Montrealský Věstník                                 Ročník 45

Listopad/November 2008             5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 3


 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Schůzka klubu seniorů, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 13.30 h

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

1. 11.   So        Bazar, hala Sv. Ignáce, 4455 West Broadway, 11.00 h až 15.00 h

1. 11.   So        Výroční bál CSPBA, Le Challenger, 2525 Avenue des Nations, St. Laurent, 18.00 h

2. 11.   Ne        Valná hromada Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 16.00 h

15. 11. So        Mikulášská zábava, sál kostela sv. Cyrila a Metoděje, 7187 2nd Avenue, 20.00 h

16. 11. Ne        Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h

18. 11. Út        Gala koncert Lyrichorégra 20, Pollack Hall, 555 Sherbrooke W., 19.30 h

25. 11. Út        Večeře s prezidentem ČR V. Klausem, Windsor Salle de bal, 1170 Peel, 18.00 h

--------------------------------------------------------------

VÁNOČNÍ POZDRAVY

Chcete-li popřát svým přátelům a známým k vánočním svátkům prostřednictvím Montrealského Věstníku,

napište do 20. listopadu na adresu Věstníku, 5080 Glencairn, Montreal, QC H3W 2B4.

Šek s příspěvkem vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.

 

Klub seniorů

Seniorské schůzky se i nadále konají každý týden, vždy ve středu v půl druhé. Na programu jsou zajímavé diskuse, písničky a promítání zábavných filmů. Informace o programu vám rád podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

 

Srdečně děkujeme Ing. Karlu Pelzovi za jeho pěknou přednášku seniorům na schůzce 24. září, která se týkala starších lidí se ztrátou sluchu a zraku.

 

Během schůzky seniorů dne 8. října t.r. byla před zahájením oslav povstáním přítomných uctěna památka Ing. Otty Jangla. Ještě před zahájením programu dojela k Misijnímu domu manželka zesnulého paní Ludmila Janglová, která na vzdor všem smutným událostem minulých dnů natrhala se svou švagrovou Jiřinkou v jejich sadech několik košíků jablek a jako každoročně je přivezly jako dar pro seniory. Účastníci byli vyzváni si je při odchodu zdarma rozebrat. Paní Ludmila je členkou a pokladníkem správní rady Misijního domu a podpůrcem všech aktivit naší komunity. "Ne podle peří ale podle skutků poznáte je...!" Ještě jednou srdečný dík za Vaši obětavost a celé rodině upřímnou soustrast! (Alois Fogl)

 

Jménem mé manželky a svým děkuji činitelům Klubu seniorů za zorganizování oslavy 60. výročí našeho sňatku a všem, kteří v tak hojném počtu přišli s námi oslavit dnes již dost ojedinělé jubileum, pohoštěním, zpěvem a hudbou. Děkujeme Vám všem za účast a milou společnost. Alois a Rosl Foglovi

 

Tradiční vánoční oběd Klubu seniorů se bude konat v restauraci CARMINE'S (bývalá Amazona) na rohu Clanranald a Côte St. Luc v sobotu 6. prosince 2008 od 12 do 4 hodin odpoledne. Po obědě si společně zazpíváme vánoční písně. Příští schůzka seniorů po tomto obědě bude až první středu po Novém roce.

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze se bude konat 2. prosince 2008 jako obvykle v půl osmé ve společenské místnosti Misijního domu na rohu Sherbrooke a West Broadway.

 

Přípravy na náš tradiční 53. bazar jsou v plném proudu a těšíme se s vámi všemi na shledanou v sobotu 1. listopadu v hale sv. Ignáce na West Broadway mezi jedenáctou a třetí hodinou.

 

Máte-li české knihy, které byste rádi darovali na Bazar nebo Klubu seniorů, zavolejte Petra Štikarovského na tel. 514-509-1427. Knihy můžete po domluvě zavézt do Misijního domu nebo je přivézt přímo na Bazar ještě před začátkem (před 11 h). Zájem je především o dětské knihy, knížky 68 Publishers, humor a detektivky.

