Montrealský Věstník  Ročník 42
Listopad/November 2005 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 3

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

29. 10. So        Koncert na oslavu 28. října, 628 Ch. de la Côte Ste. Catherine, Outremont, 19.30 h

1. 11.    Út        Bazarová schůze, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 10.00 h

5. 11.    So        Výroční bál CSPBA, Le Challenger, 2525 Avenue des Nations, St. Laurent, 18.00 h

8. 11.    Út        Balení cukroví na Bazar, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.00 h

9. 11.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

12. 11.  So        Bazar, hala Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

                        Bazaar, St. Ignatius Parish Hall, 4455 West Broadway, from 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

15. 11.  Út        Večer s Prof. H. Möllerem, Hotel Delta, 475 Pres. Kennedy Avenue, 18.00 h

19. 11.  So        Opera "Martin Streda" (Karel Ludvík), Merkin Concert Hall, Kaufman Center, New York

20. 11.  Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

23. 11.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

3. 12.    So        Mikulášská zábava, sál kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 20.00 h

                        St. Nicholas Dance, Parish Hall of Sts. Cyril and Method, 7187 2nd Avenue, 8:00 p.m.

--------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Věstníku,

napište do 20. listopadu na adresu Věstníku, 5080 Glencairn, Montreal, QC H3W 2B4.

Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

Klub seniorů

Panu Dr. Štefanu Hornému mnohokrát děkujeme za krásnou informativní přednášku ohledně našeho zdraví, fyzického i duševního, a za předvedení správných cviků k udržení dobré fyzické kondice. Strávil s námi celé odpoledne a zazpíval nám spoustu českých a slovenských národních písní. Doufáme, že si opět někdy najde čas nás znovu potěšit svou návštěvou. Velmi dobře připravenou přednáškou pana Aloise Fogla a zazpíváním našich národních hymen jsme oslavili náš význačný den, 28. říjen, státní svátek a den vzniku čs. státu.

Program na listopad: Dne 9. listopadu si zazpíváme národní písně (Andulko šafářova, A já su synek z Polanky, Bejvávalo, bejvávalo) a paní Mitáčková nám přečte úryvky z knížky "Povídky malostranské". Ve středu 23. listopadu si zazpíváme Beskyde, Beskyde, Červená modrá fiala a Boleslav, Boleslav. Pan Ken Delamater nám promítne film z jedné z jeho mnoha zajímavých informativních cest.

Náš tradiční vánoční oběd bude letos opět na obvyklém místě v restauraci AMAZONA v sobotu 10. prosince. Informace podá paní Mitáčková (514) 486-0562 nebo pan Janík (514) 489-4364. (Rose Raba Reichman)

České a slovenské sdružení

Výborová schůze montrealské odbočky ČSSK proběhla až po uzávěrce Věstníku v pondělí 24. října 2005. Zprávu o ní podáme v příštím čísle.

 

Ještě jednou upozorňujeme, že již 50. BAZAR se bude konat v sobotu 12. listopadu 2005 v hale kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway. Budeme rádi, když se přihlásí dobrovolníci, kteří by nám byli ochotni pomoci s přípravou a organizací. Uvítáme rovněž drobné předměty k prodeji: bižuterii, ozdobné doplňky a zajímavé dárkové věci. Informace podají Olga Velanová (514) 932-1709 a Ema Košacká (514) 735-5795. Poslední bazarová schůze bude v úterý 1. listopadu. V úterý 8. listopadu v 7 hodin večer budeme v Misijním domě balit cukroví. Přijďte mezi nás, nám pomoct! (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Schůze výboru Sokola Montreal byla svolána na 18. října. Jednalo se především o přípravě Mikulášské zábavy, o účasti na schůzi Župy v Kingstonu a předběžně o Šibřinkách. Další schůze je plánovaná na začátek ledna. Valná hromada Sokola Montreal, která obvykle bývá v neděli po Bazaru, se odkládá na únor 2006 z důvodu nepřítomnosti některých členů výboru v polovině listopadu.

