Montrealský Věstník  Ročník 43
Květen/May 2007 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 9

Kalendář činností

 

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

2. 5.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

9. 5.      St         Večer s K. Juráskovou a M-N. Lacoursiere, hotel Cantlie Suites, 1110 Sherbrooke W., 18.00 h

12. 5.    So        Jarní sraz Sokolské župy kanadské, Toronto

14. 5.    Po        Martin Karlíček a Konstantina Pappa, Redpath Hall, 861 Sherbrooke W., 20.00 h

16. 5.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

27. 5.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

                        Vernisáž Independent Art Association, 1980 Sherbrooke W., suite 420, 14.00 - 16.00 h

                        KYTICE, Loyola High School Library, 7272 Sherbrooke W., 13.00 h

                        KYTICE, Canadian Legion Hall, 5455 de Maisonneuve W., 19.30 h

30. 5.    St         Recitál Martina Karlíčka, Pollack Hall, 555 Sherbrooke W., 17.00 h

 

Klub seniorů

Program na květen:

2. května - Společná oslava svátku matek. Básně, písně, vzpomínky na naše dětství a mládí.

16. května - Sociální pracovnice Iryna Dulka z CLSC v NDG, Health and Social Service, nám poví důležité a potřebné věci o legální stránce našeho zdraví a sociálního zabezpečení.

30. května - Básně, písně, cestopisný film podle společného rozhodnutí členů Klubu seniorů.

 

Členové seniorského klubu se rozhodli, že se budou podílet na přípravě programů. Do Montrealského Věstníku bude dáno datum a čas schůzek a hlavní body programu.   (Rose Raba Reichmanová)

 

Schůzka seniorů 4. dubna měla skutečně pestrý program. Předsedkyně paní Rose Reichmanová zahájila schůzku přivítáním přítomných členů a početných hostů, zvláště potom arch. Milana Havlína a skupiny jeho přátel včetně jednočlenné kapely p. Jana Chlumského. Ve snaze dodržet tradiční formát schůzky místopředsed-kyně paní Jiřina Mitáčková navrhla zpěv písně "Ta naše písnička česká". Náš dost chabý a nemelodický začátek se dotkl hudebního sluchu paní Soni Zichermannové a vydráždil ji k rychlému zasednutí k pianu, aby nás bezpečně doprovodila k burácivému "potom už nebudem žít!"

Jako speciální událost schůzky označila paní Reichmanová dodatečné blahopřání ke jmeninám místopředsedy klubu panu Josefu Janíkovi. Hned potom uvedla arch. Havlína, který připravil program o zahradní architektuře a svém osobním vlivu na vývoj zahradnictví hlavně v provincii Quebec. V úvodu seznámil posluchače se svým moravským původem, studiem v Lednici a v Brně-Bohunicích, o převádění uprchlíků přes hranice do Rakouska, zatčení, věznění a odsouzení k trestu smrti. V roce 1968 byl propuštěn a emigroval s rodinou do Kanady, kde studoval na Université de Montréal. Později byl profesorem krajinářské architektury v St. Hyacinte. Jako soukromý podnikatel spolupracoval s městem Montreal a botanickou zahradou, které reprezentoval na světových výstavách zahradních projektů. Z těchto cest donesl krásné záběry různých stylů a druhů zahrad a projektů z Orientu, Evropy a Severní Ameriky, které promítal s odborným komentářem.

Po první části programu zasedla zase paní Soňa k pianu, abychom si zazpívali a oslavili narozeniny věrných členů klubu paní Míly Brůchové a paní Anuš Škvorové. Po přestávce s občerstvením pokračoval pan Havlín s promítáním. Na konec svého programu informoval posluchače, že jeho osobní a profesionální životopis jsou předmětem jím vydaných knih "Vlečen pod šibenici" (1996) a "Cesty do exilu" (2007), které si mohou zájemci koupit s jeho věnováním hned po schůzce. Zároveň oznámil, že vydal ještě třetí knihu o Antonínu Pončíkovi pod názvem "Naděje i pro ty, co propadli beznaději". Zájemci o všechny jeho knihy si je mohou objednat nebo dostat informace na tel. č. 450-653-5641. Paní Líba Prášilová panu Havlínovi poděkovala a paní Reichmanová schůzku oficiálně ukončila. Teprve potom se "dostala ke slovu" kapela p. Jana Chlumského, sestávající se z Honzy a jeho elektronické armatury, který hrál a zpíval v době, kdy pan Havlín psal věnování do prodávaných knih. Bylo to velmi pěkné odpoledne. (Alois Fogl)

