Montrealský Věstník  Ročník 43
Říjen/October 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 2

Kalendář činností

 

4. 10.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

5. 10.    Čt         Vernisáž výstavy Evy Lapkové aj., galerie Mc Clure, 350 Victoria, 18.00 h

10. 10.  Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

18. 10.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

21. 10.  So        Octoberfest, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 19.30 h

22. 10.  Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

29. 10.  Ne        Koncert na oslavu 28. října, École Vincent d'Indy, 628 Ch. de la Côte Ste. Catherine,

                        Outremont, 19.30 h

Klub seniorů

Program na říjen:

4. října pan Jan Španiel uvede rozmluvu o vynikajících filmech posledních 75 let. Debatu ukončíme volbou nejlepších tří filmů z této doby. Srdečně děkujeme.

18. října paní Božena Jílková promluví o vzniku České republiky a přitom toto výročí spolu oslavíme. Potom si promítneme film paní Farrové "Sluha a pán".

 

Měsíc září byl plný aktivity. 6. září nám pan Ken Delamater ukázal zajímavý film o Kanadě. Provedl nás po všech provinciích - bylo to velmi poučné. Srdečně děkujeme. 13. září jsme navštívili výstavu "Sacred Africa" v novém Museum of Fine Arts o starobylém umění v subsaharské Africe. Je to výjimečně zapůjčeno Cirque de Soleil z jejich sbírky. Také jsme shlédli výstavu "ItuKiagatta!" o inuitském sochařství, sbírku TD Bank Financial Group. Na obě výstavy je vstup volný. 20. září jsme si poslechli krásné staré písně z prvního dílu filmu "V Praze bývalo blaze". Film nám zapůjčila paní Blažena Farrová - co nejsrdečněji děkujeme.

 

Vážený pane Velane, my, členové české a slovenské komunity, sledujeme nové vysílání české televize "Nová Vize Montreal" a chtěli bychom Vám i Vaší ctěné paní upřímně poděkovat za Vaši podporu, pomoc a starostlivost, bez které by to nebylo možné. Děkujeme za Vaši péči a vše, co pro nás děláte. (Rose Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Dámský odbor začal s přípravami na letošní 51. BAZAR, který se bude konat v sobotu 4. listopadu v hale kostela Sv. Ignáce na West Broadway. Předvánoční Bazar je už padesát let dostaveníčkem české a slovenské komunity, kde se staří známí alespoň jednou za rok setkávají, aby si vyměnili novinky o sobě a svých rodinách. Rádi mezi námi uvítáme nové spolupracovníky a spolupracovnice. Pokud nám chcete a můžete pomoci, zavolejte Alenu Valdštýnovou (514-488-1340), Olgu Velanovou (514-932-1709) nebo Emu Košackou (514-735-5795). Alena Valdštýnová se opět stará o šperkový stůl. Kdo nám může dát bižuterii, i starší nebo poškozenou, zatelefonujte jí. Opraví a vyčistí, co je potřeba. Letošní novinkou je "antique" dárkový stůl, kde se budou prodávat různé dárkové předměty. Pokud máte doma drobnosti, které jsou v dobrém stavu a doma vám překážejí nebo je máte odložené v krabici ve sklepě, někomu jinému se mohou velice líbit a rád si je na Bazaru koupí. Zuzka Truxová (514-488-3528) vám  poví,  kam nám je můžete přinést. (Ema Košacká)

 

Tradiční Mikulášskou zábavu pořádanou ve spolupráci se Sokolem Montreal chystáme na poslední sobotu v listopadu, 25. 11. Bude stejně jako vloni v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. K tanci bude hrát kapela Edelweiss. K prodeji bude jako obvykle dršťková polévka (gulášová pro ty, kteří dršťky neradi!), párky, chlebíčky a různé druhy zákusků. České pivo také nebude chybět. V tombole bude spousta zajímavých cen včetně letenky ČSA Montreal-Praha. Vyjednáváme také se sv. Mikulášem, aby opět přišel rozdávat dárky - zájemci o funkce čerta a anděla jsou vítáni! (AM)

Sokol Montreal

Řádná valná hromada Sokolské župy kanadské se bude konat 14. října 2006 v hotelu "Days Inn" v Kingstonu, Ont. od 10 hodin dopoledne. Na programu je zpráva o činnosti župy, ze XIV. sletu v Praze a Světového Svazu Sokolstva a příprava programu na příští rok.

Pravidelné sokolské cvičení i závodní volejbal začaly poslední týden v září. Ve středečním cvičení se věnujeme po rozcvičce aerobiku a pohybu při hudbě (nácvik na slet začne až po Vánocích), ve čtvrtek hrajeme ve stejné tělocvičně volejbal. Členové Sokola mají vstup zdarma, hosté platí $5 za večer. Všichni jsou vítáni, přijďte si s námi protáhnout tělo! Informace o všech akcích podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092. (AM)

 

XIV. všesokolský slet v Praze očima dvou montrealských sokolů

Pro nás Slet začal velkolepým defilé všech sokolských jednotek tradiční trasou z Václavského náměstí kolem Národního divadla a Vltavy s výhledem na Hradčana až na Staroměstské náměstí. V průvodu pochodovaly hudby, za kanadskými sokoly krok udávala Kmochova hudba z Kolína, vedená děvčaty trilkujícími na piccola. Na chodnících stály a mávaly jásající davy volající Nazdar. V průvodu bylo možno obdivovat historické prapory sokolského hnutí, snad až z dob Tyrše a Fuegera; Janáček by byl nadšen.

