Montrealský Věstník                                Ročník 44

Únor/February 2008                   5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 6


 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

6. 2.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

9. 2.     So        58. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

16. 2.   So        Dětská opera "Brundibár", Boni Pueri, Pollack Hall, 555 Sherbrooke W., 19.00 h

17. 2.   Ne        Koncert Boni Pueri, École de musique Vincent d'Indy, 628 Côte Ste. Catherine, 19.30 h

20. 2.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

23. 2.   So        Sokolské zimní hry, Horseshoe Valley, ON, celý den

 

Klub seniorů

Program na únor:

6. února: Pan Josef Janík nám ukáže 100 diapozitivů (slides) ze Svaté země s anglickým doprovodem.

20. února: Volná rozprava, zazpíváme si národní písně, promítneme si zábavný film.

 

Dne 9. ledna Dr. Hans Mueller promluvil o záchraně životů během II. světové války. Asi 7000 dánských obyvatelů židovského původu bylo tajně převezeno pomocí rybářských loděk do Švédska. Dalších 350 obyvatelů, kteří byli uvězněni v Terezíně, bylo navštěvováno každý týden zástupci dánské vlády. Po skončení války byli všichni, kteří se vrátili domů do Dánska, vítáni s velkými oslavami.

Na stejnou schůzku nám paní S. Kubešová přinesla ukázat své malby a Dr. Ing. Teichman nám ukázal záznam vánočního oběda z programu televize Nová Vize Montreal.

Na schůzce 23. ledna jsme shlédli zábavný film "Sluha dvou pánů", darovaný paní Věrou Brodmanovou. Všem dárcům a zúčastněným při tomto krásném odpoledni za vše děkujeme. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

V úterý 15. ledna pořádalo České velvyslanectví v Ottawě spolu s Českým a slovenským sdružením recepci u příležitosti 15. výročí vzniku ČR. Velvyslanec Pavel Vošalík přivítal hosty a ve svém projevu zdůraznil pozitivní vývoj jak České tak Slovenské republiky a jejich nynější sounáležitost v rodině států Evropské unie. Předseda Čs. sdružení v Kanadě pan Gustav Plíva zdůraznil spolupráci krajanských organizací v Kanadě. Přítomna byla i generální konzulka ČR v Montrealu, Dr. Viera Jarešová. Za montrealskou pobočku Sdružení se tohoto příjemného večera zúčastnila Ema Košacká a Míša Fuchsová. (Míša Fuchsová)

Sokol Montreal

36. župní sokolské zimní hry se budou konat poslední sobotu v únoru, 23. února 2008, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 683-2092. (Josef Hřib)

 

Pravidelné cvičení a volejbal začaly po vánočních prázdninách v týdnu od 28. ledna.

Misie Sv. Václava

Upozorňujeme zájemce, že během února se české mše v kapli Loyola High School nekonají. Oznámení o mši během Velikonoc bude v příštím čísle Montrealského Věstníku. (AM)

Kultura

Tradiční koncert u příležitosti narození Tomáše G. Masaryka se tentokrát koná dřív než obvykle. Příčinou je příležitost, která se hned tak nenaskytne - máme tu třicetičlenný chlapecký sbor Boni Pueri z Hradce Králové! V Montrealu mají vystoupení dokonce dvě, první se koná v sobotu 16. února v Pollack Hall, 555 Sherbrooke W., v 7 hodin večer, kde zazpívají dětskou operu "Brundibár" složenou v Terezíně skladatelem Hansem Krásou. Více informací o tomto večeru se dozvíte na tel. čísle (514) 398-4547. Pozvánku na koncert v neděli najdete na další stránce. Program tohoto koncertu nebyl v době uzávěrky Věstníku ještě znám. (AM)

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generální konzulát České republiky v Montrealu

České a slovenské sdružení v Kanadě, Sokol "Masaryk" Montreal a Comenius Institute

 

Vás zvou na

 

