Montrealský Věstník  Ročník 42
Květen/May 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 9

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

10. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

14. 5.    Ne        Vernisáž výstavy (R. Reichman), Fraser Hickson Library, 4855 Kensington Ave, 14.00 h

17. 5.    St         Večer s Dr. R. a E. Rodenovými, Gen. konzulát ČR, 1305 Pine W., 18.00 h

20. 5.    So        Jarní brigáda, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

24. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

24. 5.    St         Přednáška Dr. J. Strause, École Polytechnique, 16.00 h

28. 5.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

28. 5.    Ne        Koncert "Muziky na rohu", sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 16.00 h

 

Klub seniorů

Program na květen: Dne 10. května si promítneme film "To byl český muzikant" s písněmi z doby Františka Kmocha. Jako vždy si také sami zazpíváme české písně a budeme si povídat o každodenním životě. Ve středu 24. května si promítneme film o životě a práci Alfonse Muchy - o jeho dětství na Moravě v Invančicích, o studiích v Mnichově a v Paříži, a pak v Americe.

Na schůzce 5. dubna 2006 jsme si promítli film režiséra Štěpána Skalského "Člověk proti zkáze" o Karlu Čapkovi. V úvodu nám paní Božena Jílková stručně připomněla význam tohoto velikána naší literatury. Čapek, stejně jako demokraticky smýšlející evropská inteligence, reagoval citlivě na vznik totalitních režimů a na problémy technické civilizace. Velkou částí svého díla chtěl Čapek lidstvo varovat před nebezpečím totalitních režimů a mravně připravit na otřesy, které přinese technický rozvoj. Čapek umírá o Vánocích 1938 nejen na nemoc, ale také proto, že se zhroutil svět, ve který věřil.

Dne 19. dubna jsme shlédli velmi krásný film "Amadeus" režiséra Miloše Formana, zapůjčený paní Mílou Brůchovou. Pan Alois Fogl nám připomněl význačné datum 250 let od narození W. A. Mozarta dne 27. ledna 1756. Děkujeme jim oběma za krásně prožité odpoledne.

Také jsme se potěšili navštívením překrásné výstavy o Kateřině Veliké, ruské carevně, která úspěšně vládla po 34 let. V našem opravdu československém seniorském klubu máme možnost prožít společně krásné chvíle a zveme mezi nás další krajany. Bližší informace o naší činnosti podá R. Reichmanová, tel. (514) 484-1525.

České a slovenské sdružení

Čs. sdružení ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky vás zve na setkání s Dr. Rudolfem a Evou Rodenovými. Ve středu dne 17. května v 18 hodin bude v sále Generálního konzulátu, 1305 Pine Avenue West, promítnut dokumentární snímek Žít ve vypůjčeném čase o Dr. R. Rodenovi a jeho manželce. Jedná se o koprodukci Cova Production (Kateřina Dutelly a Martina Adamcová) a České televize. Po promítání bude následovat beseda s manželi Rodenovými a lehké občerstvení. Vzhledem k omezené kapacitě promítacího sálu oznamte prosím svoji účast Gen. konzulátu předem na tel. čísle (514) 849-4495 ext. 115.        

 

O výroční valné hromadě, která se koná v úterý 25. dubna 2006 v 19.30 hodin ve společenské místnosti Misijního domu, 7300 Sherbrooke West, podáme zprávu v příštím čísle.

 

58. Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení letos organizuje odbočka v Edmontonu ve dnech 10. a 11. června. Má-li někdo zájem se zúčastnit, informace podá předsedkyně Čs. sdružení v Montrealu Alena Valdštýnová, tel. (514) 488-1340 nebo Míša Fuchsová, tel. (514) 737-8325. (Míša Fuchsová)

Sokol Montreal

Na Valné hromadě Sokola Montreal, která se konala v úterý 28. března večer v Misijním domě, byl zvolen nový výbor. Starostou montrealské jednoty se stal po roční pauze znovu Ludvík Martinů, místostarostkou zůstává Míša Fuchsová, náčelníky jsou i nadále manželé Hřibovi.

