Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Listopad/November 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 3

Kalendář činností

 

Každé úterý:                 Taneční kurzy Besedy, 4990 Place de la Savane, 19.00 h

Každou středu:              Jazykové kurzy Besedy (čeština), 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

                                    Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý pátek:                 Jazykové kurzy Besedy (slovenština), 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

Každá neděle:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

3. 11.    Út        Bazarová schůze, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 10.00 h

7. 11.    Ne        Valná hromada Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 17.00 h

7. 11.    Ne        Koncert XI. Gala Lyrique, Théâtre Lyrichorégra 20, Redpath Hall, 7.30 h

9. 11.    Út        Balení cukroví na Bazar, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.00 h

10. 11.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

13. 11.  So        Bazar, sál kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

                        Bazaar, St. Ignatius Parish Hall, 4455 West Broadway, from 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

23. 11.  Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

24. 11.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

27. 11.  So        Mikulášská zábava, sál kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, 20.00 h

                        St. Nicholas Dance, St. Ignatius Parish Hall, 4455 West Broadway, 8:00 p.m.

--------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Věstníku,

napište do 20. listopadu na adresu Věstníku, 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1.

Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

Klub seniorů

Pravidelné schůzky jsou každou druhou středu v 1:30 p.m.

Na schůzce 27. října oslavíme vzácné narozeniny paní Marianne Valdštýnové. Dne 10. listopadu nás navštíví paní Doreen Cons z ústavu McKay Center a poví nám, jak a čím může ústav pomoci špatně slyšícím osobám.

Náš tradiční vánoční oběd bude letos opět na obvyklém místě v restauraci AMAZONA v sobotu 11. prosince. Podrobnější informace budou oznámeny později. (Ruth Bílá-Guthof)

České a slovenské sdružení

Výroční dobročinný BAZAR se letos koná v sobotu 13. listopadu 2003 v sále kostela Sv. Ignáce (St. Ignatius), 4455 West Broadway, od 11 hodin ráno do 3 hodin odpoledne. Uvítáme všechny krajany a jejich kanadské známé. Přijďte se podívat a pobavit se se známými, a nakoupit vánoční dárky a pečivo. Výtěžek jde na charitativní účely. Doufáme, že vás tam všechny uvidíme. Bazarové schůze se nadále konají každou středu od 10 do 12 hodin - poslední bude 3. listopadu. Pomocníci jsou stále vítáni. Informace podají Olga Velanová (932-1709), Ema Košacká (735-5795), Iva Brožová (484-8390) a Alena Valdštýnová (488-1340).

Balení cukroví bude v úterý 9. listopadu v 7 hodin večer v Misijním domě.

Výborová schůze Čs. sdružení je po Bazaru v úterý 23. listopadu. Příprava na Mikulášskou. (A. Valdštýnová)

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. V předběžném oznámení a přílohou zveme všechny na zároveň tradiční i zvláštní Mikulášskou zábavu. Zvláštní bude v tom, že tentokrát bude její výtěžek věnován na úhradu provozu a údržby našeho Misijního domu. Potřebujeme pomoc všech, aby zábava byla úspěchem nejen finančním, ale také společenským. Žádáme o pomoc hlavně mladší generaci (nemusí být členy žádného spolku!) Rovněž se znovu obracíme na naše podnikatele s žádostí o dary to tomboly. I ti, které Mikulášská neláká a chtěli by přispět na Misijní dům, mohou tak udělat zasláním šeku vystaveného na "Czech and Slovak Association Montreal" a poslat na adresu Věstníku nebo Misijního domu (7300 Sherbrooke West, Montreal, H4B 1R7. Další infromace najdete na přiložené pozvánce. Děkujeme! (Alois Fogl)

Sokol Montreal

Řádná valná hromada Sokola Montreal se tímto svolává na neděli 7. listopadu 2004 do společenské místnosti Čs. misijního domu, 7300 Sherbrooke W., na pátou hodinu odpoledne. Zveme všechny členy!

