Věstník čs. spolků v Montrealu  Ročník 41
Léto/Summer 2005 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 11

Pozor, nová adresa Věstníku: 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4

a nové číslo telefonu: (514) 484-6177

 Kalendář činností

 

3. 7.      Ne        Koncert VUS Pardubice, kostel Sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 11.30 h

16. 7.    So        Ohňostroj České republiky, Soutěž v pyrotechnickém umění, ostrov Sv. Heleny, Montreal

24. 7.    Ne        Pouť na Hostýně, tábor Hostýn, St. Calixte, mše v 11.00 h

6. 8.      So        Sokolské letní hry, Kitchener, Ontario

13. 8.    So        Karibská noc, tábor Hostýn, St. Calixte

28. - 29. 8.        Tenisový turnaj, dvorce Tennis 13, Laval, celý víkend

Klub seniorů

Báječným obědem, výtečným dortem, dobrou kávou jsme zakončili naše seniorské schůzky. Se zpěvem hudbou a veselím jsme oslavili narozeniny tří členů našeho klubu.

Letní pořad: Informace o všech aktivitách poskytne Rose Raba Reichman (514) 484-1525.

1. Návštěva Vatikánské výstavy, "papežských pokladů" a Basilique Notre-Dame

2. Zájezd do Quebec City a "Manoir Richelieu"

3. Národní galerie v Ottawě, výstava "Leonardo da Vinci, Michelangelo a renesance ve Florencii"

4. Výlet do přírody, piknik u Anušky Škvorové a pana Kena

Milí přátelé, my senioři vám všem přejeme krásné léto.                                                        (Rose Raba Reichman)

České a slovenské sdružení

Ve dnech 3. až 5. června proběhl v Halifaxu 57. kongres Českého a slovenského sdružení v Kanadě. Bylo to poprvé, co se tam kongres konal, a je třeba říct, že byl velmi dobře zorganizován. Zásluhu na tom má pře-devším Milo Černý, který vše připravil a zajistil.


Montrealska vyprava na kongresu: Prvni zprava Alena Valdstynova, vpredu manzele Foglovi,
druha zleva Anus Skvorova.

 

První setkání bylo v pátek večer v prvotřídní italské restauraci českého majitele, jednání pak byla v sobotu a v neděli dopoledne v moderní budově University St. Mary, kde jsme byli též ubytováni. Kromě delegátů se kongresu zúčastnili velvyslanec ČR v Ottawě Dr. Vošalík, kulturní atašé pan Buben a gen. konzulka ČR Dr. Viera Jarešová. Přítomni byli též tři senátoři z Prahy, pánové Outrara, Mejstřík a Palata. Hlavními hosty kongresu  byli  bratři  Mašínové a pan Paumer, které Čs. sdružení vyznamenalo "Masarykovou cenou" za odboj v 50. letech. Pan Paumer převzal vyznamenání i pro rodiny padlých nebo popravených členů této původně sedmičlenné skupiny.

Dalším hostem byl pan Goll, učitel dějepisu z Liberce, který do své výuky zařazuje i období kolem roku 1948, které v dnešních osnovách téměř není. Díky jeho iniciativě přijelo vloni do Toronta tři jeho studenti, kteří během svého pobytu natočili rozhovory s několika lidmi, kteří po roce 1948 museli odejít z Československa, a taktéž s některými, kteří přišli v roce 1968. Z materiálu vznikl film "Zapomenuté oběti komunismu", který jsme shlédli a který dal podnět k debatě a vzpomínkám. Za film byl hlavní 17-tiletý autor vyznamenán Akademií věd a video se bude používat při výuce poválečné historie Československa. Letos přijede do Toronta další skupina studentů, a tak jsme je pozvali též do Montrealu.

Ve volbách do výboru byl předsedou Sdružení opět zvolen Miloš Šuchma, místopředsedkyní Blanka Rohnová a odstupující jednatelku Radmilu Locherovou vystřídal Ota Vacín.

