Montrealský Věstník  Ročník 44
Září/September 2007 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 1

Kalendář činností

 

1. 9.      So        Sele na rožni, tábor Hostýn, St. Calixte, celý den

5. 9.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

11. 9.    Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

16. 9.    Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

18. 9.    Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

19. 9.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Klub seniorů

Program na září:

5. září - pan Ken Delamater nám promítne film o "Nothern Lights".

19. září - promítneme si film "Jedenácté přikázání" s Hugo Haasem a Jiřinou Štěpničkovou v hlavních rolích.

Bližší informace o Klubu seniorů vám ráda podá Rose Reichmanová na tel. (514) 484-1525.

 

Během léta jsme prožili radostné společné schůzky 11. a 25. července, 8. a 22. srpna. Pouštěli jsme si zábavné filmy, pili dobrou kávu, jedli báječné moučníky. Pro nás seniory je velmi důležité netrpět samotou, naopak být společensky činnými a dokazovat si navzájem, jak jsme jeden pro druhého důležitými.

15. srpna jsme shlédli velmi zajímavou výstavu o Emily Carr (narozená 13. prosince 1871 ve Victorii, B.C., tam i zemřela 2. března 1945). Při té příležitosti jsme neopomenuli ani další kanadské malíře: Marc-Aurele Fortin, Suzor Coté, James Wilson Morrice, "Group of Seven", Alfred Pellan a jiné. Prohlédli jsme si i výstavu "Gilded Bronzes of Cartoceto di Pergola", která potrvá do 2. prosince.

12. srpna se malá seniorská skupina zúčastnila poutě k svaté Marii na Hostýně. Se smutkem jsme vzpomínali na naše nejdražší zesnulé. Důstojný pán Janíček byl svou duší přítomen všude. Vše, pro co tak těžce pracoval, zde stále je, zůstává zde i jeho láska a jeho poctivé jméno z naší mysli nikdy nevyhyne. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

První výborová schůze po prázdninách bude v úterý 11. září v Misijním domě na 7300 Sherbrooke West v 7.30 večer. Na programu je příprava podzimních akcí, především tradičního koncertu k výročí 28. října.

 

Dámský odbor připravuje 52. předvánoční bazar v hale kostela Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, na sobotu 10. listopadu. Uvítáme mezi námi dobrovolníky a dobrovolnice, kteří by nám pomohli s organizací, přípravou a s prací během samotného Bazaru. Bližší informace rádi podají Olga Velanová, tel. (514) 932-1709, Ema Košacká, tel. (514) 735-5795, a Alena Valdštýnová, tel. (514) 488-1340.

 

Tradiční Mikulášská zábava pořádaná ve spolupráci se Sokolem Montreal se chystá na poslední sobotu v listopadu, tedy 24. 11. Bude jako obvykle v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. K tanci bude opět hrát kapela Edelweiss. Rezervujte si toto datum již teď! (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 18. září 2007 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Na programu je shrnutí letních aktivit a plánování podzimních akcí.

 

Pravidelné sokolské cvičení a závodní volejbal začnou koncem září. Informace o všech akcích podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092.

 

Předem upozorňujeme, že sokolské 57. ŠIBŘINKY se budou konat jako obvykle v městské hale TMR, 90 Roosevelt Ave, tentokrát ale o něco později, v sobotu 2. února 2008. Rezervujte si toto datum již teď! (AM)

 

XXV. Sokolský slet 2007 v Pittsburghu brýlemi jednoho montrealského sokola.

A zase se slétávali sokolové a sokolky z Čech, Slovenska, USA a Kanady ke konci června, tentokrát do Pittsburghu. Slet byl organizován Slovenským americkým sokolem, a nejvíce Američanů slovenského původu bydlí právě v Pittsburghu. V tomto městě  našla odezvu samotná idea pro vznik Československa, kterou tam sám Tomáš Garrigue Masaryk prezentoval zástupcům amerických Slováků. Tento akt, doposud známý jako Pittsburgská dohoda, jsme viděli v budově místní univerzity. Nejslavnějším rodákem města je zakladatel Pop-Artu, a tudíž nejpopulárnější umělec USA Andy Warhol, tam narozen coby Andrej Varchoľa z rusínských rodičů, přiemigrovavších do Ameriky z okolí Mezilaborců na východním Slovensku.

