Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 39
Léto 2003 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 11

Kalendář činností

 

 

6. 7.                  Ne        Vernisáž výstavy V. Noskové, St. Calixte, 6294 rue Principale, 14.00 h

27. 7.                Ne        Pouť na Hostýně, Camp Hostýn, mše v 10.30 h, oběd ve 12.00 h

2. 8.                  So        Karibská noc na Hostýně, Camp Hostýn, 20.00 h

16. 8.                So        Pečené prase a diskotéka, Camp Hostýn, 18.00 h

23. - 24. 8.        So/Ne   Tenisový turnaj, dvorce Tennis 13 Laval

 

Klub seniorů

Program letních výletů a pikniků pořádaných během léta bude oznámen telefonicky.

České a slovenské sdružení

Ve dnech 24. až 25. května se na Torontské univerzitě konal 55. KONGRES naší celokanadské organizace.  Za Montreal se zúčastnili A. Fogl, M. Fuchsová, S. Horný, A. Kapitánová, E. a D. Košackých a A. Valdštýnová. Na kongresu byl též přítomen velvyslanec České republiky Vladimír Kotzy s manželkou, generální konzul Ing. Jiří Parkmann a kulturní rada Jan Buben. Pan velvyslanec se s námi rozloučil; byl to jeho pátý kongres, tentokráte poslední, v srpnu odjíždí domů. Mluvil o tom, čeho se dosáhlo ve spolupráci mezi ČR a  Kanadou. Bohužel vízové podmínky mezi oběma zeměmi se nepodařilo zrušit. Zmínil se také, že na parlamentní volby draze zaplacené zastupitelskými úřady se dostavil směšný počet voličů a tím že jsme asi toto dlouze vyžadované privilegium ztratili. Pan Parkmann nám poděkoval za naši spolupráci a zájem o to, co se děje v České republice, a hlavně za sbírku na povodně. Kongres byl velice zajímavý. Sdružení se modernizuje. Hlavní kancelář v Torontě se nahrazuje takzvanou "virtual office" a s výkonným výborem se bude komunikovat elektronicky. Asi třikrát do roka budou schůze výkonného výboru v Torontě a kongresy se budou střídavě konat na západě a na východě Kanady pokaždé v květnu (příští rok bude kongres ve Vancouveru). Novým předsedou byl zvolen Miloš Šuchma z Ottawy, místopředsedou je Miloš Zach z Vancouveru. Na každém kongresu se během sobotního banketu udělují uznání zasloužilým krajanům. Letos obdrželi Masarykovu cenu Ema a Dalibor Košackých z Montrealu za jejich mnoholetou práci v krajanských spolcích. Večer před kongresem se konal slavnostní koncert "Hold rodné zemi". Zúčastnilo se ho mnoho našich umělců, mezi nimi i Karel Ludvík z Montrealu. Jeho zpěv ocenil konferenciér, operní zpěvák Jan Rubeš, který řekl: "To jsem já před padesáti lety." Každý kongres nás trochu povzbudí, je to zajímavé se sejít s krajany z celé Kanady a porovnávat naši činnost. Nový Misijní dům. V červnu jsme přebrali dům na rohu Sherbrooke a West Broadway. Po důkladné prohlídce se zjistilo, že dům, který byl mnoho let používán jako škola, potřebuje mnoho úprav, které Concordia slíbila dokončit v nejbližším čase. Pak budeme muset dům uklidit. Nábytek ze starého domu už tam byl převezen. Zatím tam táboří páter Petr Stejskal. Má už i zapojený telefon:  (514) 482-9389.

Hanka Fischlová, dlouholetá členka Českého a slovenského sdružení, která teď žije v Knowltonu, oslaví dne 20. června své 90. narozeniny v dobrém zdraví a v plné duševní svěžesti. Několik let byla pokladní Sdružení, dlouhá léta prodávala na našich bazarech a s manželem pomáhala při expedici Věstníku. Přejeme jí do mnoha dalších let dobré zdraví a veselou mysl.                                                              (Výbor montrealské odbočky Sdružení)

Hostýn

Ještě stále je možné se přihlásit na dětský tábor, který probíhá až do 27. července. Hlaste se u Stáni Hlavové (514) 362-0155 nebo volejte přímo na Hostýn (450) 222-2006. Informace najdete také na naší web-stránce (adresa je uvedena níže). Během dětského tábora bude v neděli sloužit mše d.p. Petr Stejskal.

Děkujeme ČSA a panu řediteli Miroslavu Kožichovi  za darovanou letenku pro vedoucí k dětem z České republiky. Naše poděkování patří také panu Silberovi, který vyrobil pro děti 2 nové branky, které budou umístěny na hřišti, a 3 kovová BBQ, která zpříjemní rodinné dovolené na táboře.