Župní schůze Sokola Canada se konala v sobotu 23. října v Kingstonu. Jedním z hlavních bodů programu byla rekapitulace XI. sletu v Torontě. Nejdříve několik čísel: gymnastických závodů se zúčastnilo 218 závodníků, turnaje v odbíjené 14 družstev, plavání a lehké atletiky, které byly zařazeny do programu poprvé po dlouhé době, kolem 20 účastníků. Hlavní sletové vystoupení se skládalo z několika skladeb, z nichž největší úspěch měla skladba dorostu, skladba "Věrni zůstaneme" v provedení členů ČOS, a skladba pro muže a ženy "Rosemarie". Dalším bodem byla příprava na slet 2006 v Praze a plánování akcí na příští rok. (AM)

Misie Sv. Václava

Výtěžek Mikulášské zábavy je letos věnován na výdaje s údržbou Misijního domu. Přijďte se pobavit, vezměte s sebou i své kanadské známé a tím zároveň přispějete na náš dům. Informace najdete rovněž v sekci Čs. sdružení a na přiložené pozvánce na Mikulášskou. Děkujeme! (Alois Fogl)

 

Misie Sv. Václava prodá urychleně auto po Otci Janíčkovi (později užívané Otcem Stejskalem): červená Honda Civic CX 95 (hatchback), automatická převodovka, 109 tisíc km, ve výborném mechanickém stavu, karoserie potřebuje trochu touch-up. Red Book value přes $6000 (jakákoliv rozumná nižší cena možná). Volejte Vaška Vančuru (450) 689-4502 nebo Láďu Křivánka (450) 689-2802 (večer).

Hostýn

Dětský tábor v roce 2004 proběhl ve dvou turnusech. Celkem se přihlásilo 49 dětí (vloni bylo 44), 15 dětí z Quebeku, 26 z Ontaria, 6 z České republiky, 1 z Vancouveru a 1 z USA. Z provedeného průzkumu vyplývá, že strava byla ještě lepší než vloni, díky šéfkuchařce Janě a pomocnicím Erice, Hance a Ivetě. Vedoucí dětí se zasloužili o výborný program (především Drahoš Chytrý u chlapců a u děvčat Ivana, Hanka, Nikol a Tereza). O běžné opravy během tábora se staral údržbář Jirka. Všem výše jmenovaným děkujeme. Děti se zúčastnily různých táborových her a výletů. Velmi oblíbené byly táborové ohně a diskotéky. K plavání a ke kanoistice jsme využívali hodně naší nové pláže, kterou jsme letos na jaře nechali upravit. Asociace Hostýn vlastní prozatím jen jednu kánoi. Druhou kanoi zapůjčil pro děti J. Maxant. Proto uvítáme, pokud někdo může věnovat další kánoi či jinou loďku. Děti z druhého turnusu se účastnily chození a lezení po lanech v lese v nedalekém Rawdonu, což mělo veliký úspěch. Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří jakkoliv podpořili tábor a to ať různými dary nebo svou prací. Ředitel ČSA pan Kožich poskytl zdarma letenku pro vedoucí z Prahy. Tom Silber daroval a instaloval pomocné nádrže z nerez oceli pro nové záchody. Dušan Vejvoda pomohl s rozvodem vody a instaloval tlakový spínač. Zdeněk Nosek pomohl s jarním otevíráním tábora. Na přípravě tábora se také podíleli členové výboru Asociace Hostýn. Jim všem patří náš dík.

Informace o dětském táboře v roce 2005 budou uveřejněny v pozdějších číslech Věstníku a na naší internetové stránce www.hostyn.org. Do tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky, ani slovensky. Cena patří k nejlevnějším a program k nejkvalitnějším v Kanadě. Připomínáme, že o historii tábora Hostýn se můžete dočíst v brožurce TÁBOR HOSTÝN, 50 leté výročí, 1954-2004, kde je životopis otce Janíčka, několik barevných fotografií nové pláže, dětí, atd. Cena je 10$ včetně poštovného. Obraťte se na pana Janíka, (514) 489-4364, nebo Josefa Maxanta, (514) 465-4844. (Josef Maxant, ředitel dětského tábora Hostýn)

 

Děkuji paní Evě a Dušanovi Vejvodovým za dovoz různých věcí pro děti (plachty, lana, papíry, hračky) a za velký nákup raket na ohňostroj. Rovněž děkuji Míle a Joe z New Jersey za pastelky a různé potřeby na výtvarné práce. Zároveň žádáme ty, kteří mají doma nepotřebné věci, které bychom mohli použít při příštích dětských táborech, ozvěte se nám, prosím na (514) 362-0155. Uvítáme např. masky, kostýmy nebo látky na výrobu kostýmů, což děti mohou použít na večerní představení. Také jsou třeba sportovní potřeby jako záchranné vesty, fotbalové a jiné míče, ping-pongové pálky a míčky, apod. (Drahoš Chytrý JR, vedouci chlapců)

Beseda

Nová sezóna nám hezky začala "Jiřinkovým bálem" a "Besedou u cimbálu na vinobraní". Poděkování a blahopřání za dobře vykonanou práci patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s organizací, sponzorovali uvedené akce nebo jen svou přítomností akce podpořili.