Slet se odehrával v kongresovém paláci na břehu řeky Allegheny u Warholova mostu pod názvem Sokolfest 2007. Věrná garda sokolských seniorů cvičila na hudbu krásných vídeňských valčíků mně tak blízkých, že jsem cvičil bez předcházející generálky a bez váhání. Měl jsem pocit, že po 89ti letech se Sokol smířil s Rakouskem-Uherskem. Tyrš s Fuegnerem a Janáček, který psal ke sletům hudbu, se asi převraceli v hrobě. Cvičilo také hodně mládeže, hlavně ze Sokolu Cleveland Ceska Sin tu byla velká výprava, ale nikdo z nich si nebyl žádného hříchu vědom. Zakončení sletu bylo majestátní, díky defilé krásných historických praporů, náš montreálský vyšívaný z nich nejvzácnější.

V době sletu proběhlo jednání Světového svazu sokolstva. Hlavním bodem programu bylo určení lokalizace sletů na příštích pět let, tudíž

2008     žádný slet, ale oslava v Praze v rámci tradice historických 'Roků Osmiček' 1918, 38, 48, 68, a poněkud

            opožděně či spíše převráceně 89, s účastí sokolské mládeže všech zemí ve sportovních soutěžích;

2009     Americký sokolský slet ve Fort Worth (ne Dallas), Texas;

2010     Sokol na Slovensku pořádá slet v Trenčíně, hlavní program cigánská hudba od večera do rána;

2011     u příležitosti 100. výročí založení Sokola v Kanadě plánovaný slet v Torontě;

2012     Všesokolský slet v Praze (konkurence letní Olympiády v Londýně).

Znovu jsem se uplatnil coby simultánní tlumočník česko-slovensko-anglický, poprvé mi přišla vhod francouzština, protože každý referující mluvil o nějakém "žánru".

Autobus torontské jednoty a pár automobilů opustilo USA přes Niagara Falls ve směru oslav Canada Day. Američané a hlavně Texasané za námi volali "NAZDAR Y’ALL!" (Štefan Horný)

 

43. ročník letních her Sokolské župy kanadské konaný 11. srpna 2007 opět v hezkém prostředí obce St. Jacobs, v turistické oblasti 110 km západně od Toronta, byly velmi úspěšné zásluhou krásného počasí a dobré přípravy místních organizátorů. 38 závodníků všech věkových skupin soutěžilo ve skoku vysokém a dalekém, ve vrhu koulí a v hodu míčkem, v  běhu na 60 m a 100 m, a v běhu terénem na 2 km a 4 km. Potěšitelné bylo, že letos oproti loňskému roku se zúčastnilo více závodníků; potěšila také účast a sportovní výkony manželů Třebických z Londonu, a sympatického mladíka Jiřího Ziky, návštěvníka z Prahy. Po ukončení závodů se závodníci i četní diváci shromáždili na prostorné zahradě manželů Kargerových k společenskému posezení s chutným pohoštěním, které připravili manželé Kargerovi s dalšími členy sokolské pobočky Kitchener-Waterloo-Guelph. Hezký den v příjemném přátelském prostředí byl ukončen župním náčelníkem Lubošem Fryntou a župní náčelnicí Annou Janoušovou vyhlášením výsledků a předáním medailí. (Jan Waldauf)

Misie sv. Václava

Doufáme, že všichni si užili pěkné letní prázdniny. Rádi vás všechny uvítáme mezi námi na oslavách našich každoměsíčních mší svatých v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke W., na rohu West Broadway. Kaple je ve třetím patře.

Příští mše se bude konat v neděli 16. září 2007 v 11.00 hodin. Při této mši oslavíme svátek svatého Václava a vzpomeneme otce Janíčka, který zemřel 7. září 2002. Růženec recitujeme před mší od 10.30 h. Prosíme, přicházejte včas, protože budova se z bezpečnostních důvodů v jedenáct hodin zamyká. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Úvodem: Pro lidi, kteří neznají Tábor Hostýn podáváme několik vysvětlení. Jedná se o perlu utopenou v lesích Laurentinského pohoří, která je v rukou české a slovenské komunity. Tábor se rozkládá na pozemku velkém asi 10 hektarů (25 akrů), zhruba 80 km na sever od Montrealu, u městečka St-Calixte. Patří k němu hezká pláž u nedalekého jezera Lafond. Tábor nemá dluhy, je soběstačný a jeho terén dohromady s pláží a budovami má hodnotu několik set tisíců dolarů. Nicméně, dary jsou stále vítány, protože nám umožní rychlejší opravy a zvelebování tábora. Více informací najdete na internetu na stránce www.hostyn.org .