 

Volejbalové družstvo se chystá na každoroční turnaj PIVO (PInkání V Ontariu) v sobotu 10. června 2006. Turnaj bude jako vloni v tělocvičně University of Toronto ve Scarborough. Zúčastňuje se většinou kolem 10 družstev nejen z Kanady (Toronta, Kitcheneru, Londonu), ale i z USA (Chicago, Cleveland apod.) Družstva jsou smíšená - aspoň dva hráči musí být ženy. Večer je vždy vyhlášení výsledků v restauraci Praha na Masaryktownu, kde se všichni sejdou na dobré jídlo a pivo. Kdo by měl zájem jet, přijďte ve čtvrtek trénovat! Informace podá Josef Hřib na tel. (514) 738-7613. (AM)

Misie Sv. Václava

Letošní pouť k Panně Marii na táboře Hostýn se uskuteční v neděli 13. srpna 2006. Duchovní část pouti, což je na každé pouti to nejpodstatnější, zajistí naše misie, občerstvení a ubytování zajistí Asociace Hostýn. Podrobnosti pouti budou upřesněny. Všichni jste srdečně zváni, prosím, pozvěte i naše slovenské přátele.

Příští mše svatá bude v neděli 28. května, jako obvykle v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke  (roh West Broadway). Protože se budova v 11.00 hod. uzavírá, prosíme, aby jste přicházeli včas. Všichni jste srdečně zváni na modlitbu růžence v 10.30 hod, kterou se připravujeme na mši svatou. (P. Libor Švorčík)

Hostýn

Výbor Asociace Hostýn srdečne zve všechny milovníky dobré zábavy na několik akcí letošní sezóny, které se konají na našem táboře Hostýn u St. Calixte:

Otevření kempu zahájíme první jarní brigádou v sobotu 20. května. Strava i ubytování jsou zajištěny, podrobnosti o tom, co vzít s sebou, podá Milan na telefonu (514) 680-9833.

Měsíc poté, v sobotu 24. června, oslavíme Slunovrat opékáním selete. Nenechte si to ujít!

První tři červencové týdny patří našim dětem a jejich letnímu táboru, který bude zahájen 2. července a ukončen 22. července. Ceny jsou následující: 1 týden $260, 2 týdny $520, 3 týdny $695. Připomínáme, že děti členů AH získávají slevu $25, druhé dítě ze stejné rodiny slevu 5%. Přihlášky na tábor a pro zájemce o práci na táboře (hledáme ředitele tábora, vedoucí k dětem, kuchařky a správce) najdete na naší webové stránce www.hostyn.org, podrobnější informace poskytne Josef Maxant na telefonu (450) 465-4844.

Měsíc červenec zakončíme v sobotu 29. již tradiční Karibskou nocí, srpen zahájíme setkáním  bývalých účastníků dětského tábora, tzv. Alumni, a to o víkendu od 4. do 7. srpna.

Neděle 13. srpna je datem letošní poutě k Panně Marii Hostýnské, tentokrát zorganizované Misií sv. Václava ve spolupráci s Asociací Hostýn. Všichni jste vítáni!

Setkání křesťanských rodin proběhne od 26. srpna do 3. září. A na závěr sezóny chystáme opékání selat a to v sobotu 2. září a v sobotu 7. října.

O případných změnách anebo doplnění programu vás budeme průběžně informovat. (Zlatka Dokoupilová)

Beseda

Jazykové kurzy: Kurzy češtiny jsou každou středu a čtvrtek, kurzy slovenštiny každý pátek až do konce června, začátečníci v 18:30 a pokročilí ve 20:00 hodin. Nové kurzy začnou v druhém týdnu září 2006. Bude-li zájem, otevřeme kurzy i během léta.

Speciální jazykové a taneční kurzy pro děti a mládež začnou 6. května v 10.30 a budou každou sobotu dopoledne i odpoledne podle počtu zájemců. Ve stejné době budou organizovány speciální kurzy a jiné aktivity pro ostatní  zájemce a dospělé, co přivedou děti.

Angličtina a francouzština: Připravujeme jazykové a orientační kurzy pro nově příchozí z Čech a Slovenska. Kontaktujte Besedu pro více informací a registraci.

Kurzy společenských tanců, nácviky lidových a historických tanců jsou každé úterý. Kurzy společenských tanců pro začátečníky jsou od 19:00 do 20:00 hodin. Nácviky lidových a historických tanců jsou od 20:00 do 21:00 hodin. Připravujeme Klub společenských tanců Besedy, pravděpodobně v pátek. Večer začne kurzem společenských tanců, který bude následován individuálním nácvikem a volným tancem při příjemných melodiích. Kurz bude od 19:00 do 20:00 hodin. Nácviky a volný tanec budou od 20:00 do 21:30 hodin. Plánujeme přidat další dny na nácviky lidových a společenských tanců neboť skupiny Besedy se připravují na mnoho vystoupení na různých festivalech a dalších akcích. Zájemci o tance budou zařazeni do jednotlivých stupňů podle jejich znalostí a zájmu. Kurzy se konají v hale kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 7187 - 2nd Avenue Montreal, roh  Jean Talon, asi třetí blok na východ od metra Iberville.

