Montrealský Věstník                                Ročník 44


Leden/January 2008              5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                Číslo 5


 

 

Kalendář činností

 

Každou středu:              Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:               Volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

8. 1.      Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

9. 1.      St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

15. 1.    Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

23. 1.    St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Klub seniorů

Program na leden:

9. ledna: Dr. Hans Moeller nám bude vyprávět zajímavé příběhy ze svého života.

23. ledna: volná zábava, zajímavý film.

 

Náš vánoční oběd se konal 8. prosince v restauraci Antico Martini. Sešlo se 61 návštěvníků. Paní generální konzulka Viera Jarešová nás poctila svou milou návštěvou - velmi jsme se potěšili. Vánočního zábavného programu se zúčastnily přednesem básní Jiřinka Mitáčková a prof. Božena Jílková. Paní Pitříková zazpívala svou oblíbenou píseň "Chrysantémy". Maryna Krejcarová nás potěšila zazpíváním árií z "Prodané nevěsty" za doprovodu svého manžela Jana Krejcara. Všichni jsme si pak zazpívali mnoho tradičních vánočních koled. Všem účastníkům a všem umělcům co nejsrdečněji děkujeme za krásný den prožitý v přátelství a lásce.

Dne 12. prosince jsme si porozprávěli o našem vánočním obědě a schůzku jsme zakončili shlédnutím videa "Renoir" o životě největšího impressionisty. Malíř Pierre August Renoir, známý používáním silných červených, žlutých a zlatých barev, byl v pozdějším věku postižen artritidou. Aby mohl malovat, nechal si přivazovat štětce na své ruce.

Všem přátelům přejeme do nového roku mnoho lásky a dobré zdraví. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 15. ledna 2008 jako obvykle v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Přijďte si mezi nás zacvičit! Pravidelné sokolské cvičení ve většině lidí vyvolá představu nácviku na slety nebo nářaďovou gymnastiku, ale v současné době je hlavní náplní aerobics a cvičení v rytmu taneční hudby. Také volejbal je spíše rekreační než závodní. Však se přijďte sami podívat. Informace vám rád podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092.

 

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 8. ledna 2008 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Na programu schůze je příprava našeho výročního tanečního večera, již 58. Šibřinek a diskuse o programu příštího roku.

 

36. župní sokolské zimní hry se budou konat poslední sobotu v únoru, 23. února 2008, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 738-7613.

Misie Sv. Václava

Milí přátelé, srdečně vás všechny zdravím v tomto vánočním čase. Ze srdce vám, vašim rodinám a všem blízkým přeji a vyprošuji pro tyto sváteční dny i pro celý rok 2008 hodně zdraví, radosti, pokoje, síly a požehnání. Chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši podporu misie sv. Václava v Montreale a také redakci Věstníku za důležitou a prospěšnou práci pro naši komunitu. Scházeli jsme se každý měsíc ke společné modlitbě růžence, ke slavení mše svaté a k přátelskému posezení u kávy. S politováním vám ale musím oznámit, že v novém roce nastává změna. Vzhledem k tomu, že se P. Norbert vrátil nečekaně zpět do České republiky a pan biskup Esterka neměl dostatek času sehnat nového kněze, není v mých silách, abych mezi vás každý měsíc přijel. Bohoslužby v měsíci lednu a únoru tedy určitě nebudou. Jak to bude s velikonoční mší svatou v březnu a s dalšími bohoslužbami, se dozvíte v únorovém Věstníku. Věřím, že se v měsíci březnu opět setkáme. Děkuji za vaše pochopení.

Pokoj, radost a vše dobré v novém roce 2008. Váš Otec Libor Švorčík.