 

Řádná valná hromada Sokolské župy kanadské se konala v sobotu 22. října v Kingstonu. Z Montrealu se zúčastnili Petr Štikarovský, Míša Fuchsová a Dr. Štefan Horný. Na pořadu jednání byla kromě tradičních akcí, jako jsou zimní hry, především příprava na Všesokolský slet v červnu 2006 v Praze. Byl také zvolen nový výbor: starostou zůstává br. Jiří Kořístka, místostarostkou je s. Míša Fuchsová, náčelníkem br. Luboš Frynta a náčelnicí místo s. Dity Hyklové byla zvolena s. Anna Janoušová. Pokladníkem zůstává br. Jan Waldauf.

 

Pravidelné sokolské cvičení a závodní volejbal se konají každý týden. Přijďte mezi nás protáhnout si tělo - na středečním cvičení se po rozcvičce cvičí asi hodinu při hudbě (aerobics a line dancing) a ve zbývajícím čase se hraje volejbal. Čtvrteční volejbal je pro zkušenější hráče - ale jste vítaní všichni, abyste si to přišli zkusit! Informace podá Petr Štikarovský, (514) 634-7402, nebo Josef a Marie Hřibovi, (514) 738-7613. (AM)

Misie Sv. Václava

Velká návštěva na bohoslužbách 16. října nám dala do budoucnosti hodně elánu. Za vedení otce Norberta jsme dostali látku na přemýšlení ohledně odpouštění, pozitivní stránky zdánlivého neúspěchu a přístupu ke zbožnosti s připomínkou, že náboženství není politika. Společná beseda s pohoštěním je příležitostí setkat se a pohovořit si s přáteli. Děkujeme páterovi Norbertovi, který je knězem ve farnosti sv. Vojtěcha v Burlingtonu, Ont., že za námi přijel, i všem dobrovolníkům, kteří mají zásluhu na této nedělní slavnosti.

Příští mše se bude konat za vedení kněze Libora Švorčíka z torontské farnosti sv. Václava dne 20. listopadu. Mše bude sloužena za zemřelé členy rodiny Janíkovy. Další mše se pak chystá na 18. prosince.

Informace o Misii sv. Václava vám mohou dát Rose Mary Štrbáň (514) 483-4566, J.V. (Miluna) Dresslerová (514) 486-4435, Josef Janík (514) 489-4364 a Václav Vančura (450) 689-4502. (J.V. Dressler)

 

Jménem správní rady Českého a slovenského misijního domu děkuji touto cestou p. Josefu Hřibovi za pomoc, opravu, technickou radu a uvedení do provozu tepelného systému Misijního domu v době, kdy jsme měli těžkosti najít profesionální pomoc. Josef udělal vše s největší ochotou a zdarma! Zároveň se omlouváme všem, kteří museli v minulých dnech schůzovat a bydlet v chladných místnostech domu, ale dělali jsme vše, co bylo v našich silách. Všichni jsme Josefu Hřibovi vděčni za jeho nezištnou pomoc. (Alois Fogl)

Hostýn

Vedení Asociace Hostýn děkuje všem, kteří nám pomohli opravit kanalizaci a zazimovat tábor při podzimní brigádě 24. září. Oznamujeme, že to byla poslední větší akce pro tuto sezónu: kemp je od 1. listopadu uzavřen. Doufáme, že jste s  letošním programem byli spokojeni a na vaši návštěvu se znovu těšíme příští jaro. S připomínkami nebo návrhy se můžete obrátit na kteréhokoliv člena výboru, jehož telefonní číslo najdete na naší webové stránce www.hostyn.org. (Zlatka Dokoupilová)

 

Letošního dětského tábora se zúčastnilo celkem 62 dětí, 51 z Kanady (z toho 38 z Ontaria a 13 z Quebeku), 7 z České republiky, 1 ze Slovenska a 3 děti z USA. S radostí konstatujeme, že za poslední 3 roky se počet zúčastněných dětí postupně zvyšuje: v roce 2003 se tábora zúčastnilo 43 dětí a v roce 2004 49 dětí. Mnoho odrůstajících dětí se však pro věkový limit nebude moci tábora příští rok zúčastnit a proto uvítáme zájem nových, mladších dětí. Letošní program byl plný táborových her a samozřejmě nechyběly ani výlety do okolí (k vodopádům, sousedním jezerům, atd.) Zřejmě nejúspěšnější byl výlet do Arbrasca u Rawdonu, kde se dětem velice líbilo dobrodružné putování po lanech v korunách stromů. V letních vedrech táborníci plně využívali naši pláž u jezera Lafond, kde je z bezpečnostních důvodů instalována pozorovací kovová věž, darovaná táboru panem Tomem Silberem. Díky dvěma kánoiím, které Hostýnu daroval pan Bob Vojtěch, měly letos děti  k dispozici již 4 kánoe.

