Montrealský Věstník  Ročník 43
Září/September 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 1

Kalendář činností

 

2. 9.      So        Sele na rožni, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

6. 9.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

12. 9.    Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

16. 9.    So        Dahlia Ball (Jiřinkový bál), 4990 Place de la Savane, 20.00 h

20. 9.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

24. 9.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

26. 9.    Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

 

Klub seniorů

Program na září:

Ve středu 6. 9. si promítneme dokumentární film "Canada" o kanadských provinciích, který přinese a uvede pan Ken Delamater. Jako vždy si zazpíváme české písně a spolu se pobavíme.

Na 20. září máme v plánu promítání filmu paní Farrové, volnou zábavu a zpívání písní.

Bližší informace o Klubu seniorů vám ráda podá R. Reichmanová, tel. (514) 484-1525.

 

Během prázdnin jsme se několikrát sešli v našem domě na rohu Sherbrooke a West Broadway.

12. července jsme si promítli film "Kilimanjaro", pan Jan Chumský pro nás připravil krásné odpoledne plné hudby a písní. Velmi srdečně mu děkujeme.

20. července jsme se navzájem potěšili společným obědem a oslavili jsme přitom narozeniny některých našich členů. Promítli jsme si veselý film s V. Burianem.

2. srpna jsme se v plném počtu sešli na zajímavý a dobrý oběd v čínské restauraci "Le petit Szechuan".

 

V pondělí 7. srpna jsme se navždy rozloučili v kostele Sv. Moniky s paní Milunou Žáčkovou-Dresslerovou. Projevujeme upřímnou soustrast Anče a Barunce Dreslerovým a celé rodině. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

První výborová schůze po prázdninách bude v úterý 12. září v Misijním domě na 7300 Sherbrooke West v 7.30 večer. Na programu je příprava podzimních akcí. Rádi mezi námi uvítáme zájemce o práci ve Sdružení.

 

Dámský odbor připravuje 51. předvánoční bazar v hale kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, na sobotu 4. listopadu. Uvítáme mezi námi dobrovolníky a dobrovolnice, kteří by nám pomohli s organizací, přípravou a s prací během samotného Bazaru. Bližší informace rádi podají Olga Velanová, tel. (514) 932-1709, Ema Košacká, tel. (514) 735-5795, a Alena Valdštýnová, tel. (514) 488-1340.

 

Tradiční Mikulášská zábava pořádaná ve spolupráci se Sokolem Montreal se chystá na poslední sobotu v listopadu, 25. 11. Bude stejně jako vloni v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. K tanci bude hrát kapela Edelweiss. Rezervujte si toto datum již teď! (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 26. září 2006 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Všichni členové Sokola jsou srdečně zváni!

 

Pravidelné sokolské cvičení a závodní volejbal začnou koncem září. Informace o všech akcích podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092.

 

Předem upozorňujeme, že sokolské 57. ŠIBŘINKY se budou konat jako obvykle v městské hale TMR, 90 Roosevelt Ave, v sobotu 27. ledna 2007. Rezervujte si toto datum již teď!

 

Letní sokolské hry, které se uskutečnily 19. srpna v St. Jacobs v Ontariu, se tentokrát obešly bez účasti montrealských sokolů. Zúčastnilo se celkem 32 závodníků z Toronta, Kitcheneru, Waterloo a Guelphu. Celkově zvítězili Bořivoj Černý z Kitcheneru a Susan Santiago z Toronta.

 

