. K tanci a poslechu hraje hudba M. Letka. Předtančení – tombola. Vstupné (včetně večeře) v předprodeji (do 2. května) $25.00, studenti $17.00; po 2. květnu a u vchodu $30.00, studenti $22.00. Předprodej vstupenek: Květa Králová (Prague Deli): (416) 504-5787, Hana Jurásková: (905) 838-2541. Informace rovněž podají manželé Hřibovi (514) 738-7613 nebo Míša Fuchsová (514) 737-8325. (Jan Waldauf)

Misie Sv. Václava

V neděli 17. dubna sloužil mši svatou Rev. L. Švorčík z Toronta za asistence kněze na návštěvě z České republiky a hudebního a pěveckého doprovodu slečen Jarky a Barbary (nepřejí si, abychom uvedli jejich plné jméno). Pro všechny přítomné, kteří se zúčastnili ve velkém počtu, byla tato mše sv. zážitkem a připomínkou bohoslužeb v minulosti a odcházeli s přáním, aby hudební doprovod byl zaveden trvale. Po ukončení bohoslužeb byla provedena volba nového farního výboru (wardens). Z původně navržených 17 členů Misie kandidaturu přijalo 6 členů, ze kterých byli zvoleni 4 členové výboru. Na období 2 let byli zvoleni  Rose-Mary Štrbáňová a Václav Vančura, a na období 1 roku Josef Janík a Veronika Dreslerová. Gratulujeme zvoleným členům a přejeme jim mnoho zdaru v jejich úsilí!

 

Příští české bohoslužby budou 29. května 2005 v 11.00 h zase v kapli ve druhém patře Loyola High School, 7272 Sherbrooke W. Datum červnových bohoslužeb a letního programu budou oznámené v příštím čísle Věstníku. (Alois Fogl)

 

Posezení s písničkou k svátku matek. Misie sv. Václava zve všechny příznivce, známé a členy čs. komunity, kteří chtějí podpořit náš Misijní dům, na odpolední posezení s písničkou na oslavu svátku našich maminek. Oslava bude spojena s bohoslužbami v kapli Loyola High School v neděli 29. května 2005. Zván je každý včetně těch, kteří do našeho kostela obyčejně nechodí. Je to jedinečná příležitost k bližšímu seznámení se s novými lidmi naší komunity a s naším novým sympatickým knězem Liborem Švorčíkem z Toronta. 

Hostýn

Naplánujte si účast na letošní pouť, která se bude konat v neděli 24. července.

 

Dětský tábor se bude konat od 2. do 23. července 2005: Cena pobytu je $250 za 1 týden, $500 za 2 týdny a $675 za 3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Poslední možnost pro rodiče mít na děti další slevu 5% je podat přihlášku do 1. května. Informace podá sekretářka Viera Šebenová, tel. (514) 385-5153 a Josef Maxant, tel. (450) 465-4844. Formulář přihlášky a další informace jsou  na webové stránce www.hostyn.org. Do tábora přijímáme děti od 6 do 15 let. Děti nemusejí umět mluvit ani česky ani slovensky. Pro dětský tábor hledáme placené kuchařky. Zároveň touto cestou děkujeme všem kandidátům, kteří se přihlásili jako vedoucí do tábora.

 

V roce 2004 měla Asociace Hostýn 94 platících členů. Členové mají slevu při ubytování v táboře Hostýn. Koupání je v jezeru Lafond na naší krásné soukromé pláži (10 minut pěšky od tábora). Hospodaření za rok 2004: Čistý zisk byl 6,340 $, takže hypotéka na pláž je zhruba z polovice splacená. (Josef Maxant)

Beseda

Zveme všechny členy čs. komunity na MÁJOVÝ BÁL, který se koná v sobotu 30. dubna v 8 hodin večer v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu Jean Talon a 2nd Avenue (metro Iberville). K tanci bude hrát skupina The Wanderers, občerstvení připraví Bistro Europa. Chystáme taneční vystoupení jarních lidových tanců a půlnoční tombolu.

 

S radostí oznamujeme, že připravujeme pěvecké koncerty čtyřicetičlenného Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubické univerzity. Koncerty se budou konat v Montrealu ve dnech 2. a 3. července 2005. Prosíme dobrovolníky o pomoc s ubytováním studentů od pátku 1. 7. večer do pondělí 4. 7. ráno, kdy soubor odlétá na týdenní pěvecký festival do St. John’s a potom na týden do Toronta.

 

Stejně jako vloni připravujeme účast české a slovenské komunity na oslavách Canada Day 1. července. Doufáme, že se naši  krajané opět zúčastní ve velkém počtu.

 

Beseda dostává mnohá pozvání na různá vystoupení a festivaly, a proto uvítá nové členy. Vyzýváme tedy všechny zájemce (děti, mládež i dospělé) o tanec, hudbu, zpěv, divadlo, recitaci i další umělecké směry, aby se co nejdříve přihlásili. Pomoc s organizováním akcí a administrativou je rovněž vítána. Také kvůli většímu počtu studentů v jazykových kurzech potřebujeme učitele češtiny a slovenštiny na jeden až dva večery v týdnu pro dospělé (začátečníky i pokročilé).

