Montrealský Věstník                                Ročník 45

Leden/January 2009                  5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4                                 Číslo 5


 

 

Kalendář činností

 

Každou středu:                        Sokolské cvičení, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

Každý čtvrtek:             Sokolský volejbal, Shadd Academy, roh Victoria a Van Horne, 20.00 h

 

31. 12. St         Silvestrovská zábava, sál Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 19.00 h

                        Silvestrovská zábava, kostel sv. Vladimíra, 3470 boul. St. Joseph E., 19.00 h

6. 1.     Út        Schůze výboru Sokola Montreal, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

13. 1.   Út        Schůze Čs. sdružení, Čs. misijní dům, 7300 Sherbrooke W., 19.30 h

31. 1.   So        59. Šibřinky, 90 Roosevelt Ave, městská hala TMR, 20.00 h

 

Klub seniorů

Seniorské schůzky se i po Novém roce budou konat každý týden, vždy ve středu v půl druhé. Na programu jsou zajímavé diskuse, písničky a promítání zábavných filmů. Informace o programu vám rád podá Josef Janík, tel. 514-489-4364, nebo paní Líba Prášilová, tel. 514-482-9469.

 

Na schůzce seniorů ve středu 6. prosince jsme byli poctěni předem oznámenou návštěvou paní Kathleen Weil, v té době ještě kandidátky liberální strany Quebeku za volební oblast Notre-Dame de Grâce. Po uvítání nám byla představena její tchyní paní Novákovou, dlouholetou členkou klubu seniorů. Kandidátka potom velmi stručně informovala přítomné o své rodině, vzdělání a dosavadní aktivitě. Nastínila také svůj postoj ku straně, za kterou kandiduje, a na problémy zdravotního a sociálního systému a zodpověděla otázky přítomných. Dále nám o sobě pověděla, že až do počátku studia na univerzitě McGill, kde obdržela "B.A. in history and political science" v roce 1978 a "Law degree" v 1982, její předběžné školení bylo ve francouzštině. Od roku 2000 byla aktivní ve zdravotních a sociálních službách a administraci v Children Hospital. Dřívější nabídky kandidovat v politických stranách odmítala, protože se chtěla věnovat výchově svých 4 dětí a byla i v tom úspěšná. Vše se změnilo v letošním roce, děti jsou odrostlé a quebecký premiér Jean Charest osobně požádal Mme. Weil-Novak, aby kandidovala za liberální stranu v Notre-Dame de Grâce. Tentokrát jeho nabídku přijala a 2 dny po návštěvě naší schůzky, t. j. 8. prosince, byla zvolena drtivou většinou 68% voličů. Dne 18. prosince pak byla jmenována ministryní spravedlnosti do "Executive council of Quebec". Vědoma si toho, že zastupuje z velké části anglofonní obyvatelstvo, skládala svůj ministerský slib a přísahu jako jediná ze všech ministrů v angličtině. Je také první ženou reprezentující N.D.G. v National Assembly, k čemuž jí gratulujeme a přejeme jí velmi úspěšnou politickou kariéru. (Alois Fogl)

 

Ve středu 17. prosince se naposledy v roce 2008 sešli v Misijním domě senioři. Nepřízeň počasí asi mnohé odradila, ale přesto se jich sešlo čtrnáct. Oslavili dvěma výbornými dorty narozeniny paní Jílkové a Prášilové. Na závěr shlédli film Četnické humoresky. (Petr Štikarovský)

České a slovenské sdružení

Příští výborová schůze montrealské odbočky ČSSK se bude konat v úterý 13. ledna 2009 jako obvykle v půl osmé večer ve společenské místnosti Misijního domu. (Ema Košacká)

Sokol Montreal

Výborová schůze Sokola Montreal se bude konat v úterý 6. ledna 2009 v půl osmé večer v Misijním domě na rohu Sherbrooke a West Broadway. Na programu schůze je příprava našeho výročního tanečního večera, již 59. Šibřinek, a diskuse o programu příštího roku.