XIV. všesokolský slet, třetí od obnovy Sokola po pádu komunismu, pořádaný ve dnech 1. - 6. července 2006 v Praze, byl úspěšným dostaveníčkem dvou desítek tisíc sokolů z 20 zemí. Největší počet, přes 17 tisíc, bylo z České republiky, téměř 3 tisíce sokolů bylo ze zahraničí. Slet zahájený v sobotu 1. července představením "Gala" v Sazka aréně ukázkami různých druhů sportů pěstovaných v Sokole, pokračoval slavnostním průvodem 20 tisíc sokolů Prahou v neděli 2. července a vyvrcholil 5. a 6. července vystoupením 17 tisíc civčenců v 18 hromadných skladbách na Strahově. V programu se nejvíc líbilo cvičení starších členů v tradičních sokolských úborech ve skladbě "Ta naše písnička česká". Čtvrtečnímu vystoupení, vysílanému přímým přenosem českou televizí, přihlížel také prezident České republiky Václav Klaus. Přestože se celkový počet cvičenců oproti minulým sletům nezvýšil, nadějným úkazem do budoucna byl větší počet mladých lidí než na předešlých dvou sletech. Součástí sletu byla také řada kulturních, sportovních, turistických a společenských podniků. Zcela nedostatečná byla ovšem opět sletová propagace a mnoho lidí v ČR ani nevědělo, že se slet bude konat. Největší skupiny zahraničních sokolů byly ze Slovenska a Spojených států, potom z Rakouska a Švýcarska. Kanadské sokolstvo se zúčastnilo sletu 70-člennou výpravou v čele se župním starostou Jiřím Kořístkou. Čtyřicet cvičenců vedených župním náčelníkem br. Lubošem Fryntou a župní náčelnicí s. Annou Janoušovou vystoupilo úspěšně ve čtyřech sletových skladbách. Z Montrealu se zúčastnili tři členové naší jednoty. (Převzato z Kanadského Sokola č. 4)

Misie sv. Václava

Doufáme, že všichni si užili pěkné léto. Příští mše už opět v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke W. (3. patro) se bude konat 24. září 2006 v 11.00 hodin. Růženec recitujeme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože budova se v jedenáct hodin zamyká.

 

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit naši hlubokou soustrast Barbaře a Anče Dresslerovým a jejich rodinám u příležitosti úmrtí jejich matky a babičky, paní Dresslerové. Zároveň vyjadřujeme upřímnou soustrast Květě Černé, které zemřel manžel Milda. Panu Foglovi, který se zotavuje po operaci kyčle a dvojitém bypassu, přejeme brzké uzdravení. Doufáme, že ho brzy uvidíme v kostele mezi námi. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Výbor AH by rád poděkoval několika jednotlivcům i skupinám za pomoc při organizaci a uskutečnění letošního programu tábora Hostýn, zejména všem vedoucím dětského tábora, jmenovitě Drahošovi Chytrému a Jirkovi Raskovi, kteří se postarali, aby se letošní tábor stal pro děti nezapomenutelným zážitkem. Dále pak děkujeme řediteli Českých aerolinií, panu M. Kožichovi, za poskytnutí letenky pro naše vedoucí dívek. Více informací o dětském táboře uveřejníme v příštím čísle Věstníku.

Velké díky patří Misii sv. Václava a otci Liborovi Švorčíkovi za spolupráci při organizaci Poutě k Panně Marii Hostýnské. Děkujeme všem, kteří darovali cenné dárky do tomboly: paní Vlastě Noskové za obraz, Petrovi Pitulovi a jeho firmě Exxagro Corp. za velký dárkový koš, panu Tomovi Silberovi za sadu zahradního nábytku, Petrovi Nogovi za poukázku na večeři v jeho restauraci Café Mozart, CsKnize za nemalé množství knih a Kateřině Dutelly za dámskou kabelku a pomoc při tombole. Dvě z těchto cen nebyly vybrány, a proto žádáme výherce s čísly 264586 a 264748, aby se přihlásili u Zlatky Dokoupilové na tel. (514) 680-9833.

A na závěr bychom chtěli poděkovat Drahošovi Chytrému za jeho velkorysý peněžní dar a všem, kteří nám během letošní sezóny na táboře ochotně pomáhali, jakož i všem, kteří se námi organizovaných akcí zúčastnili.

 

Prázdniny již sice skončily, ale my bychom vás rádi pozvali vychutnat si poslední zbytky léta na našem táboře. Během "Labour Day" víkendu, a to v sobotu 2. září, je kemp otevřen pro všechny labužníky, kteří se mohou sejít při opékání selete a večerním posezení u táboráku. Po celý zbytek září bude tábor nadále otevřen pro rodinné kempování (rybaření, houbaření apod.) a sezónu zakončíme dalším opékáním selete v sobotu 7. října a s tím spojenou podzimní brigádou. Připomínáme, že brigádníci mají pobyt a guláš zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi! (Zlatka Dokoupilová)

Beseda

Červenec a srpen je pro někoho "okurková sezóna", nikoliv však pro Besedu. Léto začalo reprezentací české a slovenské komunity v průvodu 1. července při oslavách Dne Kanady. Kromě nás se ještě průvodu hrdinně zúčastnila paní Reichmanová za seniory.

