Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Říjen/October 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 2

Kalendář činností

 

Každé úterý:                 Taneční kurzy Besedy, 4990 Place de la Savane, 19.00 h

Každou středu:              Bazarová schůze, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 10.00 h

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou středu a pátek:  Jazykové kurzy Besedy, 4400 Côte de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

Každý čtvrtek:               Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každou neděli:               Mše svatá, Loyola High School, 12.00 h

 

2. 10.    So        Sele na rožni a diskotéka, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

8. 10.    Pá        Radošínské naivné divadlo, Vanier College Auditorium, 821 St. Croix, 20.00 h

9. 10.    So        Václavská zábava, sál Kanadské legie, 5455 Maisonneuve W., 20.00 h

10. 10.  Ne        Beseda u cimbálu na vinobraní, 2559 Scenic Road, Sutton, 15.00 h

13. 10.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

17. 10.  Ne        Vernisáž IAA (Rose Raba), Fraser Hickson Library Auditorium, 4855 Kensington, 14.00 h

17. 10. Ne        Oběd se souborem Priadky, sál kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 7171 2nd Avenue, 12.00 h

18. 10.  Po        Začátek výstavy architekta P. Franty, Exhibition Hall of McGill University, Architecture B.

19. 10.  Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

25. 10.  Po        Koncert Pražákova kvarteta, Théâtre Maisonneuve, 20.00 h

27. 10.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

29. 10.  Pá        Koncert na oslavu 28. října, 628 Ch. de la Côte Ste. Catherine, Outremont, 19.30 h

 

Klub seniorů

Středa 13. října - první říjnová schůzka, další pak každou druhou středu, vždy v půl druhé odpoledne.

Snažíme se zorganizovat zájezd na "Besedu u cimbálu na vinobraní" v neděli 10. října na laskavé pozvání paní Henrietty Antony. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili u Ruth Bílé, tel. (450) 671-2761. Je nutno předem zajistit dopravu.

Chystáme se na tradiční Bazar, který bude 13. listopadu, a pomýšlíme na to, jak podle možnosti přispět ke každoročnímu úspěchu a dobré pověsti této tradiční události. (Ruth Bílá-Guthof)

České a slovenské sdružení

Příští schůze ČSS se bude konat v úterý 19. října 2004 v 7.30 v Misijním domě.Na schůzi ústředí v Torontě, které se zúčastnili Alena Valdštýnová a Libor Kotačka, nám byl představen nový český velvyslanec v Kanadě, JUDr. Pavel Vošalík. Pan velvyslanec působil velmi přátelským dojmem a těší se na spolupráci s krajany.

Bazarové schůze se budou konat každou středu během měsíce října vždy v 10 hodin dopoledne v Misijním domě. Pomocnice jsou vítány. Uvítáme rovněž drobné předměty k prodeji: bižuterii, ozdobné doplňky a zajímavé dárkové věci na stůl. Obraťte se na Alenu Valdštýnovou, tel. (514) 488-1340.

Barytonista Karel LUDVÍK přišel na poslední výborovou schůzi Sdružení v úterý 14. září, aby se s námi rozloučil. Dostal stipendium od německé vlády na dvouleté studium v Augsburgu. Krásnou češtinou poděkoval nám i Generálnímu konzulátu, že jsme mu umožnili zdokonalit se v češtine během pobytu v Dobrušce před několika lety. Také zdůraznil, jak si cení toho, že jsme mu během let finančně pomáhali a dali příležitost zazpívat nám na koncertech mladých, a tím mu umožnili získat zkušenosti. Karlův otec, původem Čech, zemřel, když Karlovi bylo 13 let. Jeho matka, i když sama česky nemluví, svého syna všemožně podporuje v jeho snahách o zdokonalení se v češtině. Karlova návštěva byla osvěžujícím bodem naší schůze. Přejeme mu mnoho zdaru ve studiu a v jeho budoucí kariéře, a vždy budeme jeho českou rodinou v Kanadě. (A. Valdštýnová)

Sokol Montreal

Řádná valná hromada Sokolské župy kanadské se bude konat v sobotu 23. října v Kingstonu. Na pořadu jednání bude mimo jiné zpráva o XI. sletu v Torontě a příprava na Všesokolský slet 2006 v Praze.            (AM)

 