 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU pro děti chystáme na neděli 7. prosince ve 3 hodiny odpoledne. Děti a jejich rodiče, prarodiče a přátelé se sejdou v hlavní místnosti Misijního domu na rohu Sherbrooke a West Broadway. Vstup je zdarma. Pro dárky bude v předsíni připravený koš, pokud máte dárek trochu větší, bude tam vždy někdo z pořadatelů, kdo jej převezme. Dárek musí být výrazně označen jménem dítěte (raději celým jménem, Mikuláš vždy vyvolá křestní jméno, pokud bude více dětí toho jména, doplní i příjmení). Oceníme, když připíšete poznámku, kterou řečí dítě mluví, pokud neumí česky či slovensky. Doporučujeme, abyste přinesli pro každé dítě jen jeden dárek, nebo dali dárky do jednoho balíčku, dětí je poměrně hodně a rozdělování pak trvá dlouho. Dětem, které přednesou básničku nebo zazpívají písničku (pokud možno česky nebo slovensky) dá čert s andělem zvláštní malý dárek. Po rozdělení dárků bude připraveno malé pohoštění: džusy, soft drinks, káva a drobné cukroví. Budeme rádi, ozvete-li se předem, s kolika dětmi chcete přijít (někteří se již ozvali - děkujeme). Pokud máte dotazy, zavolejte Aleně Martinů na číslo 514-484-6177 nebo napište na amartinu@yahoo.com.

Sokol Montreal

Valná hromada Sokola Montreal se bude konat v neděli 2. listopadu 2008 ve 4 hodiny odpoledne v Misijním domě. Bude se mluvit jednak o župní valné hromadě a sjezdu v Kingstonu, věnovanému budoucnosti Sokola, a jednak o plánování našich tradičních zábav, Mikulášské a Šibřinek. Všichni členové Sokola jsou srdečně zváni.

 

Sokolské 59. Šibřinky se budou konat v sobotu 31. ledna 2009 opět v hale městské radnice TMR v 8 hodin večer. Hrát bude oblíbená kapela Edelweiss, k prodeji budou obvyklé české speciality a pivo. (AM)

Misie sv. Václava

Příští mše se bude konat v neděli 16. listopadu 2008 v 11.00 hodin v kapli Loyola High School na 7300 Sherbrooke Street West (roh West Broadway). Růženec recitujeme od 10.30 h. Kaple je ve 3. patře budovy. Prosíme, přicházejte před jedenáctou, budova se z bezpečnostních důvodů zamyká. Děkujeme.   (Rose Mary Strban)

Během mše v neděli 19. října otec Švorčík poblahopřál manželům Foglovým k jejich významnému 60. výročí svatby a zároveň také manželům Janíkovým k 51. výročí jejich svatby. Všichni přítomní oběma párům z celého srdce zatleskali a upřímně poblahopřáli. (B. Pitříková)

Hostýn

Po úspěšném letním období je tábor Hostýn nyní uzavřen pro veřejnost. Činnost Asociace Hostýn v roce 2008 bude popsána v pozdějším vydání Věstníku.

Panu Petru Gerglovi děkujeme za dar zánovní kánoe s pádly. Tím se naše flotila kánoí zvětšila na pět lodí. Přijďte si v létě zajezdit na jezeře.

Jak mnozí víte, klubovna v dívčí sekci tábora, která se v minulosti používala také ke sloužení mší během letních poutí, byla v roce 2008 mimo provoz, protože se na několika místech hroutily tvárnicové základy. Koncem října letošního roku začala Asociace Hostýn ve spolupráci s Misií sv. Václava s náročnou opravou této budovy. Konstrukční práce budou mít tři fáze: 1. Nejprve se celá budova zvedne pomocí heverů a odstraní se staré tvárnicové základy. 2. Potom se postaví nové betonové základy v souladu s moderními stavebními kritérii. Sklep bude mít betonovou podlahu namísto dnešní štěrkové. Francouzská drenáž bude zaručovat správné odvodňování děšťové a spodní vody. 3. V poslední fázi se celá budova posadí a připevní na nové základy. Po této opravě bude z konstrukčních důvodů celá budova stát asi o jednu stopu výše než v současnosti. Hrubé stavební práce by měly být dokončeny v listopadu letošního roku. Za Asociaci Hostýn bude na konstrukční práce dohlížet Zdeněk Nosek.

Při této příležitosti bychom rádi poděkovali našemu příznivci panu Josefu Kuchařovi za jeho velice štědrý příspěvek ve výši 15 000 dolarů na tuto nákladnou opravu. (Josef Maxant)

Kultura

Výstava Pastel Society of Eastern Canada, které se účastní Peter Krč, končí 9. listopadu v Tudor Hall, Ogilvy, 1307 St. Catherine W. Výstava je otevřena Po-St 10 - 18 h, Čt-Pá 10 - 21 h, So 10 - 17 h a Ne 12 - 17 h.