Naše poděkování patří  kuchařkám, které se zasloužily velkou měrou o zdar letošního dětského tábora:  Dr. Ludmila Šuková, Hana Babáková, Iveta Kaduková, Eva Vejvodová, Marcela Jíchová, Danuše Sadovská, Mirka Křížková, Kateřina Hnilická a Jana Havlásková, všem vedoucím a dobrovolníkům, zejména Milušce Lewisové a MUDr. Robertu Zajíčkovi, který působil zároveň jako zdravotník. Zlepšená finanční situace Asociace Hostýn nám dovoluje, že můžeme nahradit dobrovolného ředitele dětského tábora placeným ředitelem. Zájemci, prosim, kontaktujte J. Maxanta, tel. (450) 465-4844.

Pořádání letošního dětského tábora přineslo nové zkušenosti a poznatky, které uplatníme při přípravě tábora na rok 2006 s cílem zkvalitnit a obohatit třítýdenní pobyt dětí v krásné kanadské přírodě. (Josef Maxant)

Beseda

Jazykové kurzy. Poznamenejte si změnu vyučování češtiny. Kurz pro pokročilé studenty je ve středu od 18:30 a pro začátečníky ve čtvrtek od 19:00 hodin. Slovenština je stále v pátek od 18:30 h. Nové kurzy češtiny a slovenštiny začnou od 11. ledna 2006. Taneční kurzy. Jelikož taneční sál nebyl v říjnu k dispozici, museli jsme posunout zahájení kurzu na listopad.

 

Mezinárodní turistický veletrh. Zveme všechny krajany, aby přišli na Mezinárodní turistický veletrh, který se koná na Place Bonaventure v sobotu 29. a v neděli 30. října 2005. Mnoho zemí a hlavně Česká republika (Slovensko se nezúčastní) a ČSA tam mají svůj stánek, kde získáte mnoho zajímavých informací. Mimo to se také můžete podívat na kulturní program, který je součástí veletrhu. Tanečníci, hudebníci a zpěváci z Besedy tam opět reprezentují Českou republiku a vystoupí v sobotu ve 12:30 a v neděli v 11:00 hodin.

 

"Santa Claus Parade". Zveme vás také všechny, abyste se s Besedou opět zúčastnili "Santa Claus Parade", která bude letos v sobotu 12. listopadu na Ste. Catherine Street mezi 11. a 12. hodinou. Průvod bude opět vysílán televizí koncem listopadu a začátkem prosince. Naštěstí je to jen krátký program, a tak se všichni potom budeme moci v plném počtu dostavit na tradiční československý Bazar, který se shodou okolností koná ten samý den.

 

Silvestr 2005. Rezervujte si sobotu 31. prosince na tradiční Silvestr s Besedou. Prosíme, kontaktujte nás co nejdříve, abychom předběžně věděli, kolik lidí bude mít o naši Silvestrovskou zábavu zájem.

 

JIŘINKOVÝ BÁL 2005. V sobotu 25. září 2005 uspořádala Beseda, České a slovenské kulturní centrum v Kanadě, ve spolupráci s Generál-ním konzulátem České republiky v pořadí již třetí Jiřinkový ples. K úspěchu večera přispěli pořada-telé, taneční a hudební skupiny z Besedy, smyčcový ansámbl a také štědří sponzoři jako ČSA, manželé Velanovi, Dahlia Society of Quebec a ostatní sponzoři a pomocníci, kte-rým děkujeme, i když pro nedo-statek místa je nemůžeme všechny jmenovat.  Jiřinkový  bál  Besedy  je inspirován  dlouhou  tradicí  jiřinkových plesů v Čechách. Tato květina, původně dovezená do českých zemí z Mexika, nabyla velké popularity a v polovině 19. století byla přijata jako symbol národního obrození. Jiřinkový bál 2005 byl věnován 150. výročí prvního vydání "Babičky", nejslavnějšího díla B. Němcové. Šťastní výherci půlnoční tomboly si za potlesku a blahopřání ostatních účastníků odnesli cenné výhry včetně první ceny, letenky do Prahy, kterou vyhrála Gabriela Froňková. Na senzačním úspěchu celého večera se samozřejmě podíleli i hosté, krásné dámy ve večerních toaletách se svými elegantními kavalíry, kteří se dobře bavili, tančili až do časných ranních hodin a už se těší na příští Jiřinkový bál v září 2006.

