Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Září 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 1

Kalendář činností

 

Každé úterý:                Taneční kurzy Besedy, 4990 Place de la Savane, 19.00 h

Každou středu:             Jazykové kurzy Besedy (čeština), 4400 Cote de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

                                   Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Závodní volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý pátek:               Jazykové kurzy Besedy (slovenština), 4400 Cote de Liesse #203, 18.30 h a 20.00 h

 

1. 9.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

4. 9.     So        Prase na rožni a diskotéka, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

14. 9.   Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

15. 9.   Út        Schůze výboru Misijního domu, 7300 Sherbrooke W., 10.00 h

15. 9.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

15. 9.   St         Vernisáž výstavy Evy Lapkové, galerie Bernard, 3926 St. Denis, 17.00 h

16. 9.   Čt         Vernisáž výstavy Evy Lapkové, Maison de la Culture, 3755 rue Botrel, 17.00 h

19. 9.   Ne        Fun Night of Montreal Melody Mixers, Chopin Hall, 681-8th Avenue, Lachine, 19.00 h

25. 9.   So        Dahlia Ball (Jiřinkový bál), 4990 Place de la Savane, 20.00 h

28. 9.   Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 20.00 h

29. 9.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

Klub seniorů

Všechny naše schůzky jsou jako obvykle každou druhou středu v 1.30 odpoledne. První pravidelné podzimní setkání bude 1. září a zahájíme ho promítnutím novějšího českého filmu "Babí léto".

Letní sezóna proběhla normálně i přes nepříliš příznivé počasí:

29. 6. - Koncert v Pollack Hall, gala představení "studentů". Zúčastnilo se devět osob.

21. 7. - Elegantní oběd v restauraci Café Mozart ve Starém Montrealu. Bohatý výběr středoevropských specialit. Sešlo se 15 osob. Následovala prohlídka muzea Marguerite Bourgeois v kostele Bonsecours.

11. 8. - Tradiční piknik u Anuš a Kena, kteří nám připravili nádherné odpoledne v jejich kouzelné letní rezidenci s vydatnou pomocí několika dam. Pan Chlumský se svým "orchestrem" se zasloužil o báječnou náladu, bufet byl bohatý a počasí báječně spolupracovalo. Zúčastnilo se 25 velmi spokojených osob.

Těšíme se na "naše středy" a doufáme, že se objeví noví členové - všichni jste vítáni. (Ruth Bílá-Guthof)

České a slovenské sdružení

Po velmi krátkém létě, které snad ještě ani nezačalo, nadchází rušný podzim, alespoň co se akcí týče.

První výborová schůze bude 14. září v Misijním domě na 7300 Sherbrooke West v 7.30 večer. Budeme referovat o schůzi ústředí ČSS, která se bude konat v Torontě 11. září, na které se představí nový český velvyslanec v Kanadě, pan JUDr. Pavel Vošalík.

Český a slovenský bazar se bude konat 13. listopadu stejně jako vloni v hale kostela Sv. Ignáce na West Broadway. Potřebujeme dobrovolníky na pečení zákusků a prodej. Rovněž uvítáme zajímavé věci na prodej: starožitnosti, dárkové zboží, folklórní a jiné drobné předměty. Přiveďte své kanadské přátele! Pro informace volejte O. Velanová 932-1709, Z. Truxová 488-3528, M. Fuchsová 737-8325, E. Košacká 735 5795, S. Zichermanová 342-3275, A. Valdštýnová 488-1340.

Mikulášská zábava, kterou pořádá Čs. sdružení ve spolupráci se Sokolem, se letos koná 27. listopadu v hale kostela Sv. Ignáce - poznamenejte si toto datum v kalendáři! K tanci bude hrát skupina Edelweiss a snad letos i přijde Mikuláš nadělovat. Výtěžek zábavy je ve prospěch Misijního domu. (Alena Valdštýnová)

Sokol Montreal

Schůze výboru Sokola Montreal se bude konat v úterý 28. září ve společenské místnosti Čs. misijního domu na rohu Sherbrooke a West Broadway v osm hodin večer. Všichni členové jsou vítáni. (AM)

Pravidelná cvičení a volejbal začnou koncem září - pro informace volejte manžele Hřibovy (514) 738-7613.