Koncert

 

u příležitosti 158. výročí narozenin

prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka

 

v neděli 17. února 2008 v 19:30 hodin

 

Sál Marie-Stéphane, École de musique Vincent d'Indy

628, chemin de la Côte Sainte Catherine, Outremont

 

Účinkuje:

chlapecký sbor Boni Pueri

 

Číše vína po programu

 

Finanční příspěvek $20 ($15 studenti a senioři) u vstupu do sálu

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hostýn

Dětský tábor: Letošní dětský tábor bude trvat opět 3 týdny a to od neděle 6. července do soboty 26. července 2008. Drahoš bude znovu vedoucím dětí. Ceny jsou stejné jako v roce 2007: za první dítě 275$ za 1 týden, 550$ za 2 týdny a 740$ za 3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Při platbě do 1. května 2007 se poskytuje další sleva 5%. Sociálně slabé případy se řeší individuálně. Členové Asociace Hostýn mají dodatečnou slevu 25$ na jedno dítě. Přihláška na tábor je k dispozici na internetu. Na tábor potřebujeme placené kuchařky, vedoucí k dětem a ředitele tábora. Přihlášky jsou taktéž ke stažení na internetu na adrese www.hostyn.org. Ohledně dětského tábora kontaktujte Josefa Maxanta, tel. 450-465-4844, e-mail: health.vifad@sympatico.ca, sekretářku Vieru Šebenovou, tel. 514-385-5153, e-mail: vseben@hotmail.com nebo Stáňu Hlavovou, tel. 514-362-0155, e-mail: stania12@yahoo.ca.

Tábor křesťanských rodin: Tato akce, které se účastní rodiče s dětmi, se již dvakrát úspěšně pořádala na táboře Hostýn. Letošní termín je od 23. do 30. srpna. Podle organizátorky paní Drábové tábor probíhá takto: Ráno se začíná mší svatou a po ní následuje společná snídaně. Dopoledne je půlhodinová přednáška jednoho z přítomných kněží na různá témata. Po obědě jsou společné výlety, hry a povídání. Po společné večeři je posezení u táboráku se zpěvem. Je důležité zdůraznit, že všechno, co se na táboře děje, je zaměřeno na rodinu. V minulém roce byl tábor prakticky zcela zaplněn. Proto, máte-li zájem, přihlašte se co nejdříve u paní Drábové, tel. 905-875-1605. Informace také podá otec Libor Švorčík, tel. 416-532-5272. Viz též www.katolik.ca.

Členství v Asociaci Hostýn: Máme zájem na rozšíření členské základny. Členové mají nejen slevu při letním pobytu na táboře, ale i mohou ovlivnit naší činnost do budoucna. Za získání každého nového člena vám zaplatíme odměnu 10$. Přihláška je na internetu (www.hostyn.org).

Připomínáme, že je čas k zaplacení členských příspěvků za rok 2008 (20 $). Posílejte je na adresu Viera Seben, 9190 Jeanne Mance, Montreal, H2N 1X7. S dalšími dotazy se obracejte na výše uvedené členy výboru.

Další informace: Valná hromada bude opět koncem dubna. Tradiční Pouť na táboře bude v neděli 10. srpna 2008. Hledáme také dobrovolníka webmastera. (Josef Maxant)

Beseda

Informace o našich kurzech a dalších aktivitách najdete na web-stránce www.beseda.ca nebo volejte na tel. (450) 667-9897, fax (450) 667-5690, e-mail: info@beseda.ca nebo besedacanada@hotmail.com. (Viktor Voňka)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czech and Slovak Communities in Canada

 

invite you to participate in a special Fundraising Evening in Toronto

 

"The Great Ball of Eights"

 

Gala Dinner Dance

 

Friday, February 15, 2008

Fairmont Royal York Hotel, Toronto

 

This Black Tie affair will celebrate the successes of Czechs and Slovaks here in Canada

and their contribution to the Canadian Society. The Gala will also commemorate significant

historical events of both nations since the year of 1918. Proceeds from the Gala will go towards

the Sick Children's Hospital in Toronto, and will be donated to The SickKids Foundation.