Více detailů a fotografická i videodokumentace je k dispozici na nové webstránce Besedy: www.beseda.ca.


   

Spolupráce českých a slovenských organizací. V září Beseda pozvala všechny české a slovenské organizace v Montrealu na schůzku, kde by se projednala situace v našich komunitách a vzájemná spolupráce. Jelikož jsme dostali velice příznivou odpověď z mnoha organizací, plánujeme další schůzku na polovinu listopadu. Na schůzce 20. září se sešli jen zástupci Besedy a CSPBA. Shodou okolností některé jiné organizace musely přehodit na poslední chvíli jinou schůzi na ten samý večer. Měli jsme ale velice plodnou a přátelskou výměnu názorů a dohodli jsme se na mnoha bodech spolupráce jako např. pravidelné schůzky, koordinace dat akcí, publikace, finanční fondy, prostory a jiné. Zápis ze schůze je k dispozici zájemcům v Besedě a bude zaslán organizacím spolu s pozvánkou na další schůzku.

 

Zástupci Besedy se také zúčastnili schůze svolané na 11. října organizací  "La Maison Tcheque Inc." Během večera se ukázalo, že předmětem schůzky je spor mezi touto organizací a organizací "Czech Center Inc.". Z důvodů nevysvětlených okolností kolem vzniku a činnosti těchto organizací se lidé ze schůze rozešli a k žádnému společnému závěru nedošlo.

 

Udržení české a slovenské kultury v Montrealu nezávisí jen na činnosti existujících organizací, ale také na spolupráci a účasti všech krajanů. Vyzýváme proto vás všechny, abyste kontaktovali Besedu a co nejdříve nám dali vědět váš názor, návrhy a třeba se i zúčastnili dalších schůzek a akcí.

 

Pro bližší informace kontaktujte Besedu na info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096. Nová oznámení a informace najdete na www.beseda.ca.          (Victor Vonka)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comenius Institute, České a slovenské sdružení, Sokol Montreal a

Théâtre Lyrichorégra 20

Vás srdečně zvou na

 

KONCERT

na oslavu výročí založení Československé republiky

 

konaný pod záštitou Generálního konzulátu České republiky

 

v sobotu 29. října 2005 v 19.30 hod

École de musique Vincent d’Indy

628 chemin Côte Ste-Catherine, Outremont

 

V první části programu vystoupí vítězové Dvořákovy soutěže

a v druhé části

 

Luis Grinhauz (housle) a Berta Rosenohl (piano)

členové orchestru Musicamerata Montreal

 

zahrají skladby Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka a Josefa Suka

 

 Ve foyer školy bude výstava montrealského malíře a sochaře J. G. LAUDY

Po koncertu následuje malé občerstvení a setkání s umělci

Příspěvek na podporu umělců 20$, senioři a studenti 15$, 50$ s potvrzením na taxy

 

Informace: Vesna Alinče (514) 482-0315, Míša Fuchsová (514) 737-8325

 

Změna programu je způsobena automobilovou nehodou manželů Ženatých, kteří v důsledku zranění museli odvolat celé americké turné. Děkujeme panu Grinhauzovi a paní Rosenohl, že na poslední chvíli "zaskočili".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultura

Slavnostní 39. Výroční bál Cspba (Canadian Slovak Professional and Business Association) se bude konat v sobotu 5. listopadu 2005 v Le Challenger, 2525 Avenue des Nations, St. Laurent. Koktejl v 6.00, večeře o 5 chodech v 7.00 hodin (předkrmy, sklenka šampaňského, 2 láhve vína na stůl a nealkoholické nápoje jsou v ceně lístku).  K tanci bude hrát orchestr Harolda Birkense. Cena lístků 80$, nebo 100$ s potvrzením na taxy. Informace a lístky Rose Marie Stano (514) 855-9940 nebo Helen Corej, (514) 334-7670. (AM)