Hostýn

Tábor je zavátý sněhem. Dětský smích ztichl. Sněhové vločky dále tiše padají na Big House a na chatičky kolem. Táborem se prochází pouze ojedinělá laň a sem tam vykoukne ze stromu veverka. Všude je ticho a mír, jen čas se valí neúprosně dál. Tábor má svoji vlastní duši a ta vzpomíná na zašlou slávu, na zakladatele otce Janíčka, který neleží ve své vlasti jako otec Novotný, ani blízko Tábora Hostýn, ale daleko v Guelfu v Ontariu. Duše Tábora vzpomíná na všechny, kteří tábor budovali a i na ty, kteří tam "jen" kdysi byli a již od nás odešli na věčnost, i na ty, kteří jsou ještě živí, ale již se odstěhovali pryč či se vrátili do Evropy. Vzpomíná na kuchařky - byly jich desítky. Vzpomíná na děti, které táborem prošly - byly jich stovky, ba tisíce, a mnohé tam trávily pravidelně prázdniny. Mnohé ty děti ale již vyrostly a mají svoje děti, které tam zase posílají. Z jiných odrostlých dětí se stali vedoucí na stejném táboře.

     Osamělá laň zmizela v lese. Pak je zase ticho, jen větřík se protahuje mezi stromy a ovívá Táboru ustaranou hlavu. Při těch vzpomínkách se Táboru chce brečet, ale má ještě dost síly, i když mu je přes padesát, než aby rezignoval. Znovu se vzedme a cítí, jak je silný a důležitý. Jak je důležitý pro nás všechny Čechy a Slováky. I my cítíme to samé a slibujeme mu na prahu nového roku, že to pouto, které nás k Táboru váže, nezpřetrháme, ale posílíme. Tábor je jako kus staré vlasti a my si ho nenecháme vzít! My ho nenecháme padnout a slibujeme mu, že znovu ožije v roce 2008 a bude žít s námi tak dlouho, dokud my budeme živi!

 

Přihláška do Asociace Hostýn je na internetu na adrese www.hostyn.org. Můžete také zavolat sekretářce Vierce Šebenové, tel. 514-385-5153. Navrhované předsevzetí do nového roku: Letos alespoň jednou navštívím tábor Hostýn.

 

Dětský tábor: Letošní dětský tábor bude opět 3 týdny a to od neděle 6. července do soboty 26. července 2008. Drahoš bude dělat opět vedoucího dětí. Protože tábor prosperuje, ponechali jsme ceny stejné jako v roce 2007. Cena pobytu za první dítě je 275$ za 1 týden, 550$ za 2 týdny a 740$ za 3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Při platbě do 1. května 2007 se poskytuje další sleva 5%. Sociálně slabé případy se řeší individuálně. Členové Asociace Hostýn mají dodatečnou slevu 25$ na jedno dítě. Přihláška bude později k dispozici na internetu. Další informace budou v příštích číslech Věstníku. (Josef Maxant)

 

Výbor A.H. přeje všem hodně úspěchů a zdraví v roce 2008 a těší se, že se uvidíme na táboře Hostýn.         

Beseda

Informace o našich kurzech a dalších aktivitách najdete na web-stránce www.beseda.ca nebo volejte na tel. (450) 667-9897, fax (450) 667-5690, e-mail: info@beseda.ca nebo besedacanada@hotmail.com. (Viktor Voňka)

K událostem minulého měsíce

Rencontres musicales tchčques et slovaques. Brzy po "sametu" mne s Alainem Nonatem seznámila jedna naše společná známá Kanaďanka. V tu dobu Alain po Quebeku propagoval francouzskou klasickou hudbu. Byl původně operní zpěvák a Francie ho vyslala na montrealské Expo. Tady našel quebeckou Francouzku Sylvii, oženil se - a už tu zůstal. Je původem z Alsaska-Lotrinska. Tehdy ho ale také už začala zajímat klasická hudba česká a slovenská. Výsledkem jeho zájmu byly soutěže mladých zpěváků a zpěvaček v recitálech hudby českých a slovenských skladatelů. Před těmi (asi šestnácti) lety byly soutěžícími jenom mladí lidé z Quebeku. Později však už z celé Kanady a pak i ze Spojených států. A dnes už z celého světa. Nejlepší letošní sopranistka byla z Vancouveru. Dobře vyslovovala "měsíčku na nebi vysokém"... Nejlepším tenorem byl Číňan. I ten měl kupodivu poměrně slušnou výslovnost českých textů.