Letošní Pouť k Panně Marii Svatohostýnské bude již 27. července. Mši svatou bude sloužit d.p. Petr Stejskal v 10:30 h. Kromě obvyklých atrakcí (kuželky, střelnice) budeme mít možnost shlédnout výstavu obrazů známé montrealské akademické malířky paní Vlasty Noskové. Oběd (slepičí polévka, svíčková a zákusek, vše za $8) se začne podávat v poledne. Odpoledne se budou prodávat párky a tradiční dršťková polévka od Ládi Křivánka. K prodeji bude i české pivo (Kozel, Staropramen, Czechvar a Pilsner Urquell). V odpoledních hodinách nám skupina Beseda předvede folklórní a historické tance. Slosování tradiční tomboly je plánováno na 16:00 h. Potřebujeme dobrovolníky k organizování poutě. Přijímáme také pečivo a drobné zboží na prodej do stánků. Zájemci obraťte se prosím na Stáňu Hlavovou. Zároveň prosíme dárce darů do tomboly, aby kontaktovali Františku Maxantovou (514) 489-5149.

V sobotu, večer před poutí, bude táborák s dětským představením pro rodiče na ukončení dětského letního tábora. Protože letošní pouť koinciduje s ukončením dětského tábora, místa v chatičkách na přespání budou velice omezená. Proto si rezervujte nocleh co nejdříve.

Sobota 2. srpna: Karibská noc v maskách ve 20 h - slavnostní vyhlášení nejlepších masek ve 22. hodin.

Sobota 16. srpna: Pečené prase na rožni v 18 h, diskotéka Zdeňka Noska ve 20 hodin.

Informace o programu na letošní rok najdete rovněž na internetové adrese atzijelegrace.tripod.com.

Comenius Institute

Comenius Institute uspořádal v úterý 10. června přednášku spojenou s večeří pod názvem "Kafka a Praha". Přednášejícím byl Dr. Paul Peters, Associate Professor v oddělení Německých studií Univerzity McGill. Dr. Peters přednesl stimulující úvahu o psychologických a sociologických vztazích Kafky ke svému rodnému městu, Praze. Přes šedesát účastníků, z nichž víc než polovina byla kanadsko-francouzského nebo anglického původu, ocenilo vysoce skolastickou analýzu Kafkovy biografie a vlivu města Prahy na jeho literární dílo. Dodatkem přednášky o Kafkovi byly ukázky z dnes již klasického němého filmu z dvacátých let o legendárním Golemovi. Dr. Peters je expertem na literární práce německo-židovských spisovatelů, včetně básníka Heineho a autorů Celana a Brechta. V současné době píše knihu o Kafkovi za podpory Canadian Research Council.                                                                                                      (Prof. Tomáš Pavlásek)

-------------------------------------------------

COMENIUS INSTITUTE

vás zve na večer

 

s prof. PATRICIÍ FALTOVOU

 

 “ACCEPT IT…. AND GET ON WITH YOUR LIFE…”

(SMIŘ SE S TÍM… A POKRAČUJ V ŽITÍ…)

 

Třicet let práce architekta zpřístupnit veřejné budovy a zařízení lidem tělesně postiženým.

 

dne 9. září, 2003

Club Sportif MAA, 2070 Peel Street, Montreal

 

Ladia Patricia Faltová byla mladou architektkou, když v roce l968 utrpěla v automobilové nehodě

vážné zranění během dovolené v Československu. Od té doby se pohybuje v kolečkové židli.

Po ročním pobytu v nemocnicích se vrátila studovat Master of Architecture

na univerzitě McGill v Montrealu. Od té doby uplatňuje své profesionální znalosti a osobní zkušenosti

k zpřístupnění zařízení a veřejných budov lidem tělesně postiženým.

Prof. Faltová je držitelkou mnohých odměn a uznání.

Během večera bude uděleno prof. Faltové uznání od Lieutenant Gouverneur Lise Thibault.

---------------------------------------------

Kultura

Generální konzulát České republiky v Montrealu připravuje ve spolupráci se Cinémathčque Québécoise a National Film Board sérii promítání českých filmů na různá témata. Tyto přehlídky filmů zahájí počátkem září v sálech v ulici St. Denis. Podrobnosti oznámíme v záříjovém čísle.

 

S radostí oznamujeme, že Department of Foreing Affairs, Fine Art Program v Ottawě koupil 4 reliéfy Evy Lapkové pro kanadskou ambasádu v Praze. Název souboru je "4 SEASONS". Každý reliéf měří 400 mm x 400 mm a je 150 mm hluboký.