Beseda zorganizovala v pátek 14. července v divadelním sále Concordia University vystoupení slovenského folklórního souboru Lúčnica, kterého se zúčastnilo překvapivě velké množství diváků (kolem 400) a bylo zcela vyprodané. Čtyřicetičlenný soubor přijel jen na jeden den. Přes den jsme jim ukázali Montreal a večer oni pro nás připravili fantastický kulturní zážitek. Jeden z diváků o přestávce nadšeně prohlásil: "Dnes jsem hrdý na to, že jsem Slovák!" Nejkrásnější na tom je to, že ve skutečnosti Slovák není, ale chodí do Besedy na kurz slovenštiny. Tímto oznámením chceme poděkovat těm, kteří s touto úspěšnou akcí pomohli - naší průvodkyni Chantal Čermákové, Jozefu Brody, Kateřině Vaňkové a hlavně Víťovi Voňkovi, který si celou věc nejen vymyslel, ale většinou zorganizoval a nedal se ničím odradit, a také všem ostatním, kteří si zakoupili vstupenky a přišli. Určitě toho nelitovali.

Hned nato, v neděli 16. července taneční skupina také připravila hezký program na oslavě svatby předsedy Besedy Johna Antony a další členky Besedy Kareny Mayer na vinici u paní Henrietty. Tímto nevěstě a ženichovi ještě jednou gratulujeme a přejeme všechno nejlepší do společného života!

Mnoho času na odpočinek po svatbě jsme jim ale nedali. O pár dnů později, 21. července, již s námi zase tancovali a účastnili se Eurofestu. Beseda společně s jinými etnickými skupinami (z tak zvané Východní Evropy), Bulharska, Ruska, Rumunska a Srbska připravila a představila tisícům spokojených návštěvníků Eurofest jako součást šestitýdenního festivalu Week–ends du Monde v parku Jean Drapeau. Beseda tam měla reprezentační stánek, kde jsme návštěvníky informovali o Česku a Slovensku a rozdali mnoho informačních materiálů. V bohatém kulturním programu od 12 do 23 hodin mimo naší skupiny historických tanců a skupiny slovenských folklórních tanců Šíravy vystoupily taneční, hudební a jiné umělecké skupiny ostatních zúčastněných zemí. Stánky s občerstvením a uměleckými předměty a různé hry a atrakce byly také součástí festivalu. Doufáme, že se Eurofest bude opakovat každý rok a účast etnických skupin bude stále větší. Velice děkujeme Slovenské ambasádě, Českému konzulátu a ČSA za jejich podporu a materiály. O tom, že naše vystoupení mělo velký úspěch, usuzujeme také z toho, že naše skupina historických tanců byla jako jediná skupina pozvána, aby vystoupila v neděli 13. srpna na závěrečné ceremonii festivalu Week–ends du Monde za účasti primátora Gerarda Tremblay.

V sobotu 12. srpna jsme mezi tím absolvovali již po páté mezinárodní festival v Mansonvillu. Několik tisíc diváků na nás mávalo a zdravilo nás, když jsme v krojích a s prapory pochodovali v slavnostním průvodu přes městečko. V poledne jsme během degustace národních jídel servírovali již tradiční jahodové knedlíky s tvarohem zhotovené týmem Henrietty, Johna a Kareny Antony. Podle bohatého potlesku a blahopřání můžeme říci, že publikum ocenilo nejen naše lahodné jahodové knedlíky, ale také taneční vystoupení v odpoledním programu, kde skupina historických tanců předvedla české a evropské tance a skupina Šírava několik slovenských lidových tanců.

 

Jazykové kurzy: Nové kurzy češtiny pro dospělé začátečníky a pokročilé začnou v týdnu od 18. září a budou v pondělí, středu a čtvrtek. Kurzy začínají v 18:30 a 20:00 hodin. Nové kurzy slovenštiny pro dospělé začátečníky a pokročilé začnou v týdnu od 18. září a budou v úterý a v pátek. Kurzy začínají v 18:30 a 20:00 hodin. Zájemci o studium češtiny a slovenštiny budou zařazeni do jednotlivých stupňů podle jejich znalostí. Další dny mohou být přidány dle potřeby. Kurzy se zatím konají v Lavalu blízko metra H. Bourassa.

