Montrealský Věstník  Ročník 42
Léto/Summer 2006 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 11

Kalendář činností

 

1. 7.      So        Canada Day Parade, roh René Lévesque a Fort, 11.00 h

20. a 21. 7.        Week-end du monde, Parc Jean-Drapeau, 12.00 h

27. 7.    So        Karibská noc, tábor Hostýn, St. Calixte

13. 8.    Ne        Pouť na Hostýně, tábor Hostýn, St. Calixte, mše v 11.00 h

19. 8.    So        Sokolské letní hry, St. Jacobs, Ontario

26. - 27. 8.        Tenisový turnaj, dvorce Tennis 13, Laval, celý víkend

 

Klub seniorů

Na středu 12. července připravujeme "Den přátelství". Ve 2 hodiny odpoledne si promítneme video "Kilimanjaro" o výstupu na nejvyšší horu Afriky (19,340 feet). Pan Jan Chlumský nám slíbil, že přispěje k našemu programu hudbou a písněmi, aby mezi nás zavítala pohádka mládí. Milí přátelé, všechny vás co nejsrdečněji zveme, přijďte mezi nás, dokažme si, že je mezi námi láska a soudržnost. Bližší informace vám ráda podá R. Reichmanová, tel. (514) 484-1525.

 

Na schůzce 7. června pro nás paní Ivana Slancová připravila program o Zlínu a pan Jan Spaniel doplnil krásné odpoledne veselými vtipy, což přispělo k radostné náladě. Velmi jsme se tím potěšili a oběma co nejsrdečněji děkujeme. Ve středu 21. června jsme si promítli film "Černí baroni" a pan Spaniel se opět postaral o zábavné seniorské odpoledne. (Rose Raba Reichmanová)

 

Poslední schůzku seniorů před letní pauzou dne 7. června navštívila paní Ivana Slancová, manželka obchodního konzula zdejšího Generálního konzulátu České republiky. Překvapila přítomné úvahou o městě Zlín, o historii města spjatou nerozlučitelně se světovou firmou a rodinou Tomáše Bati a o současných a plánovaných projektech modernizace města, nutné k obnovení reputace výrobního a obchodního centra, kterým díky firmě Baťa město Zlín v minulosti bylo. Děkujeme paní Slancové za její přednášku a doufáme, že nás zase brzo překvapí nám všem milou návštěvou. (Alois Fogl)

Milí přátelé, my senioři vám všem ze srdce přejeme krásné léto.

České a slovenské sdružení

58. Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení se konal v Edmontonu ve dnech 10. a 11. června v areálu University of Alberta. Montrealskou odbočku reprezentovala nová předsedkyně Sdružení Míša Fuchsová a Dr. Štefan Horný. Na programu byla jednak náplň a organizace ČSS a v neděli pak jednání o volbách v České republice. Přítomen byl i velvyslanec ČR Pavel Vošalík, kulturní atašé z velvyslanectví v Ottawě Jan Buben a honorární konzul z Calgary Jaroslav Jelínek. Během kongresu byly udíleny Masarykovy ceny. Jedním z oceněných byl Jiří Traxler, který se nedávno dožil 94 let. Osobně se zúčastnil i závěrečného banketu, kde se k tanci hrály jeho písničky, což přispělo k výborné náladě všech přítomných. Příští kongres se bude konat v Londonu, Ont. (Alena Valdštýnová)                                                                                      


Na obrázku zleva M. Fuchsová, P. Vošalík, J. Jelínek, J. Buben a Dr. Š. Horný

 