V sobotu večer byl banket v krásném, nově renovovaném hotelu Lord Nelson a v neděli po závěru jednání jsme byli pozváni manželi Černými na oběd. Paní Černá a Šuchmová připravily za pomoci dalších místních členů jejich malé odbočky báječný bufet. Chtěli bychom jim všem poděkovat za vřelé přijetí. Na závěr se chci zmínit o velmi milém shledání s Dr. Oskarem Sýkorou a jeho paní, kteří odešli z Montrealu do Halifaxu v r. 1972. Byli velmi milí a plně se nám věnovali. Srdečně pozdravují všechny, kteří je znají. (Alena Valdštýnová)

 

Příští výborová schůze Čs. sdružení je 15. září.

Všem čtenářům přejeme krásné a klidné léto. (Alena Valdštýnová)

Sokol Montreal

Letní sokolské hry se budou letos konat dne 6. srpna v Kitcheneru, Ontario (v minulém čísle bylo chybně v Kingstonu). Ubytování může účastníkům zajistit bratr Jiří Karger - zájemci, hlašte se u Petra Štikarovského (514) 634-7402 nebo Josefa Hřiba (514) 738-7613. (Petr Štikarovský)

Misie Sv. Václava

Rádi bychom poděkovali otci Švorčíkovi a otci Norbertovi, že přišli a sloužili pro nás mši. Těšíme se, že je uvidíme v Montrealu znovu v září, kdy znovu začnou pravidelné české mše. První plánujeme na 18. září 2005 jako obvykle v kapli Loyola High School, 7272 Sherbrooke W. (Rose Mary Strban)

Beseda

Stejně jako vloni připravujeme účast české a slovenské komunity na oslavách Canada Day 1. července. Doufáme, že se naši  krajané opět zúčastní ve velkém počtu.

Po celé léto pokračují naše taneční kurzy (každé úterý v 19.00 h) a jazykové kurzy (čeština každou středu a slovenština každý čtvrtek, obojí v 18.30 h). Zavolejte vždy předem, místo akce se může změnit.

Rovněž již předběžně zveme všechny na tradiční Jiřinkový bál, který letos bude v sobotu 24. září 2005.

Informace: tel. (450) 662-3717, (450) 667-6702, fax (450) 662-6096, web-page www.beseda.ca

--------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme všechny krajany a milovníky sborového zpěvu na

KONCERT

40-tičlenného Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubické univerzity

 

v neděli 3. července 2005 v 11:30 (po mši)

v kostele Sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd avenue (roh Jean Talon)

 

Vstupné: $10.00

--------------------------------------------------------------------

VUS Pardubice je studentským sdružením a je tedy složen převážně ze studentů. Byl založen dirigentem světoznámého Pardubického dětského sboru Iuventus Cantans Doc. Ing. Vlastislavem Novákem, CSc. Pod jeho vedením se VUS Pardubice zařadil mezi sborovou elitu v ČR i v zahraničí. Od roku 1993 působí pod uměleckým vedením Jiřího Koznara. V současnosti je VUS Pardubice svým repertoárovým zaměřením zcela ojedinělý. Kromě klasických děl uvádí i jazz, písně z muzikálů, spirituální, scénickou a alternativní hudbu. Soubor může být zařazen do produkcí komerčního, světského, vážného i duchovního charakteru. Využívá také stylového instrumentálního doprovodu. Soubor pravidelně spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice, s Filharmonií Hradec Králové a také se symfonickým orchestrem složeným ze studentů JAMU Brno. Soubor se účastní soutěžních i reprezentačních festivalů doma i ve světě. V posledních letech to byl například Festival v italském Arezzu (2001), v německém Rottenburgu am Neckar (2002) nebo FIMU ve francouzském Belfortu (2004). Od roku 1990 soubor vydal tři vlastní CD a na dalších čtyřech spolupracoval se známými hudebními interprety. Nahrává i snímky pro rozhlas a TV.

 

Vyjednáváme pro VUS Pardubice také koncert na Lavalském festivalu sborového zpěvu "LE MONDIAL CHORAL LOTO-QUEBEC", který probíhá v současné době až do neděle 3. července. Bylo nám přislíbeno, že by zařadili VUS Pardubice do programu, pravděpodobně na 3. července večer. Vzhledem k tomu, ze v době uzávěrky Věstníku nebyly ještě známy přesnější informace, sledujte naši webovou stránku, nebo zavolejte na výše uvedená telefonní čísla.