 

The Master of Ceremonies for the event will be Jaymz Bee, music for your listening pleasure

will be provided by George Grossman and his group from Toronto and you will be able to dance

to the well-known Kevin Clark's Orchestra from North Carolina.

 

More information on www.czechsandslovaksincanada2008.com

 e-mail ballof8@rogers.com or tel. (416) 239-8561

---------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam

Se smutkem oznamujeme, že dne 24. prosince 2007 zemřela v Montrealu paní Jiřina WEISSOVÁ po krátké nemoci ve věku 88 let. Narodila se 14. prosince 1919 v Lochovicích, v Praze pak vystudovala obchodní školu. V roce 1948 odešla se svým manželem do Paříže, kde se jim narodila dcera Monika. V r. 1953 se přestěhovali do Kanady. Pan Ludvík Weiss byl vyučený krejčí, ale v Kanadě si zařídil obchod se střižním zbožím a později pak pracoval jako dodavatel (contractor). Během svého pobytu v Montrealu od r. 1967 pomáhali s Bazarem - pan Weiss dával až do své smrti v r. 1996 z obchodu látky a krajky a paní Jiřina jako výborná kuchařka pekla pro Bazar každý rok vynikající moučníky a cukroví. Pomáhala obětavě až do roku 2004, kdy měla operaci srdce a zdraví jí už tak nesloužilo. Budeme na ni dlouho vzpomínat. (Soňa Zichermannová)

 

V sobotu 12. ledna tohoto roku zemřela v Ottawě po deseti letech života s Alzheimerovou nemocí paní Libuše KUBÍČKOVÁ, matka Alice, Johnnyho a Tomáše. Žila se svou rodinou v Montrealu téměř 40 let, se svým manželem byla velmi oblíbená v čs. společnosti. Tomáš Kubíček byl až do předčasného úmrtí profesorem na Concordia University a Libuše byla po mnoho let "pravou rukou" Ing. Pavelky ve vedení Klubu seniorů.

Tato zpráva se mě dotkla osobně, protože Libuši, tehdy slečnu Voldřichovou, a jejího budoucího manžela Tomáše jsem poznal 30. června 1948 a společně s nimi hladověl ve sběrném uprchlickém táboře Moschendorf v Německu. Později po přesídlení do IRO tábora Schwabach se naše cesty v exilu dočasně rozešly, než jsme se o 3 roky později sešli v Montrealu. Tomáš studoval a já jsem podnikal, naše rodiny prosperovaly a děti vyrůstaly v přátelství během našich cest a kempování po celé Kanadě a USA. Všichni jsme se zapojili do aktivit české a slovenské komunity a paní Libuše se až do odchodu z Montrealu zúčastňovala všech aktivit seniorů, Bazaru a všech kulturních a sociálních událostí.

Rodina zesnulé plánuje pamětní obřad zde v Montrealu koncem dubna t.r. u příležitosti 23. výročí úmrtí jejího manžela Tomáše. Přesné datum bude oznámeno později. Jménem čs. komunity a všech, kdo Líbu znali, vyslovujeme pozůstalým upřímnou soustrast a sdílíme jejich žal. Čest její památce! (Alois Fogl)


Významná jubilea

Manželé Olga a Karel VELANOVI budou v krátké době po sobě slavit významné kulaté narozeniny. Pan A. K. Velan se narodil 8. února 1918 a paní Olga 28. března téhož roku. K jejich devadesátinám jim přejeme již předem všechno nejlepší, hodně spokojenosti, energie a hlavně zdraví ať jim slouží. Do dalšího čísla Montrealského Věstníku chystáme delší článek - a hlavně pak abychom to všichni spolu pěkně oslavili! (AM)

 

 