Předběžně oznamujeme, že příští 51. BAZAR se bude konat v sobotu 4. listopadu 2006 v hale kostela sv. Ignáce, 4455 West Broadway. Tradiční Mikulášská zábava se chystá na poslední sobotu v listopadu, 25. 11., stejně jako vloni v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. K tanci bude hrát kapela Edelweiss. Sokolské 57. ŠIBŘINKY se budou konat jako obvykle v městské hale TMR, 90 Roosevelt Ave, v sobotu 27. ledna 2007. Rezervujte si tato data již teď! (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Tři členové Sokola Montreal se účastní XIV. všesokolského sletu v Praze ve dnech 1. až 7. července 2006. Br. Petr Štikarovký odjel do Čech již před pár týdny a cvičil spolu se Sokoly v Plzni - Koterově, a pak na župním sletu v Plzni u příležitosti 120. výročí založení plzeňského Sokola. Součástí slavnostního otevření plzeňského sletu byl průvod z náměstí Republiky na cvičiště Sokola, kterého se Petr Štikarovský zúčastnil jako reprezentant Kanady s vlajkou montrealské jednoty. S kanadskou výpravou a s dalšími dvěma členy Sokola Montreal, Míšou Fuchsovou a Dr. Štefanem Horným, se sejde v Praze. Z Toronta se chystá nejpočetnější skupina asi 50 cvičících, kterou doplňují další členové z Kitcheneru-Waterloo-Guelph. Na sletovém programu je Sokol Gala, které bude navazovat na slavnostní zahájení sletu v Sazka Aréně, sletový průvod v historickém centru Prahy, hromadné skladby (celkem 15 pro cvičence různého věku) na stadiónu Evžena Rošického, pohybové skladby na hřišti v areálu Tyršova domu, sportovní soutěže a nejrůznější divadelní, hudební, taneční i tělocvičná vystoupení na pódiích i v kulturních zařízeních v Praze. Slet připravuje pracovní sletový tým vedený starostou ČOS bratrem Jaroslavem Bernardem. Po sletu následuje týdenní mezinárodní seminář na téma tvorby pohybových skladeb. Více o sletu najdete na www.sokol-cos.cz. (Petr Štikarovský)

 

Letní sokolské hry se budou letos konat v sobotu 19. srpna 2006 v St. Jacobs v Ontariu, kousek za Waterloo. Zájemci se mohou přihlásit u Josefa Hřiba (514) 738-7613.

Misie sv. Václava

Během léta se mše nekonají. Informace o příští mši budou uveřejněny v záříjovém Montrealském Věstníku.

Letošní pouť k Panně Marii na táboře Hostýn se uskuteční v neděli 13. srpna 2006. Modlitba růžence začne půl jedenácté, mše bude v 11 hodin. Podrobnosti o pouti najdete dále v textu ve zvláštní pozvánce. Všichni jste srdečně zváni, prosím, pozvěte i své přátele a známé. (Mary Rose Strban)

Beseda

Zveme všechny krajany, aby se s námi 1. července zúčastnili průvodu a pomohli tak reprezentovat naše etnické skupiny v Montrealu. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo se dostavit ve velkém počtu a pokud možno měli nejen taneční skupiny, ale i co nejvíce ostatních lidí oblečených do českých, moravských a slovenských lidových krojů. Prosíme tímto všechny krajany, co mají kroje a neplánují si je oblékat do průvodu, aby nám je laskavě zapůjčili a ti, co by chtěli být v krojích a nemají je, ať se ozvou. Máte-li vlajky nebo jiné vhodné materiály, tak je také vezměte sebou. Průvod začne v 11:00 hodin na rohu René Lévesque a Fort, půjde po Fort na Ste-Catherine a skončí na Place du Canada. Seřadiště je na René Lévesque mezi Peel a Fort. Je potřeba tam být tak kolem desáté. Kontaktujte Besedu co nejdříve pro další instrukce.

 

20. a 21. července:  Přijďte s námi slavit na mezinárodní festival Week-end du monde v Parc Jean-Drapeau, kterého se zúčastní více než 50 zemí od 8. července do 13. srpna. Beseda ve spolupráci s ostatními českými a slovenskými organizacemi představí Českou a Slovenskou republiku ve společném programu EUROFEST s organizacemi Ruska, Bulharska, Rumunska, Srbska, Polska a  Ukrajiny. V bohatém programu od 12 do 22 hodin uvidíte taneční a hudební vystoupení, výstavy loutek, přehlídky módy a jiné. Stánky s tradičním občerstvením různých národů, různá představení, klauni a hry pro děti přes den a gala program večer.

 

12. srpna: Pojeďte s námi na mezinárodní folklórní festival v Mansonvillu (Eastern Townships). Průvod všech účastníků městem začíná v 11 hodin. Degustace národních jídel je ve dvanáct a taneční, hudební a jiné programy budou mezi jednou a pátou hodinou. Vepřové a další hody s taneční zábavou následují po celý večer.