     Pracovní týden začal ostrými zkouškami programů na Rošického stadionu na Strahově, ve dne i v noci za umělého osvětlení a hlavně za velkého horka. Ačkoliv naše vystoupení trvala 15 až 20 minut i se slavnostním nástupem a odchodem, většinu času jsme trávili kolem stadionu řazením se a čekáním, až na nás přijde řada napochodovat. Jedno takové odpoledne jsem byl náhle upozorněn na tři hromady čerstvého koňského trusu, který se tyčil do výše kotníků na asfaltu přímo v nástupové dráze do bran stadionu. Tuto náhlou hygienickou emergency pro všechny nastupující cvičence jsem musel okamžitě řešit. Byl jsem upozorněn, že nejsem oprávněn poručit uklízecí četě odstranění závady. Oslovil jsem tudíž službu konajícího policistu, do jehož kompetence také nespadalo poručit příslušnou akci a přivolal tedy svého velitele v policejním autu. Došlo k diskusi na podílu odpovědnosti za produkci zmíněného trusu. Jako možní pachatelé připadali v úvahu koně buďto Městské policie nebo policie České republiky. Jelikož z časových důvodů jsem odmítl čekat na vyšetření viníků, byl přizván k problému hlavní náčelník Sokola br. Vrána. Ještě před jeho příchodem jsem byl přítomným policejním velitelem důrazně upozorněn, abych uvedený koňský trus veřejně neoznačoval běžným názvem "hovno", ale vzhledem k přítomnosti mladších dorostenců zvolil označení exkrement. Uposlechl jsem a tento výraz, který mi je blízký z mé praxe, jsem adoptoval. Mezitím se dostavil hlavní náčelník Sokola, vydal příslušné pokyny a přizvaný odborník třemi hbitými pohyby lopatou hygienický problém, ohrožující bezpečnost pochodujících sokolů, vyřešil.

     V den po skončení Sletu se mohli účastníci vydat na výlet na Karlštejn a Křivoklát. Pro delegáty Světového svazu sokolstva začalo ovšem ve stejný den jednání na volební schůzi v Tyršově domě v malém Michnově paláci, vedená stávajícím starostou br. Paulem Leblochem. Zúčastnili se delegáti následujících zemí (v pořadí podle vzdálenosti od Prahy): České republiky, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Slovinska, Srbska, Francie, Kanárských ostrovů, Kanady, USA a Australie). Účastníci se rozešli ve velice přátelském duchu u pozdního oběda v historické restauraci U staré zbrojovny s pozdravem na shledanou na Sletě v Pittsburgu, Pennsylvania, v červnu 2007. (Dr. Štefan Horný a Míša Fuchsová)

 

Sokolské 57. ŠIBŘINKY se budou konat jako obvykle v městské hale TMR, 90 Roosevelt Ave, v sobotu 27. ledna 2007. Po problémech s hudbou v loňském roce jsme zajistili výbornou kapelu Harolda Birkense, která hraje na významných plesech různých komunit (např. na Slovenském bále CSPBA nebo na maďarském bále). Obvyklé tradiční speciality včetně dršťkové polévky, štrúdlu a českého piva budou opět k dispozici a bohatá tombola s hlavní cenou, letenkou darovanou ČSA, je už připravena! Těšíme se na shledanou! (AM)