České a slovenské sdružení

58. Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení letos organizuje odbočka v Londonu v Ontariu ve dnech 1. až 3. června. Má-li někdo zájem se zúčastnit, informace podá předsedkyně Čs. sdružení v Montrealu Míša Fuchsová, tel. (514) 737-8325.(Ema Košacká)

Sokol Montreal

Sokolské cvičení pro tento školní rok skončilo, ale volejbal ještě pokračuje do 24. května. Informace o sokol-ských aktivitách rádi podají Míša Fuchsová, (514) 737-8325, nebo manželé Hřibovi, (514) 683-2092.

 

46. ŽUPNÍ JARNÍ SRAZ Sokola Canada se bude konat v sobotu 12. května v Torontě. Začíná se v 10 hodin dopoledne v tělocvičně George Harvey College s nácvičnou na XXV. slet Slovenského Sokola v USA, který se bude konat od 28. června do 1. července 2007 v Pittsburghu. Odpoledne ve 14.00 hodin začne jarní setkání župního výboru Sokolské župy kanadské v kostele sv. Václava na 496 Gladstone Avenue. Večer v 19.00 se pak všichni sejdou na tradiční sokolské zábavě Majáles rovněž v hale kostela sv. Václava. (AM)

 

Již 24. volejbalový turnaj PIVO (PInkání VOntariu) se bude konat v sobotu 9. června 2007 v tělocvičně University of Toronto, Scarborough Campus, 1265 Military Trail, ve Scarborough v Ontariu. Hrají smíšená družstva (alespoň dvě ženy v týmu podmínkou). Informace podají Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092.

Misie Sv. Václava

Naše příští mše bude v neděli 27. května 2007 v 11 hodin v kapli Loyola High Schoolna 7272 Sherbrooke West, ve třetím patře budovy. Růženec recitujeme od půl jedenácté. Prosíme, choďte chvíli před jedenáctou, protože dveře do školy se v jedenáct zamykají. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Dětský tábor Hostýn existuje již 53 let. Nachází se 80 km na severovýchod od Montrealu na pozemku 10 ha v lesích Laurentinského pohoří. Tábor vlastní pláž u jezera Lafond, která je vzdálena pouze 10 min pěšky. Letošní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít opět jeden třítýdenní turnus, a to od 8. do 28. července. Cena pobytu za první dítě je 275 $ za jeden týden, 550 $ za dva týdny a 740 $ za tři týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10 %. Při platbě do 1. května 2007 se poskytuje další sleva 5 %. Sociálně slabé případy se řeší individuálně. Členové Asociace Hostýn mají dodatečnou slevu 25 $ na jedno dítě. Členský příspěvek je pouhých 20 $ na rok. Přihláška do tábora a další informace jsou na internetu na www.hostyn.org (omlouváme se, že se stránka předělává). Kontakt: Josef Maxant, tel. 450-465-4844, fax 450-923-4159, health.vifad@sympatico.ca a Viera Šebenová, tel. 514-385-5153, vseben@hotmail.com. Hledáme webmastera-dobrovolníka, dále placené kuchařky a vedoucí k dětem (či výměna za pobyt dětí). Formulář na práci je také na internetu. Výhody pro děti: kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky. Do tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky ani slovensky. Ať si děti přivedou své kamarády či kamarádky.Během dětského tábora je tábor uzavřen pro veřejnost, před a po dětském táboru je otevřen pro rodinné dovolené. Členové AH mají slevu při pobytu v chatičkách (6 $ na osobu na noc, děti do 12 let zdarma). Elektřina na vaření a sprchy s teplou vodou jsou v ceně.

