Montrealský Věstník Ročník 45

Září/September 2008, 5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4, Číslo 1


 

Kalendář činností

 

Každou středu: Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

 

9. 9. Út Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

16. 9. Út Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

21. 9. Ne Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

20. - 21. 9. Podzimní brigáda, tábor Hostýn, St. Calixte, celý víkend

 

Klub seniorů

Seniorské schůzky probíhaly během léta každý týden. Zpívali jsme písničky, promítali si zábavné filmy, diskutovali o zajímavých věcech z našeho života. Pokud si budou senioři přát, budeme se i nadále scházet každý týden, vždy ve středu v půl druhé. Informace o programu vám rád podá Josef Janík na tel. (514) 489-4364.

 

Po třech letech vedení Klubu seniorů se na schůzce 25. června paní Reichmanová vzdala této náročné funkce. Je jisté, že nám bude chybět - její vedení bylo znamenité. (Josef Janík)

České a slovenské sdružení

První výborová schůze po prázdninách bude v úterý 16. září v Misijním domě na 7300 Sherbrooke West v 7.30 večer. Na programu je příprava podzimních akcí, především tradičního koncertu k výročí 28. října.

 

"Vážení zahraniční Češi,

16.-17. září proběhne v Praze konference "Krajané a exil: 1948 a 1968". Konferenci pořádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů a naváže na Týdny zahraničních Čechů, pořádané v Praze v letech 1998, 2000, 2003 a 2006. Setkání je inspirováno osmičkovými výročími letošního roku a nabídne možnost nahlédnout do exilové vlny, způsobené politickými událostmi let 1948 a 1968, pohledem historiků ale i pohledem zahraničních Čechů a pamětníků. Jak tomu na podobných setkáních bývá zvykem, diskuse zcela jistě přesáhne téma konference a dotkne se i jiných témat, souvisejícími s krajany a zahraničními Čechy. Konference se uskuteční pod záštitou ministra zahraničí České republiky pana Karla Schwarzenberga, za podpory Odboru pro kulturu, krajany a prezentaci Ministerstva zahraničí ČR, a ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Jednání bude probíhat v prostorách Rektorátu Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, od 9.00 do 17.00 hodin. Připravuje se i doprovodný program, jehož součástí bude např. vystoupení krajanského folklorního souboru, návštěva Ústavu pro studium totalitních režimů atd.

Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů se těší na setkání s vámi na půdě Univerzity Karlovy, která se stala tradičním fórem pro diskusi a pro setkávání zahraničních Čechů z celého světa. Podrobnosti o konferenci jsou k dispozici na adrese www.zahranicnicesi.com."

Ája Vrzáňová, předsedkyně MKVZČ, Miroslav Krupička, tajemník MKVZČ

Data tradičních akcí ČSS a Sokola

53. Dobročinný bazar, který organizuje dámský odbor Čs. sdružení, se bude konat v sobotu 1. listopadu 2008 jako obvykle v hale kostela sv. Ignáce.

Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem Montreal, bude v sobotu 15. listopadu v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon.

Mikulášskou nadílku organizovanou ČSS a Sokolem pro děti chystáme na neděli 7. prosince odpoledne.

Sokolské 59. Šibřinky se budou konat v sobotu 31. ledna 2009 opět v hale městské radnice TMR. (AM)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 9. září 2008 v půl osmé večer v Misijním domě. Všichni členové Sokola jsou srdečně zváni - budeme projednávat program blížící se župní valné hromady, která se bude konat 18. října v Kingstonu a po níž bude následovat rozprava o budoucnosti Sokola v Kanadě. Jsou vítáni i ti, kteří by se chtěli stát členy Sokola a rozpravy se zúčastnit. Uvítáme nové nápady a návrhy, jak vylepšit a zpestřit naše aktivity. Přijďte mezi nás!

 

Pravidelné sokolské cvičení a volejbal začnou koncem září. Informace o všech akcích podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092.