Opět připravujeme již tradiční SILVESTROVSKOU ZÁBAVU. Podrobné oznámení bude v prosincovém čísle Věstníku. Pro informace kontaktujte Besedu na emailové adrese info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096. Oznámení najdete rovněž na www.beseda.ca. (Victor Vonka)


 

Théâtre Lyrichorégra 20

is pleased to invite you to

 

XIe GALA LYRIQUE

¨Les Jeunes Ambassadeurs Lyriques¨

 

Benefit Gala Concert

 

Redpath Hall

Sunday, November 7th 2004, 7:30 p.m.

 

Tickets   30$,  100$ (with reception)

Send your answer to Théâtre Lyrichorégra 20- Gala 2004

4946 rue Hortie-Pierrefonds (Qc) H8Y 1Z3

Information: tel. (514) 684 7287, fax .(514) 684 4979, email lyrique@cam.org

-------------------------------------------------------------------

K událostem posledních dvou měsíců

Jiřinkový ples. V sobotu 25. září jsme prožili krásný večer plný hudby, tance a veselí. JUDr. Viera Jarešová, generální konzulka ČR, zahájila proslovem tuto kulturní událost, následovanou nádherným valčíkem. Staří, mladí i nejmladší neopustili taneční parket v soutěži s krásným orchestrem. Členové Besedy zatančili Hořickou polonézu, část České besedy a Lašskou mazurku. K veselé náladě přispěl rodinný valčík, polka i moderní tance. Ani na jídlo se nezapomnělo. Párky se salátem, chlebíčky, štrúdl, dorty a různé cukrovinky soutěžily s pivem, vínem, kávou a dalšími nápoji. Stoly plné květin, jiřin v různých barvách, ozdobovaly velký sál. Děkujeme Štěpánce a Víťovi Vonkovým i ostatním, kteří se zasloužili o tento společenský večer a do dalších let všem přejeme dobré zdraví a mnoho úspěchů.  (Míla Brůcha a Rose Raba Reichman)

 

Václavská zábava. Díky dlouhému víkendu nabitému aktivitami se nás sešlo o něco méně, avšak nálada byla výtečná. Večer plný české muziky a šlágrů našich mladých let se vzornou obsluhou týmu mladých děvčat udělaly své, a všichni přítomní se výtečně bavili.  Rádi bychom poděkovali Regině Beránkové za dorty, sladkosti a pomoc, Věrce Havlínové za výborné chlebíčky, a Jiřince Noskové, která poznamenala naši zábavu množstvím moravských pouťových koláčků. Výtečná gulášovka, klobásky, párky s výborným bramborovým salátem, káva a množství nejrůznějšího vánočního cukroví Eriky Chlumské uspokojily i ty nejnáročnější. Po všech dobrotách se jen zakouřilo. Obzvlášť nás potěšilo, že se mezi námi objevilo pár starých známých, kteří se na zábavách již léta neukazují. Všichni slibovali, že příště přijdou zas. (Honza Chlumský)

 

Perný víkend. Druhý říjnový víkend nabídl velmi pestrý program. Ti šťastnější, jako i já, stihli absolvovat celkem tři akce během tří dní.

Páteční večer patřil Radošínskému naivnému divadlu ze Slovenska. Členové souboru pod vedením pana Stanislava Štěpky nabídli divakům v zaplněné hale auditoria Vanier college průřez jejich téměř čtyřicetiletou divadelní činností. Na jevišti se tak objevily v kabaretním sestřihu ukázky z téměř desítky původních her mapující nejenom historii divadla, ale hlavně historii Slovenska a jeho významných osobností od Jánošíka až po současnost. Dlouho trvající aplaus a vřelé poděkování organizátora akce Josefa Brodyho učinkujícím potvrdily kvality Radošínského naivného divadla, nepřehlédnutelné stálice mezi divadly na Slovensku.

Následující sobotní večer patřil Václavské zábavě. V hudební i organizační režii Jana Chlumského si účastníci zábavy přišli na své. Tříčlenný band měl na repertoáru známé taneční skladby všeho druhu, ovšem zlaté české hity z let šedesátých u publika doslova kralovaly. Během příjemného večera se každý mohl občerstvit v bohatě zásobeném baru tradičními jídly a zákusky. Nebylo divu, že poslední tanečníci odešli až dlouho po půlnoci.