 

Komedii "Three Old Bags", kterou vytvořily a nastudovaly Pina Macků, Gissa Israel a Emma Stevens pod vedením Mary Harvey, můžete opět vidět tentokrát v Hudson Village Theatre, 28 Wharf Road v Hudsonu. Představení je 30. října ve 2 hodiny odpoledne, 1. listopadu v 8 hodin večer, 2. listopadu ve 3 hodiny odpoledne a 4. listopadu ve 3 hodiny odpoledne. Rezervace lístků na tel. 450-458-5281.

 

Nový 55ti stránkový vánoční katalog CzechBooks zašleme zájemcům zdarma. Nabízíme kalendáře na příští rok, knihy všeho druhu (např. Ota Ulč "O čem dumá česká hlava", "Pohádky česky i anglicky", Švandrlík "Příliš tlustý dobrodruh"), CD (Karel Gott, Vánoční album hvězd) a DVD (nahrávky z české televize). S objednávkou nad $75 dostanete navíc dárek. Podívejte se na naši webovou stránku www.czech-books.com. Kontaktovat nás můžete na tel. 877-287-1015 (toll free) nebo emailem na mail@czech-books.com.

K událostem minulého měsíce

V neděli 28. září jsem si byla poslechnout recitál paní Zuzany Šimurdové v sále Claude-Champagne hudební fakulty francouzské university. Zaujal mne dokonalý přednes i elegantní zjev klavíristky. Osobně mne dojala Chopinova ballada no. 1 g moll, op. 23, kterou kdysi hrával můj manžel Jiří, i sonáta As Dur, KV 333  W. A. Mozarta. Poslední číslo pořadu byla Brahmsova sonáta no. 3  f moll, op. 5. Jsem ráda, že jsme si spolu s Míšou Fuchsovou nenechaly tento recitál ujít. (Eva  Procházková)

 

Manželé Foglovi jsou po dlouhá léta aktivními a obětavými členy mnoha spolků naší montrealské komunity. Letos v říjnu se jim podařilo něco, čím se může pochlubit velice málo lidí: oslavili 60ti leté výročí svatby. Při té příležitosti pro nás uspořádali "party" - krásné odpoledne během seniorské schůzky v Misijním domě. Bylo by se slušelo, abychom se my postarali o pohoštění. Místo toho nás hostili oslavenci: pizza, coleslaw, víno, káva a dva veliké dorty. Dcera Anita Zichová se zcela profesionálně postarala o obsluhu. Srdečně jim za to děkujeme, i za to, že nám dali příležitost, abychom se sešli, popovídali si a za klavírního doprovodu Soni Zichermanové si zazpívali. Přejeme jim mnoho dalších let společného života ve zdraví a spokojenosti. (Ema Košacká)

IIe RENCONTRES LYRIQUES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL

Le Théâtre Lyrichorégra 20 pořádá ve dnech od 11. do 18. listopadu 2008 již druhý ročník mezinárodní pěvecké soutěže Rencontres Lyriques internationales de Montréal, která bude zakončena koncertem Gala des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, pořadí již patnáctým. Soutěže se účastní 30 zpěváků a zpěvaček z celého světa, mezi jinými Karel Ludvík (baryton, Kanada), Milada Kosinová (soprán, Česká republika) a Pavol Kuban (baryton, Slovenská republika). Tito tři zpívají na koncertech 13., 15. a 16. listopadu. Koncerty 11. až 16. listopadu se konají v Chapelle historique du Bon-Pasteur, 100 Sherbrooke Est, a vstup je zdarma. Každý večer má svého čestného předsedu či předsedkyni - koncert české a slovenské hudby bude uveden konzulkou České republiky, paní Jaroslavou Jeslínkovou. Tento koncert připomíná 9. výročí samostatnosti České republiky.