 

16. září: Tradiční gala - Jiřinkový bál zahájí novou sezónu. Rezervujte si vstupenky co nejdříve a nezapo-meňte přihlásit vaše mladé debutanty. Nácviky tance pro představení debutantů se budou konat během léta.

 

Kurzy a nácviky společenských, historických a folklórních tanců se konají každé úterý od 7 do 10 hodin večer ve Slovenském kostele, roh Jean Talon a 2nd Avenue, stanice metra Iberville. Připravujeme také již tradiční večery v parku během léta a večery v Klubu společenských tanců Besedy. Místo konání se mění během léta a proto raději kontaktujte Besedu předem.

Kurzy češtiny pro dospělé pokračují každou středu a čtvrtek večer od 6:30 do 9:30 hodin. Kurzy češtiny pro děti a mládež jsou v sobotu dopoledne od 10:30 do 12:00 hodin. Kurzy slovenštiny pro dospělé každé pondělí a pátek večer od 6:30 do 9:30. Nové jazykové a taneční kurzy začnou v září.

 

Zveme všechny krajany, aby se uvedených akcí zúčastnili ve velkém počtu a pokud možno nám i pomohli s organizací. Sponzorování akcí a jakákoliv pomoc jsou vítány  a velice oceněny.

Zájemci o uvedené akce najdou podrobnější informace na webstránce www.beseda.ca nebo na číslech Besedy (450) 667-6702 nebo (450) 662-3717, e-mail info@beseda.ca. (Victor Vonka)

Hostýn

Léto je v plném proudu a s ním i naše prázdninové akce na táboře Hostýn. První tři týdny v červenci (od 2. 7. do 22. 7.) je kemp rezervován pro děti a jejich letní tábor. Pro dětský tábor uvítáme jakékoliv dary - sportovní potřeby, kanoe, plovací vesty, knihy, video, televizi a pod. Informace o případném umístění vašich dětí na zbylých turnusech tábora vám podá Josef Maxant na hostýnském čísle 450-222-2006. Tam anebo u Zlatky či Milana, 514-680-9833, si také můžete rezervovat pobyt v kempu. Cena za jednu noc v chatkách činí $10 (nečlen AH), $6 (člen AH), za pokoje v hlavní budově účtujeme $12 za osobu. Děti od 12 do 18 let platí polovinu z ceny rodičů, mladší děti mají pobyt zdarma. Roční členský poplatek je $20.

Ihned po ukončení dětského tábora je kemp otevřen pro krátkodobé i dlouhodobé rodinné dovolené. Využijte krásného prostředí Laurentinských hor k pěším túrám, vodním sportům na jezeře Lafond a naší pláži, k míčovým hrám, houbaření a večernímu posezení u táboráku.

Pokud dáváte přednost organizovaným aktivitám, doporučujeme zúčastnit se některých z našich plánovaných akcí: v sobotu 27. července si můžete zatančit na diskotéce Zdeňka Noska během Karibské noci. Víkend od 4. do 7. srpna patří bývalým účastníkům dětských táborů a jejich pravidelnému setkání, tzv. Alumni (všichni jsou vítáni!) Nenechte si ujít největší letní setkání čs. komunity nejen z Quebeku na pouti k Panně Marii Hostýnské v neděli 13. srpna a zkuste své štěstí v tombole. Pokud chcete věnovat dary do tomboly a nebo pomoci s její organizací, obraťte se, prosím, na Stáňu Hlavovou (514) 362-0155, která také poradí, jak si objednat lístky do tomboly předem a získat tak jednu z hodnotných cen. Zájemcům připomínáme, že i letos je možné si pronajmout prodejní stánky.

Týden od 26. srpna do 3. září je věnován soustředění křesťanských rodin, a ke konci sezóny bychom chtěli pozvat všechny labužníky na opékání selat a to v sobotu 2. září a v sobotu 7. října.