Perličky z XI. sletu Sokolské župy kanadské: Značky na ploše byly udělány z víček od mražených džusů. Všichni organizátoři sletu, jejich přátelé a známí začali tyto džusy pít, i když je třeba předtím nekupovali. Nasbíralo se jich 1,600! ─ Při vytahování těchto značek se sestra Květa Králová na ně vrhla tak horlivě, že si nevšimla obrubníku běžecké dráhy, upadla a způsobila si zlomeninu, kterou zjistila až o dva dny později - při sbírání jí to nevadilo. ─ Jeden člen Sokola Cleveland přijel na středeční slavnostní zahájení sletu, aby se zúčastnil vystoupení Sokola Cleveland, a po vystoupení zase odjel domů, protože se v sobotu ženil. ─ A ještě jeden, tentokrát povzbudivý postřeh: na cvičišti bylo vidět podstatně víc mladých lidí! (Anna Janoušová)

Misie Sv. Václava

Jak bylo předběžně oznámeno v minulém čísle Věstníku, Rev. Gabriel Juruš bude sloužit mši svatou pravidelně každou neděli ve 12.00 hodin v kapli Loyola High School. Po bohoslužbách se podává káva a všichni jsou vítáni při milém pohovoru a přátelské debatě. (Alois Fogl)

Hostýn

Tradiční Karibské noci v maskách 14. srpna se zúčastnilo 39 dospělých a 12 dětí. Překvapením bufetu byly pečené ryby na ohni Pavla Krejčího a saláty od Pamely. Diskotéka Zdeňka Noska rozehřála každého navzdory chladnému víkendu. Teplý dlouhý víkend v září a pečené sele na rožni přilákalo 48 dospělých a 17 dětí. V chlapecké klubovně předvedli během diskotéky Jihoameričani Carlos a Sara tanec Tango.

Další plánované akce: 2. října: opékání selete na rožni (cena 10 dolarů na osobu), a pro děti hledání pokladu v lese. Večer promítání českého filmu Příběhy dobrého vojáka Švejka. Každou další sobotu do konce října chystáme na táboře Hostýn brigády (oprava střech a čištění lesa). Bližší informace obdržíte na tel. čísle (514) 362-0155, volejte Stáňu. (Stáňa Hlavová)

Stále je ještě k dispozici pamětní knížka, která shrnuje historii tábora dokumentovanou četnými fotografiemi z dětských táborů. Můžete si ji objednat u Josefa Maxanta, tel. (514) 465-4844, fax (450) 923-4159. Cena včetně poštovného je 10 dolarů. Více informací najdete na naší web stránce: www.hostyn.org.

V minulém čísle jsme omylem neuvedli, že do tomboly přispěla Alpina Salami Inc. Ještě dodatečně děkujeme.

 

Brožurka Tábor Hostýn - 50 leté výročí - 1954-2004 je velice cenná jakožto pokračování historie tábora a zasloužila by si trvanlivější tiskové úpravy. I když autor RNDr. Josef Maxant píše, že knihu upravil v rychlosti, výňatky z minulého výtisku z roku 1979 jsou pozorně vybrané a dobře zapadají do mozaiky 50 let tábora Hostýn. Dovoluji si tímto Ing. Maxantovi veřejně poděkovat za členy Asociace Hostýn i za všechny ostatní, kteří se zajímají o pokračování činnosti Hostýna nejen jako tábora pro české a slovenské děti, ale i pro kulturní a zábavně rekreační činnost v tak kouzelné části kanadské přírody. (Vlasta Nosková)

Beseda

Pro bližší informace o pravidelných aktivitách (taneční a jazykové kurzy) kontaktujte Besedu na info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096. Nová oznámení a informace najdete na www.beseda.ca. (Victor Vonka)

---------------------------------------------------------------------

Všechny příznivce dobré zábavy, hudby, zpěvu, jídla a vína zveme na

 

Besedu u cimbálu na vinobraní

 

v neděli 10. října 2004 od 15 hodin

 

Na vinici u Henrietty a Johna Antony, 2559 Scenic Road, Sutton, Quebec,

asi 100 km na jih od Montrealu.

 

Hraje cimbálová muzika ZÁDRUHA z Dolních Bojanovic a soubory Besedy

Pohár vína, prohlídka vinice, večeře, hudba, zpěv, tanec.

 

Cena v předprodeji: $25 senioři, studenti, členové Besedy, $30 ostatní, cena na místě: $35

 

Kontaktujte Besedu co nejdříve pro více informací, ceny a rezervaci míst.

 

Počet míst je omezen. Koná se za každého počasí.

Vyjednáváme možnost pronajmutí autobusu a nebo car pool. Dejte nám tedy vědět, zda byste chtěli jet společným autobusem z Montrealu a zpět, a nebo zda byste mohli nabídnout místo ve vašem autě.