 

Další informace najdete na naší webové stránce www.beseda.ca a v příštích vydáních Věstníku. (Victor Vonka)

Z dopisů čtenářů

Děkuji Vám za zasílání Věstníku a veškerou práci "kolem toho". Alespoň se dozvím něco z toho civilizovaného světa! (Eva Malá, Sutton)


 

Kultura

Eva LAPKOVÁ bude během jara 2005 vystavovat ve Vancouveru v ART WORKS GALLERY, 225 Smith Street, Vancouver, V6R 4X7, tel. (604) 688-3301. Výstava, která byla Evě Lapkové galerií nabídnuta, se bude konat od 24. května do 9. července 2005. Její titul je "Mind, Body & Soul" a tvoří ji soubor plastik a reliéfů, z nichž některé jsme již mohli vidět v Montrealu.

 

Elizabeth Bennet LEWIS, a collector of antique glass and jewellery, will be exhibiting Czechoslovakian fashion jewellery and glass trimmings at the Montreal Antique Show in June. The exhibition will be held in the Hippodrome of Montreal, 7440 Decarie Blvd., on Friday June 3, 11 a.m.-9 p.m., on Saturday June 4, 11 a.m.-6 p.m. and Sunday, June 5, 11 a.m.-5 p.m. Entrance fee $8 (adults), $6 (seniors), $1 (children). Carrying on the centuries-old tradition of making exquisite Bohemian glassware, the Czechs developed distinctive styles in fashion jewellery using glass, as well as providing the world with the best glass buttons, beads, decorative costume trimmings and imitation gemstones. The items shown will be from the first third of the twentieth century and the collector will be present to discuss her exhibition with all visitors. (Milada Vlach)

----------------------------------------------------------------

Martin KARLÍČEK (Piano)

a

Maude LUSSIER(French Horn)

jsou sólisty koncertu pořádaného u příležitosti

"Roku fyziky - 2005" a Symposia o Inženýrství povrchu

Profesorem Ludvíkem Martinů.

Koncert je otevřen pro veřejnost, tedy i všem obdivovatelům hudby v podání našeho českého interpreta.

 Sál Marie-Stéphane Hudebníškoly Vincenta d'Indy, 628 Côte Ste. Catherine, Outremont,

v pondělí 6. června 2005 v 19 hodin.

Na programu jsou díla L. van Beethovena, R. Schumanna, F. Poulanca a K Szymanowskeho.

Podrobnější informace můžete obdržet na telefonním čísle (514) 484-6177. (Ludvík Martinů)

----------------------------------------------------------------

In memoriam

Před několika měsíci jsme ve Věstníku připomněli, že paní Marunka ŽÁČKOVÁ oslavila v červenci 2004 svou devadesátku. V Montrealu žila téměř 50 let, před 10 lety se odstěhovala do Plzně, kde v neděli 3. dubna klidně ve spánku zemřela. V Montrealu se pilně účastnila seniorských schůzek a podniků, dlouhá léta šila halenky, kabely a podobné věci pro náš Bazar. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. (Ema Košacká)

 

Paní Hanka FISCHLOVÁ, rozená Voglová, zemřela 20. března 2005 v Manoir Lac Brome v Knowltonu. Hanka se narodila v r. 1913 v Třebechovicích pod Orebem. Léta První republiky prožila jako studentka a pak zaměstnankyně Union banky v Praze. Těsně před vypuknutím II. světové války se jí podařilo odejít do Belfastu na místo pomocnice v domácnosti. Po začátku války se neúspěšně hlásila nejprve do britské, a pak do československé armády. Nakonec byla přijata jako WAAF a převelena do funkce technické překladatelky u 311. bombardovací perutě, se kterou strávila zbytek války. Po návratu do Prahy pracovala ve svém původním zaměstnání až do svého odchodu do zahraničí v r. 1948. V Montrealu působila dlouhá léta u Canadian Pacific Railway. Spolu se svým manželem Honzou (Hanušem) Fischlem si vybudovali dům v Suttonu, do kterého se po svém odchodu do penze natrvalo přestěhovala a kde strávila v přátelském okruhu zde usedlých krajanů i místních obyvatel většinu zbývajících let. Po roce 1989 byla povýšena do hodnosti majora tehdy ještě československého letectva. V osmdesátých letech byl v Praze o Hance a jejím válečném působení natočen krátký dokumentární film. Tento film spolu s interview natočeným koncem devadesátých let budou promítnuty na vzpomínkové slavnosti, plánované na 19. června 2005, den před jejími nedožitými 92. narozeninami. Podrobnosti budou oznámeny v červnovém Věstníku. (Vladimír Zeman)

