Montrealský Věstník                             Ročník 44

Listopad/November 2007         5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                  Číslo 3


Kalendář činností

 

3. 11.    So        Výroční bál CSPBA, Le Challenger, 2525 Avenue des Nations, St. Laurent, 18.00 h

6. 11.    Út        Balení cukroví na Bazar, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 14.00 h

10. 11.  So        Bazar, hala Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

11. 11.  Ne       Valná hromada Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 16.00 h

13. 11.  Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

14. 11.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

18. 11.  Ne       Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

24. 11.  So        Mikulášská zábava, sál kostela Sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 20.00 h

28. 11.  St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

--------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Montrealského Věstníku,

napište do 20. listopadu na adresu Věstníku, 5080 Glencairn, Montreal, QC H3W 2B4.

Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

Klub seniorů

Program na listopad:

14. listopadu: Dr. Ing. Jiří Teichmann nám bude povídat o relikviáři sv. Maura.

28. listopadu: Dr. Rudolf Roden nám zodpoví otázky o našich potížích a nemocech a poví nám zajímavé zprávy o vydání své nové knihy.

Bližší informace o činnosti Klubu seniorů vám ráda podá Rose Reichmanová na tel. (514) 484-1525.

 

Dne 3. října nás Dr. Ing. Jiří Teichmann velmi potěšil zajímavou přednáškou "České korunovační klenoty", kterou doprovodil krásnými diapozitivy. Velmi mu děkujeme.

Na schůzce 14. října paní prof. Božena Jílková promluvila velmi pěkně o neocenitelných zásluhách T. G. Masaryka. Paní Kentová nám pak přednesla krásnou báseň. Oběma co nejsrdečněji děkujeme.

Děkujeme paní Olze Velanové za zakoupení nové televize, když původní televize darovaná dr. Vránou přestala fungovat. Již mnoho let nám paní Janglová přináší vždy na podzim košíky krásných jablek z jejich farmy. Srdečně jí a jejímu manželovi za jejich péči děkujeme.

 

Tradiční vánoční oběd Klubu seniorů se bude letos konat opět v restauraci ANTICO MARTINI, 6450 Somerled (roh Cavendish) v NDG (tel. 514-489-6804) v sobotu 8. prosince 2007 od 12 do 4 hodin odpoledne. Dostanete se tam autobusem č. 104, 102 nebo 138. Podrobnosti oznámíme zájemcům telefonicky.

 

Upozorňujeme, že Museum of Fine Arts na 1379 Sherbrooke W. umožňuje všem návštěvníkům vstup zdarma až do konce ledna. V pondělí je muzeum vždy zavřené. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Přípravy na náš tradiční 52. bazar jsou v plném proudu a těšíme se s vámi všemi na shledanou v sobotu 10. listopadu v hale sv. Ignáce na West Broadway.

 

Drobné cukroví budeme letos balit v úterý 6. listopadu už ve 2 hodiny odpoledne v Misijním domě na 7300 Sherbrooke West. POZOR: je to změna času, dosud se cukroví vždy balilo večer! Pokud nemůžete upečené cukroví dodat do Misijního domu ve stanovenou dobu, zavolejte Bellu Vernonovou, 514-937-5123, ona vám pomůže s odvozem. (Ema Košacká)

 

Příští výborová schůze montrealské odbočky Čs. sdružení se bude konat v úterý 13. listopadu v půl osmé v Misijním domě. Na programu je příprava Mikulášské zábavy a zhodnocení letošního Bazaru.

 

Mikulášská besídka pro děti se bude konat v neděli 9. prosince ve 3 hodiny odpoledne v Misijním domě. Mikuláš s čertem a andělem budou rozdělovat dárky, které přinesou rodiče, a členky Sdružení připraví lehké občerstvení pro děti i pro dospělé. Informace ráda podá Míša Fuchsová, (514) 737-8325.