---------------------------------------------------------------------

 

Sport

43. ročník TENISOVÉHO TURNAJE v Montrealu se konal 28. a 29. srpna 2004 na krytých dvorcích "Tennis 13" v Lavalu za účasti 40 hráčů z Montrealu a okolí, Toronta, Ottawy a Ontaria. Hrálo se o 15 putovních pohárů v kategoriích žen a mužů, dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry. Vítězové každé kategorie obdrželi poháry a finalisté medaile a každý hráč obdržel hodnotné dary darované mnohými štědrými sponzory.

Dvouhra mužů, 18-45 let: pohár A.K. Velana: Rosti Brankovský, Toronto. Pohár útěchy Oskara Sýkory: Lukáš Chorvatovič, Montreal. Muži 45-55 let: pohár Standy Skály - Rosti Brankovský, Toronto. Pohár útěchy Dr. Pavla Dubravčíka: Ivan Petrov, Toronto. Pohár útěchy Evy a Vlad. Kocmana: Antonín Jančařík, Montreal.

Muži 65+: pohár Ant. Záruby: Josef Scheib, Montreal. Super seniors 70+: Standa Skála, Montreal.

Dvouhra žen: pohár Ing. Falty: Ariana Svobodová, St. Hippolyte. Pohár útěchy Kingston Trophy: Alena Chrovatovič, Montreal. Čtyřhra žen: pohár Sokola Montreal: Jarka Matouš a Alena Chorvatovič, Montreal. Smíšená čtyřhra: pohár Líby Proškové: Richard Malekos a Arijana Svobodová, St. Hippolyte.

Čtyřhra mužů: pohár Sokola Montreal: Rosti Brankovský a Ivan Petrov, Toronto. Pohár útěchy Ivan Rohan Cup: Pavel Vidlák a John Wandell, Ottawa.

Hlavní cenu tomboly, letenku Montreal-Praha, darovanou generálním ředitelem Českých aerolinií panem Miroslavem Kožichem, vyhrál Emanuel Černý Sr. z Čech, který je zde na návštěvě u syna. V bohaté tombole bylo celkem 15 hodnotných cen v hodnotě 2,000 dolarů. Všem sponzorům děkujeme za jejich podporu a tímto velký úspěch této každoroční sportovní události. Gratulujeme všem zúčastněným hráčům a děkujeme všem, kdo nám během turnaje pomáhali.

Náš příští, již 44. Tenisový turnaj bude opět koncem srpna, týden před Labor Weekend 2005. (Standa Skála)

 

Odbor stolního tenisu opět začíná od 1. října 2004 v novém krásném prostředí na Lavalu. Máme možnost hrát třikrát týdně, pondělí, čtvrtek a pátek, večer od 7 do 10 hodin. Rádi přivítáme jak dobré tak i začínající hráče. Informace rád podá Pavel Roubal (514) 696-9210 nebo Standa Skála (514) 733-0978. (Pavel Roubal)

Kultura

Upozornění: V poslední době se několikrát stalo, že se různé podniky konaly v tentýž den. Abychom tomu zamezili, prosíme všechny spolky a organizátory, aby hlásili data svých plánovaných akcí koordinátorovi Aloisu Foglovi na tel. (514) 484-3213. Děkujeme za pochopení.

---------------------------------------------------------------------

Radošínské naivné divadlo

 

uvádí představení nazvané

 

KRONIKA KOMIKA

 

v pátek 8. října 2004 ve 20.00 hodin

Vanier College Auditorium, A Building, Room A1000

821 Ste. Croix, Ville St. Laurent

 

Kabaretní divadelní večer nabízí v dynamické jevištní koláži to nejlepší a nejatraktivnější

z repertoáru Radošínského naivného divadla. Připomeneme si hry, které v historii RND zaznamenaly nevšední úspěch a uvidíme i scénky, které se dosud nehrály.

 

Účinkují: Stanislav Štepka, Mária Nedomová, Lujza Schrameková, Lívia Sabolová,

Mojmír Caban, Richard Felix, Pavol Šago a Ladislav Hubáček.

 

Vstupné: v předprodeji $15.00, studenti $10.00, u dveří $20.00 a $15.00

Vstupenky a informace:

Láďa Křivánek (450) 689-2802, Alena Valdštýnová (514) 488-1340

nebo pište na adresu organizátora Josefa Brody

5795 Sir Walter Scott #804, Côte St. Luc, QC H4W 2T7, email: josefbr@vax2.concordia.ca

Informace rovněž na www.slovakmontreal.com

---------------------------------------------------------------------

 

Výstava obrázků dětí z Terezína proběhne od 15. do 28. října v Centre Commémoratif de l'Holocauste ŕ Montréal, 5151 chemin de la Côte Ste. Catherine. Několik obrázků bude dále vystaveno v muzeu McCord od 2. do 7. října 2004. (Gen. konzulát ČR)

