Montrealský Věstník                                 Ročník 44

Léto/Summer 2008                      5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                Číslo 11


 

Kalendář činností

 

2. 8.     So        Opékání prasete a Karibská noc, tábor Hostýn, St. Calixte

9. 8.     So        Sokolské letní hry, St. Jacobs, Ontario

10. 8.   Ne        Pouť na Hostýně, tábor Hostýn, St. Calixte, mše v 11.00 h

17. 8.   Ne        Slovenský den, tábor Hostýn, St. Calixte

23. - 24. 8.       Tenisový turnaj, dvorce Tennis 13, Laval, celý víkend

 

Klub seniorů

Během června jsme se několikrát sešli, abychom prožili příjemná odpoledne. Ukázali jsme si filmy, zazpívali písně, sdělili si naše radosti a smutky.

Při poslední schůzce paní Jiřina Mitáčková a Zdena Kentová přednesly své oblíbené básně. Paní Božena Jílková jako vždy povznesla naši náladu svými zamilovanými žerty. Pro radost nás všech Jiřinka Mitáčková s panem Foglem zazpívali spolu písničku Konvalinky a paní Pitříková svou oblíbenou píseň Chrysantémy za účasti všech přítomných. Zábavné odpoledne jsme zakončili obědem, dobrým kuřetem BBQ z Proviga a pan Fogl nás potěšil dvěma lahvemi báječného vína. Pan Ken Delamater nám promítl filmy z pikniků, které se v minulých letech konaly u Anušky Škvorové za jeho vydatné a milé pomoci.

Přejeme všem čtenářům Věstníku příjemné prožití krásného léta v dobrém zdraví, lásce a spokojenosti.

(Rose Raba Reichmanová)

České a slovenské sdružení

Ve dnech 7. a 8. června 2008 proběhl 60. kongres Českého a slovenského sdružení v Calgary. Nejen že se calgarská pobočka postarala o vyzvednutí účastníků na letišti a dopravila je do ubytovny ve Victory Village (Bible school) blízko bývalého olympijského skokanského můstku, ale také večer před zahájením uspořádala přátelský večer s pohoštěním. Na kongres přijelo přes 40 delegátů z Vancouveru, Edmontonu, Calgary, Winnipegu, Toronta, Ottawy, Montrealu a Halifaxu. Jen delegáti z Kitcheneru chyběli.

   Kongres byl zahájen a probíhal pod vedením předsedy Sdružení Gustava Plívy ve velmi příjemné konferenční hale ve Victory Village. Sobotního a nedělního zasedání se zúčastnili též senátor Martin Mejstřík, který se neúnavně zasazuje o legální zrušení Komunistické strany Čech a Moravy, a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Dr. Žáček. Oba přednesli své projevy v neděli dopoledne.

   Jedním z důležitých bodů programu bylo vyjádření podpory pro multikulturní projekt, kdy by v Ottawě měl být postaven pomník "Living Tribute to the Victims of Communism". Pomník je navržen jako kombinace obličeje s rukou přes ústa s potrhanou, ale stále otevřenou knihou, do které by přidaly své kapitoly různé země postižené komunistickou diktaturou. Dalším tématem diskuse bylo usnesení, aby v plánovaném Muzeu lidských práv ve Winnipegu byl též zahrnut komunismus a nacismus. Oba tyto projekty jsou aktivně podporovány ministrem Jasonem Keeneyem, který se měl na kongres též dostavit, ale omluvil se, že byl pověřen ministerským předsedou Harperem zúčastnit se jiné akce.

   V sobotu večer jsme se všichni sešli na velkolepém banketu ve velmi pěkné hale Canadian Legion, kam pro nás opět byla zajištěna doprava tam i zpět. Po vynikající večeři, kdy byl připraven bohatý bufet pěti pravých českých jídel, výběr salátů, sýrů, ovoce a moučníků připravených českým kuchařem, byly předány Masarykovy ceny. Poctěni byli paní Eduarda Ottová a její manžel František Otta (in memoriam) z Toronta, manželé Božena a Michal Kellnerovi z Calgary a senátor Martin Mejstřík z ČR. Poté k tanci a poslechu hrála hudba Jaromíra Mayera, předsedy Edmontonské pobočky, s jejich výbornou zpěvačkou. Byl to moc hezký večer, na kterém se sešlo přes 140 lidí - z Edmontonu dokonce přijel na banket celý autobus. Velkým zážitkem bylo improvizované vystoupení již 96-tiletého Jiřího Traxlera, který s vervou zahrál na klavír několik svých skladeb.