 

Deštěm poznamenané sokolské letní hry.

Konání 44. ročníku letních her Sokolské župy Kanadské, pořádaného 9. srpna 2008 v hezkém prostředí obce St. Jacobs v turistické oblasti 110 km západně od Toronta, bylo ohroženo krajně nepříznivým počasím, které odradilo od účasti nejen účastníky z Montrealu a Ottawy, ale i z Toronta. Silný vytrvalý déšť způsobil, že závody byly zahájeny s hodinovým zpožděním, až když déšť poněkud povolil, a také během dne musely být závody několikrát přerušeny pro déšť a větší bouřku. Vzdor této nepřízni počasí se podařilo závody provést v plném rozsahu za účasti 29 závodníků všech věkových skupin z Guelphu, Kitcheneru, Toronta, St. Jacobs a Waterloo. Soutěžilo se ve skoku dalekém, ve vrhu koulí, v hodu míčkem, v  běhu na 60 m a 100 m, a v běhu terénem na 2 km, jen soutěž ve skoku vysokém se z bezpečnostních důvodů nekonala. V závodech, které řídila náčelnice Sokolské župy kanadské Jana Otrubová, byly v přátelském zápolení všech závodníků i za nepříznivých podmínek docíleny pěkné výkony. Po ukončení závodů se účastníci her včetně několika diváků, kteří i v deštivém počasí přišli závodníky povzbudit, shromáždili v domě manželů Kargerových k přátelskému posezení s chutným pohoštěním, které připravili manželé Kargerovi s dalšími členy sokolské jednoty Kitchener-Waterloo-Guelph. V příjemném přátelském prostředí byly pak župní náčelnicí Janou Otrubovou vyhlášeny výsledky a úspěšným závodníkům předány získané medaile. Připomínkou, že letos uplynulo 50 let od konání prvních letních her Kanadského Sokola pořádaných v srpnu 1958 na "Sokolské farmě" v Laurentských horách, byly letošní deštěm poznamenané hry ukončeny.

Přehled nejlepších výsledků: Žákyně - 6-8 let: Ashley Phillips 86 bodů, 8–11 let: Sarah Syptáková 73 bodů, 11-14 let: Nicole Syptáková 106 bodů. Žáci - do 6 let: 1. Nolan Karger 23 bodů, 8-11 let: Jacob Schuller 143 bodů, 11-14 let: Mark Sypták 153 bodů. Dorostenci: Lukáš Takacs 55 bodů. Ženy - 40-50 let: Mary Anne Knibbe a Dana Staňková obě 137 bodů, 50-60 let: Hana Jurásková 15 bodů, 60-70 let: Jindřiška Syptáková 37 bodů, nad 70 let: Lída Baušeová 83 bodů. Muži - 40-50 let: Bart Schuller 7 bodů, 60-70 let: Jan Lukavský 7 bodů, nad 70 let: Stanislav Staněk 110 bodů. (Jan Waldauf)

Misie sv. Václava

Vítáme všechny zpátky po letních prázdninách. Naše příští mše se bude konat v neděli 21. září 2008 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7300 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec recitujeme před mší od 10.30 h. Kaple je ve 3. patře budovy. Prosíme, přicházejte chvíli před jedenáctou, protože budova se z bezpečnostních důvodů zamyká. Děkujeme za pochopení. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Počasie nám tohto roku zatiaľ neprialo, na tábore Hostýn je však rušno a letný program prebieha podľa plánu.