Tradiční pouť k Panně Marii Hostýnské bude letos 12. srpna. (Stáňa Hlavová)

Beseda

Oznamujeme zájemcům, že nové kurzy češtiny i slovenštiny pro začátečníky začnou v květnu 2007. Informace o kurzech a dalších našich aktivitách najdete na webové stránce www.beseda.ca nebo volejte na číslo (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, e-mail info@beseda.ca(Vítězslav Voňka)

In memoriam

V pátek 30. března 2007 nás po krátké nemoci opustil pan Ing. Rudolf MAISTER ve věku 88 let. Rozloučili jsme se s ním při pohřbu (Memorial Service) ve středu 4. dubna v pohřebním ústavu Kane & Fetterly. Ing. Maister byl dlouholetým aktivním členem československé komunity. Mnohým z nás bude chybět; budeme na něj vždy vzpomínat. (Miro Bouček)

 

Začátkem dubna zemřela v Montrealu členka Sdružení Irena HAMPLOVÁ ve věku 89 let. Před mnoha lety učila v České doplňovací škole, na bazaru prodávala ručně pletené zboží. Byla nadšená cestovatelka; během svých dovolených poznala značnou část světa. V posledních letech nám pomáhala při expedici Věstníku. Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpomínku. (Ema Košacká)

Kultura

Srdečně Vás zveme na jubilejní 75. výstavu The Independent Art Association, která se bude konat v "The Arts Club", 1980 Sherbrooke W., Suite 420. Vernisáž bude 27. května 2007 od 2 do 4 hodin odpoledne. Návštěvní hodiny jsou od pondělí do pátku vždy od 12 do 6 hodin odpoledne. Všichni jsou srdečně vítáni.

(Rose Raba Reichman, president of IAA)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMENIUS INSTITUTE MONTREAL

vás zve na večer

 

s Kateřinou JURÁSKOVOU

sólistkou na violoncello

 

nazvaný

 

"Tančící cello"

 

Představení, ve kterém bude hudba J. S. Bacha a M. Maraise

interpretována barokním tancem v provedení a choreografii

 

Marie-Nathalie LACOURSIERE

 

ve středu 9. května 2007 v 17.45 hodin

Hotel Cantlie Suites, 1110 Sherbrooke W., Montreal

(cash bar od 17.45 h, večeře v 18.30 h)

 

Cena včetně večeře: $35 (členové Comenius Institute), $40 (hosté)

 

Informace a lístky:

Vesna Alinče, tel.: (514) 482-0315, e-mail: komensky@gmail.com

Prosím, pošlete šek vypsaný na "Comenius Institute" na adresu

4595 Montclair, Montreal, QC H4B 2J8 nejpozději do 3. května 2007

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Farnost sv. Václava v Torontě a České a slovenské sdružení v Montrealu

vás zvou na dvě setkání s

 

JANOU  FRANKOVOU

 

absolventkou pražské DAMU z roku 1989

herečkou Realistického divadla a Divadla za branou

 

v představení nazvaném

 

"KYTICE"

 

dramatizace balad Karla Jaromíra Erbena

Svatební košile, Štědrý den, Vrba, Záhořovo lože

recitace je doprovázená hudebními a světelnými efekty

 

Neděle 27. května 2007

knihovna Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 13.00 hodin

a

sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 19.30 hodin

 

Doporučený příspěvek $15.00 na úhradu režijních výdajů.

 

Informace: Míša Fuchsová (514) 737-8325, Ema Košacká (514) 735-5795

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vynikající klavírista Martin KARLÍČEK, který je dobře známý naší komunitě z podzimních a jarních koncertů v sále hudební školy Vincent d'Indy, bude mít během května v Montrealu následující vystoupení:

V pondělí 14. května v Redpath Hall v 8 hodin večer s Konstantinou Pappa (housle) zahraje díla J. S. Bacha, Ludwiga van Beethovena a Ericha Wolfganga Korngolda.

Ve středu 30. května v Pollack Hall v 5 hodin odpoledne Martin Karlíček přednese ve svém klavírním recitálu díla Leoše Janáčka, Alexandra Nikolajeviče Skrjabina a Bohuslava Martinů.