Sokol Montreal

Valná hromada Sokola Montreal se bude konat v neděli 11. listopadu ve 4 odpoledne v Misijním domě. Všichni členové Sokola jsou srdečně zváni. Po valné hromadě bude následovat řádná schůze výboru. Na programu kromě zprávy o činnosti za poslední období je hlavně příprava Mikulášské zábavy a zpráva z župní valné hromady v Kingstonu.

 

Znovu upozorňujeme, že sokolské 58. ŠIBŘINKY se budou konat jako obvykle v městské hale TMR, 90 Roosevelt Ave, v sobotu 9. února 2008. K tanci nám bude tentokrát hrát známá a oblíbená kapela Edelweiss. Obvyklé tradiční speciality včetně dršťkové polévky, chlebíčků, párků, štrúdlu a českého piva budou opět v prodeji a jako obvykle připravujeme bohatou tombolu! Těšíme se na shledanou! (AM)

Misie sv. Václava

Příští mše se bude konat v neděli 18. listopadu v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke W. na rohu West Broadway. Kaple je ve 3. patře budovy. Růženec recitujeme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte chvíli před jedenáctou, protože hlavní dveře školy se z bezpečnostních důvodů zamykají. (Rose Mary Strban)

Beseda

Informace o našich kurzech dalších aktivitách najdete na webové stránce www.beseda.ca nebo volejte na tel. číslo (450) 667-9897, fax (450) 667-5690. (Štěpánka Voňková)

Kultura

Paní Rose Raba REICHMANOVÁ se zúčastňuje výstavy Independent Arts Clubu na 1980 Sherbrooke W., suite 420. Výstava potrvá od pondělí 19. do čtvrtka 22. listopadu 2007 vždy od 12.00 do 18.00 hodin. Vernisáž bude v neděli 18. listopadu od 13.00 do 16.00 hodin.

 

From November 19 to November 24, 2007, Théâtre Lyrichorégra 20 organizes the IX. Czech and Slovak International Music Competition for singers in Green Bay (WI) in the United States and in Montreal (QC) where the final with a gala will be presented. In Montreal, the competition will be presented at the Chapelle historique du Bon-Pasteur, 100 Sherbrooke Est, on November 24. For more information check www.uwgb.edu/international/music or www.westisland.ca/lyrichoregra20. (Alain Nonat)

Generální konzulát ČR v Torontu oznamuje

Ve středu 7. listopadu 2007 se v nádherných prostorách klubu Hart House (University of Toronto, 7 Hart House Circle, Toronto) uskuteční jedna z největších českých akcí tohoto roku - THE PRAGUE NIGHT OF GLAMOUR. Návštěvníci budou přivítáni jazzem v podání Edy Vokurky, vítěze National Jazz Awards Canada 2006 v kategorii jazzový houslista roku, a poté si budou moci vychutnat slavnostní večeři za pohledu na české modelky předvádějící šperky společnosti Jablonex. Dezert bude doprovázen hudbou zpěvačky, houslistky a herečky Ivy Bittové, která v roli Elvíry v opeře Don Giovanni oslnila nejen newyorskou Carnegie Hall. Iva Bittová disponuje neuvěřitelným rozsahem tvorby - od vážné hudby, opery nebo vlastního zpracování lidových písní až po experimentální taneční hudbu za spolupráce s věhlasnými DJ’s – počkejme tedy, čím nás Iva Bittová překvapí tentokrát. Koncepce celého večera má jediný cíl – alespoň na pár hodin přenést diváky do atmosféry magické večerní Prahy, plné tajemství, krásné hudby a ještě krásnějších žen. Tichá aukce s českým křišťálem a šperky pak bude připomínkou tradičních českých hodnot v moderním provedení. Lístky je možné objednat na tel. čísle 416-439-4354, platbu je možné provést kreditní kartou (s přirážkou 3% za transakci) nebo šekem vystaveným na jméno "MMI-Club of Prague", který prosím zašlete na adresu MMI, 450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON, M1G 1H1. Cena jednoho lístku 150 CAD, stůl pro 10 osob 1200 CAD. Těšíme se na setkání s Vámi ve středu 7. listopadu v 18.00 v Hart House.