Srdečně vás zveme na výstavu Z. Vlasty NOSKOVÉ, která se bude konat ve dnech 6. července až 10. srpna 2003 v Centre Culturel et Comunautaire v St. Calixte, 6294 rue Principale, tel. (450) 222-5730. Vernisáž začíná v neděli 6. července ve 14 hod. Vlasta Nosková, narozená v roce 1925 v Telči, přicházela již od ranného dětství do styku s uměním díky rodině Florianově (místo setkávání světových umělců jako byl Raoult) v městečku Nová Říše. V Praze studovala u Emila Kotrby, na Akademii se však z politických důvodů nedostala. Od roku 1973 žije v Montrealu. Jak říká Guy Robert, mezinárodní kritik, spisovatel a profesor na Sorboně v Paříži: "Tvorba Nosek se vyvíjí volně, svobodně bez programu, bez teorie. Nemá ohraničenou tématiku. Její obrazy vznikají spontánně pod emocí a inspirací. Její dílo naplňuje silný dech, dech života, posíleného životními zkouškami, podporovaného poezií a spiritualitou. Celé její dílo je nepředvídaná dramaturgie, která zůstává čistá přes tragedie existence a bouřlivosti historie. Je to čistá upřímnost, kde moudrost přes všechna léta obsahuje nevinnost dětství a jeho úžasného okouzlení. Abychom lépe rozuměli dílu Nosek, vypůjčme si jistou lišku od A. Saint Exupéry, která dává sbohem Malému Princi – Jenom srdcem vidíme to podstatné.“ (1997) A co napsal Emil Radok, spoluzakladatel Laterny Magiky, kritik umění a spisovatel: "Vaše obrazy mě přesvědčují o neobyčejné tvořivé síle, jíž jste dosáhla. Je zajímavé, jak ta síla zpracování námětu odpovídá síle myšlenky, citlivosti vidění pravd života a vize celého světa. Je tam zobrazen také svět vizionální, mysterický a mistrovským způsobem i bohatství citů, dynamickou škálou forem, hloubkou prostoru a harmonií barev. Skrývá se tam i duše člověka a paměť prastará a tolik mocná." (1989)

Část díla Z. Vlasty Noskové najdete také na internetové adrese: www.pcpages.com/nosek.   (Renata Vyhnálková)

Naši úspěšní krajané

Po uzávěrce minulého čísla Věstníku byla početná skupina krajanů pozvaná na recepci u příležitosti udělení Ceny Henry Teuschera městem a montrealskou botanickou zahradou zasloužilému odborníkovi panu Milanu HAVLÍNOVI. Oficielní pozvánka od ředitele botanické zahrady, kde byla oslava uspořádána, zněla:

"Dear Friends, the Botanical Garden of Montreal has the pleasure of inviting you to the Henri Teuscher Award evening, which will be held on May 22nd, at 6:30 p.m., as part of Rendez-vous Horticulture 2003. The Henri Teuscher Award recognizes an individual who, by virtue of his (her) efforts, has contributed to the advancement of horticulture in Quebec. This year, we invite the representatives of the horticultural industry, as well as the participants of Rendez-vous 2003 to honour Mr. Milan Havlin. With a landscaping architecture degree from the University of Montreal, Mr. Havlin was born in the Czech Republic and was, over the past several years, a professor at the Institute of Agricultural Technology of St. Hyacinthe. An important figure in his specialty, Mr. Havlin has distinguished himself with his many exceptional productions during his career. Not only has many awards, but a prestigious award is awarded in his name: The Milan Havlin award recognizes the best project of landscaping renovation, as part of the awards offered by the Professional Landscapers of Quebec."

Po převzetí ceny od ředitele Botanické zahrady pana Gilles Vincenta, Milan poděkoval městu Montreal a vedení Botanické zahrady, a všem kolegům-profesorům a studentům za udělenou poctu. Zvláště a opětovně děkoval jménem svým a své manželky a přítomných členů své rodiny za možnost a příležitost pracovat a svobodně jednat, což mu bylo umožněno emigrací do Kanady po krutých letech věznění v rodné zemi.

Milý Milane, těšíme se s Tebou z udělené pocty, přejeme Ti do budoucna hodně osobního a profesionálního zdaru, ještě více kvetoucích zahrad ku zlepšení životního prostředí nás všech a k propagaci dobrého jména československých emigrantů v Kanadě.                                                                                                  (Alois Fogl)

Sport

42. ročník tenisového turnaje, Czech-Slovak-Canadian Tennis Section, se bude konat 23. a 24. srpna 2003 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Informace a přihlášky Standa Skála, tel. (514) 733-0978.

