Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 40
Léto 2004 3107 Brighton Ave, Montreal, H3S 1V1 Číslo 11

Kalendář činností

 

26. 7.          Po              K. Jurásková na Lanaudičre Festival, Church Notre-Dame-des-Prairies, 20.00 h

1. 8.            Ne              Pouť na Hostýně, tábor Hostýn, St. Calixte, mše v 10.30 h, oběd ve 12.00 h

28.-29. 8.    So, Ne        Tenisový turnaj, dvorce Tennis 13, Laval, celý víkend

 

Klub seniorů

Naše odpoledne 9. června bylo zahájeno vzpomínkou na pana Ing. Pavelku u příležitosti jeho narozenin; také jsme mu zazpívali "naši oblíbenou". Ve zbytku odpoledne byl promítán k potěšení všech přítomných milý starý film "To byl český písničkář" - Kmoch! Děkujeme paní Farrové za půjčení.

Na letní dobu plánujeme několik výletů, podrobnosti budou určeny později. Problémy jsou s dopravou.

Naše akce "$1" utěšeně probíhá pod pečlivým dohledem paní Mitáčkové - mnohé díky.

S potěšením zjišťujeme, že naše schůzky nabírají na síle, počet přítomných se značně zvětšuje. Je nám spolu dobře a rádi uvítáme další nové členy.

Při hudbě se ještě setkáme na GALA KONCERTU dne 29. června v 6 hodin v Pollack Hall. Vstup volný.

První setkání po prázdninách bude ve středu 1. září ve 13.30 v Misijním domě.                      (Ruth Bílá-Guthof)

České a slovenské sdružení

Letošní 56. Kongres ČSSK proběhl ve dnech 4. až 6. června na Whistleru, B.C. Byl velmi netradiční, a jak podotkl hlavní organizátor a předseda vancouverské odbočky Miloš Zach, neformální a ve sportovním duchu. Kromě zástupců Batawy a Winnipegu se dostavili delegáti z celé Kanady (Edmonton, Calgary, Kitchener, Toronto, Ottawa, Montreal, St. Catherine a Kingston). Byli přítomni i Lenka a Eda Storzerovi, kteří plánují založení odbočky ČSS ve Victorii, B.C.. Jako hosté se kongresu zúčastnila generální konzulka ČR Dr. V. Jarešová, jako zástupce velvyslance České republiky byl přítomen obchodní rada Vladimír Šál (bývalý velvyslanec Ing. V. Kotzy odcestoval 31. května zpět do ČR a nový velvyslanec, Dr. Pavel Vošalík, dorazí do Kanady koncem června). Přítomen byl i kulturní atašé z Ottawy pan Buben a z České republiky referent pro krajanské záležitosti pro Kanadu Dr. Dubovický. Kongres začal v pátek večer společným barbecue. Oficielni program byl zahájen v sobotu v 9 hodin ráno předsedou ČSS v Kanadě Milošem Šuchmou. Dr. Šál  a Dr. Dubovický měli velice pěkný projev o vstupu ČR do Evropské unie a o dopadu této události na krajany v zahraničí. Ve žhavé diskusi na téma Honorárního konzula ve Vancouveru a řešení této situace byla doslova zaplavena otázkami Dr. Viera Jarešová. Odpolední zasedání stanovilo výši členských příspěvků a odhlasovalo místo a datum příštího kongresu - bude v Halifaxu první červnový víkend 2005. Kromě kitchenerské odbočky jsou všichni ve styku pomocí internetu a website, což funguje dobře. Večer byl banket s předáváním Masarykových cen - obdrželi je Zdenka Macků z Vancouveru a Vladimír Masata z Calgary. Zbytek večera proběhl velmi neformálně a se zpěvem našich národních písniček. V neděli začalo jednání přijetím rezolucí, pokračovalo vystoupením Dr. Dubického, a ve 12 hodin byl kongres oficiálně ukončen. Děkujeme vancouverské odbočce v čele s Milošem Zachem za přípravu a organizaci celé akce v nádherné přírodě a těšíme se na další setkání v příštím roce.                                                                                    (Alena Kapitánová)

