Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Listopad 2003 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 3

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 10.00 h

 

1. 11.    So        Ples Besedy, 4990 Place de la Savane, 20.00 h

4. 11.    Út        Balení cukroví na Bazar, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.00 h

5. 11.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

8. 11.    So        Bazar, sál kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

                        Bazaar, St. Ignatius Parish Hall, 4455 West Broadway, from 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

9. 11.    Ne        Valná hromada Sokola Montreal, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 15.00 h

12. 11.  St         Večer s B. Brottem, Club Sportif MAA, 2070 Peel St., 18.00 h

19. 11.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. kulturní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

22. 11.  So        Mikulášská zábava, sál kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, 20.00 h

                        St. Nicholas Dance, St. Ignatius Parish Hall, 4455 West Broadway, 8:00 p.m.

30. 11. Ne         "Rencontres Musicales Tchčques et Slovaques", École Vincent d'Indy, Outremont, 14.00 h

Klub seniorů

Schůzky Klubu seniorů jsou pravidelně každou druhou středu v půl druhé odpoledne v našem novém kulturním domě na rohu ulice Sherbrooke a West Broadway.

Naše setkání 5. listopadu bude obohaceno přítomností Dr. Rodena a jeho vyprávěním o jeho životních a profesionálních zkušenostech.

Účast našich dam bude velmi vítána při přípravě a průběhu našeho Bazaru.

Každoroční vánoční oběd se bude konat 6. prosince opět v restauraci AMAZONA. Prosím, rezervujte si místo včas. Informace ráda podá Ruth Bílá, tel. (450) 671-2761.

České a slovenské sdružení

Dobročinný BAZAR se letos koná v sále kostela Sv. Ignáce (St. Ignatius), 4455 West Broadway, v sobotu 8. listopadu 2003 od 11.00 do 15.00 hodin. K prodeji budou teplá a studená jídla, a domácí pečivo. Stále hledáme dobrovolníky na pečení, vaření a prodávání. Uvítáme rovněž drobné předměty k prodeji: šperky, ozdobné doplňky a jiné praktické věci. Informace všem zájemcům podají členky bazarového výboru: Olga Velanová (932-1709), Ema Košacká (735-5795), Iva Brožová (484-8390), Zuzana Truxová (488-3528) a Soňa Zichermanová (342-3275). Balení cukroví bude v úterý 4. listopadu v 19.00 hodin večer.

DVOJÍ OBČANSTVÍ. Jedním z hlavních cílů našeho Sdružení v současné době je vyvinout účinnou iniciativu za cílem dosažení možnosti dvojího občanství pro občany České republiky. Miloš Šuchma, prezident našeho Sdružení, je jedním z hlavních činovníků v tomto úsilí. Důležitá jednání probíhají právě v těchto měsících. Z příspěvku senátorky Jitky Seidlové na schůzi Senátu ČR dne 7. srpna 2003 citujeme: "Konečně bych ráda upozornila na řadu podnětů, které jsme také dostali od zástupců Českého a slovenského sdružení v Kanadě. (...) Podle jejich názoru by to mělo záviset pouze a jedině na vůli občana, kdy o pozbytí občanství požádá. (...) Vyplývá snad z toho, že když zde občan nežije, má horší vztah k naší zemi? Je snad možné objektivně říci, že ti, kdo zde např. v minulém režimu zůstali, měli tento lepší vztah? Řada z nich v tehdejší politické moci naopak tuto zemi velmi poškodila. Ze zahraničí naopak přicházela tolik potřebná podpora od těch, kteří proti jejich vůli občanství ze zákona ztratili. (...) Občanství nepozbývá ten, kdo na vlastní žádost požádá o cizí občanství např. na Slovensku, Maďarsku, ani v Polsku. (...) Je třeba si uvědomit, že se zachováním občanství našeho státu jsou spojeny nejen oprávnění, ale také povinnosti. A to je současně symbolem sounáležitosti k českému státu."                                    (Eva Sailerová, převzato z Pramene, ročník 9, č. 3)

VÁNOČNÍ POZDRAVY - chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Věstníku, napište do 20. listopadu na adresu Věstníku, 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1. Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak VESTNIK".

Letošní MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA se bude konat (POZOR ZMĚNA!) v sále kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, na stejném místě jako Bazar, v sobotu 22. listopadu. Upozorňujeme, že výtěžek Mikulášské je určen na výdaje s Věstníkem. Chcete-li podpořit Věstník, přijďte!