 

Sokolský volejbal a cvičení začnou znovu v druhé polovině ledna. Informace podá starosta Sokola Montreal Ludvík Martinů, (514) 484-6177, nebo náčelníci Josef a Marie Hřibovi, (514) 683-2092.

 

37. župní sokolské zimní hry se budou konat poslední sobotu v únoru, 28. února 2009, v lyžařském středisku Horseshoe Valley blízko Toronta. Závodí se ve slalomu a běhu na lyžích. Zúčastnit se mohou i nečlenové Sokola. Zájemci hlaste se u Josefa Hřiba, tel. (514) 683-2092.

Misie sv. Václava

Upozornění: V měsíci lednu a únoru se české mše svaté nebudou konat. Naše příští mše svatá bude v měsíci březnu. Datum konání bude upřesněno v příštích číslech Věstníku. (Otec Libor Švorčík)

 

Otec Josef Vojtěch ŠACH byl jmenován prelátem. 30. listopadu 2008 se konala v kostele sv. Václava v Torontě slavnostní bohoslužba, kterou slavil biskup Petr Esterka na počest Otce J. V. Šacha z Burlingtonu v Ontariu. Během ní mu předal papežský dekret za jeho obětavou službu našim krajanům i všem dalším, kdo ji potřebovali. Otec Šach se narodil v 22. 4. 1919 v Hořovicích. Po únoru 1948 se mu podařilo odejít do Kanady a jako už zavedený Baťovec ze Zlína začal pracovat v Batawě. Později pracoval v největší Baťově prodejně v Hamiltonu, a pak v Torontě. Tam se seznámil s Otcem Františkem Dostálem a Jaroslavem Jandou, zakladatelem českého kostela sv. Václava v Torontě. I přes dobrou kariéru u Bati se rozhodl stát se knězem a v roce 1956 odjel do Nepomucena v Římě, kde byl po ukončení studií v r. 1961 vysvěcen na kněze. Kněžskou službu začal v Hamiltonu v jižním Ontariu, kde v roce 1964 založil českou Misii, a později pak v r. 1970 stálou novou Misii sv. Vojtěcha v sousedním Burlingtonu, která zásluhou jeho obětavé práce a pomoci farníků rychle rostla a vzkvétala. Kromě svého působení v Ontariu cestoval za našimi krajany tisíce kilometrů po Kanadě. Též se soustředil na šíření náboženské literatury. Sám dlouhou dobu vydával Bulletin a také napsal knihu vzpomínek "Jak Pán Bůh dá". Do důchodu odešel ve svých 75 letech, ale plně sloužil dál až do svých 83 let, pokud mu zdraví sloužilo. Ve svých aktivitách, zejména ve finanční pomoci, zpovědní činnosti a návštěvách nemocných pokračuje i na odpočinku, který tráví v domově důchodců v Hamiltonu. 

Všichni členové montrealské Misie sv. Václava blahopřejí Otci Šachovi k tomuto papežskému jmenování. (Láďa Křivánek)

Hostýn

     Tábor Hostýn má za sebou ďalší úspešný rok. Detský tábor, púť, pečenie prasaťa s diskotékou a stretnutie kresťanských rodín sú akcie, ktoré sa už natrvalo zapísali do každoročného letného programu. Tohto roku sme po prvý krát usporiadali veľmi úspešný slovenský piknik a po druhý krát sme uvítali na víkendovom sústredení študentov zo St. Thomas High School. Dúfame, že obe udalosti sa stanú v budúcnosti stálou časťou nášho programu na leto.

     V súčasnosti je tábor uzavretý pre verejnosť a zasypaný hromadami snehu. Výbor Asociácie Hostýn samozrejme pokračuje vo svojej činnosti aj počas zimy a už teraz predbežne plánuje sezónu 2009.