Restaurace Bohemia

Již osmnáct let je na Jižním břehu restaurace BOHEMIA. Původní fast-food restaurant přeměnil majitel Miloš Novotný v útulnou českou hospůdku. Za nenápadným průčelím se skrývá mistnost vyzdobená obrázky z Čech, tradičním nádobím, hodinami s kukačkou a dokonce i pěkným vyřezávaným Krakonošem. Však pan Novotný je rodák z Rokytnice a při svém učení na kuchaře prošel snad všemi chatami a hotely ve Špindlerově Mlýně a okolí. Další dobrou školu měl při svém pobytu ve Francii po odchodu z Československa v roce 1984: pracoval asi 14 měsíců jako kuchtík v hotelu v Lyonu. Dovede stejně dobře udělat krabí salát jako kohouta na víně. Jeho specialitou jsou ovšem česká jídla od dršťkové polévky přes svíčkovou, řízek či guláš až po ovocné knedlíky. Trochu odlehlá poloha za mostem Champlain leckteré Montrealany může odrazovat, ale v sobotu, tedy v den, kdy je otevřeno večer, je most prakticky prázdný a z Décarie jste tam za 15 minut. Pokud máte ve všední den "byznys" na Jižním břehu, zajděte si tam na oběd nebo třeba i na snídani; je otevřeno od sedmi ráno do tří odpoledne. Stačí zahnout z Taschereau na des Prairies a jet až na konec, kde dvousměrka končí - dál po des Prairies nemůžete a nejlepší je prostě jít se podívat dovnitř. Parkoviště je dost velké - však se do restaurace vejde až 40 lidí. Pokud chcete něco slavit jindy než v sobotu, stačí zavolat a s panem Novotným se domluvit. Letos se Miloš Novotný dožívá 50 let - přejeme mu, aby se mu v jeho podnikání dařilo a ta malá česká hospůdka tam byla pro nás ještě hodně dlouho!         (AM)

Kartičku restaurace Bohemia s adresou a telefonem najdete v inzertní stránce Věstníku.

Gratulujeme

Pan Josef JANÍK byl vyznamenán medailí "Grand Associate of Brother André", kterou uděluje oratoř sv. Josefa (Saint Joseph's Oratory of Mount Royal) za význačný přínos k propagaci oratoře sv. Josefa a za obětavou práci ve prospěch budovy chrámu. Pan Janík strávil jako dobrovolník stovky hodin při opravách a údržbě topení a vodního rozvodu v oratoři. Certifikát i medaile jsou pěkným oceněním jeho obětavosti, kterou čs. společnost dobře zná především ze schůzek seniorů. Gratulujeme! (AM)

Slavná osmičková výročí

Na únor 1948 si ještě mnozí čtenáři dobře pomatují. Každý má jiné vzpomínky, jiné zážitky, každý se s tou na hlavu obrácenou situací vyrovnával jinak. Následující vtipy z knížky A. Čížka a J. P. Morrise "Humor na ně" vám atmosféru těch let asi připomenou až příliš živě, ale snad se tomu dnes společně zasmějete. (AM)

 

Jednoho únorového rána chytne Zorin, toho času na přátelské návštěvě v Praze, telefon, vytočí číslo ministra zahraničí Jana Masaryka a povídá: "Tady náměstek ministra zahraničí SSSR. Poslechněte, mně se dnes v noci zdálo, že nad Prahou bude za pár dní velký nápis: celé město patří komunistům!"

"Aha," povídá Masaryk neutrálně, "to je zajímavé - v noci na dnešek jsem měl taky sen. Zdálo se mi, že jsem v Moskvě a vidím nad Kremlem gigantický nápis..." "Co tam stálo?" přeruší ho Zorin.

"Ani nevím, bylo to čínsky..."

 

Zástupce Vatikánu přijel do Československa, aby mohl papeži referovat, jak to s tím socialismem doopravdy vypadá. Straničtí hodnostáři vozili hosta sem a tam, kdečím se mu chlubili. On jen pokyvoval hlavou a šeptal:

"Jako v Betlémě, úplně jako v Betlémě..."

