Montrealský Věstník                                Ročník 44

Květen/May 2008                        5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 9


 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

3. 5.     So        Koncert Ensemble Caprice, Redpath Hall, 3461 McTavish, 20.00 h

4. 5.     Ne        Oratorio Terezin, sál Wilfrid Pelletier, Place des Arts, 15.00 h

7. 5.     St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

14. 5.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

17. 5.   So        Koncert CAMMAC, Église de St. Laurent, 805 boul. Ste-Croix, Ville St. Laurent, 20.00 h

18. 5.   Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

21. 5.   St         Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

Klub seniorů

Program na květen:

7. května: Na tento den není připravený žádný zvláštní program. Senioři budou mluvit o tom, co je zajímá a těší, co se v našem životě může zlepšit, zavzpomínáme si na naše dětství a mládí, zopakujeme si naše básně a zazpíváme oblíbené písně, povíme si pár žertů.

14. května: Dr. Ing. Jiří Teichmann nám poví o fraktálech. Již se velmi těšíme.

21. května: Dr. Robert Papenburg nás zavede do ciziny, poví nám něco ze svých zajímavých medikálních zájezdů, též se dozvíme, co se děje zde v Montrealu, jakým způsobem pomáháme druhým.

 

14. dubna jsme navšívili Museum of Fine Arts podívat se na malířskou výstavu "Kuba - umění a historie od 1868 do dneška". Viděli jsme malbu nazvanou "Mural" velkou 5,5 čtverečních metrů, kterou namalovalo skoro 100 malířů, sochařů a spisovatelů z Evropy, jižní Ameriky a Kuby během jedné noci 17. června 1967. Je to krásná výstava, kterou vám upřímně doporučujeme. Muzeum je na 1380 Sherbrooke W.

9. dubna jsme si promítli film "Sedona, The Spirit of Wonders", který byl přivezený z cesty po Arizoně. Poučili jsme se o historii "Red Rocks". Uviděli jsme tance a kostýmy prvních indiánských obyvatelů, dozvěděli jsme se původ jména "Sedona".

23. dubna nám paní Štěpánka Krajíčková ukáže přístroj na léčení bolestí "shockwave" způsobem. Přednáška bude teprve po uzávěrce Věstníku, podrobněji o ní povíme v příštím čísle.

 

Chystáme se zajít do Botanické zahrady navštívit výstavu létajících motýlů, hlavně těch z daleké Afriky.

Ve dnech 5. a 6. května zajedeme autobusem do překrásného města Charlevoix. Ubytování a jídlo bude zajištěno v hotelu Le Manoir v Charlevoix. (Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Upozorňujeme naše členy, že roční příspěvek je letos 20.00 $ na osobu, pro členy nad 70 let je placení příspěvků dobrovolné. Prosíme, vystavte šek na "Czech and Slovak Association of Canada" a pošlete zpět v přiložené obálce. Někteří členové zaplatili příspěvky za minulý rok a dosud nedostali nálepku. Jim tuto nálepku přikládáme a prosíme, aby si ji vlepili do příslušné rubriky v legitimaci. (Ema Košacká)

 

Valná hromada montrealské odbočky Čs. sdružení se konala v úterý 25. března 2008. Přítomno bylo poměrně málo lidí, většinou členové výboru a několik dalších členů sdružení. Také volby na příští období proběhly ve smyslu prodloužení funkcí stávajícím členům. Mluvilo se o koncertu Boni Pueri v únoru, na který přišlo asi 80 lidí, o večírku na rozloučenou s generální konzulkou Vierou Jarešovou, který proběhl v příjemné atmosféře 26. března, a o plánovaném koncertu na podzim u příležitosti 28. října, na který by mělo přijet Panochovo kvarteto. Diskutovalo se i o současné situaci a budoucnosti české komunity v Montrealu, o tom, jak zvýšit zájem lidí a přilákat další členy. Možností kulturních akcí a podniků je hodně, hlavně nabídek z Čech dostáváme dost. Máte-li zájem pomoci a zúčastnit se příprav a organizace dalších aktivit, obraťte se na předsedkyni ČSS Míšu Fuchsovou (514) 737-8325 nebo Alenu Martinů (514) 484-6177.        (AM)