 

Členové Independent Art Association (72 let stará anglická malířská organizace) vystavuje svá díla ve dnech 17. až 22. října v Auditoriu Fraser Hickson Library, 4855 Kensington Rd. (autobus 102). Vernisáž se bude konat v neděli 17. 10. od dvou do čtyř hodin odpoledne. Informace podá Rose Raba Reichman, prezidentka IAA, telefon (514) 484-1525. (Rose Raba Reichman)

 

Výstava renomovaného českého architekta Petra FRANTY, který žil v Kanadě a začátkem 90. let se vrátil do České republiky, nazvaná "Úhel pohledu", se koná ve výstavní síni McGill University, Architecture Building, od 18. do 30. října 2004. Tato výstava prezentuje profesionální vývoj architekta Franty po jeho návratu do Prahy. Expozice obsahuje dřívější kanadsko-americké projekty, důraz je však kladen na 25 velkých projektů v ČR, mezi kterými je Mezinárodní letiště Praha Ruzyně, katolický kostel v Luhačovicích (jedna z mála moderních sakrálních staveb), Palác Flora a projekt České čtvrti v čínské Šanghaji. (Gen. konzulát ČR)

 

PRO MUSICA - koncert Pražákova kvarteta se bude konat v pondělí 25. října 2004 v 8 hodin večer v Théâtre Maisonneuve. Na programu Kvartet D dur, No. 5, op. 76 od Haydna, Kvartet No. 4, op. 25 od Zemlinského a Kvartet Es dur, op. 74 od Beethovena. (Gen. konzulát ČR)

 

---------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si pozvat všechny přátele a známé na

 

Václavskou zábavu

 

v sobotu 9. října 2004 ve 20.00 hodin

v sále Kanadské legie, 5455 Maisonneuve boul. W, NDG

 

Kapela s oblíbenými písničkami hvězd naší lido- a pop-muziky Vás přenese do zlatých časů, kdy vše bylo lepší. Prosíme, zajistěte si vstupenky včas u Honzy a Eriky Chlumských na čísle

(514) 737-9220

Vstupné $15.00 dospělí, $10.00 studenti a senioři.

Počet míst je omezený, vstupenky jsou jen v předprodeji.

Těšíme se na viděnou.

Připravuje se Silvestrovská zábava! Podrobnosti v příštím čísle Věstníku. Rezervujte si Silvestra s námi...

---------------------------------------------------------------------

Divadelný súbor PRIADKY Vás srdečne pozýva na prvý spoločný obed, ktorý sa uskutoční v hale kostola Sv. Cyrila a Metoda (na rohu Jean Talon a 2nd Avenue) dňa 17. oktobra 2004 o 12:00 hodine. Počas obedu pri domácich zákuskoch a káve Vám Priadky ukážu časť svojho nového estrádneho pásma “Po rokoch doma“. Úprimne sa tešíme na Vašu hojnú účasť. Vstupné: deti do 10 rokov $3, dospelí $15. Lístky si môžete kúpiť a rezervovať u Marta Fuska (514) 630-0218, Bety Valenta (514) 274-3764, Betka Ivanova (514) 697-9043, Zdenka Pavlik (514) 336-4673, Judita Minarikova (514) 683-7573 (Judita Minarikova)

Poděkování

Čeští imunologové si dovolují touto cestou poděkovat Vám, všem krajanům v Montrealu, kteří byli tak laskavi a na výzvu Dr. Emila Skamene nám poskytli pohostinství a přístřeší (organizované paní Alenou Martinů) během 12. Mezinárodního kongresu imunologie ve dnech 18. až 23. července 2004. Díky Vám jsme měli možnost blíže nahlédnout do života v Kanadě, seznámit se s Vašimi osudy po odchodu z Československa a uvědomit si, že úspěchy v cizině jsou často vykoupeny odříkáním a náročnou prací v novém prostředí. Vaše pohostinnost a přátelství nám všem zpříjemnilo pobyt v Montrealu, a kromě přínosu z úspěšného vědeckého jednání si odnášíme z Kanady i krásné vzpomínky ze setkání se zajímavými lidmi. Těšíme se, že Vás brzy uvidíme při Vaší návštěvě Čech.      (Za českou výpravu imunologů Dr. Jiřina Bártová)