Historie tábora se dá rozdělit do tří období:

I. Janíčkovská éra (1954 až 1993): Tábor byl založen v roce 1954 dnes již zesnulým jezuitou Bohuslavem Janíčkem (1919-2002) a patřil Czechoslovak Welfare Association. Až do konce tohoto období byl tábor spravován otcem Janíčkem. V roce 1993 byl tábor darován škole Loyola.

II. Loyolská éra (1993 až 1998): V tomto období tábor patřil jezuitské škole Loyola.

III. Moderní éra (od 1998 dodnes): Tábor převzala v r. 1998 Asociace Hostýn, Inc., která později získala status neziskové organizace. Během této Moderní éry se zařízení tábora neustále vylepšuje a kvalita dětského tábora se neustále zvyšuje po všech stránkách (bezpečnost, program, jídlo). Členem Asociace Hostýn se může stát kdokoliv (přihláška je na internetu). Členský příspěvek je 20$ za rok. Členové se těší různým výhodám.

 

Zpráva o dětském táboře: Letošní dětský tábor trval tři týdny a zúčastnilo se ho 41 dětí, o dvě více než vloni. Tento počet je potěšující vzhledem k tomu, že po tom, co vypadly dva silné ročníky dětí starších 15 let, nastoupilo mnoho nových, mladých dětí, což nám dává slibné perspektivy do budoucna. O velkém úspěchu letošního tábora svědčí to, že osm dětí, které byly přihlášeny pouze na jeden nebo dva týdny, si pobyt na táboře prodloužily. Již po páté jsme podnikli výlet do Arbrasky (dobrodružství na lanech v korunách stromů, viz web page www.arbraska.com) a jako obvykle byly děti nadšené, i když se na začátku muselo lezení po lanech na půl hodiny přerušit kvůli bouřce. Dále děti podnikaly různé výlety, provozovaly kanoistiku, plavání, volejbal, kopanou, ping pong a různé hry jak v táboře, tak v jeho okolí. Velké úspěchy měly i táborové ohně, diskotéka a stezka odvahy. Noční hlídky se pečlivě staraly o bezpečí všech dětí a dokonce i torontského generálního konzula Mgr. R. Krpače s jeho doprovodem, který přijel na neočekávanou návštěvu do tábora, a zahnaly pryč všechny duchy a vampíry, kteří se občas zjevovali v okolí kapličky. Děkujeme všem, kdo se podíleli na úspěchu letošního tábora: kuchařkám Miladě a Hance, vedoucím Drahošovi*, Robertovi*, Erikovi*, Adrianě, Kamile, Lence a Kristýně*, a správci-údržbáři Josefovi*. Ti, co pracovali zadarmo, jsou označeni hvězdičkou.

 

Zpráva o pouti 12. srpna: Letošní pout´se vydařila nade všechno očekávání. Ti, co přišli, nelitovali. Za slunečného počasí sloužili dva salesiánští kněží z Moravy mši sv. pro padesátku věřících pod širým nebem na nově budovaném hřišti za záchodovou budovou. Celkem bylo vydáno asi 90 obědů, a počet účastníků, kteří se trousili až do večera, byl kolem 120. Někteří využili teplého počasí ke koupání na táborové pláži. Jen litujeme neúčasti některých veteránů. Vepřo-knedlo-zelo bylo vynikající, stejně jako párky a dršťková polévka. Návštěvníci kupovali tradiční srdce a štrúdl. Pro nedostatek času bylo méně cen v tombole, zakoupených lístků však bylo více než vloni. První cena byla zahradní lavička od Toma Silbera, druhá cena velký dárkový koš s potravinami od pana Pituleho a třetí zahradní vypolštářované lehátko. Pan Pitule také daroval zelí a hořčici a firma Alpina salám. Všem dárcům děkujeme. Po obědě jsme si připili šampaňským na zdraví čestného člena A.H. Josefa Janíka, který oslavoval nedávné osmdesátiny a zlatou svatbu. Panu Janíkovi a jeho manželce gratulujeme a přejeme mnohá další léta v co nejlepším zdraví. Za zdárný průběh pouti děkujeme členům výboru (Stáně, Vierce, Zdeňkovi, Tomášovi, Mirovi a dvěma Josefům) a mnoha dobrovolníkům - Nicole, Jirkovi, Renatě, Adrianě, Kristýně a Robertovi.