   Na závěr kongresu byly v neděli schváleny rezoluce pro českého, slovenského a též pro kanadského ministerského předsedu. A zpráva pro Montreal nejdůležitější – byli jsme požádáni, abychom příští rok uspořádali 61. kongres ČSSK v Montrealu, obzvláště s přihlédnutím k významnému 70. výročí založení Sdružení v roce 1939 v Montrealu. Takže nás na příští rok čeká hodně práce.

   Kongres v Calgary byl výborně zorganizován místní pobočkou a bylo velmi milé se sejít s přáteli a známými. Proto je třeba vyslovit velký dík hlavně manželům Kellnerovým a ostatním, kteří se všech příprav neúnavně zúčastnili a tím zajistili příjemný průběh celého kongresu. Příští rok nashledanou v Montrealu! (Míša Fuchsová)

Sokol Montreal

Letní sokolské hry se budou letos konat v sobotu 9. srpna již tradičně v St. Jacobs pod záštitou kitchenerské jednoty. Máte-li zájem se zúčastnit, dejte vědět manželům Hřibovým na tel. 514-683-2092. (AM)

 

Manželé Vlasta a Jan Waldaufovi z Toronta oslavili 22. června t. r. zlatou svatbu. Po nedělní mši se sešlo v sále kostela sv. Václava na Bloor St. na 200 lidí, aby jim poblahopřáli. Manželé dostali velký dort, zatančili si sólo na "Babiččin maršovský valčík" a dostali mnoho darů a květin. Za montrealskou sokolskou jednotu a pobočku Čs. sdružení předal přání a dar (ozdobnou krabici s bílým a červeným vínem) Petr Štikarovský a popřál jim za nás všechny do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. Gratulujeme! (Petr Štikarovský)

 

Již máme zajištěna data na tradiční akce, které pořádá Čs. sdružení a Sokol Montreal. 53. Dobročinný bazar, který organizuje dámský odbor Čs. sdružení, se bude konat v sobotu 1. listopadu 2008 jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce. Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem Montreal, bude v sobotu 15. listopadu v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon. Mikulášskou nadílku pro děti chystáme na neděli 7. prosince. A sokolské 59. Šibřinky se budou konat v sobotu 31. ledna 2009 opět v hale městské radnice TMR. Rezervujte si tato data již teď! (AM)

Hostýn

Výročná členská schôdza Asociácie Hostýn sa konala 30. apríla 2008 v čs. Misijnom dome, 7300 Sherbrooke West. Výbor AH zhodnotil činnosť Asociácie za uplynulé obdobie, vytýčil ciele do budúcna vrátane mnohých akcií a nevyhnutných opráv. Na záver prítomní zvolili nový 11- členný výbor na rok 2008/2009.

Letná sezóna bola zahájená jarnou brigádou 14. - 15. júna 2008. Účastníkom srdečne ďakujeme, počasie nám prialo a spravilo sa veľa práce. Zamerali sme sa najmä na nevyhnutné opravy na kabínkách a ich prípravu na detský tábor.

Do začiatku detského tábora a po tábore je kemp otvorený pre verejnosť. Privítame Vašu pomoc pri ďalších nevyhnutných prácach na Hostýne.

