Montrealský Věstník  Ročník 43
Léto/Summer 2007 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4         Číslo 11

Kalendář činností

 

13. 6.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

4. 8.      So        Karibská noc, tábor Hostýn, St. Calixte

11. 8.    So        Sokolské letní hry, St. Jacobs, Ontario

12. 8.    Ne        Pouť na Hostýně, tábor Hostýn, St. Calixte, mše v 11.00 h

25. - 26. 8.        Tenisový turnaj, dvorce Tennis 13, Laval, celý víkend

 

Poznámka redakce

Čtenáři Montrealského Věstníku bydlící v Quebeku dostali nedávno výtisk Nového domova, novin vydávaných Masarykovým ústavem v Torontě. Jak sám šéfredaktor ND, pan Jan Rotbauer, ve svém úvodníku čtenářům vysvětlil, jedná se o jednorázovou akci za účelem získat Novému domovu nové čtenáře. Začlenění Věstníku do textu ND je rovněž jednorázový experiment. Máte-li na toto téma návrhy, poznámky či výhrady, můžete je sdělit redakci Věstníku nebo přímo redaktorovi ND na adresu novy.domov@sympatico.ca. Děkujeme.

Klub seniorů

13. června jsme si promluvili o životě Vincenta Viléma van Gogha. Barvy, kompozice a styl jeho obrázků nás sblížil s jeho životními radostmi a smutkem, s neustálou touhou po lásce a přátelství.

27. června Dr. Ing. Jiří Teichman obnovil naše vzpomínky na české korunovační klenoty. Popsal historii koruny sv. Václava, korunovační kříž a jablko. Přednáška byla doprovázená videem. Dr. Teichmanovi jsme velmi vděčni a co nejsrdečněji za jeho přátelství děkujeme.

Úspěšně končíme naši sezónu v lásce a porozumění jeden pro druhého. Rádi se scházíme, v létě se chystáme navštívit výstavu Emily Carr, sejdeme se na přátelský oběd. Píseň "Lásko, bože lásko, kde ťa lidé berú, na horách nerosteš, v poli ťa nesejú" nám připomíná naši rodnou zemi, naše mládí. Jsme velmi požehnaní, že si žijeme hezkým, spokojeným životem. Přejeme všem pěkné léto.                                          (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Předběžně oznamujeme, že letošní 52. dobročinný bazar se bude konat v sobotu 10. listopadu 2007 v hale kostela sv. Ignáce, 4455 West Broadway. Tradiční Mikulášská zábava je naplánována na sobotu 24. listopadu 2007 v 8 hodin večer. Bude jako obvykle v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu Jean Talon a 2nd Avenue. K tanci bude hrát opět kapela Edelweiss. Poznamenejte si tato data již teď!

 

59. kongres Českého a slovenského sdružení v Kanadě organizovala letos pobočka ČSSK v Londonu v Ontariu. Montreal reprezentovala předsedkyně naší pobočky Míša Fuchsová, jednatelka Alena Kapitánová, Dr. Štefan Horný a členka zábavní komise ČSSK jakož i šéfredaktorka Montrealského Věstníku Alena Martinů. Organizátoři se rozhodli konat všechny jednotlivé akce kongresu na jednom místě, v motelu Ramada, což mělo velkou výhodu v úspoře času. A ta byla tentokrát zapotřebí - na programu bylo nečekaně mnoho zajímavých bodů. Tento kongres byl volební; po dvanácti letech ve funkci předsedy (1987-95 a 2003-07) Miloš Šuchma odstoupil a na jeho místo byl zvolen Gustav Plíva z Ottawy (oba ve zmíněném pořadí zleva na obrázku Jana Rotbauera). Do funkce jednatelky byla zvolena Věra Kohoutová z Toronta. Také dlouholetý pokladník ČSSK Jan Waldauf se po osmi letech vzdal své funkce a na jeho místo byl zvolen Miroslav Princ z Toronta. Ten nám předložil přehledně udělaný plán, jak činnost ČSSK zlepšit, jak se vyrovnat se zmenšující se členskou základnou a čím učinit ČSSK přitažlivějším pro mladší lidi, ať už místní či nově přišlé z České nebo Slovenské republiky.