 

Detský tábor v dĺžke troch týždňov prebehol výborne. Aj napriek tomu že detí bolo menej ako po minulé roky, tábor bol veľmi úspešný a väčšina detí sa už teší na ďalší rok. K úspechu tábora prispel personál pozostávajúci z vynikajúcich vedúcich Drahoša Chytrého, Jirku Rašky a Roberta Eisenbruka, pomocných vedúcich Honzu Skyby, Lydie Goff a Lucie Babákovej, správcu tábora Jozefa Vosického, poradcu Zdeňka Noska a v neposlednom rade pána Jozefa Maxanta, ktorý celý team ľudí usmerňoval. Kuchyňa bola vďaka pani Milady Hanzlovej z Kitcheneru a Zuzanke Durikovej zo Slovenska vynikajúca, čo potvrdzujú slová jedného francúzsky hovoriaceho dieťaťa adresované svojim rodičom: ".....veľa tých jedál som nepoznal ale všetko bolo výborné a stále som všetko zjedol." Srdečná vďaka patrí Drahošovi, ktorý opäť pracoval na tábore počas svojej dovolenky a bez nároku na akúkoľvek odmenu.

 

Tohoročná púť sa uskutočnila 10. augusta 2008. Predpoveď počasia zrejme odradila ľudí, čo sa odrazilo na počte prítomných hostí. Po omši slúženej pánom farárom Gabrielom Jurošom si hostia pochutnali na tradičnom púťovom obede, držkovej a ďalších dobrotách v  predaji v stánku. Do dobrej pohody hrala hudba pána Noska. Ceny v tombole boli hodnotné vďaka následovným darcom, ktorým touto cestou vyjadrujeme opätovné poďakovanie za podporu Asociácie Hostýn: pán Silber z Coulée Miton Cast Enr., pán Pitule z Exxagro, Český konzulát v Montreali, obchod Salamico, firma Alpina Salami, piváreň L’Amčre ŕ boire, pekáreň Wawel, pán Bob Vojtěch z Tonaka Construction, pán Miloš Novotný z Bohemia Restaurant a manželé Voňkovi z Besedy.

Chceme upozorniť majiteľa lístku číslo 720635, že cenu si môže prevziať priamo na Hostýne alebo zatelefonovať na číslo 514-385-5153.

Svojou účasťou na púti nás poctil Český konzulát v Montreali v zastúpení pani Jaroslavy Jeslínkovej, generálnej konzulky Českej republiky, a vicekonzula Milana Slanca s rodinou, ktorým sa celé podujatie veľmi páčilo.

 

Po prvýkrát sa konal 17. augusta 2008 na Hostýne Slovenský piknik a to za vysokého počtu návštevníkov. Tentokrát sa organizátori, pani Matuška, Valenta a Fuska zo Slovenskej kanadskej ligy rozhodli "vyskúšať" tábor Hostýn a myslím, že neoľutovali. Autobus z Montrealu priviezol tých, ktorí preferovali tento spôsob dopravy, ďalší došli vlastnými autami. Mnohí prišli na tábor Hostýn po prvýkrát a rátame, že po tejto mimoriadne vydarenej akcii nás v budúcnosti znova navštívia. Po chutnom obede boli v stánku na predaj: gulášová polievka, debrecínky s kyslou kapustou a rôzne sladkosti.

Oslava okrúhlych narodenín pána Standu Skalu s šumivým vínom a tortou pre všetkých prítomných prispela k sviatočnosti tohto dňa. Do tomboly prispeli vyššie uvedení darci. Majiteľ lístku číslo 720981 si môže prevziať cenu priamo na tábore Hostýn alebo zatelefonovať na číslo 514-385-5153.

 

Srdečné poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí zorganizovali vyššie uvedené akcie.

 

Leto sa chýli ku koncu ale stále máte ešte možnosť využit posledné teplé dni v náručí prírody. Hostýn vás rád privíta na Labour Day víkend; nenechajte si ujsť možnosť oddýchnuť si slnením sa na našej pláži, člnkovaním sa na jazere, zberom húb (tých je tohto roku neúrekom), alebo posedením si pri táboráku.

Poslednou udalosťou tejto sezóny je jesenná brigáda, naplánovaná na 20. - 21. septembra 2008. Privítame účasť všetkých, čo majú chuť svojou prácou prispieť k údržbe a zveľadeniu tábora Hostýn. Pobyt a jedlo je počas brigády na účet Hostýna.

