Montrealský Věstník                                 Ročník 45

Říjen/October 2008                     5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                  Číslo 2


 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

28. 9.   Ne        Klavírní recitál Z. Šimurdové, sál Claude Champagne, 220 V. d'Indy, 14.00 h

18. - 19. 10.     Sjezd sokolské župy kanadské, Days Inn, Kingston

19. 10. Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

25. 10. So        Octoberfest, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 18.00 h

28. 10. Út        Koncert na oslavu 28. října (Panochovo kvarteto), Cinéma Impérial, 1432 rue Bleury, 19.30 h

29. 10. St         Balení cukroví na Bazar, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 16.00 h

 

Klub seniorů

Seniorské schůzky se i nadále konají každý týden, vždy ve středu v půl druhé. Na programu jsou zajímavé diskuse, písničky a promítání zábavných filmů. Informace o programu vám rád podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

České a slovenské sdružení

První výborová schůze po prázdninách byla přesunuta ze 16. září o týden později na 23. 9. Datum příští schůze nebylo díky tomu v době uzávěrky tohoto Věstníku ještě známo.

 

Dámský odbor Českého a slovenského sdružení připravuje svůj už 53. BAZAR na sobotu 1. listopadu v hale kostela sv. Ignáce na West Broadway, jak ukazuje přiložená pozvánka. Těšíme se, že přijdete v hojném počtu, abyste si pochutnali na různých specialitách jak slaných, tak sladkých, a hlavně abyste se setkali se svými známými a pochlubili se jim dětmi, eventuálně též vnoučaty či dokonce pravnoučaty. Pokud nám chcete a můžete pomoci, zavolejte Alenu Valdštýnovou, (514) 488-1340, Olgu Velanovou, (514) 932-1709, nebo Emu Košackou, (514) 735-5795.

 

Balení cukroví bude ve středu 29. října ve 4 hodiny odpoledne v Misijním domě.    (Ema Košacká)

Data tradičních akcí ČSS a Sokola

Mikulášská zábava, pořádaná společně Čs. sdružením a Sokolem Montreal, bude v sobotu 15. listopadu v hale kostela sv. Cyrila a Metoděje na rohu 2nd Avenue a Jean Talon.

Mikulášskou nadílku organizovanou ČSS a Sokolem pro děti chystáme na neděli 7. prosince odpoledne.

Sokolské 59. Šibřinky se budou konat v sobotu 31. ledna 2009 opět v hale městské radnice TMR. (AM)

Sokol Montreal

Župní valná hromada se letos koná v sobotu 18. října v hotelu Days Inn v Kingstonu. Řádná výroční valná hromada proběhne od 10.00 do 12.30 hodin a po obědě bude následovat Sjezd Sokolské župy kanadské. Na programu jsou dva hlavní body: zprávy o současném stavu členských jednot župy a rozprava o budoucnosti Sokola v Kanadě. Důležitými náměty pro rozpravu je činnost jak sportovní, tak i kulturní a vzdělávací, organizace cvičení, zimních a letních her, jakož i přednášek, tanečních večerů či koncertů, stav členské základny a školení cvičitelů, a také poměr Sokola k ostatním krajanským organizacím, k severoamerickému sokolstvu, jakož i k českým a slovenským organizacím a zastupitelským úřadům. Bude se mluvit o čestných uznáních i o stém výročí Sokola v Kanadě, které oslavíme v roce 2011. Na naši výzvu v minulém Věstníku byl zatím velmi malý ohlas - pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte Alenu Martinů, (514) 484-6177 nebo Míšu Fuchsovou, (514) 737-8325. (AM)

 

Valná hromada Sokola Montreal se bude konat v neděli 2. listopadu 2008 ve 4 hodiny odpoledne v Misijním domě. Bude se mluvit jednak o valné hromadě a sjezdu v Kingstonu a jednak o plánování našich tradičních zábav, Mikulášské a Šibřinek. Všichni členové Sokola jsou srdečně zváni.

 

Pravidelné sokolské cvičení a volejbal už začaly - první volejbal byl 18. září a první cvičení 24. září. Srdečně zveme všechny zájemce, přijďte se podívat a zacvičit si s námi. Informace o všech akcích podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092. (AM)

Misie sv. Václava

Příští mše se bude konat v neděli 19. října 2008 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7300 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec recitujeme od 10.30 h. Kaple je ve 3. patře budovy. Prosíme, přicházejte chvíli před jedenáctou, budova se z bezpečnostních důvodů zamyká. Děkujeme. (Rose Mary Strban)

Hostýn

Omluva: Do minulého čísla se nám vloudila chyba v části o Slovenském pikniku. Šéfredaktorka si z dodaného textu špatně domyslela zkrácené tituly i jména - organizátoři, nebo tedy správně organizátorky ze Slovenskej kanadskej ligy jsou paní Matusky a paní Valenta. Oběma se upřímně omlouváme.