 

Útery               11. 11. ve 20.00 h       - Večer asijské hudby

Čtvrtek            13. 11. ve 20.00 h       - Večer české a slovenské hudby

Pátek               14. 11. ve 20.00 h       - Večer německé hudby

Sobota             15. 11. ve 20.00 h       - Večer hudby Středomoří (méditerranée)

Neděle             16. 11. v 15.30 h         - Večer mezinárodní hudby

 

XV. CONCERT GALA DES JEUNES AMBASSADEURS LYRIQUES se koná v úterý 18. listopadu v 19.30 h v Pollack Hall McGill univerzity, 555 Sherbrooke W. Koncert uvádí jeho čestná předsedkyně paní Catherine Sévigny, náměstkyně města Montrealu pro kulturu a Staré město (Conseillčre associée ŕ la Culture et au Centre-Ville).

Vstupné 35 $ (senioři a studenti 30 $), koncert s recepcí 100 $ (potvrzení na daně ve výši 50 $).

 

Bližší informace a rezervace lístků poskytne Lyrichorégra 20, rue Hortie, Pierrefonds, QC H8Y 1Z3, telefon (514) 684-7287, fax (514) 684-4979, e-mail lyrique@cooptel.qc.ca.

Canadian Communities Unite to Remember Victims of Crimes of Communism

Representatives from Canada’s ethno-cultural communities have created a non-profit organization, Tribute to Liberty, to establish a memorial in Ottawa to the Victims of the Crimes of Communism.

"Because of this project Canadians will have an opportunity to learn about the Crimes of Communism, and how they have affected the lives of so many Canadians. Public awareness is very low in terms of the huge number of Canadians who have suffered under Communism in the countries they came from, and this memorial will change that," says Philip Leong, Tribute to Liberty Board Chair.

"Ambassadors and their delegates from 14 countries have written to the Prime Minister calling for the creation of a memorial," says Leong. "We hope to build on that broad international endorsement with comparable support from Canadians coast to coast to coast."

Proponents of the project are engaging with representatives from a range of communities in Canada including Afghan, Armenian, Chinese, Cuban, Czech, Estonian, Hungarian, Korean, Latvian, Lithuanian, Mennonite, Polish, Russian, Slovakian, Tibetan, Ukrainian and Vietnamese, among others.

The members of the Tribute to Liberty Board of Directors are Philip Leong, Chair; Alide Forstmanis, Treasurer; Reet Marten-Sehr, Secretary; Alexandra Chyczij; and Wladyslaw Lizon.

(Carolyn Foster, Project Coordinator, Tribute to Liberty, tel. 416-421-4114, info@tributetoliberty.ca)

In memoriam

"I did it my way..!" Tak doprovázel zpěvák za doprovodu kytary příchod zarmoucených členů rodiny za rakví zesnulého Ing. Otty JANGLA na poslední cestě 4. října do katolického kostela St. Romain v Hemmingsfordu. Otta zemřel po delší nemoci v péči své rodiny dne 30. září 2008 ve věku 83 let. Byl zakladatelem, budovatelem a prezidentem firem pod jménem "O.J. Companies Ltd".

Otto Jangl se narodil v rolnické rodině na Moravě jako jeden z "nešťastné generace", která končila školy během války. Byl nasazen na nucené práce do Německa, poválečný pokus o další školení byl zmařen únorovým komunistickým pučem. Jako zemědělec opouštěl s těžkým srdcem rodnou zem, ale dal přednost odchodu za svobodou před prací v "kolchozech", a přes uprchlické tábory v Německu emigroval do Kanady. Po velmi těžkých začátcích si koupil malou farmu a začal pěstovat travní semena. V roce 1960 si zaregistroval vlastní firmu. Studoval na Laval University, kde dosáhl diplomu a titulu zemědělského inženýra. Růst a popularita sportu golf umožnila Ottovi uplatnit jeho zemědělské znalosti a jeho firma se stala známou odbornou a kvalitní službou v oboru golfové industrie. Canadian Golf Superintendents Association udělila Ottovi Janglovi v roce 1999 "Distinguish Service Award". Nynější již rodinná firma "Ou Džej" je důležitým podnikem a zaměstnavatem ovocnářského kraje Sherrington-Hemmingford a kostel přeplněný nejen členy rodiny a příbuznými, ale i obchodními zástupci a kolegy, zaměstnanci a jejich rodinami a přáteli z Montrealu byl důkazem vážnosti a úcty, které se Otta těšil u všech, kdo ho znali. To také velmi krásně řekl pan farář během dojemné pohřební bohoslužby (requiem) za asistence asi 25 členného pěveckého sboru.

"I did it my way...!" And he did it well!