 

Ak sledujete našu web stránku www.hostyn.org, mohli ste si všimnúť, že bola zmodernizovaná a je plne funkčná v troch jazykoch: češtine, angličtine a francúzštine. Poďakovanie za jej premenu patrí nášmu webmastrovi Petrovi Dibákovi z Londýna, UK, a Nicole Seben, ktorá preložila český text do angličtiny a francúzštiny. Dodatočne sa chceme tiež poďakovať pani Ilone Jeřábkovej za overenie účtovníctva Associácie Hostýn pred valnou hromadou konanej v apríli tohto roku. (Viera Seben)

Beseda

Vážení čtenáři, zajisté jste si všimli, že v poslední době České a slovenské kulturní centrum Beseda není tak aktivní jako minulá léta. Důvodů k tomu je několik, ale hlavní důvod je moje a Johnovo pracovní vytížení, které nám nedává možnost se zúčastnit organizování aktivit Besedy v takové míře, jak bychom si přáli. Velmi nás mrzelo, že jsme nemohli pořádat některé již tradiční akce a kurzy a museli odříci mnoho vystoupení našich souborů na festivalech a slavnostech, kam jsme byli opět pozváni. Doufáme ale, že je to stav dočasný a Beseda brzy zase najede do normálních kolejí a bude znovu pořádat jazykové a taneční kurzy, koncerty, zábavy, plesy a vystupovat na festivalech, tak jako předtím. Za 10 let své existence si Beseda udělala velmi dobré jméno mezi českou a slovenskou komunitou, ostatními etnickými skupinami a Kanaďany. Myslím si, že by byla velká škoda nechat výsledky tisíců hodin dobrovolné práce pro udržení a propagaci české a slovenské kultury úplně zaniknout. Pokud by někdo měl zájem převzít naši štafetu a chtěl nám pomoci pokračovat v činnosti Besedy, s nadšením ho uvítáme. Zároveň bych chtěl blahopřát a poděkovat všem členům, účastníkům a sponzorům za jejich dobrou práci a podporu. Přeji všem přátelům a příznivcům hodně sil, zdraví a úspěchů, a brzy s vámi všemi zase na shledanou. (Vítězslav Voňka)

Kontakt: e-mail: besedacanada@hotmail.com, webová stránka: www.beseda.ca

Sport

Z důvodu celkových oprav tenisových kurtů na Tennis-13 Laval jsme nemohli (poprvé!) uspořádat náš každoroční již 47. tenisový turnaj. Dostal jsem tuto špatnou zprávu velmi pozdě, ale tenistům a sponzorům jsem to oznámil telefonicky a emailem. Pevně věřím, že příští rok se znovu sejdeme ve velkém počtu a vše dohoníme na nových a dokonalejších kurtech. (Standa Skála)

Kultura

České a slovenské sdružení, Sokol Montreal a Comenius Institute ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Montrealu chystají koncert světoznámeho Panochova kvarteta u příležitosti 90. výročí založení Československa dne 28. října 1918. Koncert se bude konat pravděpodobně opět v sále hudební školy Vincenta d'Indy. Datum ještě není známo. Podrobnosti budou oznámeny v příštím čísle.

 

Předběžně oznamujeme, že Oktoberfest Jana Chlumského se bude konat v sobotu 25. října 2008 v hale Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve West. Informace na tel. (514) 737-9220.

 

Naší české a slovenské společnosti dobře známý umělec Peter KRČ se účastní národní výstavy, kterou pořádá Pastel Society of Eastern Canada od 31. října do 9. listopadu 2008 v Tudor Hall v pátém patře domu OGILVY na 1307 St. Catherine W. v Montrealu. Již 13. výstava vybraných pastelů je otevřena každý den, Po-St 10 - 18 h, Čt-Pá 10 - 21 h, So 10 - 17 h a Ne 12 - 17 h.