Sokol Montreal

Řádná valná hromada Sokola Montreal se tímto svolává na neděli 9. listopadu 2003 do společenské místnosti Čs. kulturního domu, 7300 Sherbrooke W., na třetí hodinu odpoledne. Zveme všechny členy!

Župní schůze Sokola Canada se konala v sobotu 18. října v Kingstonu. Hlavním bodem programu byl Slet chystaný na konec června 2004 v Torontě. Rovněž byl zvolen výbor na další dvouleté období: starostou zůstává bratr Jiří Kořístka, místostarostkou za Montreal je sestra Míša Fuchsová.

Misie Sv. Václava

Oznamujeme, že dne 2. listopadu bude sloužena mše svatá za paní doktorku Františku (Fáju) Maxantovou u příležitosti 14. výročí jejího úmrtí.                                                                                        (Frances Maxant)

Hostýn

Krásné počasí během dlouhého víkendu o "Thanksgiving" přilákalo mnoho rodin, aby si užily poslední krásné podzimní dny, procházky, hledání hub a rybaření na jezeře. Místo opékání selete se z technických důvodů grilovalo marinované maso. Další víkendy na Hostýně byly pracovní: úklid piknikových stolů a lavic, opravy chatiček a hlavní budovy, instalace naftové cisterny a zazimování budov. Od listopadu je Hostýn uzavřen. Děkujeme všem brigádníkům za pomoc.

Koupě pláže pro dětský tábor se podařila - dne 15. října 2003 byla u notáře Josepha Silverstona v NDG podepsaná smlouva o koupi pozemku na břehu jezera (hypotéka bude podepsána později). Děkujeme všem dárcům: S. Hason, S. Hlavová, M. Hrušková, R. Korda, M. Kunagl, A. Matoušek, F. Maxant, V. Peroutka, V. Vašíček a další. Chcete-li přispět na tuto pláž, vystavte šek na "Association Hostyn" s poznámkou "pláž" a pošlete na adresu S. Hlavová, 1683 rue de l'Eglise, Montreal, H4E 1G6. Děkujeme!

Beseda

Ples u příležitosti 5. výročí Besedy v Montrealu se bude konat v sobotu 1. listopadu 2003 v 8.00 hodin večer v sále na 4990 Place de la Savane. Lístky v předprodeji (do 28. října) 20 dolarů pro členy Besedy, studenty a seniory, 25 dolarů pro hosty, lístky u dveří 30 dolarů. Velká cena v tombole je letenka Montreal-Praha (nebo Bratislava) věnovaná ČSA. Oblečení formální nebo kostýmy z devatenáctého století. Bližší informace na tel. (450) 662-3717 nebo (450) 662-1707, email beseda@gosympatico.ca.                                           (Vítězslav Vonka)

Kultura

COMENIUS INSTITUTE MONTREAL

 

invites you to an evening with

 

BORIS  BROTT

 

CONDUCTOR AND ARTISTIC DIRECTOR OF THE McGILL CHAMBER ORCHESTRA

 

entitled

 

 “TAPPING THE CREATIVITY WITHIN YOU”

 

Wednesday, November 12th, 2003

Club Sportif MAA, 2070 Peel Street, Montreal

 

coctail at 6 p.m. (cash bar), dinner at 6:30 p.m.

Price: $30 (members of the Comenius Institute), $35 (non-members)

 

Kindly reserve by making your cheque payable to Comenius Institute and sending it to

Alice Holman, 14 Bellevue, Westmount H3Y 1G5

no later than November 10, 2003

(e-mail: comenius.montreal@sympatico.ca)

 

Comenius Institute gratefully acknowledges the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

 