Paní manželce Ludmile, synovi Philovi, dceři Gaby a celé rodině Janglových vyslovujeme jménem všech, kdo Ottu znali, naši upřímnou soustrast. Buď čest jeho pamatce! (Alois Fogl)

 

Zdeněk M. DOBROVOLNÝ (1925 - 2008) peacefully succumbed to Alzheimer Dementia on Oct. 9, 2008, at the age of 83. Zdeněk (Stan), also known as "Mr. D" - a proud gentleman to the end, will be fondly remembered by his wife Caroline (Kája) of 48 years, Paul and Irene in Ottawa, Mary Anne, Tom and grandchildren Alex, Mathew, Steven, David and Peter in Lake Placid, Helen and Mike in Montreal, and nephews and nieces in Ontario and Brno-Venkov. Reknowned for his keen ability of retaining worldly knowledge, described by many as "our bibliothčque", Zdeněk could speak 5 languages and loved listening to classic music. He had a lifelong devotion, and made significant contributions, to Sokol Canada and Sokol Abroad. For those wishing to do so, donations can be made to the CHSLD Vigi Reine-Elizabeth Volunteer Association, [2055 Northcliffe, Montreal, QC H4A 3K6, tel 514-788-2085] in memory of Z. M. Dobrovolny. (Paul Dobrovolny)

Zdeněk Dobrovolný zemřel 9. října po dlouhé nemoci ve věku 83 let. Narodil se ve vesnici na Moravě, po skončení střední školy plánoval studium práv, ale vysoké školy byly německými okupanty v té době již zavřené. Další studium po ukončení války bylo přerušeno únorovými událostmi v roce 1948. Zdeněk utekl do Švýcarska, kde pracoval pro leteckou firmu KLM, a odtud přes několik jihoamerických států emigroval do Kanady, kde dostal konečně příležitost dostudovat, ne jako právník, ale ekonomickou univerzitu. Zde se oženil s Kájou Fialovou a ve šťastném manželství se jim narodily 3 děti, syn Pavel a dcery Mary a Helen. Celá rodina se zúčastňovala a pomáhala s akcemi československé komunity. Zdeněk učil děti v České doplňovací škole, Kája pomáhala s Bazarem a dcera Marunka (pod tímto jménem byla známá všem v tělocvičně) byla později několik let náčelnicí montrealské sokolské jednoty. Zdeněk byl neúnavným činitelem a funkcionářem jednoty Sokol Montreal, Sokolské župy kanadské a Ústředí Sokola v zahraničí, kde po dobu 7 let zastával funkci jednatele a byl pravou rukou starosty br. Jana Waldaufa. Jeho práce a zásluhy byly oceněny udělením čestného členství ve výboru montrealské jednoty i kanadské župy, a udělením medaile Miroslava Tyrše. Jeho práce pro naši komunitu vykonané v jemu vlastní skromnosti, jsou neocenitelné a nezapomenutelné.

Manželce zesnulého Karolíně, dětem Pavlovi, Marunce a Heleně, a celé rodině vyslovujeme jménem naší komunity upřímnou soustrast a zesnulému Zdenkovi vzdáváme poslední "Na zdar!" (Alois Fogl)

Foto z oslavy 75. narozenin ZD v únoru 2000


Návštěva prezidenta ČR v Kanadě

Prezident České republiky Prof. Ing. Václav Klaus vykoná ve dnech 24. - 28. listopadu 2008 soukromou návštěvu Kanady na pozvání The Fraser Institute. Navštíví Toronto, Ottawu, Montreal, Vancouver a Calgary, přednese přednášky na téma klimatických změn, energetiky a evropské politiky a představí svou knihu "Modrá, nikoli zelená planeta". Tato kniha vyšla v ČR v květnu 2007 a byla již přeložena do němčiny, holandštiny, angličtiny, ruštiny a polštiny. Další informace o cestě pana prezidenta zájemcům poskytne Fraser Institute. (Generální konzulát ČR v Montrealu)

 

Slavnostní večeře v Montrealu se koná 25. listopadu v Le Windsor Salle de bal, 1170 rue Peel, a je přístupná širokému publiku. Recepce začíná v 18.00 h, večeře v 19.00 h. Pro více informací a rezervaci stolů ($3,500.00 stůl pro 10 lidí) nebo jednotlivých lístků ($375.00 individuální lístek) se můžete obrátit na Johanu Křížovou z Fraser Institute, email johana.krizova@fraserinstitute.org nebo telefon 514-281-9550 ext. 301. (Fraser Institute)

Pozn. red.: Až když tištěný Věstník už byl v poště, došla nám zpráva, že prezident Klaus svou návštěvu Kanady zrušil. Tato slavnostní večeře se tedy bohužel nekoná.