 

Interaktivní expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé fantazie koncipovaná výtvarníkem Petrem Niklem bude poprvé vystavena v Severní Americe v kanadském Vancouveru. Výstava, která měla světovou premiéru na podzim v r. 2006 v Českém centru v Paříži a v r. 2007 byla zpřístupněna v Praze a dalších městech České republiky a v italské Florencii, je inspirována dílem velkého českého humanisty Jana Ámose Komenského a je jádrem projektu PAMPAEDIA, jehož autory jsou Jiří a Radana Waldovi. Hlavní inspirací Petra Nikla je dílo "Labyrint světa a ráj srdce" J. A. Komenského. Autory interaktivních nástrojových objektů a instalací je třináct českých a zahraničních umělců: Milan Cais, Michael Delia (USA), Luboš Fidler, Martin Janíček, Jiří Konvrzek, Jaroslav Kořán, Petr Lorenc, Jiří Melzer, Petr Nikl, Quido Sen (Švýcarsko), Ondřej Smeykal, Václav Smolka a Čestmír Suška. Centrálním objektem expozice je "Labyrint srdce" - organická hrací sestava, která umožňuje, stejně jako všechny ostatní objekty, aktivní tvůrčí spoluúčast návštěvníků. Výstava potrvá od 5. října 2008 do 23. února 2009 v prestižním TELUS World of Science, 1455 Quebec Street, Vancouver, BC, V6A 3Z7. Informace najdete na www.telusworldof science.com/vancouver. Oficiální stránkou projektu je www.orbis-pictus.com a www.tv.pampaedia.cz. (Podle tiskové zprávy Velvyslanectví ČR v Kanadě)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Chair in Slovak History and Culture at the University of Ottawa,

with the support of the Faculty of Arts,

and with the co-sponsorship of the Embassy of the Slovak Republic,

and the Embassy of the Czech Republic,

 

cordially invites you to the conference

 

“The ‘Prague Spring’

and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia, 1968"

 

to be held on October 9-10 in Tabaret Hall,

550 Cumberland Street, University of Ottawa

 

On the occasion of the 40th anniversary of these events, this international conference will bring together academics from the former Warsaw Pact countries to present papers based upon their latest research in recently-opened archives in their respective countries. Knowledgeable North American scholars will comment on their presentations. Conference will start with a reception at the embassy of the Slovak Republic on Wednesday evening and continue with talks and papers thoughout Thursday and Friday.

Conference registration of $100 includes receptions, lunches and coffee breaks.

Registration by September 15, 2008. University of Ottawa, Chair in Slovak History & Culture,

155 Seraphin Marion, Ottawa, ON K1N 6N5. Cheques to be payable to the University of Ottawa.

 

Information: Mark Stolarik, stolarik@uottawa.ca

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlédnutí za letními událostmi

Oslava na Hostýně 17. srpna

Srdečný dík panu Josefu Janíkovi a Zdeňku Noskovi, kteří pro mě připravili překrásnou "Surprise Party" k mým 80-tinám s obrovským dortem a šampaňským. Konalo se to v neděli 17. srpna na Hostýně. Ve stejnou dobu tam byl autobusový zájezd ze Slovenského kostela a malá pouť. Počasí nám přálo - hudbu dobře zorganizoval (jako vždy) Zdeněk Nosek. Vepřo-knedlo-zelo a dršťková a hovězí polévka a párky byly výborné. Díky obětavým kuchařkám a všem, kteří měli podíl na tomto krásném dnu. Bylo tam kolem 60 spokojených návštěvníků. Myslím, že by se tato setkání a podobné oslavy mohly pořádat každoročně!