Neděle patřila rozsahem akci největší. Něco málo přes dvě stě účastníků se sešlo na malebném vinohradu paní Henrietty Antony a jejího syna Johna na Besedě u cimbálu na vinobraní. Již nádherná cesta okouzlující barevnou podzimní krajinou do Suttonu naznačovala, že bude před námi velmi zajímavé odpoledne. Vinobraní začalo ve tři hodiny odpoledne osobním přivítáním paní Henriettou a ochutnávkou vína. Asi po hodině začal vlastní program. Nejdříve vystoupila cimbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic a potom Beseda s ukázkami několika tradičních tanců. Na závěr se všichni (chladem hodně ztuhlí) rádi přesunuli do sklepení, kde se podávala pro všechny večeře. Nejsem zřejmě sám, pro koho byla návštěva vinohradu velkým zážitkem. Všechny tři akce znamenaly perný, ale příjemně strávený víkend… (Libor Kotačka)

Naši zasloužilí krajané

Úspěšný podnikatel, dlouholetý člen a podporovatel krajanských organizací, pan Otto JANGL, prezident O.J. Company v Sherringtonu, Quebec, oslaví 19. prosince 2004 své 80. narozeniny. Otto se narodil v selské rodině

na Moravě. V roce 1943 byl nasazen do pracovního tábora v Německu a po skončení války pokračoval ve studiích na Karlově univerzitě v Praze, kde v r. 1947 graduoval jako Ing. Agronom. Únorový puč ho však vyhnal do Německa, odkud odjel v r. 1950 do Kanady. Jako většina tehdejších emigrantů pracoval na farmě, ale již o 3 roky později si pronajal vlastní farmu, kde začal pěstovat travní semena. Firma O.J. Company, kterou založil v r. 1966, se specializovala s velkým úspěchem na zakládání a údržbu golfových hřišť. Po složení zkoušek na Laval University se stal členem "Order of Agronomies of Quebec" a v r. 1995 byl jmenován "Life time member in recognition of his professional career". Do dnešního dne pan Jangl s pomocí své rodiny úspěšně pokračuje v údržbě golfových hřišť v Quebeku a východním Ontariu - firma O.J. Company zaměstnává na 40 odborníků - a na své farmě pečuje o jabloňové sady, které jsou pýchou rodiny.

Připojujeme se k blahopřáním k Tvým životním úspěchům a do té druhé poloviny Tvého života ti přejeme dobré zdraví a spokojenost v kruhu Tvé milé rodiny. (Alois Fogl)

Slavná jubilea

Paní Marianne VALDŠTÝNOVÁ se 29. října letošního roku dožívá v plném zdraví 95 let. Blahopřejeme jí k tomuto významnému výročí a přejeme jí hodně zdraví a dobré nálady do dalších let! (Ema Košacká)

Octoberfest po česku

Přestože jsme povýtce národ pivní a dokážeme si udělat hospodu i z pracoviště, oficiální pivní dožínky jaksi neslavíme. Jak na zavolanou přišel nápad Besedy uspořádat české Vinobraní a to na atraktivní property paní Henrietty Antony, s cimbálovou muzikou z jižní Moravy k tomu. Mladý pan Antony je členem Besedy a volba místa nebyla náhodná. Půvabná stavení včetně kapličky v barokním stylu, společenské sály ve středověkém stylu, přírodní amfiteátr terasovitých vinic ve stylu nejspíš starých Inků, to vše, spolu s nádhernou vyhlídkou, vytváří jakousi trvale slavnostní atmosféru. Škoda, že pořadatelé v důsledku přemíry souběžných českých akcí museli změnit datum ze soboty na neděli. To se znelíbilo velkému Manitou a za trest srazil přes noc teplotu o deset stupňů. Ani chladné počasí však neodradilo determinované hosty, ať už zblízka nebo z dáli, neboť na vinici se jich brzy nakupilo na 170 a trousili se další. Nějakým zázrakem každý našel židli, děvčata v krojích nabídla pochutiny a víno, cimbalista udeřil do strun a temperatura šla nezadržitelně nahoru. Muzika, hraná profesionálně a s chutí, inspirovala dokonce některé z hostů k nevšedním tanečním kreacím. Beseda se tentokrát vytasila se stejnojmenným tancem, který pamatujeme z dob Obrození nebo aspoň z tanečních. Kéž by tanečníci namísto dýchavičné přehrávací mašinky byli doprovázeni vlastním bandem! Po tanci se v kapličce odsloužila mše a posléze byl čas k večeři. Guláš spolehlivě pronikl do všech sálů, garáží a koníren, a spolu s ním i znamenité pečivo. To už většina hostů měla upito a sály hlučely čilou konverzací, neboť kde jinde se pravdy dopídíš, než ve víně! Těžištěm zábavy ovšem zůstal přeplněný rytířský sál, kde se utábořili muzikanti a hráli a hráli. Odcházeli jsme s vědomím, že sem se určitě ještě někdy vrátíme...  (Karel Novák)