Detský tábor trvá od 6. do 26. júla 2008 (kemp je v túto dobu pre verejnosť uzavretý). Podrobné údaje boli uvedené v minulých Vestníkoch a sú dostupné na našej stránke www.hostyn.org

Ďalší plán na leto 2008 je následovný:

2. august: Opekanie prasaťa a Karibská noc v maskách;

10. august : Hostýnská púť;

17. august: Slovenský deň - tradičná každoročná udalosť spojená s pohostením, podobne ako púť, tohto roku prvý krát na Hostýne;

23. - 30. august: Tábor kresťanských rodín (informácie podá pani Drábová na tel. 905-875-1605, otec Švorčík na tel. 416-532-5272, informácie tiež na www.katolik.ca )

20. - 21. september: Jesenná brigáda.

Program je bohatý, a tak dúfame, že si vyberiete a navštívite nás. Pre podrobnejšie informácie ohľadom tábora ako aj daľších akcií plánovaných počas leta poskytne Viera Seben na tel. 514-385-5153. (Viera Seben)

Kultura

"Three Old Bags" je název komedie, kterou vytvořily a nastudovaly Pina Macků, Gissa Israel a Emma Stevens pod vedením Mary Harvey a poprvé ji uvedly vloni v červenci v Theatre Lac Brome v Knowltonu. Komedie je charakterizována jako "risqué comedy about three funky strangers: an overworked Babka, a passé actress and a crotchety businesswoman. All they have in common are their age, addictions and vanities." V létě uvádí tuto hru Piggery Theatre v North Hatley, v následujících dnech: 2. 7. ve 14.00 h, 3., 25. a 26. července ve 20.00 h, a 13. a 14. 8. ve 14.00 hodin. Rezervace lístků na 819-842-2431. V Suttonu ji můžete vidět 18. 7. v 19.30 hodin v Salle Alec et Gerard Pelletier, 4 rue Maple. Rezervace lístků na 450-538-0486. (AM)

Sport

47. ročník Tenisového turnaje se bude konat jako obvykle týden před "Labour Day Weekend", v sobotu 23. a v neděli 24. srpna 2008 na krytých dvorcích Tennis 13 Laval. Máme k dispozici 10 kurtů po oba dny. Hraje se o 15 putovních pohárů v kategoriích od Juniors do Seniors, singles, doubles a mixed doubles (round-robin style). Finalisté a vítězové kategorií obdrží poháry a medaile, a v tombole budou zase ceny darované štědrými sponsory. Hrát mohou všichni - rádi mezi námi přivítáme nové hosty. Informace a přihlášky: Standa Skála, tel. a fax (514) 733-0978 (zavolejte, než budete faxovat), nebo e-mail stan.skala@sympatico.ca. (Standa Skála)

K událostem minulého měsíce

VZPOMÍNKOVÁ SCHŮZKA za Josefa KREJSU se konala ve čtvrtek 12. června 2008 odpoledne v Misijním domě. Rozloučili jsme se s dobrým kamarádem - mnoho přítomných (bylo nás asi 30) si zavzpomínalo na ty krásné chvíle a zážitky strávené s Pepou. Paní Lia Hálova z Rawdonu přinesla urnu s popelem a fotografie z mládí a zábav, na kterých byl vždy aktivní jako komentátor a bavič - "entertainer". Na rozloučenou jsme mu zahráli Fibichův Poem a československou hymnu. Velký dík patří paní Hálové a Zdeňkovi Šebkovi,  kteří se o Pepu hodně dlouho starali, hlavně když už na  tom byl zdravotně velmi špatně. Srdečné díky všem přítomným a dárcům dobrých zákusků, a také za kafíčko a organizaci pohoštění Josefu Janíkovi a Petru Štikarovskému.

Budeme na Josefa dlouho vzpomínat. Čest jeho památce! (Lia Hálová a Standa Skála)