Misie sv. Václava

Příští mše se bude konat jako obvykle v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke W. (3. patro) v neděli 22. října 2006 v 11.00 hodin. Mše bude sloužena za Milana Černého. Růženec recitujeme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože budova se v jedenáct hodin zamyká. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Dětský tábor. Letošní dětský tábor se vydařil a udělalo se hodně práce. Před táborem jsme zakoupili jednu novou pumpu na vodu a druhou jsme opravili. Nově jsme letos postavili plovoucí platformu velikosti 8 x 8 stop, zakotvenou na jezeře Lafond asi ve vzdálenosti 50 metrů před naší pláží. Platforma byla velice užitečná k různým hrám, zejména se z ní děti rády shazovaly do vody. Na letošní dětský tábor se přihlásilo celkem 39 dětí. Oproti předcházejícímu roku byl tedy počet dětí menší. Tento pokles byl způsoben hlavně tím, že silná vrstva dětí ve věku kolem 15 let odrostla a nemohla se tábora již zúčastnit. Pozitivní byla větší účast dětí z USA; z oblasti Bostonu se na tábor dostavilo celkem pět dětí a z Chicaga jedno dítě. Děti, které se zúčastnily, nelitovaly. Program byl jako obvykle vynikající, zejména díky dvěma osvědčeným vedoucím, Drahošovi a Jirkovi. Kromě různých her a koupání na naší pláži děti provozovaly kanoistiku. Od pana Koubka z Bostonu jsme dostali jeden zánovní kajak a moc mu za to děkujeme. I letos jsme uspořádali výlet do Arbrasky v Rawdonu. Přemisťování po lanech mezi stromy a skrz různé prolézačky se dětem vždy velice líbí. Celkem jsme měli 6 vedoucích, a tak na jednoho vedoucího připadalo asi 6 dětí, což přispělo k zdárnému průběhu tábora. Kuchařek jsme také měli 6, což přispělo k rozmanitosti jídel. Kuchařky se rozdělily na dvě skupiny, jedna vařila pod vedením Jany a druhá pod vedením Milady a děti jen žasly nad dobrotami, které tyto dva týmy připravily. O údržbu se opět staral Jirka, který kromě běžných úprav rozprostřel štěrk na několika místech, která byla vždy po dešti rozbahněná. Navezli jsme také písek na volejbalové hřiště. Jirka také později položil dlaždičky do stánku, což velice pozvedlo jeho vzhled. Vyměnili jsme také střechu na chlapecké klubovně. Pro příští dětský tábor bychom rádi uvítali nové příchozí mladšího věku. Všem kuchařkám, vedoucím a ostatním, kteří se zasloužili o zdárný průběh dětského tábora, srdečně děkujeme. (Josef Maxant)

 

Výbor Asociace Hostýn oznamuje, že plánované opékání selete v sobotu 7. října se nekoná. Kemp je však i nadále otevřen až do konce října pro rodinné dovolené. Informace a rezervace možno získat na hostýnském čísle (450) 222-2006. (Zlatka Dokoupilová)

Beseda

S politováním oznamujeme, že Jiřinkový bál (Dahlia Ball) bylo nutno z nepředvídatelných důvodů zrušit. Pokusíme se zajistit jiný termín nebo spojit bál s jinou podobnou akcí během příštích měsíců.

 

Zájemci o akce a kurzy Besedy najdou podrobnější informace na webové stránce www.beseda.ca nebo na číslech Besedy (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, e-mail info@beseda.ca. (Štěpánka Voňková)

Comenius Institute

Zveme vás na večeři spojenou s audiovizuální přednáškou "MOZART A PRAHA", kterou přednese profesor torontské univerzity Iain SCOTT, ve středu 29. listopadu 2006 v hotelu Cantlie Suites, 1110 Sherbrooke W. Přednášku uvede Libuše Proschek, vice-prezidentka Comenia. Koktejl v 18.00 h, večeře v 18.30 h. Vstupné včetně večeře $35 pro členy Comenia, $40 pro ostatní. Informace na e-mailu komensky@gmail.com.

Kultura

Výstava plastik umělců Evy LAPKOVÉ, Jean Brillan a Jean-Louis Emond pod názvem TERRE, PIERRE, FER se bude konat v galerii Mc Clure, 350 rue Victoria, Westmount, od 5. do 28. října 2006. Z oznámení visualARTS centre citujeme: "Eva Lapka treats stoneware in a bold, raw manner, in keeping with the material’s innate qualities. As well, Lapka imbues her materials with a feminine sensuality and generosity."  

Vernisáž bude ve čtvrtek 5. října v 6 hodin večer. Informace na telefonu (514) 488-9559.

 

Opožděně oznamujeme, že Tecia WERBOWSKA uvedla svou novou knížku nazvanou "Loveless Duet" na autogramiádě pořádané v úterý 12. září 2006 na polském gen. konzulátě. Oslava se konala pod záštitou polského a českého konzulátu, za přítomnosti pana Włodzimierza Zdunowski, generálního konzula Polské republiky, a paní Viery Jarešové, konzulky České republiky. Knížku vydalo nakladatelství Price-Patterson Ltd. a můžete si ji objednat na adrese 310 Victoria #105, Westmount H3Z 2M9 za $15.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na náš sezónu zahajující

 

OCTOBERFEST

 

který se bude konat v sobotu 21. října 2006 v 7.30 večer

v sále Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., NDG

 

Zpestřením tanečního večera kromě jiného bude i píseň "Lily Marlen", autenticky zpívaná slavnou evropskou filmovou herečkou a zpěvačkou minulého století Marlene Dietrichovou s doprovodem našeho orchestru.

 

Informace a rezervace vstupenek na tel. (514) 737-9220.

Vstupné v předprodeji do 18. října je $15, u vchodu je $20. V ceně je klobása s bramborovým salátem či evropským chlebem a zelím. České pivo u baru podpoří trávení a jistě i posílí chuť si s námi zazpívat či zatančit všechny krásné písně, které již dnes nikde jinde neuslyšíte. Přijďte všichni, přiveďte své příbuzné a známé. Naše letošní první taneční zábava po létě jistě nikoho nezklame.