 

Karel Martin LUDVIK, who presently continues to perfect his craft in Augsburg, Germany, is going to sing the role of Martin Streda in a new concert opera of the same name by the Canadian composer Andrew Yin Svoboda. Both text and music, for baritone solo and orchestra, are by Mr. Svoboda as his Master's Degree in Composition. The world premiere will be presented on November 19, 2005, by the musicians of Columbia University and Karel Martin Ludvik at Merkin Concert Hall, Kaufman Center, 129 W 67th Street, Manhattan, New York. "Martin Streda" is a one-act opera inspired by the experience of the composer's father, Joseph Svoboda, in the infamous Czechoslovak gulag Jachymov for political prisoners during the 1950's. It is a psychological drama of the internal conflict of a pacifist's son, Martin, and his dissident father living in exile. Andrew Yin Svoboda, a gifted son of Czech father and Chinese mother, died suddenly at the age of 28 years in Toronto in December 2004. This performance is being given by the Columbia University to honour his memory and talent. You can find more about Andrew on www.andrewsvoboda.com. Further information about the performance can be obtained from Margaret Ludvik at (514) 489-0174. (Margaret Ludvik)

In memoriam

Když mi zbylo místo v minulém Věstníku, rozhodla jsem se přidat zprávu převzatou z Nového domova, ano, tu o Lucii MASAROVÉ. Ta poslední, kterou jsem měla, ohlašovala, že se Lucka cítí přes všechny předpoklady lépe. Jaké bylo moje překvapení, když jsem den po rozeslání Věstníku četla v právě přišlém Novém domově oznámení o její smrti... Luciin stav se zhoršil zcela náhle a během týdne se naděje obrátila ve smutnou jistotu: Lucka zemřela 13. září odpoledne ve svých šestnácti letech. Ač jsme ji osobně nepoznali, díky zprávám o jejím statečném boji s leukémií nám byla blízká - věnujme jí i s tímto zpožděním něžnou vzpomínku. (AM)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

 

vás srdečně zvou na

 

Mikulášskou taneční zábavu

 

v sobotu 3. prosince 2005 v 8.00 hodin večer

v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

K tanci bude hrát kapela The Wanderers

 

Půlnoční tombola - 1. cena: zpáteční letenka Montreal-Praha s ČSA

Tradiční jídla a zákusky

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

 

Vstupné: $17.00 u pokladny, $12.00 studenti a senioři, $15.00 v předprodeji

Výtěžek Mikulášské bude věnován na výdaje s Věstníkem a s Misijním domem

Šek vystavte na Czech and Slovak Association

 

Informace a lístky / Information and tickets:

Alois Fogl (514) 484-3213

Ema Košacká (514) 735-5795

Alena Martinů (514) 484-6177

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herci NOVÉHO DIVADLA z Toronta

ve spolupráci s ottawskou odbočkou ČSSK

vás zvou na tři jednoaktové komedie od Antona Čechova

v režii Tomáše Maška

 

MEDVĚD - NÁMLUVY - SLZA

 

v podání Adrieny Lisové, Zdenky Novotné, Bohouše Mácy a Tomáše Maška

v sobotu 12. listopadu 2005 v 19.30 h

v hale kostela Sv. Leopolda Mandiče, 170 Hinchey/Lyndale (Parkdale/Scott), Ottawa

Vstupné 15$ pro členy ČSSK a 20$ pro ostatní

Informace poskytne Hana Malá, tel. (613) 226-2353, e-mail: hana_maly@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schůzka o "Centre Czech"