Cena pro A. K. Velana

Chicago bude 5. května 2005 svědkem velké události – místní pobočka agentury Czech-Trade zde s krajany a místními vysokými představiteli oslaví rok od vstupu České republiky do Evropské unie. Czech-Trade je organizace založená Tomášem Baťou a Karlem Velanem a má sídlo v Torontě. Na slavnostní recepci se sejdou nejvýznamnější osobnosti z politických a obchodních kruhů z české i americké strany, jako např. velvyslanec ČR v USA Martin Palouš, ministryně financí státu Illinois českého původu Judy Baar Topinka, a samozřejmě i pan Karel VELAN, jemuž bude při této příležitosti předána "Cena etického fóra" za etické vedení firmy. Cílem agentury Czech-Trade je využít tuto událost k prezentaci českého zboží a zvýšení povědomí o ČR v USA – na akci bude prezentováno české zboží i gastronomie nejrůznějších českých firem. (AM)


 

Fejeton měsíce: Stěhovací pohádka

Říká se, že dvakrát se stěhovat a jednou vyhořet je prý totéž. Jde o to, jestli autor výroku skutečně vyhořel nebo se dvakrát stěhoval a nebo obojí. Nicméně, jedná se o nepříjemnou záležitost hraničící s hrdinstvím. Zřejmě proto si v Kanadě ku stěhování vybíráme měsíc Lásky. Buď na základě úsudku, že jednou se zamilovat nebo dvakrát vyhořet, pardon, stěhovat, je zhruba totéž, nebo prostě proto, že s chladným rozumem se podobná činnost provádět nedá. Je k ní, podobně jako k lásce, třeba velké odevzdanosti, víry a stavu tichého šílenství. A teď si představte, že stěhujete nejen sebe, ale též redakci časopisu, jehož jste šéfredaktorkou. Vždyť to je přímo o mrtvici! Nejíte, nespíte, a kudy chodíte, jen na stěhování myslíte. A pak se jednoho rána probudíte a nevěříte svým očím! Byt je skoro prázdný! Všechno, co nějak souviselo s redakcí (tedy i lednička, pračka, ba i piáno) je náhle přes noc pryč, ano, odstěhováno! Nebudu vás napínat, stejně byste to neuhodli. Všechno to způsobil redakční Šotek. Nemohl se dočkat, měl strach, že příští číslo Věstníku nevyjde včas, a tak se uprostřed noci pustil do práce. Za chvíli už se halda nábytku sunula zdánlivě sama nahoru po Decelles a dolů Queen Mary, postrkována nepatrným pidimužíčkem. Že to nebylo některému z pozdních chodců divné? Prosím vás, čeho si ještě dneska lidi všimnou? Hlavní je nějak se nezaplést a nedostat se do maléru. My ale, kteří víme, jak to bylo, jsme redakčnímu Šotkovi vděčni a rádi mu nějaký ten překlep nebo vynechávku v tomto čísle odpustíme. (KN)

Odpověď na dubnový fejeton KN:

Pan Karel Novák v posledním Věstníku kritizoval desetiletého chlapce jménem Alaric Antos, jak zpíval a co zpíval. Není mi známo, zdali pan Novák je hudební kritik a tudíž to musím přenechat odborníkům, avšak když poznamenal, že chlapec měl přednést "Ach synku, synku" u příležitosti narozenin prezidenta Masaryka, tady je pan Novák na omylu. Celý život, a je mi 91 let, jsme zpívali při takové příležitosti písničku "Teče voda, teče" hned po "Kde domov můj". (Anka Votická)

Různé zprávy

Zprostředkuji ubytování v různých čtvrtích Prahy v různých cenových kategoriích podle Vašeho přání: samostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kontaktujte M. Kubátovou na telefonu 011-420-233 311 359 nebo mobil (cell-phone) 011-420-602 594 849. (Láďa Křivánek)

 

Nabízím pomoc v domácnosti zvláště starším lidem - úklid, nákupy. Zájemci volejte (514) 526-5076.

 

Stěhujete se také? Změnili jste adresu? Je ve vašem jméně či adrese chyba? DEJTE NÁM VĚDĚT! Díváte se na Věstník na Internetu a nepotřebujete tedy, abychom vám posílali výtisk poštou?DEJTE NÁM VĚDĚT! Víte naopak o dalších zájemcích, kteří by Věstník rádi dostávali? DEJTE NÁM VĚDĚT! Děkujeme, že máte zájem!!

 

Na Věstník přispěli: Dr. Olga Ajvazová, George Ehrman, Miloš G. Kacir, Jitka Kirchnerová, Ladislav Křivánek, Eva Lapka, J. G. Lauda, Frank Mace, Eva Malá, Helen Raich. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Věstník je financován POUZE z příspěvků čtenářů! Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Aleny Martinu - POZOR, ZMĚNA ADRESY!! - AM., 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme. Věstník si můžete přečíst i na Internetu na http://Almaczech.tripod.com.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.