Na obrázku Lia Hálová, Standa Skála a Alois Fogl

Ruská kultura v Brně

Když jsem letos docestoval do Brna, manželka už tam byla. Překvapila mě sdělením, že sehnala lístky, ale neřekne na co, že je to překvapení. Vymámil jsem z ní, že se jedná o Večer ruské kultury (to teda bylo překvapení), ale že vystoupí band Gustava Broma s nějakým sólistou z Ruska. Aréna Hudební scény Městského divadla, která mi připomněla nedávnou muzikálovou nechutnost zvanou Čarodějky z Eastwicku, byla plná sympatických lidiček, očekávajících něco neobvyklého. Jako první se objevila dáma v červeném, která nám nastínila hlavní body programu. Dále dáma v křiklavě červeném vyzdvihla politickou důležitost akce a představila následující řečníky. Konečně dáma v ohnivě rudém zdůraznila, že řečníkům se tleská. Nikdo neprotestoval, ale potlesk sklidil pouze ruský velvyslanec a to za svou překvapivě dobrou češtinu. Po nezbytném politickém hors d'oeuvre konečně zpěvák Peter Lipa představil slovenské jazzové trio a sólistu Igora Butmana. Přišel podsaditý chlapík se saxofonem a spustil. Výborné trio brzy ukázalo, co umí, ale jak se Igor  rozehrával, postupně umlkal hovor, kašlání a šustění, až nakonec zbyl on sám, se svými sóly, ve kterých vyzpíval širou ruskou step i tajgu jako nikdo před ním. Překvapilo mě, že se uváděl anglicky a rusky, ale to jsem nevěděl, že "kníže" Igor byl už před časem korunován jazzovým carem ve Státech, kde vystupoval se špičkami jako je Corea nebo Marsalis. Pak nastoupili Bromovci dirigovaní Vlado Valovičem, a po dlouhých letech jsem se dočkal té jejich nejčistší jazzové hudební lázně, a to i v Butmanových skladbách jako "Ty něznáješ čto takóje ljubóv". Největší ovace ale sklidila současná improvizace tří saxofonů, Štveráčka, Tarišky a Butmana, s dokonalým pozadím big bandu. Vzpomněl jsem si na jejich westcoastový "Moonlight in Vermont", který mi kdysi otevřel úplně nový svět, pro který jsem opustil rodnou zem. Na ten měsíc se dívám dnes z okna naší chalupy, ale kdyby ti kluci ruští tenkrát v osmašedesátém přijeli s takovouhle muzikou, asi bych býval nikdy neemigroval. (KN)

Dopis pana velvyslance Vošalíka na rozloučenou

Vážení krajané, milí přátelé,

     Čtyři roky se na první pohled zdají být poměrně dlouhým úsekem života, přesto uběhnou rychle a také můj čas jakožto velvyslance České republiky v Kanadě se nachýlil k závěru. Mé představy a plány od počátku vycházely z toho, co v Kanadě vybudovali mí předchůdci a mou ambicí bylo navázat na jejich práci. Z Kanady odjíždím s pocitem, že práce, kterou naše velvyslanectví za uplynulé čtyři roky odvedlo, byla prací produktivní, profesionální a úspěšnou. A myslím, že je právě zde na místě poděkovat všem, kteří se na úspěšné činnosti velvyslanectví podíleli - týmu mých spolupracovníků v Ottawě, kolegům z generálních konzulátů v Montrealu a Torontu a v neposlední řadě krajanské komunitě, která pro mne byla po celou dobu mého pobytu skutečným sborem kvalifikovaných poradců.

     Často slýchávám, že mé působení bude spjato se zrušením vízové povinnosti pro české občany. Rád bych zdůraznil, že to jako nejdůležitejší prvek necítím. Zrušení vízové povinnosti vnímám jako důležitý krok k vytvoření širšího prostoru pro vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi ČR a Kanadou. Pevně věřím, že nedávná návštěva předsedy vlády ČR v Kanadě ukázala, že tento prostor jsme nejen ochotni, ale též schopni využít. I na české komunitě bude záležet, do jaké míry se do tohoto procesu tvůrčím způsobem zapojí.

     Před mým nástupcem stojí hned několik úkolů, které mu zde zanechávám v rozpracované podobě. V bilaterální rovině je to příprava několika významných návštěv a dále pak náročné období první poloviny roku 2009, kdy Česká republika bude zastávat funkci předsednické země Evropské unie v Kanadě. Byl bych také upřímně rád, kdyby můj nástupce pokračoval ve spolupráci s krajanskými komunitami, které aktivně podporují projekt vzniku památníku obětem komunismu v Ottawě.  