     V minulosti sme Vás stručne informovali o prestavbe dievčenskej klubovne a tentokrát Vám chceme podať podrobnejšie informácie. Vďaka pomoci pána Kuchara sme sa v jeseni pustili do nákladnej opravy základov dievčenskej klubovne. Táto bola už posledné roky mimo prevádzky kvôli možnosti zrútenia sa. Tlak zeme spôsobil skolapsovanie čelného múru základov budovy a podľa stavebných znalcov by ďalšiu zimu pravdepodobne "neprežila". Na jeseň sme teda najali lokálnu stavebnú firmu J. M. Poirier & Fils, ktorá sa špecializuje na zdvíhanie budov a stavbu základov. Práce zahŕňali: zdvihnutie budovy, vybúranie starých základov, stavbu nových železo-betónových základov, položenie budovy, a betonovú dlážku. V súčasnosti budova "sedí" na nových základoch. Okolo základov bola vybudovaná tzv. francúzska drenáž, ktorá znemožní zaplavovanie basementu spodnou a dažďovou vodou. Stavba betónovej dlážky bola odložena na jar kvôli prvým mrazom, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu práce. Na ukončenie tohto projektu ešte musíme na jar urobiť dokončovacie práce, ako vybudovanie balkónov a schodišťa, zasadenie vrát, a pod.

     Znovu týmto vyjadrujeme pánovi Josefu Kucharovi úprimné poďakovanie za jeho veľmi štedrý dar, ktorý uvedené stavebné práce umožnil.

     Na konci sezóny sme zaznamenali nemilú udalosť. Neznámí páchatelia sa vlámali do hlavnej budovy, obidvoch klubovní, marodky a dielne rozbitím okien, dverí a zámkov. Čo sa dalo, poškodili, zvandalizovali, rozbili, alebo ukradli. Celkovú škodu odhadujeme na najmenej 5,000 dolárov. Touto cestou vyzývame českú a slovenskú komunitu, aby podporili tábor Hostýn, či už vlastnou prácou alebo finančným príspevkom.

     Výbor Asociácie Hostýn praje čitateľom Vestníka príjemné strávenie vianočných sviatkov a do nového roka 2009 veľa zdravia, šťastia a spokojnosti, a vzájomnej úcty. (Viera Šebenová)

In memoriam

V Ottawě po krátkém onemocnění zemřel 10. prosince 2008 montrealský rodák Andrew ŠTRBÁŇ, bratr Rose Mary Štrbáňové, předsedkyně naší Misie sv. Václava a Misijního domu. Pohřeb se konal 13. prosince v Ottawě. Mimo své sestry zanechává zesnulý truchlící manželku Lynn, 3 děti a 5 vnoučat. Andrew miloval a často navštěvoval Montreal a rodinnou chatu u tábora Hostýn. K smutným Vánocům přejeme Rose Mary a celé rodině Štrbáňových klid a vzájemnou útěchu a do nového roku vše nejlepší. Zároveň vyjadřujeme naši soustrast a poslední "s Bohem" od všech, kdo Andrew Strbana znali. (Alois Fogl)

K událostem minulého měsíce

Vánoční oběd. S příchodem adventu a s Vánocemi za dveřmi nastal opět čas, kdy se setkávají naši senioři na vánočním obědě. Již v předseniorském věku jsem se této akce zúčastnil a byl jsem mile překvapen příjemnou atmosférou a zpěvem koled. Proto jsem se letos rozhodl, když už člověk patří mezi tu stárnoucí omladinu, na oběd též jít. Oběd se konal opět na staré adrese restaurace Amazony v N.D.G., ale honosící se nyní novým jménem Carmine's. V restauraci jsem žádnou markantní změnu nepostřehl, snad mimo cen (ale ty asi stoupají všude, jako náš věk). V sále nás bylo asi šedesát a všichni vypadali na svůj věk stále dost mladě. Byl jsem překvapen, když jsem viděl, že již dost lidí schází. Vánoční atmosféru naladila tlumeně hraná melodie českých koled a velice hezký uvítací projev naší generální konzulky J. Jeslínkové. 