Sokol Montreal

Volejbalový turnaj PIVO (PInkání V Ontariu) se konal v sobotu 5. června v Torontě. Z Montrealu se zúčastnilo družstvo o pěti členech: Josef Hřib, Ricky Huddy, Kristina Martinu, Paul Marzinotto a Pavel Rohan. Poslední členku, druhou ženu, jsme si museli vypůjčit z Toronta. Zúčastnilo se třináct týmů - vyhráli "Mládci", druhý byl "Smädný mních" a třetí "Kocovina", všichni z Toronta. Naše družstvo bojovalo hrdinsky a přes všechny překážky neskončilo poslední. V každém případě si všichni dobře zahráli a výborně se pobavili.

V době uzávěrky Věstníku právě vrcholí přípravy na XI. SLET SOKOLSKÉ ŽUPY KANADSKÉ, které se bude konat ve dnech od středy 23. června do neděle 27. června, kdy je hlavní sletové vystoupení. Zprávu o sletu podáme v záříjovém čísle Věstníku.                                                                                              (AM)

Misie Sv. Václava

Bohoslužby budou v červenci každou neděli ve 12:00 v Loyola High School. Poslední mše sv. v Montrealu bude 25. července. Poslední mše sv. bude o pouti na Hostýně 1. 8. v 11 hodin. Čtvrteční setkání již nebudou.

Chtěl bych poděkovat české komunitě za ty dva roky, které jsem mohl strávit v Montrealu - byla to velmi dobrá zkušenost. Někdy jsem asi nejednal tak, jak jste to očekávali a byli zvyklí, ale snažil jsem se, aby moje působení zde se týkalo převážně Misie a nezasahovalo do práv a vlastnictví české komunity. Co se mi nepovedlo, to svěřím Bohu, který je nesrovnatelně milosrdnější, než jsme my lidé. Těm, kteří patřili k Misii a kteří jí i mě pomáhali, chci vyjádřit svůj veliký dík, a celé české společnosti přeji nejen hodně úspěchů, které jsou z velké míry závislé od naší schopnosti se dohodnout a najít kompromisy, ale především radost a pokoj do Vašich srdcí, do Vašich domovů a rodin. Když toto nebudeme budovat my, nikdo to za nás neudělá. Všem Vám vyprošuji moudrost a požehnání od Boha.                                                                      (Petr Stejskal, kněz)

Misijní dům

Správní rada Čs. misijního domu děkuje jménem celé komunity manželům Janglovým za dar 500 dolarů na opravu a úpravu parkoviště za naším Misijním domem. Úprava byla již provedena.

Protože údržba a provoz Čs. misijního domu bude pravděpodobně nákladná, správní rada se souhlasem spolků, které se na provozu Misijního domu podílejí, rozhodla, že výtěžek příští Mikulášské zábavy půjde ve prospěch Misijního domu. Mikulášská je plánovaná na 27. listopadu - zaškrtněte si datum již nyní!    (Alois Fogl)

Beseda

Čs. sdružení, které po mnoho let organizovalo účast našich krajanů na CANADA DAY PARADE, požádalo Besedu, aby pomohli s organizací. Zveme proto všechny krajany, aby se s námi 1. července zúčastnili průvodu a pomohli tak reprezentovat naše etnické skupiny v Montrealu. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo se dostavit ve velkém počtu a pokud možno oblečeni do českých, moravských a slovenských lidových krojů. Prosíme tímto všechny krajany, kteří mají kroje a neplánují si je oblékat do průvodu, aby nám je laskavě zapůjčili a ti, co by chtěli být v krojích a nemají je, ať se ozvou. Máte-li vlajky nebo jiné vhodné materiály, také je vezměte s sebou. Seřadiště je na ulici René Lévesque mezi Fort a Peel. Průvod začne v 11:00 hodin a půjde na východ po Ste. Catherine až na Place du Canada. Kontaktujte Besedu co nejdříve pro další informace nebo registraci. Organizátor skupiny bude mít červenou stuhu na levé ruce.