Iva BITTOVÁ bude koncertovat také 6. listopadu 2007 v torontském klubu Music Gallery. Lístky si můžete zakoupit na www.ticketweb.ca. Více informací o obou akcích se dozvíte na www.mzv.cz/toronto.

Muzeum českého a slovenského exilu 20. století v Brně

V Brně bylo otevřeno Muzeum českého a slovenského exilu 20. století. Muzeum se věnuje - mimo vlastní expozice věnované vzniku Československé republiky a exilovým vlnám 20. století - zpracovávání archivní dokumentace exulantů, vydávání knih o exilu, filmové a televizní produkci na téma exil a pořádání výstav zabývajícími se touto problematikou. Ředitel muzea, pan Jan Kratochvíl, prosí touto cestou exulanty i jejich rodiny o zaslání podkladů, kupř. dokladů z uprchlických táborů, fotografií, zvukových i obrazových záznamů, exilových časopisů a novin, knih, písemných i jiných pozůstalostí po exulantech, rodinných kronik či kronik krajanských organizací, uniforem, praporů, videonahrávek či jiných předmětů. Kontakt na muzeum: adresa Štefánikova 22, 602 00 Brno, ČR, tel. 603 55 23 51 (cell), fax 549 24 32 62, e-mail krat3@volny.cz. (AM)

Významná jubilea

MUDr. Eva PROCHÁZKOVÁ nedávno oslavila v kruhu rodiny a přátel své 80. narozeniny. Krásnou oslavu jí připravila její dcera Alena Procházková. Eva se narodila v Praze, ale její kořeny sahají do Rakovníka a do Nových Dvorů u Kutné Hory. Se svým bratrem Otomarem vyrostla na pražské Hanspaulce, kde později žila i se svým manželem Jiřím a dětmi. Po promoci na lékařské fakultě Karlovy university se specializovala napřed na pediatrii a potom na infekciologii. Svoji profesi začala praktikovat v Kojeneckém ústavu v Krči a potom na Infekční klinice na Bulovce. Do Kanady přišla s manželem a s oběma dětmi v roce 1968, Evini rodiče přijeli o něco později. To už byl Jiří profesorem architektury na universitě Laval v městě Quebeku a Eva pracovala na oddělení hematologie a immmunologie v nemocnici St. Sacrement. S tou doktořinou zůstala Eva v rodině docela osamocená. I její dcera Alena i syn Václav vystudovali architekturu. Alenka také přednáší architekturu na universitě a právě dodělává doktorát v urbanistice. Na architekturu se chystá i vnučka Andrea a vnuk Antonín. Moje nebožka Zdena a já jsme s Evou a její rodinou byli přátelé. Mě Eva upoutala nejvíce svou znalostí české literatury. Nebyla to proto náhoda, že jsme se - oba po ovdovění - našli. Za sebe, za svoji i za Evinu rodinu - a snad i za mnoho jejich přátel - jí přeji k jejím tak význačným narozeninám: MNOGA LJETA ŽIVI BYLI, MNOGA LJETA ŽIVIJO...          (Dr. Vlasta Vrána)

 

V minulém čísle Montrealského Věstníku jsme gratulovali paní Delafieldové ke stým narozeninám. Bohužel poněkud předčasně - jak nás až dodatečně upozornila, narodila se v roce 1910. Omlouváme se a doufáme, že budeme mít příležitost jí za ty dva a půl roku pogratulovat znovu! (AM)

In memoriam

Ještě před uzávěrkou Věstníku nám došla zpráva, že v Šumperku na Moravě zemřel pan František Schromer, otec paní Jany Dokládalové, manželky bývalého generálního konzula v Montrealu, Dr. Petra Dokládala. Všichni kdo jsme je znali, vyslovujeme tímto paní Janě a její rodině upřímnou soustrast. (Alois Fogl)

Trochu humoru

Včera večer jsme s mojí ženou vedli trošku hlubší rozhovor o různých životních situacích. Přišla řeč i na eutanázii. K tomuto sensibilnímu tématu o volbě mezi životem a smrtí jsem poznamenal:

"Nechci, abys mě nechala žít v takovém stavu, kde bych byl závislý na přístrojích a živen tekutou stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny, které mě udržují naživu."