Byli tím polichoceni. Až nuncius upřesnil:

"Nahoře taky hvězda a dole chlív..."

 

"Je to bída," stěžuje si zajíc. "Dřív jsi udělal hupky, a byl jsi u kapusty. Hupky, a byl jsi u mrkve. Hupky, a měl jsi před sebou špenát... Teď, když rozorali meze, abys běhal za žrádlem až kdovíkam!"

"To jo," řekl druhý zajíc. "Ale na druhé straně to je zas v ledačem lepší. Našel jsi dřív řepu na poli v lednu?"

 

"On má holt každý provaz dva konce," posteskl si pan Novák. "Za nacistické okupace zavírali lidi za poslouchání Moskvy. Teď je zas zavírají za neposlouchání Moskvy."

 

U vchodu do budovy Státní bezpečnosti v Bartolomějské ulici visela cedulka: Pozor na schod!

Kdosi zasvěcený připsal: A ještě víc na hubu!

 

"Když se na to tak koukám, musím uznat, že v orbě jsme nejpokročilejší zemí na světě," říká rolník. "Jeden vůl na Hradě dokázal zorat celou republiku!"

 

Ministr vnitra Nosek vydal mimořádné nařízení, kterým se s okamžitou platností zakazuje karetní hra mariáš. Je to prý činnost v zásadě protistátní. Při ní se národ učí zabíjet červené kulema.

 

Soudruh přišel do volební místnosti, aby splnil svou občanskou povinnost. Ukázali na volební urnu a podali mu zalepenou obálku. Když ji chtěl rozlepit, pokárali ho:

"Co to děláš, soudruhu? Copak nevíš, že u nás jsou volby tajné?"

 

Údržbář na Hradě vrtal, klížil, zatloukal klínky - a Gottwald ho stále netrpělivěji pozoroval.

"Člověče, jak dlouho už tu židli opravujete?" "Čtyři hodiny."

"Panebože," zhrozí se Gottwald. "Tomu říkáte produktivita práce? Já bych to měl za dvacet minut!"

"To je možné, pane presidente, jenže vy jste povoláním truhlář. A já doktor."

Různé zprávy

Prodám rodinný domek v České republice, 8 km od Zlína. Moderní, tři ložnice, dvojitá garáž, vyhř. bazén, elektrické topení na noční proud. Prodám vše se vším zařízením za 180,000 CAD. Informace na 450-978-9819.

 

Hledáme česky nebo slovensky mluvící osobu, která by pomohla s domácími pracemi a s ošetřováním penzisty postiženého Alzheimerovou nemocí v Pierrefonds. Informace na tel. (514) 738-7985.

 

Na Věstník přispěli: Dr. Alena Čapková, Jarmila Drahota, George Ehrman, Romana Kalvasová, Jana a František Kapička, Frederick Korn, Radka a Martin Košťálovi, Georgina Mitaček, Vlasta Nosek, George F. Novak, Helen Richards, Dagmar a Vladimír Rydlo, Anna Simandl, Monika Simon, Monica Suchma, Zdenka Štěpánková-Kafka, Peter Vidlak, Kitty Voleníková. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.


 

 

 

Sokol Masaryk Montreal

 

Text Box:

 

 

 

58. ŠIBŘINKY

 

Sobota 9. února 2008

 

ve 20.00 hodin

 

Text Box:

vás srdečně zve na svůj výroční bál

 


 

 

 

 

ve velkém sále městské radnice

Town of Mount Royal

90 Roosevelt Ave

 

 

 

 

K tanci hraje kapela Edelweiss

Skupina Šírava předvede slovenské folklórní tance

Tradiční jídla a nápoje

Půlnoční tombola

 

 

 

Vstupné: $25.00 dospělí, $20.00 studenti & senioři

 

 

 

Informace a lístky:

 

Míša Fuchsová (514) 737-8325         Josef Hřib (514) 683-2092

Ema Košacká (514) 735-5795          Alena Martinů (514) 484-6177