Výbor AH vám přeje krásné a teplé léto a těší se na setkání s vámi! (Zlatka Dokoupilová)

--------------------------------------------------------------------------

 

ASOCIACE HOSTÝN ve spolupráci s MISIÍ SVATÉHO VÁCLAVA

 

Vás srdečně zve v neděli 13. srpna 2006 na

 

H  O  S  T  Ý  N  S  K  O  U     P  O  U  Ť

 

PROGRAM:

 

11.00 h             -           Poutní mše svatá (modlitba růžence začíná v 10.30)

12.00 h             -           Slavnostní oběd (drůbeží polévka, vepřová pečeně s knedlíkem a se zelím ,zákusek, káva)

13.00h - 16.00h  -           Volná zábava

15.00                -           Prodej dršťkové polévky

16.00                -           Vyhlášení tomboly

Po celý den        -           Občerstvení ve stánku (párky, koláče, perníková srdce, káva, české pivo)

                                    -           Hudba Zdeňka Noska (dechovka i moderní)

                        -           Koupání na naší soukromé pláži na jezeře Lafond

 

KDE NÁS NAJDETE:

 

Tábor Hostýn se nachází na silnici 335 North, na ulici Tchéque, asi 8km na východ od městečka St.Calixte

 

INFORMACE A REZERVACE:

 

Zlatka & Milan (514) 680 – 9833

 

VÝTĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN NA OPRAVY A ÚDRŽBU TÁBORA HOSTÝN

 

TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU!

--------------------------------------------------------------------------

Kultura

Fred Korn a Jocelyn Marachal jsou sponzory nového studia Jurgena LUTZE, které bude slavnostně otevřeno v sobotu 1. července 2006 ve Ville de Lac Brome (Knowlton). Informace o studiu najdete na webové stránce www.lutzart.com. Umělecká díla jsou na prodej a prohlídka studia je možná podle dohody - zájemci volejte 450-242-5841 nebo 450-538-0577.

Fred Korn ve spolupráci s galerií La Femme v Praze uspořádali začátkem května výstavu nazvanou "Trois Canadiennes", kde vystavovaly svá díla tři kanadské umělkyně: Chloe Surprenant, Judy Anderson a Kathryn Jacobi. Je to již několikátá výstava, na které Fred Korn spolupracoval s galerií La Femme, jak v České republice, tak v Quebeku (mimo jiné na Generálním konzulátě ČR v roce 2004, kde pro pozvané hosty vystavovali svá díla čeští umělci Antonín Sládek, Milan Chabera a Boris Jirků). (AM)

 

V montrealském Science Centre byl 14. června promítán dokumentární film The Magic Mountain o úsilí Kanaďanky Cynthia Hunt pomoci ženám v odlehlé indické himalájské oblasti Ladakh. Na večerním gala obdržela Cynthia cenu 2006 Velan Foundation Award v částce 20 tisíc dolarů, který je udělován kanadskému občanu za humanitní práci v zámoří. Cynthia žije v Himalájích už 22 let, a to v nejchudší, nejopuštěnější buddhistické oblasti Ladakh. Organizace Health Inc. (což znamená Health, Environment And Literacy in The Himalayas), kterou založila, pomáhá hlavně ženám a mladým lidem najít svou cestu, dát jim možnost získat kontrolu nad svým životem. Vážený pane Velane, my, vaši krajané, jsme vám vděčni za vaši pomoc druhým potřebným. Velmi vám za vaši obětavost děkujeme. (Rose Raba Reichmanová)

(Shodou okolností můžete v Cinema du Parc v současné době vidět film Tibet, buddhistickou trilogii natočenou právě v Himalájích v Ladakh.)

--------------------------------------------------------------------------

Beseda vás srdečne pozýva na vystúpenie najlepšej slovenskej tanečnej skupiny

 

LÚČNICA

 

V piatok, 14. júla 2006 v 8:00 večer

D.B. Clarke Theatre, Concordia University (Hall building)

1455 de Maisonneuve West

 

LÚČNICA - nazývaná "Rolling Stones folklóru či Lúčnica večne mladá".

 

Reprezentantom tohto bohatstva je umelecký súbor Lúčnica, ktorý svojim majstrovstvom a fantáziou, inšpirovaný ľudovou tradíciou vytvára scénické obrazy s vysokým umeleckým nábojom a zároveň zachováva originalitu tancov. Vo svojej viac ako 58 ročnej histórii bolo jej členmi cez 2000 mladých ľudí. Lúčnica svojim umením, krásou, mladosťou, poéziou a temperamentom očarila divákov nielen doma, ale aj vo vyše 60-tich štátoch vrátanie podujatia na Broadway v New Yorku a Royal Opera House v Londýne ako kultúrna reprezentácia Československa a od roku 1993 Slovenskej republiky.