 

XI. SOKOLSKÝ SLET se konal po 9 letech opět v Torontě ve dnech 23. - 27. června 2004. Přípravy začaly v roce 2001 ustanovením sletového výboru - bylo třeba najít místa pro jednotlivé soutěže, hotely pro hosty, objednat upomínkové předměty, vybrat logo a objednat medaile (z České republiky) a poháry pro vítěze (ty byly vyrobeny v Torontě), rozeslat pozvánky čestným hostům... Přitom nacvičovat prostná. V Montrealu se do nacvičování pustilo téměř 20 členů, i když nakonec cvičili 4 muži a 3 ženy. Největší dík patří manželům Hřibovým, kteří to jako už po tolik let "táhli", a rovněž děkujeme všem, kdo tento slet finančně podpořili. Slet začal slavnostním zahájením, kde kromě vlajky kanadské a americké, české a slovenské, byla i vlajka britská a švýcarská. Během následujících tří dnů se soutěžilo v gymnastice, volejbalu, lehké atletice a plavání. V sobotu ráno se na Masaryktownu uskutečnila schůzka Světového svazu sokolstva, na které Kanadu reprezentovali župní náčelnice Wendy Malysáková a místostarostka Míša Fuchsová. Následoval program tradičního Českého a slovenského dne s ukázkami sletových vystoupení. Večer pak se v Sheratonu sešli zástupci sokolských organizací se Senátní delegací z ČR a po diskusi následovalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěží. V neděli pak slet vyvrcholil hlavním vystoupením v Centennial Park. Postupně se předvedli žáci a žákyně, dorostenci a dorostenky, ženy s kužely, muži a ženy ve skladbě složené na motivy sletové skladby z roku 1948 "Můj domov - Věrni zůstaneme". Na závěr vystoupili muži a ženy ve skladbě "Rosemarie", kterou pro tento slet napsala hlavní organizátorka, Anička Janoušová. Bylo to nádherné - a za dva roky na shledanou v Praze na XIV. všesokolském sletu! (Podle L. Frynty upravila AM)

Foto: Ucastnici sletu z Montrealu s vlajkou jednoty

Sokolské letní hry se konaly stejně jako vloni v St. Jacobs v Ontariu v sobotu 7. srpna. Za ideálního počasí se závodilo v běhu na 60 a 100 metrů, v běhu terénem, ve skoku vysokém a dalekém, a v hodu koulí (děti házely míčkem). Celkově zvítězil Michael Sypták v kategorii mužů a Alena Vlčková v kategorii žen. Her se zúčastnilo 20 závodníků, jen členové a hosté jednoty Toronto. Zvláštní dík patří br. Kargerovi za příjemné ukončení her posezením spojené s opékáním buřtů na jeho zahradě. (Podle zprávy J. Waldaufa upravila AM)

Župní starosta Jiří Kořístka se zotavuje po menším srdečním záchvatu - přejeme mu brzké úplné uzdravení!

Misie Sv. Václava

Schůze výboru Misijního domu se bude konat v úterý 15. 9. v deset hodin dopoledne v Misijním domě.

Farníci misie sv. Václava upřímně děkují d.p. Petru Stejskalovi za jeho duchovní činnost a vroucí bohoslužby, které pro nás konal po dobu své přítomnosti zde v Montrealu, a přejí mu hodně úspěchů v jeho apoštolské službě v České republice. (Za misijní farníky farní výbor)

V současné době jednáme s montrealským vikářem p. De Roche o uvolnění d.p. Gabriela Jaruše pro sloužení českych a slovenských mší v Loyole pro naši farnost. Zatím to vypadá slibně, mše by mohly začít začátkem září t.r. Pro bližší informace volejte V. Vančuru (450) 689-4502 nebo A. Fogla (514) 484-3213.