 

Závěr: Tábor hledá webmastera-dobrovolníka. Přihlašte se na health.vifad@sympatico.ca. Dále hledáme pro rok 2008 "honorable coordinator" pro oblast Toronta, aby nám pomohl organizovat letní pobyty a tábor pro ontarijské rodiny. Pošlete své děti na tábor 2008 a sami přijeďte ještě letos na pohodovou dovolenou do tábora (dospělí 10$ na den, děti do 12 let zdarma, členové A.H. 6$ na den). Je vhodné udělat si rezervaci. Telefon do tábora je 450-222-2006. Tábor je otevřen veřejnosti minimálně do 14. října. Prvního září budeme opékat sele na rožni. Přijeďte! Je tu hodně "FUN" a je to tady "COOL"! (Josef Maxant*)

Beseda

Informace o našich kurzech a dalších aktivitách najdete na webové stránce www.beseda.ca nebo volejte na číslo (450) 662-3717, e-mail info@beseda.ca. (Vítězslav Voňka)

Kultura

České a slovenské sdružení v Montrealu ve spolupráci se Sokolem Montreal a Institutem Comenius a pod záštitou Generálního konzulátu České republiky v Montrealu chystají tradiční koncert k výročí 28. října. Hrát bude Kateřina JURÁSKOVÁ (cello) a Martin KARLÍČEK (klavír). Snažíme se zajistit jako obvykle sál v hudební škole Vincenta d'Indy na pátek 26. října; přesné datum a místo konání bude oznámeno v příštím Montrealském Věstníku. (Míša Fuchsová)

 

Legendární česko-slovenská rocková skupina ELÁN vystoupí v pátek 21. září 2007 v proslulé newyorské Carnegie Hall. Elán se tak jako první česká skupina v historii dotkne hudebního Olympu a stane na nejprestižnějším jevišti všech hudebníků.

Dlouholetá spolupráce skupiny Elán, manažera Michala Cimery a agentury MC production směřuje stále k vyšším cílům. Po unikátním koncertě na pražské Letenské pláni (v roce 2003) a velmi úspěšném turné (v roce 2005) nyní přichází vystoupení legendárního Elánu na hlavním jevišti Carnegie Hall v New Yorku  v září roku 2007. Skupina vystoupí v tradičním složení: Jožo Ráž, Jano Baláž a Vašo Patejdl za doprovodu Lubo Horňáka, Petera Fernbauera, Juraje Kucharka a Henryho Tótha.

ELAN UNPLUGGED, 21. 9. 2007, začátek koncertu v 8:00 hod. večer na hlavním jevišti: Isaac Stern Auditorium/ Ronald O. Perelman Stage. Aktuální dění můžete sledovat na nových stránkách skupiny k tomuto koncertu www.elan007.com. (Podle tiskové zprávy MC Production)

České filmy na montrealském filmovém festivalu

Letošní ročník montrealského filmového festivalu si vybral následující snímky české kinematografie:

Pusinky - režie Karin Babinská

            Pátek    31. 8. v 9.20 h

            Sobota 1. 9. ve 20.00 h

            Neděle 2. 9. ve 13.30 h

            Pondělí 3. 9. v 19.00 h

Obsluhoval jsem anglického krále - režie Jiří Menzel

            Pátek    24. 8. ve 22.00 h

            Sobota 25. 8. ve 14.40 h

            Úterý    28. 8 v 15.20 h

            Středa   29. 8. ve 13.20 h

Bestiar - režie Irena Pavlásková

            Čtvrtek 30. 8. v 9.00 h

            Pátek    31. 8. v 19.50 h

            Sobota 1. 9. v 11.10 h

            Neděle 2. 9. v 17.40 h

Více informací lze získat na web stránce festivalu www.ffm-montreal.org nebo na tel. (514) 848-3883, adresa 1432 rue de Bleury, Montreal, QC H3A 2J1. (Generální konzulát České republiky v Montrealu)