Kultura

Pianistka Zuzana ŠIMURDOVÁ, která studuje na Montrealské univerzitě, pořádá klavírní recitál v neděli 28. září ve 2 hodiny odpoledne v sále Claude Champagne hudební fakulty Montrealské univerzity, 220 avenue Vincent d'Indy (blízko metra E. Montpetit). Na programu jsou díla F. Chopina, W. A. Mozarta a J. Brahmse.

 

Oktoberfest Jana Chlumského se bude konat v sobotu 25. října 2008 v hale Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve West. Informace a lístky na tel. (514) 737-9220.

 

Naší české a slovenské společnosti dobře známý umělec Peter KRČ se účastní národní výstavy, kterou pořádá Pastel Society of Eastern Canada od 31. října do 9. listopadu 2008 v Tudor Hall v pátém patře domu OGILVY na 1307 St. Catherine W. v Montrealu. Již 13. výstava vybraných pastelů je otevřena každý den, Po-St 10 - 18 h, Čt-Pá 10 - 21 h, So 10 - 17 h a Ne 12 - 17 h.

 

Trochu opožděně oznamujeme, že v roce 2006 vyšla ve Francii ve známé edici Regards velká kniha "Art - Artists from the 15th to the 21st century", přehled umělců, malířů, od 15. století až do současnosti. Jmenováni jsou Botticelli, Durer, Raphael, El Greco, Rubens, Van Gogh, Renoir, Manet a mnozí jiní. Mezi malíři 20. století se nachází na stránkách 295 až 297 obrazy Vlasty NOSKOVÉ Tryptique, Ego sum (Já jsem), Sursum corda (Vzhůru srdce), Gratia plena (Milosti plná) a Kosovo. Upřímně paní Noskové gratulujeme a přejeme jí hodně zdraví a dlouhá léta umělecké tvorby. (Rose R. Reichmanová)

---------------------------------------------------------------------------------------------

U příležitosti 90. výročí nezávislosti

 

paní Jaroslava Jeslínková, generální konzul České republiky

 

vás zve na číši vína, po které bude následovat

 

KONCERT PANOCHOVA KVARTETA

 

v úterý 28. října 2008

recepce v 18.00 hodin ve Foyer SSQ Groupe financier

koncert v 19.30 hodin v sále Lucie et André Chagnon

Cinéma Impérial, Centre Sandra et Leo Kolber, 1432 rue Bleury, Montreal

 

Na programu:

J. J. Ryba - kvartet d-moll, J. Haydn - kvartet D-dur, W. A. Mozart - kvartet G-dur,

A. Dvořák - kvartet F-dur "Americký"

 

Pozvánky, které zároveň platí jako vstupenky, budou rozeslány lidem, na které má Generální konzulát adresy. Další zájemci se mohou přihlásit na Generálním konzulátě o volnou vstupenku telefonicky (514-849-4495), faxem (514-849 4117) nebo emailem (montreal@embassy.mzv.cz) nejpozději do 20. října 2008.

 

Poznámka redakce: Tento koncert byl plánován jako obvykle ve spolupráci Českého a slovenského sdružení, Sokola Montreal a Institutu Comenius na úterý večer v sále hudební školy Vincenta d'Indy. Předsedkyně Čs. sdružení, Míša Fuchsová, zařídila umělce i sál. Gen. konzul J. Jeslínková se ale rozhodla spojit obvyklou recepci konzulátu s koncertem a zajistila sály v Cinéma Impérial. Před koncertem se bude promítat desetiminutový film. Vřele doporučujeme koncert Panochova kvarteta. Jsme moc rádi, že do Montrealu přijedou a doufáme, že se zúčastníte ve velkém počtu. Vstup s rezervací volný, bez rezervace je možno u vchodu koupit lístek na balkon.

Oznámení krajanům

"Vážení a milí krajané,

letos má náš stát 90. narozeniny. Nejen v životě člověka, ale i v životě malého státu v tak exponovaném regionu jako je střední Evropa, je to pozoruhodné a významné výročí. Generální konzulát České republiky v Montrealu je toho názoru, že je to i velmi vhodná příležitost, jak českým krajanům za pořádání oslav v uplynulých letech poděkovat a dát jim malý dárek. Usoudili jsme, že hezkým dárkem bude, když  letos nebudou na oslavě státního svátku krajané hostiteli, ale naopak těmi nejváženějšími hosty, i když ani letos jsme se bez spolupráce a průběžných konzultací především s paní Míšou Fuchsovou, předsedkyní Čs. sdružení, neobešli.