Děkujeme našim krajanům-podnikatelům za úpravy v Misijním domě: pan Laco Briešťanský (Beda enr.) zboural a odstranil zábradlí na balkóně, pan Tom Silber (Coulée Miton Cast) zhotovil a přivezl nové kovové zábradlí a pan Robert Ráž (Robert Raz Enr.) přestavěl skříňky v kuchyni a zapojil darovaný sporák. Všichni provedli tyto práce zdarma a s ochotou a jejich firmy si zaslouží našeho ocenění. (Alois Fogl)

Comenius Institute

Státní svátek České republiky oslavíme 28. října koncertem dvou známých českých umělců, pianisty Jana Novotného a cellisty Evžena Rattaye s doprovodem Martina Karlíčka, v sále hudební školy V. d'Indy. Koncert pořádáme pod záštitou Generálního konzulátu ČR ve spolupráci s ostatními krajanskými spolky. (A. Holmanová)

Hostýn

50. výročí založení tábora Hostýn jsme oslavili tradiční poutí k panně Marii Svatohostýnské, která se konala hned po ukončení dětského tábora v neděli 1. srpna. Pouti se zúčastnilo asi 150 lidí. Mši sv. sloužili d.p. Petr Stejskal a Gabriel Juroš. Po celý den probíhala výstava obrazů Petra Krče. K obědu bylo výborné vepřo-knedlo-zelo Stáni Hlavové, odpoledne pak dršťková Láďi Křivánka. Odpoledne zpestřila skupina Beseda krásnými českými a moravskými písněmi a několika tanci. Následovalo udělení čestného členství Asociace Hostýn panu Josefu Janíkovi za padesátiletou podporu tábora Hostýn, a to jak pracovní, tak i finanční, a Tomu Silberovi, za velkorysé zásobování tábora Hostýn různým kovovým materiálem, často včetně jeho instalace. Na památku 50-letého výročí založení tábora jsme na závěr pouti zasadili 2 pamětní lípy, které darovala paní Eva Malá ze Suttonu. Během pouti byla vylosována tombola. Celkem jsme měli 37 cen v hodnotě 2,485 dolarů. Dary do tomboly poskytli následující jednotlivci a firmy: Vlasta Nosková, Coulé Milton Cast, Exxagro, Josef Janík, CS Kniha Books, Beseda, Daniel Frechette, Eva Malá, Nativa, Slovenia, Zlatka Dokoupilová, Jitka Kuchařová, Caroline Yoo, Bistro Europa, manželé Kompanovi, Restaurant Bohemia, Josef Hradil, Ivana Bohušová, Český generální konzulát, Salamico. Všem dárcům děkujeme. Některé ceny ještě nebyly reklamovány - uvádíme poslední 4 číslice vyhrávajících lístků: zelené lístky: 4127, 4210, 4309, červené lístky: 2257, 2292, 2300. Výherci, přihlaste se o výhry u F. Maxantové do 15. září, tel. (415) 489-5149. Děkujeme všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh pouti.

Pan Josef Janík touto cestou děkuje skupině Beseda za tanec, který na jeho počest její členové zatančili.

Asociace Hostýn při této příležitosti vydala pamětní knížku, která shrnuje historii tábora dokumentovanou četnými fotografiemi z dětských táborů. Můžete si ji objednat u Josefa Maxanta, tel. (514) 465-4844, fax (450) 923-4159. Cena včetně poštovného je 10 dolarů. O letošním dětském táboře, který byl opět velice úspěšný, uveřejníme zprávu později. Více informací najdete také na naší web stránce: www.hostyn.org.   

V sobotu 4. září se bude na táboře Hostýn opékat sele na rožni. Bude i diskotéka  a také se bude promítat český film pod širým nebem. Informace podá Stáňa Hlavová, tel. (514) 362-0155. Tábor je nyní otevřen pro laciné rodinné a individuální dovolené. Všichni jsou vítáni. (Za A.H. Josef Maxant)

Beseda

Pravidelné podzimní a zimní aktivity:

Taneční kurzy, které se konají v taneční hale na 4990 Place de la Savane, začnou 5. října 2004. Moderní tance v 19.00 h, folklórní tance v 20.00 h. Jednou měsíčně pořádáme "Tuesday in Beseda - It's your party".

Jazykové kurzy se konají v 4400-4420 Côte de Liesse #203. Kurzy českého jazyka (úterky) začnou 29. září, kurzy pro začátečníky v 18.30 h, pro pokročilé ve 20.00. Kurzy slovenského jazyka (pátky) začínají 1. října.