                                                            Na shledanou se těší pořadatelé.                                    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

COMENIUS INSTITUTE MONTREAL

ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĔ

SOKOL MASARYK MONTREAL

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY

 

si Vás dovolují pozvat na tradiční

 

KONCERT

 

u příležitosti 58. výročí založení Československé republiky

 

v neděli 29. října 2006 v 19.30 h

 

sál Marie Stéphane École de musique Vincent d’Indy

628 chemine de la Côte Sainte Catherine

Outremont, Québec

 

Vystoupí český klavírní virtuos

 

JAN NOVOTNÝ

Profesor Pražské konzervatoře

 

Na programu jsou skladby

Jaroslava Ježka, Bedřicha Smetany a Wolfganga Amadea Mozarta

 

Číše vína po programu

Vstupné $20, senioři a studenti $15

---------------------------------------------------------------------------------------------

Česká televize v Montrealu

Od 1. září začalo v Montrealu vysílání české televize nazvané Nová Vize Montreal. V Ontariu již tři roky běží vysílání české Nové Vize Toronto (původně Nový Záběr Toronto). Producentkou obou magazínů je Markéta Slepčíková. Ontarijské vysílání má premiéru vždy v sobotu dopoledne a hned po českém následuje Slovenský svet (vysílání ve slovenštině v produkci Kataríny Homolové), repríza je pak v úterý v 7.30 a v 8.00 hodin. Montrealská verze magazínu Nová Vize Montreal má premiéru vždy v pátek ve 20.30 hodin a dvě reprízy - v neděli v 15.30 a v pondělí v 10.00 hodin. Je možné je zachytit na multietnickém kanálu, na kabelu 14. Příprava programu není jednoduchá. Většina pracovníků české TV má svoje "full time" závazky a až teprve po jejich splnění se může věnovat v  omezeném čase tvorbě programu. Do jejich rytmu vstupují uzávěrky tvorby magazínů - v Torontě se odevzdává program na sobotní vysílání ve středu, v Montrealu se musí program na páteční premiéru odevzdat v týdenním předstihu. Oba české magazíny se sice tvoří samostatně a z autentického prostředí, ale editují se jen v Torontu. Dalším složitým bodem je nezbytnost pravidelně do Montrealu a jeho okolí cestovat, pokud má mít toto vysílání smysl. Tento problém se bude v dohledné době řešit spoluprací s místním kameramanem a redaktorem, kteří by se dokázali s posláním TV pořadu profesionálně vypořádat. První kontakty jsou už rozjety, ale pokud  by se našlo zájemců více, bylo by to pro kvalitu TV vysílání jenom přínosem. Velice významnou složkou redaktorské práce je rozšiřování zdroje informací, tím se myslí především nezbytná spolupráce s místními organizacemi. Bez dobrovolných a ochotných lidí zvednout telefon, poslat email pozvánky na akci či pokusit se vytvořit samostatně třeba foto-reportáž a okomentovat ji, se neobejde žádné medium, tím spíše ne televizní vysílání, které chce živě reflektovat aktuální  život komunity. Dalším problémem jsou přirozeně finance. Torontské vysílání některé náklady začalo pokrývat až po několika letech života. Stejná cesta čeká montrealskou televizi. Více než všechno ostatní potřebuje podporu sponzorů. První měsíc vysílání pokryl podnikatel a podporovatel této aktivity pan Karel Velan. "Věřím, že stejně jako se stala TV v Ontariu zdrojem informací a středem komunitního života v Torontu, stane se i Nová Vize Montreal zdrojem a podnětem k rozvoji místního společenského života," říká producentka programu Markéta Slepčíková. "Doposud mám s lidmi v Montrealu jen ty nejlepší  zkušenosti. Jsou milí, srdeční i ochotní pomoci a dostala jsem od nich spoustu nezbytných kontaktů. Vím také, že komunita vede bohatý život, že lidé jsou tam velice činní, že je tam hodně zajímavých osobností - umělců a podnikatelů, takže věřím, že i tam bude velký zdroj nápadů a námětů na tvorbu moderního vysílání." Pro zájemce, adresa televize Nová vize: 77 Quebec Ave., #2025, Toronto, M6P 2T4, nebo e-mailová adresa: novyzaber@yahoo.com. (Věra Kohoutová, Toronto)

---------------------------------------------------------------------------------------------

C.S.P.B.A.