Další plánované akce na léto: v červenci a srpnu za pěkného počasí, jako již tradičně po několik let, plánujeme schůzky v parku Ahuntsic (konečná stanice metra H. Bourassa) každé úterý od 7:00 večer. Všichni jsou vítáni. Tancujeme, zpíváme, bavíme se, piknikujeme.

1. srpen - Účast na Hostýnské pouti a vystoupení taneční skupiny

14. srpen - Účast na festivalu v Mansonvillu (Eastern Townships) a vystoupení taneční skupiny. Přijďte si také pochutnat na jahodových knedlících připravených speciálně pro tuto příležitost členy Besedy.

25. září - Nová taneční sezóna bude otevřena tradičním Jiřinkovým plesem (Dahlia Ball). Debutanti se musí zaregistrovat co nejdříve.

Bližší informace najdete na www.beseda.ca, nebo nás kontaktujte na info@beseda.ca, tel. (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702,  fax.: (450) 662-6096.                                                                                     (Victor Vonka)

Hostýn

Pouť a oslavy 50. výročí založení tábora Hostýn. Slavnostní pouť se bude konat 1. srpna 2004. Mši svatou bude sloužit Petr Stejskal. Součástí poutě bude již tradiční tombola. Lístky si můžete koupit i v předprodeji, cena je 1$ za lístek. Veškerý výtěžek tomboly bude použit na uhrazení koupě dětské pláže na jezeře Lafond. Zájemci mohou poslat již předem šek adresovaný na Association Hostyn (1683 de l’Eglise, Montreal, QC, H4E 1G6) s poznámkou, že se jedná o platbu na tombolu.

Letní dětský tábor. Tábor začíná 26. června a končí 31. července. Cena je 225$ za týden za první dítě, za každé další dítě ze stejné rodiny pouze 200$ za týden. Detaily o táboře najdete na www.hostyn.org nebo kontaktujte Stáňu Hlavovou na telefonu (514) 362-0155.

Kultura

Kateřina JURÁSKOVÁ bude hrát v kvartetu složeném z předních hráčů McGill Chamber Orchestra v rámci festivalu v Lanaudičre v pondělí 26. července v 8 hodin večer v kostele Notre-Dame-des-Prairies v Joliette. Program je nazvaný "Poems for Voice". Bližší informace můžete najít na www.lanaudiere.org.                  (AM)

 

Eva LAPKOVÁ chystá sólo výstavu nazvanou "Ara Pacis" ("Oltář míru") v Maison de la culture Notre-Dame-de Grâce, 3755 rue Botrel. Vernisáž výstavy se bude konat ve čtvrtek 2. září 2004 v 5 hodin odpoledne. Výstava potrvá do 10. října. Informace na tel. (514) 872-2157.

 

Dovolujeme si pozvat všechny přátele a známé na VÁCLAVSKÝ CANDRBÁL v sobotu 25. září 2004. Vzhledem k velmi pozitivní reakci na naši Josefovskou zábavu a na základě četných přání podobnou akci zopakovat, rozhodli jsme se uspořádat Václavskou zábavu v tomtéž sále Kanadské legie na rohu Addington a Blvd. de Maisonneuve v NDG. Změna bude pouze v obohacení repertoáru kapely dalšími vyhlášenými písničkami Suchého, Šlitra, Matušky a dalších hvězd naší generace. Přijďte si zavzpomínat na zlaté časy. Přání zazpívat si na pódiu jsou více než vítána, dobré nálady není nikdy dost. Chcete-li si zkusit mikrofon či zajistit předem vstupenky, volejte Honzu či Eriku na (514) 737-9220.

S radostí také oznamujeme, že máme již zajištěný sál na Josefovskou zábavu na příští rok, přímo na Josefa, dne 19. března 2005. Těšíme se na viděnou.                                    (Honza Chlumský se vzorným mančaftem pomocníků)

Sport

43. ročník Tenisového turnaje se bude konat jako obvykle týden před "Labor Day Weekend", v sobotu 28. a v neděli 29. srpna 2004 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Máme k dispozici 10 kurtů po oba dny. Hraje se o 15 putovních pohárů v kategoriích od Juniors do Seniors, singles, doubles a mixed doubles (round-robin style). Finalisté a vítězové kategorií obdrží poháry a medaile, a budou zase ceny darované štědrými sponsory, včetně letenky Montreal-Praha, kterou nám darovaly České aerolinie. Hrát mohou všichni - rádi mezi námi přivítáme nové hosty. Informace a přihlášky Standa Skála, tel. a fax (514) 733-0978 (zavolejte, než budete faxovat), nebo e-mail stan.skala@sympatico.ca.                                                                                      (Standa Skála)

