Montrealský Věstník  Ročník 42
Září/September 2005 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 1

Kalendář činností

 

3. 9.      So        Opékání selete, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

14. 9.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

15. 9.    Čt         Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

18. 6.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

24. 9.    So        Dahlia Ball (Jiřinkový bál), 4990 Place de la Savane, 20.00 h

24. 9.    So        Brigáda na Hostýně, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

25. 9.    Ne        Fun Night of Montreal Melody Mixers, Chopin Hall, 685-8th Avenue, Lachine, 19.00 h

28. 9.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

1. 10.    So        Václavská zábava, sál Kanadské legie, 5455 Maisonneuve W., 20.00 h

 

Úvodní slovo šéfredaktorky

V poslední době mě velmi často napadají dvě úsloví: "Není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem" a "Kdo nic nedělá, nic nezkazí." Převzala jsem Věstník v červnu 2001 s nadšeným předsevzetím pozvednout jeho úroveň, zlepšit kvalitu informací a rozšířit jeho obsah i o komentáře a zajímavosti. Abych v tom nebyla sama, konzultovala jsem obsah s několika "poradci", ze kterých se postupně vytvořila redakční rada. Podle mnoha vašich reakcí vše fungovalo dobře - ubylo chyb ve Věstníku, většina příspěvků byla vytištěna, i když leckdy přišly až po uzávěrce, a Věstník se stal zajímavým. Na druhou stranu v zájmu vyváženosti, ale hlavně z nedostatku místa byly některé příspěvky zkráceny příliš (nebo možná i nevhodně), nebo se ve Věstníku naopak vyskytlo něco, co tam podle některých z vás být nemělo. Během těch čtyř let prošel Věstník drobnými změnami, a v tomto čísle jste si jistě všimli zatím té nejzávažnější: místo "Věstníku čs. spolků v Montrealu" máme najednou "Montrealský Věstník". Důvodem je přibývající množství příspěvků od lidí, kteří nejsou členy žádného z tradičních spolků, a k tomu nám posílá nejrůznější informace stále více jednotlivců. Je potěšitelné, že mají co říci, že se stále něco děje, že je v naší společnosti "živo". Někdy až příliš, ale i to tak nějak patří k věci. Názory se samozřejmě občas různí, a to i v redakční radě samotné - důležité je ale vždy najít přijatelný kompromis. Při výběru článků se snažíme uplatnit zásady "Four-Way-Test" Rotary Clubu, které se mi dostaly do rukou díky panu A.K. Velanovi - ten je totiž uplatňuje ve své firmě. Znějí následovně:

  1. Je to pravda?
  2. Je to fair ke všem zúčastněným?
  3. Pomůže to dobrým vztahům mezi lidmi?
  4. Bude to prospěšné pro zúčastněné lidi?

Ne vždy se nám to daří, a proto také například příloha v posledním čísle "nebyla součástí Věstníku". Bohužel jedním z nepříjemných, i když očekávaných následků této přidané stránky je další příloha v tomto čísle. Závěrem chci jen poznamenat, že věřím ve své čtenáře, že dovedou číst mezi řádky, texty ve Věstníku si správně přeberou, a hlavně že nám nadále pomohou zásady "Four-Way-Test" dodržovat - však je to především na vás, co je ve Věstníku uveřejňováno. (AM)

Klub seniorů

Prožili jsme krásné léto. Na programu byla cesta do Québec City, pobyt v hotelu Manoir Richelieu, zábava v Casinu a prohlídka překrásných papežských klenotů v bazilice Notre-Dame. Mnohé díky za již tradiční přátelský piknik u Anušky Škvorové a pana Kena se spoustou dobrot a veselé zábavy s hudbou a písněmi pana Chlumského. Za vše jsme velmi vděčni.

Ve středu 14. září chystáme první schůzku seniorů po letní pauze. Prohlídka prošívaných dek (quills) - paní Barbora Sweeney navštěvovala české bazary po 10 let a nakupovala tam látky a veškerý potřebný materiál k výrobě dek a přehozů, které vystavovala na různých výstavách. Přijďte se podívat, budete mile překvapeni. Všichni jste srdečně vítáni.