 

58. Celokanadský kongres Českého a slovenského sdružení, který organizuje odbočka v Calgary v Albertě, se koná ve dnech 13. až 15. června 2008. Má-li někdo zájem se zúčastnit, informace podá předsedkyně Čs. sdružení v Montrealu Míša Fuchsová, tel. (514) 737-8325. (Míša Fuchsová)

Sokol Montreal

Pan Rudolf Maister, dlouholetý člen Sokola Montreal, který zemřel v březnu minulého roku, pamatoval na Sokol ve své závěti a daroval mu podstatnou částku. Čest jeho památce. Dík patří i manželům Boučkovým, kteří jeho pozůstalost vyřizovali, za jejich obětavost a starostlivost.

 

Jarní schůze výboru Sokolské župy kanadské se bude konat v sobotu 10. května 2008 ve 14.00 h v salonku kostela sv. Václava, 496 Gladstone Avenue, Toronto. Sokol Canada připravuje účast na slet v Detroitu ve dnech 7. a 8. června 2008 a na 44. župní letní hry v St. Jacobs v Ontariu. (AM)

Misie Sv. Václava

Příští mše se bude konat v neděli 18. května v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7272 Sherbrooke W. na rohu West Broadway. Kaple je ve 3. patře budovy. Růženec recitujeme od 10.30 h. Prosíme, přicházejte chvíli před jedenáctou, protože hlavní dveře školy se z bezpečnostních důvodů zamykají. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Dětský tábor: Letošní dětský tábor bude opět 3 týdny a to od neděle 6. července do soboty 26. července 2008. Drahoš bude znovu vedoucím dětí. Ceny jsou stejné jako v roce 2007: za první dítě se platí 275$/1 týden, 550$/2 týdny a 740$/3 týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Při platbě do 1. května 2007 se poskytuje další sleva 5%. Sociálně slabé případy se řeší individuálně. Členové Asociace Hostýn mají dodatečnou slevu 25$ na jedno dítě. Přihláška na tábor je k dispozici na internetu. Na tábor hledáme placené kuchařky, vedoucí k dětem a ředitele tábora. Přihlášky jsou taktéž ke stažení na internetu na adrese www.hostyn.org. Ohledně dětského tábora kontaktujte Josefa Maxanta na tel. 450-465-4844 nebo e-mail health.vifad@sympatico.ca nebo sekretářku Vieru Šebenovou, 514-385-5153, vseben@hotmail.com či Stáňu Hlavovou, 514-362-0155, stania12@yahoo.ca. Předseda Zdeněk Nosek má tel. 514-365-8863.

Tábor křesťanských rodin: Termín pro letošek je od 23. do 30. srpna. Jedná se tábor, kterého se účastní rodiče s dětmi. V této době je tábor již téměř zaplněn. Pokud máte zájem, urychleně kontaktujte paní Drábovou, tel. 905-875-1605 nebo otce Libora Švorčíka, tel. 416-532-5272. Informace též na stránce www.katolik.ca.

Valná hromada: Valná hromada A.H. bude 30. dubna 2008 v 19:00 v Montrealu, v Misijním domě na 7300 Sherbrooke W (křižovatka s West Broadway). Máme zájem na rozšíření členské základny. Členové mají nejen slevu při letním pobytu na táboře, ale i mohou ovlivnit naši činnost do budoucna. Za získání každého nového člena můžete dostat 10$. Přihláška je na internetu na www.hostyn.org. Členské příspěvky (20 $) posílejte na adresu Viery Šebenové, 9190 Jeanne Mance, Montreal, H2N 1X7. S dotazy se obracejte na členy výboru.