 

Studenti si hradí veškeré výdaje s cestou sami. Pokud by byl ještě někdo z naší komunity ochoten pomoct s jejich ubytováním a dopravou, ať nás kontaktuje na výše uvedená čísla. Děkujeme. (Victor Vonka)

Hostýn

Přípravu na dětský tábor jsme zahájili letošní 2. brigádou ve dnech 18. a 19. června. Naše vřelé díky patří všem zúčastněným, zejména pak panu Babánkovi!

 

Dětský tábor se koná od 3. do 23. července 2005 - zbývá 5 volných míst! Informace najdete na naší webové stránce anebo kontaktujte ředitele tábora Josefa Maxanta, (450) 465-4844. Pro dětský tábor uvítáme jakékoliv dary, zejména kanoe, plovací vesty, sportovní potřeby, hry, knihy apod., jakož i velkou televizi, video, DVD, klimatizaci, lednici a pračku. Dále sháníme starší videokazety a fotky z předešlých táborů do archívu. Tímto bychom také chtěli poděkovat řediteli ČSA panu M. Kožichovi za darování letenky pro naši českou vedoucí. Letní  tábor zakončíme v sobotu 23. července dětským představením a večerním táborákem, na které bychom rádi pozvali všechny účastníky tradiční Hostýnské poutě, která se bude konat následujícího dne, tj.v neděli 24. července 2005. Rezervace na 23. července nutná! Zájemcům připomínáme, že pronajímáme prodejní stánky.

Neoddělitelnou součástí pouti je i tombola. Pokud chcete věnovat cenu do tomboly anebo pomoci s organizací, obraťte se na Františku, (514) 489-5149, která také poradí, jak si objednat lístky do tomboly předem a získat tak možnost vyhrát jednu z hodnotných cen, mezi nimiž jsou i dárkové koše od Slovenie a Exxagra, gift certificates od "Bistro Europa" a "l'Amčre ŕ Boire", a zahradní stůl se židlemi od Toma Silbera.

 

Bývalí účastníci tábora Hostýn organizují "Hostyn Reunion 2005" od pátku 29. července do neděle 31. července. Zájemci, kontaktujte Martina Miksovského na tel. (905) 858-6426, mobil (519) 574-7507 nebo e-mail: martin.miksovsky@ge.com.

 

Od neděle večer 31. července bude na táboře probíhat po dobu jednoho týdne soustředění křesťanských rodin s dětmi. Během tohoto týdne povedou v rekreačním tempu duchovní cvičení na téma "Rodina" 2 kněží - saleziáni, kteří přijedou z Moravy. Pro informace se obraťte na paní Drábovou, (905) 875-1605.

 

V sobotu 13. srpna zveme všechny na Karibskou noc s diskotékou Zdeňka Noska (masky s sebou!) S létem se rozloučíme v sobotu 3. září opékáním selete a s tím spojenou dobrou zábavou.

 

Podrobnější zprávy o našich aktivitách získate na webové adrese www.hostyn.org. Rezervaci na jakoukoliv výše uvedenou akci můžete provést telefonicky u Zlatky Dokoupilové a Milana Poláška, (514) 489-9791. Informace o členství v Asociaci Hostýn podá Viera Šebenová, (514) 385-5153. Pokud zaplatíte členský poplatek (20$/rok), získáte tak slevu při pobytu na táboře (6$/den), nečlenové platí 10$/den. Děti do 12 let mají pobyt zdarma u členů i nečlenů, děti od 12 do 18 let platí polovic. Pronájem pokoje v hlavní budově je 12$/den. Během dětského tábora je Hostýn pro veřejnost uzavřen. (Zlatka Dokoupilová)

 

Výbor A.H. vám přeje krásné léto a slibuje, že se postará, aby se váš pobyt v táboře stal příjemným zážitkem.