Ona vstala, vypnula televizi i počítač a vylila moje pivo do záchodu!!!

Různé zprávy

Máte-li české knihy, které byste rádi darovali na Bazar nebo Klubu seniorů, zavolejte Petra Štikarovského na tel. 514-509-1427. Knihy můžete po domluvě zavézt do Misijního domu, kde se teď právě třídí věci na Bazar. Zájem je především o dětské knihy, publikace nakladatelství 68 Publishers, humorné knihy a detektivky.

 

Condo for Sale. Elegant condo in Outremont adjacent. A completely renovated lower duplex, high ceilings, hardwood floors. This stunning property has three bedrooms, two bathrooms, two garages and a quaint English garden. Near the University of Montreal, hospitals and services. $519,000. Call Josef Beranek, 514-735-2124.

 

Montrealské vysílání českého televizního magazínu Nová Vize Montreal má nyní premiéru vždy ve čtvrtek v 18.30 hodin a pouze jednu reprízu v pondělí v 9.30 hodin na kabelu na multietnickém kanálu č. 14 nebo na satelitu č. 207. Dotazy a připomínky můžete poslat na montrealtv@yahoo.com nebo poštou na Nová vize: 77 Quebec Ave., #2025, Toronto, M6P 2T4. Vysílání můžete rovněž sledovat na internetu na www.tvsedna.com.

 

Na Věstník přispěli: Hana Baránková a Ladislav Bárdoš, George Ehrman, Hana Jurásková, Alena Kapitánová (Pentatour), Fred Korn, Margaret Kusá, George Liby (Alpha Plantes), Jaroslava Pappenburgová, Hana Pelnářová, Dr. Petr Pohanka, Ruth Rumanová, Oskar Sýkora, Olga Velanová. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, contact@montrealvestnik.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.

 

--------------------------------------------------------------------

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

 

vás srdečně zvou na

 

Mikulášskou taneční zábavu

 

v sobotu 24. listopadu 2007 v 8.00 hodin večer

v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

K tanci bude hrát kapela Edelweiss

 

Půlnoční tombola

Tradiční jídla a zákusky

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

 

Vstupné: $20.00 dospělí, $15.00 studenti a senioři, děti do 12 let zdarma

Šek vystavte na Czech and Slovak Association

 

Informace a lístky / Information and tickets:

Míša Fuchsová (514) 737-8325

Ema Košacká (514) 735-5795

Alena Martinů (514) 484-6177

 

Výtěžek Mikulášské zábavy bude věnován na výdaje s Montrealským Věstníkem a s Misijním domem. Již po mnoho let České a slovenské sdružení a Sokol Montreal tímto způsobem přispívají na Věstník - vzdávají se veškerého profitu zábavy, který je i v posledních "hubených" letech několik set dolarů, aby podpořily vydávání zpravodaje, který má pro propagaci jejich akcí velký význam. V posledních několika letech se Věstník dělí o výtěžek napůl s Misijním domem, jehož nezanedbatelné provozní výdaje jsou financovány těmi spolky, které jeho prostory užívají. I když je tedy příspěvek obou organizací díky menšímu profitu z Mikulášské a dělení s Misijním domem podstatně menší než dřív, je to stále významná položka příjmu Věstníku, který je kromě toho financován pouze dary čtenářů a poplatky za inzerci (což jsou v podstatě opět dary našich sponsorů). Věstník oceňuje tuto dlouholetou finanční podporu a svým věrným příznivcům mnohokrát děkuje!