Speciální jazykové a taneční kurzy pro děti a mládež budou opět každou sobotu dopoledne i odpoledne podle počtu zájemců. Ve stejné době budou organizovány speciální kurzy a jiné aktivity pro ostatní  zájemce a dospělé, co přivedou děti. Tyto kurzy začnou 30. září 2006, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců.

Taneční kurzy a nácviky: Kurzy tanců pro začátečníky a nácviky českých a slovenských lidových a historických tanců začnou v úterý 19. září 2006. Kurzy tanců jsou od 19:00 do 20:00 hodin. Nácviky lidových a historických tanců jsou od 20:00 do 21:00 hodin.

V současné době máme další taneční večery s kurzem každý pátek od 19:00 do 21:00 hodin, kde se nacvičuje společenský tanec "Česká Beseda" a některé jiné tance, které se budou tančit na Jiřinkovém bále. Od 29. září budeme pokračovat s novým kurzem společenských tanců pro začátečníky, po kterém bude následovat individuální nácvik a volný tanec při příjemných melodiích. Kurz bude od 19:00 do 20:00 hodin. Nácviky a volný tanec budou od 20:00 do 21:30 hodin. Plánujeme také přidat další dny na nácviky lidových a společenských tanců, neboť skupiny Besedy se připravují na mnoho vystoupení na různých festivalech a dalších akcích. Kurzy a nácviky tanců se konají v Park des Prairies v Lavalu, kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Montrealu a na jiných místech, která budou oznámena později. Zájemci o tance budou zařazeni do jednotlivých stupňů podle jejich znalostí a zájmu. Další dny mohou byt přidány dle potřeby.

Hudební a pěvecký sbor: Pro rozvrh a místo nácviků kontaktujte Besedu.

Kontaktujte Besedu pro více informací a registraci co nejdříve, protože počet míst v každém kurzu je omezen.

 

Podrobnější informace o oznámených akcích a o ostatních kulturních akcích v Montrealu zveřejňujeme na webstránkách a v Newsletru Besedy a posíláme přes email nebo fax. Abychom vás mohli včas informovat, zavolejte nám nebo pošlete váš email, číslo faxu a telefonu. Udržení české a slovenské kultury v Montrealu nezávisí jen na činnosti existujících organizací, ale také na spolupráci a účasti všech krajanů. Vyzýváme vás proto všechny, abyste nám dali vědět své názory a návrhy nebo pomohli s organizací.

Zájemci o uvedené akce a kurzy najdou podrobnější informace na webstránce www.beseda.ca nebo na číslech Besedy (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, e-mail info@beseda.ca. (Štěpánka Voňková)


 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky

 vás srdečně zve na

 

JIŘINKOVÝ BÁL

(Dahlia Ball)

 

v sobotu 16. září 2006 ve 20 hodin

4990 Place de la Savane, Montréal

 

Psal se rok 1837, kdy na prvním Jiřinkovém bále tančila a byla zvolena královnou bálu mladá Božena Němcová. Slavný Jiřinkový bál se stal prestižní záležitostí, které se účastnily významné osobnosti kulturního života, jako například Bedřich Smetana, Ludovít Štúr, Václav Kliment Klicpera a další. Vaší účastí na Jiřinkovém bále pomůžete udržet tuto krásnou tradici a zároveň získat finanční prostředky nezbytné k pokračování v kulturní a společenské činnosti Besedy.

 

PROGRAM:

Zahájení bálu, Předtančení

V první polovině bálu se tančí tance z 19. století

V druhé polovině bálu se tančí tance z 20. století

Tombola

 

Předprodej vstupenek (před 8. zářím 2006):

$35 pro účastníky v plesových šatech z 19.století, členy Besedy, studenty a seniory

$40 pro všechny ostatní.  Vstupné u vchodu: $50 za osobu

 

Oděv: Plesové šaty z 19.století nebo soudobé, pánové smoking nebo tmavý oblek (black tie)

První cenou v tombole je dar ČSA, letenka do Prahy nebo Bratislavy.

Velmi oceníme dary do tomboly a sponzorské příspěvky Besedě.

Možnost zakoupit si nápoje a občerstvení. Plná licence SAQ.