--------------------------------------------------------------------

ASOCIACE HOSTÝN – HOSTYN ASSOCIATION

 

vás srdečně zve v neděli 24. července 2005

 

H  O  S  T  Ý N  S  K  O  U       P  O  U  Ť

 

♦PROGRAM:

11.00 h     -     Poutní mše svatá

12.00 h     -     Slavnostní oběd (drůbeží polévka,vepřová pečeně s knedlíkem a se zelím, zákusek, káva)

14.15 h     -    Vystoupení taneční skupiny Beseda

15.00 h     -    Prodej dršťkové polévky Ládi Křivánka                         

Program zakončíme vyhlášením tomboly (ceny v hodnotě více než 2.000$)

Po celý den -  občerstvení ve stánku (párky, koláče, perníková srdce, káva, české a evropské pivo)

                   -  hudba Zdeňka Noska (dechovka i moderní)

                   -  koupání na naší soukromé pláži u jezera Lafond

 

♦KDE NÁS NAJDETE :

Tábor Hostýn je na silnici 335 North, asi 10 km na východ od městečka St.Calixte na ulici Tchčque.

 

Informace a rezervace chatiček : Zlatka Dokoupilová (514) 489-9791

 

♦Výtěžek z celé akce bude věnován na opravy a údržbu tábora Hostýn ♦

 

TĔŠÍME  SE  NA  SHLEDANOU  NA  NEDĔLNÍ  POUTI  ANEBO  JIŽ  V  SOBOTU 

PŘI  DĔTSKÉM  PŘEDSTAVENÍ!

--------------------------------------------------------------------

Sport

44. ročník Tenisového turnaje se bude konat jako obvykle týden před "Labor Day Weekend", v sobotu 27. a v neděli 28. srpna 2005 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Máme k dispozici 10 kurtů po oba dny. Hraje se o 15 putovních pohárů v kategoriích od Juniors do Seniors, singles, doubles a mixed doubles (round-robin style). Finalisté a vítězové kategorií obdrží poháry a medaile, a v tombole budou zase ceny darované štědrými sponsory, včetně letenky Montreal-Praha, kterou nám darovaly České aerolinie. Hrát mohou všichni - rádi mezi námi přivítáme nové hosty. Informace a přihlášky Standa Skála, tel. a fax (514) 733-0978 (zavolejte, než budete faxovat), nebo e-mail skala@sympatico.ca. (Standa Skála)

Ohňostroj České republiky

Generální konzulát ČR oznamuje, že Česká republika se účastní soutěže v pyrotechnickém umění, která se již tradičně koná každý rok v Montrealu na ostrově Sv. Heleny. Firma Flash Barrandov SFX, která ohňostroj prezentuje večer 16. července 2005 pod jménem "Mystčre" (Tajemství), se specializuje na filmové efekty od roku 1934 a od roku 1994 je nezávislá na studiích Barrandov. Pyromuzikálové představení se skládá ze tří částí nazvaných "Éveil" (Probuzení) a tří částí nazvaných "Ręve" (Sen), a bylo inspirováno projektem Cirque du Soleil. Více informací najdete na www.internationaldesfeuxloto-quebec.com.

Naši graduanti

Na letošních promocích McGill University obdrželi doktorát dva mladí lidé velmi známí naší komunitě: slečna Kateřina Jurásková jako výborná cellistka a pan Stephen Zicha, jako "senior bar-tender" na našich zábavách. Gratulujeme jim k jejich úspěchu a přejeme jim do budoucna hodně zdaru.

Kateřina JURÁSKOVÁ, B.A., M.B.A., PhD in Musical Performance, pochází z Karlových Varů, kde studovala hudbu a hru na cello až do přijetí na Hudební konzervatoř Karlovy univerzity. V roce 1991 byla přijata do International Music Academy ve Švýcarsku, kde studovala až do odchodu do Montrealu v r. 1996. Tady studovala cello s prof. Denis Brottem na  Quebec Conservatoire de Musique v Montrealu a zároveň studovala hudbu na McGill University, kde graduovala v r. 1998 s B.A. degree. V roce 2000 dosáhla M.B.A. degree a o pět roků později po těžkém studiu a graduačním koncertu jí byl udělen doktorát PhD. Během svých studií v Montrealu vystoupila mnohokrát na oslavách a koncertech organizovaných naší komunitou a sponzorovaných Gen. konzulátem ČR. Je hlavní cellistkou v McGill Chamber Orchestra a sólově hraje i s jinými orchestry. Do budoucna plánuje koncertní kariéru, ale zároveň ji zajímá také výuka hudby a cella, roli, kterou zastávala poslední dva roky na McGillu jako Assistant Professor. Letošní léto bude trávit jako hlavní cellistka s National Academy Orchestra pod taktovkou Borise Brotta na západě Kanady. (A.Fogl)