Tanečný súbor je tvorený mladými tanečníkmi, ktorí skvelou technikou a spontánnym prejavom interpretujú s ľahkosťou a obrovským nasadením dynamické i poetické tance v pestrých krojoch z rôznych regiónov.

Tanečný súbor sprevádza profesionálny orchester zložený z 8 muzikantov s brilantnými schopnosťami a dlhoročnými skúsenosťami. Typické slovenské hudobné inštrumenty doplňujú hudobnú kompozíciu.

 

PROGRAM

The Sharish Polka / Šarišská Polka                    Melodies For Fujara / Fujara

The Tossing Dance / Vyhadzovaná                 Carnival Stick Dance / Palicový

Karicka Dance / Karička                                Fanny Hat Dance / Širákový

A MNOHO ĎALŠÍCH V TOMTO ŠPECIÁLNOM DVOUHODINOVOM PROGRAME

 

Predpredaj vstupeniek  (do 7. júla 2005)

$15 pre študentov, seniorov a členov Besedy, $20 pre ostatných

Vstupné na mieste: $25 za osobu

 

Sponzorovanie a dary sú vždy vítané a veľa ocenené.

Pre viacej informácií, rezerváciu a vstupenky kontaktujte Besedu

--------------------------------------------------------------------------

Sport

45. ročník Tenisového turnaje se bude konat jako obvykle týden před "Labor Day Weekend", v sobotu 26. a v neděli 27. srpna 2006 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Máme k dispozici 10 kurtů po oba dny. Hraje se o 15 putovních pohárů v kategoriích od Juniors do Seniors, singles, doubles a mixed doubles (round-robin style). Finalisté a vítězové kategorií obdrží poháry a medaile, a v tombole budou zase ceny darované štědrými sponsory, včetně letenky Montreal-Praha, kterou nám darovaly České aerolinie. Hrát mohou všichni - rádi mezi námi přivítáme nové hosty. Informace a přihlášky Standa Skála, tel. a fax (514) 733-0978 (zavolejte, než budete faxovat), nebo e-mail stan.skala@sympatico.ca. (Standa Skála)

In memoriam

Ing. Vladislav ZAJÍC zemřel 2. května 2006 v Dobříši u Prahy. Dne 3. července by se byl dožil 89 let - narodil se na sklonku 1. světové války na Sibiři, kde jeho otec pracoval jako geolog. Když se čs. legionáři vraceli přes Vladivostok a kolem Indie domů, připojili se Zajícovi k nim - někdy se pak z legrace říkalo panu Zajíci nejmladší legionář. Malý Slávek vyrůstal za První republiky, což v něm navždy zanechalo úctu k demokracii a obdiv k T. G. Masarykovi. Mládí strávil v Košicích, pak v Brně vystudoval reálku a nakonec těsně před příchodem Němců dokončil ČVUT v Praze. Tam také poznal Stellu, se kterou se v roce 1945 vzali a postupně měli dvě děti, Marii a Jana. Do r. 1968 pracoval v běchovickém Ústavu silnoproudé techniky ČSAV a díky své expertíze a znalosti jazyků se často dostal na služební cesty do západních zemí, ačkoliv nikdy nebyl členem KSČ. Vstup spojeneckých vojsk ho zastihl ve Francii a celá rodina kromě dcery Marie, která již v té době měla známost v Praze, se rozhodla emigrovat do Kanady, kde Ing. Zajíc dostal nabídku práce v Hydro Quebeku. U té zůstal dalších 24 let; ve Varennes pomáhal vybudovat budovu zkušebny vysokého proudu, stál u zrodu vodních elektráren na severu Quebeku, jezdil do mnoha zemí na mezinárodní sympozia (Evropa, Brazílie, Jižní Korea) a pravidelně přednášel na univerzitě McGill. Ještě v penzi pak pracoval pro Hydro Quebec jako konzultant. Hned po příjezdu do Montrealu se zapojil do krajanského života, především v Sokole, kde pracoval v mnoha funkcích. Jako starosta župy organizoval všesokolský slet v r. 1988 a v Sokolském údolí blízko Chertsey vybudoval s několika dalšími členy Sokola nejdřív sportovní areál, kde se po mnoho let konaly sokolské letní hry, a především pak v 80. letech dětský tábor (stany, ve kterých děti spaly, byly vyřazené plátěné stany Hydro Quebeku). V r. 1999 se Ing. Zajíc rozhodl vrátit do Čech a dožít svůj život u své dcery a jejího manžela. Odešel nám v něm člověk čestný, obětavý, pracovitý a laskavý, člověk vysokých morálních zásad, člověk velmi inteligentní a tolerantní. V mnoha srdcích zůstane vzpomínka na něj navždy. (AM)