Semifinále letošní soutěže se konalo v USA a do finále, jež bylo v Montrealu, se bohužel nedostal ani jeden Čech. Na pátém místě se umístil slovenský barytonista, člen bratislavské opery Daniel Čapkovič. V porotě zasedala i Slovenka, krajanům dobře známá prof. Eva Blahová. Letošní soutěž byla ukončena gala koncertem finalistů. Ten byl navíc obohacen vynikajícím klavírním recitálem Martina Karlíčka a přednesem houslistky Any Drobac. Nádherného večera - koncertu a recepce - se zúčastnili též zástupci českých zastupitelských úřadů, velvyslanec Pavel Vošalík, generální konzulka Viera Jarešová a konzul Milan Slanec. Pokud vím, z české komunity jsme byli přítomni pouze manželka a já. Večer totiž kolidoval s českou Mikulášskou zábavou. Je to škoda. Ale nakonec proč ne? Vždyť cílem Nonatovy organizace je - za vydatné finanční podpory Karla Velana - propagace české hudby mezi širším kanadským publikem. (Dr. Vlastimír J. Vrána)

Na naši Mikulášskou zábavu již tradičně chodí Mikuláš s čertem a andělem nadělovat hodným lidem dárky, které jim přinese některý ještě hodnější příbuzný či známý. Díky této tradici se na Mikulášské zábavě začalo objevovat více dětí, i když by se spíš v té době měly chystat do postele. Však kde jinde mohou vidět správného českého Mikuláše, natož anděla či dokonce čerta? Vloni ale přišla jedna z maminek s nápadem uspořádat odpolední Mikulášskou nadílku pro děti. Hlavní protagonisty máme, však nezaškodí, když si po premiéře dají jednu odpolední reprízu. Byla to tak trochu sázka do loterie - neměli jsme představu, kolik lidí může mít o takovou besídku zájem, ale nakonec se vloni sešlo kolem 15 dětí. Většina z nich přišla s oběma rodiči, někdy i s prarodiči a přáteli.

Úspěch byl zaručen. Někteří z nich se letos už brzy na podzim ptali, zda opět nadílka bude, což už předem vyřešilo jakoukoliv možnou nejistotu. Jak snadno mohou vzniknout tradice! Aby nebylo vše tak jednoduché, letos měli loňští představitelé všech tří protagonistů zájmy kolidující alespoň s jedním datem, kdy měli "vystupovat". Čert měl v době zábavy důležité interview v jiném městě, Mikuláš zas měl již dlouho lístky na koncert. Anděl se z toho vyvlékl úplně pod záminkou, že "vyrostl" z šatů - a pak že andělé nemají žádné tělo! Chvíli to vypadalo, že nebude ani nadílka na zábavě ani besídka pro děti, ale nakonec, co čert nechtěl: našel se i jiný anděl! Toho už návštěvníci Mikulášské dobře znali z minulých let, na rozdíl od čerta, který je u nás v Kanadě na studijní návštěvě. Zatímco na Mikulášské zábavě 24. listopadu nás bylo méně než v předchozích letech (možná i proto, že datum kolidovalo s jinou akcí), na besídce 9. prosince se dětí sešlo o pár víc než vloni, a tak se můžeme těšit, že za rok přijde známá trojice opět nadělovat. Uvidíme, který z andělů a Mikulášů se objeví - a kdoví, zda čerti nebudou hned dva: to pro jistotu, kdyby se třeba vyskytlo víc zlobivých dětí. Nebo spíš dospělých? (AM)