Dne 28. září budeme promítat zajímavý film. Náš milý přítel pan Josef Janík během léta připravil asi 100 filmů (z toho dobře polovinu musel přehrát z evropského systému na náš), abychom měli zábavu při našich schůzkách. Srdečně mu za to děkujeme. (Rose Raba Reichman)

České a slovenské sdružení

První výborová schůze po prázdninách bude ve čtvrtek 15. září v Misijním domě na 7300 Sherbrooke West v 7.30 večer. Chceme ji využít k plánování podzimních programů jako je oslava 28. října, Bazar a Mikulášská zábava. Rádi mezi námi uvítáme zájemce o práci ve Sdružení.

 

Dámský výbor připravuje již 50. BAZAR na sobotu 12. listopadu 2005 v hale kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway. Jako každý rok, i letos uvítáme dobrovolníky, kteří by nám s přípravou a organizací Bazaru pomohli. Informace rády podají Olga Velanová (514) 932-1709, Ema Košacká (514) 735-5795 a Alena Valdštýnová (514) 488-1340. Poznamenejte si do kalendáře také datum Mikulášské zábavy v sobotu 26. listopadu 2005, která se koná rovněž v hale kostela Sv. Ignáce. (Alena Valdštýnová)

Sokol Montreal

Pravidelné sokolské cvičení a závodní volejbal začnou koncem září. Informace o všech akcích podá starosta Sokola Montreal Petr Štikarovský, (514) 634-7402, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 738-7613.

 

41. ročník každoročně pořádaných letních her Sokolské župy kanadské se konal v sobotu 6. srpna 2005 v malebném prostředí obce St. Jacobs u Kitcheneru. Počasí hrám přálo a dobrá organizační příprava her členy Sokola Kitchener-Waterloo-Guelph zajistila jejich hladký a zdařilý průběh. Obvyklý pořad her byl zahájen na hřišti místní školy společným nástupem závodníků a uvítáním účastníků župní náčelnicí W. Malysákovou a Ing. L. Fryntou v zastoupení župního náčelníka. Závody v lehké atletice, které tvoří hlavní náplň her, byly zahájeny soutěžemi ve vrhu koulí pro dospělé a v hodu míčkem pro děti a pokračovaly soutěžemi všech věkových skupin ve skoku vysokém a skoku dalekém, v běhu na 60 a 100 m, a ukončeny terénním během na 2 km a 4 km na hezké trati kolem řeky Conestogo. Po ukončení závodů se na 70 účastníků her, mezi nimiž byli také hosté z České republiky a z USA, shromáždili na prostorné zahradě župního jednatele J. Kargera ke společnému posezení s chutným pohoštěním. Vyhlášením výsledků s předáním medailí a župních putovních cen a závěrečným doslovem župního starosty Jiřího Kořístky s přáním zdaru další činnosti a XIV. vše-sokolskému sletu v příštím roce v Praze, byly úspěšné sokolské letní hry ukončeny. Z Montrealu se zúčastnila malá výprava, z níž s. Míša Fuchsová se umístila v soutěži žen na 7. místě. (Podle zprávy J. Waldaufa upravila AM)

Misie Sv. Václava

Doufáme, že jste strávili pěkné léto.

Otec Švorčík a výbor misie sv. Václava zve vás, vaši rodinu a přátele k slavnosti mše svaté v neděli 18. září 2005 v 11 hodin v kapli Loyola High School, 7272 Sherbrooke W. Zároveň oslavíme svátek sv. Václava a vzpomeneme pátera Janíčka, který nás před 3 lety navždy opustil. Po mši následuje občerstvení kávou se zákusky. Těšíme se, že mezi nás přijdete. (Rose Mary Štrbáňová)

Hostýn

V minulém čísle během závěrečného formátování Věstníku vypadla omylem řádka z textu Hostýna, a tím jsme mezi cenami v tombole neuvedli drobné dárky Generálního konzulátu České republiky a hlavní cenu tomboly, obraz paní Vlasty Noskové. Za toto nedopatření se omlouváme. (AM)

 