Stephen ZICHA, B. Sc., PhD. in Pharmacology, narozen v Montrealu, syn Vladimíra a Anity Zichových. Školy absoloval v dvoujazyčné základní škole, v Loyola High SchoolMarianopolis College a McGill University, kde graduoval s B.Sc. degree v mikrobiologii a byl hned přijat do doktorského programu. Poslední 4 roky studoval v Montreal Heart Institute a na McGill univerzitě, kde koncem roku 2004 složil zkoušky a obhájil svou tezi. Promován byl 31. května 2005 na doktora farmakologie. Mimo akademického studia se učil hrát na housle v Suzuki Institute a až do loňského roku hrál housle s Concordia University Orchestrem. Aktivní je i sportovně, 5 roků byl coach volejbalu na Marianopolis College, lyžařský instruktor pro Lakeshore Ski Club a kvalifikovaný Life Guard. A po mnoho let pomáhal v baru na našich zábavách! (A.Fogl)    

K událostem minulého měsíce

Koncert u příležitosti Světového roku fyziky a Konference o Povrchovém inženýrství se konal za horkého a dusného dne 6. června v koncertním sále École Vincent d'Indy. Ti, co přišli - a byli tam jak účastníci konference hlavně z Evropy, USA a Kanady, tak i příznivci hudebních interpretů Martina Karlíčka a Maude Lussier - rozhodně nelitovali. Koncertní sál rozechvěly melodie lesního rohu a klavíru z děl L. van Beethovena, C. Saint-Saense a R. Schumanna. Skvostem večera byly méně známé bouřlivé klavírní skladby skladatelů J. P. Romeaua a K. Szymanowského. Náš mladý virtuóz přidal pro potěšení diváků též skladby B. Smetany a S. Prokofjeva, které publikum ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. (Ludvík Martinů)

Naši úspěšní krajané

Dr. Emil SKAMENE a pan Karel VELAN byli spolu s dalšími významnými občany Quebeku dne 22. června pasováni na "Rytíře národního řádu", tedy Chevalier de l'Ordre National neboli Knight of the National Order. Tento řád je udílen za mimořádné zásluhy o rozvoj Quebeku. Oběma krajanům ze srdce gratulujeme.

Dr. Emil SKAMENE byl rovněž oceněn ve své rodné zemi jedním z nejvyšších uznání, které se českému vědci může dostat, totiž byl jmenován členem České učené společnosti. Tato instituce byla ustanovena za První republiky a má významnou poradní roli pro vládu, univerzity i Akademii věd. Podle ústavy může mít jen 100 členů. Dr. Skamene přednesl v Praze inaugurační přednášku na téma "Astma a tuberkulóza: setkání na křižovatce genetiky a civilizace". Blahopřejeme k tomuto významnému úspěchu!           (AM)

Hold sokolské myšlence

Je tomu 5 roků, co jsme se odstěhovali do Ottawy z Montrealu, kde jsme strávili 32 roků bohatého, plodného a šťastného života. Krátce po invazi sovětských vojsk v srpnu 1968 jsme ujeli z Prahy do Vídně a přiletěli do Montrealu v říjnu téhož roku. Díky dobře organizované krajanské pomoci jsme se brzo zapojili do Sokola a v montrealské jednotě vytrvali bez přerušení až do odstěhování do Ottawy. Při rozloučení nám montrealská jednota věnovala stříbrný talíř se sokolskou značkou a s vyrytými jmény "Věra a Janči" za zásluhy, kterými jsme se podíleli na rozvoji jednoty v různých funkcích a ze všeho nejvíc jako pravidelní cvičící členové.