Data a místo nácviků hudební a pěvecké skupiny budou oznámeny později.

Speciální jazykové, kulturní a taneční kurzy pro děti a mládež budou každou sobotu podle počtu zájemců.

Pro bližší informace kontaktujte Besedu na info@beseda.ca , tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096. Nová oznámení a informace najdete na www.beseda.ca.

---------------------------------------------------------------------

Zveme vás na

 

Besedu u cimbálu na vinobraní

 

v sobotu 9. října 2004 od 15 hodin

 

Na vinici u Henrietty a Johna Antony blízko Glen Sutton, Quebec

asi 100 km na jih od Montrealu.

 

Hraje cimbálová muzika ZADRUHA z Dolních Bojanovic a soubory Besedy

Prohlídka vinice, setkání s krajany.

Česká, moravská a slovenská hudba, zpěv, tanec, víno a domácí kuchyně.

 

Kontaktujte Besedu co nejdříve pro více informací, ceny a rezervaci míst.

 

Počet míst je omezen. Koná se za každého počasí.

Vyjednáváme možnost pronajmutí autobusu a nebo car pool. Dejte nám tedy vědět, zda byste chtěli jet společným autobusem  z Montrealu a zpět a nebo zda byste mohli nabídnout místo ve vašem autě.

---------------------------------------------------------------------

 

Kultura

Eva LAPKOVÁ pořádá sólo výstavu v galerii Bernard, 3926 St. Denis. Výstava potrvá od 15. září do 16. října 2004. Vernisáž se bude konat ve středu 15. září v 5 hodin odpoledne. Na této výstavě budou především menší a střední plastiky a reliéfy. Informace na tel. (514) 277-0770.

Další sólo výstava Evy LAPKOVÉ se bude konat v Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, 3755 rue Botrel. Výstava potrvá od 16. září do 10. října 2004. Na této výstavě uvidíte velké kompozice. Vernisáž se bude konat ve čtvrtek 16. září v 5 hodin odpoledne. Informace na tel. (514) 868-4621.

---------------------------------------------------------------------

Montreal Melody Mixers

Social Dancing to Choreographed Cues with Olga & Bill

 

zvou všechny příznivce na

 

“FUN NIGHT”

 

v neděli 19. září 2004 v 7.00 hodin večer

Chopin Hall, 685 - 8th Avenue, Lachine

 

Vstupné pouhý jeden dolar!

Information (in English) John & Kay (450) 676-5871

---------------------------------------------------------------------

 

Beseda ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky

vás zve na

JIŘINKOVÝ BÁL

(DAHLIA BALL)

 

v sobotu 25. září 2004 ve 20 hodin

4990 Place de la Savane

První cenou v tombole je dar ČSA, letenka do Prahy nebo Bratislavy

Oděv: Plesové šaty z 19. století nebo soudobé, pánové smoking nebo tmavý oblek (black tie)

Nápoje a lehké občerstvení v prodeji

 

Vstupné: $20 pro členy Besedy, studenty, seniory a účastníky v plesových šatech z 19. století

$25 pro ostatní v předprodeji (do 23. září), $30 u dveří

 

Velmi oceníme dary a sponzorské příspěvky Besedě

Pro více informací, rezervaci míst a vstupenky kontaktujte Besedu (kontakty najdete v rubrice Beseda)

 

---------------------------------------------------------------------

Radošínské naivné divadlo

 

uvádí představení nazvané

 

KRONIKA KOMIKA

 

v pátek 8. října 2004 ve 20.00 hodin

Vanier College Auditorium, A Building, Room A1000

821 St. Croix, Ville St. Laurent

 

Kabaretní divadelní večer nabízí v dynamické jevištní koláži to nejlepší a nejatraktivnější

z repertoáru Radošínského naivného divadla. Připomeneme si hry, které v historii RND zaznamenaly nevšední úspěch a uvidíme i scénky, které se dosud nehrály.

 

Účinkují: Stanislav Štepka, Mária Nedomová, Lujza Schrameková, Lívia Sabolová,

Mojmír Caban, Richard Felix, Pavol Šago a Ladislav Hubáček.