A trochu historie... Tábor Hostýn v letech šedesátých

Po několik let vydával páter Janíček malý sborník esejí, které napsaly děti o táboře. První z nich vyšel v roce 1962, poslední číslo, které mám, je z roku 1968 (pokud někdo z čtenářů má další čísla, ráda si udělám kopii). V prvních letech byla většina příspěvků psána česky, také se na táboře čeština vyučovala. Jak páter sám v předmluvě k prvnímu číslu píše, "Příspěvky děvčat bylo třeba jen pravopisně opravit. Hochům jsme museli s češtinou hodně pomoci." Některé příspěvky jsou velmi zajímavé - posuďte sami:

"Každý den se děti střídají v mytí nádobí. Někomu se nechce mýt nádobí, ale musíme. Kluci také. Za mytí dostáváme body. Děláme to také někdy za trest. Když se odtroubí večerka a my ještě mluvíme, musíme druhý den za trest mýt nádobí. Dnes jsme ráno necvičily a tak celý den musíme též mýt nádobí. Kluci mají z toho velkou radost." (1962)

"Při jednom táboráku děvčata hrála pohádku o Šípkové Růžence. Hádaly se, která je nejkrásnější a bude Růženkou, až se rozhodly, že mně to bude nejvíc slušet. Oblékly mne do noční košile s krajkou, daly mi hadr na hlavu, a já se usmíval na všechny strany. Lidé se smáli, hlavně když mne Linda, která hrála prince, líbala a budila z dlouhého spánku." (1963)

"Některé děti stále ztrácí svoje věci. Občas Father Janíček všechno posbírá a potom to v jídelně ukazuje a hledá, komu co patří. Nikdo se nechce hlásit k roztrhaným ponožkám, k špinavému ručníku nebo staré botě. Ale máme každý na všem svoje jméno a tak se to pozná. Za každou věc dostaneme jednu karabáčem. Ty věci za to někdy ani nestojí a raděj bychom mu je nechali, ale to on nechce." (1963)

"When I came to the camp I didn't think anyone would even know I was having a birthday, but when that day came, I really felt important. The cooks baked me two very large cakes and placed seven candles on one. Everybody sang the birthday song and then we all ate cake and ice cream. I never had fifty children at my birthday party before." (1964)

"Každé ráno přijde Páter Janíček troubit na trumpetu v našem táboře. Máme prý honem vyskočit, obléknout se a jít se mýt. Ale mně to trvá tak dlouho vylézt z pytle, že pak už nemám na mytí čas. Už chodím i spát v šatech a pyžamko si obleču navrch, abych to přece stihla. Ale to si potom zase ráno myslím, že mám až moc času, tak ještě zavřu oči, a když je zase otevřu, jsou všechny děti umyté. Nevím si už rady. Myji se také večer, ale to prý pro ráno neplatí." (1966)     (A.M.)

Dopisy čtenářů

Věstník, květen 03 - Česká škola před padesáti lety: Omlouváme se panu Fr. Kučerovi a mnoha dalším učitelům a učitelkám, že jsme jejich jména neuvedli v původní zprávě o české škole. Ráda bych upřesnila následující: prvními učitelkami v české doplňovací škole byly paní Olga Boučková (nyní z Ottawy) a paní Evženie Bujnová (nyní z Vídně, Rakousko). Pánové Kučera a Máče učili v dalších letech (bohužel jsem nenašla záznamy, kdy) - tehdy už měla česká škola více než dvě třídy.                                     (Ema Košacká)

 

Nedávno nám přišla do ruky knížka, která by čtenáře Věstníku mohla zajímat. Jmenuje se "Tinderbox", napsal ji John P. C. Matthews a pojednává o událostech ve východní a střední Evropě v roce 1956. Jedna z kapitol se jmenuje "Majáles: The Abortive Student Revolt in Czechoslovakia". Knihu vytiskly "Fenestra Books" v USA, 610 East Delano St., Snik 104, Tucson, Arizona 85705.                                      (J. a V. Čáslavských)

 

Na vydávání Věstníku přispěli:  Věra a Jaroslav Čáslavských, Olga Darai, George Ehrman, Frank Kučera, M. Kusá, Vlasta Nosek, Jarka Pappenburg, Helen Raich, Olga Velan. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu A. Martinů, 3107 Brighton, Montreal H3S 1V1. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme. Rovněž jsou vítány informace týkající se čs. komunity v Montrealu. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit či upravit podle potřeby.

 

Máte-li Internet, můžete si přečíst Věstník nejen na adrese Almaczech.tripod.com, ale i na webové stránce Českého a slovenského sdružení v Kanadě, www.czech-slovak-assoc.ca.

________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka: Alena Martinů,  3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981,  email: amartinu@yahoo.com

Redaktoři jednotlivých sekcí: Ruth Bílá-Guthof (Senioři), Alena Valdštýnová (ČS sdružení), Ludvík Martinů (Sokol), Rev. Petr Stejskal (Misie sv. Václava). Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.