 

                                                            IN VINO VERITAS                         

Kraj krásný jest                                     A tváře neznámé                       A když chlad podzimu

v Canton de l'Est                                   se zase blízké zdály                    se venku přihlásil

u Henrietty vinobraní                             když paměť                               vrcholí večer ve sklípku

s rudým listem javorovým                       vrátivší se                                 kam spolek náš teď sestoupil

nám přiblížilo z nenadání                       a vínko lahodné                         někomu tancem - jiným koláčem

náš domov až k nepoznání.                     nám jazyk rozvázaly.                  a již skončili tu muziku.

                ↓                                                                              ↓                                                              ↓

Však zvuk cimbálu a housle naše            A hrdost pojednou                     Tož nakonec po tom všem

s písničkou českou                                 tak dlouho odložena                   nezbývá než vzdát díky těm

vždy tak hezkou, tak hezkou,                  v obdivných pohledech               kteří se o tu krásu tak zasloužili

nás na pochybách nenechal,                   kanadských přátel                      Však zvláštní dík a obdiv

že u našich se nacházíme.                      je kupodivu znovu objevena.       patří teď již Henriettě jen!         

(Milan Hackersmid)


 

In memoriam

Paní Yvonne LAVAL-PERNICKA se narodila na jihu Francie 13. března 1921. Její matka, původně od Brna, se při cestě po Evropě nechala okouzlit francouzským důstojníkem. Žili pak v "domě s věžemi" (zámek? malý hrad?) v Toulouse. Na konci třicátých let přesvědčila babička svého Pierra Lavala, aby se vrátili na Moravu, do Brna, a tam mladá Yvonka potkala studenta archeologie, když po večerech nacvičovala v jednom z brněnských divadel - od mládí byla přitahována k tanci a choreografii. V Brně se jim pak narodil Martin a o sedm let později Nicolas. Do Kanady odjeli v r. 1960, a když Yvonne dostala kanadský ekvivalent  svého  diplomu,  začala učit francouzštinu na různých školách, od základních až po Montrealskou univerzitu. Dlouhou a pestrou kariéru zakončila v úctyhodném věku 80 jar, kdy se oddala životu klidnějšímu k radosti Martina a jeho dětí, Kariny, Andrei a malé Marilou. Opustila nás 11. října tohoto roku v klidu a míru, bez nemoci a bez bolesti, doslova v našich rukou. Děkujeme za projevy sympatií všech, kteří jste ji znali. (Martin a Nicolas Pernicka)

Yvonne Laval

Odešla paní Yvonne LAVAL-PERNIČKOVÁ (Vzpomínka - a díky)

Tak nějak jsem to slovo "odešla" dostal do toho nadpisu se značnou námahou. Pořád se mi tam dralo, že odtančila. Že odtančila, aby jinde učila jiná - snad i nadzemská - stvoření ladné pohyby.

O málokteré ženě se dá říct, že je dáma, jenom proto, že se chová naprosto přirozeně. Yvonne Laval-Perničková patřila k této Bohem i sudičkami požehnané menšině. Také jsem si nikdy nedokázal vysvětlit, zda ta její skoro ostentativní šarmantnost je syntézou jejího smíšeného česko-francouzského původu nebo pouze toho, co jí geny předaly od jejích předků. Paní Yvonne překypovala energií. V Montreale učila na plný úvazek ve veřejných školách. Vychovala dva syny. Byla aktivní členkou našich československých organizací a plně se zúčastňovala našeho menšinového života. Ale nejvíce svého volného času a síly věnovala tomu, aby seznámila s českými a slovenskými lidovými tanci několik generací našich mladých. Mezi nimi byl i můj mladší syn, který se její zásluhou řadu let věnoval baletnímu tanci. Dlouhá léta bylo snad nemyslitelné, abychom zde v Montreale něco slavili bez vystoupení taneční skupiny vedené paní Lavalovou. Paní Yvonne tanec a ladné pohyby učila s láskou. Její přístup ke studentům a její učební metody byly naprosto profesionální.