 

Vstupné: v předprodeji $15.00, studenti $10.00, u dveří $20.00 a $15.00

Vstupenky a informace:

Láďa Křivánek (450) 689-2802, Alena Valdštýnová (514) 488-1340

nebo pište na adresu organizátora Josefa Brody

5795 Sir Walter Scott #804, Cote St. Luc, QC H4W 2T7, email: josefbr@vax2.concordia.ca

Informace rovněž na www.slovakmontreal.com

---------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si pozvat všechny přátele a známé na

 

Václavskou zábavu

 

v sobotu 9. října 2004 ve 20.00 hodin

v sále Kanadské legie, 5455 Maisonneuve boul. W, NDG

 

HUDBA, TANEC, ZPĚV

PLNĚ ZÁSOBENÝ BAR, TOČENÉ PIVO

TRADIČNÍ JÍDLA, KÁVA, ZÁKUSKY

PŘEDSALONEK PRO KUŘÁKY

 

POZOR!!! Změna!! Václavská zábava přeložena na 9. října!

 

Kapela s oblíbenými písničkami hvězd naší lido- a pop-muziky Vás přenese do zlatých časů, kdy vše bylo lepší. Prosíme, zajistěte si vstupenky včas na čísle

(514) 737-9220

Vstupné $15.00 dospělí, $10.00 studenti a senioři.

Počet míst je omezený, vstupenky jsou jen v předprodeji.

Těšíme se na viděnou.

---------------------------------------------------------------------

K událostem posledních dvou měsíců

Účast čs. komunity v průvodu na oslavu Canada Day zorganizovala letos skupina Beseda. Spolu s ostatními nadšenci v krojích úspěšně reprezentovali naši komunitu, o čemž svědčí mimo jiné i to, že jejich fotografie byla uveřejněna na titulní stránce deníku "24 heures" a také v "Suburbanu". Další fotky z průvodu můžete vidět na web stránce www.community.webshots.com/user/besedacanada. (Victor Vonka)

 

The 12th International Congress of Immunology is the most significant event in the field of immunology. It is being held every 3 years. Dr. Emil Skamene and his team of Canadian Immunologists brought the Congress to Montreal between July 18 and 23, 2004. Dr. Skamene developed an innovative concept of the Congress by linking the newest research advances with their application to patient care and to the development of knowledge-based economy by technology transfer. About 7,000 participants came to the Congress, that was regarded as a huge success, both scientifically and socially. Social events included Opening Ceremony and Reception, MSO concert in Notre Dame Basilica, Reception for Speakers and Sponsors at Altitude 737 with fireworks, Montreal Extravaganza in Bell Centre, and a 5 km “Run for Immunology” on Mont Royal. Seventy-two scientists and students from the Czech Republic participated at the Congress, most of them supported by CSA (discounted airfares), by the generosity of Montreal Czech people who gave them warm hospitality in their homes, and by Dr. V. Jaresova, Czech Consul General, who hosted a reception in their honor. Heartfelt thanks to all who helped to make this possible. (Mary Bergin for the Organizing Commitee)

 

"Multicultural Festival", který se konal 14. srpna v Mansonville, se už stal tradiční příležitostí pro skupinu Beseda reprezentovat naši kulturu, a to několika způsoby. Jednak vystoupili s programem českých a slovenských lidových a historických písní a tanců, a také pohostili hosty oblíbenymi jahodovými knedlíky, které vyrobil John Antony se svými pomocnicemi. Fotky z festivalu můžete vidět na web stránce Besedy www.community.webshots.com/user/besedacanada. (Victor Vonka)

Léto budiž pochváleno...