Při této příležitosti je proto vhodné zde vyjmenovat hlavní úkoly Českého a slovenského sdružení:

- Spolupracovat na udržení a obraně kanadské demokracie;

- Pracovat na obnovení demokratické Československé republiky, bojovat proti komunismu a fašismu;

- Povznášet mravní síly krajanů a vychovávat je v demokratickém duchu Masarykově;

- Pomáhat členstvu hájit jeho zájmy;

- Podporovat členy a demokratické uprchlíky z Československa;

- Spolupracovat s kanadskými institucemi a získávat kanadskou veřejnost pro snahy Sdružení;

- Spolupracovat s jinými zahraničními demokratickými organizacemi ve svobodném světě, sdružovat krajanské organizace v Kanadě k intenzívnějšímu plnění úkolů Sdružení.

Po oba kongresové dny byl přítomen i velvyslanec České republiky z Ottawy, pan Pavel Vošalík, který účastníky fundovaně a s přehledem informoval o vývoji situace, co se týče dvojího občanství a kanadských víz pro české občany. Rovněž ochotně zodpověděl dotazy o problémech s restitucemi a o tom, jak nám místní zastupitelské úřady mohou pomoci ve styku se státními úřady ČR. Jedním z důležitých bodů programu bylo plánování oslav (nebo spíše připomenutí) významných výročí končících osmičkou během příštího roku. Slavnostní událostí bylo předání Masarykových cen během banketu v sobotu večer. Cenu za rok 2007 dostali Milada Horáková (in memoriam), Josef Mára, předseda londonské pobočky ČSSK, a Nový domov, čtrnáctideník vydávaný od r. 1950 torontským Masarykovým ústavem. Celkově se kongres velmi vydařil. Děkujeme londonské pobočce za vynikající práci a těšíme se na shledanou za rok v Calgary.                       (AM)

Sokol Montreal

Na XXV. slet Slovenského Sokola v USA, který se bude konat od 28. června do 1. července 2007 v Pittsburghu, se chystá malá výprava věrných Sokolů z Montrealu, místostarostka montrealské odbočky Míša Fuchsová a člen lékařské komise kanadské župy sokolské Dr. Štefan Horný. Míša Fuchsová je rovněž delegátkou župy na schůzi Světového svazu sokolstva, která se bude konat v pátek 29. června. Přejeme jim příjemnou cestu a hlavně hezké počasí na sletové vystoupení!                                                                      (AM)

 

Letní sokolské hry se budou letos konat v sobotu 11. srpna již tradičně v St. Jacobs pod záštitou kitchenerské jednoty. Po ukončení her, též již tradičně, bude následovat oslava na zahradě bratra Kargera.        (Míša Fuchsová)

Misie sv. Václava

Datum naší příští mše bude oznámeno v záříjovém Montrealském Věstníku.

Misie sv. Václava zve všechny na naši tradiční pouť k Panně Marii na táboře Hostýn v neděli 12. srpna 2007. Mše bude v 11 hodin, půl hodiny předtím bude modlitba růžence.                                         (Rose Mary Strban)

Kultura

Výstava "Czech Style Bijoux, Beads & Bobbin Lace" pořádaná ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Torontě je otevřena od 21. června do 5. července 2007 v Daledonia Design Centre, 665 Caledonia Rd. v Torontě. Vystaveny jsou ručně vyráběné šperky, skleněné korále a krajky paní Karly Klusonové, která byla přítomna slavnostnímu otevření výstavy. Vstup volný.             (Gen. konzulát ČR, Toronto)

 

Ve dnech 12., 13. a 14. července pořádá Pina Macků spolu s Gissou Israel a Emmou Stevens představení "Three Old Bags". Komedie, kterou všechny tři herečky vytvořily a nastudovaly pod vedením Mary Harvey se koná v Theatre Lac Brome v Knowltonu ve 14.00 h (12. a 13. 7.) a ve 20.00 (všechny tři dny). Informace na tel. čísle divadla (450) 242-2270 nebo na e-mailu info@theatrelacbrome.ca.                                    (Karel Novák)

Hostýn

Přípravu na dětský tábor jsme zahájili letošní první brigádou ve dnech 16. a 17. června. Naše vřelé díky patří všem zúčastněným, zejména panu Dr. Dvořákovi!

V sobotu 4. srpna zveme všechny na KARIBSKOU NOC s diskotékou Zdeňka Noska (masky s sebou!)

Od neděle 12. srpna večer bude na táboře probíhat po dobu jednoho týdne soustředění křesťanských rodin. Pro informace se obraťte na paní Drábovou, (905) 875-1605.