Z událostí léta

Velká oslava na Hostýně. V neděli 12. srpna se na kanadském letním dětském táboře "Hostýn" stala pro mě velká událost: oslava mých osmdesátin a zároveň i zlatého 50. výročí mého pěkného manželství. Moje žena se bohužel pro nemoc nemohla zúčastnit. Dlouho jsem neměl tušení, že se něco připravuje. Také za těch 55 let, kdy jsme byli aktivní na tomto dětském táboře, si nepamatuji, že by se tam něco podobného konalo. Velkým překvapením byla velká účast asi 100 lidí. Přijela i skupina několika členů Klubu seniorů. Někteří známí přijeli až z Toronta a též z Ottawy. Mnozí z nich kdysi byli v tomto dětském táboře a vždy vzpomínají. Dva kněží z Toronta sloužili pěknou mši i s doprovodem sboru. Oslava se konala po výborném obědě, znamenitém "vepřo-knedlo-zelo". Velký dík patří kuchařkám Stáně Hlavové, Vierce Šebenové a dalším, jejichž jména bohužel neznám. Po obědě následoval přípitek šampaňským, přání a bouřlivý potlesk, a velký osmikilový dort.

     Rád bych poděkoval Josefu Maxantovi, Stáně Hlavové a manželům Šebenovým a celému výboru Asociace Hostýn za přípravu oslavy, a všem zúčastněným za jejich srdečná blahopřání. (Josef Janík)

 

Czech Food Table at Mansonville. For a seventh straight year, Beseda had a Czech food table at the Mansonville Folk Festival this past August 11. It turned out to be a beautiful cool sunny summer day and a wonderful time to enjoy Czech strawberry dumplings. Czechs, locals and tourists were there to enjoy the food and festivities.                                (John Antony)

 

On the picture: Distribution of strawberry dumplings on Mansonville festival last year (picture taken by Karel Novák)


 

Naši úspěšní krajané

   Ze zprávy McGill University jsme se nedávno dozvěděli o poctě udělené známému krajanovi a podpůrci česko-slovenské komunity v Montrealu MUDr. Radanu ČAPKOVI. Dr. Radan Čapek, M.D., PhD, byl oceněn čestnou medailí J. E. Purkyně, kterou mu udělila Česká lékařská společnost za celoživotní práci a úspěchy v oblasti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. Dr. Čapek studoval na Karlově univerzitě v Praze a s postgraduálním studiem pokračoval v Chicagu a v brazilském Sao Paulu. Poté pracoval jako vedoucí výzkumu v neurofarmakologii a jako ředitel ústavu farmakologie v Akademii věd v Praze. Po r. 1968 odešel na McGill, kde se věnoval především účinku léků na centrální nervovou soustavu.

   Dr. Čapek je ve svém pokročilém věku stále profesorem a viceprezidentem katedry farmakologie na univerzitě McGill. Životní styl, všestranný zájem a vzdělanost, volejbal, tenis a lyžování jsou asi příčinou jeho svěžesti. Na poklidnější aktivitu pro budoucnost si nechal opravit a naladit piáno a pro všestrannou rekreaci farmaří s manželkou, doktorkou Čapkovou, na chatě ve Vermontu. Gratulujeme ke všem úspěchům v osobním i akademickém životě a přejeme manželům Čapkovým dobré zdraví a zdar do dalších let. (Alois Fogl)

 

 

Paní Olga VELANOVÁ dostala cenu "Významná česká žena ve světě 2007" za významnou charitativní a humanitární práci v České republice. Toto ocenění uděluje Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze jako projev uznání za vynikající výsledky, které ženy českého původu žijící v zahraničí dosáhly v různých sférách života počínaje sportem, uměním, přes charitativní činnost, obchodní a podnikatelskou sféru až po oblast veřejného působení. Zároveň s ní byla oceněna např. Dolores Liljana Baťa Arambasic z Brazílie za podporování česko-brazilských kulturních vztahů, architektka Prof. Eva Jiřičná z Velké Británie nebo tenistka Martina Navrátilová z USA. V minulých letech byla mimo jiné oceněna sochařka Lea Vivot žijící v Kanadě (její Secret Bench stojí v areálu univerzity McGill) a modelka Ivana Trumpová z USA. Gratulujeme paní Velanové a přejeme hodně zdraví a energie do další činnosti! (AM)