Schůzky organizované spolkem "La Maison Tcheque Inc." (LMT) dne 11. září se zúčastnilo překvapivě málo lidí. Kromě J. Durčáka a Z. Černého (členové LMT) přišel do L'Amere a boire pan A. Fogl (koordinátor a člen výboru ČSSK a Sokola), manželé Voňkovi (Beseda), J. Chumský a J. Vosický. Za Montrealský Věstník byla přítomna A. Martinů, která schůzi zapisovala. Pan Syrovátka se schůzky přes několikeré pozvání odmítl zúčastnit. Důkladně byla probrána historie a současná situace plánované stavby budovy "Centre Tcheque". Pan Syrovátka, původně člen LMT, zažádal jménem LMT o pronajmutí pozemku v Lachine a pak založil novou společnost, "Centre Tcheque Inc.", jejímž jménem podal žádost o stavbu hotelu. Vzhledem k tomu, že tento projekt se liší od původního návrhu, což bylo kulturní středisko pro českou komunitu a ubytovna pro seniory a pro hosty pozvané na kulturní a jiné akce, je jeho žádost stále v projednávání. Během schůzky byl vznesen dotaz, proč máme tolik českých "center", které o sobě nevědí a spolu nekomunikují. Pro jednoho přítomného je spravedlivé vyřešení tohoto problému otázka principu. Jiný přítomný po prohlášení, že česká komunita žádné principy nemá, ze schůzky předčasně odešel. Ostatní přítomní ještě diskutovali o možnostech zlepšení komunikace a spolupráce mezi spolky, ale k žádnému usnesení bohužel nedospěli. Otázkou po této schůzce zůstává, zda jsou zde v Montrealu lidé, kteří by byli ochotni takové centrum vybudovat a udržovat. (AM)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMENIUS INSTITUTE MONTREAL

invites you to an evening with

Prof. Hans Möller

an illustrated lecture

"Bicentennial of Hans Christian Andersen"

An audiovisual presentation with emphasis on illustrations of Andersen's fairy tales

including those of Czech artists

Tuesday, November 15, 2005

Hotel Delta, 475 President Kennedy Avenue, Montreal

Price including dinner $35 (members of Comenius Institute), $40 (guests)

Information and reservations Vesna Alince, tel. (514) 482-0315, e-mail comenius.montreal@sympatico.ca

Kindly reserve by making your cheque payable to "Comenius Institute" and sending it to

Vesna Alince, 4595 Montclair, Montreal, QC H4B 2J8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je to česká komunita? Definice komunity

Nebo polská, německá, maďarská - prostě, co je to komunita? Podle slovníku (viz http://coto.je) komunita označuje "souhrn lidí, kteří obývají určitý omezený prostor, kde vykonávají každodenní činnosti, a obvykle tvoří samosprávnou jednotku". Komunita má původ ve slově komuna, což je "skupina lidí, jejichž soužití je postaveno na principech tradičního společenství a kteří sdílejí společné hodnoty, případně vyznávají specifické náboženství nebo ideologii, jež je vydělují z ostatní společnosti". Pokusíme-li se slovo komunita nahradit českým výrazem, nejbližší je asi slovo společenství, což je "útvar, sdružující lidi na základě pocitu vzájemné sounáležitosti, postavený na spolupráci a vzájemné pomoci". Takže území, společné hodnoty, vzájemná sounáležitost, spolupráce a pomoc. Podle toho můžeme říct, že lidé v Montrealu, mluvící česky, které spojuje vztah k středoevropské historii, kultuře a odpor ke komunismu, vyhledávají se a podílejí se na společných akcích, jsou komunita. Česká komunita v Montrealu. Patří mezi ně nesporně členové spolků jako je České a slovenské sdružení v Kanadě, Sokol a Misie sv. Václava. Tyto spolky po léta fungovaly přesně podle těchto definic. A co spolky vzniklé nedávno? Beseda nebo Asociace Hostýn? Co Comenius Institute, který se soustředí na šíření české kultury ve zdejší společnosti a jeho členové nejsou výlučně Češi? A co další a další lidé, kteří nejsou členy zmíněných spolků, ale přesto pomáhají, spolupracují, mají vztah k Čechám a nesnášejí komunismus? Jsou i oni komunita? A co víc, co vede tyto lidi, aby se k této komunitě hlásili? Nebo se naopak od ní distancovali? Otázek je mnoho - pokusíme se je zodpovědět v příštích číslech Montrealského Věstníku. (AM)

Příště: Trochu historie                                                                                                                        

Různé zprávy

Na Věstník přispěli: Le Groupe Teamworkers, Jerry J. Holý, Hana Jurásková, M. a J. Kalný, Josef Kuchař, Voyage Pentatour, Helen Raichová, Dr. Rudolf G. Roden, Turek Inc. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.