Dnes a denně se na ten talíř dívám, a jak to bývá v těch pozdních letech života, nostalgicky se vracím do útlého mládí, do doby, kdy jsem se stal sokolem. Cítím tu potřebu vyjádřit svou vděčnost sokolské myšlence, která po těch bouřlivých letech mládí, dospívání a zralosti, po těch ideologických, politických a státních převratech zůstává pro mne platná. Je to myšlenka definovaná Tyršem a zosobněná Masarykem, který svým heslem "Pravda vítězí" byl a zůstal mým ideálem. Dnešní vládnoucí generaci Čechů a Slováků se toto heslo zdá naivní a pro jejich potěšení proto přidávám "Pravda vítězí - a peníze", neboť etické a estetické zásady jsou neměnné.

Dlužno dále říci, že všechny ty vzpomínky tady psané jsou z mé hlavy, jak jsem ty události viděl a prožíval a jak se na ně pamatuju. Jedna vrcholně důležitá událost, která se stala, ale na kterou se ani nepamatuju, byla, že jsem se narodil v lednu 1918 v Rakousko-Uhersku za císaře pána Franc-Josefa der Erste v městě Homonná, Zemplen Megye (tak se tam tehdy mluvilo a psalo). Byl jsem obříznut podle ritu Starého zákona Genesis 17, a tak jsem se stal součástí vyvoleného národa, kterážto čest se stala pohromou při identifikaci Židů pro vyhlazovací tábory. Do archívu městského úřadu jsem byl zapsán coby Guttman Otto Jánoš, což o 9 měsíců později bylo v nové ČSR přepsáno na Otto Jan Guttman.

Období začátku mého cvičení v Sokole bylo vzrušující jak z hlediska nového demokratického státu, tak i kvůli tragické události, která postihla mou rodinu v r. 1923. Můj otec zemřel náhle v Budapešti za záhadných okolností. Tato událost způsobila zvrat v naší rodině. Ztratili jsme veškerý majetek a přestěhovali jsme se k dědovi Leopoldovi na hlavní ulici, kde toho času již stála nově vybudovaná sokolovna. Máma se ujala vedení dědovy domácnosti a v zoufalé situaci vdovy se 4 dětmi pronesla (maďarsky) svůj historický výrok, jak je v mé paměti zaznamenáno: "Musíš se naučit disciplině, dám tě do Sokola."

Hlavní ulicí tenkrát tekl potok "Jarok", jehož část se zabudovávala. Právě po té částečně zabudované části jsem ve vzrušené náladě kráčel s mámou na druhou stranu ulice, kde u hospody "Horvat" v zadním traktu stála sokolovna. Předními dveřmi jsme vstoupili a sedli na lavičku. Závěrečné hry byly v proudu, "Chodí pešek okolo", pak za sebou povely: Pozor! V řad nastoupit! Napravo vyřídit! Přímo hleď! Příštímu cvičení Nazdar! Zdar! Rozchod! Pak k nám přistoupil můj příští hrdina náčelník Sokola Humenné br. Továrek, rotmistr 3. praporu 20. pluku. Onoho dne podzimu 1924 jsem se stal sokolem. (Janči Gazda)

Fejeton na léto: Oko za fejvr, fejvr za zub?