K událostem minulého měsíce

Jak bylo oznámeno v minulých číslech Montrealského Věstníku, dne 24. května se konala přednáška Dr. Jozefa STRAUSE, uspořádaná v rámci seminářů význačných osobností organizovaných Institutem Comenius ve spolupráci s katedrou inženýrské fyziky na École Polytechnique. Krásné počasí středečního odpoledne a osobnost přednášejícího přilákaly asi 60 posluchačů převážně z univerzity, ale také několik lidí z české a slovenské komunity. Přednáška se konala v novém moderním pavilonu J. A. Bombardier v areálu École Polytechnique, který je speciálně věnovaný výzkumu nanotechnologii. Všichni přítomní byli odměněni velice dynamickým popisem vývoje technologie v oblasti telekomunikací a zpracování optických informací. Málokdo jiný by dokázal tak jasně přiblížit technickou problematiku s velkým ekonomickým dopadem jako sám odborník a zakladatel jedné z největších telekomunikačních firem JDS-Fitel (v r. 1981), která se v roce 1999 rozrostla na JDS-Uniphase. Přednáška byla bezpochyby velkým přínosem pro ty, kteří již mají určitou zkušenost jak ve vědě a v ekonomii, tak i pro ty mladší, kteří se teprve připravují na odbornou kariéru. Po přednášce využila skupina našich krajanů příležitost navštívit laboratoře katedry inženýrské fyziky a prohlédnout si nejmodernější zařízení na vytváření nových materiálů a testování jejich vlastností pro aplikace v oblasti optiky, letectví, bio-technologie a medicíny. (Ludvík Martinů)

 

Koncert torontské jazzové skupiny Jiřího GROSMANA "Muzika na rohu" zorganizovaný Českým a slovenským sdružením připadl na poslední neděli v květnu, což byl po několika týdnech dešťů první sluneční víkend. Můžeme tedy svádět malou účast našich krajanů na to, že potřebovali posekat trávu nebo vysadit kytičky na chatě. Jejich škoda - přišli o hodně. Kapela ve složení Jiří Grosman (kytara, zpěv), Josef Musil (piano, zpěv), Lenka Nováková a Marie Fraňková (obě zpěv), s hostujícím saxofonistou Elias Dubelstenem předvedla báječný program písniček Ježka, Voskovce a Wericha (jmenujme alespoň "Klobouk ve křoví", "David a Goliáš", "Tmavomodrý svět", "O Španělsku si zpívám" a "Život je jen náhoda"), Gershwina, Ellingtona a dalších jazzových autorů v překladu J. Grosmana a konečně i několik vlastních Grosmanových skladeb. Pěkná atmosféra sálu Kanadské legie (doplněná požitkem z českého piva, které bylo v místním baru na zvláštní žádost k prodeji) ještě víc zpříjemnila krásné odpoledne. V těch dříve narozených vyvolala nostalgické vzpomínky a těm mladším ukázala nápaditost a originalitu českého jazzu, o kterém se dovídali většinou jen z neoficiálních (nebo přímo zakázaných) zdrojů. Bylo to krásné a stálo to zato. (AM)