Tábor Hostýn má za sebou velmi úspěšné léto, a to zejména DĚTSKÝ TÁBOR, kterého se letos zúčastnilo 63 dětí a jehož výtěžek nám umožnil zcela splatit hypotéku na naši soukromou pláž na jezeře Lafond. Naše díky patří všem, kteří se na jeho provozu podíleli a také těm, kteří svou pomocí anebo dary přispěli k uskutečnění tradiční poutě a s ní spojené tomboly v neděli 24. července. Jsou to zejména: Generální konzulát ČR, Beseda, firmy Coulée Miton Cast Enr., Nativa, Slovenia, Salamico, Kompan, Alpina Salami, CS Kniha, restaurace L’Amere a boire a Restaurant Bohemia, jakož i jednotlivci: Bob Vojtěch, Miluska Lewis, Caroline Yoo, pan Babánek, George Syrovatka, Josef Hradil, Zlatka Dokoupilová, Láďa Křivánek, Zdeněk Nosek, Slávka Jarošová, všechny kuchařky v čele s paní Janou a další, které jsme snad opomněli jmenovat.

 

Ihned týden po pouti se konaly dvě velké akce. Víkend začal setkáním bývalých účastníků tábora "Hostyn Reunion 2005", které by chtěli tito proměnit v každoroční tradici. A v neděli se s nimi na táboře vystřídaly křesťanské rodiny pro týdenní duchovní cvičení v klidu přírody.

Karibská noc v polovině srpna potěšila milovníky tance a dobré zábavy.

 

Nezbývá, než vás pozvat na poslední dvě akce této sezóny: opékání selete v sobotu 3. září a zazimování kempu na poslední brigádě tohoto roku v sobotu 24. září, kde jídlo i pobyt pro účastníky bude zdarma.

 

Tábor však bude otevřen až do prvních mrazíků pro všechny zájemce. Cena za chatičku je $6/den pro členy Asociace Hostýn, $10/den pro nečleny, děti do 12 let mají pobyt zdarma a děti nad 12 let platí polovinu z ceny rodičů. Pobyt na pokoji v hlavní budove je $12 za den. Členství v AH je pouhých $20/rok. Informace o členství podá Vierka Šebenová (514) 385-5153, rezervace možno provést u Zlatky Dokoupilové na (514) 489-9791. Veškeré další informace možno shlédnout na webové adrese www.hostyn.org. (Zlatka Dokoupilová)

 

Výbor A.H. si dovoluje vyjádřit politování nad faktem, že Věstník distribuoval list p. Chlumského (červencové vydání), plný nepravdivého pomlouvání, dohadů a lží. Zvláště, když výše jmenovaný nikdy žádnou měrou nepřispěl k rozvoji tábora a AH a haní jen práci lidí, kteří tam dobrovolně a zadarmo pracují.

Beseda

VUS PARDUBICE ZA OCEÁNEM, ANEB JAKÁ BYLA KANADA

O připravované návštěvě Vysokoškolského pěveckého sboru z Pardubic 1. až 4. července 2005 v Montrealu jsme se zmiňovali v minulém Věstníku. O tom, jak jejich pobyt v Montrealu dopadl, bude nejlépe, když použijeme jejich vlastní slova z dopisu, který byl celý publikován v č. 12 Nového domova z 1. 8. 2005:

 

"…Nejprve jsme strávili tři dny v Montrealu, kde nás vřele přivítali členové Besedy Montreal. Zastávku v Montrealu jsme původně ani neplánovali. Pan Viktor Voňka se s námi spojil asi 1.5 měsíce před odletem a pozval nás do Montrealu. Ač vše bylo zařizováno v podstatě na poslední chvíli, nemůžeme si pobyt v Montrealu vynachválit. Bylo to prostě úžasné, co tam pro nás naši krajané připravili a zorganizovali. Bydleli jsme v českých a slovenských rodinách a získali tak jedinečnou možnost seznámit se životem a historií tamních emigrantů. Tento, ač krátký pobyt nás obohatil daleko víc, než hodiny dějepisu ve škole. Beseda s námi uspořádala dva koncerty a připravila pro nás prohlídku Montrealu s profesionální průvodkyní. Město Laval nám k tomu navíc bezplatně poskytlo autobus. Byli jsme velmi mile překvapeni nadšeným publikem a byli bychom si pobyt v Montrealu rádi prodloužili. Ale říká se, že v nejlepším se má přestat. Tudíž jsme se velmi neradi rozloučili s rodinami a vydali se letadlem na ostrov Newfoundland vstříc Festivalu 500.