Naši úspěšní krajané

Dr. Rudolf G. RODEN oslavil v posledních dvou měsících dvě významné události. Koncem srpna se dožil 80 let a téměř ve stejnou dobu vyšla v nakladatelství Academia jeho knížka "Paměť naruby". Není to knížka první a možná také ne poslední: zážitků má Dr. Roden na několik životů. Než ho nacisté s jeho blízkými poslali přes Terezín do Osvětimi, stačil se vyučit na ošetřovatele. To mu nejen v mnoha situacích zachránilo život, ale i předurčilo jeho životní kariéru. Po válce se zapsal na Univerzitu Karlovu na studia medicíny, která tři měsíce před dokončením přerušil komunistický převrat. Dr. Roden odešel se svou ženou a jejím otcem přes Švýcary do Kanady, kde po dlouhém úsilí a mnoha různých zaměstnáních dokončil svá lékařská studia na univerzitě Queen's v Kingstonu a založil si praxi v Montrealu. Jeho zkušenosti z koncentračních táborů vedly k tomu, že mnozí jeho pacienti byli rovněž "survivors" (nebo jejich děti) a studium psychiatrie bylo jen dalším logickým krokem v jeho životní cestě. Mnohé ze svých zážitků - z války, svých studií, ze své lékařské praxe nebo i ze světa akademie, který důkladně poznal během doby, kdy přednášel psychiatrii na univerzitě v Galvestonu, Texas - popisuje ve své knížce. Z ní čiší neocenitelné vlastnosti, které přátelé Dr. Rodena velmi dobře znají - jeho nezdolná energie, smysl pro humor a schopnost najít ve všem, i v těch nejhorších situacích, něco pozitivního. Do mnoha dalších let mu přejeme, ať mu všechny tyto vlastnosti vydrží!           (AM)

Z kulturních událostí a novinek

V rámci oslav 75. výročí ustanovení slovenské katolické farnosti Sv. Cyrila a Metoděje v Montrealu, členové a přátelé osady nacvičili a předvedli 27. září t.r. v kostelní hale "Muzikálnu komédiu: Drotár". Po přivítání a úvodu panem farářem Vladimírem Litvou učinkující dobrovolníci zvládli velmi náročný děj hry ze života "drotára" na jeho potulkách v mnohých krajích. Hra vyžadovala pěvecký talent od všech účinkujících včetně taneční skupiny, dětského souboru, baletního dueta Marie & Hélčne Brunette, a sólistky paní Margity Schneiderové za hudebního doprovodu pana Michaela Sinchaka. Scénu a režii vedla paní Bea Janurová a vše řídila paní Marta Lámošová. Obdivu se těšila zdařilá improvizace kulis, kostýmů, krojů i choreografie, a odborná a technická spolupráce ve všech oborech. Všichni účinkující byli odměněni za svůj obdivuhodný výkon bouřlivým potleskem nadšených diváků. Byl to velmi důstojný a pěkný večer v rámci oslav farnosti. Panu faráři d.p. Vladimíru Litvovi, všem členům a příznivcům farnosti Sv. Cyrila a Metoděje blahopřejeme k 75. výročí a do příštích let přejeme stejného úspěchu.                                                                          (Alois Fogl)

---------------------------------------------

Nová knižní zásilková služba a knihovna
CS KNIHA

nabízí jak nejčerstvější novinky mnoha žánrů a autorů z Čech, Moravy, Slovenska a ze zahraničí, tak i knihy starší a klasické, které by v žádné knihovně chybět neměly, včetně nahrávek knih na audio kazetách. Pokud si koupíte alespoň jednu knihu, zařadíme vás do SOUTĚŽE O CENY, jejíž slosování proběhne 16. dubna 2004.

První z mnoha hodnotných cen je letenka Montreal-Praha a zpět (změna na Toronto je možná).
Katalog nabízených knih bude rozeslán kanadským abonentům Věstníku během příštích dnů.
Informace o nabízených knihách a podmínkách soutěže: tel. nebo fax (514) 425-0742
email: cskniha@sympatico.ca, web page: www.cskniha.com
Hledáme sponsory, kteří by svým příspěvkem pomohli k propagaci české a slovenské kultury.
---------------------------------------------

Komentář ke knížce Dr. Rodena "Paměť naruby"

Přišli jsme mezi prvními a viděli jsme, jak se krásný sál historické knihovny Univerzity McGill zaplňuje zájemci o novou knížku našeho přítele, pražského rodáka Prof. Rudolfa Rodena, M.D., Ph.D. Přítomní mohli vychutnat vytříbený proslov, kterým paní doktorka Irena Žantovská představila autora i jeho knihu. Sám Dr. Roden pak mluvil zejména o jazykových úskalích, kterým je vystaven autor-emigrant, má-li se vyrovnat s nuancemi své mateřštiny, jak se vyvíjela během těch 50 let, které strávil v Kanadě. Vtipnost jeho vyprávění jak v projevu ústním tak i písemném je notoricky známá. V knížce popisuje různé okamžiky svého života: několik minut hrůzy, zda se svými spoluvězni opravdu nastupují vlevo k vlaku, který je poveze na nucené práce, nebo vpravo do plynové komory; pochod smrti, kdy SS-mani odstřelují každého opozdilce. Dočteme se o překonávání překážek k přijetí na lékařskou fakultu v poválečné Kanadě, i o osudech některých jeho pacientů. Ti, kteří četli jeho předešlé knihy, uvítali tuto novou knížku s velkým zájmem. S potěšením jsme si přečetli v MF Dnes, že je mezi 10 nejčtenějšími knížkami v Čechách.                                  (Eva Procházková)

Tsesky horrror - dobrá horrror...