Z dopisů čtenářů

Úryvek je z osobního dopisu jednoho našeho krajana, který si přeje, abychom neuváděli ani jeho jméno ani jméno jeho českého přítele, který tímto reagoval na materiály a tiskopisy přivezené do Čech z Montrealu:

"Když to tak pročítám, tak si říkám, že vy exulanti jste opravdu vytvořili svébytný ostrov uprostřed kanadského moře. A ten ostrov jste vybudovali z ničeho, za cenu obětí a odříkání, v dobách, kdy nikdo neměl nazbyt. Zvláště cenný je ten tmel nevykořenitelného vlastenectví a víry, bez něj by se celý záměr sesypal jako domek z karet. Blahopřeji Vám k tomu, co se Vám všechno podařilo! Máte skvělou bilanci.

Važte si i toho, že jste uchovali atmosféru časů ideálů naší republiky, časů, ve kterých jste odešli. Nyní je společenský duch tady u nás úplně jiný, málo platné, čtyřicet let komunismu a náhlý skok do globalismu a touha po "evropanství" učinily své. Lidi jsou tvrdší, hloupější, hrubší a sobečtější. A taky si tu atmosféru chraňte a nevydávejte ji v šanc různým cynikům, kteří by Vám mohli tvrdit, že jste ustrnuli v časech národního obrození (i když si troufám tvrdit, že ti cynici nemají vůbec tušení, co to národní obrození bylo).

Obdivuji všechno, co naši předkové dokázali vybudovat!"

 

A dopis od studentů z Liberce, kteří v Kanadě natáčeli interview s emigranty z roku 1948:

"Nastalo období léta, školních prázdnin a s nimi přichází i vzpomínky na čas, který jsme strávili minulý rok i léta předešlá v Kanadě. Bohužel, letos se na výpravu do země javorového listu nevydáváme. Hlavním důvodem je práce na výrobě multimediálního DVD, výukové pomůcky pro základní a střední školy při hodinách dějepisu a občanské výchovy. Se změnou vlády v naší republice přišla i nová rozhodnutí, a tak byl náš dvouletý projekt, podporovaný ministerstvem školství, zrušen, a tím pádem nám nebyly peníze z ministerstva na výrobu DVD poskytnuty. Díky této komplikaci bude výroba výukové pomůcky vyžadovat více času, nyní se snažíme získat finance vlastními silami. [...] Dalším důvodem se stal výzkum na nové půdě, který jsme podnikli na přelomu února a března. Čtyřčlenná skupina našeho projektového týmu se vydala na druhý konec světa - do Austrálie. [...] Natočili jsme 24 rozhovorů s místními krajany, kteří přijeli do země klokanů v 50. letech, a navštívili tři australská města Sydney, Canberru a Melbourne. Z materiálů, které získali, vznikne komparační studie porovnávající charakteristiky obou exilů z opačných konců světa. [...]

Doufáme, že se nám podaří příští rok navštívit vaši zemi, neboť je stále co objevovat." (Anna Simbartlová)

In memoriam

Dne 16. srpna zemřel v Montrealu dlouholetý člen Sokola, bratr Alex BACHNER, narozený v r. 1918 na Slovensku, ve věku 89 let. Jako člen Československé armády v Anglii za druhé světové války se zúčastnil bojů u Tobruku jako protiletecký kulometčík, a ve Francii v tankové brigádě. Byl několikanásobným dekorovaným hrdinou. V 50. letech byl fotbalovým rozhodčím. Do Kanady přijel s rodinou v roce 1968 a záhy vstoupil do Sokola, kde byl do posledních let aktivním členem. Ještě v roce 1994 cvičil s Věrnou gardou na sletě v Praze. Do vysokého věku pravidelně chodil do cvičení a hrál volejbal. Za jeho zásluhy mu v roce 2004 Sokolská župa kanadská udělila Tyršovu medaili. Čest jeho památce. (Míša Fuchsová)