Ještě jednou, díky! (Standa Skála)

 

Divadelní představení Campbell's Sutra v červenci

Herec Vlasta Vrána je známý spíš z filmu a televizní obrazovky, ale divadlo hraje rád - udržuje ho to prý v kondici a v povědomí diváků. V červenci jsme ho mohli vidět na prknech Hudson Village Theatre ve hře Ricka Blue (známého z dua Bowser and Blue) nazvané "Campbell's Sutra". Hraje v ní nežádoucího a nijak legračního komika Campbella, který chodí tam, kam není zván, jako například na oslavu narozenin, kterou hra začíná. Přes celkovou nízkou úroveň hry se Vránovi dařilo navázat kontakt s publikem a vyvolat smích vtipnými komentáři. Ačkoliv kritika této hry nevyzněla pro autora ani režiséra příznivě, Vlasta Vrána i další herci se se svými rolemi vypořádali velmi dobře a hra byla pro přítomné celkem dobrým zážitkem. (AM)

 


Vernisáž výstavy obrazů 19. srpna

"Vážení a milí krajané,

srdečně děkuji Vám všem, kteří jste přijali mé pozvání na vernisáž výstavy obrazů pana Stanislava Staňka z Plzně. Uspořádali jsme ji s úmyslem připomenout jednu z velmi smutných událostí 20. století - 21. srpen 1968, začátek sovětské vojenské okupace Československa, pokračování období stagnace, úpadku, beznaděje, deformace hodnot a charakterů, důvod k emigraci více než jednoho sta tisíc našich spoluobčanů. Příležitost potěšit se obrazy v Galerii Gora, 279 Sherbrooke West, 2. p., Montreal, trvá až do 7. září.

Velkou část hostů vernisáže jsme pozvali prostřednictvím webových stránek našeho generálního konzulátu (www.mzv.cz/montreal) nebo zasláním pozvánek elektronickou poštou. V této praxi budeme i nadále pokračovat, neboť ji považujeme za součást moderního trendu zpracování administrativy - co nejrychlejší a nejlevnější způsob informování maximálního počtu adresátů. Dovoluji si proto požádat všechny krajany, kteří mají svoji internetovou adresu, aby ji generálnímu konzulátu sdělili na naši adresu montreal@embassy.mzv.cz. Samozřejmě, pokud bude i nadále platit laskavá nabídka Montrealského Věstníku informovat o našich akcích též jeho prostřednictvím, vždy tuto možnost rádi využijeme.

Vážení krajané, přeji Vám příjemné strávení posledních letních dnů a těším se s Vámi všemi na shledanou na oslavě mnohem radostnější události - 90. výročí vyhlášení Československé republiky.

S přátelským pozdravem Vaše Jaroslava Jeslínková, generální konzulka."

CSPBA Scholarships

CSPBA už tradične každý rok ponúka štipendiá študentom slovenského pôvodu študujúcim na CEGEPu alebo na univerzite v Quebeku. Ak máte záujem sa prihlásiť, nezabudnite, že prihláška na rok 2008 musí byť zaslaná najneskôr 13. septembra, 2008 na adresu: Mrs. Daniela Arendasova, 24, 16th Street, Roxboro, Quebec H8Y 1N9. Viac informácií, ako aj prihlášku na štipendium na rok 2008 nájdete na webovej stránke www.slovakmontreal.com. Štipendiá budú potom odovzdané študentom na Výročnom štipendijnom plese, ktorý sa tento rok bude konať v sobotu 1. novembra v klube Le Challenger vo Ville St. Laurent, 2525 Avenue des Nations. (Jozef Brody)

In memoriam

V červenci tohoto roku zemřela v Torontě v požehnaném věku 85 let paní Olga BOUČKOVÁ. Dlouhá léta žila se svým manželem v Montrealu - její manžel učil v české škola a ona vydatně pomáhala především s přípravou a organizací Bazaru. Pozůstalým vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast. (Olga Velanová)

 