 

Pro více informací, reservaci míst a vstupenky kontaktujte Besedu nebo volejte

John Antony (450) 538-0303, Peter Jones (514) 499-1236,

Inka & Bob Vojtěchovi (450) 688-4563, Štěpánka & Víťa Voňkovi (450) 667-1947

------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká televize v Montrealu

Upozorňujeme na první vysílání české a slovenské televize v Montrealu, které bude v pátek 1. září v 8.30 večer na multietnickém kanálu č. 14 (62). Začíná tím pravidelné vysílání televize z Toronta, které vede Markéta Slepčíková. Opakování programu bude vždy v neděli ve 3.30 odpoledne a pak ještě v pondělí v 10.00 dopoledne. (L.Křivánek)

Jedinečný pohled na planetu Mars

Mars je vždy jasně vidět na noční obloze. Je vidět pouhým okem, oranžové barvy do červena, i když někdy podle atmosférických podmínek naopak do žluta. Nejlépe bude vidět letos koncem srpna, kdy se přiblíží na vzdálenost 55,76 miliónů kilometrů od Země do tzv. opozice, tedy obě planety budou na stejné straně od Slunce v jedné řadě. V noci z 27. na 28. srpna to bude vypadat, jako by Země měla dva Měsíce. Mars bude dobře vidět až do října. Takhle blízko byly obě planety naposledy před asi 60,000 lety. Blíž než teď se přiblíží Zemi v r. 2287 a nejbližší vzdálenost, 55,65 miliónů km, se očekává v roce 2729. Naposledy byl Mars dobře vidět v roce 2001, kdy se přiblížil Zemi na 67 miliónů kilometrů. Další informace najdete na internetu na web stránce http://www.space.com/scienceastronomy/mars_orbit_030121-1.html. (AM)

Řád "Staré Planiny" Petru Dokládalovi

Petr DOKLÁDAL, bývalý generální konzul ČR v Montrealu, na kterého se mnozí jistě pamatují, dostal dne 26. července 2006 od bulharského prezidenta Georgi Parvanova nejvyšší ocenění, které bulharská vláda může zahraničnímu diplomatu udělit. Petr Dokládal, který právě ukončil svůj mandát v Bulharsku, dostal řád Stará Planina prvního stupně za svůj přínos k rozvoji bulharsko-českých vztahů. Řád byl předán během slavnostní ceremonie v prezidentově kanceláři. (Podle zprávy Sofia News Agency)

In memoriam

S velkým zármutkem oznamuji, že můj manžel Milan ČERNÝ zemřel v úterý 25. července 2006 v Jewish General Hospital. Byla jsem v tu dobu u jeho lože.

Milan se narodil v Praze 8. října 1936. Vyrůstal během války a v poválečných letech, a prázdniny rád trávil u své milované babičky v Petrovicích. Vyučil se na zámečníka, absolvoval povinnou vojenskou službu a dobrovolně sloužil další dva roky. Měli jsme svatbu v r. 1958 a v listopadu 1968 jsme emigrovali do Kanady. Nejdřív jsme žili v Edmontonu, pak ve Vancouveru a v roce 1971 jsme se usadili v Montrealu. Milan pracoval krátkou dobu pro Tipal Instruments a později založil firmu Artin Metal Creations. V roce 1972 jsme na pozvání jeli navštívit tábor Hostýn u St. Calixte a zakoupili jsme pozemek poblíž, kde jsme si postavili chatu. Strávili jsme tam mnohé víkendy a dovolené. Posledních 28 let bydlíme v Beaconsfieldu.

Milan bude chybět mnoha lidem, kteří ho znali. Při této příležitosti bych chtěla vyjádřit své upřímné díky všem našim přátelům a známým, kteří poslali dary a příspěvky v jeho jménu, za všechny návštěvy a telefonáty během Milanovy nemoci a za kondoleční karty. Zvláštní dík patří Rose Mary Štrbáňové, která mi byla oporou od začátku Milanovy nemoci až do konce. Jsem jí velmi vděčná za její podporu a útěchu v této pro mě tak těžké době. (Květa Černá)

 

S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 28. července 2006 zemřela paní Miluna (Veronika) DRESSLEROVÁ, rozená Žáčková. Zemřela ve věku 86 let na rakovinu ledvin v St. Mary's Hospital.