Hudební a pěvecký sbor - Pro rozvrh a místo nácviků hudebního a pěveckého sboru kontaktujte Besedu.

 

Beseda opět připravuje na pozvání organizátorů účast české a slovenské komunity v průvodu Canada Day. Dejte nám vědět, chcete-li se zúčastnit, abychom mohli dát organizátorům vědět, jak velká skupina přijde.

Podrobnější informace o oznámených akcích a o ostatních kulturních akcích v Montrealu zveřejňujeme na naší webstránce www.beseda.ca a v Newslettru Besedy a posíláme emailem nebo faxem. Abychom vás mohli včas informovat, zavolejte nám nebo pošlete váš e-mail, číslo faxu a telefonu. Kontaktujte Besedu po e-mailu na adrese info@beseda.ca, na tel. č. 450-662-3717 a 450-667-6702, nebo faxem 450-662-6096. (Victor Vonka)

Kultura

Rose RABA REICHMAN vystavuje v rámci Independent Art Association na výstavě nazvané "Spring Exhibition" ve dnech 14. až 16. května ve Fraser Hickson Library Auditorium, 4855 Kensington Avenue (autobus č. 102). Vernisáž bude v neděli 14. května od 2 do 4 hodin odpoledne. Všichni jsou vítáni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

České a slovenské sdružení v Montrealu Vás srdečně zve na vystoupení

 

Jiří Grosmana

&

Muziky na rohu

 

"Ježek, Gershwin a ti druzí"

 

v neděli 28. května 2006 v 16 hodin

 

Sál Kanadské legie (Canadian Legion)

5455 Maisonneuve Blvd. West, N.D.G.

(západní roh Décarie Blvd. & Maisonneuve hned pod Sherbrookem)

 

Vstupné  $ 15,-

(jednotné vstupné u vchodu)

 

Kapela "Muzika na rohu" vznikla v roce 1999 za účelem hraní populární hudby, skoro vždy s jazzovým nádechem. Kapela připravuje programy pro krajany po celé Severní Americe a má už za sebou nesčetně úspěšných vystoupení v různých městech v Kanadě a ve Spojených státech.

Od svého vzniku natočila kapela tři cédéčka a připravila premiéry čtyř nových programů. Nejnovější pořad a CD nesou název "Ježek, Gershwin a ti druzí". Je věnován swingové hudbě 30. a 40. let. Všechny skladby mají buď původní nebo přebásněné texty v českém jazyce. Tento pořad promluví jak k pamětníkům,

tak k milovníkům Voskovce, Wericha, Ježka a Gershwina (a těch druhých), ale i k lidem,

kteří si k této hudbě teprve hledají cestu.

"Muzika na rohu" se skládá ze čtyř základních členů: Jiří Grosman hraje na kytaru, zpívá a píše texty (někdy i melodie), Josef Musil hraje na piano, zpívá a komponuje, Lenka Nováková a Marie Franková zpívají a hrají na bicí a někdy na akordeon. Někdy se ke kapele připojují sólisté, jako např. Andrej Saradin na trubku, Stefan Molnar na harmoniku a další.

Bližší informace o kapele můžete najít na webové stránce www.georgegrosman.com nebo můžete napsat Jirkovi Grosmanovi na e-mail georgegrosman@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promítání nových českých filmů

Cinématheque québécoise ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Montrealu uvádí během května 2006 následující filmy:

Rok ďábla - režie Petr Zelenka, r. 2002 (hraje Jaromír Nohavica) - neděle 14. května v 17.00 hodin

Smradi - režie Zdeněk Tyc, r. 2002 - středa 17. května ve 20.30 hodin

Divoké včely - režie Bohdan Sláma, r. 2001 - pátek 19. května ve 20.30 hodin

Samotáři - režie David Ondříček, r. 2000 - sobota 20. května v 19.00 hodin

Jedna ruka netleská - režie David Ondříček, r. 2003 - sobota 20. května ve 21.00 hodin

Návrat idiota - režie Saša Gedeon, r. 1999 - neděle 21. května v 19.00 hodin

Informace na tel. (514) 842-9763 nebo na webové stránce www.cinematheque.qc.ca.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vědecká skupina Poly Photonique na École Polytechnique

ve spolupráci s Institutem Comenius

 

vás zve na přednášku

 

Dr. Jozefa Strause

 

"Fiber optics, telecom and broad band convergence -

- from the past to the 21st century"

 

s úvodem

 

Dr. Ludvíka Martinů

 

vedoucího katedry inženýrské fyziky na École Polytechnique

 

ve středu 24. května 2006 v 16.00 hodin

 

v přednáškovém sále na École Polytechnique.