S Českými drahami za dobrodružstvím

Kdo z vás někdy nezatoužil po pořádném nebezpečenství, na které se potom celý život vzpomíná? Třeba plavit se na ledové kře za polární září, laškovat s krokodýly v australské bažině nebo se vetřít na posvícení k Papuáncům? Omyl, přátelé! Stačí si zajet do rodné země, koupit si jízdenku ČD (Čučím doma, Čekám dlouho, Času dost, jinak takto Českých drah) a dobrodružství je nasnadě. Vinobraní ve Znojmě je slavnost vskutku okázalá, s průvodem, rytířským kláním a koupáním nepoctivých živnostníků v kašně, ale večer máte všeho dost a chcete domů. Jenže pro ČD happening teprve započal. Přímý vlak do Brna prosím neexistuje a ježto ten váš má zpoždění, přípoj vám ujede. To nic, jede ještě jeden, narvaný to pomalovlak. Pro ukrácení chvíle zahrejte si s průvodčím "Vadí-nevadí" ohledně oken dokořán, průvanu a dieslového smradu (pokud neschytáte rovnou pár facek a zůstane u ústního "výkladu", vyhráli jste vy). Do matičky Prahy jezdí se teď Pendolinem. Po zaplacení všech pokut za neoprávněný nástup se usadíte na nepohodlném sedadle, netušíce, že vaše randevú nestihnete. Pendolino se přišourá jak spráskaná užovka se zpožděním půldruhé hodiny (porucha na trati, pane, etnikové kradou dráty zabezpečovací techniky). Pro povahy zvlášť nebojácné ČD nabízejí vlaky noční, z nichž lahůdkou je Pannonia, potažmo "Dracula express". Z Prahy vyjíždí v hodině duchů a bývá úplně prázdná (této příšeře se i vlakoví zloději vyhýbají). Uvelebíte se v připlacené 1. třídě a počkáte, až se objeví průvodčí nebo upír. Ve vagónu se netopí a světýlko sotva blikotá. "Ta jednička nám nějak odchází!" dozvíte se. Vtom blik a tma. "Vidíte, už odešla," zajásá upír a dostrká vás do dvojky, která dosud neodešla. Věřte, že až do Brna oka nezamhouříte. Tam dorazíte uprostřed noci na úplně zamčené nádraží, ale tím dobrodružství končí, a když se konečně vymotáte ze sítě podchodů, plných spících houmlesáků, máte intenzivní pocit, že jste dneska žil. České dráhy - díky! (KN)

Slavná osmičková výročí

Na významné roky končící osmičkou je česká historie bohatá. Prohraná  bitva na Moravském poli v roce 1278, kde padl český král Přemysl Otakar II, dala základ politickému uspořádání střední Evropy, které přetrvalo až do roku 1918. V roce 1348 král Karel IV založil Univerzitu Karlovu - ale také svolal generální sněm říšských knížat, jehož výsledkem bylo vydání 13 listin, které se staly základem struktury českého státu a jeho poměru k říši. V roce 1458 byl Jiří z Poděbrad zvolen českým králem, jako první český panovník bez dynastického původu. Defenestrace v roce 1618 vedla k pohromě na Bílé hoře. V roce 1648 byl podepsán Vestfálský mír, kdy Habsburkové nastolili povinné katolické náboženství, a 120 až 150 tisíc Čechů-nekatolíků bylo tím odsouzeno k trvalému exilu. Je to také rok obléhání Prahy Švédy, proslulých drancováním měst a zámků a odvlečením kulturních pokladů ze strahovské knihovny a rudolfinských sbírek. V roce 1848 po památném červnovém povstání, které bylo tvrdě potlačeno, přece jen nastal pokrok zrušením roboty a nástupem císaře Františka Josefa I. Roky 1918, 1938, 1948 a 1968 netřeba připomínat a rekapitulovat. Češi se v těchto těžkých dobách projevovali jako hrdinové stejně jako zrádci či zbabělci, ale všichni měli sklon reagovat na krutý osud humorem. Během vlády komunismu v Československu se humor stal součástí odboje - a také za něj byli lidé pronásledováni, zbavováni titulů a pozic, či dokonce zavíráni do vězení. Je proto docela příhodné, abychom si tu dobu, která se na mnohých z nás podepsala až příliš hluboko, připomněli právě humorem. Následující definice jsou z knížky A. Čížka a J. P. Morrise "Humor na ně" vydané v r. 1973 v Mnichově. (AM)

 

Co vlastně je komunismus? Nejdelší, nejsvízelnější a nejkrvavější cesta ke kapitalismu.