Trochu humoru na listopad

Přednosta železniční stanice obdržel z Prahy telegram:

"Okamžitě zařídit vše potřebné, odpoledne projede nádražím prezident!"

"Hrome, takový nejasný instrukce," láteří přednosta. "Teď nevím, jestli mám podminovat koleje nebo vyvěsit fangle..."

 

Na oddělení pasů a víz si zavolali občana, který žádal o vystěhování do Spojených států. Úředník studuje formulář:

"Tak vy tady píšete, že tam máte bratra, který na stará kolena ohluchl. a vy mu chcete pomoci řídit jeho podnik... Poslyšte, a co kdyby váš bratr továrnu prodal a přestěhoval se sem?"

"Ale vy mi nerozumíte," bránil se občan. "Bratr nezblbnul, on jenom ohluchl!"

 

"Kávičku vám přinesu, pane inženýre," řekl číšník roku 2000, "ale Rudé právo už nevychází."

Host přikývl. Za čtvrt hodiny si objednal cigarety a zas chtěl Rudé právo.

"Ty cigarety milerád, pane inženýre, ale Rudé právo, jak už jsem řekl - nevychází."

Inženýr znovu přikývl. Za chvilku si objednal malý koňak a do třetice trval na tom Rudém právu. Číšníkovi povolily nervy.

"Kolikrát vám to mám ještě říkat, že Rudé právo už nevychází!"

"Já vím," zarděl se pan inženýr. "Jenže když já to tak rád slyším!"

Různé zprávy                                                                    

Nový velvyslanec České republiky v Kanadě pan Karel Žebrakovský předal v úterý 21. října 2008 pověřovací listiny generální guvernérce Kanady J.E. Michaëlle Jean. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v oficiálním sídle generální guvernérky v Rideau Hall v Ottawě. (Velvyslanectví ČR v Ottawě)

 

Ráda bych poznala v Kanadě krajana, který zůstal sám jako já a se kterým bych si mohla psát a do budoucna ho i osobně poznala. Je mi 60 let, jsem velmi vitální dáma menší štíhlé postavy s mladistvou duší. Již trochu znám život v zámoří a cením si tamější upřímnosti. Můžete se mi ozvat na adresu josmare@seznam.cz.

 

Nová vize Montreal nyní vysílá na kanále č. 14, satelit č. 207 každé pondělí v 11.00 h a v úterý v 9.30 h. Dotazy a připomínky na montrealtv@yahoo.com. Některé pořady můžete též sledovat na stránce www.tvsedna.com.

 

Na Věstník přispěli: Magda Bazalová a Franta Kaštánek, George Ehrman, Pavla Fofana, Leopoldina Fuessel, Hana Jurásková (Toronto), Fred Korn, Dr. Tomáš Machán, Marie Milde, Tom Silber (Coulée Miton Cast Enr.), Jan Sturma. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník finančně podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.

 

České a slovenské sdružení a Sokol Montreal

 

 

 

vás srdečně zvou na

 

Mikulášskou taneční zábavu

 

 

v sobotu 15. listopadu 2008 v 8.00 hodin večer

v sále kostela sv. Cyrila a Metoděje

7187 - 2nd Avenue (roh Jean Talon)

 

K tanci bude hrát kapela Edelweiss

 

Půlnoční tombola

Tradiční jídla a zákusky

 

Mikuláš přijde a nadělí vašim přátelům dárky, které přinesete

(poštovné $1 za dárek)

 

Vstupné: $20.00 dospělí, $15.00 studenti a senioři, děti do 12 let zdarma

$18.00 v předprodeji nejpozději do středy 12. listopadu večer

Šek vystavte na Czech and Slovak Association

 

Informace a lístky / Information and tickets:

Míša Fuchsová (514) 737-8325

Ema Košacká (514) 735-5795

Alena Martinů (514) 484-6177

 

Výtěžek Mikulášské zábavy bude věnován na výdaje s Montrealským Věstníkem a s Misijním domem.