(V budově budou rozmístěny směrovky od hlavního vchodu až k určené místnosti.)

 

Dr. Straus, vědec a podnikatel slovenského původu, je jedním ze zakladatelů kanadské firmy JDS, která vyvinula nové přístroje pro telekomunikace. V 90. letech pod jménem JDS Uniphase se stala jedním z nejvýznamnějších firem na světě v tomto oboru. Byla to též tato firma, která nejvíce pocítila otřesy ekonomiky kolem roku 2001.

 

Přednáška bude v angličtině a je volně přístupná všem zájemcům zdarma.

Po přednášce bude organizována večeře s Dr. Strausem. Zájemci o setkání s Dr. Strausem a večeři kontaktujte Dr. L. Martinů na tel. (514) 484-6177 nebo e-mailem na lmartinu@polymtl.ca.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internetové vysílání

První internetová televize okolo světa, TV Sedna, začala od 1. dubna 2006 vysílat bezplatně pro české a slovenské diváky všech kontinentů na www.tvsedna.com. TV Sedna vám přináší unikátní obsah v podobě programů a reportáží z krajanských komunit okolo světa. Vynikající technická kvalita internetového vysílání je porovnatelná s kvalitou vysílání televizního. TV Sedna je televizí na přání, přináší i produkci z České a Slovenské republiky, nabízí vám možnost odvysílání vašich vlastních videozáznamů či firemních prezentací, je zároveň nosičem textových informací pro slovenské krajany okolo světa a je jediným mediem spojujícím naše komunity v zahraničí, přičemž uchovává kontakt s domovem. (Podle zprávy Gen. konzulátu ČR v Montrealu)

Oznámení o volbách

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Ottawě oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve čtvrtek 1. června a v pátek 2. června 2006 vždy od 14.00 do 21.00 hodin.

Místem konání voleb v Montrealu je volební místnost na generálním konzulátu České republiky v Montrealu, 1305 Avenue des Pins Ouest, pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island a Quebec.

Místem konání voleb v Ottawě je volební místnost na velvyslanectví České republiky v Ottawě, 251 Cooper St., pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Ontario (okresy Prescott and Russell, Stormont Dundas a Glengarry, Ottawa–Carleton, Leeds a Grenville, Lanark, Renfrew, Nipissing, Lennox a Addington a Frontenac), Alberta, Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Newfounland a Labrador.

Místem konání voleb v Torontě je volební místnost na generálním konzulátu České republiky v Torontu, 2 Bloor Street West, Suite 1500, pro voliče, kteří mají bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Ontario (všechny okresy kromě těch, které spadají pod obvod Ottawy), Manitoba a Saskatchewan.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu voličů vedeného zdejším zastupitelským úřadem, a voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. dne 23. dubna 2006 do 16.00 hodin. Zápisem do zvláštního seznamu voličů bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem příslušným pro místo trvalého pobytu voliče. Občané, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeném při ZÚ Ottawa nebo GK Montreal při posledních parlamentních volbách v roce 2002 a nepožádali v mezidobí o vyškrtnutí, se již znovu zapisovat nemusejí. Přesto doporučujeme, aby si alespoň telefonickým dotazem ověřili, zda jsou v seznamu skutečně uvedeni, případně u kterého úřadu jsou registrováni. S ohledem na otevření GK Toronto současně sdělujeme, že voliči registrovaní u ZÚ Ottawa spadající do volebního okrsku Toronto budou převedeni do seznamu vedeného u tohoto úřadu a o této skutečnosti budou individuálně informováni.Voliči, kteří jsou vedeni ve volebním seznamu jednoho z volebních okrsků v Kanadě, avšak z nějakého důvodu budou chtít volit u úřadu jiného (ať již v Kanadě nebo v České republice), požádá úřad, u něhož je v seznamu veden, o vydání voličského průkazu, na jehož základě pak může volit u jiného úřadu.