Jak známo, v Čechách o horor nikdy nouze nebyla, bylo ho tolik, že se mohl vyvážet. Konečně po letech k jeho expedici došlo, alespoň ve filmové podobě, a strašidelný náklad dorazil do Montrealu. Kupodivu málo z nás se chce nechat vystrašit - sály většinou zely prázdnotou. Vtipné "Sedmikrásky" Věry Chytilové jsou stále krásnou podívanou a hororem snad jenom pro gurmány. Plýtvá se tam jídlem, což kdysi v Praze vyvolalo dokonce polemiku v tisku. Potěšila mě její "Vlčí bouda", něžný mládežnický hororek s dobrým koncem, na rozdíl od "Story o panelácích", která byla hororem bez konce. Některé talentované krátké filmy podle E.A. Poea ("Kyvadlo", "Zánik domu Usherů") dokázalo spojit hrůzu s krásnem, jiné zase s nudou ("Havran"). Nechyběl ani horor komický ("Kdo chce zabít Jessii") s oddílem keystonovských esenbáků a dobrými gagy. Film "Ucho" byl sice noční můrou, ale autorům (Kachyňa/Procházka) i hercům (Bohdalová s Brzobohatým) se přitom podařilo diváky pobavit. Je to film, který by snad měl vidět každý. V ambiciózním "Prokletí Hajnů" Jiřího Svobody pronásledoval šílený strýček půvabnou Soňu tak, že mi běhal mráz po zádech. Vrcholem všeho byla ovšem "Valerie s jejím týdnem divů". Vybaven komentářem, že je to "vůbec nejlepší poetický český film a i Fellini je proti tomu břídil", nemohl jsem si ho nechat ujít. Překrásná dospívající dívenka tu postupně vystavuje kameře svůj obličejík s hřívou vlasů, nahá ňadérka a další nádhery, přičemž nás zasvěcuje do svých (scénáristových/režisérových) sexuálních snů. Ne že by to holka měla lehké: tatínek upír, maminka a babička jakbysmet, z milence se vyklube brácha, z katechety zvrhlík (katolíci se vůbec chovali opovrženíhodně nebo měli aspoň špatné zuby). Celý večer se nám nabízel sadismus, incest, homosexualita i nekrofilie na pozadí biedermeierovských interiérů, rozkvetlých českých luk a renesančních náměstí. Nevím, co by na tu krásu řekl Federico nebo Sigmund, ale já bych raději prosil Bubáky a Hastrmany.     (Karel Novák)

Upravená přísloví...                         ...a pranostiky

Laskavostí ničemu nenaučíš ničemu.                           Na Nový rok o burzovní šok.

Ať je to ten nebo tamten,                                           Na svatého Patrika netvař se jak paprika.

kdo dřív přijde, ten dřív mele pantem.                          Na svatého Medarda namokne ti kokarda.

Neříkej hop - nebo tě ostatní přeskočí!                        Na svatou Ochechuli slyšet vox popapuli.

Za pravdu je různá sazba:                                           Na svatého Dyndy sám si pomoz z bryndy.

jednou pomník, jindy vazba.                                        Na svatého Mikuláše sháněj buřty do guláše.

Devatero řemesel, desátá politika.              (Převzato z knížky "Kapesní opravník českých přísloví" od Jiřího Žáčka)

Různá oznámení

Pomoc novým krajanům. Minulý měsíc přijela z Čech do Montrealu rodina s dvouletým a pětiletým chlapcem. Máte-li oblečení  pro děti, vybavení do kuchyně nebo jiné zařízení do bytu, které nepotřebujete, dejte prosím vědět Stáně Hlavové (514) 362-0155 nebo Aleně Martinů (514) 343-4981. Děkujeme.

 

Vdovec 65 let, sportovně založený, by se rád seznámil s příjemnou vdovou nebo rozvedenou paní bez závazků ve věku do 60 let. Volejte na číslo (514) 751-2551, kde se dozvíte víc a třeba si aspoň popovídáme.