Canadian Slovak Professional and Business Association

invites you to attend its

 

41st Annual Scholarship Ball

 

to be held on

  SATURDAY, NOVEMBER 4, 2006

at

Le Challenger

2525 Avenue des Nations, St. Laurent, Quebec

 

TICKET PRICES:           $ 80.00 or $ 100.00 (a tax receipt for $40.00 for each $100.00 ticket)

COCKTAILS                   6:00 PM (hors d’oeuvres and vin mousseux)

DINNER AT                     7:00 PM (5 course meal, 2 bottles of wine per table, soft drinks served                                              during dinner, cash bar available throughout the evening)

DANCING                        to the mellow music of Harold BIRKENS’ Orchestra

FREE PARKING             on the premises

DRESS                              black tie optional - recommended

 

Tickets can be obtained by contacting either:

            Daniela Arendasova                  Anne Vyboh                             Dr. Jozef Brody                       

24 16th Str.                                5700 Cavendish, #1505              5795 Sir Walter Scott,#804

Roxboro, Que., H8Y 1N9          CSL, Que., H4W 1S8                CSL, Que., H4W 2T7

Tel.  514-684-0235                    Tel.  514-486-9685                    Tel. 514-482-7328

            darendasova@enc.qc.ca                        vyboh@bellnet.ca                      josefbr@alcor.concordia.ca

Make cheques payable to C.S.P.B.A.

ALL PLACES MUST BE RESERVED AND PAID FOR BY FRIDAY, OCTOBER 27, 2006.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sport

45. ročník TENISOVÉHO TURNAJE v Montrealu se konal 26. a 27. srpna 2006 na krytých dvorcích "Tennis 13" v Lavalu za účasti 36 hráčů z Ontaria, ale hlavně z Montrealu a okolí. Jako zvláštní host z České republiky se exhibičně zúčastnila 16-ti letá Nikol Hofmanová, která je v kategorii juniorek do 18 roků 32. na světě!! Hrálo se o 15 putovních pohárů v kategoriích žen a mužů - dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry. Vítězové každé kategorie obdrželi poháry a finalisté medaile. Každý hráč též obdržel hodnotné dary darované od mnoha štědrých sponsorů, kterým upřímně děkujeme.

Dvouhru mužů v kategorii od 18 do 45 let - Pohár A.K. Velana - vyhrál Eman Černý z Montrealu.

Pohár útěchy Oskara Sýkory vyhrál Lukáš Chorvatovič z Montrealu.

Pohár Standy Skály v kategorii mužů od 45 do 55 let vyhrál Willi Hack z Hawkesbury.

Pohár útěchy Dr. Pavla Dubravčíka vyhrál Pavel Roubal z Montrealu.

Pohár Otty Backa 55-65 a Pohár útěchy Evy a Vlada Kocmana se pro malou účast nekonal

Pohár Antonína Záruby v kategorii mužů nad 65 let vyhrál Josef Scheib z Montrealu.

Dvouhra žen -  Pohár Ing. Falty vyhrála Marie Gauthier z Montrealu.

Pohár útěchy - Kingston Trophy vyhrála Raymonde Deschamps z Montrealu. 

Čtyřhry: Dámská čtyřhra - Pohár Sokola Montreal – vyhrály Marie Gauthier a Raymonde Deschamps.

Smíšená čtyřhra - Pohár Líby Proschkové – vyhráli Pavel Roubal a Marie Gauthier.   

Čtyřhru mužů Pohár Sokola Montreal vyhráli Eman Černý a Michal Šmíd (oba z Montrealu).

Pohár útěchy Ivana Rohana vyhráli Vlad Kocman a Willi Hack.

Hlavní cenu tomboly, letenku Montreal-Praha darovanou generálním ředitelem Českých aerolinek panem Miroslavem Kožichem, vyhrál Vijay Bhatnagar z Cornwallu. V bohaté tombole bylo celkem 13 hodnotných cen v ceně přibližně $2000. Všem sponzorům ještě jednou děkujeme za jejich podporu a tím i velký úspěch této každoroční sportovní události. Zároveň bych touto cestou rád pogratuloval všem zúčastněným hráčům a všem, kteří nám během turnaje pomáhali. (Standa Skála a Jirka Svítek, organizátoři)

Příští již 46. Tennisový turnaj bude opět koncem září, týden před Labour-Day víkendem 2007.       

Medaile pro víno z vinice Chapelle Ste. Agnes

Vinice Chapelle Ste. Agnes v Suttonu byla vyznamenána medailí za dvě vína přihlášená do Mezinárodní soutěže vín a lihovin 2006 v Londýně v Anglii. Tato prvotřídní soutěž používá metodu ochutnávky naslepo. Chapelle Ste. Agnes vyhrála stříbrnou medaili (nejlepší v kategorii) za ice wine "Gewürztraminer 2002" a bronzovou medaili za ice wine "Vidal 2002". Vzhledem k přísnému systému bodování nebyla letos udělena zlatá medaile v kategorii Gewürztraminer ice wine. Body se udílejí za čistotu, aroma, bouquet, komplexitu, chuť, apod. Vinice, založená Henriettou Antony v roce 1997, se nachází v suttonské vrchovině. Poblíž vjezdu stojí překrásná kamenná kaple sv. Anežky, podle které se vinice jmenuje. Na 7000 keřů produkujících ice wine a dezertní vína roste na 18 terasách s kamennými zdmi, vybudovaných na příkrém svahu. Víno je pěstováno bez použití jakýchkoliv herbicidů, pesticidů nebo jiných chemikálií. Toto neobyčejně půvabné místo je vhodné pro svatby či jiné speciální příležitosti. Svatební obřad může být v kapli a recepce v rozlehlých zdobených sklepních místnostech. Pro informace můžete kontaktovat Johna Antony na tel. (450) 538-0303 nebo navštívit webovou stránku vinice Chapelle Ste. Agnes, www.vindeglace.com. (Henrietta Antony)