... a kdo nesouhlasí, je škarohlíd, přestože letošní léto bylo co do počasí kapriciózní až běda. Českým a slovenským akcím naštěstí počasí přálo a stálo za to vážit za nimi cestu. Pohříchu snadným vodítkem byla prchající zvěř a ptáci, které z quebeckých hvozdů vyštvaly tlampače vytrubující naše pivní odrhovačky. Na Hostýnské pouti zavlály nad táborem dvě vlajky, česká a slovenská, a tvářily se, jako by tomu tak bylo odjakživa. Vepřová s pivem měla říz a kuchařky navíc potěšily vlasteneckými knedlíky v národních barvách. Poutníky lákaly k nákupu stánky s knihami, suvenýry a perníkovými srdci, k shlédnutí byla výstavka slovenského malíře, "Beseda" statečně přetančila na hrbolatém terénu a její pěvecké trio zazpívalo tak pěkně, že mnozí ptáci se zvědavě vrátili do svých hnízd. South Shore nezůstal v letní aktivitě pozadu. Příznivci "Round Dancing" si v krásném prostředí chatičky svých učitelů užili pikantního guláše a mnohých dalších dobrot, aby se pak v místní Community Hall snažili překonat ničivý účinek jídla a piva tancem. Několika jedincům však hrozilo odebrání tanečního průkazu a ti vyspělejší měli co dělat, aby uhájili klubovní prestiž. Neméně dramatický byl průběh slavnosti na jezeře pod Pinaclem. Hosté všech věků, posíleni výborným BBQ a chmelovinou, jali se holdovat sportům s takovou vervou, že mnohé mrzelo, že na olympijskou nominaci už je pozdě. Ještě při táboráku zbyla některým energie k lezení po stromech, aby zjistili, cože to v korunách skřehotá. Po odborné diskusi převládl názor, že to jsou žáby, a zbytek večera proběhl v romantickém duchu, za svitu luny a tajemných par tančících nad vodou. Nečekaná árie z Rusalky byla příjemným zakončením. A že romantiky nikdy dosti - několika českým dívkám na chatě "Pinorama" se podařilo získat quebecké umělce pro půvabnou akci nazvanou "Blue Moon". Průvod diváků pochodujících s pochodněmi nočním lesem byl doslova hypnotizován nápaditými tanečními kreacemi na balvanech či v korunách stromů, provázenými tichou hudbou a světelnými efekty. Zbývá jen doufat, že podobné "happeningy" se budou opakovat - ukazují, že naši mladí mají nápady i chuť se angažovat. Právem se tedy můžeme těšit na léto příští. (Karel Novák)

In memoriam

S hlubokým zármutkem oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a švagrová. Paní Míla BARTOŠOVÁ zemřela v úterý dne 27. července 2004 v Bracebridge, Ontario. Bylo jí 91 let. Manželé Bartošovi žili léta v Montrealu a byli aktivní především v Sokole - jejich zásluhou se usadila početná skupina Čechů v Sokolském údolí blízko Chertsey (ulice i jezero se jmenují "Sokol"), kde se později po mnoho let konal sokolský dětský tábor a sokolské letní hry. Jana Pagendam, Gord a Donna

 

S lítostí oznamujeme, že 7. července 2004 zemřela profesorka katedry literatury univerzity UQAM, paní Eva LE GRAND, rozená Bitnorová. Narodila se v Československu 8. listopadu 1945. Vystudovala románskou a slovanskou literaturu na Karlově univerzitě a doktorát ve srovnávací literatuře získala na Montrealské univerzitě. Specializovala se na evropskou literaturu 20. století, zejména na díla Milana Kundery a na otázku exilu v moderní literatuře. (Podle oznámení UQAM zpracovala AM)

Různé zprávy

Blahopřejeme paní Marii ŽÁČKOVÉ k jejím významným narozeninám - 24. července tohoto roku se dožila ve zdraví 90 let. Paní Žáčková se po letech života v Montrealu odstěhovala do Čech a žije v Plzni.

 

Učebnice "Čeština pro malé cizince" Světlany Kotykové a Ilony Lejnarové vyšla v červnu v nakladatelství Bertelsmann a je k dispozici v knihkupectvích Knižního klubu v Praze. Cena 259 Kč. S případnými dotazy a objednávkami se lze obrátit na paní Hanu Krausovou, e-mail: krausova.hana@euromedia.cz.

 

Auto na prodej: Honda Civic 1995, třídvéřová, automatická převodovka, najeto cca 109,000 km, v dobrém stavu. Navržená cena $5,500 (negotiable). Volejte (450) 689-4502 (Vančura), (450) 689-2802 (Křivánek).

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Valerie Dubská, Iva Hauptmanová a Jiří Vok, Emma Klusaček, Tom Silber, Rudolf Špitálský, Mira Stastny, Frank Vilím. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinu, 3107 Brighton, Montreal, QC H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.