     Je mnoho přátel, na které budu rád vzpomínat a se kterými budu dál udržovat kontakt. Můj pobyt v Kanadě vnímám - stejně jako svou práci - jako jeden celek, který v sobě přinášel to radostné i to méně radostné. Ale to vše vytváří jeden milý obraz Kanady, který si s sebou odnáším. Děkuji všem, kteří chválili i těm, kteří svými kritickými připomínkami pomáhali zkvalitňovat práci našeho velvyslanectví.

     Nemohu než i nyní na tomto místě zopakovat: buďte hrdí na zemi, ze které pocházíte; máte právo být na ni hrdí a máte pro to mnoho důvodů. Těším se možná někdy na shledanou.

Pavel Vošalík, velvyslanec České republiky v Kanadě

Zajímavé internetové adresy

Několik lidí se ozvalo s dalšími adresami, které vás mohou zajímat. Přehled zpráv českých periodik najdete na http://pravednes.cz. České večerníčky můžete například vidět na YouTube: pohádku Krtek a ježek uvidíte na www.youtube.com/watch?v=NQecXs2qM7E, Boba a Bobka na www.youtube.com/watch?v=S5iybmtX0To.

Trochu humoru (vzpomínka na srpen 1968)

Sovětskou armádu lze rozdělit na dvě skupiny: na válečníky a bojovníky. Válečníci se válejí v Československu a bojovníci se bojí na řece Ussuri.

Jaký je rozdíl mezi automatickou pračkou a Stalinem? - Stalin i věšel.

Československo je zemí tak dokonale neutrální, že se už nemíchá ani do vlastních záležitostí.

Srpnové pouliční nápisy:

Tak dlouho jsme prohlubovali přátelství, až jsme na dně!

Ztratili jsme bratry - kdo je najde, dostane přes hubu!

Okupant a uzený, nejlepší jsou studený!

Vyměním tucet českých granátů za dva ruční! - zn. To chce klid.

Koupím větší počet sovětských uniforem - zn. Jen prostřílených.

Vyměním brožovaného Lenina za svázaného Brežněva - zn. Doplatím.

A srpnová přikázání: 1. Nemysli! 2. Myslíš-li, nemluv! 3. Mluvíš-li, nepiš! 4. Píšeš-li, nepublikuj! 5. Publi-kuješ-li, nepodpisuj! 6. Podpisuješ-li, nediv se!

Různé zprávy                                                                    

Hledáme česky nebo slovensky mluvící osobu, která by pomohla s domácími pracemi a s ošetřováním penzisty postiženého Alzheimerovou nemocí v Pierrefonds. Informace na tel. (514) 738-7985.

 

Ubytování v Mt. Tremblant Village. Máte rádi zimní či letní sporty? Moderní ubytování (2 kondominia), v jakékoliv roční době, v překrásném horském středisku "Mt. Tremblant Village". Informace najdete na internetu na stránce www.stayattremblant.com/condo/index.html. Doporučuje Láďa Křivánek.

 

Pro muzeum Jiřího Trnky hledám následující publikace z Expo 67 v Montrealu: "Czechoslovakia at Expo '67: press information", Expo 67 Montreal Canada "The Memorial Album" (různí autoři), Remember Expo "A Pictorial Record" (autor Robert Fulford), "This Was Expo" (rovněž od R. Fulforda). Pro informace nebo s nabídkou se obraťte na redakci Věstníku, tel. 514-484-6177, která kontakt zprostředkuje.

 

Levné telefonování: vytočte 10-10-100 a pak hned volané číslo (011-420-...). Do Čech stojí prvních 15 minut 25 centů, každá další minuta 5 centů. Po Kanadě a USA je rovněž prvních 15 min za 25 c, každá další minuta stojí 4 centy. Pro podrobnější informace se podívejte na www.1010100.com. (Láďa Křivánek)

 

Na Věstník přispěli: Božena Brichová, Agnes Guitard, Vladimír a Elena Kováčovi, Jaroslava Milerová, Helena Porez, Jan Sammer, Věra Zabrodská. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník finančně podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.