In memoriam

Z Vancouveru jsem dostal smutnou zprávu, že 25. března 2004 zemřel MUDr. Ladislav VĚNEČEK. Bylo mu 81 let. Čest jeho památce!                                                                                                    (Dr. Norbert Každan)

Události posledního měsíce

Ve dnech 21. až 31. května byl v Quebeku Plzeňský dětský pěvecký sbor, který se zúčastnil festivalu sborového zpěvu v malém městečku St-Didace asi 2 hodiny jízdy od Montrealu. Organizace však nebyla nejlepší, byly problémy s ubytováním a ani návštěva Montrealu nevypadala realisticky. Když se členové Besedy, která byla požádána organizátory o předvedení českých tanců na tomto festivalu, setkali s plzeňským sborem, rozhodli se, že pro ně něco musí udělat a ujali se na první pohled nemožného úkolu - zorganizovat koncert a najít ubytování pro 41 dětí a 4 dospělé, a to během necelého týdne. Shodou okolností Beseda již spolupracovala s předním quebeckým pěveckým sborem Musica Viva na přípravě koncertu k výročí A. Dvořáka plánovaným na 29. května. Ten s velkou ochotou souhlasil s tím, že děti zařadí do programu. Koncert se konal v krásném kostele St-Nom-de-Jesus za účasti asi 700 diváků. Kdo přišel, určitě toho nelitoval. Musica Viva zpívala v několika jazycích, a co je nejzajímavější pro nás, také v češtině. Plzeňský dětský sbor ukázal výjimečnou sehranost, která plynula z toho, že zpívali všechno zpaměti. Dynamický rozsah byl neslýchaný, a zářila z nich radost z toho, co dělali. Repertoár byl složen ze skladeb klasického okruhu (Dvořák, Janáček), a z úprav lidových písní nám blízkých k srdci. Na žádost o pomoc přišlo nakonec dost nabídek od krajanů a přátel, a jim všem děkujeme za pomoc s ubytováním dětí přes víkend, stravou, zábavou a odvozem. Poděkování patří také paní Chantal Čermákové, která dělala dětem během dvou dní průvodkyni po Montrealu, paní Henriettě a Johnovi Antony, kteří celý sbor přijali a pohostili u nich doma v Suttonu, rodině Velanových a Čs. sdružení za finanční příspěvek na pondělní oběd, manželům Krejcarovým za pomoc s organizací výstavy a koncertu.  Největší dík patří Víťovi Voňkovi, který byl hybnou pákou, iniciátorem o koordinátorem celé akce. Na návštěvu a zpívání Plzeňského dětského sboru budeme dlouho vzpomínat.                  (John Antony a Jan Krejcar)

Pocta Antonínu Dvořákovi

Letos v květnu uplynulo již sto let od úmrtí jedné z bezesporu nejvýraznějších osobností světové kultury, významného českého skladatele Antonína DVOŘÁKA (8. 9. 1840 – 1. 5. 1904). Při této příležitosti se od začátku roku konaly na mnoha místech světa vzpomínkové koncerty. Nejinak tomu bylo v Montrealu. Théâtre Lyrichorégra 20 ve spolupráci s ČSSK, Comenius Institutem a Generálním konzulátem ČR v Montrealu uspořádaly za patronátu Dr. Viery Jarešové a pana Karla Velana dne 18. května v sále hudební školy Vincent d’Indy koncert nazvaný "Hommage ŕ Antonín Dvořák". Přibližně stovka posluchačů postupně slyšela skladby, písně a árie v podání mladých talentovaných protagonistů koncertu, z nichž některé spojovala s Antonínem Dvořákem nejen jeho překrásná hudba, ale i původ. Více než bohatý program koncertu ve výborném podání dvanácti účinkujících postupně nabídl v první části výběr z "Cikánských písní", několik klavírních a houslových kompozicí, části z "Biblických písní" a mnoho další skladeb. Druhé části koncertu dominovaly "Humoresky" a árie z několika oper včetně ukázky z poslední opery Antonína Dvořáka "Armida".