S létem se rozloučíme v sobotu 3. září opékáním selete a s tím spojenou dobrou zábavou.

Podrobnější zprávy o našich aktivitách získáte na webové adrese www.hostyn.org. Rezervaci na jakoukoliv výše uvedenou akci můžete provést telefonicky u Stáni Hlavové, (514) 362-0155. Informace o členství v Asociaci Hostýn podá Viera Šebenová, tel. (514) 385-5153, vseben@hotmail.com. Pokud zaplatíte členský poplatek 20 $/rok, získáte tak slevu při pobytu na táboře (6 $ na osobu na noc), nečlenové platí 10 $/noc. Děti do 12 let mají pobyt zdarma, děti od 12 do 18 let platí polovic. Pronájem pokoje v hlavní budově je 12 $/noc. Během dětského tábora (od 8. do 28. července) je Hostýn pro veřejnost uzavřen.                                    (Stáňa Hlavová)

 

--------------------------------------------------------------------------

ASOCIACE HOSTÝN ve spolupráci s MISIÍ SVATÉHO VÁCLAVA

 

Vás srdečně zve v neděli 12. srpna 2007 na

 

H  O  S  T  Ý  N  S  K  O  U     P  O  U  Ť

 

PROGRAM:

 

11.00 h                        Poutní mše svatá (modlitba růžence začíná v 10.30)

12.00 h                        Slavnostní oběd (drůbeží polévka, vepřová pečeně s knedlíkem a se zelím ,zákusek, káva)

15.00               Dršťková polévka

Po celý den      Občerstvení ve stánku (párky, koláče, perníková srdce, káva, české a evropské pivo)

                                    Hudba Zdeňka Noska (dechovka i moderní)

                        Koupání na naší soukromé pláži u jezera Lafond

 

KDE NÁS NAJDETE:

 

Tábor Hostýn se nachází na silnici 335 North, na ulici Tchéque, asi 8km na východ od městečka St.Calixte

 

INFORMACE A REZERVACE:

 

Tábor Hostýn (450) 222-2006,  Stáňa Hlavová (514) 362-0155, Zdeněk Nosek (pager) (514) 230-3545

 

VÝTĚŽEK Z CELÉ AKCE BUDE VĚNOVÁN NA OPRAVY A ÚDRŽBU TÁBORA HOSTÝN

 

TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU!

 

Výbor A.H. vám přeje krásné léto a slibuje, že se postará, aby se váš pobyt v táboře stal příjemným zážitkem.

--------------------------------------------------------------------------

Prohlášení výboru Asociace Hostýn, Inc. k článku pana Aloise Fogla “In Memoriam” v Montrealském Věstníku v červnu 2007

     Výbor Asociace Hostýn (A.H.) vyjadřuje tímto kondolenci pozůstalým po panu Milanovi Havlínovi.

     Litujeme, že pan Alois Fogl zneužil úmrtí pana Milana Havlína k útoku na Asociaci Hostýn a opakuje stále stejné věci, které jsme už mnohokrát vysvětlili. Mladí, kteří tábor opravovali, nebyli proti pořádání dětských táborů ani proti konání poutí. Důkazem je to, že dětské tábory i poutě k panně Marii se konají bez přerušení až dodnes.

     Připomínáme, že k vyloučení pana Havlína došlo kvůli závažným chybám v řízení A.H., o nichž pan Fogl dobře ví. Bylo absurdní, že pan Havlín odepřel členům výboru, kteří jsou legálně zodpovědní za finance A.H., vidět bankovní výpisy, seznam členů, seznam dárců a j., takže jsme museli přistoupit k soudnímu zabavení dokumentů. Tím jsme zjistili, že místo výborem schválených 30 tisíc dolarů, pro což hlasoval i pan Fogl, pan Havlín utratil 55 tisíc dolarů za výstavbu záchodů, čímž přivedl A.H. na mizinu. Pan Havlín založil bez vědomí a souhlasu výboru, včetně pana Fogla, 2 tajná bankovní konta, dále daňové konto a obdržel potajmu a neoprávněně daně (GST & QST) od vlády, které pak prostavěl, čímž A.H. zadlužil, protože ministerstvo požadovalo navrátit daně v hodnotě 8880 $. Po obřím úsilí se nám podařilo tuto částku snížit na 4511 $. Tento dluh jsme splatili až v roce 2006.