(Pozn.: Soubor pokračoval po festivalu na Newfoudlandu do Toronta).

Koncertu ve Slovenském kostele se zúčastnilo asi 50 návštěvníků. Největší úspěch z celého turné měl koncert v kostele St. Elzeár v Lavalu, kde jim přes 300 návštěvníků uspořádalo nadšené ovace.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lidem, kteří se na tomto triumfu podíleli tím, že studenty ubytovali a tři dny se o ně obětavě starali. Byli to Henrietta a John Antony, Lída Arnoštová, Pavla Baudy, Karin Blundell, Helene Bourdeau, Pierre Chamberlin, Sophie Dubois, Robert a Marcel Eisenbrukovi, Jarmila Filipová, Katarína Fasiangová a Petr Němeček, Lucie Gagné, Karina Mayer, Christopher Plante, Nicolas Therienne, Katherina Vaňková, a manželé Nesvadbovi, Ponkovi, Rohanovi a Voňkovi. Poděkování patří také Pavlovi Zezulkovi za obstarání zvukové techniky, profesionální průvodkyni Chantal Čermákové, Marii Šubeníkové za pomoc s koncertem ve slovenském kostele, manželům Velanovým za krásný oběd na rozloučenou, Českému a slovenskému sdružení za finanční podporu, městu Laval za propůjčení kostela a autobusu, Choral mondial za pomoc s ubytováním a přípravou koncertu a v neposlední řadě také vám všem, kteří jste je podpořili svou účastí na koncertech.

 

Jako již posledních několik let se členové Besedy znovu zúčastnili v sobotu 13. 8. 2005 tradičního festivalu v Mansonvillu v Eastern Townships, kde jsme reprezentovali naše komunity. Již tradiční jahodové knedlíky, odborně vyrobené týmem Johna Antonyho, představily úspěšně české kulinářské umění.

 

Pravidelné podzimní a zimní aktivity:

Taneční kurzy, které se konají každou středu, začnou 5. října 2005. Moderní společenské tance v 19.00 h, folklórní a historické tance v 20.00 h. Jednou měsíčně pořádáme "Tuesday in Beseda - It's your party".

Jazykové kurzy: Kurzy češtiny (čtvrtky) začnou 29. září, kurzy slovenštiny (pátky) 30. září, vždy od 18.30 h pro začátečníky a od 20.00 pro pokročilé. Místo nácviku tanců i jazykových kurzů bude oznámeno později.

Data a místo nácviků hudební a pěvecké skupiny budou oznámeny později.

Speciální jazykové, kulturní a taneční kurzy pro děti a mládež budou každou sobotu podle počtu zájemců. Ve stejné době budou organizovány speciální kurzy a jiné aktivity pro zájemce a pro dospělé, kteří přivedou děti. Tyto aktivity začnou v říjnu. Přihlašte se, prosím, co nejdříve, abychom zajistili učitele a rezervovali místnosti. Pro bližší informace kontaktujte Besedu na info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, fax (450) 662-6096. Nová oznámení a informace najdete na www.beseda.ca. (Victor Vonka)

 

Time to take a stand

In the past while, Jan Chlumsky started a campaign of deception and hatred against Beseda; Victor and Stephanie Vonka specifically. He distributes these falsehoods and misrepresentations by word of mouth, letters and e-mails. I think that behind Beseda are our actions and that every reasonable person can make their own opinion, and personally I do not know of many people who would sacrifice so much of their personal life to the community as Victor Vonka. (John Antony, President of Beseda)

 

---------------------------------------------------------------------

 

Beseda ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky

vás zve na

JIŘINKOVÝ BÁL

(DAHLIA BALL)

 

v sobotu 24. září 2005 ve 20 hodin

4990 Place de la Savane

První cenou v tombole je dar ČSA, letenka do Prahy nebo Bratislavy

Oděv: Plesové šaty z 19. století nebo i soudobé, pánové smoking nebo tmavý oblek (black tie)

Nápoje a lehké občerstvení v prodeji

 

Vstupné: $35 pro členy Besedy, studenty, seniory a účastníky v plesových šatech z 19. století

$40 pro ostatní v předprodeji (do 23. září), $50 u dveří

 