V pátek 15. října ve 3 hodiny odpoledne v obřadní síni pohřebního ústavu na Côte-des-Neiges se s ní rozloučila její rodina, její přátelé a kolegové jejích synů. Mezi přáteli bylo několik dam z Klubu seniorů. Malý laptop promítal obrázky ze života paní Yvonne a její rodiny. Vzpomínkové odpoledne probíhalo ve třech jazycích: česky, francouzsky a anglicky. Celý obřad vtipně, ale současně také dojemně řídil katolický kněz. Prvním řečníkem byl syn paní Laval Martin Pernička, potom vnučky paní Yvonne a několik přátel, mezi nimi i pan Victor Vonka. Ve všech třech řečech promluvila také jedna z těch, které paní Yvonne kdysi učila tance čs. folkloru - a nyní také kolegyně jejího syna Martina - paní Alena Procházková. To páteční odpoledne ukázalo, že paní Yvonne Laval je a zůstane živá v srdcích české komunity v Montreale. (Dr. Vlasta Vrána)

Různé zprávy

Prodám levně nábytek: soupravu postel a pracovní stůl z nerez oceli, velkou postel, stolky, různé židličky, skříně, atd. Tel. (514) 489-5149.

Krásný byt k pronajmutí, 6˝, renovovaný, dřevěné parkety, keramická kuchyň, velký balkón, nový záchod, asi 5 min od metra Snowdon, blízko obchodů. Tel. (514) 489-5149.

 

CAR-JACKERS NEW SCHEME: Be aware of new car-jacking scheme. Imagine: You walk across the parking lot, unlock your car and get inside. Then you lock all your doors, start the engine and shift into REVERSE. You look into the rearview mirror to back out of your parking space and you notice a piece of paper stuck to the middle of the rear window. So, you shift into PARK, unlock your doors and jump out of your car to remove that paper (or whatever it is) that is obstructing your view. When you reach the back of your car, that is when the car-jackers appear out of nowhere, jump into your car and take off!! Your engine is running (ladies would have their purse in the car) and they practically mow you down as they speed off in your car. JUST DRIVE AWAY and later remove the paper that is stuck to your window!            (S. Sneberk)

 


 

 

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

The Czech and Slovak Association and Sokol Montreal

 

vás srdečně zvou na / invite you to

 

Mikulášskou taneční zábavu

St. Nicholas Dance

 

v sobotu 27. listopadu 2004 / Saturday, November 27, 2004

v 8.00 hodin večer / at 8.00 p.m.

v sále kostela sv. Ignáce / Parish Hall of the Church of St. Ignatius

4455 West Broadway, N.D.G.

 

K tanci hraje kapela Edelweiss / Dance music by Edelweiss

 

Půlnoční tombola - 1. cena: zpáteční letenka Montreal-Praha s ČSA

Midnight Raffle - 1st prize: airline ticket Montreal-Prague by CSA

 

Tradiční jídla a zákusky / Traditional Czech meals and pastry

 

Mikuláš tentokrát přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

St. Nicolas will come and give to your friends gifts brought by you

(postage $1 per gift)

 

Vstupné: $15.00 u pokladny, $10.00 studenti a senioři, $12.00 v předprodeji

Tickets: $15.00 at the door, $10.00 seniors and students, $12.00 advance sale

 

Šek vystavte na Czech and Slovak Association, Montreal

Výtěžek Mikulášské bude věnován na výdaje s údržbou Čs. misijního domu

 

Informace a lístky / Information and tickets:

 

Alois Fogl (514) 484-3213              Míša Fuchsová (514) 737-8325

Ema Košacká (514) 735-5795          Alena Martinů (514) 343-4981

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Paul Dobrovolny, Rudolf a A. Farský, Dana Jakubovič, Hana Jurásková, Eva Lapka, Frances Maxant, Rose Raba Reichmanová, Mira Stastny, Lenka Storzer (Czech Books) a Jan Urbánek. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinu, 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme. Věstník (i minulá čísla) si můžete přečíst i na Internetu na Almaczech.tripod.com.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.