     Po projevu přišla čočková polévka. S každou další lžicí jsem litoval, že jsem si raději nedal salát, na kterém se nic nedá zkazit - česká čočková to nebyla. S dalším chodem (kuře na špejli s rýží a salátem) jsem byl náramně spokojen. Bohužel to nebyla porce pro seniory, ale spíše pro olympijské vzpěrače. Proto jsem následoval některé seniory a požádal o balení "pro psa". Nemaje žádného psa, doma jsem to pak spořádal k večeři a ušetřil tak manželce práci. Na závěr byly dorty a káva, oboje také velice dobré. K obědu jsme dostali i číši dobrého vína - další jsme si pak museli již sami zaplatit.

     Po obědě Soňa Zichermanová zasedla za svůj keyboard a začala preludovat vánoční koledy, ke kterým se s radostí přidal svým zpěvem celý sál. Po koledách se sálem začaly linout melodie našeho mládí, ba i české, moravské a slovenské lidovky, které dokonce zvedly některé lidi k tanci. Díky alzheimru nám občas chyběla slova, situaci však zachránil Dr. Štefan Horný se svými slovenskými lidovkami. Paměť mu i po mnoha desetiletích v Kanadě slouží na 100% a hlas ještě víc, i když tvrdil, že tak hlasitě zpívají všichni Slováci.

     Po čtyřech hodinách přátelského povídání nastalo loučení, všichni si přáli hezké Vánoce a všechno nejlepší do nového roku, a hlavně ať se opět setkáme na příštím vánočním obědě. (Láďa Křivánek)

 

Mikulášská nadílka pro děti.  Letos měla Mikulášská nadílka velký úspěch - v radostném očekávání se někteří přihlašovali dokonce už v říjnu. Společenský sál v Misijním domě se v neděli 7. prosince zaplnil k prasknutí, že se tam Mikuláš s čertem a andělem sotva vešli. Není divu - dostavil se rekordní počet 29 dětí s rodiči a prarodiči (a to jedna rodina s 3 dětmi přišla pozdě a jedna s dvěma dokonce Misijní dům nenašla). Atmosféra byla báječná a většina dětí měla dost kuráže postavit se na stupínek a pod přísným dohledem svatého Mikuláše přednést básničku nebo zazpívat písničku. Repertoár to byl pestrý nejen jazykově (slyšeli jsme kromě češtiny, slovenštiny, angličtiny a francouzštiny i ruštinu Sofie a Serafima - o nich se dočtete dále ve Věstníku), ale i tématicky - zazněly jak vánočně laděné básně a koledy, tak i oblíbené dětské říkanky. Bylo vidět, že si rodiče či prarodiče dali tu práci je vštípit do malých hlaviček svých ratolestí a přitom možná zavzpomínat na vlastní dětská léta.

     Děkujeme všem, kteří se o toto pěkné odpoledne zasloužili (nadílku organizovalo Čs. sdružení a Sokol), především pak Petru Štikarovskému za přípravu sálu (a jeho úklid po nadílce), Míše Fuchsové a Emě Košacké za přípravu občerstvení a všem třem protagonistům za téměř dvouhodinové nadílkové představení. Velký dík patří Janě Placarové za ušití nádherného mikulášského kostýmu, ve kterém se sv. Mikuláš opravdu dobře vyjímal. Bylo to hezké a děti se už teď mohou těšit, že příští rok Mikuláš s čertem a andělem opět přijdou do Misijního domu nadělovat. (AM)

 

Na obrázku Kristina Martinů (anděl), František Kaštánek (sv. Mikuláš) a Magda Bazalová (čert). Další fotky z Mikulášské nadílky můžete najít na webové stránce Montrealského Věstníku, www.montrealvestnik.com.