Milí krajané, dovolte, abych Vám všem mnohokrát poděkovala za vše, co jste pro Českou republiku a její dobré jméno během svého života udělali, a srdečně Vás, Vaše děti, jejich rodiny a všechny Vaše přátele, ať jsou jakékoli národnosti, pozvala na oslavu 90. výročí vyhlášení nezávislosti Československé republiky.

Po koncertě jistě hudebníci neodmítnou se s námi všemi osobně pozdravit a strávit s námi další příjemné chvíle u hrnečku kávy nebo čaje a tradičních českých zákusků připravených montrealskými krajany.

Na setkání s Vámi se všemi se těší pracovníci Generálního konzulátu ČR a Vaše Jaroslava Jeslínková

P.S. Prosíme Vás o včasnou rezervaci vstupenek na výše uvedená čísla konzulátu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

C.S.P.B.A.

Canadian Slovak Professional and Business Association

 

vás zve na svůj

43. Annual Scholarship Ball

 

který se bude konat 1. listopadu 2008  

v Le Challenger, 2525 Avenue des Nations, Ville St-Laurent

 

koktejl v 18.00 hodin (předkrmy a sklenička šampaňského)

večeře v 19.00 hodin (5 chodů, 2 láhve vína na stůl)

K potěšení i k tanci hraje orchestr Harolda Birkense.

Doporučujeme večerní oblek (black-tie).

 

Vstupenky $85 nebo $100 s potvrzením na $40 na daňové účely.

Informace na www.slovakmontreal.com.

Rezervace a vstupenky:

Daniela Arendasova, tel. 514-684-0235, email darendasova@enc.qc.ca

Anna Chrastinova, tel. 450-676-1029, email anna30space@gmail.com

Jozef Brody, tel. 514-482-7328, email josefbr@alcor.concordia.ca

Rezervace nejpozději do pátku 24. října 2008

---------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam

"Odešla jedna ze skutečně velkých osobností naší současnosti," vyjádřil se o úmrtí Tomáše BATI prezident České republiky Václav Klaus. Pan Tomáš Baťa mladší zemřel náhle v pondělí 1. září 2008. O pár dní později, 17. září, by se byl dožil 94 let. Narodil se ve Zlíně a po vzoru svého otce se vyučil v obuvnickém řemesle. Po vyučení pokračoval ve studiu ve Švýcarsku a Velké Británii. V roce 1939 přesunul sídlo firmy do Kanady. Během války vyráběl zbraně pro armádu a sám nastoupil jako dobrovolník, i když ho v armádě bojovat nenechali. Po vzoru továrního městečka ve Zlíně založil v Kanadě Batawu, v Indii Batanagar, v Jižní Americe Bataypora a Bataville ve Francii. V čele Bata Shoe Organization stál až do nedávného předání řízení firmy svému synovi. Podle ředitele nadace Tomáše Bati Pavla Veleva "odešel uprostřed práce a nových plánů". Přínos Tomáše Bati byl jak v oblasti vzdělávání a podpory mladých podnikatelů (založil např. organizaci Junior Achievement a před 10 lety zřídil Nadaci Tomáše Bati ve Zlíně), tak v oblasti počítačové technologie navrhování obuvi. Byl předsedou obchodního a průmyslového poradního výboru OECD pro transformaci zemí Střední a Východní Evropy a v této funkci se zasloužil o přijetí České a Slovenské republiky do této organizace. Je držitelem řady vysokých ocenění, mimo jiné Řádu T.G. Masaryka a slovenského Bílého dvojkříže.

Poslední rozloučení s Tomášem Baťou bylo 5. 9. v kostele St. Bonaventure v Torontě. (Převzato z Nového domova)

 

Se smutkem oznamujeme, že v Ottawě náhle zemřel pan Martin SKÁLA. Byl to skromný a obětavý člověk, dlouholetý člen a jednatel výboru ottawské pobočky Čs. sdružení a člen smírčí komise ČSSK. (Gustav Plíva)

Trochu humoru - Co si o Česku myslí Američané

(Původ tohoto textu je neznámý, průvodní poznámka však tvrdí, že jde o doslovný překlad z amerického turistického průvodce. Když si vyťukáte jména DubCzech, Koudysh atd. na Google, najdete množství odkazů na tento text a také na reakce čtenářů, nad kterými se pobavíte možná  ještě víc než nad vlastním textem...)