     Pan Havlín a paní Beránková si také vyplatili bez vědomí a tudíž bez schválení výboru peněžní odměny, údajně za práci ve prospěch A.H. O těchto odměnách jsme se dozvěděli stejně jako pan Fogl pouze ze zabavených dokumentů. Jedná se o celkovou částku 3600 $, která je předmětem současné soudní pře. Až doposud žádný člen výboru A.H. nebyl nikdy za svoji dobrovolnou práci peněžně odměňován, ani potajmu, ani se schválením výboru. Pan Fogl zřejmě neví, že Kanada je právním státem a že používání legálních prostředků, které máme k dispozici, je naše nepopiratelné právo, které je garantováno kanadskou ústavou. Nejedná se tedy o žádný legální teror nebo něco podlého, když soudně požadujeme navrácení výše uvedené částky. Upřesňujeme, že pana Fogla nepředvolala k soudu Asociace Hostýn, ale “partie defendresse”.

     Původně jsme byli rozhodnutí po úmrtí pana Havlína od soudní pře odstoupit, ale po uveřejnění článku pana Fogla jsme změnili názor a dovedeme soudní při až dokonce.

     Papír přiložený k Věstníku “Rozloučení s přítelem arch. Milanem Havlínem...” obsahuje mnoho dalších obvinění, ke kterým se pro nedostatek místa nebudeme vyjadřovat.

     Toto prohlášení bylo výborem A.H. jednomyslně schváleno dne 30. května 2007.

 

Pozn. redakce.: Mnozí čtenáři už možná tyto články ani nečtou. Škoda. Když to rozebereme psychologicky, máme v české komunitě v Montrealu velice zajímavý rejstřík charakterů od "narcissistic" přes "antisocial", "histrionic", "manic", "obsessive", "paranoid", "avoidant" až k "dependent". A kromě toho, může se stát, že toto bude již poslední článek na toto téma - pardon, ještě čekáme na rozsudek soudu, který proběhl v úterý 5. června a který snad celou záležitost definitivně ukončí.Vezměme to takhle: kdyby nebylo rozruchu kolem Hostýna, nebylo by snad ani o čem psát a povídat... Anebo ne?

Sport

46. ročník Tenisového turnaje se bude konat jako obvykle týden před "Labour Day Weekend", v sobotu 25. a v neděli 26. srpna 2007 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Máme k dispozici 10 kurtů po oba dny. Hraje se o 15 putovních pohárů v kategoriích od Juniors do Seniors, singles, doubles a mixed doubles (round-robin style). Finalisté a vítězové kategorií obdrží poháry a medaile, a v tombole budou zase ceny darované štědrými sponsory. Hrát mohou všichni - rádi mezi námi přivítáme nové hosty. Informace a přihlášky: Standa Skála, tel. a fax (514) 733-0978 (zavolejte, než budete faxovat), nebo e-mail stan.skala@sympatico.ca.          (Standa Skála)

Události minulého měsíce

Představení KYTICE. Kdo z nás by neznal balady Karla Jaromíra Erbena? Verše "Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku" nebo "Co to máš, milá, za pasem? Pletenec buřtů sekla jsem" (nebo tak to není?) se citují snad v každé české domácnosti. Básně Svatební košile, Štědrý den, Vrba a Záhořovo lože zazněly v Montrealu v podání pražské herečky Jany FRANKOVÉ (na obrázku Ludvíka Martinů) dokonce dvakrát, v neděli 27. května odpoledne v knihovně Loyola High School a večer pak z pódia sálu Kanadských legií. Každé představení byl zážitek, však několik lidí šlo večer znovu. Stačilo několik samorostů, které se daly sestavit do stromu s holými větvemi, jednoduché kolo a několik kusů hadříků, aby se neútulný sál změnil v zimní štědrovečerní krajinu s prosekaným jezerem nebo v tajemný les s klečícím Záhořem. Děkujeme paní Janě Frankové za pěkný zážitek, panu Josefu Svobodovi z Toronta za zorganizování zájezdu a všem dobrovolníkům za pomoc!                 (AM)

 