Dva ohlasy na koncert u příležitosti 28. října

Paní Műllerová, tak jsme zase slavili. Tak mi přišel do rukou prosincový Věstník s reportáží o koncertu Panochova kvarteta, pořádaného českým konzulátem k příležitosti 90. výročí založení naší republiky. Stejně jako autor oné reportáže bych rád poděkoval konzulátu a všem pořadatelům za tento výjimečný zážitek. Také bych rád předal poděkování přátel a hostů, které jsem měl možnost na tento večer pozvat a kteří mne doprovázeli. Jak mí kolegové, tak i nadřízení z Bombardier Aerospace, přátelé ze studií, známý televizní reportér Michel anebo paní soudkyně Eva si večer velmi užili, a to i přes nepřízeň počasí, která v Montrealu už dlouho nebyla.

     Musím přiznat, že jsem byl víc než nadšen, že jsem je mohl pozvat do prostředí velmi reprezentativniho, před dvěma lety obnoveného věhlasnými kanadskými mecenáši, bývalého divadla a koncertního sálu Imperial, podle mého názoru jednoho z nejkrásnějších sálů, které Montreal může nabídnout. Je to jedno z mála míst, které mi připomínají starý kontinent a naši republiku. Ale to jen tak mimochodem....

     Důležité je, že kolegové a přátelé ocenili asi nejvíc právě koncert, atmosféru, podání, elegantní scénu s prvky české vlajky, srdečnost celé akce, last but not the least - nebývalou akustiku sálu, květinovou výzdobu, promítání archívních snímků, a vůbec mluvili spíše o duchovní stránce celé akce než o bufetu. A já přiznám, a je to opravdu jen zásluhou Panochova kvarteta a nikoho jiného, že už dlouho jsem nebyl na koncertu, který by mne skutečně naplnil radostí a hrdostí.

     Pro reprezentaci naší malé země to byla vskutku podařená akce. Jsem si jistý, že třeba paní Mairead, naše viceprezidentka pro strategické plánování, bude v budoucnu na Českou republiku pohlížet jinak. (Petr Skacilík)

 

Vážená paní generální konzulko, vlastně jsme Vám a Vašemu diplomatickému sboru ani nepoděkovali za to krásné a milé pozvání k oslavě 28. října. Jste totiž první generální konzulka, která připravila pro své krajany takovou grandiózní bezplatnou oslavu. Vždyť jsme se cítili jak v dobrém starém divadle Na zábradlí. Velké díky a mnoho štěstí a úspěchů Vám a Vašemu diplomatickému týmu přeje Michaela Valentová

(Nielen) vianočné rozprávanie o jednej rodine

V čase predvianočného zhonu a dokazovania si lásky čo najdrahšími darčekmi, naháňaním sa za najnovšími technickými novinkami pre naše deti, ktoré sú z roka na rok náročnejšie, chcem prispieť k skutočnej atmosfére pokoja a lásky Vianoc, a rada by som sa s Vami podelila o nádherný, aj keď veľmi smutný príbeh mojej sestry a jej rodiny...

     Moja sestra Ivetka žije s manželom a ich 7 ročnou dcérkou Emmou v Montreale, v Kanade. Nemá ani veľkú vilu, ani žiadnu jachtu, žijú v prenajatom byte, majú staršie auto, ale oni sú spokojní, dôležité je, aby zdravie a láska nechýbala...

     Moja sestra sa zoznámila na detskom ihrisku s mladou Ukrajinkou, ktorá mala dve deti, 6 ročnú Sofiu a 4 ročného Serafíma. Zistila o nej, že žije v Kanade ilegálne, porodila tu dve deti, s manželom nežije (stal sa z neho bezdomovec).