 

České a slovenské sdružení chystá na středu 20. června koncert Martina KARLÍČKA (klavír) a Vítězslava ČERNOCHA (housle) v sále hudební školy Vincenta d'Indy. Na programu bude Sonáta pro housle a klavír Leoše Janáčka, tři Novelety pro housle, hoboj a klavír od Lukáše Matouška (Marlen Vavříková bude hrát na hoboj), Sonáta No. 3 C moll Edwarda Griega a Sonáta A Dur od Cesara Francka.                                 (Míša Fuchsová)

Našim nestárnoucím babičkám ke Dni matek

Není zas ani až takovou novinkou, že v teritoriích euro-asijských, od Prahy až po Ulan Bator, setkáváme se s jevem zvaným Instituce Angažovaných Babiček. Na západ od Aše se téměř nevyskytuje a v anglosasském světě už teprve ne, jedná se tedy pohříchu o instituci "východního" ražení. Jakožto sociální vymoženost životnímu stylu navýsost potřebnou a praktickou si ji české a slovenské migrační vlny přivezly s sebou až za Velkou louži. Co pod onou Institucí podrozumíváme? Inu, všechna ta skromná, křepká, nestárnoucí děvčata pro všecko, která potřebujeme, aby nám hlídala a přebalovala vnoučata, poradila, nakoupila, vyprala a uvařila. Bez podobné Instituce těžko bychom se mohli plně věnovat kariéře a zábavě. Je pravdou, že jinde si mladí chtě-nechtě musí poradit sami, ale my Češi jsme fikaní. Vyznáme se v gramatice a naučili jsme se skloňovat babičku na všechny způsoby. Babička (naše zlatá), bez babičky (si to nedovedem představit), babičce (poděkujem a koupíme bačkůrky), babičku (potřebujeme dnes a denně), mobilem voláme: "Babičko!" (dneska se zdržíme, dej kluky spát a najez se sama...), o babičce (jen to nejlepší), s babičkou (než děti vyrostou, pak ji čeká domov důchodkyň). Na rozdíl od babiček "západního" typu, které přijedou, potěší se s vnoučaty a zmizí zpátky na Floridu, naše babičky se téměř bez výjimky podřizují roli pomocnice v domácnosti dobrovolně, ne-li s nadšením. Nežádají členství v unii a nečekají vděku. Inu, nejsou to snad ty nezaměnitelné, obětavé české a slovenské holky, jenom trochu starší? Važme si jich, opatrujme je, hýčkejme je a třeba jim dejme někdy najevo naše uznání aspoň lacinou kytkou. Zaslouží si to. (KN)

Různé zprávy

Hledáme paní na úklid tříposchoďových činžáků na Plateau-Mont-Royal na plný pracovní úvazek, od pondělí do pátku vždy od 9 a.m. do 5 p.m.. Dobrá znalost francouzštiny podmínkou. Možnost nastoupit v polovině května 2007. Informace na čísle 514-524-9524;  ptejte se na Manon.

 

Montrealské vysílání českého televizního magazínu Nová Vize Montreal má premiéru vždy v pátek ve 20.30 hodin a reprízu v neděli v 15.30 a v pondělí v 10.00 hodin na multietnickém kanálu, na kabelu 14, nebo na satelitu č. 207. Dotazy a připomínky můžete poslat emailem na montrealtv@yahoo.com nebo poštou na adresu Nová vize: 77 Quebec Ave., #2025, Toronto, M6P 2T4.

 

Máte-li doma staré publikace z doby "předsametové" a chcete je vyhodit - VYHOĎTE JE SMĚREM K NÁM. Díky paní L. Libé a E. Košacké, které důkladně uklízely ve svých skříních, a několika dalším čtenářům, kteří poslali pár výtisků poštou, doplnili jsme náš archív a do kompletní sbírky Věstníku nám chybí už jen dva výtisky: leden 1968 a leden 1976. Také knihovna "Libri Prohibiti" v Praze má zájem o doplnění své sbírky nejen o výtisky Věstníku, ale i o jiné české publikace, jako například Bulletiny Comenius Institute, sokolské sborníky ze sletů, první sborník tábora Hostýn, či jiné mimořádné tiskoviny. Děkujeme předem! (AM)

 

Na Věstník přispěli: Rosti a Martina Brankovsky, Patricia Falta, Vladimír Jelínek, Miroslav Kunagl, Anna Mišurová, Jiřina Orltová, Bella Vernonová. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.