Do Kanady přišla se svým manželem a dcerkou Barbarou v roce 1951, o pár měsíců později se pak narodila mladší dcera Anča. Paní Dresslerová byla aktivní členkou československé komunity, především v kostele a později pak v Klubu seniorů byla v centru dění. Ochotně pomáhala při přípravě Bazaru, kde jsme ji vždy mohli vidět prodávat za pultem sladkosti. Její přítelkyně, kterým žertovně říkala "babinec", jí nahrazovaly rodinu. Milovala sport, v mládí hrála tenis, výborně plavala a jezdila na koni. Volné chvíle trávila na rodinné farmě u Hemmingsfordu. Po smrti svého manžela před 9 lety žila sama, do posledních let samostatná, hrdá na svou nezávislost. Mnohým přátelům a známým bude chybět její veselost, čilost a její smysl pro humor. Kdo chcete uctít její památku, můžete na její přání přispět na Misii sv. Václava, kterou vždy horlivě podporovala. Šek pošlete na adresu St. Wenceslaus Church, 496 Gladstone Ave, Toronto, ON M6H 3H9 (dárci dostanou potvrzení na taxy). Příští mše v kapli Loyola High School v neděli 24. září bude sloužena za ni.

Barbara a Anča se svými rodinami tímto děkují za projevenou soustrast a podporu všech přátel. (Barbara Asgary)

Co je to česká komunita? Batawa

Počátkem srpna 1939 přijela do Kanady první skupina československých instruktorů, vyslaných firmou Baťa ze Zlína, aby zde založila průmyslovou obec a zavedla výrobu obuvi pro kanadský trh. Pečlivě vybraný kádr mladých a schopných mužů vedený mladým energickým šéfem Tomášem Baťou přijel vlakem z Montrealu do malé vesničky Frankfordu v Ontariu, jehož počet obyvatel tím vzrostl ze dne na den o 20%. Obyvatelé je přijali mile a bylo skutečným projevem sousedské ochoty, když téměř každá třetí rodina ubytovala buď rodinu nebo některého z jednotlivých členů výpravy. Byly to těžké začátky: neznalost jazyka, neujasněná situace v ČSR, odlišný způsob života a cizí prostředí způsobilo, že se naši krajané po večerech scházeli v domě, kde bydlelo několik rodin, a zpívali české písně. Jedna našla u místních občanů obzvlášť dobrý ohlas - Vejvodova "Škoda lásky". Často i místní obyvatelé přicházeli do restaurace, kterou si majitel domu šikovně zařídil, aby naslouchali cizím písním. Orchestr a pěvecký sbor, který tak vznikl, měl velkou popularitu a byl zván i na místní oslavy a podniky. Hned od příchodu do Kanady se Batawané snažili navázat spojení s místními krajanskými organizacemi a sháněli se po krajanském tisku. Po půl roce se nastěhovali do nových domků, leckdy ještě bez elektřiny a kanalizace, ale do svého. Dokončovala se i továrna a firma dostala první státní objednávky. Těžká práce a hlavně zima spolu s vlnou chřipky a nachlazení působila na některé obyvatele depresivně, a tak někteří iniciativní jedinci přišli s návrhem založit sokolskou jednotu. Krátce nato byla založena i odbočka Čs. národního sdružení. První cvičení se konala na pastvišti a byla předmětem obdivu celého okolí. Obě organizace se angažovaly v odboji za války (mnozí členové se po mobilizačním rozkazu prezidenta Beneše přihlásili do aktivní služby československé zahraniční armády) a pak v boji proti komunismu. Důležitou stránkou života se stalo udržení čs. jazyka a kultury - vznikla doplňovací škola, na mnohých oslavách tančily děti v tradičních krojích a sokolské cvičení vzbuzovalo obdiv místních obyvatel. V letech padesátých a pak po 68. roce přišli noví krajané, kterým "usedlíci" rádi pomohli - a noví usedlíci se ve velké většině zapojovali do akcí Čs. národního sdružení. Jako všude, v období tzv. klidu aktivita krajanských spolků polevila, aby se v době krize znovu rozproudila naplno. Jak je to v Batawě teď? Sokolská jednota už v Batawě není, odbočka Čs. sdružení existuje, ale je nenápadná a tichá... Máte-li někdo o krajanech v Batawě nové zprávy a zajímavosti, napište nám!        (AM)