Co je to česká komunita? Misie sv. Václava

Tak jak k sobě tíhnou někteří lidé, ať již z etnických, profesionálních, náboženských či jiných zájmových důvodů, zakládají pak různé spolky, sdružení a organizace. Některých našich organizací již bylo vzpomenuto v minulých číslech Montrealského Věstníku. V neposlední řadě to byla Misie sv. Václava, která po desítky let pomáhala sdružovat naše krajany v Montrealu, a to nejen katolíky. Naši věřící krajané se nejdřív museli spokojit jen návštěvami anglických či francouzských kostelů. Teprve v padesátých letech nastal obrat a do Montrealu začali přicházet první čeští kněží. První byl páter V. Feřt. Po něm přišel z Holandska v roce 1951 otec B. Janíček, který během následujících padesáti letech dal Montrealu mnoho. Zasloužil se o vznik Misie sv. Václava, založil Czechoslovak Welfare Association a tábor Hostýn. Také začal vydávat Věstník a k tomu samozřejmě sloužil mše a staral se o duchovní potřeby našich krajanů. České mše se zpočátku konaly v kostele řádových sester na Côte-Ste-Catherine. V roce 1954 se česká komunita rozhodla uspořádat sbírku na výstavbu Misijního domu. Během pár let na ni přispělo kromě montrealských Čechů a štědrých mecenášů (pánové Fryml, Velan, Kuchař a jiní) též další krajané z Kanady i z USA. Misijní dům byl postaven v roce 1961 na West Broadway v N.D.G. podle návrhu architekta Řezníčka. Později byl pojmenován Kulturní dům kardinála Berana, protože ten jej na sklonku šedesátých let navštívil a posvětil. Ačkoliv se mše většinou sloužily v Loyole a jen zřídkakdy v malé kapli Misijního domu, společenský život v Montrealu díky jemu ožil. Konalo se tam vyučování české sobotní školy, balil se tam Věstník, bazarové dámy tam připravovaly věci na další bazary, scházeli se tam senioři a schůzovaly tam všechny naše organizace. Kromě toho Misijní dům poskytl přístřeší mnoha novým imigrantům a ubytování různým návštěvníkům, mezi nimiž byl např. otec Špidlík, doktor teologie a autor mnoha knih, který je nyní kardinálem v Římě. Za celou dobu se vystřídalo v naší Misii mnoho kněží, ale zaručeně každý si pamatuje otce Janíčka či Fathera, jak jej nazývaly všechny děti, které prošly za čtyřicet let Hostýnem. Většina lidí ho poznala jako málomluvného, ale pracovitého člověka. Kromě něj tu byl Fr. Dostál, A. Pelikán, J. N. Lang, Fr. X. Vanuta, Fr. Kovanda a mnozí další. V posledních letech tu zbyli jen otec Janíček a otec Novotný, který uměl překrásně zpívat (i u táboráku na Hostýně) a to v několika řečech. Po jeho návratu na Moravu tu zbyl jen otec Janíček a bohužel se nepodařilo najít nového kněze, takže navzdory svému věku a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu sloužil mše až do roku 2002, kdy naše Misie osiřela. Rok nato jsme se rozloučili i s naším Misijním domem, který byl sice postaven českýma rukama za české peníze, ale na pozemku jezuitské Loyoly, a proto nám byl jen propůjčen na dobu 50 let. Na zbytek lhůty (do r. 2012) nám byl dán k dispozici jiný, náš současný Misijní dům, ale žádný kněz. Po krátkém pobytu otce P. Stejskala jsme teď rádi, když k nám jednou za měsíc zajede otec Libor Švorčík z Toronta nebo otec Norbert Rous z Burlingtonu. Můžeme jen doufat, že naše Misie bude fungovat ještě další řadu let. (Láďa Křivánek)

Různé zprávy

Mladý muž z Prahy, přijatý na Université de Montréal, hledá k pronajmutí pokoj s koupelnou na celou školní sezónu v blízkosti univerzity. Mluví plynně 4 jazyky a pochází z dobré rodiny. Prosím, volejte 450-538-0577.

 

Stěhujete se? Změnili jste adresu? Je ve vašem jméně či adrese chyba? DEJTE NÁM VĚDĚT! Díváte se na Věstník na Internetu a nepotřebujete tedy, abychom vám posílali výtisk poštou? DEJTE NÁM VĚDĚT! Víte naopak o dalších zájemcích, kteří by Věstník rádi dostávali? DEJTE NÁM VĚDĚT! Děkujeme, že máte zájem!!

 

Na Věstník přispěli: Fred Korn, Láďa Křivánek, Libuše Proschek, Dr. Rudolf Roden. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

                Všem čtenářům přejeme krásné a poklidné, i když třeba i trochu rozmarné léto.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, tel. (514) 484-6177, fax (514) 748-7592 (attention Alena), email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.