Novopražský kabaret "VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE". V polovině června jsme měli možnost navštívit "Novopražský kabaret" pražské dvojice Uršuly KLUKOVÉ a Pavla TRÁVNÍČKA, kteří přijeli na menší kanadské turné. Uršulu Klukovou netřeba představovat, již zde byla třikrát s M. Šimkem a J. Krampolem. Pavla Trávníčka jsme většinou neznali, možná snad jako prince z filmu "Tři oříšky pro Popelku". Pavel Trávníček mimo rolí princů v několika filmech je však všestranný herec, nyní dokonce majitel vynikajícího divadla (bývalé Divadlo hudby v Opletalově třídě v Praze). Oba herci (na obrázku Věry Kohoutové) pro nás sestavili rozmanité pásmo plné humoru. Ať to již byly zábavné zážitky z divadelního nebo filmového prostředí či úsměvné vzpomínky z dětství a mládí. Nechyběly ani humorné scénky a pár pěkných písniček, které paní Uršula zazpívala s playbackem. Samozřejmě nechyběla ani spousta vtipů (i když se některé mohly jevit někomu trochu ostřejší a ne zrovna určené novickám v klášteře, ale tak to již teď v Česku chodí). I navzdory hezkému nedělnímu počasí a svátku otců byl večer úspěšný a v Legii se sešlo na padesát lidí, kteří se dobře pobavili a navíc si mohli i zakoupit české pivo.

     Když už jsem u té Legie a českého piva, rád bych upozornil zájemce, že v neděli 1. července ve 2.30 hodin odpoledne Legion oslavuje Canada Day a všichni jsou vítáni (i nečlenové). Vstup a sendviče zdarma, hrají dvě kapely (mezinárodní a Honza Chlumský). Čím více Čechů a Slováků, tím více našich písniček.   (Láďa Křivánek)

Beseda

Informace o našich kurzech a dalších aktivitách najdete na webové stránce www.beseda.ca nebo volejte na číslo (450) 662-3717 nebo (450) 667-6702, e-mail info@beseda.ca.                                       (Vítězslav Voňka)

Tolerance nebo pasivita?

A man whose family was German aristocracy prior to World War Two owned a number of large industries and estates. When asked how many German people were true Nazis, the answer he gave can guide our attitude toward fanaticism. "Very few people were true Nazis," he said, "but many enjoyed the return of German pride, and many more were too busy to care. I was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools. So, the majority just sat back and let it all happen. Then, before we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of the world had come. My family lost everything. I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my factories." We are told again and again by "experts" and "talking heads" that Islam is the religion of peace, and that the vast majority of Muslims just want to live in peace. Although this unqualified assertion may be true, it is entirely irrelevant. [...] History lessons are often incredibly simple and blunt, yet for all our powers of reason we often miss the most basic and uncomplicated of points: peace-loving muslims have been made irrelevant by their silence. Peace-loving Muslims will become our enemy if they don't speak up, because like my friend from Germany, they will awake one day and find that the fanatics own them, and the end of their world will have begun. Peace-loving Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many others have died because the peaceful majority did not speak up until it was too late. As for us who watch it all unfold; we must pay attention to the only group that counts; the fanatics who threaten our way of life. Lastly, at the risk of offending, anyone who doubts that the issue is serious and just deletes this email without sending it on, is thus contributing to the passiveness that allows the problem to expand.

Pozn. red.: Tento článek koluje po internetu. Místo rozesílání dalším lidem jej ve zkrácené formě přetiskujeme ve Věstníku, už i proto, že má určitý význam i pro naši českou společnost v Montrealu. Any comments?

Dopis paní Bílé (a všem, kteří jako ona odešli z Montrealu tělem, ale ne duší)

                                               

            Milá paní,

nejdřív Vám chci srdečně poděkovat za Vaše dopisy a příspěvky na Montrealský Věstník. Vaše milá slova mi vždy dodají chutě a energie do této nikdy nekončící práce. Viděla jste někdy zlatokopecké bagry na Yukonu? Hrabou a hrabou, přesévají písek a hledají zrníčka a hrudky zlata. Za sebou nechávají přeorané brázdy, které z výšky vypadají jak housenky. Někdy si připadám jak ony, když přesévám informace, hledám, co lidi zajímá a co mám raději vyřadit. Zůstávají za mnou řady jednotlivých čísel; doufám, že snad jsou přece jen pohlednější než ten rozrytý povrch severské krajiny.

            Z Věstníku jste asi celkem dobře informovaná o našich aktivitách. I když je to ta pěkná fasáda, kterou stavíme světu na odiv, určitě se Vám občas daří nahlédnout za ni. Zvlášť minulé číslo prozradilo leccos z té naší bouře v láhvi od okurek. Dnes už je těžké dobrat se té původní pravdy; každý si tu svou přikrášluje a drží se jí jak děcko lízátka. A neustoupí druhému za nic na světě, ani kdyby o to lízátko měl přijít. A obávám se, že někteří už o něj přišli.