Letní putování za knedlíky

A máme po sezóně. Jeden den jsme se potili, druhý den nám zmrzly okurky na zahrádce, ale jinak se celkem nic nedělo. Až najednou v jednom srpnovém víkendu hned dvě pouti za knedlíky!! Vězte, malověrní, že pro oddaného knedlíkáře zvládnout obě bylo otázkou cti. O Hostýnu snad napíše někdo povolanější. Já bych se jenom zmínil, že je vždycky příjemné vyjet si do romantického údolí v Saint-Calixte, kde knedlo-vepřo-zelo s požehnaným českým pivem, nemluvě o domácích koláčích a štrúdlu, jsou znamenitou odměnou znaveným poutníkům. Těch bylo letos pohříchu méně a nebýt celého autobusu krajanů  z Toronta,  kuchařinkám by nakonec knedlíky zbyly.  Pouť druhá  (v pořadí první)  vedla na "Festival tance a folklóru" do pohraničního městečka Mansonville, jehož konšelé zvou pravidelně soubory etnických menšin, mezi nimi též Čechy a Slováky. "Šírava" se předvedla jako obvykle nezdolným temperamentem. Obecenstvo ani nedýchalo, když si šohajové pohazovali s krasavicí o hlavu větší než oni sami, a ovace sklidila tanečnice, které ve víru tance uletěla spodnička. "Beseda" se pak uvedla uhlazeným vystoupením s kostýmy a tanci z doby našich prababiček. Kupodivu největší úspěch sklidila krátká, leč vynalézavá Mazurka. Je třeba říci, že česká a slovenská skupina obhájily naše barvy se ctí i proti výborným a mnohem početnějším Polákům. Co se místních skupin týče, předvedly své stepařské umění v kategorii dětské, weltrové i těžké, ale lišily se pouze erudicí a barvou halenek. Městečko má sedm kostelů a ještě více restaurantů, leč všechny zely prázdnotou, zatímco u etnických kulinárních stánků se tísnila nedočkavá fronta. Němci se pochlubili klobásou a sauerkrautem, Poláci pirožky, Francouzi omeletami, i asijské pochoutky se vyskytly. Když ale úplně cizí člověk u stolu na vás křičí: "Don't miss those Czech knedlicks!!", nezbude než uposlechnout. Znáte to: horká koule z těsta, posypaná tvarohem, drobenkou a cukrem, politá máslem, a když se rozkrojí, je v ní jahoda, a pak se vloží sousto do úst... No a vzpomínkou na to sousto (tedy v nejlepším) končím. (KN)


KN na pouti na Hostýně

Poděkování

Rád bych touto cestou poděkoval všem přátelům a známým za jejich podporu a projevy přátelství během mé nemoci. Po dlouhém pobytu v nemocnici se ještě cítím slabý na to, abych odpověděl na četné pozdravy a poděkoval za vaše dárky, a proto alespoň takto děkuji našim seniorům (a jmenovitě paní Reichmanové, která hromadné pozdravy zorganizovala), sokolům i členům Čs. sdružení, jakož i všem jednotlivcům za jejich přání a pozdravy. Moc mě to potěšilo a povzbudilo v mé  pro mě neobvyklé roli pacienta. (Alois Fogl)

Různé zprávy

Knihkupectví "Bon Appétit!" na 388 Victoria Ave ve Westmountu (poblíž Sherbooke), které se specializuje na kuchařské knihy, nabízí knížku českých receptů v angličtině, nazvanou "Czechoslovak Cooking". Autorkou je Joza Břízová. Kniha v pevných deskách má 280 stránek, obsahuje na 500 receptů a stojí pouhých 25 dolarů.

 

Zdravotní sestřička z České republiky milující děti, přírodu a cestování, 21 let, hledá příležitost využít své schopnosti a zároveň splnit svůj sen poznat Kanadu. Hlídání dětí, výpomoc v domácnosti, popřípadě práce v restauraci od podzimu 2006 na dobu 6 až 12 měsíců. Pro více informací volejte (514) 581-6453.

 

Bydlím v Montrealu, rád cestuji a teď hledám společníka středního nebo staršího věku na další cesty do ciziny. O datu a cíli cesty se dohodneme. Zavolejte na tel. (514) 931-0881.

 

Na Věstník přispěli: Asociace Hostýn, Věra Čáslavská, ČsKniha, Fred Korn, Dr. Rudolf Roden, Marianne Valdštýnová, Adolf Vyskočil. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.