Velmi oceníme dary a sponzorské příspěvky Besedě

Pro více informací, rezervaci míst a vstupenky kontaktujte Besedu nebo John Antony (450) 538-0303,

Peter Jones (514) 499-1236, Vojtěchovi (450) 688-4563, Pavel Zezulka (514) 298-5977

 

---------------------------------------------------------------------

 

Kultura

Slovenské animované filmy budou promítány během "Ottawa International Animation Festival" ve dnech od 21. do 25. září. Filmy, které jsou na programu festivalu díky spolupráci Slovenského velvyslanectví v Ottawě a Slovenského filmového institutu, bude uvádět mladý slovenský animátor Michal Struss, který je zároveň členem mezinárodní poroty. Struss se narodil v Handlové v r. 1976, vystudoval animaci na Akademii múzických umění v Bratislavě a nyní pracuje "free-lance" s různými studii na nejrůznějších projektech od hudebních a divadelních projekcí přes reklamy až po krátké filmy. Animovaný film "In the Box" (V kocke), který je též na programu v Ottawě, získal autorovi mnohá ocenění. Více informací o festivalu najdete na web stránce www.awn.com/ottawa nebo zavolejte na (613) 232-8769. (Podle zprávy Ladislava Babčana upravila AM)

 

Jan Chlumský zve své přátele a příznivce na Václavskou zábavu, která se koná v sobotu 1. října v sále Kanadské Legie, 5455 de Maisonneuve W. Informace na tel. čísle (514) 737-9220. (Alois Fogl)

 

Předem upozorňujeme, že slavnostní 39. Výroční bál Cspba (Canadian Slovak Professional and Business Association) se bude konat v sobotu 5. listopadu 2005 v Le Challenger, 2525 Avenue des Nations, St. Laurent. Cocktail v 6.00, večeře o 5 chodech v 7.00 hodin. Informace a lístky Rose Marie Stano, (514) 855-9940 nebo Helen Corej, (514) 334-7670.       (AM)

Want to learn to dance?

Every year about this time preparations begin for new dancing classes by the Montreal Melody Mixers. Anyone who is interested in learning many different figures in the popular dancing rhythms should visit this wonderful club. Even people who have previously attended different dancing schools can learn new figures in an easy way with us. It is not just a course – it’s a social gathering of people who like music, dancing and socializing in a friendly, relaxed atmosphere. There are always special dance parties celebrating Halloween, Valentine’s Day, Christmas, etc., where dancers of all levels mix and have a fun time together. It’s a great activity for couples to enjoy time together. The Montreal Melody Mixers has members of all ages. The youngest one is 15 and the oldest member just celebrated his 91st birthday. Olga & Bill will patiently lead you and teach you Slow Waltz, Foxtrot, Rumba and Tango as well as very rhythmic Cha Cha, Merengue, Mambo or Salsa. Many other rhythms and dances you can learn step-by-step. You’ll be surprised how easy it is.

 

Come for your special introductory lesson (only $1)

 

Fun Night

 

on Sunday, September 25th at 7:00 PM

at the Chopin Hall, 685 8th Avenue in Lachine.

Join us for some coffee and cookies as well. Just make the first move to be there.

For more information please call Olga & Bill Cibula at (514) 487-6261.

Sport

44. ročník Tenisového turnaje se koná v sobotu 27. a v neděli 28. srpna 2005 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Pokud toto dostanete ještě včas a láká vás zahrát si tenis v příjemném prostředí, neváhejte a přijďte! Hrát mohou všichni - rádi vás přivítáme mezi námi. Informace podá Standa Skála, telefon (514) 733-0978 nebo e-mail stan.skala@sympatico.ca. (Standa Skála)

 