Totožnost volič prokazuje platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje, vystaveným příslušným orgánem. Státní občanství ČR volič prokazuje platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem, osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR. Státní občanství ČR lze pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokázat též Listinou o udělení občanství České republiky, je-li v Listině uvedeno, že občan nabyl státní občanství České republiky, a osvědčením o státním občanství České republiky. Bydliště volič prokazuje zásadně úředním dokladem vydaným orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčujícím bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz či řidičský průkaz). O voličský průkaz je možné požádat ode dne vyhlášení voleb, vydán však může být nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, tedy 18. května 2006. Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti ve dnech voleb.

JUDr. Pavel Vošalík, velvyslanec ČR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 17. júna 2006 a občania, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí si môžu svoje ústavou zaručené právo voliť uplatniť aj z miesta svojho bydliska v zahraničí korespondenčne, listovou poštou. Možnosť voľby prostredníctvom elektronickej pošty (cez internet) zákon č. 333/2004 Z.z. neumožňuje. Na internetovej stránke www.volby2006.sk nájdete všetky relevantné informácie: aké podmienky musí občan SR žijúci v zahraničí splniť, ako treba postupovať, kedy a ktoré doklady zadovážiť a kedy odovzdať svoj hlas.        Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Významná jubilea

Vlastne, nevedno prečo sa tvrdí, že ľudia narodení pod šťastnou hviezdou dostanú do vienka množstvo talentu, úspechu, najkrajších vlastností, veľa životného optimizmu a šťastia. Zrejme jedným z tých, ktorý sa narodil pod šťastnou hviezdou je aj Dr. Jozef BRODY, univerzitný profesor na Univerzite Concordia v Montreale. Narodil sa v Bratislave, kde prežil detstvo a takmer celú mladosť. V období druhej svetovej vojny videl odchádzať veľa svojich blízkych vo vlakoch bez okien, s konečnou stanicou na územie, ktorého hostiteľkou a vládkyňou bola smrť. Po ťažkých útrapach vojny Jozef Brody zmaturoval v Bratislave a odtiaľ odišiel študovať na Karlovú Univerzitu do Prahy. Už ako študent strednej školy začal pôsobiť vo vtedy začinajúcim súborom "Lúčnica" a neskôr pokračoval v podobnom pražskom folklórnom súbore. Šarmantná a temperamentná partnerka zo súboru, Soňa, sa stala aj životnou partnerkou, s ktorou nažíva v harmonickom vzťahu dodnes. Dr. Brody učil matematiku na ČVUT (České vysoké učení technické) v Prahe do r. 1968. No, keď "Pražskú Jar" vystriedala "sychravá a nevľúdna jeseň", mnoho ľudí z Československa a medzi nimi i Dr. Brody s manželkou a malou dcérkou Monikou emigrovali do kanadského Montrealu. Z doktora Brodyho sa stal zakrátko veľmi úspešný profesor matematiky a aj na akademickom poli veľmi vzorne a dôstojne reprezentoval slovenskú menšinu. Od samého začiatku pôsobenia v Montreale sa Dr. Brody veľmi aktívne angažoval v slovenskej komunite. Zastával popredné funkcie v "Slovenskom dome", zorganizoval veľmi úspešné podujatie, návštevu Radošínskeho naivného divadla, a posledné tri roky je predsedom CSPBA, (kanadsko-slovenská asociácia podnikateľov a profesionálov) a má veľkú zásluhu na zorganizovaní mimoriadne úspešného 40. jubilejného študentského plesu, na ktorom sa odovzdávajú finančné podpory úspešným slovenským študentom. Dr. Brody sa stále najlepšie cíti v kruhu mladých ľudí a svojich študentov. Dokáže sa vždy bezhranične obetovať, vysvetľovať a pomáhať našim mladým nástupcom. V týchto dňoch sa dožíva Dr. Brody významného životného jubilea. Je preto pre mňa cťou a potešením poďakovať Dr. Brodymu za všetko, čo doteraz pre montrealských Slovákov urobil a zaželať mu v mene všetkých montrealských a kanadských Slovákov veľa pevného zdravia, radosti zo života, nepostrádateľného zmyslu pre humor a veľa pekných dní prehriatych slnečnými paprskami.Pán Doktor! Nech Vaša hviezda, pod ktorou ste sa narodili, je naďalej vašim večným sprievodcom. S úctou       Bea Janurová