Requiem za přítele

Věřte mi, že jsem se ho snažil přesvědčit: "Je ti devadesát devět, přece to do té stovky dotáhneš!" Ale všichni z nás, kdo jsme toho Gustu VOLESKÉHO znali, jsme věděli předem, že on si stejně bude dělat, co on sám chce. Gustav byl originál. Svým způsobem - a nevím, jak to zařídil - také životní umělec. Inteligentní, sečtělý, informovaný do poslední chvíle: kolik z nás čte pravidelně anglický "Economist"? Někdy se dal, alespoň mnou, přesvědčit, že svět se nenaklání jen doprava. Gusta byl nesmírně loyální ke své rodině a k těm svým přátelům, co jsme tu zbyli. Gusto, už teď nám chybíš. V tom našem už tak malém lesíku je další mýtina. Jako bych tě slyšel: jednou se tam stejně všichni sejdeme. Radši si to ujasněme: že tam musíme všichni, to víme, ale raději bychom počkali až do tvého věku. (Ruda Roden)

Gustav Voleský zemřel v Montrealu 19. července 2008.

 

MUDr. Norbert Každan

(Ani ne tak nekrolog, spíše vzpomínka na dobrého člověka.)

Dr. Každan pracoval v Praze v nemocnici na Bulovce, kde pracovalo i hodně jiných vynikajících lékařů. To samo o sobě je aspoň takovým začátečním, byť i neúplným náčrtkem jeho profesionální odbornosti. Ale doktor Každan byl nadto i nesmírně hodný člověk. To bylo snad tím hlavním důvodem k tomu, proč ho ty oba reakční režimy - ten nacistický i ten komunistický - poslali do koncentráků. A to v Norbertovi zanechalo hlubokou stopu. Ta se později demonstrovala též tím, že cítil silnou solidárnost se všemi bývalými politickými vězni. Proto tady v Montrealu založil a vedl kroužek bývalých politických vězňů. Mezi jeho nebližší spolupracovníky patřil Milan Havlín. Do této skupinky patřila i moje tchyně Marie. Proto se schůze konaly často, snad většinou, v našem domě. Myslím, že to bylo hlavně s ohledem na stáří mé tchyně, která byla označována za nejstaršího bývalého politického vězně v exilu.

O tom, jak silnou solidaritu s bývalými mukly doktor Každan cítil, svědčí aspoň pro mně i to, že když matka onemocněla, dr. Každan byl jediný, který mimo naší rodiny, ji v nemocnici navštěvoval dennodenně, přes to že matka nebyla jeho pacientkou. Byl to dobrý lékař a dobrý člověk. Nikdy na něho nezapomenu.

Dr. Norbert Každan zemřel v Montrealu 22. března 2008. (V.J. Vrána)

Změny v Novém domově

Před dvěma týdny se Jan Rotbauer vzdal své funkce redaktora Nového domova (ND), čtrnáctideníku vydávaného Masarykovým ústavem (MÚ). K tomuto rozhodnutí došel při diskusi na schůzi tiskového výboru MÚ dne 7. srpna 2008. Jeho dopis na rozloučenou si můžete přečíst na www.canadianczech.com, což je nová soukromá stránka Jana Rotbauera, na kterou přetáhl i informace o událostech čs. komunity z bývalé stránky ND. Co o této věci jakož i o zmíněné schůzi a jiných událostech, které jí předcházely, říkají další členové torontské společnosti, čtenáři ND a přátelé Jana Rotbauera, najdete v "reakcích" na téže stránce.