            Jinak od Vašeho odchodu vše jde stejným tempem: senioři se scházejí každý druhý týden a akcí mají stále dost. Někdy dokonce až příliš - před loňskými Vánocemi byly schůzky každý týden! Jejich vedoucí, paní Reichmanová, je obětavá a takové to drobné hašteření lidí zvládá hrdinně. I když ji to taky občas zmáhá... Občas si spolu povídáme po telefonu a některým lidem asi v tu dobu pěkně zvoní v uších. Vždycky dojdeme ke společnému závěru, že se má spíš chválit, než si jen stěžovat, a že je lepší mluvit o tom pěkném, než vytahovat špinavé prádlo.

            Nedávno jsem měla příležitost zúčastnit se jedné ze schůzek. Překvapilo mě, jak bylo vše zorganizované. Domnívala jsem se, že se tam většinu času budou lidé bavit při kafi, ale diskuse byla vedena na profesionální úrovni: teď bude mluvit ten, pak ta, teď si zazpíváme, a pak nám poví něco zase někdo jiný, kdo ještě nemluvil... Bylo to moc zajímavé, tedy až do doby, kdy jsem byla vyzvána, ať něco řeknu také já. Zaskočilo mě to, raději se držím v pozadí, nechávám mluvit ostatní, a pak jen o tom podám referát.

            Ještě jednou Vám děkuji za Vaše pozdravy. Doufám, že se Vám tam daří dobře a že Vám ten náš bahnitý rybníček moc nechybí. A jestliže ano, přijeďte se na nás zase podívat.

            Se srdečným pozdravem,                                                                                                           AM

Různé zprávy

Montrealské vysílání českého televizního magazínu Nová Vize Montreal má premiéru vždy v pátek ve 20.30 hodin a reprízu v neděli v 15.30 a v pondělí v 10.00 hodin na kabelu na multietnickém kanálu č. 14, nebo na satelitu č. 207. Dotazy a připomínky můžete poslat na montrealtv@yahoo.com nebo poštou na Nová vize: 77 Quebec Ave., #2025, Toronto, M6P 2T4. Vysílání můžete rovněž sledovat na internetu na www.tvsedna.com.

 

Bonjour mes amis. Mon nom est Julie Gravel et j'ai suivi un cours d'immersion en langue tcheque l'an dernier a l'Université Charles, a Prague. Malheureusement, je n'ai pas la chance de pratiquer depuis mon retour au Québec et j'adore cette langue. J'aimerais savoir s'il serait possible de trouver une personne de cette nationalité afin que je puisse converser de temps a autre. Je vous précise que je suis de niveau débutant, alors la personne qui va me contacter devra etre indulgente! :-) Mon numéro du téléphon: 450-776-2092 et adresse électronique remyjulie@videotron.ca. Merci et j'espere que quelqu'un me repondra.

 

Zprostředkuji ubytování v různých čtvrtích Prahy v různých cenových kategoriích podle Vašeho přání: sa-mostatné byty, garsonky a penziony pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kontaktujte M. Kubátovou na tel. 011-420-233 311 359 nebo mobil (cell) 011-420-602 594 849, e-mail: KubatovaMiluska@seznam.cz. A kdo by chtěl vidět Prahu z Vltavy (z lodiček, motorových člunů, atd), vřele doporučuji jedinečnou půjčovnu lodiček na Císařské louce - rezervace na tel: 739-000-022 nebo na internetu www.pujcovnalodicek.cz.     (Láďa Křivánek)

 

Upozorňujeme zájemce o inzerci, že během léta plánujeme základní změnu v inzertní stránce. Jednotlivé business cards budou převedeny do elektronické formy a tím bude možné (konečně!) dát celou stránku na internet. Máte-li zájem o inzerci v Montrealském Věstníku, jsou-li jsou na vaší kartě chyby nebo došlo-li ke změnám ve vašem inzerátu, pošlete prosím svou kartičku co nejdříve na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Poplatek za inzerci je stále 80 $ za rok (11 výtisků). Děkujeme.                                            (AM)

A trochu humoru z dílny Vladimíra Renčína

 

Na Věstník přispěli: George Ehrman, Láďa Křivánek, Alena Pascual, Kay Pichler, Mira Stastny. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.       

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Ema Košacká, Ludvík Martinů, Alena Valdštýnová. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.