K událostem minulého měsíce

Koncert Symfonického orchestru a pěveckého souboru McGill (McGill Symphony Orchestra and Symphonic Choir) dne 8. dubna 2006. Přestože československá komunita nebyla zvláště upozorněna a koncert nebyl moc propagovaný, byl krásný kostel Sv. Jana Křtitele (St. Jean Baptiste church) v ulici Rachel v Montrealu plný do posledního místečka, jak na pódiu, tak v lavicích přízemí a na balkónech. Tento kostel byl patrně zvolen pro akustickou kvalitu a kapacitu pódia pro 170 členů sboru (ve skutečnosti to byly 3 chóry!) a 90 hudebníků orchestru, kteří pod taktovkou dirigenta Alexise Hausera přednesli "Requiem" od Antonína Dvořáka (1841-1904). Akustika chrámu přispěla k dramatičnosti "fortisimos "tak velkého orchestru a sboru, s jistotou vedených (bez partitury) dirigentem Alexis Hauserem. Pro přítomné posluchače byl tento večer nebývalým hudebním zážitkem a maestro, sólisté, orchestr i pěvecký soubor byli za úspěšné provedení odměněni dlouhotrvajícím potleskem, končícím "standing ovation". (Alois Fogl)

Co je to česká komunita? Sokol

Snad každý ví, že Sokol byl založen Dr. Miroslavem Tyršem v roce 1862 v Praze. Vznikl jako národní hnutí výchovné, a kromě sportovní a mravní výchovy měl Sokol vždy náplň i politickou. Ne ve smyslu politického stranictví, ale v touze po svobodě, v posílení národního politického vědomí, které se za Rakouska-Uherska soustřeďovalo v úsilí k vytvoření samostatného státu a v době nacismu a komunismu k osvobození Československa a nastolení demokracie. Po celou dobu, i za První republiky, posilovala sokolská myšlenka naše krajany v exilu. Není proto divu, že první sokolská jednota v Kanadě byla založena v r. 1911 v hornické osadě Michel, B.C., a krátce poté v osadě Frank kousek dál v Albertě. Tyto první jednoty spolupracovaly s americkým Sokolem a přestaly existovat až ve 30. letech, když byla hornická činnost v této oblasti silně omezena. Mezitím vznikaly jednoty Sokola v dalších městech Kanady: v Montrealu (1928), ve Winnipegu (1929) a v Torontě (1931). V roce 1940 vznikla početná jednota v novém městečku Batawa. Začátky byly těžké: v Batawě se konalo první cvičení na upraveném pastvisku, ve Winnipegu si veškeré nářadí (včetně hrazdy a bradel) vyrobili členové Sokola sami. V Montrealu byl Sokol vytvořen díky br. Rudolfu Kočí, který na oslavu 28. října 1928 uspořádal gymnastické představení, které vzbudilo velkou pozornost. Během příštího roku začalo cvičení (dokonce dvakrát týdně) a 25. září 1929 se ustanovila Sokolská jednota pod vedením br. Květoně. Kromě cvičení v YMCE, kde si sokolové pronajali tělocvičnu i s bazénem, organizovali různé soutěže, přednášky, exkurze, zábavy a oslavy státních výročí. Národnostní a politické zaměření Sokola se projevilo nejvíc v době obou světových válek; zvláště ve 40. letech některé jednoty téměř přestaly existovat, protože dost jejich členů se přihlásilo do kanadské armády, aby pomohli v boji za osvobození Československa.

Příště: Sokol Montreal            (AM)

Trochu poezie k svátku matek

Matičce - Jan Neruda

Proto mně draha tak                  A kdyby byla snad                     A kdyby byla snad

milá má matička,                       chudší než oblázek,                    svázána v uzlíčku

že je tak malička,                       přec bych ji v srdci svém            přec bych ji miloval

že je tak chudička.                     choval co obrázek.                     tu drahou matičku.

Různé zprávy

Oznamujeme, že cestovní kancelář GLOBE na 1650 de Maisonneuve W. ukončila svou činnost. Pro informace o letenkách, cestách, pozváních apod. se můžete obrátit na Pavlu Fofanu, tel. (514) 856-9219.

 

Na Věstník přispěli: Stáňa Babánková, George Ehrman, Božena Jílková, Dagmar a Jiří Kaiserovi, Josef Kuchař, Dr. Tomáš Machán, Frances Maxant, Hana a Přemysl Pelnářovi, Dr. Jitka Ponka, Jan Tranzik. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.