Tradiční Pouť na táboře bude letos v neděli 10. srpna. (Josef Maxant)

Beseda

Informace o našich kurzech a dalších aktivitách najdete na web-stránce www.beseda.ca nebo volejte na tel. (450) 667-9897, fax (450) 667-5690, e-mail: info@beseda.ca nebo besedacanada@hotmail.com. (Viktor Vonka)

Comenius Institute

Comenius Institute byl založen v Montrealu v roce 1991 a oficiálně byl registrován u kanadské federální vlády v roce 1994. Jeho poslání je organizovat kulturní, sociální a vzdělávací činnost, založenou na učení a filozofii Jana Ámose Komenského, českého učence, humanisty a vzdělavatele. Činnost Institutu Comenius zahrnuje přednášky, koncerty, umělecké výstavy a diskuse týkající se kulturních zájmů obyvatel Montrealu z různých národnostních skupin. Soustřeďuje se především na seznamování těchto lidí s českou kulturou, hudbou, historií, vědou, případně s prací českých vědců a umělců. Tato činnost vyžaduje značné organizační úsilí a tak se nynější výbor Institutu obrací na naše krajany s výzvou o pomoc a nábor nových členů, kteří by pomohli v dalším vedení a v práci Comenius Institutu. Informace podá Vesna Alinče, tel. (514) 482-0315, e-mail komensky@gmail.com. (Vladimír Brož, člen správní rady Institutu Comenius Montreal)

Kultura

Comenius Institute vás zve na přednášku Prof. Tomáše J. F. Pavláska "Review of the pre 1948 relations between Canada and Czechoslovakia" v pondělí 28. dubna 2008 v 19.00 h v hotelu Le Cantlie Suites na 1110 Sherbrooke West v Montrealu. Vstup volný. Dr. T. J. F. Pavlásek, profesor emeritus univerzity McGill, je znalý v tomto oboru nejen pro svůj vztah k historii, ale i díky rodinné tradici. Jeho otec, dr. František Pavlásek, byl generálním konzulem Československa v Montrealu od 1934 do 1942 a diplomatem v Ottawě od 1942 do 1946.


Ensemble Caprice

uvádí

Miserere

a další díla barokního českého skladatele, současníka J. S. Bacha,

Jana Dismase Zelenky (1679 - 1745)

v sobotu 3. května 2008 v 8.00 hodin večer

Redpath Hall, 3461 McTavish, Montreal

hostující sólisté Shannon Mercer (soprán) a Michiel Shrey (tenor)

umělecký vedoucí Matthias Maute

spolu s dalšími 18 hudebníky a 12 členy sboru

Informace na 514-523-3611 nebo www.ensemblecaprice.com


Vanier College Music uvádí ORATORIUM TEREZÍN (Oratorium je epická vokálně instrumentální skladba podobná opeře, původně komponovaná pro chrám jako duchovní hudba, později pro koncertní sál. Scénická akce je nahrazena textem, který jeden ze zpěváků přednáší jako vypravěč příběhu.) Autorka hudby Ruth Fazal byla inspirována knihou "I Never Saw Another Butterfly" a spojila básně dětí z Terezína s verši Starého Zákona. Toto dílo je psané pro dva sbory, dětský a dospělý, celkem 220 hlasů, pro tři dospělé sólisty a jeden dětský sólo hlas a pro symfonický orchestr. V montrealské premiéře v neděli 4. května ve 3 hodiny odpoledne v sále Wilfrid Pelletier na Place des Arts vystoupí sbory Vanier College a Conservatoire McGill, Concerto della donna a Le Choeur des enfants de Montréal spolu s orchestrem Ensemble Amati. Dirigentem orchestru je Iwan Edwards a vedoucí sboru Vanier College Erica Phare.   (AM)

Představení je sponzorováno Karlem a Olgou Velanovými. Obrázek nakreslila Edna Amit, která přežila Terezín.
Zlata Praha Production USA

H&S Production Canada

 

presents

 

KAREL  GOTT

 

Felix Slováček & Pavel Větrovec

 

CANADIAN TOUR 2008

 

TORONTO - MAY 11                         VANCOUVER - MAY 14                   EDMONTON - MAY 18

Roy Thomson Hall at 8:00 p.m.                       Orpheum Theatre at 8:00 p.m.             Winspear Centre at 8:00 p.m.