Významná jubilea


Pan Josef KUCHAŘ

Pan Josef KUCHAŘ se dožívá 90 let! Narodil se v Siebenhirten blízko Vídně. Vzdělání nabyl v Československu a v Dánsku, a potom rok pracoval v Anglii. Brzy po jeho návratu v r. 1938 Hitler zabral Rakousko a mladý Josef Kuchař utekl do Československa. Krátce sloužil v armádě, než po Hitlerově invazi přešel do ilegality, která trvala až do osvobození v r. 1945. Komunistický převrat ho opět přinutil odejít zpět do Rakouska, kde založil obchodní firmu s textilem. V roce 1950 emigroval do Kanady, kde zakoupil malou firmu na chemické prostředky - začal vlastně prodejem kuliček proti molům, které s manželkou vyráběli v basementu svého domku. Z této skromné továrničky vybudoval pan Kuchař ohromný mezinárodní chemický podnik, Recochem Inc., který vyrábí širokou škálu běžných chemických prostředků jako je terpentýn, petrolej, deodoranty, voda na ostřikování skel aut, dezinfekční prostředky do koupelen apod. Pan Kuchař v něm působil jako jeho ředitel po dobu 55 let a je tam  aktivní  dodneška. Kromě své firmy se věnuje chovu koní - v Mont Tremblant má velkou farmu nazvanou pěkně rakousko-česky "Waldeck U Lesa", kde chová a cvičí známé tyrolské Haflingery. Pan Kuchař se vždy zajímal a angažoval v české komunitě a podporoval mnohé projekty a akce, jako např. vybudování a údržbu Hostýna nebo vydávání Věstníku. K jeho významnému jubileu mu gratulujeme a do přístích let mu přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a hodně spokojenosti v jeho podnikání. (AM)

In memoriam

Bývalá divadelní a filmová herečka Jarmila PACHLOVÁ, rozená Posíková, zemřela 23. srpna 2006 na Floridě v požehaném věku 104 let. Dožít se sto čtyř let, vědět o tom a dokonce si i zachovat formu a humor, než se odebéřeme do věčných lovišť, to je tedy výkon! Byl jsem rodinným lékařem Pachlových a znal jsem tu pozoruhodnou Jarmilu z mnoha setkání během našeho pobytu v Montrealu po roce 1949. Její manžel Jan, československý čokoládový král "Rupa", se tu snažil vytlačit Lauru Secordovou. Jarmila byla krásná, bystrá a laskavá žena, která uměla svou časově neomezenou přitažlivost vlídně uplatnit. Vedla plný, pestrý, vlastně až záviděníhodný život za několika režimů, který byl vážně narušen, jako životy mnohých z nás, německou okupací a pak pádem ČSR do rudého svazku. Své zážitky o útěku před nacistickou okupací popsala v autobiografické knížce"Dreams Upon the Stars", ve které je vše, co si čtenář může přát: sláva, bohatství, talent a úspěch, láska a zklamání, válka a politické intriky, chudoba, exil a svoboda - a vše je to pravdivý příběh této pozoruhodné ženy. Navzdory hospodářskému krachu 20. let prorazila se svou hereckou kariérou.  Zahlédl jsem ji v několika našich filmech, protože na její divadelní role jsem byl ještě moc malý chlapec... Chtěl bych touto cestou vyjádřit její rodině upřímnou soustrast a jistě mluvím za všechny, co ji znali.         (Dr. Rudolf Roden)

Tištěná "Gateway" končí?

Gateway je společná publikace České severoamerické obchodní komory (Czech North American Chamber of Commerce, CNACC), jejímž prezidentem je Ing. A.K. Velan a ředitelem pan Tomáš Baťa, a Obchodní komory Kanady a České republiky (Canada-Czech Republic Chamber of Commerce). Vycházela původně čtvrletně, později půlročně ve spolupráci s CzechTrade, agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Byla rozesílána po Americe a České republice jednak Komorou přímo, jednak různými českými institucemi v Kanadě a USA včetně velvyslanectví a konzulátů. Přispěvateli byli velvyslanci, obchodní atašé, manažeři a prezidenti nejrůznějších firem, ministři české vlády a dokonce i prezident České republiky. Díky mnoha firmám, které pomáhaly v distribuci publikace, díky mnoha dobrovolníkům a sponzorům bylo možné časopis tisknout a rozesílat poštou. Od srpna 2006 není však již zajištěno sponzorování a vypadá to, že Gateway bude pouze v elektronickém formátu a bude se rozesílat pouze e-mailem. (AM)

Také jste hledali planetu Mars?