O lidské řeči

"Co jest řeč, pravím všeobecně: lidská řeč, řeč jakožto taková, bez ohledu na její odlišnost od jiných jazyků? Když jsem byl mlád, považoval jsem řeč, totiž schopnost vyjadřovat se řečí, za člověkovu slávu, za hrdý znak jeho odlišnosti, nadřazenosti nad zvířetem, za trofej jeho chytrosti, za křídla jeho ducha, za nástroj jeho básnivosti, za diadém na jeho čele, ale život mě později poučil o tom, že pravda je zcela jinde, neboť řeč, namísto aby byla člověku požehnáním, je jeho kletbou a neslouží mu ke slávě, nýbrž k hanbě.

Lidská řeč je proto o tolik složitější, o tolik rafinovanější a významově bohatší než mluva přírodních zvuků, jež vyrážejí zvířata, že i svět člověkův je neskonale složitější než svět zvířete; ale toto není naše přednost, nýbrž právě naopak bída a zatracení. Člověk byl nucen vynalézt řeč především proto, aby omlouval své omyly, aby rozplétal sítě, do nichž se neustále zamotává vinou svých náruživostí, své lakoty, sobectví, krátkozrakosti, hltavosti, nevědomosti a hlouposti. Řečí se pomlouváme, denuncujeme a urážíme, řečí se neustále jeden druhému omlouváme, protože do sebe vinou křivolakosti svých cest narážíme; řeč je nástroj lenosti, neboť řečí dáváme rozkazy svým služebníkům, aby za nás vykonali vše, co sami vykonat nechceme, zatímco oni, moudřejší než ti, již jim poroučejí, mlčí.

Řeč je nám nezbytná k zastírání nepříjemných skutečností, jež jsme zavinili svou řečí, řeči užíváme k falešnému chlácholení lidí právem znepokojených, řečí vyprávíme o tom, co jsme vykonali a zažili, neboť se chceme chvástat svou rekovností a svým důvtipem. Rovné, správné a přirozené styky mezi lidmi se obejdou bez řečí. Řeč je nástroj nikoli sdělení pravdy, neboť pravdu nikdo nechce slyšet, nýbrž lži a předstírání, ne výzvy hrdinovy, nýbrž pokřiku drábů, ne útěchy, nýbrž výsměchu. Řečí se ptáme na cestu, protože náš svět se stal nepřehledným a zmateným, řečí si vypovídáme válku, řečí diskutujeme o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly, řečí velebíme Boha, aniž co víme o jeho existenci, a řečí především tlacháme, žvaníme, klábosíme a řečňujeme, což právě, jak si uvědomuji s ošklivostí, činím já, služebník Vaší Výsosti."

(Úryvek z knihy "Krásná čarodějka" od Vladimíra Neffa.)

Různé zprávy

Montrealské vysílání českého televizního magazínu Nová Vize Montreal má premiéru vždy v pátek ve 20.30 hodin a reprízu v neděli v 15.30 a v pondělí v 10.00 hodin na kabelu na multietnickém kanálu č. 14, nebo na satelitu č. 207. Dotazy a připomínky můžete poslat na montrealtv@yahoo.com nebo poštou na Nová vize: 77 Quebec Ave., #2025, Toronto, M6P 2T4. Vysílání můžete rovněž sledovat na internetu na www.tvsedna.com.

 

Čtrnáctideník Nový domov vydávaný Masarykovým institutem v Torontě má od července 2007 svou internetovou stránku www.novydomov.com. Archív zatím obsahuje čísla, která byla dělaná na počítači, starší čísla budou postupně doplňována. Poslední dvě čísla jsou vždy na password jen pro předplatitele ND. (AM)

 

V poslední době se často stává, že se nám Věstník vrátí zpět s označením, že adresát se přestěhoval, že je neznámý nebo dokonce i zemřel(!) Pokud Věstník nedostanete, dejte nám vědět, rádi vám ho pošleme znovu!

 

Na Věstník přispěli: Coulée Miton (Tom Silber), Stáňa Hlavová, Josef Janík, Frank Máče, Vlasta a Zdeněk Noskovi, Ela Picková, Dr. Emil Skamene, Rudolf Spitalsky. Všem (i jednomu dárci, který si nepřeje být jmenován) srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.