Tickets on sale through Ticketmaster 1-877-833-3110 or at Roy Thomson Hall 416-872-4255 for Toronto concert only


Generální konzulát České republiky v Montrealu

vás zve na koncert symfonického orchestru

CAMMAC

pod vedením dirigenta Jean-Pascal Hamelina

v sobotu 17. května 2008 v 8.00 hodin večer

v kostele St. Laurent, 805 boul. Ste-Croix, Ville St. Laurent

Na programu 8. symfonie Antonína Dvořáka, Vltava ze Smetanova cyklu Má vlast,

Slavnostní předehra a 3 Uherské tance Johanesa Brahmse


O slavnosti a hostech

Dlím v cizotě, kde mám svou domovinu, srdečně přijat, každým odmítán. Nejsem z těch, které bohatství úspěšných rozněžňuje nad míru, ani nejsem znám jako pochlebník, spíše jako rejpal a osoba nežádoucí. Není divu, že mě nikdo nikdy nikam nezve. Jak se tedy stalo, ze jsem pronikl na gala recepci v hotelu Chateau Champlain, na oslavu devadesátin manželů tak slavných (viz minulé čísloVěstníku), že se jejich jméno zdráhám vyslovit? Inu, to je tajemství a sdělím vám je, když vy mi sdělíte svoje. Zatím si můžete myslet, třeba že jsem se tam vetřel. Hned po vstupu jsem spatřil tolik známých tváří, že jsem se nijak jako outsider necítil. Uprostřed hemžení přijímali hosty oba devadesátníci po celou dobu vestoje, zatim co já, potrestaný silným ischiasem, jsem poposedávat musel, protože stát na jedné noze dlouho nevydržím. Konečně zasedli všichni a já jsem byl uveden do milé a sofistikované dámské společnosti. Nezbylo, než nasadit vlídnou vizáž a zúčastnit se konverzace, zatím co ischias úporně vzdoroval pod stolem. Inu, jedli, pili, hodovali, číšníci se profesionálně míhali, jak se na "zámku" sluší a patří, a dvorní fotograf to vše usilovně zaznamenával. Posléze následoval Program, kterého se zúčastnili nejen členové rodiny, ale i odvážní jedinci z řad hostů. Sentimentalita brzy udělala místo vzpomínkám veselým, až bujarým, ať už z práce, z cestování či ze sportu. V rodině, čítající několik desítek duší, se nezbytně najdou talenty nejen technické, ale i hudební či výtvarné, takže jsme byli svědky náročných digitálních fantazií. Nechyběl ani návrh na ztvárnění Zakladatele coby Supermana, po případě páté velkolepé busty na Mount Rushmore! Oslavenec pak dokázal, jak ještě dovede zazpívat a sbor dam zazpíval na oplátku jemu. I mně bylo po několika sklenkách vína do zpěvu, a když jsem opouštěl toto shromáždění, vzpomněl jsem si na plakát, který kdysi zdobil stanice městského metra. "Kanada změnila život pana Velana. Pan Velan na oplátku změnil život mnohých Kanaďanů." (KN)

O letech ČSA do Kanady

Místopředseda Čs. sdružení v Kanadě Miloš Šuchma napsal dopis náměstku ministra dopravy s dotazem na zrušené lety Českých aerolinek do Kanady. Odpověď Ing. Ivo Vykydala přetiskujeme v plném znění, vynecháváme pouze pozdravy v závěru dopisu:

 

Vážený pane místopředsedo,

dovolte mi, abych Vám k Vašim otázkám ohledně letecké dopravy do Kanady odpověděl následující.

Důvod, proč České aerolinie změnily model operování do Severní Ameriky a od letošního léta přešly na sezónní provoz letů do kanadského Toronta, je čistě ekonomický. Klíčovým faktorem při zvažování budoucnosti linek do Kanady byly obchodní výsledky na těchto trasách a také výhled na příští období.

Na linkách do Kanady je bohužel velmi malý potenciál lokálního trhu, tzn. české a kanadské klientely cestující mezi oběma zeměmi. Především linky do Kanady vykazují vysokou sezónnost, která se projevuje tím, že zatímco v letní sezóně byly linky do Kanady poměrně zaplněné, v zimní sezóně nebyly České aerolinie schopny udržet provoz samostatných linek ani do jedné z obou dříve nabízených destinací, tedy do Montrealu a Toronta, a to dokonce navzdory snaze stimulovat poptávku v mimosezónním období razantním snížením cen. Většinu zimní sezóny proto byly České aerolinie v zájmu udržení pouhé přítomnosti na trhu nuceny provozovat pouze 2-3x týdně kombinovanou linku Praha-Montreal-Toronto. Při kombinaci vysokých nákladů na mezipřistání a nízkých cen letenek v mimosezónním období byly tyto lety velmi ztrátové.