K událostem posledních dvou měsíců

Výstavy Evy LAPKOVÉ jsou vždy zajímavé a v něčem překvapující. V září se sešly hned dvě zároveň, jejichž

vernisáže téměř kolidovaly, ačkoliv jedna z nich byla plánovaná a odkládaná po několik měsíců. Měla jsem možnost vidět výstavu příhodně nazvanou "Ara Pacis" (Oltář míru). Dílo, podle které je výstava nazvaná, je přes 50 rukou zavěšených tak, aby vytvářely křídlo (viz obrázek), a pod nimi leží na jednoduchém "oltáři" dvě ruce, černá překrývající bílou. Z dalších děl mě zaujal soubor nazvaný "Zdi a šepoty", obrázky pražských zdí a mezi nimi obličeje = masky s našpulenými rty. Připomínka dob, kdy zdi v Praze "měly uši" a lidé mohli své názory jen špitat... Však se jděte podívat, výstava v Maison de la culture, 3755 rue Botrel trvá do 10. října. Ta druhá, v 3926 St. Denis, dokonce až do 16. října.       (AM)

In memoriam

Prof. Jaroslav SVOBODA tragicky zemřel 26. července 2004 při leteckém neštěstí, když jeho malé letadlo spadlo blízko Westport, New York. Dr. Svoboda se narodil v r. 1942 v Československu a inženýrský diplom získal na ČVUT v Praze. Po několikaleté praxi v českých a švýcarských firmách vystudoval strojní inženýrství na univerzitě Concordia, kde získal doktorát v r. 1976. Na Concordii zůstal jako profesor a během své 25leté kariéry pracoval mimo jiné jako "Director of the Graduate Aerospace Program". V r. 1984 získal Canada Award for Excellence in Technology Transfer a jeho přínos pro "Aerospace Engineering Program" je především ve spojení leteckého a vesmírného průmyslu s univerzitním studiem. Jeho nečekaný odchod zanechal v této oblasti velkou mezeru, kterou nebude snadné vyplnit. (Podle zprávy Concordia News upravila AM)

Různé zprávy

Distribuce českých knih Literacy Pragensis byla zakoupena firmou czech-books.com. Na webových stránkách www.czech-books.com najdete více než tisíc titulů českých knih, hudby i mluveného slova na CD, DVD, CDROM a dalších českých zajímavostí. O katalog žádejte na čísle (877) 287-1015 nebo přes e-mail mail@czech-books.com.

 

Byt k pronajmutí, 6542 McLynn, proti parku, blízko Décarie Square, pravděpodobně během listopadu. Dolní duplex, 5 1/2, 2 ložnice, zasklená veranda do zahrady. Děti jsou vítány, ne však domácí zvířata. Volejte (514) 735-5795.

 

Auto na prodej: Honda Civic 1995, třídvéřová, automatická převodovka, najeto cca 109,000 km, v dobrém stavu. O ceně se dohodneme. Volejte Láďu (450) 689-2802 nebo Vaška (450) 689-4502 (po 15. říjnu).

 

Učebnice "Čeština pro malé cizince" Světlany Kotykové a Ilony Lejnarové vyšla v červnu v nakladatelství Bertelsmann a je k dispozici v knihkupectvích Knižního klubu v Praze. Cena 259 Kč. S případnými dotazy a objednávkami se lze obrátit na paní Hanu Krausovou, e-mail: krausova.hana@euromedia.cz.

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Ruth Bílá-Guthof, Drahomír Chytrý, Ema Košacká, George F. Novák a Valerie Sládková. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.


 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Comenius Institute

ve spolupráci s Českým a slovenským sdružením a Sokolem Montreal

Vás srdečně zve na

 

KONCERT

na oslavu výročí založení Československé republiky

 

konaný pod záštitou Generálního konzulátu České republiky

 

 

v pátek 29. října 2004 v 19.30 hod

École de musique Vincent d’Indy

628 chemin Côte Ste-Catherine, Montreal

 

 

Jan Novotný

(piano)

Profesor  pražské konzervatoře

 vynikající interpret české klavírní hudby, zejména skladeb Bedřicha Smetany

 

Evžen Rattay

(cello)

jeden z nejvýznamnějších českých cellistů, zakladatel světoznámého Talichova kvarteta,

hraje na Stradivarius cello

 

Martin Karlíček

(doprovod piano)

 

 

hrají skladby

 

Bedřich Smetana - České tance pro piano

Bohuslav Martinů - Sonáta No. 3 pro cello a piano

Josef Suk - Serenáda pro cello a piano, op. 3

Antonín Dvořák - Adagio ma non troppo, op. 104

Antonín Dvořák - Rondo g moll, op. 94

 

 

 Před koncertem výstava obrazů a soch ze dřeva Petera Krče

 

Po koncertu následuje recepce s umělci

 

Příspěvek na podporu umělců $20, členové Comenius Institute a studenti $15