     V lete ťažko ochorela, dostala rakovinu, a riešila problém, čo s deťmi. Moja sestra sa aj s manželom zachovala veľmi pekne, ponúkla sa, aj napriek tomu, že už mali naplánovanú dovolenku, že vezme zatiaľ deti k sebe. Dni v nemocnici sa predlžovali, a všetkým bolo jasné, že mladá žena svoj boj s rakovinou prehráva. Medzitým si deti u novej rodiny zvykli, sestra im postupne vybavila všetky doklady pre legalizáciu ich pobytu, (aj keď sú kanadskými občanmi, ich matka ich neprihlásila), začala ich učiť po anglicky (predtým sa rozprávali len s matkou po ukrajinsky), a nakoniec dospeli spolu s ich matkou k rozhodnutiu, že najlepším riešením pre nich bude pestúnska starostlivosť.

     Napriek tomu, že tieto deti mali ťažko chorú mamičku, ktorá sa im strácala pred očami, našli nový domov plný lásky a radosti u mojej sestry a jej rodiny. Pribudla im nová sestrička, ktorá sa tiež teší, že už nie je sama, dokonca dievčatká chodia spolu do prvej triedy.

     Pri častých návštevách v nemocnici, raz povedala matka týchto detí, že vidí, aké sú jej deti šťastné, že má pocit, že sa začínajú podobať na moju sestru. Asi najkrajší pocit, ktorý môže umierajúca matka mať (v tom hroznom stave, ktorý prežíva), je istota, že urobila pre svoje deti všetko, čo mohla.

     Bohužiaľ na konci novembra mamička týchto detí zomrela...

     Som hrdá na svoju sestru, a som šťastná, že na svete existujú ešte aj takýto ľudia, ktorí majú srdce na pravom mieste... Šťastné a veselé, priatelia... (Renáta Vašinová)

 

Pozn. red.: Mnozí z vás už možná příběh Ivety Vicenové a Romana Martanoviče znáte od známých, z emailů kolujících mezi lidmi, nebo snad dokonce z Gazette či televize. Pro ty, kteří by jim rádi pomohli, uvádíme jejich email (romanmartanovic@gmail.com) a  telefon (514-487-1880), na kterých se s nimi můžete  domluvit. Vítaná je především finanční pomoc nebo dárkové karty do obchodů jako je Canadian Tire, Wal-Mart nebo jakéhokoliv knihkupectví, na zakoupení sportovních potřeb a knížek důležitých pro mimoškolní aktivity a vzdělávání. Po Novém roce bude pro rodinu též založen Trust Fund, na který budou moci lidé  přispět.

Iveta a Roman s Emmou, Sofií a Serafimem děkují všem, kteří už jim v této první obtížné době podali pomocnou ruku, a předem děkují i těm dalším za pomoc i povzbuzení.

My tři králové jdeme k vám...

Svátkem Tří králů končí vánoční období a ve většině rodin se odstrojuje stromeček. Dřív bývalo zvykem, že se druhý den ráno jeho dřevem zatopilo a uvařila se káva, která tak za vší tou nádherou udělala definitivní tečku.

Kdo vlastně byli tři králové? Zrodila je středověká legenda, navazující na evangelium sv. Matouše. To popisuje, jak v den, kdy se v Betlémě narodil Ježíš, přišli od východu mudrci (mágové) s dary a malému dítěti se poklonili. Cestu jim ukázala jasná hvězda. Přitom neuvádí, ani kolik jich bylo, ani jak se jmenovali. Zpočátku jejich počet kolísal mezi dvěma a dvanácti, nakonec se ustálil na třech - trojka je magické číslo a Matouš vypočítává 3 dary, zlato, kadidlo a myrhu, takže je možné přepokládat, že každý král nesl jeden.