Dřívější model provozu do Kanady tak byl z celoročního pohledu značně neefektivní. Společnost si v podstatě musela celoročně držet letadla i personál jen kvůli špičkové sezóně. V novém modelu provozu se České aerolinie hodlají v Kanadě soustředit pouze na hlavní sezónu a zároveň budou zajišťovat lety jen do silnější z obou destinací - Toronta. V mimosezónním období se pak letadlo využije na charterové lety do teplých destinací. Takový provoz je z pohledu Českých aerolinií výrazně efektivnější.

Častým argumentem pro zachování letů v původním rozsahu je zrušení víz do Kanady, které by mohlo zvýšit turistiku mezi Českou republikou a Kanadou. Pro efektivitu letů do Kanady je ale podstatné jejich využití obchodní nebo business klientelou, jejíž cestování není na existenci nebo zrušení vízové povinnosti přímo závislé. Kromě toho se předpokládá, že zvýšená poptávka turistické klientely vlivem zrušení víz se bude logicky koncentrovat zejména do letních měsíců, tedy právě do období, kdy provoz zůstává zachován.

Zároveň mi dovolte uvést, že Ministerstvo dopravy nemůže ovlivňovat obchodní strategii Českých aerolinií a jako regulátor v oblasti letecké dopravy musí ke všem leteckým dopravcům přistupovat transparentním a nediskriminačním způsobem. České aerolinie jsou akciovou společností fungující striktně na ekonomických principech. Navíc více jak 90% akcií, které tvoří majetkovou účast státu v této společnosti, náleží Ministerstvu financí a nikoliv Ministerstvu dopravy. [....]   

Ing. Ivo Vykydal, náměstek ministra dopravy.

In memoriam

Vzpomínková schůzka (memorial) a pohřeb plánovaný rodinou a přáteli zesnulých Dr. Tomáše KUBÍČKA a jeho nedávno zemřelé manželky Libuše KUBÍČKOVÉ se uskuteční v pátek 2. května 2008 ve 13.00 h v Mt. Royal Cemetery Complexu, 1297 chemin de la Foręt v  Outremontu. Rodina Kubíčkova si s účastníky připomene při lehkém pohoštění život zesnulých mezi námi v Montrealu, a poté bude v 15.00 h následovat pohřeb s uložením urny do rodinného hrobu. Přesnější oznámení a pozvání bude ještě uveřejněno v Montreal Gazette. (Na žádost rodiny Kubíčkovy a podle jejich informací dodal Alois Fogl)

O komentářích bez komentáře v Novém domově

Již delší dobu četba krajanského tisku, kde jsou publikovány články jako "Bez komentáře" a následně pak "komentáře na komentáře bez komentářů", zanechává u čtenářů dojem, že mezi krajany, organizacemi a spolky v Montrealu je vedena jakási "občanská válka" a že vedoucí činitelé tráví většinu svého času a energie u soudů. Pokud pro nedostatek informací a díky neúčasti na aktivitách naší komunity mají čtenáři opravdu tento dojem, pak je nutné poukázat na to, že skutečnost je naprosto jiná.

Montrealská odbočka Českého a slovenského sdružení v Kanadě (ČSSK) spolu se sociálním odborem Bazaru a velmi aktivním Klubem seniorů, tělocvičná jednota Sokol-Masaryk, redakce buletinu Montrealský Věstník a Misie sv. Václava společně se správní radou Misijního domu spolupracují a společně financují údržbu Misijního domu. Všechny tyto spolky jsou spolupořadateli koncertů, přednášek a oslav společně s Institutem Comenius a za vydatné pomoci generálního konzulátu České republiky v Montrealu. Všechny tyto spolky a instituce koordinují své akce a oznamují je každý měsíc v našem Věstníku. Tato dlouholetá spolupráce byla a stále je nejen dobrá, ale přímo vzorná.