 

Hledám pro stárnoucí, zapomínající, ale stále ještě fyzicky čilou paní trvalou péči. Pokud někdo víte o domě, penziónu nebo i rodinném prostředí v okolí montrealské univerzity, kde by mohla najít nový domov, volejte buď Alenu Martinů (514) 343-4981 nebo Standu Skálu (514) 733-0978.

 

Prodám za výhodnou cenu český hluboký kočárek, koupený před rokem, jako nový. Volejte (514) 489-5149.

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Jindřich a Eliška Bundálkovi, Ruth Bílá-Guthof, Stanley Hason, Josef a Marie Hřibovi, Frank Mace, Přemysl Pelnář, Ely Picková, Standa Skála, Mira Stastny, Milena Jirat-Wasiutynska a Zdenka Woo. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinů, 3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Stáňa Hlavová (Hostýn). Další členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Ostatní přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.


 


 

 

 

 

Théâtre Lyrichorégra 20

 

 

 

présente / presents

 

 

 

10čme Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques

 

Mercredi, le 3 décembre 2003 ŕ 19h30 / Wednesday, December 3, 2003, at 7:30 p.m.

Centre Leonardo da Vinci /Leonardo da Vinci Centre

8370 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard

 

22 chanteurs / 22 singers

 

avec la collaboration et soutien de / with the collaborarion and support of

Velan Foundation, Fondation EJLB, Ministčre des affaires étrangčres Tchčques,

Czech Airlines ČSA, L'Opéra de Montréal, Recochem Inc., La maison Slovaque,

Slovak league of Montreal, Hôtel Méridien Versailles, Holiday Inn Centre-Ville

 

Billets / Tickets

$30 (concert seulement / concert only)

$100 (vin d'honneur aprčs le concert inclus / includes a reception after the concert)

 

Réservations et renseignements / Reservations and information

Centre Leonardo da Vinci: (514) 955-8370

Théŕtre Lyrichorégra 20: (514) 684-7287

westisland.ca/lyrichoregra20

--------------------------------------------------------------------------------------------

Finale du 7čme Concours des / Final of the 7th Competition of the

 

"Rencontres Musicales Tchčques et Slovaques"

 

Dimanche, le 30 novembre 2003 ŕ 14.00 h / Sunday, November 30, 2003 at 2:00 p.m.

 

Salle Marie Stéphane

École de Musique Vincent d'Indy

628 Chemin Côte Sainte-Catherine, Outremont

 

Billets / Tickets

$15 (régulier / regular)

$10 (âge d'or et étudiants / seniors and students) 
 

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

The Czech and Slovak Association and Sokol Montreal

L'Association Tchčque et Slovaque et Sokol Montréal

 

vás srdečně zvou na / invite you to / vous invitent au

 

 

Mikulášskou zábavu

St. Nicholas Dance

Bal de St. Nicholas

 

 

Sobota 22. listopadu 2003 v 8 hodin večer

Sál kostela sv. Ignáce

4455 West Broadway, N.D.G.

 

Saturday, November 22, 2003, at 8.00 p.m.

Parish Hall of the Church of St. Ignatius

4455 West Broadway, N.D.G.

 

Samedi le 22 novembre 2003 ŕ 20h00

La salle de l'Église de St. Ignatius

4455 West Broadway, N.D.G

 

K tanci hraje kapela Edelweiss

Půlnoční tombola - 1. cena: zpáteční letenka Montreal-Praha s ČSA

Tradiční jídla a zákusky

 

Dance music by Edelweiss

Midnight Raffle - 1st prize: A return ticket Montreal-Prague offered by CSA

Traditional Czech meals and pastry

 

Musique de danse par Edelweiss

Tirage de tombola - 1er prix: Billet aller-retour Montréal-Prague offert par le CSA

Bar, repas et patisseries traditionnels

 

Vstupné: $15.00 u pokladny, $10.00 studenti a senioři, $12.00 v předprodeji

Tickets: $15.00 at the door, $10.00 seniors + students, $12.00 advance sale

Billets: vente d'avance: 12,00 $, étudiants, age d'or: 10,00 $, prix ŕ l'entrée: 15,00 $

 

 

Informace a lístky / Information and tickets / Pour l'information et les billets

 

Fogl (514) 484-3213              Fuchsová (514) 737-8325

Košacký (514) 735-5795        Martinů (514) 343-4981