Za těch tři a půl roku pod jeho vedením získal ND dynamickou formu a velmi dobrou úroveň, a díky jeho pracovitosti a obětavosti byla vytvořena velice zajímavá a informativní webová stránka ND. Zdá se, že situace dospěla do bodu, kdy smíření již není možné. Doufejme, že vedení MÚ a rada ND se dokáže vyrovnat s touto krizovou situací, vezme ohled na názory čs. společnosti a najde novou cestu, síly a hlavně pomoc lidí při pokračování v tradičních akcích a ve vydávání Nového domova. Janu Rotbauerovi při této příležitosti přejeme štěstí a úspěch a snad trochu víc diplomacie a uvážlivosti v jeho dalším podnikání. (AM)

A něco pro zavzpomínání, pobavení a zamyšlení

Já, Vlk, přiznávám sebekriticky, že jsem se dopustil částečně chyb. Bylo to ovšem v dobách neustálých zvratů a v dobách, kdy naše smečka hledala tu nejlepší cestu pro všechny obyvatele lesa. Museli jsme se prokousávat kupředu, sami, bez zkušeností. Tehdy šlo o to, jak řešit problémy, které před námi stály. Jelikož jednoho dne přede mnou stála znenadání Karkulka, pozřel jsem ji, protože jsem věřil tomu, co se o ní říkalo. Šedí vlkové, zkušení vůdci, tvrdili, že se vyvyšuje nad ostatní a že chce navíc nedůstojným a nechutným způsobem oslavovat babičku, jako bychom si nebyli všichni v lese rovni. Důkazem byl košík plný sladkostí, který Karkulka ve zmíněný den skutečně babičce nesla. Babičku jsem pozřel krátce před Karkulkou, neboť jsem věřil, že je živlem rozvratným a podvratným. Byl jsem pak napaden a zraněn myslivcem, který mi rozřízl břicho a byl za to po zásluze odsouzen smečkou k roztrhání. Pokud jde o jeho osud, všichni vědí, že vystupoval jako oportunista a střílel v lese zcela libovolně tak zvanou "škodnou".

Jsem si ovšem vědom, že jsem se částečně vůči babičce i Karkulce provinil, ale nejsem za tento čin odpovědný, neboť jsem tehdy věřil a učinil jsem to jen pro dobro lesní říše a smečky. Musím také říci, že mne babička a Karkulka pořádně tížily. Prohlašuji na svou čest, že babička i Karkulka teď už smějí do lesa a že jsou zproštěny obžaloby, která na ně byla uvalena. Mohou se tak stát rovnoprávnými obyvateli našeho milého lesa a já je touto cestou vítám zpátky mezi nás. Ať žije Karkulka a babička! Ať žije náš les!, Ať žije naše smečka! S pozdravem "když se kácí les - lítají třísky", Vlk

Tento článek Ivana Krause, nazvaný "Prohlášení", byl uveřejněn v Proměnách v červenci 1971.

Různé zprávy

Ztratila jsem na Hostýně během poutě zlatý náramek, masivnější řetízek. Má pro mě velkou sentimentální cenu - nálezce odměním. Volejte prosím na číslo (514) 297-0138.

 

Ubytování v Mt. Tremblant Village. Máte rádi zimní či letní sporty? Moderní ubytování (2 kondominia), v jakékoliv roční době, v překrásném horském středisku "Mt. Tremblant Village". Informace najdete na internetu na stránce www.stayattremblant.com/condo/index.html. Doporučuje Láďa Křivánek.

 

Televizní vysílání pro Čechy a Slováky Nová vize Montreal je na kanále č. 14, satelit č. 207 každý čtvrtek v 18.30 h a repríza je v pondělí v 9.30 h. Dotazy a připomínky na adrese montrealtv@yahoo.com. Některé pořady můžete též sledovat na internetové stránce www.tvsedna.com.

 

Inzertní stránku upravujeme v létě do dalšího ročníku Věstníku, ale dodatečné úpravy můžeme udělat i během roku. Roční poplatek je stále $80. Chcete-li inzerovat nebo změnit něco ve vašem inzerátu, dejte nám vědět!

 

Na Věstník přispěli: Valerie Dubská, George Ehrman, Josef Janík, Láďa Křivánek, Vlasta Nosek, Libuše Proschek, Helen Raich, Jan Smola, Mira Stastny, Martin a Monika Vilímkovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník finančně podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.