Bohužel, vnitřní spory ve výboru Asociace Hostýn (AH) v roce 2002 a následné soudní řízení mezi bývalým a nynějším vedením názorově rozdělily část naší komunity a staly se předmětem písemných "komentářů" i mimo Montreal. Autoři těchto článků jsou mnohdy nedostatečně informováni a pro podporu svých argumentů a osobních názorů používají i neověřené domněnky. Dlužno říct, že jsou to jen ojedinělé hlasy, a proto doufáme, že podobné "komentáře", pro které v současné době není žádný důvod a které ani nesledují žádný konstruktivní účel, se nadále v krajanském tisku nebudou objevovat. (Alois Fogl, koordinátor spolků)Trochu poezie ke svátku maminek

            Večerní píseň - Jaroslav Seifert

Když bylo dobře mamince,                 Když zpívala, hned vesele                   Když padala již únavou

bylo i pěkně v našem bytě.               spustili ptáci před okny nám.               a večer spát nás odnášela,

Hmoždíř, který stál na skřínce,           Měla-li mráček na čele,                      tu rukou drsnou od popela

zatřpytil se a okamžitě                      odletěli hned ptáci jinam.                     stlala nám měkce pod hlavou.

skla oken, po nichž před chvilkou       Zmlkli jsme rázem, ztichl smích.         V hořáku ještě přede plyn

plakalo ještě bílé jíní,                        I černé kotě, které tlapkou                   a nad pelestí přechází nám,

svítila opět po kuchyni,                     pohrávalo si se skořápkou,                  podobaje se pavučinám,

kde vonělo to vanilkou.                    dívalo se jí po očích.                            velikánský stín maminčin.

 

                                                                                                           Dnes už tak šťastně neusínám.

 

Trochu humoru (tentokrát na jaro 1968)

Při prvomájové přehlídce projela Václavským náměstím také řada vojenských vozidel.

"Ale, co vidím," povídá najednou překvapeně americký vojenský attaché vedle stojícímu ministru národní obrany, generálu Dzúrovi, "to jsou přece naše americké vozy!"

"Co vás vede," ošívá se Dzúr, "to jsou vozy sovětské!"

Americký vojenský přidělenec ukáže mlčky na značku USA.

"To nic," říká Dzúr, "to jenom znamená, že Urobila Sovětskaja Armija!"

 

"Jak se vám, soudruhu, promítá do výuky cizích jazyků skutečnost, že máme Pražské jaro?" zeptal se novinář ředitele jazykové školy.

"Tak teda, přibylo optimistů, kteří se učí anglicky. Ale na druhé straně přibylo i pesimistů, kteří se učí čínsky."

 

Plánovači zjistili, že vzhledem k pokračujícímu vývoji socialistické výstavby je zbytečné, aby hlavní město mělo nadále větší počet čtvrtí. Životnímu rytmu obyvatelstva Prahy budou stačit jen čtyři: Štvanice, Pankrác, Bohnice a Olšany.

 

"Víte, že zastavili výrobu postelí?" šeptá děda. "Co taky s postelí, že jo? Dělníci dnes mají na růžích ustláno, umělci spí na vavřínech, vojsko a bezpečnost bdí a zbytek národa sedí!"

 

"Tohleto vylučování dlouholetých komunistů ze strany pro jejich minulou činnost je největší svinstvo na národu," rozčiloval se občan. "Oni nám chtějí zaneřádit naše poctivý, nestranický šiky!"

 

"To by mě zajímalo, co by u nás doma bylo, kdyby neexistovala Rada vzájemné hospodářské pomoci!"

"Co by bylo? Všechno!"

Libri prohibiti

Knihovna "zakázaných knih" vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno "z bílých míst" naší nedávné historie. Protože jsme přesvědčeni, že jedním z pilířů demokracie je právo občana na přístup k informacím bez jakýchkoli překážek, snažíme se svou činností k naplnění tohoto práva přispět. Abychom takovou službu mohli všem zájemcům skutečně poskytovat, musí být knihovna soukromá a nezávislá.

Po roce překonávání mnoha právnických, finančních, prostorových a jiných problémů se nám podařilo knihovnu dne 22. října 1990 otevřít v Podskalské ulici, za finanční a technické pomoci Čs. nadace Charty 77 a za účasti mnoha významných kulturních představitelů včetně prezidenta republiky.