Česko je nepatrná země, ležící na kontinentu Evropa. Nachází se v prostoru mezi Německem a Ruskem. Kdysi byl tento stát zhruba dvakrát větší, ale v minulém století z něho začaly od východu jednotlivé kusy odpadávat. Je to významný člen světového společenství, i když ne tak významný, jak si myslí. Hraničí s Německem, Rakouskem, a pak ještě s jinými státy, které nejsou důležité a kde se špatně nakupuje.

Historie - Česko je velmi stará země s mnoha poklady, jako je Karlův most, Karlovo náměstí, Karlovy Vary a Karlštejn. Na západní civilizaci se podílí pivem a hokejem. I když si o sobě Češi myslí, že jsou moderní národ, téměř nepoužívají klimatizaci a Američan tam těžko narazí na slušnou mexickou kuchyni. K neustálému roztrpčení amerických návštěvníků mluví místní obyvatelé česky, i když je tam mnoho lidí, kteří promluví anglicky, jestliže z toho budou něco mít.

Lidé - Česko má jen tolik obyvatel jako 3 obvody New Yorku: City, Harlem a Brooklyn. Přesto je strašlivě přelidněné, minimálně každých 7 mil tam potkáte vesnici. Z deseti milionů lidí jich 9,5 milionu pije nebo kouří. Všichni Češi řídí auta jako šílenci, jsou posedlí sexem a nemají ponětí o disciplíně. Většina věřících Čechů jsou křesťané, i když byste to podle jejich chování neřekli. V Česku je mnoho komunistů.

Bezpečnost - Všeobecně se Česko považuje za bezpečnou zemi. Návštěvníci si ale musí být vědomi toho, že čas od času Česko někdo přepadne nebo obsadí (Němci nebo Rusové). Češi  tradičně kapitulují bez průtahů. Nikdy si tam nesmíte přestat dávat pozor na své peníze.

Původ - Původ Čechů je nejasný. Někteří se považují za Slovany, jiní za potomky Keltů. Pak tam je skupina lidí, kteří mluví úplně jiným jazykem, ale tvrdí o sobě, že jsou Češi. Země také mnohokrát změnila své státní zřízení a jméno. Dnešní Česko si lidé pletou s Čečnou, ale ta je více na východě. Nejznámějšími Čechy byli internacionál DubCzech, Koudysh (tenis), Hashek (hokej) a Hejvl (prezident).

Různé zprávy                                                                    

Interaktivní expozice ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé fantazie koncipovaná výtvarníkem Petrem Niklem bude poprvé vystavena v Severní Americe v kanadském Vancouveru. Výstava je inspirována dílem velkého českého humanisty Jana Ámose Komenského a je jádrem projektu PAMPAEDIA, jehož autory jsou Jiří a Radana Waldovi. Hlavní inspirací Petra Nikla je dílo "Labyrint světa a ráj srdce" J. A. Komenského. Autory interaktivních nástrojových objektů a instalací je třináct českých a zahraničních umělců: Milan Cais, Michael Delia (USA), Luboš Fidler, Martin Janíček, Jiří Konvrzek, Jaroslav Kořán, Petr Lorenc, Jiří Melzer, Petr Nikl, Quido Sen (Švýcarsko), Ondřej Smeykal, Václav Smolka a Čestmír Suška. Centrálním objektem expozice je "Labyrint srdce" - organická hrací sestava, která umožňuje, stejně jako všechny ostatní objekty, aktivní tvůrčí spoluúčast návštěvníků. Výstava potrvá od 5. října 2008 do 23. února 2009 v TELUS World of Science, 1455 Quebec Street, Vancouver, BC, V6A 3Z7. Informace najdete na www.telusworldofscience.com/vancouver. Oficiální stránkou projektu je www.orbis-pictus.com a www.tv.pampaedia.cz. (Podle zprávy Velvyslanectví ČR v Kanadě)

 

Ubytování v Mt. Tremblant Village. Máte rádi zimní či letní sporty? Moderní ubytování (2 kondominia), v jakékoliv roční době, v překrásném horském středisku "Mt. Tremblant Village". Informace najdete na internetu na stránce www.stayattremblant.com/condo/index.html. Doporučuje Láďa Křivánek.

 

Pozor - změna v televizním vysílání pro Čechy a Slováky! Nová vize Montreal vysílá stále na kanále č. 14, satelit č. 207, ale pouze každé pondělí v 11.00 h a v úterý v 9.30 h. Dotazy a připomínky na adrese montrealtv@yahoo.com. Některé pořady můžete též sledovat na internetové stránce www.tvsedna.com.

 

Na Věstník přispěli:  Beatrice a Wenceslas Faitovi, Rudolf Farsky, Kateřina Jurásková, Hana a Přemysl Pelnářovi, Jindřich Šimek, Zuzka a Luděk Truxovi. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník finančně podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.