Druhý koncert věnovaný dílu Antonína Dvořáka se konal 29. května v téměř zaplněném kostele „Saint-Nom-de-Jésus“. Koncert nazvaný "Un printemps en Bohčme" byl společným vystoupením montrealského pěveckého sboru Musica Viva s několika sólisty pod vedením J.-S. Allaira a Plzeňského dětského pěveckého sboru. Jejich půlhodinové vystoupení bylo zakončeno lidovou a především pro české krajany velmi známou písní „Tancuj, tancuj“.  Musica Viva měla v repertoáru ukázky písní s biblickou tématikou.

Oba koncerty vysoké umělecké kvality byly důstojným připomenutím výročí úmrtí Antonína Dvořáka a zároveň hlubokým kulturním zážitkem.                                                                                              (Libor Kotačka)

Naši úspěšní krajané

Nicolas ZICHA, syn Anity, rozené Foglové, a Vladimíra Zichy, krajanům známý jako usměvavý klouček a bar-tender na všech našich zábavách, dokončil studia na McGill University a promoval 1. června 2004 v "Electrical Engineering Honor Program with Distinction and on Deans Honor List". Na promoci byli přítomni nejen jeho rodiče a bratr, ale obě babičky a dědečkové z Montrealu i z Prahy. Ještě před ukončením studia bylo Nicolasovi nabídnuto stipendium na Columbia University v New Yorku na "Master Program" a zároveň dostal i lákavou nabídku zaměstnání v Bostonu s možností pokračování ve studiu placeného firmou. Rozhodnutí, kterou nabídku přijmout, je problémem, který by si mnozí mladí lidé a rodiče přáli mít. Nicolas byl vždy pilný student, aktivní sportovec (vedl kurzy lyžování a plavání pro děti) a dobře hraje na housle. Gratulujeme k vynikajícímu výsledku a do dalšího studia mu přejeme mnoho úspěchů a štěstí.                  (Alois Fogl, hrdý děda)

Různé zprávy

Navštivte 1000 ostrovů - a naši restauraci MAPLE LEAF! Vaříme dobře a rádi. Otevřeno máme od dubna do prosince denně od 8.00 do 21.30 hodin. Nabízíme vepřové a kuřecí řízky, maďarský guláš, čerstvé houskové knedlíky, boršč a jiné speciality. Pro bližší informace můžete volat Vladimíra a Danu Kettnerovy na tel. (613) 382-7666, nebo se zastavte na 65 King Street East, Gananoque, Ontario.

 

Vdovec 65 let, sportovně založený, by se rád seznámil s příjemnou vdovou nebo rozvedenou paní bez závazků ve věku do 60 let. Volejte na číslo (514) 751-2551, kde se dozvíte víc a třeba si aspoň popovídáme.

A trochu letní poezie

Nespokojení mravenci (napsal Karel Šiktanc, z knížky "Pohádky chudé na řádky")

 

Naříkali v červenci Na myši i na krtka Nedaleko nádraží Myši krtka objaly,
tři červení mravenci volali už od čtvrtka: ve veliké garáži mravenci však, zoufalí,
na veliká sucha. "Běda, běda, běda! vzpomněli si na ně. zas volali: "Běda!
Modlili se v úvoze Kdo nás tady na stráni, Rozjelo se silnicí Vždyť nás voda zatopí!
k modrobílé obloze - kamarádi, zachrání? žluté auto kropicí, Kdy nás někdo pochopí!
ale byla hluchá. Takhle se žít nedá!" pokropilo stráně. Takhle se žít nedá!"

 

 

Na vydávání Věstníku přispěli: Marie Havel, Jiří Kaiser, Fred Korn a Kitty Voleníková. Všem srdečně děkujeme.

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu uvedenou pod čarou. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 3107 Brighton, Montreal, H3S 1V1, tel. (514) 343-4981, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.