Vážená redakce Věstníku! S radostí jsem si přečetl v posledním čísle zprávu o neobyčejné viditelnosti planety Mars. Závidím všem, kdo ji viděli. Asi jsem nebyl sám, kdo ještě tentýž den pozdě v noci vyběhl na kopeček, podívat se na tu krásu. Žiju na venkově a noční oblohu mám takřka celou pro sebe. Bylo jasno a ticho, že bylo slyšet houby růst, ale marně jsem kulil oči do tmy, kýžená planeta nikde. Jen měsíc plul s tupým výrazem nízko nad obzorem, jako by se posmíval. "Je už pozdě, planeta mi asi utekla," řekl jsem si a zastyděl se za svou neschopnost. Den nato jsem si tedy pospíšil, přizval manželku, a vybaveni triedrem jali jsme se znovu pročesávat vesmír. Pohled na Mléčnou dráhu není k zahození, ale kromě několika blikajících bludiček letadel do Evropy zase nic. A kromě zářivé koule, která pojednou proletěla oblohou. "Už jsou tady," vydechla manželka. "Kdo, Ufoni? Tak blízko Mars zase nemůže být, tudíž se jedná o satelit tuzemský, nejspíš šmírovací." Mezitím padla rosa a manželka mě nechala s oblohou o samotě. Já ale setrval dlouho do noci, vlhka nedbaje, neboť nezlomná je víra v slovo tištěné. Až v posteli jsem zakolísal: "Pozor, dušičky, pozor!  Nebyla ona to nakonec přece jenom pozdně letní kachna neboli hoax?" Současně mi došla s mrazením prekérnost mé situace. Nepochybně si mě z družice nafotili a nyní mě prověřují. Jak jim v dnešní době, konspiracemi přímo posedlé, vysvětlím, co jsem dělal v noci na kopečku s triedrem? Nebude tvrzení o čekání na planetu Mars přitěžující okolností? Vážená redakce, žádám úpěnlivě o vysvětlení! (KN)

 

Omlouváme se všem, kdo jste se dívali koncem srpna na oblohu a hledali druhý měsíc. Tedy ne přímo měsíc, protože to ví přece každé malé dítě, že Mars nemůže být stejně velký, ale doufali jsme, že nějaká ta větší do červena zbarvená hvězda by tam mohla být vidět... Nebyla. To vše byla jen velká internetová kachna. Podaná tak věrohodně, že i šéfredaktorka Montrealského Věstníku se na ni nachytala. Inu, plyne z toho poučení, že dnes nemůžete ničemu věřit, ba ani Věstníku ne. Na druhou stranu, třeba jste kvůli tomu (jako Karel Novák) v noci postáli venku s očima upřenýma vzhůru na hvězdnaté nebe a užili si ticha a krásy letní noci...        (AM)

Ještě o knedlících

Článek Karla Nováka v minulém čísle vyvolal zájem o recepty na knedlíky. Kterou mouku na knedlíky použít (tedy mluvíme o houskových k svíčkové, k huse či k tomu proslulému vepřu-zelu), byla jedna z prvních informací, které se mi od místních již znalých Čechů dostalo. Zatímco v Čechách jsem dělala knedlíky nerada, tady to je hračka: mouka Brodie obsahující kypřící prášek a sůl je naprosto spolehlivá. Přidá se jedno vejce na dvě menší šišky, tak akorát vody na to, aby se zamíchalo pevnější těsto, nakrájená houska (starší bagety nakrájím a nechám uschnout, tak vydrží dlouho), a šišky se pak vaří ve vodě 10 a 10 minut na každé straně. Kdo má rád hustší, pevnější knedlíky, tyhle jsou ty pravé. Ti, kteří dávají přednost těm kynutým nadýchaným, mohou podle rady Stáni Hlavové, která je vaří každoročně už několik let na hostýnské pouti, vzít obyčejnou mouku Five Roses a přidat do ní trochu soli, trochu cukru, vejce a kvásek (lžíce kvasnic, lžíce mouky, lžička cukru a půl hrnku teplé vody zamíchat a nechat zkynout). Teplou (ne horkou!) vodou pak zaděláme těsto, které necháme hodinu odpočinout. Tyto knedlíky je lepší vařit v páře, pak se tak snadno nesrazí. Po vytažení (hlavně těch vařených ve vodě) je rychle propícháme vidličkou. Dobrou chuť! (AM)

Trochu humoru

V Jeruzalémě u Zdi nářků stojí každodenně starý žid a klanivě se modlí. Všimli si toho reportéři a požádali ho o interview. "Co je předmětem vašich modliteb?" zní první otázka.

"Aby mezi Izraelem a Palestinci konečně zavládl smír, přátelství a věčný mír," odvětil starý muž.

"Jak dlouho se už takhle modlíte?" ptá se reportér.

"Už padesát let, pánové, padesát let." "A jak se cítíte?"

"Jako bych mluvil ke zdi," odvětil smutně stařec. 