     V roce 1194 byly do chrámu v Kolíně nad Rýnem převezeny ostatky tří králů, což posílilo jejich kult. Jména Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar se objevila už v 8. století, ale až ve 12. se všeobecně rozšířila. Počáteční písmena C+M+B (v Čechách i K+M+B) se po staletí psávala spolu s příslušným rokem svěcenou křídou na dveře. Podle některých badatelů je to ale zkratka starého požehnání "Christis mansionem benedicat", neboli "Kristus nechť požehná tento příbytek". Svátek Tří králů je neodmyslitelně spojen s tříkrálovou koledou. Podobu koledníků v bílých přepásaných košilích a s papírovými korunami na hlavách si vybaví skoro každý díky obrázkům Lady a Alše, i když tento zvyk v druhé polovině 20. století zanikl. Tříkrálovou koledu původně vykonával kantor se svými žáky, později kněz s ministranty. Přišli do domu, modlili se a zpívali, vykuřovali kadidlem a kropili svěcenou vodou. Na dveře nebo rám nad nimi napsali písmena K+M+B a letopočet. Děti se jako koledníci začali na venkově objevovat až později. Jeden z nich byl vždy "černý vzadu". Postava mouřenína se objevuje na obrazech už ve 14. století, tehdy to byl nejmladší Kašpar. Dnes je za "černého" považován Baltazar.

     Tříkrálová koleda dnes v Čechách na mnoha místech ožívá. Kromě dětí chodí někde i faráři vysvěcovat domy. Mnohé folklorní soubory pořádají každoročně tříkrálové obchůzky s tradičními koledami. Konají se tříkrálové pochody či běhy, několikaletou tradici má i slavnostní průvod tří králů na Hradčanském náměstí v Praze, který se koná vždy 5. ledna. (Z knížky "České zvyky a obyčeje" od Aleny Vondruškové vybrala AM)

Různé zprávy

Po Mikulášské nadílce zbyl v Misijním domě na věšáku růžový dívčí svetr. Kdo ho postrádá, ať se ozve Petrovi Štikarovskému na tel. 514-509-1427.

 

Nová vize Montreal nyní vysílá na kanále č. 14, satelit č. 207 každé pondělí v 11.00 h, v úterý v 9.30 h a ve čtvrtek v 23.00 h. Některé pořady můžete též sledovat na stránce www.tvsedna.com.

 

Na Věstník přispěli: Dr. Olga Ajvazová, Paul Dobrovolný, George Ehrman, Míša Fuchsová, Leopoldina Fuessel, Věra Gazdová, Jean Gergel, Dr. Štefan Horný, Ludmila Janglová, Fred Korn, Franta Krutil, Láďa Křivánek, Margaret Kusá, Frank Máče, Líba Prášilová, Dr. Eva Procházková, Rose Reichmanová, Dr. Emil Skamene, Valerie Sládková, Oskar Sýkora, Rudolf Špitálský, Václav Vančura, Dr. Vlasta Vrána, Zdenka Woo, a dva dárci, kteří si nepřejí být jmenováni. Všem srdečně děkujeme!

 

Ačkoliv je Montrealský Věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu 5080 Glencairn Ave, Montreal, QC H3W 2B4. Šek vystavte na "Czech and Slovak Vestnik". Děkujeme.


Šéfredaktorka:   Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: amartinu@yahoo.com

Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.

Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit nebo upravit podle potřeby.


 

 

 

Sokol Masaryk Montreal

 

vás srdečně zve na svůj výroční bál

Text Box:

59. ŠIBŘINKY

 

Sobota 31. ledna 2009

 

ve 20.00 hodin

 


 

 

 

 

ve velkém sále městské radnice

Town of Mount Royal

90 Roosevelt Ave

 

 

 

 

K tanci hraje kapela Edelweiss

Skupina Šírava předvede slovenské folklórní tance

Tradiční jídla a nápoje

Půlnoční tombola

 

 

 

Vstupné: $25.00 dospělí, $20.00 studenti & senioři

$22.00 v předprodeji do 28. ledna 2009

 

 

Informace a lístky:

 

Míša Fuchsová (514) 737-8325         Josef Hřib (514) 683-2092

      Ema Košacká (514) 735-5795           Alena Martinů (514) 484-6177