 

Kdo to vlastně je komunista? To je člověk, který se už vzdal naděje stát se kapitalistou.

 

Co znamená KSČ? Konec Samostatnosti Československa.

 

Co je Čedok? Jediná československá neoficiální organizace pro emigraci.

 

Mezi demokracií a lidovou demokracií je jen nepatrný rozdíl. Asi jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou.

 

Dvě fáze budování komunismu: 1. Potíže růstu. 2. Růst potíží.

 

Mezi československým divadlem a republikou je rozdíl v podstatě zanedbatelný: divadla mají východ z nouze a republika má nouzi z Východu.

Poděkování

Chtěla bych využít této vánoční doby k tomu, abych poděkovala všem těm, kteří na nás myslí, ať už pravidelně či jen občas, a kterým leží na srdci budoucnost našeho Montrealského Věstníku. Od listopadu 2002 si vedu pečlivou evidenci každého finančního příspěvku. Za těch pět let přispělo na Věstník 242 lidí či organizací (z 550 adres, na které Věstník posíláme, je to pěkných 44%!), mnozí pravidelně, někteří občas, někteří třeba jen jednou. Vážíme si každého příspěvku - však je to nejdůležitější zdroj příjmu pro vydávání a rozesílání Věstníku. Pro nás je to ale i vyjádření uznání naší práce a důvěry, že to bude i nadále pokračovat stejně, snad i lépe. Je těžké (a nebezpečné!) jmenovat, protože vždy někoho opomeneme, ale přece jen bych ráda zvlášť poděkovala těm, jejichž příspěvky byly v něčem mimořádné. Co se týče výše příspěvku (to se jednoduše klasifikuje), nejvíc během těch pěti let přispěl pan Josef Kuchař, pak Monika Simon, Fred Korn, Dr. Emil Skamene, po nich pak Josef Janík a George Ehrman. Hned za pana Kuchaře však patří paní Mira Šťastná, která se navíc vyznačuje dlouholetou pravidelností. Ti, kteří přejí prostřednictvím Věstníku k Vánocům, jsou naši nejvěrnější - a mnozí z nich posílají další příspěvky i během roku. Z těch, co z Montrealu odešli, ale zachovávají nám svou přízeň, jmenujme alespoň tyto: Alena Pascual, manželé Bundálkovi, Gazdovi a Raichovi (nyní tedy už jen Eliška, Věra a Helena), Kořistkovi, Pelnářovi a Zikmundovi, všichni z Ontaria, Peter Vidlak z Alberty, Jana Glavašová z Vancouveru, manželé Richardsovi z Champlain, N.Y., Eugenie Bujnová z Vídně a Ruth Bílá z Prahy. A z našich inzerantů kromě paní Šťastné, která již druhý rok neinzeruje, protože svou firmu prodala, jsou to pan Tom Silber, pan A. K. Velan, Dr. Petr Pohanka, Miloš Kačír, Dr. Tomáš Machán, Dr. Jitka Ponka a Alena Kapitánová, kteří dávají víc, než je náš poplatek. Jim a všem dalším, kteří určitě nejsou opomenuti, i když nejsou jmenovaní, mnohé a mnohé díky!! za redakci Alena Martinů

Různé zprávy

Prodám rodinný domek v České republice, 8 km od Zlína. Moderní, tři ložnice, dvojitá garáž, vyhř. bazén, elektrické topení na noční proud. Prodám vše se vším zařízením za 180,000 CAD. Informace na 450-978-9819.

 

Na Věstník přispěli: Zuzana Cejnková, Olga Darai, Mira Dobias-Goff, George Ehrman, Jean Gergel, Margaret Jačeková, Ludmila Janglová, Miloš Kačír, Zdena Kentová, Jiří Kořistka, Ema Procházková-Lafleur, Dr. Rudolf Roden, Valerie Sládková, Mira Stastny, Lenka Storzer (Czech Books), Zuzana a Luděk Truxovi, Valerie Volek, Marie Zselenak. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.