(Z knížky "Židovské anekdoty" od Pavla Kantorka)

Z dopisů čtenářů

Jeden z čtenářů, který nechce být jmenován, nás upozornil na několik zajímavých faktů z historie Batawy. Jak už jsme psali v prvních kapitolách, imigrace do Kanady ve 40. a 50. letech nebyla snadná. Baťa a jeho dělníci to měli ještě složitější, neboť jejich přijetí se bránili především výrobci obuvi zastupovaní CSMA (Canadian Shoe Manufacturers Association) a obchodníci z logického důvodu - z obavy z konkurence. Vyjednávání ustrnulo na místě, až najednou došlo k neobyčejné události, tzv. diplomatickému "faux-pas". Dva dopisy napsané zároveň, jeden Baťovi a jeden premiérovi Kanady, byly omylem dány do nesprávné obálky a poslány. Snaha zadržet je jen zvýšila zájem premiéra - a bariéra byla prolomena. Žádost byla vyřízena kladně, ovšem s podmínkou, že během války nebude firma vyrábět ani prodávat boty. První skupina, která přišla do Kanady, to byli především vedoucí pracovníci managementu, inženýři a techničtí experti se zkušeností v projektování strojů, budování továren a výrobě. Místo bot, aby pomohli kanadské armádě ve válce, vyráběli "rotating, ship-board gun mounts for multiple barrel 15 mm rapid-firing anti-aircraft cannon of the Oerlikon and Bofors type". (A to už si, vážení čtenáři, přeložte sami...) (AM)

Pozn. red.: Pokračování seriálu o čs. komunitě je pro velké množství příspěvků odloženo na příště.

 

Další čtenářka, která se vloni odstěhovala do Prahy a je místním Čechům (především seniorům) velmi dobře známá, nám napsala o svých zkušenostech z Čech:

"Zde v Praze, která je tak krásná, je tolik zajímavostí a pokladů k obdivování, že není možno se nudit. Neustále ulicemi proudí zástupy turistů - češtinu není slyšet, obzvláště o víkendech, kdy domorodci houfně odjíždějí na chalupy. Český venkov je nádherný, samé husté lesy, zeleň, háje. Vesničky neexistují, domky jsou rozpadlé, trosky působí dosti smutným dojmem - venkované se odstěhovali do měst za lepším výdělkem. Toulky po krásné krajině jsou úchvatné - ale pozor! Často se výletník dostane do vedlejší země - žádné hranice ani celnice - Evropa je Vaše! Hrady, zámky a jiné pozoruhodnosti jsou ve velmi dobrém stavu - horliví průvodci vám vypovědí celou historii dopodrobna, zvláště zjistí-li, že je o to zájem. Lidé nejsou příliš vstřícní speciálně vůči "navrátilcům" a také postrádají smysl pospolitosti. Ve zdejším (pražském) Klubu seniorů se lidé sejdou a vyslechnou určitý program a pak je konec - žádné přátelské popovídání ani občerstvení. Všichni nejsme stejní. Sokolský slet se odbyl úspěšně, přestože existuje zdejší lidová skepse vůči této aktivitě - ale povedl se nad očekávání!! Moc jsem byla šťastná, že za kanadskou vlajkou jsem viděla několik známých tváří z Montrealu! Moc na vás všechny vzpomínám a přeji hodně úspěchů do předvánočních příprav - jsem si jistá, že to bude perfektní jako pokaždé." Vaše Ruth Bílá-Guthof

Různé zprávy

Nedávno se ptal jeden ze čtenářů na to, kdo vyřizuje penzi (důchod) pro Kanaďany českého původu. Na naši žádost se s námi podělil o výsledek svého pátrání: je to Mme Johanne Lortie, tel. (514) 866 7332 linka 7813.

 

Knihkupectví "Bon Appétit!" na 388 Victoria Ave ve Westmountu (poblíž Sherbooke), které se specializuje na kuchařské knihy, nabízí knížku českých receptů v angličtině, nazvanou "Czechoslovak Cooking". Autorkou je Joza Břízová. Kniha v pevných deskách má 280 stránek, obsahuje na 500 receptů a stojí 25 dolarů.

 

Zdravotní sestřička z České republiky milující děti, přírodu a cestování, 21 let, hledá příležitost využít své schopnosti a zároveň splnit svůj sen poznat Kanadu. Hlídání dětí, výpomoc v domácnosti, popřípadě práce v restauraci od podzimu 2006 na dobu 6 až 12 měsíců. Pro více informací volejte (514) 581-6453.

 

Bydlím v Montrealu, rád cestuji a teď hledám společníka středního nebo staršího věku na další cesty do ciziny. O datu a cíli cesty se dohodneme. Zavolejte na tel. (514) 931-0881.

 

Na Věstník přispěli: Ruth Bílá-Guthofová, Coulée Miton Cast Enr. (Tom Silber), Jan Chumský, George Ehrman, Alois Fogl, Jarmila Frýdlová, Josef Janík, Jana Schroter, Jan Spaniel, Mira Stastny, Usinage V.J. Inc. (J. a V. Pechouskovi), Jana Vlachová, Zdenka Woo. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.