Jednou z prvních vět, kterou jsem slyšel po příchodu do Kanady, bylo: "Do me a favor..!" Ano, žijeme v zemi služeb a protislužeb. Dejme tomu, že mi přátelé udělají fejvr tím, že mě pozvou na koncert, mně nezbude, než udělat fejvr jim a na ten koncert přijet. Oni mi zase jako fejvr nabídnou nocleh a já jim za to přivezu jejich oblíbené pivo. Oni mi je jako fejvr nabídnou a já jim je jako fejvr vypiju. Důležité je, nezůstat nějaký ten fejvr dlužen. Vím například, že svými fejetony nedělám žádný fejvr lidem chytřejším a vtipnějším, než jsem sám. A hle, oni přesto udělají fejvr mně a přispěchají s kritikou. "Proč vůbec píšu, když mě nikdo nezná?" Pro tu radost vidět se vytištěn. "Jsem advokátem neplatících dlužníků?" Nejsem a nepůjčím nikomu z vás ani penny. "Jsem hudební kritik?" No, mám uši, tak asi jsem. "Co se u nás zpívalo po Kdedomovu?" Inu Nad Tatrou sa blýska, a pak ještě cosi, už si nepamatuji. Utěšuje mě, že lehké to nemá ani Ferda Mravenec. Tuhle si prý stěžoval, že mu brouk Pytlík začal diktovat, komu udělat fejvr a komu ne! Přátelé, píšu hlavně pro legraci a pokud moji pointu nepochopíte, je to tím, že je hloupá, a ne proto, že se snad vztahuje na vás. Nastává čas dovolených, uvolněme se, a jako poslední fejvr několik dobře míněných rad pro ty, co se snad vydají do zámoří. V matičce Moskvě při výměně peněz na ulici pozor! Za carské ruble si už dávno/stále ještě nic nekoupíte. V Bankoku vám asi v baru přibalí ke coca-cole slečnu, ale pozor! Není vždycky v ceně. V hospodě v Cuzcu po vypití jediného piva nejste "high", nýbrž máte horskou nemoc. A konečně, půjdete-li na návštěvu v Mongolsku, tedy na stan se neklepe, nýbrž se zvolá: "Zadrž své psy!" samosebou v jazyce mongolském. Buďte bdělí a ostražití a příjemnou dovolenou! (KN)

Různé zprávy

Zprostředkuji ubytování v různých čtvrtích Prahy v různých cenových kategoriích podle Vašeho přání: samostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kontaktujte M. Kubátovou na telefonu 011-420-233 311 359 nebo mobil (cell-phone) 011-420-602 594 849. (Láďa Křivánek)

 

Stěhujete se také? Změnili jste adresu? Je ve vašem jméně či adrese chyba? DEJTE NÁM VĚDĚT! Díváte se na Věstník na Internetu a nepotřebujete tedy, abychom vám posílali výtisk poštou? DEJTE NÁM VĚDĚT! Víte naopak o dalších zájemcích, kteří by Věstník rádi dostávali? DEJTE NÁM VĚDĚT! Děkujeme, že máte zájem!!

 

Na Věstník přispěli: Ruth Bílá-Guthof, George Ehrman, Jarmila Foukalová, Zdena Kentová, Fred Korn, Frank Němec, Evelyne a Kay Pichler, Helena Porez, Dr. Rudolf Roden, Dr. Emil Skamene. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Věstník je financován POUZE z příspěvků čtenářů! Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Aleny Martinů, 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme. Věstník (i minulá čísla) si můžete přečíst na Internetu na http://Almaczech.tripod.com.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.

-----------------------------------------------------------------

POMOZTE OPRAVIT DĚTSKOU LÉČEBNU POŠKOZENOU VICHŘICÍ V TATRÁCH

Na schůzi Výkonného výboru Českého a slovenského sdružení v Kanadě (ČSSK) konané 30. dubna 2005 bylo rozhodnuto organizovat sbírku na pomoc Šrobárovu ústavu detskej tuberkulózy a respiračních chorób v Dolném Smokovci. Šrobárův ústav zaslal ČSSK seznam škod způsobených loňskou vichřicí v Tatrách na Slovensku. Tyto škody jsou opravdu velké a Šrobárův ústav ocení každý dolar, který od nás obdrží na opravení této záslužné dětské léčebny. Šeky laskavě vystavte na "Czech and Slovak Association of Canada – Hurricane Tatry" a zašlete na adresu Czech and Slovak Association of Canada, 3044 Bloor Street West, P.O. Box 564, Toronto, ON  M8X 2Y8. Sbírka je prodloužena do září 2005, a proto neváhejte a pošlete váš příspěvek. Děkujeme vám předem jménem Šrobárova ústavu.                         (Radmila Locherová, jednatelka ČSSK)

 

Please, fill out the following form for the tax receipt and send with your cheque

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hurricane Tatry

Czech & Slovak Association of Canada

3044 Bloor Street West, P.O. Box 564, Toronto, ON M8X 2Y8

 

            Name:..........................................................................................................................

 

            Address:......................................................................................................................

 

                         .......................................................................................................................

 

            Date:.........................................................                   $ .............................................