26. ročník Rogers Cup v tennise mal rekordnú návštevnosť 172,686 divákov. Vo finále zdolal mladý Španiel, víťaz z Rolland Garos, 19 ročný Rafael Nadal tenisovú legendu André Agassiho v troch setoch. "Bol to môj sen hrať s Andrém skôr ako pôjde do dôchodku," prehlásil Nadal pred zápasom. V Montreali sa turnaja zúčastnilo sedem českých hráčov (Novák, Bedrych, Suk, Štěpánek, Damm, Friedl a Vízner) a dvaja Slováci (Hrbatý a Beck). Tentoraz, možno po prvý raz, boli úspešnejší na turnaji Slováci, pretože sa obaja prebojovali do štvrťfinále. Napriek tomu, že 19 ročný Tomáš Bedrych porazil Nadala na turnaji ATP v Cincinatti, v Montreali prehral s Davydenkom, ktorého v ďalšom kole vyradil Beck. Beck potom prehral s Mathieu, ktorého v semifinále vyradil Nadal. Z toho je zrejmé, že hráči sú veľmi vyrovnaní. V Montreali sa im páčilo, jeden večer sa išli všetci najesť do slovenskej reštaurácie Starý Mozart v prístave, ktorej majiteľom je Peter Noga. "Je tam výborné jedlo, ako doma, a dobre to padne dať si sviečkovú s knedľami, paprikáš alebo kačku po tej americkej strave," komentovali hráči. "Veď už sme tri týždne na severoamerickom kontinente a máme toho dosť. Už sa tešíme na US Open a potom domov." (Milan Ištván)

In memoriam

Pan Janči GAZDA, jak jste si mohli v minulém čísle Věstníku přečíst, původním jménem Otto Jan Guttman, nás po dlouhé nemoci opustil 24. července 2005. Jako nadšený Sokol se po příjezdu do Montrealu v září 1968 i s rodinou zapojil do místní tělocvičné jednoty a v ní aktivně cvičil až do roku 2000, kdy se s manželkou Věrou odstěhoval do Ottawy. Byl členem výboru Sokola Montreal a zastával během té doby různé funkce: jako zábavní referent pomáhal připravovat sokolské zábavy, přednášky spolu s Čs. sdružením a podobné akce. Jako náčelník nacvičoval mužská prostná na slety v Americe i v Evropě a pomáhal připravovat Sokolské letní hry v Chertsey, kterých se též aktivně účastnil.

Jménem rodiny Gazdů chci poděkovat všem přátelům a Sokolům, kteří nám vyjádřili upřímnou soustrast a těm, kteří se osobně zúčastnili rozloučení s Jančim. Především děkujeme br. Foglovi za jeho krásný projev, v němž plně zachytil Jančiho bohatý život, především v Montrealu. Děkujeme. (Věra Gazdová)

Oznámení Régie des rentes du Québec

Od 1. srpna 2005 vstupuje v platnost dohoda o sociálním zabezpečení mezi vládou Quebeku a Slovenské republiky. Díky této dohodě mohou obyvatelé Quebeku slovenského původu dostávat penzi i v případě, že přispívali na pojištění po dobu jednoho roku. Stejně tak je snazší získat penzi invalidní či pro přeživší (de survie). Tato dohoda umožňuje také osobám, které pracují pro quebecké podniky na Slovensku, stejně jako těmto podnikům přispívat dál na quebeckou penzi a nemusí přispívat na penzi slovenskou. Stejná dohoda je už v platnosti s mnohými jinými státy, např. s Českou republikou, Německem, Rakouskem a dalšími. Informace o dohodách o sociálním zabezpečení můžete dostat na Bureau des ententes de sécurité sociale, Régie des rentes du Québec, 1055 René Lévesque Est, 13e étage, Montréal H2L 4S5, tel. (514) 866-7332, linka 7801, nebo 1-800-565-7878, linka 7801. (Herman Huot, cell 418-806-2110, email herman.huot@rrq.gouv.qc.ca)

Farma Waldeck-U Lesa


    Josef Kuchar a Haflinger

 

V údolí Riviere Rouge západně od Mont Treblant je zvláštní místo - experimentální farma pana Josefa Kuchaře nazvaná Waldeck-U Lesa. Založená v roce 1983 je v nynější době jednou z nejvěhlasnějších míst chovu koní světle karamelové barvy s bílou hřívou a ocasem: Haflingers. Nejlepší hřebci a klisny byly dovezeny z Rakouska, aby daly základ ušlechtilému chovu koní, který je špičkovým v celé severní Americe. Pastviny v okolí farmy připomínají alpské louky a jsou nejen zdrojem sena pro koně, ale i krásným prostředím pro vyjížďky. Waldeck- U lesa je chovná farma, ale i místo, kde se koně trénují ve všech jezdeckých disciplínách. Mladí lidé přicházejí na farmu získat zkušenosti v chovu koní, v zemědělství i v jízdě na koni. Každý rok na jaře je aukce hříbat. Farma je známá i prodejem dřeva a javorového syrupu.  Více informací o farmě Waldeck-U Lesa najdete na Internetu na stránce http://209.41.139.203/public/waldeck/english.htm.                            (AM)

Zvonkosatce - hříšné město (Pohádka pokračuje...)