Základem knihovny byly archivní exempláře samizdatové edice Popelnice, kterou vydával Jiří Gruntorád, a další publikace jím v době normalizace získané koupí nebo výměnou. Sbírku tehdy tvořilo asi 2000 knih, reprezentativní soubor časopisů a dokumentů.

V roce 1991 byla na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno nevýdělečné občanské sdružení, Společnost Libri prohibiti, jejímž hlavním cílem je zajištění chodu knihovny a kompletování sbírek. Výše členských příspěvků nebyla stanovena a je tedy dobrovolná. Mezi zakládajícími členy byli mj. spisovatelé Václav Havel, Ivan Klíma, Zdeněk Urbánek, Ludvík Vaculík a Jan Vladislav, dále bývalý ministr kultury Pavel Tigrid a mnozí další. Společnost má 182 členů. Jsou mezi nimi kromě zakládajících členů např. spisovatelé Ota Ulč a Jan Vodňanský a vydavatel Kanadských listů Mirko Janeček. Do společnosti Libri prohibiti zveme i nadále všechny zájemce o členství, kteří mohou a chtějí knihovně jakkoliv pomoci.

Naši knihovnu tvoří fondy samizdatové a exilové literatury, archiv dokumentů a audiovizuální oddělení. Dnes je zde soustředěno více než 27200 knihovních jednotek a kolem 2200 titulů periodik. Sbírky rozšiřujeme nákupy, výměnou, trvalými zápůjčkami a dary příznivců z domova i ze zahraničí. Z cenných unikátů a materiálů zapůjčených pořizujeme kopie, ve stále větší míře i elektronické, které pak poskytujeme zájemcům k prezenčnímu studiu.

Sídlo knihovny a čítárny Libri prohibiti je na Senovážném náměstí č. 2 v Praze 1. Otevřeno máme čtyři dny v týdnu (pondělí - čtvrtek) od 13 do 17 hodin, kromě prázdnin. Fondy jsou k dispozici čtenářské veřejnosti bezplatně, poskytujeme standartní služby včetně rešerší, kopírování a konzultací. Většina publikací je přístupná prezenčně v naší studovně, kde je 18 míst. Multiplikáty půjčujeme absenčně po složení kauce. (Jiří Gruntorád)

V příštím čísle bude pokračování o stavu a rozdělení fondů knihovny a o provozu, činnosti a výsledcích LP.

Různé zprávy

Hledáme česky nebo slovensky mluvící osobu, která by pomohla s domácími pracemi a s ošetřováním penzisty postiženého Alzheimerovou nemocí v Pierrefonds. Informace na tel. (514) 738-7985.

 

Pohlídám vaše dítě (děti) ve všední dny od 9 do 16.30 h. Jsem máma a mám zkušenosti s hlídáním dětí tady v Montrealu, jako au-pair v Anglii i v Čechách. Více informací na tel. čísle (514) 273-9058.

 

Levné telefonování: vytočte 10-10-100 a pak hned volané číslo (011-420-...). Do Čech stojí prvních 15 minut 25 centů, každá další minuta 5 centů. Po Kanadě a USA je rovněž prvních 15 min za 25 c, každá další minuta stojí 4 centy. Pro podrobnější informace se podívejte na www.1010100.com. (Láďa Křivánek)

 

Rozhodnutím ministra zahraničních věcí ze dne 20. března je s účinností od 1. dubna 2008 zřízena funkce zmocněnce pro krajanské záležitosti. Do funkce byl jmenován Mgr. Vladimír Eisenbruk. V jeho působnosti je komplexní agenda krajanských vztahů včetně oprav krajanských budov, evidence adresářů, válečných hrobů, potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě, agenda stipendií, kurzů českého jazyka, atd. Zmocněnec pro krajanské záležitosti sídlí v současné době v Rytířské ulici v Praze. (Petra Klobušiaková, velvyslanectví ČR, Ottawa)

 

Na Věstník přispěli: George Ehrman, Judita Minarikova, Eva Novotná, Kay Pichler, Helena Porez. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník finančně podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.