Pamatujete se na Zvonkosatce, milé děti? Přesto, že uplynul celý rok, v broučíčí komunitě stále nebyl klid. Některým broučkům totiž záchodek na náměstí stále nedal spát. Po hospodách burácely silácké řeči, na nárožích se klevetilo ostošest a hromadným sdělovacím médiem byla šeptanda. Jednou osočili Ferdu, podruhé Pytlíka, takže ti dva se zabarikádovali každý ve svém kutlochu s balíkem rodokapsů a prý ať jim všichni políbí krovky. Vše by asi posléze utichlo, kdyby několik cvrčků, pod heslem "Cvrkot je náš byznys", nezačalo zneužívat situace k vyřizování osobních účtů. Měli sosáky plné "demokracie", ale nestyděli se nactiutrhat svým bližním, břevna ve vlastním oku nevidíce. Brzy počmárali kdejakou zeď v městečku a navíc svými Manifesty zavalili redakci "Pestíku", což byl časopísek, ve kterém si brouci každý měsíc ukazovali a též se různé zprávy dovídali. I byly ty Manifesty plné kaněk, pravopisných chyb a výrazů, které tady, milé děti, nelze opakovat. Není divu, že Mandelince, která magazínek po večerech lepila zadarmo a s láskou, způsobili pořádnou migrénu. A nejenom jí! Než se purkmistr a konšelé vzpamatovali, jejich milé, ospalé Zvonkosatce dostaly pověst Hulvátova a přespolní brouci se začali městečku vyhýbat. Nakonec se všechno doneslo k staré sově, což mezi brouky způsobilo hotové zděšení. Sova byla sice soudkyní nestrannou, ale měla malou slabůstku, že čas od času obzvlášť hloupého recidivistu sezobla jako malinu! Kdoví, jak by to bylo dopadlo, kdyby naštěstí Zvonkosatečtí neměli jiné starosti, než jen se hašteřit. Zima na krku, každý sháněl topení a teplé prádlo, zkrátka a dobře - milým cvrčkům přidělili pokojíček a dali zvláštní příděl papíru, aby si přes zimu procvičili pravopis i sloh. Jenže i ta nejdelší zima jednou skončí, přislo jaro a po něm léto, plné pohody. Všichni brouci i broučata se radovali ze sluníčka, tedy všichni kromě cvrčků! Věřte si to, děti, nebo ne, v podzemní komůrce, s lucerničkou na stolečku, dál naši broučínci psali a psali a psali... (KN)

Různé zprávy

Připravujeme pravděpodobně na konec září informační schůzku o La Maison Tcheque a projektu "Centre Tcheque" na pozemku Park Canada u kanálu Lachine pro všechny, které zajímá možnost výstavby kulturního centra, knihovny a ubytovny pro hosty a členy čs. komunity. Zájemci se mohou přihlásit buď telefonicky u Aleny Martinů (514) 484-6177 nebo Aloise Fogla (514) 484-3213 (po 13. září), nebo e-mailem na jeandurcak@sympatico.ca, amartinu@yahoo.com, nebo a.fogl@sympatico.ca. Místo a datum schůzky bude oznámeno později podle množství zájemců. (Jean Durčák)

 

Na Věstník přispěli: Čs. kniha, George Ehrman, Rudolf Farský, Mary Huta, Josef Janík, Alena Pascual, Dr. Rudolf Roden, Rosalie Rumanová, Jana Schroter, Mira Stastny, Jindřich Šimek, Leslie Truxa, Peter Vidlak, Jindra a Ernest Viezel. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Inzerce ve Věstníku je možná v podobě kartičky (business card), a to jak oficiální, tak zvlášť upravené pro Věstník. Poplatek je $80 za rok (za 11 čísel). Bohužel nemůžeme vydávat potvrzení na taxy, ale na příspěvky nad $50 pošleme potvrzení (receipt).

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.